Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1775 romancatholic
• Bell-Tower built-1800

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Szered
luth » Nagyszombat
Opoj
Opoj includes former villages: | Dudvah |

OLD NAMES of the village(town):
1773 Appaj, Apay, Opaj, 1786 Apai, Opaj, 1808 Apaj, Opoj, 1863–1913 Apaj, 1920–1974, 1990– Opoj
Dudváh: 1975–1990 Dudváh

POPULATION of Opoj in 2005: 801 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Áč Ac Acs Áčová Acova Acsova Adamec Adamec Adamecz Adámek Adamek Adamek Adámková Adamkova Adamkova Barinec Barinec Barinecz Bartoš Bartos Bartos Bartošová Bartosova Bartosova Bílik Bilik Bilik Blažek Blazek Blazsek Brímus Brimus Brimusz Brímusová Brimusova Brimuszova Cehlárik Cehlarik Czehlarik Doka Doka Doka Dóka Doka Doka Doková Dokova Dokova Dubaj Dubaj Dubaj Dubský Dubsky Dubszky Dvorák Dvorak Dvorak Dvoráková Dvorakova Dvorakova Forgáč Forgac Forgacs Gálová Galova
... above surnames continue below the google map

Opoj bordering the villages(towns): Abraham | Bab | Bahon | Biely Kostol | Blatne | Bojnicky | Boldog | Borova | Brakon | Brestovany | Budmerice | Cataj | Cifer | Dolna Streda | Dolne Lovcice | Dolne Zelenice | Dolny Cepen | Dudvah | Dudvah | Dudvah | Dvorniky | Galanta | Gan | Hajske | Hody | Horne Lovcice | Horne Zelenice | Horny Cepen | Hoste | Hrnciarovce nad Parnou | Hrusov | Igram | Jablonec | Jarna | Kaplna | Klacany | Kralova pri Senci | Krizovany nad Dudvahom | Krmes | Lovcice | Majcichov | Mala Maca | Male Brestovany | Maly Bab | Maly Diosek | Modranka | Nebojsa | Opatsky Krmes | Pac | Pata | Pavlice | Posadka | Puste Sady | Puste Ulany | Reca | Rumanova | Ruzindol | Salgocka | Sasinkovo | Sered | Seredske Nove Mesto | Siladice | Sintava | Sladkovicovo | Slovenska Nova Ves | Soporna | Stredny Cepen | Surovce | Trnava | Vahovce | Valtov Sur | Varov Sur | Velka Maca | Velke Brestovany | Velke Surovce | Velky Bab | Velky Diosek | Velky Grob | Vinohrady nad Vahom | Vlckovce | Voderady | Zavar | Zelenec | Zelenice | Zelenice | Zemianske Sady | Zemianske Surovce | Zvoncin

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Galova Gebel Gebel Gebel Glozmek Glozmek Glozmek Glozmeková Glozmekova Glozmekova Grochal Grochal Grohal Grochalová Grochalova Grohalova Halán Halan Halan Hlinka Hlinka Hlinka Hlinková Hlinkova Hlinkova Hrdlovičová Hrdlovicova Hrdlovicsova Janík Janik Janik Jánošík Janosik Janosik Jánošíková Janosikova Janosikova Kajdači Kajdaci Kajdacsi Kajdačiová Kajdaciova Kajdacsiova Karellová Karellova Karellova Karnas Karnas Karnasz Karnasová Karnasova Karnaszova Kollár Kollar Kollar Kovačičová Kovacicova Kovacsicsova Kožányi Kozanyi Kozsanyi Kožányiová Kozanyiova Kozsanyiova Krajčovič Krajcovic Krajcsovics Krajčovičová Krajcovicova Krajcsovicsova Kubov Kubov Kubov Kubovičová Kubovicova Kubovicsova Kucej Kucej Kuczej