Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1830 romancatholic
• Chapel built-1800

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Galgócz
rc » Udvarnok
Bojničky

OLD NAMES of the village(town):
1773 Bajmocska, 1786 Bajmocschka, 1808 Bajmócska, Bojníčka, 1863 Bajmocska, 1873–1913 Bajmócska, 1920 Bojnička, Bojničky, 1927– Bojničky

POPULATION of Bojnicky in 2005: 1291 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Barák Barak Barak Baráková Barakova Barakova Blštáková Blstakova Blstakova Božík Bozik Bozsik Brinčíková Brincikova Brincsikova Brisuda Brisuda Briszuda Brisudová Brisudova Briszudova Broš Bros Bros Brošová Brosova Brosova Čič Cic Csics Cícerová Cicerova Cziczerova Čičová Cicova Csicsova Dlhá Dlha Dlha Dlhoš Dlhos Dlhos Dlhošová Dlhosova Dlhosova Dlhý Dlhy Dlhy Dolnák Dolnak Dolnak Dolnáková Dolnakova Dolnakova Dziaková Dziakova Dziakova Franko Franko Franko Franková
... above surnames continue below the google map

Bojnicky bordering the villages(towns): Aleksince | Andac | Bab | Biskupova | Bohunice | Brestovany | Bucany | Cab | Cab-Sila | Cakajovce | Cermany | Cervenik | Dolne Behynce | Dolne Dubove | Dolne Kapince | Dolne Lovcice | Dolne Merasice | Dolne Otrokovce | Dolne Risnovce | Dolne Trhoviste | Dolne Zelenice | Dolny Cepen | Dudvah | Dudvah | Dudvah | Dvorniky | Hlohovec | Horne Behynce | Horne Kapince | Horne Lovcice | Horne Merasice | Horne Obdokovce | Horne Otrokovce | Horne Risnovce | Horne Trhoviste | Horne Zelenice | Horny Cepen | Hrnciarovce nad Parnou | Hrubonovo | Jalsove | Jaslovce | Jaslovske Bohunice | Jelenova | Kapince | Klacany | Koplotovce | Krizovany nad Dudvahom | Kynek | Lehota | Leopold | Leopoldov | Lovcice | Lukacovce | Madunice | Mala Vieska | Male Brestovany | Male Ripnany | Male Sulany | Male Zaluzie | Maly Bab | Malzenice | Merasice | Modranka | Nezatice | Nove Sady | Obsolovce | Opoj | Oresany | Paderovce | Pastuchov | Pecenady | Perkovce | Petova | Posadka | Puste Sady | Radosovce | Ratkovce | Risnovce | Rumanova | Salgocka | Sasinkovo | Sila | Siladice | Spacince | Stredne Behynce | Stredny Cepen | Sulany | Sulekovo | Surianky | Surovce | Svaty Peter pri Vahu | Tekoldany | Teplicky | Trakovice | Trnava | Valtov Sur | Varov Sur | Velke Brestovany | Velke Kostolany | Velke Ripnany | Velke Sulany | Velke Surovce | Velke Zaluzie | Velky Bab | Vinohrady nad Vahom | Vlckovce | Vycapky | Zakostolany | Zavar | Zbehy | Zelenec | Zelenice | Zelenice | Zemianske Sady | Zemianske Surovce | Zlkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Frankova Frankova Gacíková Gacikova Gaczikova Hlaváč Hlavac Hlavacs Hrotka Hrotka Hrotka Hrotková Hrotkova Hrotkova Hudec Hudec Hudecz Hudecová Hudecova Hudeczova Huterová Huterova Huterova Izakovič Izakovic Izakovics Janíček Janicek Janicsek Janíčková Janickova Janicskova Kadlec Kadlec Kadlecz Kadlecová Kadlecova Kadleczova Kollár Kollar Kollar Kotúček Kotucek Kotucsek Kotúčková Kotuckova Kotucskova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Krajčír Krajcir Krajcsir Krajčírová Krajcirova Krajcsirova Krajinčák Krajincak Krajincsak Kubiček Kubicek Kubicsek Kubičková Kubickova Kubicskova Kupka Kupka Kupka Kupková Kupkova Kupkova Kysela Kysela Kyszela Kyselová Kyselova Kyszelova Lacko Lacko Laczko Lacková Lackova Laczkova Lenghart Lenghart Lenghart Lenghartová Lenghartova Lenghartova Lőrinc Lorinc Lőrincz Lőrincová