Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1650 romancatholic
• Chapel built-1800

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Drjethoma
luth » Trencsén
Dolná Súča

OLD NAMES of the village(town):
1773 Alsó-Szucs, Dolne Suce, 1786 Alschó-Sucz, 1808 Alsó-Szucsa, Dolní Suča, 1863, 1888–1913 Alsószúcs, 1873–1882 Alsószucs, 1920– Dolná Súča

POPULATION of Dolna Suca in 2005: 2917 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bahno Bahno Bahno Bahnová Bahnova Bahnova Biras Biras Birasz Blažej Blazej Blazsej Blažejová Blazejova Blazsejova Borot Borot Borot Borotová Borotova Borotova Čechovský Cechovsky Csehovszky Čičo Cico Csicso Čičová Cicova Csicsova Čierny Cierny Csierny Cverenkárová Cverenkarova Czverenkarova Dobo Dobo Dobo Dobová Dobova Dobova Gabrhel Gabrhel Gabrhel Gabrhelová Gabrhelova Gabrhelova Gajdošík Gajdosik Gajdosik Gazdík Gazdik Gazdik Gazdíková Gazdikova Gazdikova Hamaj Hamaj
... above surnames continue below the google map

Dolna Suca bordering the villages(towns): Adamovce | Adamovce-Male Bierovce | Adamovske Kochanovce | Bela | Bela-Bobrovnik-Nozdrkovce | Biskupske | Bobrovnik | Bohunice | Bolesov | Borcice | Chocholna | Chocholna-Velcice | Dobra | Drietoma | Dubnica nad Vahom | Dulov | Dulovska Nova Ves | Dvorec | Hamre | Hanzlikova | Horna Suca | Horne Srnie | Horovce | Hrabovka | Hradok | Ilava | Iliavka | Istebnik | Kamenicany | Klobusice | Klucove | Kochanovce | Kolacin | Koseca | Kostolna | Kostolna-Zariecie | Kralovany | Krivoklat | Kubra | Kubrica | Lieskovec | Luborca | Mala Chocholna | Male Bierovce | Male Zablatie | Male Zabokreky | Maly Kolacin | Nemsova | Nova Bosaca | Nova Dubnica | Nozdrkovce | Omsenie | Opatova | Opatovce | Orechove | Panska Tuchyna | Panske Klobusice | Petovka | Petrova Lehota | Podvazie | Prejta | Priles | Pruske | Rozen | Rybare | Savcina | Savcina-Podvazie | Sedlicna | Sedmerovec | Skala | Skalka nad Vahom | Skalska Nova Ves | Slatinka nad Bebravou | Slavnica | Soblahov | Trencianska Tepla | Trencianska Turna | Trencianska Zavada | Trencianske Teplice | Trencin | Tuchyna | Ujazd | Velcice | Velka Chocholna | Velke Bierovce | Velke Zablatie | Velky Kolacin | Vieska | Zabinec | Zablatie | Zamarovce | Zariecie | Zavazie | Zemianska Tuchyna | Zemianske Klobusice | Zemianske Lieskove | Zemianske Podhradie | Zlatovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Hamaj Hamajová Hamajova Hamajova Hanek Hanek Hanek Hanková Hankova Hankova Hanzel Hanzel Hanzel Hanzlová Hanzlova Hanzlova Hatnančík Hatnancik Hatnancsik Hatnančíková Hatnancikova Hatnancsikova Hlávek Hlavek Hlavek Hlávková Hlavkova Hlavkova Holíček Holicek Holicsek Holíčková Holickova Holicskova Hrobár Hrobar Hrobar Hupčík Hupcik Hupcsik Hupčíková Hupcikova Hupcsikova Lukšo Lukso Lukso Lukšová Luksova Luksova Maradík Maradik Maradik Maradíková Maradikova Maradikova Masteš Mastes Masztes Mastešová Mastesova Masztesova Michalcová Michalcova Mihalczova Michalec Michalec Mihalecz Michalík Michalik Mihalik Michálik Michalik Mihalik Michalíková Michalikova Mihalikova Micháliková Michalikova Mihalikova Mikel Mikel Mikel Miklas Miklas Miklasz Miklasová Miklasova Miklaszova Miklová Miklova Miklova Novomeský Novomesky Novomeszky Novomestský Novomestsky Novomesztszky Oliš Olis Olis Olišová Olisova Olisova Ondrišák Ondrisak Ondrisak Ondrišáková Ondrisakova Ondrisakova Oriešek Oriesek Oriesek Oriešková