Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_06_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Boksa
jew » Sztropkó
rc » Radoma
Šandal

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1786, 1863–1913 Sandal, 1808 Sandal, Ssandal, 1920– Šandal

POPULATION of Sandal in 2005: 300 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Andrejko Andrejko Andrejko Bednarský Bednarsky Bednarszky Benko Benko Benko Benková Benkova Benkova Berežný Berezny Berezsny Bochmač Bochmac Bohmacs Bochmačová Bochmacova Bohmacsova Čeladinský Celadinsky Cseladinszky Čeledinská Celedinska Cseledinszka Čeledinský Celedinsky Cseledinszky Červená Cervena Cservena Červený Cerveny Cserveny Cuba Cuba Czuba Dovičák Dovicak Dovicsak Dovičáková Dovicakova Dovicsakova Dudek Dudek Dudek Dudeková Dudekova Dudekova Fedák Fedak Fedak
... above surnames continue below the google map

Sandal bordering the villages(towns): Bana | Benadikovce | Boksa | Breznica | Breznica | Breznicka | Brezov | Brezovka | Brusnica | Bukovce | Bystra | Bzany | Celovce | Chotca | Dubinne | Dukovce | Duplin | Fias | Fijas | Giraltovce | Gribov | Hankovce | Harhaj | Havaj | Hrabovcik | Hrabovec | Jakusovce | Kalniste | Kobylnice | Kochanovce | Kolbovce | Koprivnica | Korunkova | Kozany | Kracunovce | Krislovce | Krucov | Krusinec | Kucin | Kukova | Kurima | Lascov | Lipova | Lomne | Lucka | Luzany pri Topli | Makovce | Mala Polana | Male Bukovce | Male Staskovce | Marhan | Matovce | Mestisko | Micakovce | Minovce | Mlynarovce | Mrazovce | Nemcovce | Nizna Olka | Nizna Olsava | Nizna Vladica | Nova Polianka | Okruhle | Olka | Olsavce | Pakostov | Petejovce | Petrovce | Piskorovce | Poliakovce | Porubka | Potocky | Potoky | Pravrovce | Pritulany | Proc | Pusovce | Radoma | Rakovcik | Repejov | Rohoznik | Roskovce | Rovne | Ruska Kajna | Ruska Poruba | Ruska Vola | Sapinec | Sarisska Trstena | Sarissky Stiavnik | Sasova | Sobos | Solnik | Staskovce | Stefurov | Strocin | Stropkov | Stulany | Tisinec | Tokajik | Turany nad Ondavou | Valkovce | Varechovce | Velke Bukovce | Velke Staskovce | Velkrop | Vislava | Vladica | Vojtovce | Vyskovce | Vysna Olka | Vysna Olsava | Vysna Sitnica | Vysny Hrabovec | Vysny Krucov | Zavada | Zeleznik | Zelmanovce | Zelmanovce-Dukovce | Zelmanovce-Dukovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Fedáková Fedakova Fedakova Findrik Findrik Findrik Findriková Findrikova Findrikova Franasová Franasova Franaszova Gancarčíková Gancarcikova Ganczarcsikova Gondek Gondek Gondek Gondeková Gondekova Gondekova Guzej Guzej Guzej Guzejová Guzejova Guzejova Kačurová Kacurova Kacsurova Kapcala Kapcala Kapczala Kapcalová Kapcalova Kapczalova Kitľan Kitlan Kitlyan Kitľanová Kitlanova Kitlyanova Kobularčik Kobularcik Kobularcsik Kobularčiková Kobularcikova Kobularcsikova Kobularčíková Kobularcikova Kobularcsikova Kočiš Kocis Kocsis Kočišová Kocisova Kocsisova Kolesár Kolesar Koleszar Kolesárová Kolesarova Koleszarova Kristula Kristula Krisztula Kupcová Kupcova Kupczova Lapčšak Lapcsak Lapcssak Lapčšaková Lapcsakova Lapcssakova Leščišin Lescisin Lescsisin Leščišinová Lescisinova Lescsisinova Magdziak Magdziak Magdziak Magdziaková Magdziakova Magdziakova Malačina Malacina Malacsina Maťaš Matas Matyas Maťašová Matasova Matyasova Medvedz Medvedz Medvedz Medvedzová Medvedzova Medvedzova Mikula Mikula Mikula Mikulová Mikulova Mikulova Mušinská Musinska Musinszka Mušinský Musinsky Musinszky Pan Pan Pan Pán Pan Pan Pánová Panova Panova Pasternák Pasternak Paszternak Pasternáková Pasternakova Paszternakova Pavelko Pavelko Pavelko Pavelková Pavelkova Pavelkova Petrišin Petrisin Petrisin Petrišinová Petrisinova Petrisinova Petrovský Petrovsky Petrovszky Polončak Poloncak Poloncsak Polončák Poloncak Poloncsak Polončaková Poloncakova Poloncsakova Potoma Potoma Potoma Potomová Potomova Potomova Rabská Rabska Rabszka Rabský Rabsky Rabszky Reňak Renak Renyak Reňaková Renakova Renyakova Ripper Ripper Ripper Šichula Sichula Sihula Šichulová Sichulova Sihulova Skička Skicka Szkicska Skičková Skickova Szkicskova Slivka Slivka Szlivka Smaliková Smalikova Szmalikova Štelmák Stelmak Stelmak Štelmáková Stelmakova Stelmakova Šteľmáková Stelmakova Stelymakova Šuster Suster Suszter Šusterová Susterova Suszterova Tokár Tokar Tokar Tokárová Tokarova Tokarova Urdová Urdova Urdova Vaško Vasko Vasko Vašková Vaskova Vaskova Vatraľ Vatral Vatraly Vatraľová Vatralova Vatralyova Vojčeková Vojcekova Vojcsekova Vožná Vozna Vozsna Vožný Vozny Vozsny Zaviščák Zaviscak Zaviscsak

