Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_01_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1750 lutheran

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


LUTH
gc » Kelecsény
jew » Rozgony
rc » Peklin (Kecér-)
Rankovce

OLD NAMES of the village(town):
1773 Ránk, Rankowetz, Rakowcze, 1786 Ránk, 1808 Ránk, Ránkowce, 1863–1892, 1907–1913 Ránk, 1895–1902 Rank, 1920– Rankovce

POPULATION of Rankovce in 2005: 599 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Antol Antol Antol Antolová Antolova Antolova Balog Balog Balog Balogová Balogova Balogova Benko Benko Benko Benková Benkova Benkova Bertová Bertova Bertova Červeňák Cervenak Cservenyak Červeňáková Cervenakova Cservenyakova Choma Choma Homa Chomová Chomova Homova Čobák Cobak Csobak Čulko Culko Csulko Čulková Culkova Csulkova Dama Dama Dama Damová Damova Damova Dučai Ducai Ducsai Dučayová Ducayova Ducsayova Dutko Dutko Dutko Dutková Dutkova Dutkova Ferko Ferko Ferko Ferková
... above surnames continue below the google map

Rankovce bordering the villages(towns): Backov | Backovik | Banske | Barca | Beniakovce | Bidovce | Boliarov | Bretejovce | Budimir | Bunetice | Byster | Cabov | Cakanovce | Caklov | Cemerne | Cervenica | Chabzany | Chrastne | Cizatice | Dargov | Davidov | Drienov | Drienovska Nova Ves | Druzstevna pri Hornade | Durdosik | Durkov | Herlany | Hrasovik | Janovik | Juskova Vola | Kamenna Poruba | Kecerovce | Kecerovske Kostolany | Kecerovske Peklany | Kecerovsky Lipovec | Kochanovce | Kosice | Kosicka Nova Ves | Kosicka Polianka | Kosicke Olsany | Kosicky Klecenov | Kostolany nad Hornadom | Kralovce | Krasna | Kravany | Lemesany | Licartovce | Lucina | Mala Vieska | Mirkovce | Mudrovce | Nizna Kamenica | Nizne Mirkovce | Nizny Olcvar | Nova Polhora | Obisovce | Olsovany | Opina | Ploske | Podhorany | Podhorany | Rozhanovce | Sacurov | Sady nad Torysou | Sarisske Bohdanovce | Secovce | Secovska Polianka | Seniakovce | Stankovce | Svinica | Teplicany | Trebejov | Trnavka | Trstany | Tuhrina | Vajkovce | Varhanovce | Vechec | Visnov | Vranov nad Toplou | Vranovske Dlhe | Vtackovce | Vysna Kamenica | Vysne Mirkovce | Vysne Opatske | Vysny Olcvar | Zamutov | Zdoba | Zirovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Ferkova Ferkova Fliťar Flitar Flityar Fliťár Flitar Flityar Fliťarová Flitarova Flityarova Fliťárová Flitarova Flityarova Frištik Fristik Fristik Frištiková Fristikova Fristikova Gábor Gabor Gabor Gáborová Gaborova Gaborova Gazda Gazda Gazda Gazdová Gazdova Gazdova Gerka Gerka Gerka Gerková Gerkova Gerkova Hada Hada Hada Hadová Hadova Hadova Hanko Hanko Hanko Haško Hasko Hasko Hašková Haskova Haskova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hreško Hresko Hresko Hrešková Hreskova Hreskova Huk Huk Huk Huková Hukova Hukova Ilenin Ilenin Ilenin Ileninová Ileninova Ileninova Jakubovská Jakubovska Jakubovszka Janičo Janico Janicso Janičová Janicova Janicsova Jenčar Jencar Jencsar Jenčár Jencar Jencsar Jenčárová Jencarova Jencsarova Karičková Karickova Karicskova Kmecová Kmecova Kmeczova Korečko Korecko Korecsko Korečková Koreckova Korecskova Korpáš Korpas Korpas Korpašová Korpasova Korpasova Korpášová Korpasova Korpasova Králik Kralik Kralik Kraliková Kralikova Kralikova Krištof Kristof Kristof Krištofová Kristofova Kristofova Kučinaiová Kucinaiova Kucsinaiova Lešková Leskova Leskova Matej Matej Matej Matejová Matejova Matejova Mičko Micko Micsko Mičková Mickova Micskova Mišina Misina Misina Mišinová Misinova Misinova Mitrík Mitrik Mitrik Olexová Olexova Olexova Petro Petro Petro Plesková Pleskova Pleszkova Rozkošová Rozkosova Rozkosova Ruščák Ruscak Ruscsak Sameľ Samel Szamely Sameľová Samelova Szamelyova Šebőková Sebokova Sebőkova Šiška Siska Siska Šoffa Soffa Soffa Šoffová Soffova Soffova Štefaniová Stefaniova Stefaniova Tancoš Tancos Tanczos Táncoš Tancos Tanczos Tancošová Tancosova Tanczosova Táncošová Tancosova Tanczosova Turták Turtak Turtak Turtáková Turtakova Turtakova Vangor Vangor Vangor Vangorová Vangorova Vangorova Varga Varga Varga Vidličková Vidlickova Vidlicskova Vidricko Vidricko Vidriczko Vlach Vlach Vlah Vojtko Vojtko Vojtko