Orieskova Orieskova Pagáčová Pagacova Pagacsova Panák Panak Panak Panáková Panakova Panakova Pikna Pikna Pikna Piknová Piknova Piknova Plaštiaková Plastiakova Plastiakova Pleva Pleva Pleva Plevová Plevova Plevova Podolák Podolak Podolak Podoláková Podolakova Podolakova Poláčková Polackova Polacskova Repa Repa Repa Repová Repova Repova Rožník Roznik Rozsnik Rožníková Roznikova Rozsnikova Šebák Sebak Sebak Šedivá Sediva Sediva Šedivý Sedivy Sedivy Sedláček Sedlacek Szedlacsek Sedláčková Sedlackova Szedlacskova Šiveň Siven Siveny Šiveňová Sivenova Sivenyova Sliva Sliva Szliva Slivová Slivova Szlivova Straka Straka Sztraka Trnavská Trnavska Trnavszka Trnavský Trnavsky Trnavszky Trúnek Trunek Trunek Trúnková Trunkova Trunkova Vasko Vasko Vaszko Vasková Vaskova Vaszkova Vendžúr Vendzur Vendzsur Vendžúrová Vendzurova Vendzsurova Zahorák Zahorak Zahorak Zahoráková Zahorakova Zahorakova Žák Zak Zsak Zemanovič Zemanovic Zemanovics Zemanovičová Zemanovicova Zemanovicsova Zigo Zigo Zigo Žucha Zucha Zsuha

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamcova Adamczova Adamczova Bahno Bahno Bahno Bahno Bahno Bahno Bahno Bahno Bahno Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Bahnova Baris Barisz Barisz Baris Barisz Barisz Baris Barisz Barisz Began Began Began Began Began Began Belakova Belakova Belakova Betincova Betinczova Betinczova Bilcikova Bilczikova Bilczikova Bilcikova Bilczikova Bilczikova Biras Birasz Birasz Birasova Biraszova Biraszova Birazova Birazova Birazova Bizon Bizon Bizon Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blahova Blahova Blahova Blahova Blahova Blahova Blasko Blaszko Blaszko Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazej Blazejova Blazejova Blazejova Blazejova Blazejova Blazejova Borikova Borikova Borikova Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borot Borotova Borotova Borotova Borotova Borotova Borotova Borotova Borotova Borotova Breznicka Brezniczka Brezniczka Breznicka Brezniczka Brezniczka Breznicky Brezniczky Brezniczky Breznicky Brezniczky Brezniczky Breznicky Brezniczky Brezniczky Breznicky Brezniczky Brezniczky Breznicky Brezniczky Brezniczky Brslica Brszlicza Brszlicza Brslica Brszlicza Brszlicza Brslica Brszlicza Brszlicza Brslica Brszlicza Brszlicza Brslicova Brszliczova Brszliczova Brslicova Brszliczova Brszliczova Bulejko Bulejko Bulejko Bulko Bulko Bulko Burian Burian Burian Capak Czapak Csapak Capakova Czapakova Csapakova Capakova Czapakova Csapakova Castulinova Czasztulinova Csasztulinova Castulinova Czasztulinova Csasztulinova Cechovska Czehovszka Cseczhovszka Cechovska Czehovszka Cseczhovszka Cechovska Czehovszka Cseczhovszka Cechovsky Czehovszky Cseczhovszky Cechovsky Czehovszky Cseczhovszky Cechovsky Czehovszky Cseczhovszky Cechovsky Czehovszky Cseczhovszky Cervenanova Czervenanova Cservenanova Chmelina Hmelina Cshmelina Chmelina Hmelina Cshmelina Chmelina Hmelina Cshmelina Chmelina Hmelina Cshmelina Chmelina Hmelina Cshmelina Chmelinova Hmelinova Cshmelinova Chupac Hupacz Cshupacz Chupac Hupacz Cshupacz Chupac Hupacz Cshupacz Chupac Hupacz Cshupacz Cico Cziczo Csiczo Cico Cziczo Csiczo Cico Cziczo Csiczo Cico Cziczo Csiczo Cico Cziczo Csiczo Cico Cziczo Csiczo Cicova Cziczova Csiczova Cierny Czierny Csierny Cierny Czierny Csierny Cierny Czierny Csierny Cintula Czintula Csintula Cverenkar Czverenkar Csverenkar Cverenkar Czverenkar Csverenkar