Lorincova Lőrinczova Majerníková Majernikova Majernikova Malovcová Malovcova Malovczova Malovec Malovec Malovecz Marikovská Marikovska Marikovszka Mečoch Mecoch Mecsoh Mečochová Mecochova Mecsohova Miklovič Miklovic Miklovics Miklovičová Miklovicova Miklovicsova Mikulášiková Mikulasikova Mikulasikova Mikulincová Mikulincova Mikulinczova Mikulinec Mikulinec Mikulinecz Moravcová Moravcova Moravczova Moravec Moravec Moravecz Nagy Nagy Nagy Nikodemová Nikodemova Nikodemova Očenášová Ocenasova Ocsenasova Ondrejičková Ondrejickova Ondrejicskova Ondrek Ondrek Ondrek Paulík Paulik Paulik Paulíková Paulikova Paulikova Pavelka Pavelka Pavelka Pavelková Pavelkova Pavelkova Peko Peko Peko Plesník Plesnik Plesznik Polakovičová Polakovicova Polakovicsova Ščipáková Scipakova Scsipakova Šesták Sestak Sesztak Šestáková Sestakova Sesztakova Šiška Siska Siska Šišková Siskova Siskova Škoda Skoda Skoda Škodová Skodova Skodova Sorátová Soratova Szoratova Spáčil Spacil Szpacsil Spáčilová Spacilova Szpacsilova Svrbická Svrbicka Szvrbiczka Svrbický Svrbicky Szvrbiczky Táčovská Tacovska Tacsovszka Táčovský Tacovsky Tacsovszky Timoracký Timoracky Timoraczky Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidalová Vyhlidalova Vyhlidalova Zámečník Zamecnik Zamecsnik Zámečníková Zamecnikova Zamecsnikova Zúdor Zudor Zudor

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamikova Adamikova Adamikova Ambrus Ambrusz Ambrusz Ardon Ardon Ardon Augustovic Augusztovicz Augusztovicz Babulic Babulicz Babulicz Babulic Babulicz Babulicz Babulic Babulicz Babulicz Bachorik Bahorik Baczhorik Bachorik Bahorik Baczhorik Bachorik Bahorik Baczhorik Bachorikova Bahorikova Baczhorikova Bahelka Bahelka Bahelka Balejka Balejka Balejka Balejkova Balejkova Balejkova Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barak Barakova Barakova Barakova Barakova Barakova Barakova Barakova Barakova Barakova Barcikova Barczikova Barczikova Bausova Bauszova Bauszova Benikova Benikova Benikova Bennarova Bennarova Bennarova Bennarova Bennarova Bennarova Benus Benusz Benusz Benus Benusz Benusz Benusova Benuszova Benuszova Bojnanska Bojnanszka Bojnanszka Bojnansky Bojnanszky Bojnanszky Bozik Bozik Bozik Brazda Brazda Brazda Brazda Brazda Brazda Brincik Brinczik Brinczik Brincik Brinczik Brinczik Brincikova Brinczikova Brinczikova Brincikova Brinczikova Brinczikova Brisuda Briszuda Briszuda Brisuda Briszuda Briszuda Brisuda Briszuda Briszuda Brisuda Briszuda Briszuda Bros Brosz Brosz Bros Brosz Brosz Bros Brosz Brosz Bros Brosz Brosz Brosova Broszova Broszova Bukovcak Bukovczak Bukovczak Caganek Czaganek Csaganek Caganek Czaganek Csaganek Chalany Halany Cshalany Cic Czicz Csicz Cic Czicz Csicz Cic Czicz Csicz Cicer Cziczer Csiczer Cicer Cziczer Csiczer Cicer Cziczer Csiczer Cicerova Cziczerova Csiczerova Cicova Cziczova Csiczova Cicova Cziczova Csiczova Cicova Cziczova Csiczova Cicova Cziczova Csiczova Cicova Cziczova Csiczova Cicova Cziczova Csiczova Cuvala Czuvala Csuvala Cuvalova Czuvalova Csuvalova Danek Danek Gyanek Danovic Danovicz Gyanovicz Dekan Dekan Gyekan Dlhos Dlhosz Gylhosz Dlhos Dlhosz Gylhosz Dlhos Dlhosz Gylhosz Dlhos Dlhosz Gylhosz Dlhos Dlhosz Gylhosz Dlhos Dlhosz Gylhosz Dlhos Dlhosz Gylhosz Dlhos Dlhosz Gylhosz Dlhos Dlhosz Gylhosz Dlhos Dlhosz Gylhosz Dlhosova Dlhoszova Gylhoszova Dlhosova Dlhoszova Gylhoszova Dlhosova Dlhoszova Gylhoszova Dlhosova Dlhoszova