Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Próna (Tót-)
luth » Ivánkafalva
rc » Szentmihály
Malý Čepčín

OLD NAMES of the village(town):
1773 Kis-Csepcsén, Maly Czepczin, 1786 Kisch-Cschepcschény, 1808 Kis-Csepcsén, Malý Cžepčín, 1863, 1877–1895 Kiscsepcsén, 1873, 1898–1913 Kiscsepcsény, 1920– Malý Čepčín

POPULATION of Maly Cepcin in 2005: 519 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bejó Bejo Bejo Benešová Benesova Benesova Benkovič Benkovic Benkovics Berešíková Beresikova Beresikova Boďa Boda Bogya Boďová Bodova Bogyova Brna Brna Brna Brnová Brnova Brnova Cabuk Cabuk Czabuk Cabuková Cabukova Czabukova Condík Condik Czondik Condíková Condikova Czondikova Ďanovská Danovska Gyanovszka Ďanovský Danovsky Gyanovszky Dávidíková Davidikova Davidikova Diškanec Diskanec Diskanecz Dubovcová Dubovcova Dubovczova Dubovec Dubovec Dubovecz Ďurdík Durdik Gyurdik
... above surnames continue below the google map

Maly Cepcin bordering the villages(towns): Abramova | Bela | Bela | Bela-Dulice | Benice | Blatnica | Blazovce | Bodorova | Borcova | Brezany | Briestie | Budis | Cremosne | Danova | Diviaky | Dolna Stubna | Dolny Harmanec | Dubove | Dulice | Dvorec | Folkusova | Fricova Lehota | Hadviga | Haj | Harmanec | Horna Stubna | Ivancina | Jasenovo | Jazernica | Kalamenova | Karlova | Kevice | Klacno | Klastor pod Znievom | Kostoliste | Laclava | Laskar | Lazany | Lazany | Leziachov | Liesno | Mala Causa | Male Rakovo | Malinova | Markovice | Moskovec | Mosovce | Necpaly | Nedozery | Nedozery-Brezany | Nedozor | Nitrianske Pravno | Ondrasova | Parastina | Polerieka | Poluvsie | Pozehy | Pravenec | Pribovce | Rakovo | Raksa | Rudno | Slovany | Slovenske Pravno | Socovce | Solka | Stranka | Svata Mara | Turcianske Teplice | Turciansky Dur | Turciansky Michal | Tuzina | Valca | Valentova | Velky Cepcin | Vieska | Vricko | Vysehradne | Zorkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Ferenčík Ferencik Ferencsik Feriančik Feriancik Feriancsik Fiľo Filo Filyo Fiľová Filova Filyova Furťo Furto Furtyo Gaššo Gasso Gasso Gaššová Gassova Gassova Hladká Hladka Hladka Hnatko Hnatko Hnatko Hromada Hromada Hromada Hromadová Hromadova Hromadova Hudec Hudec Hudecz Hudecová Hudecova Hudeczova Jesenská Jesenska Jeszenszka Jesenský Jesensky Jeszenszky Káňavová Kanavova Kanyavova Kaška Kaska Kaska Kevický Kevicky Keviczky Kišková Kiskova Kiskova Kolomazníková Kolomaznikova Kolomaznikova Kraus Kraus Krausz Kubis Kubis Kubisz Kuka Kuka Kuka Kuková Kukova Kukova Laurincová Laurincova Laurinczova Ledaj Ledaj Ledaj Líner Liner Liner Lorincová Lorincova Lorinczova Ľudma Ludma Lyudma Lukač Lukac Lukacs Lukáč Lukac Lukacs Lukáčová Lukacova Lukacsova Lupták Luptak Luptak Lustig Lustig Lusztig Lustigová Lustigova Lusztigova Majer Majer Majer Majerová Majerova Majerova Majka Majka Majka Marek Marek Marek Mareková Marekova Marekova Meško Mesko Mesko Mešková Meskova Meskova Michalíková Michalikova Mihalikova Mníchová Mnichova Mnihova Olbert Olbert Olbert Olbertová Olbertova Olbertova Ondríková Ondrikova Ondrikova Pagáčová Pagacova Pagacsova Pálešová Palesova Palesova Pavlík Pavlik Pavlik Prokainová Prokainova Prokainova Radič Radic Radics Repáň Repan Repany Rusnáková Rusnakova Rusznakova Salaj Salaj Szalaj Salajová Salajova Szalajova Schererová Schererova Szhererova Škereň Skeren Skereny Školníková Skolnikova Skolnikova Slančík Slancik Szlancsik Štanclová Stanclova Stanczlova Štefanov Stefanov Stefanov Štefanová Stefanova Stefanova Štrbáková Strbakova Strbakova Sumková Sumkova Szumkova Sýkorová Sykorova Szykorova Tábory Tabory Tabory Táboryová Taboryova Taboryova Tielesch Tielesch Tieleszh Tieleschová Tieleschova Tieleszhova Tišťan Tistan Tistyan Tišťanová Tistanova Tistyanova Turčan Turcan Turcsan Turčanová Turcanova Turcsanova Vajdel Vajdel Vajdel Valko Valko Valko Vartiak Vartiak Vartiak Vartiaková Vartiakova