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Benko Benko Benko Bochmac Bohmacz Boczhmacz Bochmac Bohmacz Boczhmacz Bochmac Bohmacz Boczhmacz Celadinsky Czeladinszky Cseladinszky Celedinska Czeledinszka Cseledinszka Celedinska Czeledinszka Cseledinszka Cerveny Czerveny Cserveny Cuba Czuba Csuba Dovicakova Doviczakova Gyoviczakova Dudek Dudek Gyudek Fedakova Fedakova Fedakova Findrik Findrik Findrik Gnapova Gnapova Gnapova Ing Ing Ing Kapcala Kapczala Kapczala Kitlan Kitlan Kitlan Kobularcik Kobularczik Kobularczik Kobularcik Kobularczik Kobularczik Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocisova Kocziszova Kocziszova Lescisinova Leszcziszinova Lyeszcziszinova Lescisinova Leszcziszinova Lyeszcziszinova Magdziak Magdziak Magdziak Matas Matasz Matasz Medvedz Medvedz Medvedz Medvedz Medvedz Medvedz Medvedz Medvedz Medvedz Mikula Mikula Mikula Musinsky Muszinszky Muszinszky Pan Pan Pan Pasternak Paszternak Paszternak Petrisin Petriszin Petriszin Petrisin Petriszin Petriszin Petrisin Petriszin Petriszin Potoma Potoma Potoma Potoma Potoma Potoma Potomova Potomova Potomova Potomova Potomova Potomova Rabska Rabszka Rabszka Rabsky Rabszky Rabszky Rabsky Rabszky Rabszky Renakova Renakova Renakova Rusinkova Ruszinkova Ruszinkova Smalikova Szmalikova Smalikova Tkac Tkacz Tykacz Urda Urda Urda Zaviscakova Zaviszczakova Zsaviszczakova Zaviscakova Zaviszczakova Zsaviszczakova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Oravecz Jaczkava Dominicus Lefir Thimothaeus Seranha Basilius Rusznák Basilius Fudala Franciscus Varga Mathias Lisko Casimirus Fedur Ladislaus Knap Joannes Vampila Lucas Ferenczik Ladislaus Gaydos Simeon Janov Joannes Lazniszky

n78_06_073 n78_06_074 n78_06_304

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.