Kucejová Kucejova Kuczejova Kudláč Kudlac Kudlacs Kudláčová Kudlacova Kudlacsova Kunová Kunova Kunova Líšková Liskova Liskova Lopatková Lopatkova Lopatkova Matúš Matus Matus Matúšová Matusova Matusova Mikuláš Mikulas Mikulas Mikulášová Mikulasova Mikulasova Mizerová Mizerova Mizerova Molnárová Molnarova Molnarova Mrva Mrva Mrva Nejezchleb Nejezchleb Nejezhleb Paštéková Pastekova Pastekova Plechlo Plechlo Plehlo Plechlová Plechlova Plehlova Polakovič Polakovic Polakovics Polakovičová Polakovicova Polakovicsova Purgy Purgy Purgy Purgyová Purgyova Purgyova Remišová Remisova Remisova Repáň Repan Repany Rožič Rozic Rozsics Rožičová Rozicova Rozsicsova Šéry Sery Sery Šipka Sipka Sipka Šípka Sipka Sipka Šipková Sipkova Sipkova Šípková Sipkova Sipkova Sobotovičová Sobotovicova Szobotovicsova Sochor Sochor Szohor Solárik Solarik Szolarik Supek Supek Szupek Supeková Supekova Szupekova Šuranová Suranova Suranova Šušel Susel Susel Šušlová Suslova Suslova Tajcner Tajcner Tajczner Tajcnerová Tajcnerova Tajcznerova Ťažký Tazky Tyazsky Vaško Vasko Vasko Vašková Vaskova Vaskova Zachar Zachar Zahar Zacharová Zacharova Zaharova Zatko Zatko Zatko Zaťko Zatko Zatyko Zatková Zatkova Zatkova Zaťková Zatkova Zatykova Zlatohlávek Zlatohlavek Zlatohlavek

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Ac Acz Acz Ac Acz Acz Ac Acz Acz Ac Acz Acz Ac Acz Acz Adamcova Adamczova Adamczova Adamek Adamek Adamek Albertovic Albertovicz Albertovicz Antalovic Antalovicz Antalovicz Bacik Baczik Baczik Bako Bako Bako Baranovic Baranovicz Baranovicz Baranovic Baranovicz Baranovicz Barincova Barinczova Barinczova Barinec Barinecz Barinecz Barinec Barinecz Barinecz Barinec Barinecz Barinecz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartovic Bartovicz Bartovicz Bartovicova Bartoviczova Bartoviczova Bazany Bazany Bazany Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Benci Benczi Benczi Benedikovic Benedikovicz Benedikovicz Benedikovic Benedikovicz Benedikovicz Benedikovic Benedikovicz Benedikovicz Bilik Bilik Bilik Bilikova Bilikova Bilikova Biresikova Bireszikova Bireszikova Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Bohunicky Bohuniczky Bohuniczky Bomberova Bomberova Bomberova Brimusova Brimuszova Brimuszova Brinus Brinusz Brinusz Brnik Brnik Brnik Cajka Czajka Csajka Cehlarik Czehlarik Csehlarik Cehlarik Czehlarik Csehlarik Cehlarikova Czehlarikova Csehlarikova Cehlarikova Czehlarikova Csehlarikova Cehlarikova Czehlarikova Csehlarikova Dartos Dartosz Gyartosz Doka Doka Gyoka Doka Doka Gyoka Doka Doka Gyoka Doka Doka Gyoka Doka Doka Gyoka Doka Doka Gyoka Dokova Dokova Gyokova Dokova Dokova Gyokova Dokova Dokova Gyokova Dokova Dokova Gyokova Drmolka Drmolka Gyrmolka Drnzik Drnzik Gyrnzik Drozdova Drozdova Gyrozdova Dubaj Dubaj Gyubaj Dudrakova Dudrakova Gyudrakova Dvorakova Dvorakova Gyvorakova Dvorakova Dvorakova