Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_24_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church Bell-Tower Chapel built-1260
• Church Bell-Tower built-1843 lutheran
• Manor-House Tower built-1673
• Manor-House built-1600
• Manor-House built-1750

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


LUTH, RC
jew » Szentmárton (Turócz-)
Necpaly_Martin_ZI_Turocz_Turiec_Church_Bell-Tower_Chapel_built-1260_ENC1_x1.jpg
| Church | Bell-Tower | Chapel | built-1260 | [1] |
Necpaly
Necpaly includes former villages: | Kostoliste |

OLD NAMES of the village(town):
1773 Neczpal, Neczpaly, 1786 Neczpal, 1808 Neczpál, Necpaly, 1863 Neszpal és Kosztolistye, 1873–1888, 1913 Necpál, 1892–1907 Necpáll, 1920– Necpaly
Kostolište: 1773 Kosztolistye, Kostolistye, 1786 Kosztolischtye, 1808 Kosztolistye, Kostolisstě, Kosstelisstě

POPULATION of Necpaly in 2005: 826 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Andrášik Andrasik Andrasik Balková Balkova Balkova Bartoš Bartos Bartos Bobrovský Bobrovsky Bobrovszky Budiský Budisky Budiszky Černáková Cernakova Csernakova Ďanovská Danovska Gyanovszka Ďanovský Danovsky Gyanovszky Demovič Demovic Demovics Dianovský Dianovsky Dianovszky Dolník Dolnik Dolnik Dolníková Dolnikova Dolnikova Ďuris Duris Gyurisz Ďurisová Durisova Gyuriszova Gazdarica Gazdarica Gazdaricza Giláni Gilani Gilani Grajciar Grajciar Grajcziar Grajciarová Grajciarova
... above surnames continue below the google map

Necpaly bordering the villages(towns): Abramova | Bela | Bela | Bela-Dulice | Benice | Blatnica | Blazovce | Bodorova | Bohunkovska Strana | Borcova | Borova | Bystricka | Danova | Diakova | Diviaky | Dolina | Dolne Jaseno | Dolny Kalnik | Drazkovce | Dulice | Dvorec | Folkusova | Horne Jaseno | Horne Zaturcie | Horny Kalnik | Ivancina | Jahodniky | Jazernica | Kalamenova | Karlova | Kevice | Klastor pod Znievom | Kostany nad Turcom | Kostoliste | Kosuty | Laclava | Laskar | Lazany | Leziachov | Liesno | Liptovske Revuce | Male Rakovo | Maly Cepcin | Markovice | Martin | Moskovec | Mosovce | Nedozor | Nizna Revuca | Ondrasova | Parastina | Podhradie | Polerieka | Pribovce | Priekopa | Rakovo | Raksa | Riadok | Rudno | Sklabina | Sklabinsky Podzamok | Slovany | Slovenske Pravno | Socovce | Stranka | Stredna Revuca | Svata Helena | Svata Mara | Tomcany | Trebostovo | Trnovo | Turcianska Stiavnicka | Turcianske Jaseno | Turciansky Dur | Turciansky Peter | Valca | Valentova | Velky Cepcin | Vysna Revuca | Zabokreky | Zaborie | Zaturcie | Zorkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Grajcziarova Grláková Grlakova Grlakova Grozman Grozman Grozman Grozmanová Grozmanova Grozmanova Hamza Hamza Hamza Hamzová Hamzova Hamzova Hanzel Hanzel Hanzel Harmaniak Harmaniak Harmaniak Hlaváč Hlavac Hlavacs Hlinka Hlinka Hlinka Hlinková Hlinkova Hlinkova Hojo Hojo Hojo Jamriška Jamriska Jamriska Jamrišková Jamriskova Jamriskova Janota Janota Janota Janotová Janotova Janotova Jenei Jenei Jenei Kalnická Kalnicka Kalniczka Kalnický Kalnicky Kalniczky Keveš Keves Keves Kňazko Knazko Knyazko Kňazková Knazkova Knyazkova Konček Koncek Koncsek Končeková Koncekova Koncsekova Kostrová Kostrova Kosztrova Kováčik Kovacik Kovacsik Kováčiková Kovacikova Kovacsikova Krajčová Krajcova Krajcsova Kubík Kubik Kubik Kubíková Kubikova Kubikova Lacko Lacko Laczko Lacková Lackova Laczkova Lojan Lojan Lojan Machníková Machnikova Mahnikova Majková Majkova Majkova Martinček Martincek Martincsek Martinčeková Martincekova Martincsekova Matejčík Matejcik Matejcsik Matejčíková Matejcikova Matejcsikova Mazurák Mazurak Mazurak Mazuráková Mazurakova Mazurakova Mečko Mecko Mecsko Mečková Meckova Mecskova Mizera Mizera Mizera Mokošová Mokosova Mokosova Moric Moric Moricz Muntág Muntag Muntag Obuchová Obuchova Obuhova Pádej Padej Padej Pakán Pakan Pakan Pakánová Pakanova Pakanova Pravňan Pravnan Pravnyan Rabčanová Rabcanova Rabcsanova Roháčik Rohacik Rohacsik Šimko Simko Simko Šimková Simkova Simkova Šimo Simo Simo Simonides Simonides Szimonidesz Simonidesová Simonidesova Szimonideszova Šimová Simova Simova Šípka Sipka Sipka Šípková Sipkova Sipkova Skuhra Skuhra Szkuhra Skuhrová Skuhrova Szkuhrova Škula Skula Skula Škulová Skulova Skulova Šluch Sluch Sluh Šmidová Smidova Smidova Somora Somora Szomora Somorová Somorova Szomorova Štefanides Stefanides Stefanidesz Striška Striska Sztriska Strišková Striskova Sztriskova Sumková Sumkova Szumkova Šuták Sutak Sutak Šutáková Sutakova Sutakova Taraba Taraba Taraba Tarabová Tarabova Tarabova Voška Voska Voska Vošková Voskova Voskova Žalman Zalman Zsalman

