Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Šajdíkove Humence

OLD NAMES of the village(town):
1926– Šajdíkove Humence

POPULATION of Sajdikove Humence in 2005: 1115 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Babicová Babicova Babiczova Baďura Badura Bagyura Baďurová Badurova Bagyurova Balážová Balazova Balazsova Burajová Burajova Burajova Burda Burda Burda Burdová Burdova Burdova Burian Burian Burian Burianová Burianova Burianova Búzek Buzek Buzek Búzková Buzkova Buzkova Čechová Cechova Csehova Červenka Cervenka Cservenka Červenková Cervenkova Cservenkova Chorvát Chorvat Horvat Chorvátová Chorvatova Horvatova Chovancová Chovancova Hovanczova Chovanec Chovanec Hovanecz Cintula
... above surnames continue below the google map

Sajdikove Humence bordering the villages(towns): Bilkove Humence | Borsky Mikulas | Borsky Peter | Borsky Svaty Jur | Bukova | Bukovec | Cacov | Cary | Castkov | Cerova | Cerova-Lieskove | Dojc | Gbely | Hlboke | Hradiste pod Vratnom | Jablonica | Kovalov | Kuklov | Kunov | Laksarska Nova Ves | Letnicie | Lieskove | Lopasov | Mikulasov | Oreske | Osuske | Petrova Ves | Podbranc | Prietrz | Prievaly | Radimov | Rohov | Rohovske Rybky | Rohovske Rybky | Rovensko | Rozbehy | Rybky | Sastin | Sastin-Straze | Senica | Smolinske | Smrdaky | Sobotiste | Sotina | Stefanov | Straze nad Myjavou | Unin | Zahorie | Zavod

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Cintula Czintula Cintulová Cintulova Czintulova Daniel Daniel Daniel Danielová Danielova Danielova Danihelová Danihelova Danihelova Dobiaš Dobias Dobias Dobiašová Dobiasova Dobiasova Drahošová Drahosova Drahosova Faltýnek Faltynek Faltynek Ferenčík Ferencik Ferencsik Ferenčíková Ferencikova Ferencsikova Fila Fila Fila Filípek Filipek Filipek Filípková Filipkova Filipkova Filová Filova Filova Furko Furko Furko Gašpárek Gasparek Gasparek Gašpárková Gasparkova Gasparkova Habová Habova Habova Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenková Hlavenkova Hlavenkova Huk Huk Huk Hutta Hutta Hutta Ignačák Ignacak Ignacsak Jakubec Jakubec Jakubecz Janič Janic Janics Janík Janik Janik Janíková Janikova Janikova Jankovičová Jankovicova Jankovicsova Jediná Jedina Jedina Jediný Jediny Jediny Kalinin Kalinin Kalinin Kalininová Kalininova Kalininova Kalný Kalny Kalny Knápková Knapkova Knapkova Kodajová Kodajova Kodajova Malenovská Malenovska Malenovszka Michálek Michalek Mihalek Michálková Michalkova Mihalkova Mikula Mikula Mikula Mikulová Mikulova Mikulova Myslovič Myslovic Myszlovics Myslovičová Myslovicova Myszlovicsova Nemečkay Nemeckay Nemecskay Nemečkayová Nemeckayova Nemecskayova Olšovská Olsovska Olsovszka Olšovský Olsovsky Olsovszky Ondrisková Ondriskova Ondriszkova Pavlíková Pavlikova Pavlikova Pavlovič Pavlovic Pavlovics Petrík Petrik Petrik Pípa Pipa Pipa Pípová Pipova Pipova Plott Plott Plott Plottová Plottova Plottova Ráčková Rackova Racskova Rehák Rehak Rehak Reháková Rehakova Rehakova Šajdík Sajdik Sajdik Šajdíková Sajdikova Sajdikova Sapárová Saparova Szaparova Šebesta Sebesta Sebeszta Šebestová Sebestova Sebesztova Šedivá Sediva Sediva Šefčík Sefcik Sefcsik Sekáč Sekac Szekacs Sekáčová Sekacova Szekacsova