Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_24_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


rc » Znio-Váralja
Lazany
Lazany is joined to the village (town): Klastor pod Znievom

OLD NAMES of the village(town):
1773 Znio-Várallya, Kloster, Klaster, 1786 Znio-Wárallya, Kloster, Klasster, 1808 Zniovárallya, Znyiovárallya, Kloster, Kühhorn, Kloster-Kühhorn, Klásster, 1863 Znyóvárallya, 1873 Klastorznióváralja, 1877–1913 Znióváralja, 1920 Kláštor pod Zniovom, 1927– Kláštor pod Znievom
Lazany: 1773 Lazán, Lazanj, 1786, 1863–1888, 1898–1907 Lazán, 1808 Lazán, Lazany, 1892–1895 Lazan, 1913 Lazány, 1920–1971 Lazany

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baleja Baleja Baleja Balejová Balejova Balejova Baranka Baranka Baranka Baranková Barankova Barankova Bibza Bibza Bibza Božek Bozek Bozsek Božeková Bozekova Bozsekova Čambor Cambor Csambor Čauderová Cauderova Csauderova Cengel Cengel Czengel Černák Cernak Csernak Černáková Cernakova Csernakova Choleva Choleva Holeva Chorváth Chorvath Horvath Chorváthová Chorvathova Horvathova Cicko Cicko Cziczko Cicková Cickova Cziczkova Cipár Cipar Czipar Daubner Daubner Daubner Daubnerová
... above surnames continue below the google map

Lazany bordering the villages(towns): Abramova | Bela | Bela | Bela-Dulice | Benice | Blatnica | Blazovce | Bodorova | Bohunkovska Strana | Borcova | Borova | Briestie | Budis | Bystricka | Chvojnica | Danova | Diakova | Diviaky | Dolina | Dolne Jaseno | Dolny Kalnik | Drazkovce | Dulice | Durcina | Dvorec | Fackov | Folkusova | Fryvald | Hadviga | Haj | Horne Jaseno | Horny Kalnik | Ivancina | Jahodniky | Jasenovo | Jazernica | Kalamenova | Kardosova Vieska | Karlova | Kevice | Klacno | Klastor pod Znievom | Kostany nad Turcom | Kostoliste | Kosuty | Laclava | Laskar | Leziachov | Liesno | Male Lednice | Male Rakovo | Maly Cepcin | Markovice | Martin | Moskovec | Mosovce | Necpaly | Nedozor | Nitrianske Pravno | Ondrasova | Parastina | Polerieka | Pribovce | Priekopa | Rajecka Lesna | Rakovo | Raksa | Riadok | Rudno | Sklabina | Sklabinsky Podzamok | Slovany | Slovenske Pravno | Socovce | Solka | Stranka | Suja | Svata Helena | Svata Mara | Tomcany | Trebostovo | Trnovo | Trstena | Turcianske Jaseno | Turcianske Teplice | Turciansky Dur | Turciansky Peter | Tuzina | Valca | Valentova | Velky Cepcin | Vieska | Vricko | Vysehradne | Zabokreky | Zaborie | Zorkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Daubnerova Daubnerova Debnárová Debnarova Debnarova Dekanová Dekanova Dekanova Donáth Donath Donath Donáthová Donathova Donathova Ďuris Duris Gyurisz Fedor Fedor Fedor Fedorová Fedorova Fedorova Gavenda Gavenda Gavenda Gulas Gulas Gulasz Gulasová Gulasova Gulaszova Hakala Hakala Hakala Hakalová Hakalova Hakalova Hanusrichter Hanusrichter Hanuszrihter Hanusrichterová Hanusrichterova Hanuszrihterova Hončová Honcova Honcsova Horník Hornik Hornik Horníková Hornikova Hornikova Hrdinová Hrdinova Hrdinova Hurtová Hurtova Hurtova Junas Junas Junasz Junasová Junasova Junaszova Kamien Kamien Kamien Kamienová Kamienova Kamienova Kepič Kepic Kepics Kopáč Kopac Kopacs Kopp