Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_25_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Chapel built-1833

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Beszterczebánya
luth » Lipcse (Zólyom-)
rc » Podkonicz
Priechod

OLD NAMES of the village(town):
1773 Priechod, 1786 Prichod, 1808 Priéchod, Příchod, Přechod, 1863 Prjechod, 1873–1877 Priechod, 1882 Priehod, 1888–1913 Perhát, 1920– Priechod

POPULATION of Priechod in 2005: 927 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Abrinková Abrinkova Abrinkova Barbeník Barbenik Barbenik Barbeníková Barbenikova Barbenikova Bartko Bartko Bartko Bartková Bartkova Bartkova Birka Birka Birka Blašková Blaskova Blaskova Bobák Bobak Bobak Bobáková Bobakova Bobakova Bohunová Bohunova Bohunova Bukovčan Bukovcan Bukovcsan Chaban Chaban Haban Chabanová Chabanova Habanova Chovan Chovan Hovan Číž Ciz Csizs Čížiková Cizikova Csizsikova Čížová Cizova Csizsova Čunderlík Cunderlik Csunderlik Čunderlíková Cunderlikova
... above surnames continue below the google map

Priechod bordering the villages(towns): Balaze | Banska Bystrica | Brusno | Brusno | Bully | Dolna Micina | Dolne Prsany | Dolny Harmanec | Donovaly | Dubova | Dubravica | Harmanec | Hiadel | Horna Micina | Horne Prsany | Jabrikova | Jasenie | Jergaly | Kaliste | Kordiky | Kraliky | Kramliste | Kyncelova | Lubietova | Lucatin | Lupcianska Ulica | Malachov | Medzibrod | Molca | Mostenica | Motycky | Nemce | Nemecka | Oravce | Petova | Podkonice | Pohronsky Bukovec | Ponicka Huta | Ponicka Lehota | Poniky | Povraznik | Predajna | Prsany | Raztoka | Riecka | Sandberg | Selce | Slovenska Lupca | Spania Dolina | Stare Hory | Strelniky | Svaty Ondrej nad Hronom | Tajov | Turecka | Zamostie

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Csunderlikova Dobríková Dobrikova Dobrikova Dzúrik Dzurik Dzurik Dzúriková Dzurikova Dzurikova Ferenčík Ferencik Ferencsik Filipko Filipko Filipko Filipková Filipkova Filipkova Flaška Flaska Flaska Flašková Flaskova Flaskova Gajdoš Gajdos Gajdos Gešková Geskova Geskova Gregor Gregor Gregor Gregorová Gregorova Gregorova Heric Heric Hericz Hericová Hericova Hericzova Hiadlovský Hiadlovsky Hiadlovszky Homola Homola Homola Homolová Homolova Homolova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hroncová Hroncova Hronczova Ivanič Ivanic Ivanics Ivaničová Ivanicova Ivanicsova Jamrichová Jamrichova Jamrihova Kmeť Kmet Kmety Kmeťová Kmetova Kmetyova Kováčová Kovacova Kovacsova Krnáč Krnac Krnacs Kubaliak Kubaliak Kubaliak Kubaliaková Kubaliakova Kubaliakova Kulastra Kulastra Kulasztra Lamper Lamper Lamper Lamperová Lamperova Lamperova Ledvina Ledvina Ledvina Lichá Licha Liha Lichý Lichy Lihy Mačuha Macuha Macsuha Mačuhová Macuhova Macsuhova Majerík Majerik Majerik Majeríková Majerikova Majerikova Martincová Martincova Martinczova Mesík Mesik Meszik Mesíková Mesikova Meszikova Mitterová Mitterova Mitterova Mlynárčik Mlynarcik Mlynarcsik Mlynarčíková Mlynarcikova Mlynarcsikova Murgaš Murgas Murgas Murgašová Murgasova Murgasova Očenášová Ocenasova Ocsenasova Oravec Oravec Oravecz Pálková Palkova Palkova Pastuchová Pastuchova Pasztuhova Peťko Petko Petyko Peťková Petkova Petykova Rakyta Rakyta Rakyta Rakytová Rakytova Rakytova Selecká Selecka Szeleczka Selecký Selecky Szeleczky Slobodník Slobodnik Szlobodnik Slobodníková Slobodnikova Szlobodnikova Smiešna Smiesna Szmiesna Smiešny Smiesny Szmiesny Spevák Spevak Szpevak Speváková Spevakova Szpevakova Stacho Stacho Sztaho Stachová Stachova Sztahova Stankovianska Stankovianska Sztankovianszka Stankoviansky Stankoviansky Sztankovianszky Strečková Streckova Sztrecskova Strečok Strecok Sztrecsok Telek Telek Telek Teleková Telekova Telekova Teplan Teplan Teplan Turčan Turcan Turcsan Uharčeková Uharcekova Uharcsekova Vajda Vajda Vajda Vajdová Vajdova Vajdova Vidulinová Vidulinova Vidulinova Vojdová Vojdova Vojdova Vráb Vrab Vrab