Vartiakova Záborská Zaborska Zaborszka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Balog Balog Balog Balog Balog Balog Baloghova Baloghova Baloghova Balogova Balogova Balogova Benes Benesz Benesz Benesova Beneszova Beneszova Benkovic Benkovicz Benkovicz Beresikova Bereszikova Bereszikova Beresikova Bereszikova Bereszikova Beresikova Bereszikova Bereszikova Beresikova Bereszikova Bereszikova Beresikova Bereszikova Bereszikova Boda Boda Boda Boda Boda Boda Bodorova Bodorova Bodorova Bodova Bodova Bodova Bola Bola Bola Bola Bola Bola Bola Bola Bola Bosik Boszik Boszik Bosik Boszik Boszik Bosik Boszik Boszik Brezna Brezna Brezna Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brnova Brnova Brnova Cabuk Czabuk Csabuk Cabukova Czabukova Csabukova Cano Czano Csano Canova Czanova Csanova Chorvath Horvath Cshorvath Chromcova Hromczova Cshromczova Cicerinova Cziczerinova Csiczerinova Cierna Czierna Csierna Cierna Czierna Csierna Cierna Czierna Csierna Cierny Czierny Csierny Cigerova Czigerova Csigerova Cingel Czingel Csingel Cingel Czingel Csingel Cingelova Czingelova Csingelova Condik Czondik Csondik Condik Czondik Csondik Danovsky Danovszky Gyanovszky Davidikova Davidikova Gyavidikova Diskancova Diszkanczova Gyiszkanczova Diskancova Diszkanczova Gyiszkanczova Diskanec Diszkanecz Gyiszkanecz Dlur Dlur Gylur Drengubiak Drengubiak Gyrengubiak Dubovec Dubovecz Gyubovecz Dubovec Dubovecz Gyubovecz Dubovec Dubovecz Gyubovecz Durina Durina Gyurina Dzur Dzur Gyzur Dzurekova Dzurekova Gyzurekova Eibenova Eibenova Eibenova Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabry Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Fabryova Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Feriancik Ferianczik Ferianczik Feriancik Ferianczik Ferianczik Feriancikova Ferianczikova Ferianczikova Feriancikova Ferianczikova Ferianczikova Feriancikova Ferianczikova Ferianczikova Feriancikova Ferianczikova Ferianczikova Filo Filo Filo Filova Filova Filova Filova Filova Filova Fobel Fobel Fobel Fobel Fobel Fobel Hamzova Hamzova Hamzova Helmut Helmut Helmut Hladka Hladka Hladka Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hotkova Hotkova Hotkova Hromada Hromada Hromada Hromada Hromada Hromada Hromada Hromada Hromada Hromada Hromada Hromada Hromadova Hromadova Hromadova Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Huntata Huntata Huntata Igor Igor Igor Ing Ing Ing Jan Jan Jan Jan Jan Jan Janota Janota Janota Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Javornicky Javorniczky Javorniczky Jesensky Jeszenszky Jeszenszky Johanidesova Johanideszova Johanideszova Kafrik Kafrik Kafrik Kafrik Kafrik Kafrik Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamien Kamienova Kamienova Kamienova Kanavova Kanavova Kanavova Kanavova Kanavova Kanavova Kanavova Kanavova Kanavova Kapralik Kapralik Kapralik Kapralik Kapralik Kapralik Karel Karel Karel Karlak Karlak Karlak Karlakova Karlakova Karlakova Kaska Kaszka Kaszka Kaska Kaszka Kaszka Kaska Kaszka Kaszka Kaskova Kaszkova Kaszkova Kasturiak Kaszturiak Kaszturiak Kazimier Kazimier Kazimier Kevicka Keviczka Keviczka Kevicky Keviczky Keviczky Kevicky Keviczky Keviczky Kevicky Keviczky Keviczky Kiskova Kiszkova Kiszkova Kleinova Kleinova Kleinova Klesken Kleszken Kleszken Klesken Kleszken Kleszken Klouda Klouda Klouda Klouda Klouda Klouda Kloudova Kloudova Kloudova Kloudova Kloudova Kloudova Kolenik Kolenik Kolenik Kolomaznikova Kolomaznikova Kolomaznikova Kolomaznikova Kolomaznikova Kolomaznikova Kopas Kopasz Kopasz Krabac Krabacz Krabacz Kracmar Kraczmar Kraczmar Kraus Krausz Krausz Kubes Kubesz Kubesz Kubes Kubesz Kubesz Kubes Kubesz Kubesz Kubisova Kubiszova Kubiszova Kukova Kukova Kukova Kukova Kukova Kukova Kvasnicova Kvaszniczova Kvaszniczova Kvasnicova Kvaszniczova Kvaszniczova Labudova Labudova Lyabudova Lackova Laczkova Lyaczkova Lamos