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Ancina Anczina Anczina Ancina Anczina Anczina Ancinova Anczinova Anczinova Andrasik Andraszik Andraszik Andrasik Andraszik Andraszik Andrasik Andraszik Andraszik Andrasik Andraszik Andraszik Andrasik Andraszik Andraszik Augustiniova Augusztiniova Augusztiniova Balazova Balazova Balazova Balko Balko Balko Balkova Balkova Balkova Balkova Balkova Balkova Balkova Balkova Balkova Bardy Bardy Bardy Bardy Bardy Bardy Bardyova Bardyova Bardyova Bardyova Bardyova Bardyova Bardyova Bardyova Bardyova Bardypvi Bardypvi Bardypvi Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Belicka Beliczka Beliczka Benovsky Benovszky Benovszky Betkov Betkov Betkov Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Brody Brody Brody Buchova Buhova Buczhova Buchova Buhova Buczhova Budisky Budiszky Budiszky Budisky Budiszky Budiszky Cachovan Czahovan Csaczhovan Carachova Czarahova Csaraczhova Caso Czaszo Csaszo Casova Czaszova Csaszova Casova Czaszova Csaszova Cernak Czernak Csernak Chrvala Hrvala Cshrvala Cierny Czierny Csierny Cierny Czierny Csierny Cierny Czierny Csierny Cierny Czierny Csierny Cierny Czierny Csierny Danovsky Danovszky Gyanovszky Danovsky Danovszky Gyanovszky Demovic Demovicz Gyemovicz Dianovska Dianovszka Gyianovszka Dianovsky Dianovszky Gyianovszky Dianovsky Dianovszky Gyianovszky Dobis Dobisz Gyobisz Dobis Dobisz Gyobisz Dolnik Dolnik Gyolnik Dolnik Dolnik Gyolnik Dolnikova Dolnikova Gyolnikova Drerova Drerova Gyrerova Duris Durisz Gyurisz Dvorsky Dvorszky Gyvorszky Filo Filo Filo Filo Filo Filo Fontani Fontani Fontani Fontani Fontani Fontani Fontaniova Fontaniova Fontaniova Fontaniova Fontaniova Fontaniova Fontany Fontany Fontany Forgacova Forgaczova Forgaczova Francak Franczak Franczak Francak Franczak Franczak Francakova Franczakova Franczakova Frolo Frolo Frolo Frolo Frolo Frolo Frolo Frolo Frolo Furiel Furiel Furiel Furiel Furiel Furiel Furiel Furiel Furiel Furielova Furielova Furielova Gazdaricova Gazdariczova Gazdariczova Geisbacherova Geiszbaherova Geiszbaczherova Geizbacher Geizbaher Geizbaczher Gilani Gilani Gilani Grajciar Grajcziar Grajcziar Grajciar Grajcziar Grajcziar Grajciarova Grajcziarova Grajcziarova Grlak Grlak Grlak Grozman Grozman Grozman Grozman Grozman Grozman Hamrova Hamrova Hamrova Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamza Hamzova Hamzova Hamzova Hamzova Hamzova Hamzova Hamzova Hamzova Hamzova Hanicova Haniczova Haniczova Hankova Hankova Hankova Hanus Hanusz Hanusz Harmaniak Harmaniak Harmaniak Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Hercut Herczut Herczut Hercutova Herczutova Herczutova Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinkova Hlinkova Hlinkova Hlinkova Hlinkova Hlinkova Hojova Hojova Hojova Holko Holko Holko Holko Holko Holko Holkova Holkova Holkova Hrivnakova Hrivnakova Hrivnakova Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Ing Ing Ing Jamriska Jamriszka Jamriszka Jamriska Jamriszka Jamriszka Jamriska>> Jamriszka>> Jamriszka>> Jamriskova Jamriszkova Jamriszkova Jana Jana Jana Jana Jana Jana Janota Janota Janota Janota Janota Janota Javor Javor