Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1846 romancatholic
• Parish-House built-1600
• School built-1561

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Beszterczebánya
luth » Lipcse (Zólyom-)
Moštenica

OLD NAMES of the village(town):
1808 Mostyenicza, Mosstěnica, 1863–1882 Mostenic, 1888–1913 Mosód, 1920– Moštenica

POPULATION of Mostenica in 2005: 189 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bacúrová Bacurova Baczurova Belko Belko Belko Belková Belkova Belkova Binder Binder Binder Binderová Binderova Binderova Buda Buda Buda Budová Budova Budova Chaban Chaban Haban Chabanová Chabanova Habanova Drugda Drugda Drugda Dvořák Dvorak Dvořak Dvořáková Dvorakova Dvořakova Flosníková Flosnikova Flosznikova Fúdorová Fudorova Fudorova Haliarský Haliarsky Haliarszky Hanko Hanko Hanko Hanková Hankova Hankova Heyduk Heyduk Heyduk Heyduková Heydukova Heydukova Hlinka Hlinka
... above surnames continue below the google map

Mostenica bordering the villages(towns): Balaze | Banska Bystrica | Brezova | Brusno | Brusno | Bully | Dolna Lehota | Dolne Prsany | Donovaly | Dubova | Hiadel | Horna Micina | Horne Prsany | Jabrikova | Jasenie | Jergaly | Kaliste | Kramliste | Kyncelova | Lopej | Lubietova | Lucatin | Lupcianska Ulica | Malachov | Medzibrod | Molca | Motycky | Nemce | Nemecka | Osrblie | Podbrezova | Podkonice | Pohronsky Bukovec | Ponicka Lehota | Poniky | Povraznik | Predajna | Priechod | Prsany | Raztoka | Riecka | Sandberg | Selce | Slovenska Lupca | Spania Dolina | Stare Hory | Strelniky | Svaty Ondrej nad Hronom | Tajov | Turecka | Vajskova | Vysna Revuca | Zamostie

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Hlinka Hlinková Hlinkova Hlinkova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hrašková Hraskova Hraskova Hruška Hruska Hruska Hrušková Hruskova Hruskova Huťa Huta Hutya Huťová Hutova Hutyova Kaliská Kaliska Kaliszka Klajban Klajban Klajban Klajbanová Klajbanova Klajbanova Kobza Kobza Kobza Kobzová Kobzova Kobzova Kollár Kollar Kollar Kollárová Kollarova Kollarova Korbel Korbel Korbel Korbelová Korbelova Korbelova Koza Koza Koza Kozová Kozova Kozova Križan Krizan Krizsan Križanová Krizanova Krizsanova Kulfasová Kulfasova Kulfaszova Kvasnová Kvasnova Kvasznova Lichá Licha Liha Lichý Lichy Lihy Longauerová Longauerova Longauerova Mackovičová Mackovicova Maczkovicsova Majer Majer Majer Mesík Mesik Meszik Mihál Mihal Mihal Mihálová Mihalova Mihalova Mikloš Miklos Miklos Mistrík Mistrik Misztrik Mitterpach Mitterpach Mitterpah Mitterpachová Mitterpachova Mitterpahova Mojžiš Mojzis Mojzsis Morová Morova Morova Muráň Muran Murany Muráňová Muranova Muranyova Murgaš Murgas Murgas Murgašová Murgasova Murgasova Náter Nater Nater Náterová Naterova Naterova Nemčok Nemcok Nemcsok Nemčoková Nemcokova Nemcsokova Oborčok Oborcok Oborcsok Oborčoková Oborcokova Oborcsokova Očenášová Ocenasova Ocsenasova Palková Palkova Palkova Patráš Patras Patras Pavlíček Pavlicek Pavlicsek Pavlíčková Pavlickova Pavlicskova Pinka Pinka Pinka Pinková Pinkova Pinkova Reľovská Relovska Relyovszka Roštár Rostar Rostar Roštárová Rostarova Rostarova Rusko Rusko Ruszko Rusková Ruskova Ruszkova Sedliak Sedliak Szedliak Sedliaková Sedliakova Szedliakova Settey Settey Szettey Šimičková Simickova Simicskova Šimko Simko Simko Šimková Simkova Simkova Slobodník Slobodnik Szlobodnik Slobodníková Slobodnikova Szlobodnikova Sobinovská Sobinovska Szobinovszka Stančok Stancok Sztancsok Stančoková Stancokova Sztancsokova Strečková Streckova Sztrecskova Tišliar Tisliar Tisliar Tišliarová Tisliarova Tisliarova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vousková Vouskova Vouszkova Vyšná Vysna Vysna Vyšný Vysny Vysny

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Barcaj Barczaj Barczaj Binder Binder Binder Chalupsky Halupszky Cshalupszky Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Hankova Klimkova Klimkova Klimkova Kolevova Kolevova Kolevova Krasnova Krasznova Krasznova Krasnova Krasznova Krasznova Kvasnova Kvasznova Kvasznova Mihal Mihal Mihal Mitterpachova Mitterpahova Mitterpaczhova Naterova Naterova Nyaterova Rastikova Rasztikova Rasztikova Rostar Rosztar Rosztar Rusko Ruszko Ruszko Rusko Ruszko Ruszko

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.