Danek Danek Gyanek Danek Danek Gyanek Dankova Dankova Gyankova Dankova Dankova Gyankova Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobo Dobo Gyobo Dobo Dobo Gyobo Dobo Dobo Gyobo Dobo Dobo Gyobo Dobo Dobo Gyobo Dobo Dobo Gyobo Dobo Dobo Gyobo Dobo Dobo Gyobo Dobova Dobova Gyobova Dobova Dobova Gyobova Dobova Dobova Gyobova Dobova Dobova Gyobova Dobova Dobova Gyobova Dobova Dobova Gyobova Drahak Drahak Gyrahak Drahak Drahak Gyrahak Drahak Drahak Gyrahak Dunajska Dunajszka Gyunajszka Dunajska Dunajszka Gyunajszka Dusa Dusza Gyusza Dusa Dusza Gyusza Dusa Dusza Gyusza Dusa Dusza Gyusza Dusa Dusza Gyusza Duzek Duzek Gyuzek Duzek Duzek Gyuzek Duzek Duzek Gyuzek Duzek Duzek Gyuzek Dvorakova Dvorakova Gyvorakova Fabikova Fabikova Fabikova Faixova Faixova Faixova Faixova Faixova Faixova Fary Fary Fary Fasungova Faszungova Faszungova Foldesi Foldeszi Foldeszi Foldesiova Foldesziova Foldesziova Foldesiova Foldesziova Foldesziova Franko Franko Franko Frno Frno Frno Fuzik Fuzik Fuzik Gabrhel Gabrhel Gabrhel Gabrhel Gabrhel Gabrhel Gabrhel Gabrhel Gabrhel Gabrhel Gabrhel Gabrhel Gabrhelova Gabrhelova Gabrhelova Gabriel Gabriel Gabriel Gabrielova Gabrielova Gabrielova Gago Gago Gago Gagova Gagova Gagova Gagova Gagova Gagova Gagova Gagova Gagova Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gajdosikova Gajdoszikova Gajdoszikova Galko Galko Galko Gazdijova Gazdijova Gazdijova Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdik Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Godalova Godalova Godalova Grajcar Grajczar Grajczar Grulik Grulik Grulik Grulik Grulik Grulik Grulikova Grulikova Grulikova Grulis Grulisz Grulisz Hajmach Hajmah Hajmaczh Hajtmanova Hajtmanova Hajtmanova Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamajova Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamar Hamarova Hamarova Hamarova Hamarova Hamarova Hamarova Hamarova Hamarova Hamarova Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanek Hanekova Hanekova Hanekova Hanekova Hanekova Hanekova Hanekova Hanekova Hanekova Hanekova Hanekova Hanekova Haner Haner Haner Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hantak Hantak Hantak Hantak Hantak Hantak Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancik Hatnanczik Hatnanczik Hatnancikova Hatnanczikova Hatnanczikova Hatnancikova Hatnanczikova Hatnanczikova Hatnancikova Hatnanczikova Hatnanczikova Hatnancikova Hatnanczikova Hatnanczikova Hauzlova Hauzlova Hauzlova Hazadik Hazadik Hazadik Hejdis Hejdisz Hejdisz Herda Herda Herda Hladky Hladky Hladky Hlarkova Hlarkova Hlarkova Hlarkova Hlarkova Hlarkova Hlarkova Hlarkova Hlarkova Hlarkova Hlarkova Hlarkova Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavek Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hlavkova Hluchan Hluhan Hluczhan Hluchan Hluhan Hluczhan Hodal Hodal Hodal Hodal Hodal Hodal Hodalova Hodalova Hodalova Holcek Holczek Holczek Holcek Holczek Holczek Holcek Holczek Holczek Holcek Holczek Holczek Holcek Holczek Holczek Holcek Holczek Holczek Holcek Holczek Holczek Holcek Holczek Holczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holicek Holiczek Holiczek Holickova Holiczkova Holiczkova Holickova Holiczkova Holiczkova Holickova Holiczkova Holiczkova Holickova Holiczkova Holiczkova Holickova Holiczkova Holiczkova Holickova Holiczkova Holiczkova Holickova Holiczkova Holiczkova Holickova Holiczkova