Gylhoszova Dlhosova Dlhoszova Gylhoszova Dlhy Dlhy Gylhy Dlhy Dlhy Gylhy Dlhy Dlhy Gylhy Dolnak Dolnak Gyolnak Dolnak Dolnak Gyolnak Drzikova Drzikova Gyrzikova Dziak Dziak Gyziak Dziakova Dziakova Gyziakova Fabry Fabry Fabry Fedorova Fedorova Fedorova Franko Franko Franko Franko Franko Franko Frankova Frankova Frankova Fulik Fulik Fulik Fulir Fulir Fulir Gabris Gabrisz Gabrisz Gabrisova Gabriszova Gabriszova Gacik Gaczik Gaczik Gasparik Gaszparik Gaszparik Gasparikova Gaszparikova Gaszparikova Gorak Gorak Gorak Gorak Gorak Gorak Gorak Gorak Gorak Gorakova Gorakova Gorakova Gostikova Gosztikova Gosztikova Grancova Granczova Granczova Grnova Grnova Grnova Grnova Grnova Grnova Guban Guban Guban Guban Guban Guban Habinak Habinak Habinak Habinak Habinak Habinak Harsky Harszky Harszky Harsky Harszky Harszky Harsky Harszky Harszky Harsky Harszky Harszky Hertel Hertel Hertel Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavacka Hlavaczka Hlavaczka Hlavacka Hlavaczka Hlavaczka Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Hochel Hohel Hoczhel Hochel Hohel Hoczhel Hochel Hohel Hoczhel Holicka Holiczka Holiczka Hromada Hromada Hromada Hrotka Hrotka Hrotka Hrotka Hrotka Hrotka Hrudikova Hrudikova Hrudikova Hubinakova Hubinakova Hubinakova Hudec Hudecz Hudecz Hudecova Hudeczova Hudeczova Hutera Hutera Hutera Hutera Hutera Hutera Huterova Huterova Huterova Izakovic Izakovicz Izakovicz Izakovic Izakovicz Izakovicz Izakovic Izakovicz Izakovicz Izakovic Izakovicz Izakovicz Izakovic Izakovicz Izakovicz Izakovic Izakovicz Izakovicz Izakovicova Izakoviczova Izakoviczova Izakovicova Izakoviczova Izakoviczova Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janickova Janiczkova Janiczkova Janickova Janiczkova Janiczkova Janickova Janiczkova Janiczkova Janoska Janoszka Janoszka Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Kacerikova Kaczerikova Kaczerikova Kacerova Kaczerova Kaczerova Kacerova Kaczerova Kaczerova Kacerova Kaczerova Kaczerova Kacerova Kaczerova Kaczerova Kadlec Kadlecz Kadlecz Kadlec Kadlecz Kadlecz Kadlec Kadlecz Kadlecz Kadlec Kadlecz Kadlecz Kadlec Kadlecz Kadlecz Kadlec Kadlecz Kadlecz Kadlecova Kadleczova Kadleczova Kadlecova Kadleczova Kadleczova Kadlecova Kadleczova Kadleczova Kadlecova Kadleczova Kadleczova Kadlecova Kadleczova Kadleczova Kamencik Kamenczik Kamenczik Kamencik Kamenczik Kamenczik Kamencik Kamenczik Kamenczik Kamencik Kamenczik Kamenczik Kamencik Kamenczik Kamenczik Kamencik Kamenczik Kamenczik Kamencikova Kamenczikova Kamenczikova Kamencikova Kamenczikova Kamenczikova Kamencikova Kamenczikova Kamenczikova Kamiencik Kamienczik Kamienczik Kardos Kardosz Kardosz Kassova Kaszszova Kaszszova Kocurikova Koczurikova Koczurikova Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kongregacia Kongregaczia Kongregaczia Kostrna Kosztrna Kosztrna Kostrna Kosztrna Kosztrna Kostrna Kosztrna Kosztrna Kostrna Kosztrna Kosztrna Kostrna Kosztrna Kosztrna Kostrnova Kosztrnova Kosztrnova Kotucek Kotuczek Kotuczek Kotucek Kotuczek Kotuczek Kotucek Kotuczek Kotuczek Kotucek Kotuczek Kotuczek Kotucek Kotuczek Kotuczek Kotucek Kotuczek Kotuczek Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Krajcir Krajczir Krajczir Krajcir Krajczir Krajczir Kralovicova Kraloviczova Kraloviczova Krisicova Krisziczova Krisziczova Krupa Krupa Krupa Kubatka Kubatka Kubatka Kubicek Kubiczek Kubiczek Kubicek Kubiczek