Kopp Kopp Koppová Koppova Koppova Kostúrová Kosturova Koszturova Kováčik Kovacik Kovacsik Kovalčík Kovalcik Kovalcsik Krištofík Kristofik Kristofik Krška Krska Krska Kruteková Krutekova Krutekova Lajka Lajka Lajka Lehotzký Lehotzky Lehotzky Marošová Marosova Marosova Matula Matula Matula Matulová Matulova Matulova Mažgút Mazgut Mazsgut Mazúr Mazur Mazur Mazúrová Mazurova Mazurova Michalík Michalik Mihalik Mikula Mikula Mikula Mikulová Mikulova Mikulova Misár Misar Miszar Mizera Mizera Mizera Mizerová Mizerova Mizerova Mravec Mravec Mravecz Muchová Muchova Muhova Novák Novak Novak Novosedliak Novosedliak Novoszedliak Novosedliaková Novosedliakova Novoszedliakova Ovšák Ovsak Ovsak Pastierovič Pastierovic Pasztierovics Patylová Patylova Patylova Piatriková Piatrikova Piatrikova Pišná Pisna Pisna Pišný Pisny Pisny Pyšná Pysna Pysna Pyšný Pysny Pysny Rechtorík Rechtorik Rehtorik Rendek Rendek Rendek Róna Rona Rona Siráňová Siranova Sziranyova Šišanová Sisanova Sisanova Skoncová Skoncova Szkonczova Slivka Slivka Szlivka Solčányová Solcanyova Szolcsanyova Štefková Stefkova Stefkova Štrba Strba Strba Štrbová Strbova Strbova Turcer Turcer Turczer Valková Valkova Valkova Vaňoch Vanoch Vanyoh Venglárová Venglarova Venglarova Zábojníková Zabojnikova Zabojnikova Zelienková Zelienkova Zelienkova Zvedela Zvedela Zvedela

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamkovicova Adamkoviczova Adamkoviczova Adamkovicova Adamkoviczova Adamkoviczova Adamkovicova Adamkoviczova Adamkoviczova Albert Albert Albert Bagel Bagel Bagel Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Bakosova Bakoszova Bakoszova Bakosova Bakoszova Bakoszova Bakosova Bakoszova Bakoszova Balacin Balaczin Balaczin Balacin Balaczin Balaczin Balacinova Balaczinova Balaczinova Balacinova Balaczinova Balaczinova Balacinova Balaczinova Balaczinova Balalia Balalia Balalia Baleja Baleja Baleja Baleja Baleja Baleja Balejova Balejova Balejova Balejova Balejova Balejova Balejova Balejova Balejova Barancek Baranczek Baranczek Barancekova Baranczekova Baranczekova Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Barcin Barczin Barczin Barka Barka Barka Barka Barka Barka Barka Barka Barka Baronka Baronka Baronka Bartko Bartko Bartko Bartkova Bartkova Bartkova Bathoryova Bathoryova Bathoryova Belesova Beleszova Beleszova Benes Benesz Benesz Benes Benesz Benesz Benes Benesz Benesz Benko Benko Benko Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Betak Betak Betak Bibza Bibza Bibza Bibza Bibza Bibza Bibza Bibza Bibza Bibza Bibza Bibza Bielik Bielik Bielik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizik Bizikova Bizikova Bizikova Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodova Bodova Bodova Bohacova Bohaczova Bohaczova Bohacova Bohaczova Bohaczova Bohacova Bohaczova Bohaczova Bohdan Bohdan Bohdan Bolek Bolek Bolek Bolek Bolek Bolek Bolek Bolek Bolek Bolek Bolek Bolek Bolekova Bolekova Bolekova Borievka Borievka Borievka Bosik Boszik Boszik Bosikova Boszikova Boszikova Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozek Bozekova Bozekova Bozekova Bozekova Bozekova Bozekova Bozekova Bozekova