Šimek Simek Simek Šimková Simkova Simkova Švrček Svrcek Svrcsek Tománek Tomanek Tomanek Tománková Tomankova Tomankova Václavek Vaclavek Vaczlavek Václavková Vaclavkova Vaczlavkova Vajda Vajda Vajda Vajdová Vajdova Vajdova Valach Valach Valah Valachová Valachova Valahova Vrba Vrba Vrba Vrbová Vrbova Vrbova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Alchem Alhem Alczhem Alchem Alhem Alczhem Babic Babicz Babicz Babic Babicz Babicz Babicova Babiczova Babiczova Badura Badura Badura Badurova Badurova Badurova Badurova Badurova Badurova Balazova Balazova Balazova Balikova Balikova Balikova Banyasz Banyasz Banyaszz Banyasz Banyasz Banyaszz Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Bartunek Bartunek Bartunek Bartunek Bartunek Bartunek Basistova Baszisztova Baszisztova Behak Behak Behak Bocmanova Boczmanova Boczmanova Brecka Breczka Breczka Brecka Breczka Breczka Brecka Breczka Breczka Buco Buczo Buczo Buknova Buknova Buknova Buraj Buraj Buraj Buraj Buraj Buraj Buraj Buraj Buraj Burda Burda Burda Burda Burda Burda Burda Burda Burda Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burianova Burianova Burianova Burianova Burianova Burianova Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzekova Buzekova Buzekova Buzekova Buzekova Buzekova Chocholacek Hoholaczek Cshoczholaczek Chorvat Horvat Cshorvat Chorvat Horvat Cshorvat Chorvat Horvat Cshorvat Chorvat Horvat Cshorvat Chorvatova Horvatova Cshorvatova Chorvatova Horvatova Cshorvatova Chorvatova Horvatova Cshorvatova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintulova Czintulova Csintulova Cizmarova Czizmarova Csizmarova Daniel Daniel Gyaniel Danielova Danielova Gyanielova Danielova Danielova Gyanielova Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Drahos Drahosz Gyrahosz Drozda Drozda Gyrozda Drozda Drozda Gyrozda Drozda Drozda Gyrozda Drozda Drozda Gyrozda Drozda Drozda Gyrozda Dzubinska Dzubinszka Gyzubinszka Faltinek Faltinek Faltinek Faltinek Faltinek Faltinek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynkova Faltynkova Faltynkova Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filova Filova Filova Filova Filova Filova Furko Furko Furko Furko Furko Furko Furko Furko Furko Furkova Furkova Furkova Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Grck Grczk Grczk Grek Grek Grek Grek Grek Grek Grek Grek Grek Gren Gren Gren Gren Gren Gren Haba Haba Haba Hajlova Hajlova Hajlova Hajlova Hajlova Hajlova Hajlova Hajlova Hajlova Halas Halasz Halasz Halas Halasz Halasz Halas Halasz Halasz Halas Halasz Halasz Hasak Haszak Haszak Hasakova Haszakova Haszakova Hasakova Haszakova Haszakova Hasakova Haszakova Haszakova Hladik Hladik Hladik Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hornak Hornak Hornak Hornakova Hornakova Hornakova Hrebenar Hrebenar Hrebenar Hrebenar Hrebenar Hrebenar Hrebenar Hrebenar Hrebenar Huk Huk Huk Huska Huszka Huszka Hutta Hutta Hutta Ignacak Ignaczak Ignaczak Ignacak Ignaczak Ignaczak Ignacak Ignaczak Ignaczak Ignacak Ignaczak Ignaczak Ignancak Ignanczak Ignanczak Jakubec Jakubecz Jakubecz Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Janak Janak Janak Janic Janicz Janicz Janic