Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_25_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1250
• Church built-1784 lutheran
• Bell-Tower built-1800
• Manor-House Fortification built-1500

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


LUTH, RC
Horna_Micina_Banska_Bystrica_BC_Zolyom_Zvolen_Church_x1.jpg
| Church |
Horná Mičiná

OLD NAMES of the village(town):
1773 Felső-Micsinye, 1786 Felschő-Micschinye, 1808 Felső-Micsinye, Horní Mičina, 1863–1913 Felsőmicsinye, 1920– Horná Mičiná

POPULATION of Horna Micina in 2005: 467 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bachleda Bachleda Bahleda Bachledová Bachledova Bahledova Baran Baran Baran Baranová Baranova Baranova Belaj Belaj Belaj Belajová Belajova Belajova Buranská Buranska Buranszka Čerhýň Cerhyn Cserhyny Čerhýňová Cerhynova Cserhynyova Chriašteľová Chriastelova Hriastelyova Cibuľová Cibulova Czibulyova Čiefová Ciefova Csiefova Danko Danko Danko Dóša Dosa Dosa Forgács Forgacs Forgaczsz Gažík Gazik Gazsik Holík Holik Holik Hulina Hulina Hulina Hulinová Hulinova Hulinova Jamrichová
... above surnames continue below the google map

Horna Micina bordering the villages(towns): Badin | Banska Bystrica | Becov | Brusno | Brusno | Budicka | Cacin | Cerin | Dolna Micina | Dolne Prsany | Dolny Harmanec | Dubravica | Hajniky | Horne Prsany | Hrochot | Hronsek | Jabrikova | Kasova Lehotka | Kordiky | Kovacova | Kraliky | Kyncelova | Lubietova | Lucatin | Lukavica | Lukove | Lupcianska Ulica | Malachov | Medzibrod | Molca | Mostenica | Nemce | Ocova | Oravce | Petova | Podkonice | Ponicka Huta | Ponicka Lehota | Poniky | Povraznik | Priechod | Prsany | Riecka | Rybare | Sampor | Sebedin | Sebedin-Becov | Selce | Sielnica | Sliac | Slovenska Lupca | Strelniky | Svaty Ondrej nad Hronom | Tajov | Tri Duby | Trnie | Turova | Velka Luka | Vlkanova | Zavada | Zelezna Breznica | Zolna