Javor Javorova Javorova Javorova Jednota Jednota Jednota Jeneiova Jeneiova Jeneiova Joklova Joklova Joklova Jozef Jozef Jozef Juraj Juraj Juraj Jurkovec Jurkovecz Jurkovecz Kalnicka Kalniczka Kalniczka Kalnicka Kalniczka Kalniczka Kalnicka Kalniczka Kalniczka Kalnicky Kalniczky Kalniczky Kalnicky Kalniczky Kalniczky Kasak Kaszak Kaszak Kellinger Kellinger Kellinger Keves Kevesz Kevesz Kevesova Keveszova Keveszova Knalkova Knalkova Knalkova Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Kocifajova Koczifajova Koczifajova Koncek Konczek Konczek Koncek Konczek Konczek Koncek Konczek Konczek Koncek Konczek Konczek Koncekova Konczekova Konczekova Koncekova Konczekova Konczekova Kostra Kosztra Kosztra Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalik Kovalik Kovalik Krajca Krajcza Krajcza Krajca Krajcza Krajcza Kubek Kubek Kubek Kubik Kubik Kubik Kubikova Kubikova Kubikova Kucianova Kuczianova Kuczianova Kucikova Kuczikova Kuczikova Kucma Kuczma Kuczma Kukuckova Kukuczkova Kukuczkova Labuda Labuda Lyabuda Labuda Labuda Lyabuda Labudova Labudova Lyabudova Labudova Labudova Lyabudova Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lackova Laczkova Lyaczkova Lackova Laczkova Lyaczkova Lahuta Lahuta Lyahuta Lavrencik Lavrenczik Lyavrenczik Lavrencik Lavrenczik Lyavrenczik Liskova Liszkova Lyiszkova Lojan Lojan Lyojan Lojan Lojan Lyojan Lojdlova Lojdlova Lyojdlova Lojdlova Lojdlova Lyojdlova Lojdlova Lojdlova Lyojdlova Lojdlova Lojdlova Lyojdlova Machnik Mahnik Maczhnik Machnik Mahnik Maczhnik Majko Majko Majko Majko Majko Majko Majkova Majkova Majkova Mancik Manczik Manczik Martincek Martinczek Martinczek Martincekova Martinczekova Martinczekova Martincekova Martinczekova Martinczekova Matejcik Matejczik Matejczik Matejcik Matejczik Matejczik Matejcikova Matejczikova Matejczikova Matusovic Matuszovicz Matuszovicz Mazurak Mazurak Mazurak Mazurak Mazurak Mazurak Mecko Meczko Meczko Mecko Meczko Meczko Mecko Meczko Meczko Mecko Meczko Meczko Meckova Meczkova Meczkova Medved Medved Medved Medved Medved Medved Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Michalik Mihalik Miczhalik Mico Miczo Miczo Milurova Milurova Milurova Mizera Mizera Mizera Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mjartan Mojik Mojik Mojik Mokosova Mokoszova Mokoszova Mokosova Mokoszova Mokoszova Moric Moricz Moricz Moric Moricz Moricz Moric Moricz Moricz Muntag Muntag Muntag Muntag Muntag Muntag Musakova Muszakova Muszakova Musakova Muszakova Muszakova Musakova Muszakova Muszakova Nagl Nagl Nyagl Nagl Nagl Nyagl Obuchova Obuhova Obuczhova Olsovsky Olszovszky Olszovszky Ondrus Ondrusz Ondrusz Ondrus Ondrusz Ondrusz Ondrus Ondrusz Ondrusz Oravec Oravecz Oravecz Orich Orih Oriczh Orich Orih Oriczh Orsag Orszag Orszag Padej Padej Padej Padej Padej Padej Padej Padej Padej Padej Padej Padej Pakan Pakan Pakan Pakan Pakan Pakan Pakan Pakan Pakan Pakan Pakan Pakan Pakan Pakan Pakan Pallo Pallo Pallo Paulovicova Pauloviczova Pauloviczova Pipiska Pipiszka Pipiszka Plachy Plahy Placzhy Plica Plicza Plicza Podoba Podoba Podoba Poliak Poliak Poliak Postupa Posztupa Posztupa Pravnan Pravnan