Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Chapel built-1850
• Manor-House built-1600
• Manor-House built-1650
• Manor-House built-1763

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Szentmárton (Turócz-)
rc » Szentmária

jew » Szentmárton (Turócz-)
luth » Pribócz
rc » Szucsán
Rakovo
Rakovo includes former villages: | Male Rakovo |

OLD NAMES of the village(town):
1773 Nagy-Rakó, Welke Rakowo, 1786 Nagy-Rako, Welké Rakowo, 1808 Nagy-Rakó, Welké Rakowo, 1863 Nagyrakó, 1873–1913 Nagyrákó, 1920– Rakovo
Malé Rakovo: 1773 Kis-Rakó, Male Rakowo, 1786 Kisch-Rako, Malé Rakowo, 1808 Kis-Rakó, Malé Rakowo, Lehotka, 1863 Kisrakó, 1873 Kisrákos, 1877–1902 Kisrákó

POPULATION of Rakovo in 2005: 317 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Boďa Boda Bogya Bodo Bodo Bodo Bročko Brocko Brocsko Bročková Brockova Brocskova Cafíková Cafikova Czafikova Cerovský Cerovsky Czerovszky Čierna Cierna Csierna Ďurica Durica Gyuricza Ďurkovič Durkovic Gyurkovics Ďurkovičová Durkovicova Gyurkovicsova Fedák Fedak Fedak Fedáková Fedakova Fedakova Fekeč Fekec Fekecs Fekečová Fekecova Fekecsova Figura Figura Figura Figurová Figurova Figurova Filc Filc Filcz Findová Findova Findova Franek Franek Franek Franeková Franekova
... above surnames continue below the google map

Rakovo bordering the villages(towns): Abramova | Bela | Bela | Bela-Dulice | Benice | Blatnica | Blazovce | Bodorova | Bohunkovska Strana | Borcova | Borova | Briestie | Bystricka | Danova | Diakova | Diviaky | Dolina | Dolne Jaseno | Dolny Kalnik | Drazkovce | Dulice | Durcina | Dvorec | Folkusova | Fryvald | Hadviga | Horne Jaseno | Horne Zaturcie | Horny Kalnik | Ivancina | Jahodniky | Jasenovo | Jazernica | Kalamenova | Kamenna Poruba | Karlova | Kevice | Klacno | Klastor pod Znievom | Kostany nad Turcom | Kostoliste | Kosuty | Laclava | Laskar | Lazany | Leziachov | Liesno | Male Rakovo | Maly Cepcin | Markovice | Martin | Moskovec | Mosovce | Necpaly | Nedozor | Ondrasova | Parastina | Podhradie | Polerieka | Pribovce | Priekopa | Rajecka Lesna | Raksa | Riadok | Rudno | Sklabina | Sklabinsky Podzamok | Slovany | Slovenske Pravno | Socovce | Stranka | Svata Helena | Svata Mara | Tomcany | Trebostovo | Trnovo | Trstena | Turcianska Stiavnicka | Turcianske Jaseno | Turciansky Dur | Turciansky Peter | Valca | Valentova | Velky Cepcin | Vricko | Vysehradne | Zabokreky | Zaborie | Zaturcie | Zorkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Franekova Garlík Garlik Garlik Garlíková Garlikova Garlikova Gomola Gomola Gomola Gomolová Gomolova Gomolova Gregor Gregor Gregor Gregorová Gregorova Gregorova Hagarová Hagarova Hagarova Haladej Haladej Haladej Haladejová Haladejova Haladejova Hanková Hankova Hankova Hideg Hideg Hideg Hrabanová Hrabanova Hrabanova Hrtánek Hrtanek Hrtanek Hrtánková Hrtankova Hrtankova Hyčková Hyckova Hycskova Janiga Janiga Janiga Jesenská Jesenska Jeszenszka Jesenský Jesensky Jeszenszky Kalnická Kalnicka Kalniczka Kalnický Kalnicky Kalniczky Kopecká Kopecka Kopeczka Kopecký Kopecky Kopeczky Košarišťan Kosaristan Kosaristyan Košarišťanová Kosaristanova Kosaristyanova Kráľová Kralova Kralyova Kreteková Kretekova Kretekova Krško Krsko Krsko Lavrenčík Lavrencik Lavrencsik Malik Malik Malik Málik Malik Malik Máliková Malikova Malikova Marková Markova Markova Martinusová Martinusova Martinuszova Maťko Matko Matyko Maťková Matkova Matykova Matúš Matus Matus Mucha Mucha Muha Nemček Nemcek Nemcsek Noga Noga Noga Ondrašovič Ondrasovic Ondrasovics Ondrušová Ondrusova Ondrusova Páleš Pales Pales Pálešová Palesova Palesova Paulovič Paulovic Paulovics Paulovičová Paulovicova Paulovicsova Petráško Petrasko Petrasko Petrášková Petraskova Petraskova Plica Plica Plicza Plicová Plicova Pliczova Pogonyi Pogonyi Pogonyi Pogönyiová Pogonyiova Pogönyiova Porubský Porubsky Porubszky Poživencová Pozivencova Pozsivenczova Poživenec Pozivenec Pozsivenecz Rabčanová Rabcanova Rabcsanova Rajnoha Rajnoha Rajnoha Rajnohová Rajnohova Rajnohova Ročiak Rociak Rocsiak Ročiaková Rociakova Rocsiakova Ruttkayová Ruttkayova Ruttkayova Šeliga Seliga Seliga Slovík Slovik Szlovik Sova Sova Szova Straka Straka Sztraka Straková Strakova Sztrakova Styková Stykova Sztykova Ťažká Tazka Tyazska Toporcer Toporcer Toporczer Toporcerová Toporcerova Toporczerova Vakula Vakula Vakula Vakulová Vakulova Vakulova Valko Valko Valko Velitš Velits Velits Velitšová Velitsova Velitsova Vlas Vlas Vlasz Vlasová Vlasova Vlaszova Vydra Vydra Vydra Žiara Ziara Zsiara