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Jamrichova Jamrihova Jankovičová Jankovicova Jankovicsova Karkalík Karkalik Karkalik Kíšik Kisik Kisik Kíšiková Kisikova Kisikova Klibáni Klibani Klibani Klibániová Klibaniova Klibaniova Kmeť Kmet Kmety Kmeťová Kmetova Kmetyova Kováč Kovac Kovacs Kováčik Kovacik Kovacsik Kováčová Kovacova Kovacsova Krnáč Krnac Krnacs Krnáčová Krnacova Krnacsova Kubišová Kubisova Kubisova Kupcová Kupcova Kupczova Kupec Kupec Kupecz Kúr Kur Kur Kúrová Kurova Kurova Kvasna Kvasna Kvaszna Kvasnová Kvasnova Kvasznova Lenár Lenar Lenar Lenárová Lenarova Lenarova Letrík Letrik Letrik Letríková Letrikova Letrikova Longauerová Longauerova Longauerova Macák Macak Maczak Marko Marko Marko Marková Markova Markova Martincová Martincova Martinczova Martinec Martinec Martinecz Matuška Matuska Matuska Mesarkin Mesarkin Meszarkin Mesarkinová Mesarkinova Meszarkinova Obrcianová Obrcianova Obrczianova Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejková Ondrejkova Ondrejkova Ostrolucká Ostrolucka Osztroluczka Ostrolucký Ostrolucky Osztroluczky Paľa Pala Palya Pančík Pancik Pancsik Pančíková Pancikova Pancsikova Patkoš Patkos Patkos Patkošová Patkosova Patkosova Pikla Pikla Pikla Piklová Piklova Piklova Pinka Pinka Pinka Pinková Pinkova Pinkova Plenta Plenta Plenta Plentová Plentova Plentova Polóni Poloni Poloni Polóniová Poloniova Poloniova Prostredník Prostrednik Prosztrednik Prostredníková Prostrednikova Prosztrednikova Saktor Saktor Szaktor Saktorová Saktorova Szaktorova Sámeľ Samel Szamely Sámeľová Samelova Szamelyova Sedliak Sedliak Szedliak Selecká Selecka Szeleczka Siman Siman Sziman Simanová Simanova Szimanova Škamla Skamla Skamla Škamlová Skamlova Skamlova Smädo Smado Szmado Smugala Smugala Szmugala Šramková Sramkova Sramkova Sršeň Srsen Szrseny Štubniak Stubniak Stubniak Štubniaková Stubniakova Stubniakova Tonko Tonko Tonko Tonková Tonkova Tonkova Vránská Vranska Vranszka Vránský Vransky Vranszky Zachar Zachar Zahar Zacharová Zacharova Zaharova Zavadil Zavadil Zavadil Žilák Zilak Zsilak Žiláková Zilakova Zsilakova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Baran Baran Baran Baran Baran Baran Cerhynova Czerhynova Cserhynova Chriastelova Hriasztelova Cshriasztelova Dureckova Dureczkova Gyureczkova Gabor Gabor Gabor Holikova Holikova Holikova Hroncova Hronczova Hronczova Hulinova Hulinova Hulinova Hulinova Hulinova Hulinova Ing Ing Ing Iskra Iszkra Iszkra Iskra Iszkra Iszkra Iveta Iveta Iveta Karkalikova Karkalikova Karkalikova Karkalikova Karkalikova Karkalikova Katarina Katarina Katarina Kisikova Kiszikova Kiszikova Kisikova Kiszikova Kiszikova Kisikova Kiszikova Kiszikova Kisikova Kiszikova Kiszikova Kisikova Kiszikova Kiszikova Kisikova Kiszikova Kiszikova Klibani Klibani Klibani Klibani Klibani Klibani Klibaniova Klibaniova Klibaniova Klibaniova Klibaniova Klibaniova Kmet Kmet Kmet Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Krnac Krnacz Krnacz Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kurova Kurova Kurova Kvasna Kvaszna Kvaszna Lenar Lenar Lyenar Longauer Longauer Lyongauer Longauer Longauer Lyongauer Longauerova Longauerova Lyongauerova Luptak Luptak Lyuptak Majer Majer Majer Majerkin Majerkin Majerkin Markova Markova Markova Martincova Martinczova Martinczova Martincova Martinczova Martinczova Martincova Martinczova Martinczova Martincova Martinczova Martinczova Martinec Martinecz Martinecz Martinec Martinecz Martinecz Mesarkin Meszarkin Meszarkin Milradova Milradova Milradova Nacova Naczova Nyaczova Nano Nano Nyano Nano Nano Nyano Obrcian Obrczian Obrczian Obrcian Obrczian Obrczian Ostrolucka Osztroluczka Osztroluczka Piklova Piklova Piklova Pinka Pinka Pinka Plenta Plenta Plenta Plenta Plenta Plenta Plentova Plentova Plentova Roncak Ronczak Ronczak Roncakova Ronczakova Ronczakova Rosova Roszova Roszova Rosova Roszova Roszova Sadlon Szadlon Sadlon Saktor Szaktor Saktor Saktorova Szaktorova Saktorova Samelova Szamelova Samelova Sedliakova Szedliakova Sedliakova Siman Sziman Siman Skamlova Szkamlova Skamlova Srsen Szrszen Srszen Strelecky Sztreleczky Streleczky Strelecky Sztreleczky Streleczky Turek Turek Tyurek Turen Turen Tyuren Turoci Turoczi Tyuroczi Zachar Zahar Zsaczhar Zacharova Zaharova Zsaczharova Zavadil Zavadil Zsavadil Zavadil Zavadil Zsavadil Zavadil Zavadil Zsavadil Zavadil Zavadil Zsavadil Zilak Zilak Zsilak Zilak Zilak Zsilak Zilak Zilak Zsilak Zilakova Zilakova Zsilakova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Bohniak Mathias Hroczoczky Andreas Gregusovie Andreas Cserheny Mathias Barancsok Andreas Poljak Georgius Kovacs Joannes Cholich Joannes Tomkovie Samnelovie Joannes Jancsovie Andreas Bohnak Andreas Kubis Mathias Daniel

n78_25_051 n78_25_052 n78_25_281 n78_25_282

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.