Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_06_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1300 greekcatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Bártfa
luth » Bártfa
(Slovak parish)
rc » Lénártó
Malcov

OLD NAMES of the village(town):
1773 Malczo, Malczuw, 1786 Malczo, Malczow, 1808 Malczó, Mácza, Malcow, 1863–1913 Malcó, 1920 Maľcov, 1927– Malcov

POPULATION of Malcov in 2005: 1447 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Beňová Benova Benyova Bilá Bila Bila Bilý Bily Bily Bľanda Blanda Blyanda Bľandová Blandova Blyandova Bocko Bocko Boczko Bocková Bockova Boczkova Bujdová Bujdova Bujdova Cingeľ Cingel Czingely Cingeľová Cingelova Czingelyova Drábová Drabova Drabova Džamba Dzamba Dzsamba Džambová Dzambova Dzsambova Džunda Dzunda Dzsunda Džundová Dzundova Dzsundova Fečanin Fecanin Fecsanin Fečaninová Fecaninova Fecsaninova Frišnič Frisnic Frisnics Gduľa Gdula Gdulya Gduľová Gdulova Gdulyova
... above surnames continue below the google map

Malcov bordering the villages(towns): Andrejovka | Bardejov | Bardejovska Nova Ves | Bartosovce | Bogliarka | Chmelova | Circ | Dlha Luka | Durkova | Fricka | Gaboltov | Gerlachov | Hertnik | Hervartov | Hrabske | Kamenica | Klusov | Kobyly | Krive | Krize | Kruzlov | Kurov | Kyjov | Legnava | Lenartov | Livov | Livovska Huta | Lubotin | Lukov | Mokroluh | Nizny Tvarozec | Obrucne | Orlov | Petrova | Plavec | Puste Pole | Richvald | Rokytov | Ruska Vola nad Popradom | Sarisske Jastrabie | Siba | Snakov | Starina | Stebnik | Sverzov | Tarnov | Venecia | Vislanka | Vysny Tvarozec | Zavada | Zborov | Zlate

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Glovňa Glovna Glovnya Glovňová Glovnova Glovnyova Habiňák Habinak Habinyak Hajmacher Hajmacher Hajmaher Jajková Jajkova Jajkova Jakub Jakub Jakub Jakubová Jakubova Jakubova Jevčin Jevcin Jevcsin Jevčinová Jevcinova Jevcsinova Jura Jura Jura Jurová Jurova Jurova Kačmár Kacmar Kacsmar Kačmarová Kacmarova Kacsmarova Kačmárová Kacmarova Kacsmarova Kaľata Kalata Kalyata Kaľatová Kalatova Kalyatova Kaščák Kascak Kascsak Kaščáková Kascakova Kascsakova Kašin Kasin Kasin Kašinová Kasinova Kasinova Kolcun Kolcun Kolczun Kolcunová Kolcunova Kolczunova Kolega Kolega Kolega Kostová Kostova Kosztova Kovaličová Kovalicova Kovalicsova Kramár Kramar Kramar Kramárová Kramarova Kramarova Kravcová Kravcova Kravczova Kravec Kravec Kravecz Križanský Krizansky Krizsanszky Kyjovská Kyjovska Kyjovszka Labaš Labas Labas Labašová Labasova Labasova Lamancová Lamancova Lamanczova Lamanec Lamanec Lamanecz Lukáč Lukac Lukacs Lukáčová Lukacova Lukacsova Malega Malega Malega Malegová Malegova Malegova Maňko Manko Manyko Marčák Marcak Marcsak Marčáková Marcakova Marcsakova Mašlár Maslar Maslar Matušovský Matusovsky Matusovszky Mihaľ Mihal Mihaly Mihaľová Mihalova Mihalyova Miko Miko Miko Miková Mikova Mikova Mlynarič Mlynaric Mlynarics Mlynaričová Mlynaricova Mlynaricsova Molčan Molcan Molcsan Molčanová Molcanova Molcsanova Petrek Petrek Petrek Petrekondečko Petrekondecko Petrekondecsko Petreková Petrekova Petrekova Petrekováondečková Petrekovaondeckova Petrekovaondecskova Petrik Petrik Petrik Petriková Petrikova Petrikova Pilár Pilar Pilar Pilárová Pilarova Pilarova Piter Piter Piter Piterová Piterova Piterova Prusák Prusak Pruszak Prusáková Prusakova Pruszakova Reviľak Revilak Revilyak Ronďoš Rondos Rongyos Ronďošová Rondosova Rongyosova Šoltés Soltes Soltesz Staviarská Staviarska Sztaviarszka Štefan Stefan Stefan Štefanová Stefanova Stefanova Sviatkovská Sviatkovska Szviatkovszka Sviatkovský Sviatkovsky Szviatkovszky Svjatkovský Svjatkovsky Szvjatkovszky Vaľko Valko Valyko Valkučák Valkucak Valkucsak Valkučáková Valkucakova Valkucsakova Vančik Vancik Vancsik