Gyvorakova Farska Farszka Farszka Farsky Farszky Farszky Farsky Farszky Farszky Filo Filo Filo Filova Filova Filova Forgac Forgacz Forgacz Gal Gal Gal Gal Gal Gal Gal Gal Gal Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmek Glozmekova Glozmekova Glozmekova Glozmekova Glozmekova Glozmekova Grochal Grohal Groczhal Grochal Grohal Groczhal Grochal Grohal Groczhal Grochal Grohal Groczhal Grochalova Grohalova Groczhalova Grochalova Grohalova Groczhalova Grochalova Grohalova Groczhalova Grosman Groszman Groszman Gula Gula Gula Gula Gula Gula Halada Halada Halada Harsanyiova Harszanyiova Harszanyiova Hlinka Hlinka Hlinka Hlinkova Hlinkova Hlinkova Hovorka Hovorka Hovorka Hrdlovicova Hrdloviczova Hrdloviczova Hrusovska Hruszovszka Hruszovszka Hrusovsky Hruszovszky Hruszovszky Hudekova Hudekova Hudekova Humaj Humaj Humaj Huzovicova Huzoviczova Huzoviczova Jancich Janczih Jancziczh Jancichova Janczihova Jancziczhova Jancichova Janczihova Jancziczhova Janikova Janikova Janikova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Janosik Janoszik Janoszik Janosik Janoszik Janoszik Janosik Janoszik Janoszik Javro Javro Javro Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Kajdaci Kajdaczi Kajdaczi Kajdaci Kajdaczi Kajdaczi Kajdaci Kajdaczi Kajdaczi Kajdaci Kajdaczi Kajdaczi Kajdacova Kajdaczova Kajdaczova Kanis Kanisz Kanisz Karell Karell Karell Karnas Karnasz Karnasz Karnas Karnasz Karnasz Karnas Karnasz Karnasz Karnas Karnasz Karnasz Karnas Karnasz Karnasz Karnasova Karnaszova Karnaszova Kerak Kerak Kerak Kerakova Kerakova Kerakova Kerakova Kerakova Kerakova Kerakova Kerakova Kerakova Kerakova Kerakova Kerakova Kolarova Kolarova Kolarova Kolarova Kolarova Kolarova Kosmalova Koszmalova Koszmalova Kosmalova Koszmalova Koszmalova Kovacicova Kovacziczova Kovacziczova Kozanyi Kozanyi Kozanyi Kozanyi Kozanyi Kozanyi Krcmarik Krczmarik Krczmarik Krcmarik Krczmarik Krczmarik Krivosik Krivoszik Krivoszik Kubou Kubou Kubou Kubov Kubov Kubov Kubov Kubov Kubov Kubov Kubov Kubov Kubovic Kubovicz Kubovicz Kubovic Kubovicz Kubovicz Kubovicova Kuboviczova Kuboviczova Kucej Kuczej Kuczej Kucej Kuczej Kuczej Kucej Kuczej Kuczej Kudlac Kudlacz Kudlacz Kudlac Kudlacz Kudlacz Kudlac Kudlacz Kudlacz Kudlac Kudlacz Kudlacz Kudlac Kudlacz Kudlacz Kudlac Kudlacz Kudlacz Kudlac Kudlacz Kudlacz Kudlacova Kudlaczova Kudlaczova Kuna Kuna Kuna Kuns Kunsz Kunsz Kuns Kunsz Kunsz Landiga Landiga Lyandiga Landiga Landiga Lyandiga Liska Liszka Lyiszka Lopatka Lopatka Lyopatka Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukacovic Lukaczovicz Lyukaczovicz Lukacovic Lukaczovicz Lyukaczovicz Macejka Maczejka Maczejka Matula Matula Matula Matulova Matulova Matulova Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Miklovic Miklovicz Miklovicz Mikulas Mikulasz Mikulasz Mikulas Mikulasz Mikulasz Mikulas Mikulasz Mikulasz Mikulas Mikulasz