Bozekova Brandis Brandisz Brandisz Brandisova Brandiszova Brandiszova Branok Branok Branok Brisuda Briszuda Briszuda Brisuda Briszuda Briszuda Brisuda Briszuda Briszuda Brisudova Briszudova Briszudova Brnova Brnova Brnova Bucha Buha Buczha Bugaj Bugaj Bugaj Bujnak Bujnak Bujnak Bulikova Bulikova Bulikova Burgan Burgan Burgan Cambor Czambor Csambor Cambor Czambor Csambor Cambor Czambor Csambor Cambor Czambor Csambor Cambor Czambor Csambor Camborova Czamborova Csamborova Camborova Czamborova Csamborova Camborova Czamborova Csamborova Camborova Czamborova Csamborova Camborova Czamborova Csamborova Cauder Czauder Csauder Cauderova Czauderova Csauderova Cauderova Czauderova Csauderova Celecova Czeleczova Cseleczova Celecova Czeleczova Cseleczova Celecova Czeleczova Cseleczova Cengel Czengel Csengel Cengel Czengel Csengel Cengelova Czengelova Csengelova Cepel Czepel Csepel Cepel Czepel Csepel Cerbak Czerbak Cserbak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernakova Czernakova Csernakova Cernakova Czernakova Csernakova Cernakova Czernakova Csernakova Cernochova Czernohova Csernoczhova Cernochova Czernohova Csernoczhova Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chalmovsky Halmovszky Cshalmovszky Chladnuch Hladnuh Cshladnuczh Chladnuchova Hladnuhova Cshladnuczhova Chladnuchova Hladnuhova Cshladnuczhova Chladnuchova Hladnuhova Cshladnuczhova Chlebnican Hlebniczan Cshlebniczan Chochula Hohula Cshoczhula Cholerova Holerova Csholerova Choleva Holeva Csholeva Choleva Holeva Csholeva Choleva Holeva Csholeva Choleva Holeva Csholeva Choleva Holeva Csholeva Choleva Holeva Csholeva Chorvath Horvath Cshorvath Chorvath Horvath Cshorvath Chorvath Horvath Cshorvath Chorvath Horvath Cshorvath Chorvath Horvath Cshorvath Chorvath Horvath Cshorvath Chorvath Horvath Cshorvath Chorvathova Horvathova Cshorvathova Chorvathova Horvathova Cshorvathova Chorvathova Horvathova Cshorvathova Chovan Hovan Cshovan Chvojka Hvojka Cshvojka Chvojkova Hvojkova Cshvojkova Cicko Cziczko Csiczko Cicko Cziczko Csiczko Cickova Cziczkova Csiczkova Ciljakova Cziljakova Csiljakova Cincikova Czinczikova Csinczikova Cincikova Czinczikova Csinczikova Cincikova Czinczikova Csinczikova Cipar Czipar Csipar Cipar Czipar Csipar Cipar Czipar Csipar Ciparova Cziparova Csiparova Cmak Czmak Csmak Cmar Czmar Csmar Cmar Czmar Csmar Cmar Czmar Csmar Cmar Czmar Csmar Cmar Czmar Csmar Cmar Czmar Csmar Cuntala Czuntala Csuntala Czeto Czeto Cszeto Danisek Daniszek Gyaniszek Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubnerova Daubnerova Gyaubnerova Daubnerova Daubnerova Gyaubnerova Debnar Debnar Gyebnar Debnarova Debnarova Gyebnarova Debnarova Debnarova Gyebnarova Debnarova Debnarova Gyebnarova Dobak Dobak Gyobak Dodok Dodok Gyodok Dodok Dodok Gyodok Dodok Dodok Gyodok Dolinska Dolinszka Gyolinszka Dolinsky Dolinszky Gyolinszky Donath Donath Gyonath Donath Donath Gyonath Donath Donath Gyonath Donath Donath Gyonath Donathova Donathova Gyonathova Donathova Donathova Gyonathova Dovicak Doviczak Gyoviczak Dovicakova Doviczakova Gyoviczakova Dovicakova Doviczakova Gyoviczakova Drobna Drobna Gyrobna Duchon