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamojurka Adamojurka Adamojurka Adamojurka Adamojurka Adamojurka Artimova Artimova Artimova Balascak Balaszczak Balaszczak Balascakova Balaszczakova Balaszczakova Balascakova Balaszczakova Balaszczakova Banas Banasz Banasz Banasova Banaszova Banaszova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Barbulakova Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Bena Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Bialkova Bialkova Bialkova Bic Bicz Bicz Bijalko Bijalko Bijalko Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bil Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bila Bilavska Bilavszka Bilavszka Bilavsky Bilavszky Bilavszky Bilavsky Bilavszky Bilavszky Billy Billy Billy Billy Billy Billy Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Bily Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blanda Blandova Blandova Blandova Blandova Blandova Blandova Blandova Blandova Blandova Blascak Blaszczak Blaszczak Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalik Bobalikova Bobalikova Bobalikova Bobovcak Bobovczak Bobovczak Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bocko Boczko Boczko Bockova Boczkova Boczkova Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bortnik Bortnik Bortnik Buckova Buczkova Buczkova Carik Czarik Csarik Carik Czarik Csarik Carikova Czarikova Csarikova Cech Czeh Cseczh Cech Czeh Cseczh Cenker Czenker Csenker Cervenakova Czervenakova Cservenakova Chomjak Homjak Cshomjak Chomjak Homjak Cshomjak Chomjak Homjak Cshomjak Chomjakova Homjakova Cshomjakova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingelova Czingelova Csingelova Cingelova Czingelova Csingelova Cingelova Czingelova Csingelova Cingelova Czingelova Csingelova Cizmar Czizmar Csizmar Cudrak Czudrak Csudrak Darak Darak Gyarak Darak Darak Gyarak Darak Darak Gyarak Darak Darak Gyarak Demko Demko Gyemko Demkova Demkova Gyemkova Demkova Demkova Gyemkova Dlamba Dlamba Gylamba Dlamba Dlamba Gylamba Dlamba Dlamba Gylamba Dlamba Dlamba Gylamba Dlambova Dlambova Gylambova Dlambova Dlambova Gylambova Dlambova Dlambova Gylambova Dlunda Dlunda Gylunda Dlunda Dlunda Gylunda Dlunda Dlunda Gylunda Dlunda Dlunda Gylunda Dlundova Dlundova Gylundova Drab Drab Gyrab Dragan Dragan Gyragan Draganovsky Draganovszky Gyraganovszky Draganovsky Draganovszky Gyraganovszky Draganovsky Draganovszky Gyraganovszky Draganovsky Draganovszky Gyraganovszky Drotar Drotar Gyrotar Drotar Drotar Gyrotar Drutarovska Drutarovszka Gyrutarovszka Drutarovsky Drutarovszky Gyrutarovszky Dubnansky Dubnanszky Gyubnanszky Dula Dula Gyula Dula Dula Gyula Dzamba Dzamba Gyzamba Dzamba Dzamba Gyzamba Dzamba Dzamba Gyzamba Dzamba Dzamba Gyzamba Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunda Dzunda Gyzunda Dzunta Dzunta Gyzunta Fabianova Fabianova Fabianova Fecanin Feczanin Feczanin Fecanin Feczanin Feczanin Fecanin Feczanin Feczanin Fecanin Feczanin Feczanin Fecanin Feczanin Feczanin Fecanin Feczanin Feczanin Fecaninova Feczaninova Feczaninova Fecaninova Feczaninova Feczaninova Fecaninova Feczaninova Feczaninova Fecaniova Feczaniova Feczaniova Fecko Feczko Feczko Frisnic Frisznicz Frisznicz Frisnic Frisznicz Frisznicz Frisnicova Friszniczova Friszniczova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Galuscakova Galuszczakova Galuszczakova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdula Gdulova Gdulova Gdulova Gdulova Gdulova Gdulova Gdulova Gdulova Gdulova Gdulova Gdulova Gdulova Gernat Gernat Gernat Glita Glita Glita Glitta Glitta Glitta Glitta Glitta Glitta Glitta Glitta Glitta Glitta Glitta Glitta Glittova Glittova Glittova Glittova Glittova Glittova Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovna Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Glovnova Gmitter Gmitter Gmitter