Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1830 lutheran
• Chapel built-1857
• Memorial-House

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


LUTH
rc » Ocsova
Hrochoť

OLD NAMES of the village(town):
1773 Hrochoth, 1786 Hrochot, 1808 Hrochót, Hrochoty, 1863–1913 Horhát, 1920 Hrochoť, Chrochoť, 1927– Hrochoť

POPULATION of Hrochot in 2005: 1432 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bereš Beres Beres Berešová Beresova Beresova Berky Berky Berky Berkyová Berkyova Berkyova Biela Biela Biela Biely Biely Biely Blaško Blasko Blasko Blašková Blaskova Blaskova Borovka Borovka Borovka Brzuľa Brzula Brzulya Brzuľová Brzulova Brzulyova Čief Cief Csief Čiefová Ciefova Csiefova Čunderlíková Cunderlikova Csunderlikova Dianová Dianova Dianova Diková Dikova Dikova Dorotovič Dorotovic Dorotovics Dorotovičová Dorotovicova Dorotovicsova Filkor Filkor Filkor Filkorová
... above surnames continue below the google map

Hrochot bordering the villages(towns): Badin | Banska Bystrica | Becov | Cacin | Cerin | Detva | Dolna Micina | Dolne Prsany | Dubravica | Dubravy | Hajniky | Horna Micina | Horne Prsany | Hrinova | Hronsek | Kovacova | Kralova | Kyncelova | Lieskovec | Lubietova | Lukavica | Lukove | Lupcianska Ulica | Malachov | Molca | Motova | Nemce | Ocova | Oravce | Osrblie | Petova | Ponicka Huta | Ponicka Lehota | Poniky | Povraznik | Prsany | Riecka | Rybare | Sampor | Sebedin | Sebedin-Becov | Selce | Sielnica | Slatinka | Sliac | Slovenska Lupca | Strelniky | Tri Duby | Velka Luka | Viglas | Vlkanova | Zavada | Zolna | Zvolen | Zvolenska Slatina | Zvolenske Podhradie

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Filkorova Filkorova Gajdošová Gajdosova Gajdosova Gergeľová Gergelova Gergelyova Gombala Gombala Gombala Havrda Havrda Havrda Havrdová Havrdova Havrdova Havrla Havrla Havrla Holík Holik Holik Holíková Holikova Holikova Hrochotský Hrochotsky Hrohotszky Janečko Janecko Janecsko Janečková Janeckova Janecskova Kantor Kantor Kantor Kantorová Kantorova Kantorova Kapusta Kapusta Kapuszta Katreniaková Katreniakova Katreniakova Kľačko Klacko Klyacsko Kľačková Klackova Klyacskova Kliment Kliment Kliment Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Krčuľová Krculova Krcsulyova Kubicová Kubicova Kubiczova Lakatoš Lakatos Lakatos Lichá Licha Liha Ľuptáková Luptakova Lyuptakova Majer Majer Majer Majerová Majerova Majerova Marková Markova Markova Mazúch Mazuch Mazuh Mazúchová Mazuchova Mazuhova Melicher Melicher Meliher Müllnerová Müllnerova Müllnerova Oláhová Olahova Olahova Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejková Ondrejkova Ondrejkova Ostrolucká Ostrolucka Osztroluczka Ostrolucký Ostrolucky Osztroluczky Pecník Pecnik Pecznik Petrík Petrik Petrik Petríková Petrikova Petrikova Polončík Poloncik Poloncsik Poničan Ponican Ponicsan Poničanová Ponicanova Ponicsanova Potančok Potancok Potancsok Potančoková Potancokova Potancsokova Považancová Povazancova Povazsanczova Považanec Povazanec Povazsanecz Račko Racko Racsko Račková Rackova Racskova Repová Repova Repova Selecká Selecka Szeleczka Selecký Selecky Szeleczky Senko Senko Szenko Senková Senkova Szenkova Šimčík Simcik Simcsik Šimko Simko Simko Šimková Simkova Simkova Šimkovičová Simkovicova Simkovicsova Škamla Skamla Skamla Škamlová Skamlova Skamlova Sláva Slava Szlava Slávová Slavova Szlavova Šomodíková Somodikova Somodikova Sotáková Sotakova Szotakova Spišiak Spisiak Szpisiak Spišiaková Spisiakova Szpisiakova Štubian Stubian Stubian Štubianová Stubianova Stubianova Styk Styk Sztyk Styková Stykova Sztykova Suja Suja Szuja Sujová Sujova Szujova Svobodová Svobodova Szvobodova Uhliar Uhliar Uhliar Vinceková Vincekova Vinczekova Zátroch Zatroch Zatroh Zátrochová Zatrochova Zatrohova Žila Zila Zsila