Kubiczek Kubicek Kubiczek Kubiczek Kubicek Kubiczek Kubiczek Kubickova Kubiczkova Kubiczkova Kubickova Kubiczkova Kubiczkova Kubickova Kubiczkova Kubiczkova Kucko Kuczko Kuczko Kucko Kuczko Kuczko Kulich Kulih Kuliczh Kulich Kulih Kuliczh Kunik Kunik Kunik Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupkova Kupkova Kupkova Kupkova Kupkova Kupkova Kupkova Kupkova Kupkova Kuzelovska Kuzelovszka Kuzelovszka Kuzelovska Kuzelovszka Kuzelovszka Kuzelovsky Kuzelovszky Kuzelovszky Kysel Kyszel Kyszel Kyselova Kyszelova Kyszelova Kyselova Kyszelova Kyszelova Kyselova Kyszelova Kyszelova Kyselova Kyszelova Kyszelova Kyselova Kyszelova Kyszelova Labas Labasz Lyabasz Lacko Laczko Lyaczko Lahucky Lahuczky Lyahuczky Landiga Landiga Lyandiga Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lenghard Lenghard Lyenghard Lenghardt Lenghardt Lyenghardt Lenghardtova Lenghardtova Lyenghardtova Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghart Lenghart Lyenghart Lenghartova Lenghartova Lyenghartova Lenghartova Lenghartova Lyenghartova Lenghartova Lenghartova Lyenghartova Lenghartova Lenghartova Lyenghartova Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Liska Liszka Lyiszka Lorinc Lorincz Lyorincz Lorincova Lorinczova Lyorinczova Lorincova Lorinczova Lyorinczova Maixnerova Maixnerova Maixnerova Majernik Majernik Majernik Malovec Malovecz Malovecz Matisikova Matiszikova Matiszikova Mecoch Meczoh Meczoczh Mecoch Meczoh Meczoczh Mecoch Meczoh Meczoczh Mecoch Meczoh Meczoczh Mecochova Meczohova Meczoczhova Mecochova Meczohova Meczoczhova Mesaros Meszarosz Meszarosz Miklovic Miklovicz Miklovicz Miklovic Miklovicz Miklovicz Miklovic Miklovicz Miklovicz Miklovicova Mikloviczova Mikloviczova Mikulasik Mikulaszik Mikulaszik Mikulasik Mikulaszik Mikulaszik Mikulincova Mikulinczova Mikulinczova Mikulinec Mikulinecz Mikulinecz Mikulinec Mikulinecz Mikulinecz Mikulinec Mikulinecz Mikulinecz Mikulinec Mikulinecz Mikulinecz Moncekova Monczekova Monczekova Moncekova Monczekova Monczekova Moravcova Moravczova Moravczova Moravcova Moravczova Moravczova Moravcova Moravczova Moravczova Moravcova Moravczova Moravczova Moravcova Moravczova Moravczova Moravcova Moravczova Moravczova Moravcova Moravczova Moravczova Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Moravec Moravecz Moravecz Mudra Mudra Mudra Murcova Murczova Murczova Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Ocenas Oczenasz Oczenasz Ocenas Oczenasz Oczenasz Ocenas Oczenasz Oczenasz Ocenasova Oczenaszova Oczenaszova Ocenasova Oczenaszova Oczenaszova Ocenasova Oczenaszova Oczenaszova Ocenasova Oczenaszova Oczenaszova Ocenasova Oczenaszova Oczenaszova Ocenasova Oczenaszova Oczenaszova Ondrejicka Ondrejiczka Ondrejiczka Ondrek Ondrek Ondrek Orlov Orlov Orlov Pajerova Pajerova Pajerova Pataj Pataj Pataj Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulik Paulikova Paulikova Paulikova Paulikova Paulikova Paulikova Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petovska Petovszka Petovszka Plesnik Plesznik Plesznik Plesnik Plesznik Plesznik Plesnik Plesznik Plesznik Plesnik Plesznik Plesznik Polacikova Polaczikova Polaczikova Polacikova Polaczikova Polaczikova Polak Polak Polak Polakova Polakova Polakova Polakovic Polakovicz Polakovicz Polakovic Polakovicz Polakovicz Polakovic Polakovicz Polakovicz Polakovic Polakovicz Polakovicz Polakovic Polakovicz Polakovicz