Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Szentmárton (Turócz-)
luth » Pribócz
rc » Valcsam
Benice

OLD NAMES of the village(town):
1773 1786 Benefalva, Benicze, 1808 Benicze, Benefalva, Benice, 1863–1907 Benic, 1913 Benefalva, 1920– Benice

POPULATION of Benice in 2005: 288 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamcová Adamcova Adamczova Adamec Adamec Adamecz Aizner Aizner Aizner Aiznerová Aiznerova Aiznerova Badová Badova Badova Belko Belko Belko Belková Belkova Belkova Bízik Bizik Bizik Bíziková Bizikova Bizikova Brozman Brozman Brozman Brozmanová Brozmanova Brozmanova Bucha Bucha Buha Buchová Buchova Buhova Bulková Bulkova Bulkova Burzík Burzik Burzik Burzíková Burzikova Burzikova Drdan Drdan Drdan Ďurdík Durdik Gyurdik Ďurdíková Durdikova Gyurdikova Ertlová Ertlova Ertlova
... above surnames continue below the google map

Benice bordering the villages(towns): Abramova | Bela | Bela | Bela-Dulice | Blatnica | Blazovce | Bodorova | Bohunkovska Strana | Borcova | Borova | Briestie | Bystricka | Danova | Diakova | Dolina | Dolne Jaseno | Dolne Zaturcie | Dolny Kalnik | Drazkovce | Dulice | Durcina | Dvorec | Folkusova | Fryvald | Hadviga | Horne Jaseno | Horne Zaturcie | Horny Kalnik | Ivancina | Jahodniky | Jazernica | Kamenna Poruba | Karlova | Kevice | Klace | Klacno | Klastor pod Znievom | Konske | Kostany nad Turcom | Kostoliste | Kosuty | Kunerad | Laclava | Laskar | Lazany | Leziachov | Male Rakovo | Maly Cepcin | Markovice | Martin | Moskovec | Mosovce | Necpaly | Ondrasova | Parastina | Podhradie | Polerieka | Pribovce | Priekopa | Rajec | Rajecka Lesna | Rakovo | Riadok | Sklabina | Sklabinsky Podzamok | Slovany | Slovenske Pravno | Socovce | Stranka | Sucany | Suja | Svata Helena | Svata Mara | Tomcany | Trebostovo | Trnovo | Trstena | Turcianska Stiavnicka | Turcianske Jaseno | Turciansky Dur | Turciansky Peter | Valca | Valentova | Velky Cepcin | Vricko | Zabokreky | Zaborie | Zaturcie

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Ferenčíková Ferencikova Ferencsikova Grobarčíková Grobarcikova Grobarcsikova Hajná Hajna Hajna Harazin Harazin Harazin Harazinová Harazinova Harazinova Haviernik Haviernik Haviernik Havierniková Haviernikova Haviernikova Hrúz Hruz Hruz Hrúzová Hruzova Hruzova Hupka Hupka Hupka Jackulík Jackulik Jaczkulik Jackulíková Jackulikova Jaczkulikova Jambor Jambor Jambor Janíková Janikova Janikova Johanides Johanides Johanidesz Johanidesová Johanidesova Johanideszova Kopka Kopka Kopka Kopková Kopkova Kopkova Košťan Kostan Kostyan Košťanová Kostanova Kostyanova Krška Krska Krska Kršková Krskova Krskova Kuzma Kuzma Kuzma Kuzmová Kuzmova Kuzmova Kvasnicová Kvasnicova Kvaszniczova Lahuta Lahuta Lahuta Lahutová Lahutova Lahutova Lauko Lauko Lauko Lauková Laukova Laukova Malaga Malaga Malaga Malagová Malagova Malagova Marčičiak Marciciak Marcsicsiak Marčičiaková Marciciakova Marcsicsiakova Martinček Martincek Martincsek Martinčeková Martincekova Martincsekova Matúš Matus Matus Matúšová Matusova Matusova Medvecký Medvecky Medveczky Môc Moc Mocz Môcová Mocova Moczova Motl Motl Motl Motlová Motlova Motlova Murárik Murarik Murarik Muráriková Murarikova Murarikova Nedoba Nedoba Nedoba Ondruš Ondrus Ondrus Ondrušová Ondrusova Ondrusova Pacigová Pacigova Paczigova Pavlík Pavlik Pavlik Pavlíková Pavlikova Pavlikova Porubská Porubska Porubszka Porubský Porubsky Porubszky Rechtorík Rechtorik Rehtorik Rechtoríková Rechtorikova Rehtorikova Remšík Remsik Remsik Remšíková Remsikova Remsikova Repáň Repan Repany Romančík Romancik Romancsik Romančíková Romancikova Romancsikova Rosenberg Rosenberg Roszenberg Rusnák Rusnak Rusznak Rusnáková Rusnakova Rusznakova Schumichrast Schumichrast Szhumihraszt Schumichrastová Schumichrastova Szhumihrasztova Seibert Seibert Szeibert Seibertová Seibertova Szeibertova Sopkuliak Sopkuliak Szopkuliak Sopkuliaková Sopkuliakova Szopkuliakova Strakoš Strakos Sztrakos Strakošová Strakosova Sztrakosova Stráňay Stranay Sztranyay Stráňayová Stranayova Sztranyayova Šutiak Sutiak Sutiak Šutiaková Sutiakova Sutiakova Svitač Svitac Szvitacs Svitačová Svitacova Szvitacsova Vanko Vanko Vanko Žiara Ziara Zsiara

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.