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Anna Anna Anna Anna Anna Anna Baitar Baitar Baitar Balkova Balkova Balkova Balkova Balkova Balkova Ballo Ballo Ballo Baran Baran Baran Baran Baran Baran Bednarikova Bednarikova Bednarikova Bedus Bedusz Bedusz Beres Beresz Beresz Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Berkyova Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Biely Bihari Bihari Bihari Bihariova Bihariova Bihariova Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Brzula Cerhyn Czerhyn Cserhyn Cerhyn Czerhyn Cserhyn Cervenakova Czervenakova Cservenakova Cief Czief Csief Cief Czief Csief Cief Czief Csief Cunderlik Czunderlik Csunderlik Dian Dian Gyian Diko Diko Gyiko Diko Diko Gyiko Diko Diko Gyiko Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovic Dorotovicz Gyorotovicz Dorotovicova Dorotoviczova Gyorotoviczova Dorotovicova Dorotoviczova Gyorotoviczova Dorotovicova Dorotoviczova Gyorotoviczova Dorotovicova Dorotoviczova Gyorotoviczova Dorotovicova Dorotoviczova Gyorotoviczova Dorotovicova Dorotoviczova Gyorotoviczova Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fab Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Filkor Filkor Filkor Filkor Filkor Filkor Filkor Filkor Filkor Filkor Filkor Filkor Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkorova Filkus Filkusz Filkusz Filkus Filkusz Filkusz Filter Filter Filter Fitkova Fitkova Fitkova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Galanko Galanko Galanko Gazdik Gazdik Gazdik Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gila Gila Gila Golian Golian Golian Golian Golian Golian Golianova Golianova Golianova Gombala Gombala Gombala Gombalova Gombalova Gombalova Gregorova Gregorova Gregorova Grestiak Gresztiak Gresztiak Hanko Hanko Hanko Havrda Havrda Havrda Havrda Havrda Havrda Havrdova Havrdova Havrdova Havrla Havrla Havrla Hecht Heht Heczht Herda Herda Herda Herda Herda Herda Herdova Herdova Herdova Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavacik Hlavaczik Hlavaczik Hlavacik Hlavaczik Hlavaczik Hlavacikova Hlavaczikova Hlavaczikova Hlavacikova Hlavaczikova Hlavaczikova Hlavacikova Hlavaczikova Hlavaczikova Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Holik Holik Holik Holik Holik Holik Holik Holik Holik Holik Holik Holik Holik Holik Holik Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Holikova Hrochotsky Hrohotszky Hroczhotszky Hroncek Hronczek Hronczek Hroncek Hronczek Hronczek Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudakova Hudakova Hudakova Ivan Ivan Ivan Jakubik Jakubik Jakubik Jakubikova Jakubikova Jakubikova Jakusova Jakuszova Jakuszova Jamnicka Jamniczka Jamniczka Jamriska Jamriszka Jamriszka Jamriskova Jamriszkova Jamriszkova Jamriskova Jamriszkova Jamriszkova Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janecko Janeczko Janeczko Janeckova Janeczkova Janeczkova Juraj Juraj Juraj Kantor Kantor Kantor Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Klacko Klaczko Klaczko Klacko Klaczko Klaczko Klacko Klaczko Klaczko Klacko Klaczko Klaczko Klacko Klaczko Klaczko Klackova Klaczkova Klaczkova Klackova Klaczkova Klaczkova Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kontorova Kontorova Kontorova Koscova Koszczova Koszczova Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcikova Kovalczikova Kovalczikova Kravetzova Kravetzova Kravetzova Krc Krcz Krcz Krc Krcz Krcz Krc Krcz Krcz Krilo Krilo Krilo Krnac Krnacz Krnacz Krnac Krnacz Krnacz Kubicova Kubiczova Kubiczova Kubicova Kubiczova Kubiczova Kulfas Kulfasz Kulfasz Kulfasova Kulfaszova Kulfaszova Kulfasova Kulfaszova Kulfaszova Kurincova Kurinczova Kurinczova Kvasna Kvaszna Kvaszna Lenar Lenar Lyenar Lenar Lenar Lyenar Lenar Lenar Lyenar Licha Liha Lyiczha Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majersky Majerszky Majerszky Malatinec Malatinecz Malatinecz Malatinec Malatinecz Malatinecz Marko Marko Marko Matejkovic Matejkovicz Matejkovicz Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuch Mazuh