Holiczkova Holickova Holiczkova Holiczkova Holickova Holiczkova Holiczkova Holickova Holiczkova Holiczkova Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubek Holubkova Holubkova Holubkova Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Hricko Hriczko Hriczko Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hrobar Hromadka Hromadka Hromadka Hromadka Hromadka Hromadka Hromadkova Hromadkova Hromadkova Hromadkova Hromadkova Hromadkova Hrudka Hrudka Hrudka Hucko Huczko Huczko Hulin Hulin Hulin Hulinova Hulinova Hulinova Hupcik Hupczik Hupczik Hupcik Hupczik Hupczik Hupcik Hupczik Hupczik Hupcik Hupczik Hupczik Hupcik Hupczik Hupczik Hupcik Hupczik Hupczik Hupcikova Hupczikova Hupczikova Hupcikova Hupczikova Hupczikova Jakab Jakab Jakab Jan Jan Jan Jankovec Jankovecz Jankovecz Jansky Janszky Janszky Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Juracka Juraczka Juraczka Juracka Juraczka Juraczka Juracka Juraczka Juraczka Juracka Juraczka Juraczka Jurackova Juraczkova Juraczkova Jurica Juricza Juricza Juricova Juriczova Juriczova Juricova Juriczova Juriczova Jurikovic Jurikovicz Jurikovicz Jurikovicova Jurikoviczova Jurikoviczova Jurikovicova Jurikoviczova Jurikoviczova Jurikovicova Jurikoviczova Jurikoviczova Kakova Kakova Kakova Kalivoda Kalivoda Kalivoda Kalivoda Kalivoda Kalivoda Kalivoda Kalivoda Kalivoda Kasubova Kaszubova Kaszubova Katona Katona Katona Kircak Kirczak Kirczak Kircak Kirczak Kirczak Klundova Klundova Klundova Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Knap Kobza Kobza Kobza Kocifaj Koczifaj Koczifaj Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinek Kolinkova Kolinkova Kolinkova Konicek Koniczek Koniczek Konicek Koniczek Koniczek Konicek Koniczek Koniczek Konicek Koniczek Koniczek Konicek Koniczek Koniczek Konicek Koniczek Koniczek Konicek Koniczek Koniczek Konickova Koniczkova Koniczkova Kopun Kopun Kopun Kopunova Kopunova Kopunova Kopunova Kopunova Kopunova Kopunova Kopunova Kopunova Kotrbcik Kotrbczik Kotrbczik Kotrbcik Kotrbczik Kotrbczik Kotrbcik Kotrbczik Kotrbczik Kotrbcik Kotrbczik Kotrbczik Kotrbcik Kotrbczik Kotrbczik Kotrbcik Kotrbczik Kotrbczik Kotrbcik Kotrbczik Kotrbczik Kotrbcik Kotrbczik Kotrbczik Kovac Kovacz Kovacz Kozacek Kozaczek Kozaczek Kozackova Kozaczkova Kozaczkova Krajco Krajczo Krajczo Krajco Krajczo Krajczo Kramar Kramar Kramar Kramarova Kramarova Kramarova Kramarova Kramarova Kramarova Kristin Krisztin Krisztin Krizko Krizko Krizko Krocil Kroczil Kroczil Krocilova Kroczilova Kroczilova Kromnavy Kromnavy Kromnavy Krovina Krovina Krovina Krovinova Krovinova Krovinova Krovinova Krovinova Krovinova Krovinova Krovinova Krovinova Kubala Kubala Kubala Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubica Kubicza Kubicza Kubica Kubicza Kubicza Kubica Kubicza Kubicza Kucerak Kuczerak Kuczerak Kucmin Kuczmin Kuczmin Kucmin Kuczmin Kuczmin Kucmin Kuczmin Kuczmin Kudelova Kudelova Kudelova Kuik Kuik Kuik Kvasnica Kvasznicza Kvasznicza Kvasnica Kvasznicza Kvasznicza Kvasnica Kvasznicza Kvasznicza Kvasnicova Kvaszniczova Kvaszniczova Lehotska Lehotszka Lyehotszka Liptakova Liptakova Lyiptakova Liptakova Liptakova Lyiptakova Lorenc Lorencz Lyorencz Lorencova Lorenczova Lyorenczova Lorencova Lorenczova Lyorenczova Lukas Lukasz Lyukasz Lukas Lukasz Lyukasz Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Lukso Lukszo Lyukszo Luksova Lukszova Lyukszova