Habinak Habinak Habinak Hajmacher Hajmaher Hajmaczher Hajmacher Hajmaher Hajmaczher Hajmajcher Hajmajher Hajmajczher Hancinova Hanczinova Hanczinova Harnakova Harnakova Harnakova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Hnatova Homjakova Homjakova Homjakova Homjakova Homjakova Homjakova Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hrabcak Hrabczak Hrabczak Hudacik Hudaczik Hudaczik Ivana Ivana Ivana Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jajko Jajko Jajko Jajko Jajko Jajko Jajko Jajko Jajko Jajkova Jajkova Jajkova Jajkova Jajkova Jajkova Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakub Jakubova Jakubova Jakubova Jakubova Jakubova Jakubova Jakubova Jakubova Jakubova Jakubova Jakubova Jakubova Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jancusova Janczuszova Janczuszova Jancusova Janczuszova Janczuszova Jankivova Jankivova Jankivova Jankov Jankov Jankov Jankov Jankov Jankov Jankov Jankov Jankov Jankov Jankov Jankov Jankuv Jankuv Jankuv Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jascur Jaszczur Jaszczur Jascurova Jaszczurova Jaszczurova Jevcin Jevczin Jevczin Jevcin Jevczin Jevczin Jevcin Jevczin Jevczin Jevcin Jevczin Jevczin Jevcin Jevczin Jevczin Jozef Jozef Jozef Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jura Jurova Jurova Jurova Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kalata Kalata Kalata Kalata Kalata Kalata Kalata Kalata Kalata Kalata Kalata Kalata Kalatova Kalatova Kalatova Kalatova Kalatova Kalatova Kalcun Kalczun Kalczun Kamcarova Kamczarova Kamczarova Kamil Kamil Kamil Kaputova Kaputova Kaputova Karol Karol Karol Karol Karol Karol Karol Karol Karol Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascak Kaszczak Kaszczak Kascakova Kaszczakova Kaszczakova Kascakova Kaszczakova Kaszczakova Kasin Kaszin Kaszin Kasin Kaszin Kaszin Kasin Kaszin Kaszin Kasin Kaszin Kaszin Kasin Kaszin Kaszin Kasinova Kaszinova Kaszinova Katarina Katarina Katarina Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kendra Kloca Klocza Klocza Klocova Kloczova Kloczova Kmec Kmecz Kmecz Kmec Kmecz Kmecz Knap Knap Knap Kocurova Koczurova Koczurova Kolbasa Kolbasza Kolbasza Kolbasa Kolbasza Kolbasza Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcun Kolczun Kolczun Kolcunova Kolczunova Kolczunova Kolega Kolega Kolega Kolega Kolega Kolega Kostecky Koszteczky Koszteczky Kostova Kosztova Kosztova Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramar Kramarova Kramarova Kramarova Kramarova Kramarova Kramarova Kramarova Kramarova Kramarova Kravcova Kravczova Kravczova Kravec Kravecz Kravecz Kravec Kravecz Kravecz Krizanska Krizanszka Krizanszka Krizansky Krizanszky Krizanszky Krizansky Krizanszky Krizanszky Kyjovska Kyjovszka Kyjovszka Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labas Labasz Lyabasz Labasova Labaszova Lyabaszova Labasova Labaszova Lyabaszova Labasova Labaszova Lyabaszova Lamancova Lamanczova Lyamanczova Lamancova Lamanczova Lyamanczova Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lamanec Lamanecz Lyamanecz Laskanicova Laszkaniczova Lyaszkaniczova Lazor Lazor Lyazor Lazor Lazor Lyazor Lazorova Lazorova Lyazorova Legnavska Legnavszka Lyegnavszka Legnavsky Legnavszky Lyegnavszky Legnavsky Legnavszky Lyegnavszky Legnavsky Legnavszky Lyegnavszky Legnavsky Legnavszky Lyegnavszky Lovinger Lovinger Lyovinger Lovinger Lovinger Lyovinger Lovinger Lovinger Lyovinger Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Majernicek Majerniczek Majerniczek Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malega Malegova Malegova Malegova Marcak Marczak Marczak Marcakova Marczakova Marczakova Marincak Marinczak Marinczak Maruscak Maruszczak Maruszczak Maruscak Maruszczak Maruszczak Maruscak Maruszczak Maruszczak Maslar Maszlar Maszlar Maslar Maszlar Maszlar