Mikulasz Mikulas Mikulasz Mikulasz Mikulas Mikulasz Mikulasz Mikulas Mikulasz Mikulasz Mizera Mizera Mizera Mocol Moczol Moczol Mocol Moczol Moczol Mocolova Moczolova Moczolova Molnar Molnar Molnar Moravcik Moravczik Moravczik Moravcikova Moravczikova Moravczikova Mrva Mrva Mrva Mrva Mrva Mrva Mrva Mrva Mrva Mrvova Mrvova Mrvova Nejezchleb Nejezhleb Nyejezczhleb Parak Parak Parak Pastekova Pasztekova Pasztekova Pastekova Pasztekova Pasztekova Pastekova Pasztekova Pasztekova Petras Petrasz Petrasz Petrasova Petraszova Petraszova Plechlo Plehlo Pleczhlo Plechlo Plehlo Pleczhlo Polackova Polaczkova Polaczkova Polakovic Polakovicz Polakovicz Polakovic Polakovicz Polakovicz Polakovic Polakovicz Polakovicz Privoznikova Privoznikova Privoznikova Purgy Purgy Purgy Purgy Purgy Purgy Purgy Purgy Purgy Purgy Purgy Purgy Purgyi Purgyi Purgyi Purgyi Purgyi Purgyi Purgyi Purgyi Purgyi Purgyi Purgyi Purgyi Purgyova Purgyova Purgyova Purgyova Purgyova Purgyova Radosovska Radoszovszka Radoszovszka Radosovsky Radoszovszky Radoszovszky Remis Remisz Remisz Repan Repan Repan Rozic Rozicz Rozicz Rozic Rozicz Rozicz Rozic Rozicz Rozicz Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Scasna Szczaszna Sczaszna Scasny Szczaszny Sczaszny Scasny Szczaszny Sczaszny Scasny Szczaszny Sczaszny Sery Szery Sery Sery Szery Sery Sery Szery Sery Sery Szery Sery Sery Szery Sery Sery Szery Sery Sery Szery Sery Sery Szery Sery Sery Szery Sery Seryova Szeryova Seryova Sipka Szipka Sipka Sipka Szipka Sipka Sipkova Szipkova Sipkova Sipkova Szipkova Sipkova Siposova Sziposzova Siposzova Siposova Sziposzova Siposzova Sochor Szohor Soczhor Sochor Szohor Soczhor Sochor Szohor Soczhor Stefunkova Sztefunkova Stefunkova Strbova Sztrbova Strbova Supek Szupek Supek Supek Szupek Supek Susel Szuszel Suszel Susel Szuszel Suszel Susel Szuszel Suszel Susel Szuszel Suszel Susel Szuszel Suszel Susel Szuszel Suszel Sutovska Szutovszka Sutovszka Tajcner Tajczner Tyajczner Tajcnerova Tajcznerova Tyajcznerova Tajcnerova Tajcznerova Tyajcznerova Tibor Tibor Tyibor Tibor Tibor Tyibor Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Urbanova Urbanova Urbanova Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vaskova Vaszkova Vaszkova Vaskova Vaszkova Vaszkova Versan Verszan Verszan Versanova Verszanova Verszanova Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Werskov Werszkov Werszkov Werskov Werszkov Werszkov Werskov Werszkov Werszkov Zachar Zahar Zsaczhar Zacharova Zaharova Zsaczharova Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zlatohlavek Zlatohlavek Zslatohlavek Zlatohlavek Zlatohlavek Zslatohlavek Zlatohlavek Zlatohlavek Zslatohlavek Zlatohlavek Zlatohlavek Zslatohlavek Zlatohlavek Zlatohlavek Zslatohlavek Zlatohlavkova Zlatohlavkova Zslatohlavkova Zlatohlavkova Zlatohlavkova Zslatohlavkova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.