Lamosz Lyamosz Lamos Lamosz Lyamosz Lamos Lamosz Lyamosz Lamosova Lamoszova Lyamoszova Ledaj Ledaj Lyedaj Ledaj Ledaj Lyedaj Lichner Lihner Lyiczhner Lichnerova Lihnerova Lyiczhnerova Liner Liner Lyiner Lorinc Lorincz Lyorincz Lorinc Lorincz Lyorincz Lorinc Lorincz Lyorincz Ludma Ludma Lyudma Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Maiova Maiova Maiova Majerova Majerova Majerova Majka Majka Majka Majka Majka Majka Makrovska Makrovszka Makrovszka Makrovsky Makrovszky Makrovszky Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marekova Marekova Marekova Marekova Marekova Marekova Marekova Marekova Marekova Marekova Marekova Marekova Martinkova Martinkova Martinkova Martinkovic Martinkovicz Martinkovicz Martinkovic Martinkovicz Martinkovicz Martinkovic Martinkovicz Martinkovicz Mesko Meszko Meszko Michalikova Mihalikova Miczhalikova Miescakova Mieszczakova Mieszczakova Miescakova Mieszczakova Mieszczakova Miskus Miszkusz Miszkusz Miskus Miszkusz Miszkusz Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizera Mizerik Mizerik Mizerik Mizerova Mizerova Mizerova Mjartan Mjartan Mjartan Mnich Mnih Mniczh Mnich Mnih Mniczh Mnichova Mnihova Mniczhova Moncmanova Monczmanova Monczmanova Moricova Moriczova Moriczova Mracko Mraczko Mraczko Mracko Mraczko Mraczko Ockayova Oczkayova Oczkayova Olah Olah Olah Olbert Olbert Olbert Olbert Olbert Olbert Olbertova Olbertova Olbertova Orsagh Orszagh Orszagh Orsagh Orszagh Orszagh Orsaghova Orszaghova Orszaghova Orszag Orszag Orszzag Pagac Pagacz Pagacz Pagac Pagacz Pagacz Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Petrasko Petraszko Petraszko Pokainova Pokainova Pokainova Ponist Poniszt Poniszt Ponist Poniszt Poniszt Ponistova Ponisztova Ponisztova Povazan Povazan Povazan Predajnos Predajnosz Predajnosz Prokain Prokain Prokain Prokain Prokain Prokain Prokainova Prokainova Prokainova Pucik Puczik Puczik Rapava Rapava Rapava Repan Repan Repan Repan Repan Repan Risian Riszian Riszian Risianova Riszianova Riszianova Risianova Riszianova Riszianova Rumpel Rumpel Rumpel Rusnakova Rusznakova Rusznakova Rusnakova Rusznakova Rusznakova Salaj Szalaj Salaj Salaj Szalaj Salaj Salaj Szalaj Salaj Salajova Szalajova Salajova Salajova Szalajova Salajova Salajova Szalajova Salajova Sefranikova Szefranikova Sefranikova Sefranikova Szefranikova Sefranikova Sefranikova Szefranikova Sefranikova Selestakova Szelesztakova Selesztakova Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Skeren Szkeren Skeren Skerenova Szkerenova Skerenova Skerenova Szkerenova Skerenova Skolnik Szkolnik Skolnik Slancik Szlanczik Slanczik Slancikova Szlanczikova Slanczikova Stacho Sztaho Staczho Stancikova Sztanczikova Stanczikova Stanclova Sztanczlova Stanczlova Stanclova Sztanczlova Stanczlova Stefanov Sztefanov Stefanov Stefanov Sztefanov Stefanov Strbak Sztrbak Strbak Strbova Sztrbova Strbova Sumka Szumka Sumka Svitac Szvitacz Svitacz Svitac Szvitacz Svitacz Sykora Szykora Sykora Tabory Tabory Tyabory Tabory Tabory Tyabory Tabory Tabory Tyabory Talapka Talapka Tyalapka Thomka Thomka Tyhomka Tichy Tihy Tyiczhy Tielesch Tieleszh Tyieleszczh Tistan Tisztan Tyisztan Tistan Tisztan Tyisztan Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Urban Urban Urban Vajdova Vajdova Vajdova Valastik Valasztik Valasztik Valko Valko Valko Valko Valko Valko Vartiak Vartiak Vartiak Vartiak Vartiak Vartiak Vladar Vladar Vladar Vladar Vladar Vladar Vladar Vladar Vladar Vladar Vladar Vladar Vojcicky Vojcziczky Vojcziczky Wolf Wolf Wolf Wolfova Wolfova Wolfova Zaborska Zaborszka Zsaborszka Zaborsky Zaborszky Zsaborszky Zaborsky Zaborszky Zsaborszky Zaborsky Zaborszky Zsaborszky Zaborsky Zaborszky Zsaborszky Zanova Zanova Zsanova Zelenakova Zelenakova Zselenakova Zelienka Zelienka Zselienka Zelienka Zelienka Zselienka Zorenik Zorenik Zsorenik

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.