Maslar Maszlar Maszlar Maslej Maszlej Maszlej Matta Matta Matta Matusovsky Matuszovszky Matuszovszky Matusovsky Matuszovszky Matuszovszky Matusovsky Matuszovszky Matuszovszky Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalkova Mihalkova Mihalkova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mizisinova Miziszinova Miziszinova Mizisinova Miziszinova Miziszinova Mlynarcikova Mlynarczikova Mlynarczikova Mlynarcikova Mlynarczikova Mlynarczikova Mlynaric Mlynaricz Mlynaricz Mlynaric Mlynaricz Mlynaricz Mlynaric Mlynaricz Mlynaricz Mlynaric Mlynaricz Mlynaricz Mlynaric Mlynaricz Mlynaricz Mlynaric Mlynaricz Mlynaricz Mlynaric Mlynaricz Mlynaricz Mlynaric Mlynaricz Mlynaricz Mlynaric Mlynaricz Mlynaricz Mlynaric Mlynaricz Mlynaricz Mlynaric Mlynaricz Mlynaricz Mlynaricova Mlynariczova Mlynariczova Mlynaricova Mlynariczova Mlynariczova Mlynaricova Mlynariczova Mlynariczova Mlynaricova Mlynariczova Mlynariczova Mlynarovicova Mlynaroviczova Mlynaroviczova Mochnacka Mohnaczka Moczhnaczka Mochnacky Mohnaczky Moczhnaczky Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcan Molczan Molczan Molcanova Molczanova Molczanova Molcanova Molczanova Molczanova Nalepa Nalepa Nyalepa Nalepa Nalepa Nyalepa Nalepa Nalepa Nyalepa Nemcik Nemczik Nyemczik Nizisin Niziszin Nyiziszin Onufer Onufer Onufer Palencar Palenczar Palenczar Palencar Palenczar Palenczar Perunska Perunszka Perunszka Perunsky Perunszky Perunszky Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrek Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Piter Piter Piter Piter Piter Piter Piterova Piterova Piterova Plaskonova Plaszkonova Plaszkonova Plec Plecz Plecz Plecova Pleczova Pleczova Polak Polak Polak Prusak Pruszak Pruszak Prusak Pruszak Pruszak Ptakova Ptakova Ptakova Ptakova Ptakova Ptakova Revilak Revilak Revilak Revilak Revilak Revilak Revilak Revilak Revilak Revilakova Revilakova Revilakova Richuejs Rihuejsz Riczhuejsz Richveis Rihveisz Riczhveisz Risko Riszko Riszko Robert Robert Robert Rondos Rondosz Rondosz Rondos Rondosz Rondosz Rondos Rondosz Rondosz Rondos Rondosz Rondosz Sandala Szandala Sandala Sandala Szandala Sandala Sandalova Szandalova Sandalova Sivak Szivak Sivak Skorica Szkoricza Skoricza Slivkova Szlivkova Slivkova Slota Szlota Slota Soltedova Szoltedova Soltedova Soltys Szoltysz Soltysz Soltysova Szoltyszova Soltyszova Stavianska Sztavianszka Stavianszka Staviarska Sztaviarszka Staviarszka Staviarsky Sztaviarszky Staviarszky Stefan Sztefan Stefan Svecova Szveczova Sveczova Tej Tej Tyej Tejova Tejova Tyejova Telmanik Telmanik Tyelmanik Telmanik Telmanik Tyelmanik Telmanik Telmanik Tyelmanik Telmanik Telmanik Tyelmanik Telmanik Telmanik Tyelmanik Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timkova Timkova Tyimkova Tokarcik Tokarczik Tyokarczik Tokarcik Tokarczik Tyokarczik Tokarcik Tokarczik Tyokarczik Tokarcikova Tokarczikova Tyokarczikova Tokarcikova Tokarczikova Tyokarczikova Troscak Troszczak Tyroszczak Trudic Trudicz Tyrudicz Trudic Trudicz Tyrudicz Trudic Trudicz Tyrudicz Trudic Trudicz Tyrudicz Trudic Trudicz Tyrudicz Trudic Trudicz Tyrudicz Uhrinkova Uhrinkova Uhrinkova Urdova Urdova Urdova Valko Valko Valko Valkucakova Valkuczakova Valkuczakova Valkulacova Valkulaczova Valkulaczova Vancik Vanczik Vanczik Vancik Vanczik Vanczik Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Zuzana Zuzana Zsuzana

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Petrus Ribar Stephanus Lizak Adamus Kosztelnik Joannes Liptak Georgius Guras Georgius Chovanyecz Petrus Kotuly Simon Rusznak Elias Buben Joannes Adamcsik Joannes Blando Joannes Hriczko Joannes Mihalov Joannes Fedorcsin Andreas Liptak Joannes Augustin Joannes Adamcsik Andreas Maczkovecz Andreas Czundra

n78_06_166 n78_06_167 n78_06_312

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.