Duhon Gyuczhon Duchon Duhon Gyuczhon Duris Durisz Gyurisz Durisova Duriszova Gyuriszova Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedorova Fedorova Fedorova Fekec Fekecz Fekecz Felcanova Felczanova Felczanova Felcanova Felczanova Felczanova Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Franpeko Franpeko Franpeko Frater Frater Frater Frater Frater Frater Frlicka Frliczka Frliczka Frlicka Frliczka Frliczka Frlickova Frliczkova Frliczkova Fuzakova Fuzakova Fuzakova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Galbavy Gasso Gaszszo Gaszszo Gavenda Gavenda Gavenda Gelacakova Gelaczakova Gelaczakova Giret Giret Giret Girethova Girethova Girethova Girethova Girethova Girethova Giretova Giretova Giretova Grajciar Grajcziar Grajcziar Grigel Grigel Grigel Grigel Grigel Grigel Grigel Grigel Grigel Grigelova Grigelova Grigelova Grigerova Grigerova Grigerova Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Gulas Gulasz Gulasz Hajas Hajasz Hajasz Hajasova Hajaszova Hajaszova Hakala Hakala Hakala Hakala Hakala Hakala Hakalova Hakalova Hakalova Hakalova Hakalova Hakalova Halahija Halahija Halahija Halahija Halahija Halahija Halahija Halahija Halahija Halahija Halahija Halahija Haluscakova Haluszczakova Haluszczakova Hanes Hanesz Hanesz Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hankova Hankova Hankova Hanuliak Hanuliak Hanuliak Hanusrichter Hanuszrihter Hanuszriczhter Hanusrichter Hanuszrihter Hanuszriczhter Hanusrichter Hanuszrihter Hanuszriczhter Hanusrichter Hanuszrihter Hanuszriczhter Hanusrichter Hanuszrihter Hanuszriczhter Hanusrichter Hanuszrihter Hanuszriczhter Hanusrichter Hanuszrihter Hanuszriczhter Hanusrichterova Hanuszrihterova Hanuszriczhterova Hanusrichterova Hanuszrihterova Hanuszriczhterova Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzlova Hanzlova Hanzlova Hlavac Hlavacz Hlavacz Hnila Hnila Hnila Hodonova Hodonova Hodonova Hoferica Hofericza Hofericza Holas Holasz Holasz Honc Honcz Honcz Honcova Honczova Honczova Horickova Horiczkova Horiczkova Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hornik Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrdinova Hrdinova Hrdinova Hrina Hrina Hrina Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnakova Hrivnakova Hrivnakova Hruska Hruszka Hruszka Hruskova Hruszkova Hruszkova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Hurtova Igor Igor Igor Ing Ing Ing Ivan Ivan Ivan Ivana Ivana Ivana Ivanka Ivanka Ivanka Jaborska Jaborszka Jaborszka Jaborska Jaborszka Jaborszka Jaborsky Jaborszky Jaborszky Jaborsky Jaborszky Jaborszky Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jakubec Jakubecz Jakubecz Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jancik Janczik Janczik Janco Janczo Janczo Jancova Janczova Janczova Jancova Janczova Janczova Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janikova Janikova Janikova Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Janosik Janoszik Janoszik Janostin Janosztin Janosztin Janostin Janosztin Janosztin Jesenska Jeszenszka Jeszenszka Jesenska Jeszenszka Jeszenszka Jetko Jetko Jetko Jetkova Jetkova Jetkova Johanidej