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bartko Bitner Bitner Bitner Botka Botka Botka Chaban Haban Cshaban Chaban Haban Cshaban Chaban Haban Cshaban Chaban Haban Cshaban Chaban Haban Cshaban Chaban Haban Cshaban Chaban Haban Cshaban Chabanova Habanova Cshabanova Chabanova Habanova Cshabanova Chabanova Habanova Cshabanova Chabanova Habanova Cshabanova Cil Czil Csil Cunderlik Czunderlik Csunderlik Danis Danisz Gyanisz Danistova Danisztova Gyanisztova Dobrik Dobrik Gyobrik Dobrik Dobrik Gyobrik Dzurik Dzurik Gyzurik Dzurik Dzurik Gyzurik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Fidesova Fideszova Fideszova Fidesova Fideszova Fideszova Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Fridman Fridman Fridman Hiadlovsky Hiadlovszky Hiadlovszky Hiadlovsky Hiadlovszky Hiadlovszky Hilkova Hilkova Hilkova Homaola Homaola Homaola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Homolova Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Istenik Isztenik Isztenik Istenik Isztenik Isztenik Ivancikova Ivanczikova Ivanczikova Ivanic Ivanicz Ivanicz Ivanic Ivanicz Ivanicz Ivanic Ivanicz Ivanicz Ivanic Ivanicz Ivanicz Ivanic Ivanicz Ivanicz Ivanicova Ivaniczova Ivaniczova Ivanicova Ivaniczova Ivaniczova Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Kenicky Keniczky Keniczky Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kollarik Kollarik Kollarik Kotora Kotora Kotora Kotora Kotora Kotora Kotora Kotora Kotora Kotora Kotora Kotora Kovacova Kovaczova Kovaczova Krnac Krnacz Krnacz Kubaliakova Kubaliakova Kubaliakova Kubaliakova Kubaliakova Kubaliakova Kubaliakova Kubaliakova Kubaliakova Kubaliakova Kubaliakova Kubaliakova Kustanyova Kusztanyova Kusztanyova Laitman Laitman Lyaitman Lamper Lamper Lyamper Lamperova Lamperova Lyamperova Lamperova Lamperova Lyamperova Lamperova Lamperova Lyamperova Ledvina Ledvina Lyedvina Lichy Lihy Lyiczhy Majerik Majerik Majerik Martinec Martinecz Martinecz Matuskova Matuszkova Matuszkova Melos Melosz Melosz Mikulasova Mikulaszova Mikulaszova Mikulasova Mikulaszova Mikulaszova Mitter Mitter Mitter Mlynarcik Mlynarczik Mlynarczik Mlynarcikova Mlynarczikova Mlynarczikova Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgasova Murgaszova Murgaszova Murgasova Murgaszova Murgaszova Murgasova Murgaszova Murgaszova Pancikova Panczikova Panczikova Pastucha Pasztuha Pasztuczha Pastucha Pasztuha Pasztuczha Pastuchova Pasztuhova Pasztuczhova Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakyta Rakytova Rakytova Rakytova Rakytova Rakytova Rakytova Sabov Szabov Sabov Sabov Szabov Sabov Sinkovkin Szinkovkin Sinkovkin Slobodnik Szlobodnik Slobodnik Slobodnik Szlobodnik Slobodnik Slobodnik Szlobodnik Slobodnik Slobodnik Szlobodnik Slobodnik Slobodnikova Szlobodnikova Slobodnikova Slobodnikova Szlobodnikova Slobodnikova Slobodnikova Szlobodnikova Slobodnikova Spevakova Szpevakova Spevakova Spevakova Szpevakova Spevakova Srteckova Szrteczkova Srteczkova Srteckova Szrteczkova Srteczkova Stacho Sztaho Staczho Stachova Sztahova Staczhova Streckova Sztreczkova Streczkova Streckova Sztreczkova Streczkova Strecok Sztreczok Streczok Strecok Sztreczok Streczok Strecok Sztreczok Streczok Strecok Sztreczok Streczok Teplan Teplan Tyeplan Triznova Triznova Tyriznova Turcany Turczany Tyurczany Tury Tury Tyury Tury Tury Tyury Tuziar Tuziar Tyuziar Zelena Zelena Zselena Zelena Zelena Zselena Zuzana Zuzana Zsuzana

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Stephanus Rakita Andreas Barthos Martinus Kmety Joannes Szlobodnik Thomas Monyas Andreas Tsis Joannes Hiadlovszki Valentinus Ocsenas Bartholomeus Vsadebol Georgius Kmety Joannes Majirik Joannes Szumrak Andreas Rakita Georgius Hanuska Joannes Tzunderlik Andreas Merval Andreas Lamperth Joannes Szeleczky Joannes Locziga Joannes Tzunderlik ifj. Martinus Vral Jacobus Knyisza Hiadlovszka

n78_25_181 n78_25_182 n78_25_285 n78_25_286

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.