Janicz Janicz Janic Janicz Janicz Janic Janicz Janicz Janic Janicz Janicz Janic Janicz Janicz Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janicova Janiczova Janiczova Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Janos Janosz Janosz Janosova Janoszova Janoszova Janosova Janoszova Janoszova Janosova Janoszova Janoszova Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslava Jaroszlava Jaroszlava Jedina Jedina Jedina Jedina Jedina Jedina Jedina Jedina Jedina Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jurickova Juriczkova Juriczkova Juriga Juriga Juriga Juriga Juriga Juriga Kacmarikova Kaczmarikova Kaczmarikova Kalinin Kalinin Kalinin Kalinin Kalinin Kalinin Kalininova Kalininova Kalininova Kalininova Kalininova Kalininova Kalininova Kalininova Kalininova Kalininova Kalininova Kalininova Kalinkova Kalinkova Kalinkova Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kalny Kerkosand Kerkoszand Kerkoszand Kerkosand Kerkoszand Kerkoszand Kerkosand Kerkoszand Kerkoszand Kerkosand Kerkoszand Kerkoszand Kevesova Keveszova Keveszova Kir Kir Kir Kir Kir Kir Kirova Kirova Kirova Knapek Knapek Knapek Knapek Knapek Knapek Knapek Knapek Knapek Knapkova Knapkova Knapkova Knapkova Knapkova Knapkova Kocurova Koczurova Koczurova Kodajova Kodajova Kodajova Kralovicova Kraloviczova Kraloviczova Kubecka Kubeczka Kubeczka Kubecka Kubeczka Kubeczka Leska Leszka Lyeszka Letos Letosz Lyetosz Levak Levak Lyevak Levakova Levakova Lyevakova Levakova Levakova Lyevakova Macho Maho Maczho Mackova Maczkova Maczkova Majer Majer Majer Majer Majer Majer Malenovska Malenovszka Malenovszka Malenovsky Malenovszky Malenovszky Malenovsky Malenovszky Malenovszky Malenovsky Malenovszky Malenovszky Malik Malik Malik Malik Malik Malik Marek Marek Marek Marek Marek Marek Matuska Matuszka Matuszka Melicharek Meliharek Meliczharek Melicharek Meliharek Meliczharek Melicharkova Meliharkova Meliczharkova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Mihal Mihal Mihal Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mikulova Mrenova Mrenova Mrenova Myslovic Myszlovicz Myszlovicz Myslovic Myszlovicz Myszlovicz Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Myslovicova Myszloviczova Myszloviczova Nemeckay Nemeczkay Nyemeczkay Nemeckayova Nemeczkayova Nyemeczkayova Nestarec Nesztarecz Nyesztarecz Novakova Novakova Nyovakova Olsovsky Olszovszky Olszovszky Olsovsky Olszovszky Olszovszky Ondriska Ondriszka Ondriszka Ondriskova Ondriszkova Ondriszkova Oveckova Oveczkova Oveczkova Palkovic Palkovicz Palkovicz Palkovic Palkovicz Palkovicz Palkovic Palkovicz Palkovicz Palkovic Palkovicz Palkovicz Palkovicova Palkoviczova Palkoviczova Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovicova Pavloviczova Pavloviczova Pavucek Pavuczek Pavuczek Pavucek Pavuczek Pavuczek Pavucek Pavuczek Pavuczek Pavuckova Pavuczkova Pavuczkova Pavuckova Pavuczkova Pavuczkova Penciakova Pencziakova Pencziakova Petrik Petrik Petrik Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Pipa Plevak Plevak Plevak Plott Plott Plott Plott Plott Plott Plott Plott Plott Ponca Poncza Poncza Ponca Poncza Poncza Ponca Poncza Poncza Ponca Poncza Poncza Pritchardova