Johanidej Johanidej Johanides Johanidesz Johanidesz Jozef Jozef Jozef Junas Junasz Junasz Junas Junasz Junasz Junas Junasz Junasz Junas Junasz Junasz Junas Junasz Junasz Junasova Junaszova Junaszova Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Kalmicka Kalmiczka Kalmiczka Kalnicky Kalniczky Kalniczky Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kamienova Kapusta Kapuszta Kapuszta Kasuba Kaszuba Kaszuba Kasuba Kaszuba Kaszuba Kasuba Kaszuba Kaszuba Kasuba Kaszuba Kaszuba Kasuba Kaszuba Kaszuba Kasubova Kaszubova Kaszubova Katonova Katonova Katonova Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Katreniak Kepic Kepicz Kepicz Kepic Kepicz Kepicz Kepic Kepicz Kepicz Kepic Kepicz Kepicz Kepic Kepicz Kepicz Kepic Kepicz Kepicz Kepic Kepicz Kepicz Kepic Kepicz Kepicz Klastor Klasztor Klasztor Klastor Klasztor Klasztor Klein Klein Klein Klein Klein Klein Kleiner Kleiner Kleiner Kleiner Kleiner Kleiner Kleiner Kleiner Kleiner Kluciar Klucziar Klucziar Kluciar Klucziar Klucziar Kluciar Klucziar Klucziar Kluciar Klucziar Klucziar Kluciar Klucziar Klucziar Kluciar Klucziar Klucziar Kluciar Klucziar Klucziar Kmetova Kmetova Kmetova Knietlova Knietlova Knietlova Knietlova Knietlova Knietlova Kohut Kohut Kohut Kolmacka Kolmaczka Kolmaczka Komolik Komolik Komolik Komolik Komolik Komolik Konarcik Konarczik Konarczik Kopac Kopacz Kopacz Kopac Kopacz Kopacz Kopac Kopacz Kopacz Kopecka Kopeczka Kopeczka Kopp Kopp Kopp Kopp Kopp Kopp Koppova Koppova Koppova Kostialikova Kosztialikova Kosztialikova Kostolnik Kosztolnik Kosztolnik Kostolnik Kosztolnik Kosztolnik Kostolnik Kosztolnik Kosztolnik Kostolnik Kosztolnik Kosztolnik Kostur Kosztur Kosztur Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovalcikova Kovalczikova Kovalczikova Kramar Kramar Kramar Krasnican Kraszniczan Kraszniczan Krasnicanova Kraszniczanova Kraszniczanova Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Kristofik Krisztofik Krisztofik Kristofik Krisztofik Krisztofik Krkoska Krkoszka Krkoszka Krska Krszka Krszka Krsko Krszko Krszko Krupar Krupar Krupar Krupar Krupar Krupar Krupec Krupecz Krupecz Krupova Krupova Krupova Kubacka Kubaczka Kubaczka Kubalos Kubalosz Kubalosz Kuban Kuban Kuban Kubernat Kubernat Kubernat Kubikova Kubikova Kubikova Kucera Kuczera Kuczera Kucera Kuczera Kuczera Kucera Kuczera Kuczera Kulich Kulih Kuliczh Kupculiak Kupczuliak Kupczuliak Kurcik Kurczik Kurczik Kuzmany Kuzmany Kuzmany Kvasnovsky Kvasznovszky Kvasznovszky Kvorka Kvorka Kvorka Kvorka Kvorka Kvorka Lacikova Laczikova Lyaczikova Laco Laczo Lyaczo Laco Laczo Lyaczo Lacova Laczova Lyaczova Lahutova Lahutova Lyahutova Lako Lako Lyako Lako Lako Lyako Lapunik Lapunik Lyapunik Latzko Latzko Lyatzko Ledaj Ledaj Lyedaj Lehmden Lehmden Lyehmden Lehotzky Lehotzky Lyehotzky Lehotzky Lehotzky Lyehotzky Letrich Letrih Lyetriczh Letrichova Letrihova Lyetriczhova Letrichova Letrihova Lyetriczhova Lettrich Lettrih Lyettriczh Lettrich Lettrih Lyettriczh Lettrichova Lettrihova Lyettriczhova Lettrichova Lettrihova Lyettriczhova Lettrichova Lettrihova Lyettriczhova Liptak Liptak Lyiptak Liptak Liptak Lyiptak Liptak