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Antal Antal Antal Barto Barto Barto Cafik Czafik Csafik Dolinsky Dolinszky Gyolinszky Dolinsky Dolinszky Gyolinszky Durica Duricza Gyuricza Durkovic Durkovicz Gyurkovicz Engler Engler Engler Fekec Fekecz Fekecz Filc Filcz Filcz Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Franko Gardlik Gardlik Gardlik Gardlik Gardlik Gardlik Gardlik Gardlik Gardlik Garlikova Garlikova Garlikova Gomolova Gomolova Gomolova Gomolova Gomolova Gomolova Gomolova Gomolova Gomolova Hagara Hagara Hagara Hagarova Hagarova Hagarova Heclasova Heczlaszova Heczlaszova Hideg Hideg Hideg Hidegova Hidegova Hidegova Hyckova Hyczkova Hyczkova Hyckova Hyczkova Hyczkova Jamrisko Jamriszko Jamriszko Janiga Janiga Janiga Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jesensky Jeszenszky Jeszenszky Jesensky Jeszenszky Jeszenszky Jesensky Jeszenszky Jeszenszky Kalnicky Kalniczky Kalniczky Kopecka Kopeczka Kopeczka Kopecky Kopeczky Kopeczky Kopecky Kopeczky Kopeczky Kosaristan Koszarisztan Koszarisztan Kosaristan Koszarisztan Koszarisztan Kralova Kralova Kralova Krsko Krszko Krszko Kucak Kuczak Kuczak Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Matko Matko Matko Matus Matusz Matusz Miartus Miartusz Miartusz Ondrasovic Ondraszovicz Ondraszovicz Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pogonyiova Pogonyiova Pogonyiova Polivencova Polivenczova Polivenczova Repcik Repczik Repczik Rociakova Rocziakova Rocziakova Slovik Szlovik Slovik Smrciak Szmrcziak Smrcziak Stachova Sztahova Staczhova Stykova Sztykova Stykova Talka Talka Tyalka Taraba Taraba Tyaraba Velits Velitsz Velitsz Ziara Ziara Zsiara

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.