Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1787 romancatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Tapolcsány (Nagy-)
Malé Hoste

OLD NAMES of the village(town):
1773 Kiss-Vendégh, Klein-Hoste, Male Hostye, 1786 Kisch-Wendég, Malé Hosztye, 1808 Kis-Vendég, Malé Hostí, Malé Hostjé, 1863–1913 Kisvendég, 1920 Malé Hostie, 1927– Malé Hoste

POPULATION of Male Hoste in 2005: 449 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamka Adamka Adamka Adamko Adamko Adamko Adamková Adamkova Adamkova Balážová Balazova Balazsova Barta Barta Barta Belanská Belanska Belanszka Belanský Belansky Belanszky Blina Blina Blina Blinová Blinova Blinova Božik Bozik Bozsik Božík Bozik Bozsik Božiková Bozikova Bozsikova Bratko Bratko Bratko Čačko Cacko Csacsko Čačková Cackova Csacskova Černai Cernai Csernai Chocinová Chocinova Hoczinova Dúcka Ducka Duczka Dúcky Ducky Duczky Ďurči Durci Gyurcsi Ďurčiová Durciova
... above surnames continue below the google map

Male Hoste bordering the villages(towns): Banovce nad Bebravou | Beckov | Biskupice | Biskupice | Bobot | Borcany | Brezolupy | Brodzany | Chuda Lehota | Chynorany | Cimenna | Cuklasovce | Dezerice | Dolne Chlebany | Dolne Drzkovce | Dolne Nastice | Dolne Ozorovce | Dolny Riadok | Dubnicka | Dubodiel | Dvorec | Halacovce | Hornany | Horne Chlebany | Horne Drzkovce | Horne Nastice | Horne Ozorovce | Horny Riadok | Hradiste | Hrezdovce | Kalnica | Kokosova | Krasno | Kuzmice | Latkovce | Libichava | Livina | Livinske Opatovce | Lutov | Mala Hradna | Mala Neporadza | Male Bedzany | Male Bielice | Male Borcany | Male Chlievany | Male Ostratice | Miezgovce | Modrova | Nadlice | Navojovce | Nedanovce | Nedasovce | Nemecky | Norovce | Nova Lehota | Ostratice | Otrhanky | Panska Kalnica | Pecenany | Pochabany | Podhradie | Podluzany | Prasice | Pravotice | Prusy | Radisa | Rajcany | Roznova Kalnica | Roznove Mitice | Ruskovce | Rybany | Selec | Sisov | Solcianky | Stara Lehota | Svinna | Tesare | Trebasovce | Trencianske Jastrabie | Tvrdomestice | Uhrovec | Velka Hradna | Velke Bedzany | Velke Bielice | Velke Borcany | Velke Chlievany | Velke Drzkovce | Velke Hoste | Velke Ostratice | Velusovce | Vitkovce | Vlckovo | Vysocany | Zabokreky nad Nitrou | Zavada | Zitna-Radisa | Zlatniky

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gyurcsiova Futrošová Futrosova Futrosova Galbavá Galbava Galbava Galbavý Galbavy Galbavy Gregor Gregor Gregor Gregorová Gregorova Gregorova Greguš Gregus Gregus Gregušová Gregusova Gregusova Grežďo Grezdo Grezsgyo Grežďová Grezdova Grezsgyova Hruška Hruska Hruska Hrušková Hruskova Hruskova Janega Janega Janega Janegová Janegova Janegova Januška Januska Januska Janušková Januskova Januskova Kišac Kisac Kisacz Kišacová Kisacova Kisaczova Kobida Kobida Kobida Kozák Kozak Kozak Kožuškanič Kozuskanic Kozsuskanics Kožuškaničová Kozuskanicova Kozsuskanicsova Kyselica Kyselica Kyszelicza Kyselicová Kyselicova Kyszeliczova Lobotková Lobotkova Lobotkova Lutka Lutka Lutka Majerhofer Majerhofer Majerhofer Majerhoferová Majerhoferova Majerhoferova Maňák Manak Manyak Maňáková Manakova Manyakova Manina Manina Manina Maninová Maninova Maninova Maringa Maringa Maringa Maringová Maringova Maringova Mečír Mecir Mecsir Michalka Michalka Mihalka Michalková Michalkova Mihalkova Mičovská Micovska Micsovszka Mičovský Micovsky Micsovszky Miksa Miksa Miksza Miksová Miksova Mikszova Mikuláš Mikulas Mikulas Mikulášová Mikulasova Mikulasova Mišík Misik Misik Mišíková Misikova Misikova Mlynek Mlynek Mlynek Mlyneková Mlynekova Mlynekova Mokriš Mokris Mokris Mokrišová Mokrisova Mokrisova Mozol Mozol Mozol Mozolová Mozolova Mozolova Nemčická Nemcicka Nemcsiczka Némethová Nemethova Nemethova Novotná Novotna Novotna Oravcová Oravcova Oravczova Oravec Oravec Oravecz Orságh Orsagh Orszagh Országhová Orszaghova Orszaghova Pilát Pilat Pilat Pista Pista Piszta Pistová Pistova Pisztova Poliaková Poliakova Poliakova Porubská Porubska Porubszka Porubský Porubsky Porubszky Reháková Rehakova Rehakova Rusnáková Rusnakova Rusznakova Šimunová Simunova Simunova Šmíd Smid Smid Šovčík Sovcik Sovcsik Spodná Spodna Szpodna Spodný Spodny Szpodny Števula Stevula Stevula Števulová Stevulova Stevulova Šunik Sunik Sunik Šuniková Sunikova Sunikova Trajteľ Trajtel Trajtely Zajacová Zajacova Zajaczova Žembera Zembera Zsembera