Liptak Lyiptak Liptak Liptak Lyiptak Lukacovic Lukaczovicz Lyukaczovicz Lukacovic Lukaczovicz Lyukaczovicz Lukacovicova Lukaczoviczova Lyukaczoviczova Lysican Lysziczan Lyysziczan Lysican Lysziczan Lyysziczan Lysicanova Lysziczanova Lyysziczanova Macha Maha Maczha Majerak Majerak Majerak Malari Malari Malari Malari Malari Malari Malgut Malgut Malgut Malgutova Malgutova Malgutova Marcek Marczek Marczek Marcek Marczek Marczek Marcek Marczek Marczek Maretta Maretta Maretta Maretta Maretta Maretta Maros Marosz Marosz Maros Marosz Marosz Marosova Maroszova Maroszova Marosova Maroszova Maroszova Martinusik Martinuszik Martinuszik Martinusik Martinuszik Martinuszik Martinusik Martinuszik Martinuszik Matejicek Matejiczek Matejiczek Matejicek Matejiczek Matejiczek Matkova Matkova Matkova Matugova Matugova Matugova Matugova Matugova Matugova Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matulova Matulova Matulova Matulova Matulova Matulova Matulova Matulova Matulova Matusova Matuszova Matuszova Mazancova Mazanczova Mazanczova Mazanec Mazanecz Mazanecz Mazgut Mazgut Mazgut Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazurova Mazurova Mazurova Melis Melisz Melisz Mencel Menczel Menczel Meriac Meriacz Meriacz Miazdrova Miazdrova Miazdrova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michalda Mihalda Miczhalda Michalec Mihalecz Miczhalecz Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Miko Miko Miko Miko Miko Miko Mikova Mikova Mikova Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Misar Miszar Miszar Misar Miszar Miszar Misar Miszar Miszar Misar Miszar Miszar Misar Miszar Miszar Misar Miszar Miszar Misar Miszar Miszar Mizefa Mizefa Mizefa Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Modrovsky Modrovszky Modrovszky Modrovsky Modrovszky Modrovszky Modrovsky Modrovszky Modrovszky Mravcova Mravczova Mravczova Mrekova Mrekova Mrekova Mrekova Mrekova Mrekova Murarikova Murarikova Murarikova Nahalka Nahalka Nyahalka Nahalka Nahalka Nyahalka Nahusrichter Nahuszrihter Nyahuszriczhter Nemcek Nemczek Nyemczek Neznik Neznik Nyeznik Neznikova Neznikova Nyeznikova Neznikova Neznikova Nyeznikova Nogova Nogova Nyogova Novacik Novaczik Nyovaczik Novacik Novaczik Nyovaczik Novacikova Novaczikova Nyovaczikova Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novosedliak Novoszedliak Nyovoszedliak Novosedliak Novoszedliak Nyovoszedliak Novosedliak Novoszedliak Nyovoszedliak Novosedliakova Novoszedliakova Nyovoszedliakova Novosedliakova Novoszedliakova Nyovoszedliakova Novosedliakova Novoszedliakova Nyovoszedliakova Novosedliakova Novoszedliakova Nyovoszedliakova Novosedliakova Novoszedliakova Nyovoszedliakova Ondrasovic Ondraszovicz Ondraszovicz Ondrasovicova Ondraszoviczova Ondraszoviczova Ondrik Ondrik Ondrik Ondrusek Ondruszek Ondruszek Oravcova Oravczova Oravczova Oravec Oravecz Oravecz Orszagh Orszagh Orszzagh Orszagh Orszagh Orszzagh Orszagh Orszagh Orszzagh Orszagh Orszagh Orszzagh Orszaghova Orszaghova Orszzaghova Orszagova Orszagova Orszzagova Otrubova Otrubova Otrubova Ovsak Ovszak Ovszak Packo Paczko Paczko Packo Paczko Paczko Pakan Pakan Pakan Palecek