Luksova Lukszova Lyukszova Luksova Lukszova Lyukszova Luksova Lukszova Lyukszova Luksova Lukszova Lyukszova Luksova Lukszova Lyukszova Macak Maczak Maczak Machara Mahara Maczhara Macura Maczura Maczura Macurova Maczurova Maczurova Macurova Maczurova Maczurova Macurova Maczurova Maczurova Majerska Majerszka Majerszka Majerska Majerszka Majerszka Majersky Majerszky Majerszky Majersky Majerszky Majerszky Majersky Majerszky Majerszky Majersky Majerszky Majerszky Malych Malyh Malyczh Malych Malyh Malyczh Malych Malyh Malyczh Malych Malyh Malyczh Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradik Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Maradikova Martinisko Martiniszko Martiniszko Martinisko Martiniszko Martiniszko Martinisko Martiniszko Martiniszko Martinisko Martiniszko Martiniszko Martinisko Martiniszko Martiniszko Martinisko Martiniszko Martiniszko Martiniskova Martiniszkova Martiniszkova Martiniskova Martiniszkova Martiniszkova Mastes Masztesz Masztesz Mastes Masztesz Masztesz Mastes Masztesz Masztesz Mastes Masztesz Masztesz Mastes Masztesz Masztesz Mastes Masztesz Masztesz Mastes Masztesz Masztesz Mastesova Maszteszova Maszteszova Mastesova Maszteszova Maszteszova Mastesova Maszteszova Maszteszova Mazanova Mazanova Mazanova Medvec Medvecz Medvecz Medvec Medvecz Medvecz Medvec Medvecz Medvecz Medvec Medvecz Medvecz Medvec Medvecz Medvecz Medvec Medvecz Medvecz Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalech Mihaleh Miczhaleczh Michalech Mihaleh Miczhaleczh Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michlec Mihlecz Miczhlecz Micunek Miczunek Miczunek Micunek Miczunek Miczunek Micunek Miczunek Miczunek Micurkova Miczurkova Miczurkova Mihalik Mihalik Mihalik Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikel Mikelova Mikelova Mikelova Miklanek Miklanek Miklanek Miklas Miklasz Miklasz Miklas Miklasz Miklasz Miklas Miklasz Miklasz Miklas Miklasz Miklasz Miklas Miklasz Miklasz Miklas Miklasz Miklasz Miklas Miklasz Miklasz Miklasova Miklaszova Miklaszova Miklova Miklova Miklova Miklova Miklova Miklova Mikusat Mikuszat Mikuszat Mikusat Mikuszat Mikuszat Mikusat Mikuszat Mikuszat Mikusat Mikuszat Mikuszat Mikusatova Mikuszatova Mikuszatova Mikusincova Mikuszinczova Mikuszinczova Mikusincova Mikuszinczova Mikuszinczova Mikusinec Mikuszinecz Mikuszinecz Millaj Millaj Millaj Milvas Milvasz Milvasz Motola Motola Motola Mrazikova Mrazikova Mrazikova Novomeska Novomeszka Nyovomeszka Novomeska Novomeszka Nyovomeszka Novomesky Novomeszky Nyovomeszky Novomesky Novomeszky Nyovomeszky Novomestesky Novomeszteszky Nyovomeszteszky Novomestska Novomesztszka Nyovomesztszka Novomestsky Novomesztszky Nyovomesztszky Novomestsky Novomesztszky Nyovomesztszky Novomestsky Novomesztszky Nyovomesztszky Novomestsky Novomesztszky Nyovomesztszky Novota Novota Nyovota Novota Novota Nyovota Olis Olisz Olisz Olis Olisz Olisz Olis Olisz Olisz Olis Olisz Olisz Olis Olisz Olisz Olis Olisz Olisz Olis Olisz Olisz Olis Olisz Olisz Olis Olisz Olisz Olisova Oliszova Oliszova Olisova Oliszova Oliszova Ondracka Ondraczka Ondraczka Ondracka Ondraczka Ondraczka Ondrackova Ondraczkova Ondraczkova Ondrasek Ondraszek Ondraszek Ondrasek Ondraszek Ondraszek Ondrasek Ondraszek Ondraszek Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisak Ondriszak Ondriszak Ondrisakova Ondriszakova Ondriszakova Ondrisakova Ondriszakova Ondriszakova