Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_01_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1200 calvinist

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


REF
gc ť Kány
jew ť Szepsi
rc ť Jánok
Peder

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1786, 1808, 1863–1913, 1927–1948 Péder, 1920 Pedrov, Pididre, 1948– Peder

POPULATION of Peder in 2005: 406 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Astaloš Astalos Asztalos Astalošová Astalosova Asztalosova Asztalos Asztalos Asztalosz Asztalosová Asztalosova Asztaloszova Baková Bakova Bakova Bartha Bartha Bartha Béres Beres Beresz Čmil Cmil Csmil Čmilová Cmilova Csmilova Derján Derjan Derjan Derjánová Derjanova Derjanova Dienes Dienes Dienesz Domonkoš Domonkos Domonkos Domonkosová Domonkosova Domonkoszova Domonkošová Domonkosova Domonkosova Drága Draga Draga Drágová Dragova Dragova Ďula Dula Gyula Ďulová Dulova
... above surnames continue below the google map

Peder bordering the villages(towns): Borka | Budulov | Buzica | Buzinka | Cecejovce | Cestice | Chorvaty | Debrad | Drienovec | Dvorniky | Dvorniky-Vcelare | Hacava | Haj | Hostovce | Hrhov | Janik | Komarovce | Lucka | Mala Ida | Maly Budulov | Mokrance | Moldava nad Bodvou | Nizny Lanec | Nova Bodva | Nova Bodva | Nova Bodva | Panovce | Resica | Saca | Tahanovce | Turna nad Bodvou | Turnianska Nova Ves | Turnianske Podhradie | Turnianske Podhradie | Vcelare | Velka Ida | Velky Budulov | Vysny Lanec | Zadiel | Zadielske Dvorniky | Zarnov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gyulova Eperjesi Eperjesi Eperjeszi Eperješi Eperjesi Eperjesi Eperjesiová Eperjesiova Eperjesziova Fazekas Fazekas Fazekasz Fazekaš Fazekas Fazekas Fazekasová Fazekasova Fazekaszova Fehér Feher Feher Fehérová Feherova Feherova Fischer Fischer Fiszher Gajdacs Gajdacs Gajdaczsz Hegedűš Hegedűs Hegedűs Hegedűšová Hegedűsova Hegedűsova Hók Hok Hok Holečko Holecko Holecsko Holečková Holeckova Holecskova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Ižo Ilo Ilyo Kiss Kiss Kiszsz Kišš Kiss Kiss Kissová Kissova Kiszszova Kiššová Kissova Kissova Kőből Kobol Kőből Kočišová Kocisova Kocsisova Kopperová Kopperova Kopperova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kovács Kovacs Kovaczsz Kovácsová Kovacsova Kovaczszova Krátka Kratka Kratka Krátky Kratky Kratky Kuisová Kuisova Kuiszova Lučkai Luckai Lucskai Lučkaiová Luckaiova Lucskaiova Mártha Martha Martha Miko Miko Miko Miková Mikova Mikova Mitro Mitro Mitro Mitrová Mitrova Mitrova Nagy Nagy Nagy Nagyová Nagyova Nagyova Olajos Olajos Olajosz Olajoš Olajos Olajos Olajosová Olajosova Olajoszova Olajošová Olajosova Olajosova Olas Olas Olasz Olasová Olasova Olaszova Oroszová Oroszova Oroszova Péter Peter Peter Péterová Peterova Peterova Polyák Polyak Polyak Polyáková Polyakova Polyakova Popovics Popovics Popoviczsz Prúšová Prusova Prusova Recskyová Recskyova Reczszkyova RémiᚠRemias Remias Rémiášová Remiasova Remiasova Sakson Sakson Szakszon Šándor Sandor Sandor Šándorová Sandorova Sandorova Šimko Simko Simko Šimková Simkova Simkova