Paleczek Paleczek Pandula Pandula Pandula Pandula Pandula Pandula Pandula Pandula Pandula Paska Paszka Paszka Paska Paszka Paszka Paska Paszka Paszka Paska Paszka Paszka Paskuliakova Paszkuliakova Paszkuliakova Pasztor Pasztor Paszztor Patyla Patyla Patyla Patyla Patyla Patyla Patyla Patyla Patyla Patylova Patylova Patylova Patylova Patylova Patylova Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Paulovic Paulovicz Paulovicz Paulovic Paulovicz Paulovicz Paulovic Paulovicz Paulovicz Paulovicova Pauloviczova Pauloviczova Paulovicova Pauloviczova Pauloviczova Paulovicova Pauloviczova Pauloviczova Paulusova Pauluszova Pauluszova Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlus Pavlusz Pavlusz Pekarik Pekarik Pekarik Pello Pello Pello Petrovic Petrovicz Petrovicz Piackova Piaczkova Piaczkova Piackova Piaczkova Piaczkova Piatnik Piatnik Piatnik Piatnik Piatnik Piatnik Piatrik Piatrik Piatrik Piatrik Piatrik Piatrik Piatrikova Piatrikova Piatrikova Piatrikova Piatrikova Piatrikova Piecka Pieczka Pieczka Pindiakova Pindiakova Pindiakova Pindiakova Pindiakova Pindiakova Pisny Piszny Piszny Pisny Piszny Piszny Pisny Piszny Piszny Pisny Piszny Piszny Pittner Pittner Pittner Plander Plander Plander Planderova Planderova Planderova Planderova Planderova Planderova Plastiakova Plasztiakova Plasztiakova Plica Plicza Plicza Pobelal Pobelal Pobelal Pocil Poczil Poczil Pocilova Poczilova Poczilova Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Pohanka Polerecka Polereczka Polereczka Porubska Porubszka Porubszka Porubsky Porubszky Porubszky Porubsky Porubszky Porubszky Porubsky Porubszky Porubszky Povinsky Povinszky Povinszky Povraznik Povraznik Povraznik Predac Predacz Predacz Predacova Predaczova Predaczova Proksova Prokszova Prokszova Proksova Prokszova Prokszova Pucekova Puczekova Puczekova Pucekova Puczekova Puczekova Puchel Puhel Puczhel Pysny Pyszny Pyszny Pysny Pyszny Pyszny Pysny Pyszny Pyszny Pysny Pyszny Pyszny Pysny Pyszny Pyszny Pysny Pyszny Pyszny Pysny Pyszny Pyszny Rajnic Rajnicz Rajnicz Rapanova Rapanova Rapanova Rapanova Rapanova Rapanova Rechtorik Rehtorik Reczhtorik Rechtorik Rehtorik Reczhtorik Rechtorik Rehtorik Reczhtorik Renata Renata Renata Renata Renata Renata Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendek Rendekova Rendekova Rendekova Risian Riszian Riszian Risian Riszian Riszian Risianova Riszianova Riszianova Risianova Riszianova Riszianova Rizman Rizman Rizman Rizmanova Rizmanova Rizmanova Rizmanova Rizmanova Rizmanova Robert Robert Robert Rociak Rocziak Rocziak Rohacikova Rohaczikova Rohaczikova Roman Roman Roman Romanova Romanova Romanova Romanova Romanova Romanova Romeo Romeo Romeo Rona Rona Rona Rona Rona Rona Rona Rona Rona Rona Rona Rona Rona Rona Rona Ronova Ronova Ronova Rsdr Rszdr Rszdr Rudolf Rudolf Rudolf Schumichrastova Szhumihrasztova Sczhumiczhrasztova Sedliak Szedliak Sedliak Sedliak Szedliak Sedliak Sedo Szedo Sedo Selkova Szelkova Selkova Simko Szimko Simko Simonides Szimonidesz Simonidesz Sipos Sziposz Siposz Siran Sziran Siran Siredluk Sziredluk Siredluk Sisan Sziszan Siszan Sisanova Sziszanova Siszanova