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamka Adamka Adamka Adamka Adamka Adamka Adamka Adamka Adamka Belansky Belanszky Belanszky Belansky Belanszky Belanszky Bozik Bozik Bozik Bozik Bozik Bozik Cacko Czaczko Csaczko Ducky Duczky Gyuczky Futrosova Futroszova Futroszova Futrosova Futroszova Futroszova Galbava Galbava Galbava Galbava Galbava Galbava Grazdo Grazdo Grazdo Gregorova Gregorova Gregorova Gregus Gregusz Gregusz Grezdo Grezdo Grezdo Grezdova Grezdova Grezdova Hradicky Hradiczky Hradiczky Hruska Hruszka Hruszka Hruskova Hruszkova Hruszkova Iveta Iveta Iveta Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janega Janegova Janegova Janegova Janegova Janegova Janegova Janegova Janegova Janegova Janegova Janegova Janegova Januska Januszka Januszka Januska Januszka Januszka Januska Januszka Januszka Januska Januszka Januszka Januskova Januszkova Januszkova Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Kisac Kiszacz Kiszacz Kisac Kiszacz Kiszacz Kisac Kiszacz Kiszacz Kisacova Kiszaczova Kiszaczova Kisal Kiszal Kiszal Kobidova Kobidova Kobidova Kroupa Kroupa Kroupa Kroupa Kroupa Kroupa Lobotka Lobotka Lyobotka Lutka Lutka Lyutka Majerhoferova Majerhoferova Majerhoferova Manak Manak Manak Manak Manak Manak Manakova Manakova Manakova Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringa Maringova Maringova Maringova Mecir Meczir Meczir Merka Merka Merka Merkova Merkova Merkova Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalkova Mihalkova Miczhalkova Micovska Miczovszka Miczovszka Micovska Miczovszka Miczovszka Micovska Miczovszka Miczovszka Micovska Miczovszka Miczovszka Micovska Miczovszka Miczovszka Micovsky Miczovszky Miczovszky Micovsky Miczovszky Miczovszky Micovsky Miczovszky Miczovszky Micovsky Miczovszky Miczovszky Micovsky Miczovszky Miczovszky Micovsky Miczovszky Miczovszky Micovsky Miczovszky Miczovszky Mikulas Mikulasz Mikulasz Misenka Miszenka Miszenka Misenka Miszenka Miszenka Mlynek Mlynek Mlynek Mozol Mozol Mozol Ondruska Ondruszka Ondruszka Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Orszagh Orszagh Orszzagh Orszaghova Orszaghova Orszzaghova Patrnciakova Patrncziakova Patrncziakova Pista Piszta Piszta Pista Piszta Piszta Pista Piszta Piszta Poliakova Poliakova Poliakova Porubska Porubszka Porubszka Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnakova Rusznakova Rusznakova Rusnakova Rusznakova Rusznakova Sovcik Szovczik Sovczik Sovcikova Szovczikova Sovczikova Spodna Szpodna Spodna Spodna Szpodna Spodna Spodna Szpodna Spodna Spodna Szpodna Spodna Spodny Szpodny Spodny Spodny Szpodny Spodny Stevula Sztevula Stevula Stevulova Sztevulova Stevulova Stevulova Sztevulova Stevulova Sticajova Szticzajova Sticzajova Vranova Vranova Vranova Zisko Ziszko Zsiszko Zisko Ziszko Zsiszko Zisko Ziszko Zsiszko Zisko Ziszko Zsiszko Zisko Ziszko Zsiszko Zisko Ziszko Zsiszko

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Mihalovih Stephanus Pantsér Stephanus Svetz Michael Halupa Michael Baranovih Martinus Kompán Joannes Mako Joannes Belyanszkih Michael Manyina Michael Batsa Michael Mutura Adamus Manyinoveh

n78_19_350a n78_19_550

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.