Ondruska Ondruszka Ondruszka Ondruska Ondruszka Ondruszka Ondruska Ondruszka Ondruszka Orechovsky Orehovszky Oreczhovszky Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesek Orieszek Orieszek Oriesik Orieszik Orieszik Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Orieskova Orieszkova Orieszkova Oriesok Orieszok Orieszok Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pagacova Pagaczova Pagaczova Pagacova Pagaczova Pagaczova Palaj Palaj Palaj Palaj Palaj Palaj Palusna Paluszna Paluszna Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panak Panakova Panakova Panakova Panakova Panakova Panakova Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastierik Pasztierik Pasztierik Pastorak Pasztorak Pasztorak Pastorakova Pasztorakova Pasztorakova Pastorakova Pasztorakova Pasztorakova Pavlinova Pavlinova Pavlinova Pazak Pazak Pazak Pazak Pazak Pazak Petovska Petovszka Petovszka Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Petrasova Petraszova Petraszova Petrasova Petraszova Petraszova Petrincova Petrinczova Petrinczova Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Pikna Piknova Piknova Piknova Pilat Pilat Pilat Pilat Pilat Pilat Pilat Pilat Pilat Plastiakova Plasztiakova Plasztiakova Plastiakova Plasztiakova Plasztiakova Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Pleva Plevova Plevova Plevova Plevova Plevova Plevova Plevova Plevova Plevova Plevova Plevova Plevova Pliska Pliszka Pliszka Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolak Podolakova Podolakova Podolakova Polacek Polaczek Polaczek Polacek Polaczek Polaczek Polacek Polaczek Polaczek Polacek Polaczek Polaczek Polackova Polaczkova Polaczkova Psota Pszota Pszota Racz Racz Raczz Radoslav Radoszlav Radoszlav Ranko Ranko Ranko Rekem Rekem Rekem Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Rosulek Roszulek Roszulek Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznik Roznikova Roznikova Roznikova Sabadka Szabadka Sabadka Sabadka Szabadka Sabadka Sabadka Szabadka Sabadka Sabadka Szabadka Sabadka Sabadka Szabadka Sabadka Sabadka Szabadka Sabadka Sabadkova Szabadkova Sabadkova Sabadkova Szabadkova Sabadkova Sabadkova Szabadkova Sabadkova Sabadkova Szabadkova Sabadkova Sabadkova Szabadkova Sabadkova Sabadkova Szabadkova Sabadkova Sabatka Szabatka Sabatka Saska Szaszka Saszka Scepko Szczepko Sczepko Scepko Szczepko Sczepko Scepko Szczepko Sczepko Scepko Szczepko Sczepko Scepko Szczepko Sczepko Scepkova Szczepkova Sczepkova Scpeckova Szczpeczkova Sczpeczkova Sebak Szebak Sebak Sebak Szebak Sebak Sebak Szebak Sebak Sebak Szebak Sebak Sebak Szebak Sebak Sebak Szebak Sebak Sebak Szebak Sebak Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sedlackova Szedlaczkova Sedlaczkova Sevcik Szevczik Sevczik Simandl Szimandl Simandl Sirotna Szirotna Sirotna Sirotna Szirotna Sirotna Sisovsky Sziszovszky Siszovszky Siven Sziven Siven Siven Sziven Siven Siven Sziven Siven Siven Sziven Siven Siven Sziven Siven Siven Sziven Siven Sivenova Szivenova Sivenova Sivenova Szivenova Sivenova Sivenova Szivenova Sivenova Skyta Szkyta Skyta Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Sliva Szliva Sliva Slivova Szlivova Slivova Slivova Szlivova Slivova Slivova Szlivova Slivova Snoblova Sznoblova Snoblova Spacek Szpaczek Spaczek Stano Sztano Stano Stefan Sztefan Stefan Stefancova Sztefanczova Stefanczova Stefko Sztefko Stefko Stefko Sztefko Stefko