Sisanova Sziszanova Siszanova Skonc Szkoncz Skoncz Skripek Szkripek Skripek Skypala Szkypala Skypala Slivka Szlivka Slivka Slivka Szlivka Slivka Smatana Szmatana Smatana Smicek Szmiczek Smiczek Smicekova Szmiczekova Smiczekova Smik Szmik Smik Sobol Szobol Sobol Sobol Szobol Sobol Sobol Szobol Sobol Solcany Szolczany Solczany Sopkova Szopkova Sopkova Sopkuliak Szopkuliak Sopkuliak Spila Szpila Spila Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stefko Sztefko Stefko Stefkova Sztefkova Stefkova Stefunda Sztefunda Stefunda Stefunda Sztefunda Stefunda Straka Sztraka Straka Straka Sztraka Straka Straka Sztraka Straka Strakova Sztrakova Strakova Strakova Sztrakova Strakova Strba Sztrba Strba Strba Sztrba Strba Strba Sztrba Strba Stubnova Sztubnova Stubnova Stztanyovska Sztztanyovszka Stztanyovszka Sunka Szunka Sunka Sustek Szusztek Susztek Sutekova Szutekova Sutekova Svetlovsky Szvetlovszky Svetlovszky Svitac Szvitacz Svitacz Talky Talky Tyalky Taskar Taszkar Tyaszkar Thomka Thomka Tyhomka Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Turcerova Turczerova Tyurczerova Uherova Uherova Uherova Uhliarik Uhliarik Uhliarik Uhliarik Uhliarik Uhliarik Ulej Ulej Ulej Ulej Ulej Ulej Ulej Ulej Ulej Uram Uram Uram Uram Uram Uram Uramova Uramova Uramova Urman Urman Urman Vajdiakova Vajdiakova Vajdiakova Valastikova Valasztikova Valasztikova Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valkova Valkova Valkova Valkova Valkova Valkova Valocky Valoczky Valoczky Valocky Valoczky Valoczky Vano Vano Vano Vanoch Vanoh Vanoczh Vanoch Vanoh Vanoczh Vanoch Vanoh Vanoczh Vanochova Vanohova Vanoczhova Vanova Vanova Vanova Vanova Vanova Vanova Venglar Venglar Venglar Venglarova Venglarova Venglarova Vitalaj Vitalaj Vitalaj Vladarova Vladarova Vladarova Vladarova Vladarova Vladarova Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Vrabel Wagenhoffer Wagenhoffer Wagenhoffer Warciak Warcziak Warcziak Weinzettel Weinzettel Weinzettel Weizettel Weizettel Weizettel Zabojnik Zabojnik Zsabojnik Zabojnikova Zabojnikova Zsabojnikova Zabojnikova Zabojnikova Zsabojnikova Zabojnikova Zabojnikova Zsabojnikova Zahumensky Zahumenszky Zsahumenszky Zatko Zatko Zsatko Zelienka Zelienka Zselienka Zihlavnik Zihlavnik Zsihlavnik Zihlavnikova Zihlavnikova Zsihlavnikova Zilinsky Zilinszky Zsilinszky Zilinsky Zilinszky Zsilinszky Zniev Zniev Zsniev Znievconsulting Znievczonszulting Zsnievczonszulting Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zucha Zuha Zsuczha Zuchova Zuhova Zsuczhova Zvedelova Zvedelova Zsvedelova Zvedelova Zvedelova Zsvedelova Zvedelova Zvedelova Zsvedelova Zvedelova Zvedelova Zsvedelova Zvedelova Zvedelova Zsvedelova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Czambor Paulus Lazany Nicolaus Lazany Joannes Bocz Georgius Csvikota Joannes Volko Georgius Csirko id. Mathaeus Rajeczky Georgius Bargar Joannes Timko Georgius Sizilla Georgius Chovan Joannes Timko Mathaeus Velebny Joannes Sizilla Joannes Virisz Emericus Timko Joannes Birtoss Andreas Grczka Georgius Valeczky Joannes Kossin

n78_24_033 n78_24_034

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.