Polakovicova Polakoviczova Polakoviczova Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Pribela Pribela Pribela Pribela Pribela Pribela Prosmanova Proszmanova Proszmanova Rezna Rezna Rezna Rezny Rezny Rezny Rezny Rezny Rezny Salay Szalay Salay Santavy Szantavy Santavy Scipak Szczipak Sczipak Scipak Szczipak Sczipak Scipak Szczipak Sczipak Scipakova Szczipakova Sczipakova Sestak Szesztak Sesztak Sestakova Szesztakova Sesztakova Sina Szina Sina Siska Sziszka Siszka Siska Sziszka Siszka Siska Sziszka Siszka Siska Sziszka Siszka Siska Sziszka Siszka Skoda Szkoda Skoda Skoda Szkoda Skoda Skoda Szkoda Skoda Skoda Szkoda Skoda Skoda Szkoda Skoda Skodova Szkodova Skodova Sloboda Szloboda Sloboda Slovak Szlovak Slovak Slovak Szlovak Slovak Slovak Szlovak Slovak Spacil Szpaczil Spaczil Spacil Szpaczil Spaczil Spacil Szpaczil Spaczil Spacil Szpaczil Spaczil Spacil Szpaczil Spaczil Spacilova Szpaczilova Spaczilova Sramek Szramek Sramek Sramek Szramek Sramek Sramekova Szramekova Sramekova Sramekova Szramekova Sramekova Stafa Sztafa Stafa Stafova Sztafova Stafova Stafova Sztafova Stafova Starosta Sztaroszta Staroszta Starosta Sztaroszta Staroszta Stavebna Sztavebna Stavebna Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Surbicka Szurbiczka Surbiczka Surbicky Szurbiczky Surbiczky Svrbicka Szvrbiczka Svrbiczka Svrbicky Szvrbiczky Svrbiczky Svrbicky Szvrbiczky Svrbiczky Szabova Szabova Szabova Tacovsky Taczovszky Tyaczovszky Timoracky Timoraczky Tyimoraczky Timoracky Timoraczky Tyimoraczky Timoracky Timoraczky Tyimoraczky Timoracky Timoraczky Tyimoraczky Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavikova Vaczlavikova Vaczlavikova Vajdel Vajdel Vajdel Valky Valky Valky Valky Valky Valky Valkyova Valkyova Valkyova Vargova Vargova Vargova Vasko Vaszko Vaszko Velicka Veliczka Veliczka Velicky Veliczky Veliczky Velicky Veliczky Veliczky Velicky Veliczky Veliczky Velicky Veliczky Veliczky Velicky Veliczky Veliczky Vexler Vexler Vexler Vexlerova Vexlerova Vexlerova Vicanova Viczanova Viczanova Vybiral Vybiral Vybiral Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidal Vyhlidalova Vyhlidalova Vyhlidalova Vyhlidalova Vyhlidalova Vyhlidalova Vyhlidalova Vyhlidalova Vyhlidalova Waroschova Waroszhova Waroszczhova Zakova Zakova Zsakova Zamecnik Zamecznik Zsamecznik Zamecnik Zamecznik Zsamecznik Zavodska Zavodszka Zsavodszka Zavodsky Zavodszky Zsavodszky Zavodsky Zavodszky Zsavodszky Zbinova Zbinova Zsbinova Zongor Zongor Zsongor Zongor Zongor Zsongor Zudor Zudor Zsudor Zudorova Zudorova Zsudorova Zudorova Zudorova Zsudorova Zuzana Zuzana Zsuzana

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Hruszt Stephanus Boros Nicolaus Hornyak Adamus Kosutt Joannes Kmety Joannes Kresztyanszka Andreas Kmety Joannes Barlagh Jacobus Lenyiczky Georgius Semlya Andreas Disko Georgius Lacsni Joannes Nyemecz Joannes Melicher Georgius Meskar Georgius Benyik Jacobus Benyik Samuel Smikroha Joannes Franko Georgius Uhlar Venceslaus Klenar Joannes Hrebik Joannes Svikroha Michael Laczko Andreas Nyemecz Joannes Holoda Joannes Horvath Joannes Polyanszky Mathias Dolnyaczky Andreas Kubacsik Mathias Zabreczky Paulus Takacs Georgius Scseluszky Joannes Broviscsán Stephanus Laczko Ladislaus Krajcsi Simon Hornyak Stephanus Hernyanszky Joannes Sisanyszky

n78_19_103 n78_19_104 n78_19_105 n78_19_546

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.