Prithardova Pritczhardova Puchlova Puhlova Puczhlova Racek Raczek Raczek Racek Raczek Raczek Racek Raczek Raczek Rackova Raczkova Raczkova Rackova Raczkova Raczkova Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehakova Rehakova Rehakova Rehakova Rehakova Rehakova Ruzicka Ruziczka Ruziczka Ruzicka Ruziczka Ruziczka Ruzicka Ruziczka Ruziczka Ruzicka Ruziczka Ruziczka Ruzicka Ruziczka Ruziczka Ruzicka Ruziczka Ruziczka Ruzicka Ruziczka Ruziczka Ruzicka Ruziczka Ruziczka Ruzickova Ruziczkova Ruziczkova Saglena Szaglena Saglena Saglenova Szaglenova Saglenova Sagner Szagner Sagner Sagner Szagner Sagner Sagner Szagner Sagner Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdikova Szajdikova Sajdikova Sajdikova Szajdikova Sajdikova Salvet Szalvet Salvet Salvet Szalvet Salvet Salvet Szalvet Salvet Salvet Szalvet Salvet Sapar Szapar Sapar Saparova Szaparova Saparova Saparova Szaparova Saparova Sebestova Szebesztova Sebesztova Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sedivy Szedivy Sedivy Sefcik Szefczik Sefczik Sefcikova Szefczikova Sefczikova Sefcovicova Szefczoviczova Sefczoviczova Sefcovicova Szefczoviczova Sefczoviczova Segedova Szegedova Segedova Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekacova Szekaczova Sekaczova Sekacova Szekaczova Sekaczova Sekacova Szekaczova Sekaczova Simek Szimek Simek Simek Szimek Simek Simek Szimek Simek Sirucek Sziruczek Siruczek Slezak Szlezak Slezak Smazenka Szmazenka Smazenka Smazenka Szmazenka Smazenka Stancel Sztanczel Stanczel Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefancova Sztefanczova Stefanczova Stefancova Sztefanczova Stefanczova Sulok Szulok Sulok Surina Szurina Surina Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tokos Tokosz Tyokosz Tomanek Tomanek Tyomanek Tomanek Tomanek Tyomanek Tomankova Tomankova Tyomankova Tomasovicova Tomaszoviczova Tyomaszoviczova Torac Toracz Tyoracz Torac Toracz Tyoracz Torac Toracz Tyoracz Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Totka Totka Tyotka Totka Totka Tyotka Trup Trup Tyrup Trupova Trupova Tyrupova Trupova Trupova Tyrupova Trupova Trupova Tyrupova Turk Turk Tyurk Vaclavek Vaczlavek Vaczlavek Vaclavek Vaczlavek Vaczlavek Vaclavek Vaczlavek Vaczlavek Vaclavek Vaczlavek Vaczlavek Vaclavek Vaczlavek Vaczlavek Vaclavek Vaczlavek Vaczlavek Vaclavkova Vaczlavkova Vaczlavkova Vaclavkova Vaczlavkova Vaczlavkova Vaclavkova Vaczlavkova Vaczlavkova Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Vajdova Valach Valah Valaczh Valickova Valiczkova Valiczkova Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Vaskova Vaszkova Vaszkova Vcelka Vczelka Vczelka Velicky Veliczky Veliczky Velicky Veliczky Veliczky Vrabec Vrabecz Vrabecz Vrba Vrba Vrba Vrba Vrba Vrba Vrba Vrba Vrba Vrtal Vrtal Vrtal Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Zahorcova Zahorczova Zsahorczova Zahorec Zahorecz Zsahorecz Zahorec Zahorecz Zsahorecz Zaic Zaicz Zsaicz Zaicova Zaiczova Zsaiczova Zaicova Zaiczova Zsaiczova Zanat Zanat Zsanat Zanat Zanat Zsanat Zanatova Zanatova Zsanatova Zona Zona Zsona Zona Zona Zsona Zonova Zonova Zsonova Zonova Zonova Zsonova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.