Šoltés Soltes Soltesz Šoltésová Soltesova Solteszova Soltész Soltesz Szoltesz Soltészová Solteszova Szolteszova Stašková Staskova Sztaskova Štiavnická Stiavnicka Stiavniczka Szabó Szabo Szabo Szepsi Szepsi Szepszi Szepsiová Szepsiova Szepsziova Sztasko Sztasko Sztaszko Sztasková Sztaskova Sztaszkova Timková Timkova Timkova Tomaščinová Tomascinova Tomascsinova Tóth Toth Toth Vécsey Vecsey Veczszey Vécseyová Vecseyova Veczszeyova Vysoká Vysoka Vyszoka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Astalos Asztalosz Asztalosz Astalos Asztalosz Asztalosz Astalos Asztalosz Asztalosz Asztalos Asztalosz Aszztalosz Asztalos Asztalosz Aszztalosz Bakova Bakova Bakova Bakova Bakova Bakova Bartha Bartha Bartha Beres Beresz Beresz Bida Bida Bida Cmil Czmil Csmil Derjan Derjan Gyerjan Derjan Derjan Gyerjan Domonkos Domonkosz Gyomonkosz Domonkos Domonkosz Gyomonkosz Domonkos Domonkosz Gyomonkosz Domonkosova Domonkoszova Gyomonkoszova Domonkosova Domonkoszova Gyomonkoszova Draga Draga Gyraga Draga Draga Gyraga Dragova Dragova Gyragova Dula Dula Gyula Eperjesiova Eperjesziova Eperjesziova Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Fazekas Fazekasz Fazekasz Feher Feher Feher Fill Fill Fill Fischer Fiszher Fiszczher Fischer Fiszher Fiszczher Gajdacs Gajdaczsz Gajdaczsz Harajda Harajda Harajda Harajda Harajda Harajda Harajda Harajda Harajda Hegedusova Hegeduszova Hegeduszova Hegedusova Hegeduszova Hegeduszova Hokova Hokova Hokova Holecko Holeczko Holeczko Holecko Holeczko Holeczko Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Ilo Ilo Ilo Ilo Ilo Ilo Ilo Ilo Ilo Jednota Jednota Jednota Kalinsky Kalinszky Kalinszky Kalinsky Kalinszky Kalinszky Kalinsky Kalinszky Kalinszky Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kissova Kiszszova Kiszszova Kobol Kobol Kobol Kollar Kollar Kollar Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacsova Kovaczszova Kovaczszova Kovacsova Kovaczszova Kovaczszova Kovacsova Kovaczszova Kovaczszova Kovesdi Koveszdi Koveszdi Kratky Kratky Kratky Luckai Luczkai Lyuczkai Luckai Luczkai Lyuczkai Luckaiova Luczkaiova Lyuczkaiova Majorosova Majoroszova Majoroszova Martha Martha Martha Miko Miko Miko Miko Miko Miko Mocsillar Moczszillar Moczszillar Mrazko Mrazko Mrazko Olajos Olajosz Olajosz Olajos Olajosz Olajosz Olajos Olajosz Olajosz Olajos Olajosz Olajosz Olajos Olajosz Olajosz Olajosova Olajoszova Olajoszova Olajsova Olajszova Olajszova Olas Olasz Olasz Olas Olasz Olasz Oroszova Oroszova Oroszzova Paulina Paulina Paulina Peter Peter Peter Peter Peter Peter Popovics Popoviczsz Popoviczsz Recskyova Reczszkyova Reczszkyova Remias Remiasz Remiasz Stefan Sztefan Stefan Timkova Timkova Tyimkova Tobakova Tobakova Tyobakova Tomascikova Tomaszczikova Tyomaszczikova Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Urban Urban Urban Valcak Valczak Valczak Valcakova Valczakova Valczakova Zihovic Zihovicz Zsihovicz Zihovicova Zihoviczova Zsihoviczova Zoka Zoka Zsoka Zupcanova Zupczanova Zsupczanova

n78_01_189 n78_01_190

 

Copyright Š 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.