Pravnan Pravnan Pravnan Pravnan Rabcanova Rabczanova Rabczanova Rahelova Rahelova Rahelova Remen Remen Remen Riohacik Riohaczik Riohaczik Robert Robert Robert Robert Robert Robert Romancik Romanczik Romanczik Romancik Romanczik Romanczik Romancik Romanczik Romanczik Ruscak Ruszczak Ruszczak Sajdak Szajdak Sajdak Sajdakova Szajdakova Sajdakova Santa Szanta Santa Sasak Szaszak Saszak Schenk Szhenk Sczhenk Sibyla Szibyla Sibyla Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simo Szimo Simo Simo Szimo Simo Simonidesova Szimonideszova Simonideszova Sipka Szipka Sipka Sipkova Szipkova Sipkova Skuhra Szkuhra Skuhra Skuhra Szkuhra Skuhra Skuhra Szkuhra Skuhra Skuhrova Szkuhrova Skuhrova Skuhrova Szkuhrova Skuhrova Skuhrova Szkuhrova Skuhrova Skula Szkula Skula Skula Szkula Skula Skulova Szkulova Skulova Sluch Szluh Sluczh Sluch Szluh Sluczh Sluch Szluh Sluczh Smida Szmida Smida Smida> Szmida> Smida> Somora Szomora Somora Somora Szomora Somora Sopko Szopko Sopko Sopociova Szopocziova Sopocziova Soukup Szoukup Soukup Sramelova Szramelova Sramelova Stahl Sztahl Stahl Strbak Sztrbak Strbak Striska Sztriszka Striszka Striskova Sztriszkova Striszkova Sumka Szumka Sumka Sumkova Szumkova Sumkova Sutak Szutak Sutak Sutak Szutak Sutak Sutak Szutak Sutak Svoren Szvoren Svoren Svrckova Szvrczkova Svrczkova Talajka Talajka Tyalajka Taraba Taraba Tyaraba Taraba Taraba Tyaraba Tarabova Tarabova Tyarabova Tarabova Tarabova Tyarabova Tarabova Tarabova Tyarabova Tarabova Tarabova Tyarabova Tarabova Tarabova Tyarabova Tarabova Tarabova Tyarabova Tarcak Tarczak Tyarczak Tomasikova Tomaszikova Tyomaszikova Vano Vano Vano Varsa Varsza Varsza Visnaiova Visznaiova Visznaiova Visnovec Visznovecz Visznovecz Visnovec Visznovecz Visznovecz Voska Voszka Voszka Voska Voszka Voszka Vosko Voszko Voszko Voskova Voszkova Voszkova Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozarova Vozarova Vozarova Vrtiel Vrtiel Vrtiel Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zacharova Zaharova Zsaczharova Zalman Zalman Zsalman Zalman Zalman Zsalman Zalmanova Zalmanova Zsalmanova Zalmanova Zalmanova Zsalmanova Zember Zember Zsember Ziak Ziak Zsiak Ziak Ziak Zsiak Zilinska Zilinszka Zsilinszka Zuborova Zuborova Zsuborova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Martinus Janovszky Mathias Bukovy Georgius Matlussovich Daniel Kovacs Georgius Walach Georgius Kanya Georgius Smál Joannes Smal Joannes Dianovszky Mathias Dianovszky Georgius Karloszky Mathias Ladiver Mathias Darula Joannes Sidlo Joannes Liska Martinus Janovszky Mathias Jamriska Georgius Krabacs Nicolaus Nyari Joannes Kovacs Martinus Sipka Michael Janovszky Joannes Bacsak Mathias Szikula Martinus Grimai Joannes Janovszky Martinus Janovszky Mathias Drobna Joannes Kapuszta Nicolaus Meczny Mathias Meczny Nicolaus Kalniczky Joannes Tremay Martinus Balyok Daniel Lilge Wilhelmus Belga Nicolaus Kozik Mathias Jesko Joannes Kamenar Andreas Burda Joannes Benyo Joannes Hrib Balthasar Lilge Georgius Kmet Georgius Adamovi Georgius Waczko Georgius Hibnali

n78_24_082 n78_24_083 n78_24_084 n78_24_085

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.