Stefko Sztefko Stefko Stefkovicova Sztefkoviczova Stefkoviczova Stefkovicova Sztefkoviczova Stefkoviczova Stefkovicova Sztefkoviczova Stefkoviczova Stopka Sztopka Stopka Straka Sztraka Straka Straka Sztraka Straka Strakova Sztrakova Strakova Stryckova Sztryczkova Stryczkova Sulek Szulek Sulek Sulekova Szulekova Sulekova Sulekova Szulekova Sulekova Sulhankova Szulhankova Sulhankova Sulik Szulik Sulik Sulikova Szulikova Sulikova Sumichrast Szumihraszt Sumiczhraszt Sumichrast Szumihraszt Sumiczhraszt Sumichrast Szumihraszt Sumiczhraszt Svadlenik Szvadlenik Svadlenik Sykora Szykora Sykora Sylvia Szylvia Sylvia Tatik Tatik Tyatik Tatik Tatik Tyatik Tatik Tatik Tyatik Tatikova Tatikova Tyatikova Tfirst Tfirszt Tyfirszt Tomek Tomek Tyomek Tomek Tomek Tyomek Tomek Tomek Tyomek Tomek Tomek Tyomek Tomek Tomek Tyomek Tomek Tomek Tyomek Trenavsky Trenavszky Tyrenavszky Trnavska Trnavszka Tyrnavszka Trnavska Trnavszka Tyrnavszka Trnavska Trnavszka Tyrnavszka Trnavska Trnavszka Tyrnavszka Trnavsky Trnavszky Tyrnavszky Trnavsky Trnavszky Tyrnavszky Trnavsky Trnavszky Tyrnavszky Trnavsky Trnavszky Tyrnavszky Trnavsky Trnavszky Tyrnavszky Trnavsky Trnavszky Tyrnavszky Trnavsky Trnavszky Tyrnavszky Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunek Trunek Tyrunek Trunkova Trunkova Tyrunkova Trunkova Trunkova Tyrunkova Trunkova Trunkova Tyrunkova Trunkova Trunkova Tyrunkova Trunkova Trunkova Tyrunkova Trunkova Trunkova Tyrunkova Trunkova Trunkova Tyrunkova Trunkova Trunkova Tyrunkova Tvaroh Tvaroh Tyvaroh Tvaroh Tvaroh Tyvaroh Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Vacek Vaczek Vaczek Vacek Vaczek Vaczek Valastin Valasztin Valasztin Valastin Valasztin Valasztin Varechova Varehova Vareczhova Vasickova Vasziczkova Vasziczkova Vasickova Vasziczkova Vasziczkova Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vaskova Vaszkova Vaszkova Vaskova Vaszkova Vaszkova Vaskova Vaszkova Vaszkova Vaskova Vaszkova Vaszkova Vaskova Vaszkova Vaszkova Vavro Vavro Vavro Vavro Vavro Vavro Vavro Vavro Vavro Vavro Vavro Vavro Vavrusova Vavruszova Vavruszova Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzur Vendzurova Vendzurova Vendzurova Vendzurova Vendzurova Vendzurova Vilasek Vilaszek Vilaszek Vilasek Vilaszek Vilaszek Vilaskova Vilaszkova Vilaszkova Vizvaryova Vizvaryova Vizvaryova Vizvaryova Vizvaryova Vizvaryova Vlk Vlk Vlk Vrzalova Vrzalova Vrzalova Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorak Zahorak Zsahorak Zahorakova Zahorakova Zsahorakova Zahorakova Zahorakova Zsahorakova Zahorakova Zahorakova Zsahorakova Zahorakova Zahorakova Zsahorakova Zak Zak Zsak Zak Zak Zsak Zak Zak Zsak Zak Zak Zsak Zak Zak Zsak Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovic Zemanovicz Zsemanovicz Zemanovicova Zemanoviczova Zsemanoviczova Zemanovicova Zemanoviczova Zsemanoviczova Zemanovicova Zemanoviczova Zsemanoviczova Zemanovicova Zemanoviczova Zsemanoviczova Zigova Zigova Zsigova Zigova Zigova Zsigova Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zilova Zilova Zsilova Zilova Zilova Zsilova Zilova Zilova Zsilova Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zuchova Zuhova Zsuczhova Zuchova Zuhova Zsuczhova Zuchova Zuhova Zsuczhova Zuchova Zuhova Zsuczhova Zuzi Zuzi Zsuzi Zuzi Zuzi Zsuzi Zuzi Zuzi Zsuzi Zuzi Zuzi Zsuzi Zuzi Zuzi Zsuzi Zuziova Zuziova Zsuziova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.