Mazuczh Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Mazuchova Mazuhova Mazuczhova Melicher Meliher Meliczher Melicher Meliher Meliczher Melicher Meliher Meliczher Miklos Miklosz Miklosz Nepsinska Nepszinszka Nyepszinszka Nepsinsky Nepszinszky Nyepszinszky Niederland Niederland Nyiederland Odrejka Odrejka Odrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkovic Ondrejkovicz Ondrejkovicz Ondrejkovic Ondrejkovicz Ondrejkovicz Ostrolucka Osztroluczka Osztroluczka Ostrolucky Osztroluczky Osztroluczky Ostrolucky Osztroluczky Osztroluczky Pecnik Pecznik Pecznik Pecnik Pecznik Pecznik Pecnikova Pecznikova Pecznikova Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poloncik Polonczik Polonczik Poloncik Polonczik Polonczik Poloncikova Polonczikova Polonczikova Ponican Poniczan Poniczan Ponican Poniczan Poniczan Ponican Poniczan Poniczan Ponicanova Poniczanova Poniczanova Potancok Potanczok Potanczok Potancok Potanczok Potanczok Povalancova Povalanczova Povalanczova Povalancova Povalanczova Povalanczova Povalancova Povalanczova Povalanczova Povalancova Povalanczova Povalanczova Povalancova Povalanczova Povalanczova Povalanec Povalanecz Povalanecz Povalanec Povalanecz Povalanecz Povalanec Povalanecz Povalanecz Povazanec Povazanecz Povazanecz Puskar Puszkar Puszkar Rackova Raczkova Raczkova Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repa Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Repova Rybar Rybar Rybar Sagiova Szagiova Sagiova Sagiova Szagiova Sagiova Samel Szamel Samel Samelova Szamelova Samelova Scepka Szczepka Sczepka Scepkova Szczepkova Sczepkova Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Selecky Szeleczky Seleczky Senkova Szenkova Senkova Senkova Szenkova Senkova Simcik Szimczik Simczik Simickova Szimiczkova Simiczkova Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simkova Szimkova Simkova Simkova Szimkova Simkova Simkova Szimkova Simkova Simkova Szimkova Simkova Simkovic Szimkovicz Simkovicz Simkovic Szimkovicz Simkovicz Skamla Szkamla Skamla Skamla Szkamla Skamla Skamla Szkamla Skamla Skamla Szkamla Skamla Skamla Szkamla Skamla Skamla Szkamla Skamla Skamla Szkamla Skamla Skamlova Szkamlova Skamlova Skamlova Szkamlova Skamlova Skamlova Szkamlova Skamlova Skamlova Szkamlova Skamlova Skamlova Szkamlova Skamlova Skamlova Szkamlova Skamlova Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slava Szlava Slava Slavova Szlavova Slavova Slavova Szlavova Slavova Slavova Szlavova Slavova Slavova Szlavova Slavova Slavova Szlavova Slavova Slavova Szlavova Slavova Sofranekova Szofranekova Sofranekova Somodik Szomodik Somodik Somodik Szomodik Somodik Sotak Szotak Sotak Sotakova Szotakova Sotakova Spisiak Szpisziak Spisziak Spisiak Szpisziak Spisziak Spisiak Szpisziak Spisziak Stubian Sztubian Stubian Stubianova Sztubianova Stubianova Stubnian Sztubnian Stubnian Styk Sztyk Styk Styk Sztyk Styk Stykova Sztykova Stykova Stykova Sztykova Stykova Suja Szuja Suja Svobodova Szvobodova Svobodova Szunyogh Szunyogh Szunyogh Szunyogh Szunyogh Szunyogh Tagajova Tagajova Tyagajova Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Trhan Trhan Tyrhan Uhliar Uhliar Uhliar Uhliarova Uhliarova Uhliarova Uhorskai Uhorszkai Uhorszkai Uhorskaiova Uhorszkaiova Uhorszkaiova Uhorskaiova Uhorszkaiova Uhorszkaiova Uhoskaiova Uhoszkaiova Uhoszkaiova Uhrecka Uhreczka Uhreczka Uhrecka Uhreczka Uhreczka Uhrecky Uhreczky Uhreczky Valastan Valasztan Valasztan Vincek Vinczek Vinczek Vincek Vinczek Vinczek Vincek Vinczek Vinczek Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vrtova Vrtova Vrtova Vrtova Vrtova Vrtova Weiser Weiszer Weiszer Weiser Weiszer Weiszer Wencz Wencz Wenczz Zacharova Zaharova Zsaczharova Zatroch Zatroh Zsatroczh Zatroch Zatroh Zsatroczh Zatroch Zatroh Zsatroczh Zatroch Zatroh Zsatroczh Zatrochova Zatrohova Zsatroczhova Zatrochova Zatrohova Zsatroczhova Zdenek Zdenek Zsdenek Zilova Zilova Zsilova Zilova Zilova Zsilova Zitniakova Zitniakova Zsitniakova Zuzana Zuzana Zsuzana Zvarik Zvarik Zsvarik

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.