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Antol Antol Antol Antol Antol Antol Benkova Benkova Benkova Benkova Benkova Benkova Bertova Bertova Bertova Choma Homa Cshoma Culko Czulko Csulko Ducai Duczai Gyuczai Dutko Dutko Gyutko Dutko Dutko Gyutko Flitar Flitar Flitar Flitar Flitar Flitar Flitarova Flitarova Flitarova Fristik Frisztik Frisztik Fristik Frisztik Frisztik Fristik Frisztik Frisztik Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gaborova Gaborova Gaborova Galdun Galdun Galdun Gerka Gerka Gerka Hada Hada Hada Hasko Haszko Haszko Hasko Haszko Haszko Haskova Haszkova Haszkova Haskova Haszkova Haszkova Haskova Haszkova Haszkova Haskova Haszkova Haszkova Horvath Horvath Horvath Hreskova Hreszkova Hreszkova Hudakova Hudakova Hudakova Ileninova Ileninova Ileninova Jakabovska Jakabovszka Jakabovszka Jakubovska Jakubovszka Jakubovszka Jencar Jenczar Jenczar Koreckova Koreczkova Koreczkova Koreckova Koreczkova Koreczkova Kovedova Kovedova Kovedova Kovedova Kovedova Kovedova Kralikova Kralikova Kralikova Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Leskova Leszkova Lyeszkova Matej Matej Matej Matej Matej Matej Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Micko Miczko Miczko Micko Miczko Miczko Micko Miczko Miczko Micko Miczko Miczko Micko Miczko Miczko Micko Miczko Miczko Mickova Miczkova Miczkova Mickova Miczkova Miczkova Mickova Miczkova Miczkova Pataki Pataki Pataki Petro Petro Petro Ruscak Ruszczak Ruszczak Samel Szamel Samel Samelova Szamelova Samelova Soffa Szoffa Soffa Stefan Sztefan Stefan Tancos Tanczosz Tyanczosz Tancos Tanczosz Tyanczosz Turtak Turtak Tyurtak Turtak Turtak Tyurtak Turtak Turtak Tyurtak Turtak Turtak Tyurtak Turtak Turtak Tyurtak Turtak Turtak Tyurtak Turtak Turtak Tyurtak Varga Varga Varga Viktor Viktor Viktor

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Michael Koma Joannes Antal Andreas Balon Andreas Balon id. Joannes Hresko Georgius Vrabel

n78_01_091 n78_01_092 n78_01_249 n78_01_250

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.