Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1812 greekcatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


GC
jew » Csircs
rc » Lubotin
Šarišské Jastrabie

OLD NAMES of the village(town):
1773 Jesztreb, Jestrebe, 1786 Jesztreb, Jestrabi, 1808 Jesztreb, Jestřabí, Jastřabje, 1863–1902 Jesztreb, 1907–1913 Felsőkánya, 1920 Jastreb, 1927–1948 Jastrabie, 1948– Šarišské Jastrabie

POPULATION of Sarisske Jastrabie in 2005: 1170 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Balušinská Balusinska Balusinszka Balušinský Balusinsky Balusinszky Balužinský Baluzinsky Baluzsinszky Červeňák Cervenak Cservenyak Červeňáková Cervenakova Cservenyakova Chovancová Chovancova Hovanczova Chovanec Chovanec Hovanecz Čuriová Curiova Csuriova Cvanciger Cvanciger Czvancziger Cvancigerová Cvancigerova Czvanczigerova Diničová Dinicova Dinicsova Dvorščáková Dvorscakova Dvorscsakova Falatek Falatek Falatek Falatková Falatkova Falatkova Figeľ Figel Figely Figeľová
... above surnames continue below the google map

Sarisske Jastrabie bordering the villages(towns): Andrejovka | Bajerovce | Bogliarka | Brezovica | Cervena Voda | Chmelnica | Circ | Dacov | Durkova | Gerlachov | Hajtovka | Hanigovce | Hrabske | Hromos | Jakovany | Jakubany | Kamenica | Kozelec | Krasna Luka | Kremna | Krivany | Krive | Krize | Kruzlov | Kurov | Kyjov | Legnava | Lenartov | Lipany | Livov | Livovska Huta | Lubotin | Lubovniansky Zamok | Lucka | Lukov | Lutina | Malcov | Maly Lipnik | Matysova | Milpos | Nova Lubovna | Obrucne | Olejnikov | Olsov | Orlov | Petrovenec | Plavec | Plavnica | Podsadek | Poloma | Puste Pole | Ruska Vola nad Popradom | Sambron | Sarisske Dravce | Snakov | Stara Lubovna | Starina | Tichy Potok | Torysa | Udol | Venecia | Vislanka | Zavada

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Figelova Figelyova Filičko Filicko Filicsko Filičková Filickova Filicskova Fürer Fürer Fürer Fürerová Fürerova Fürerova Gernátová Gernatova Gernatova Gladiš Gladis Gladis Gladišová Gladisova Gladisova Gmuca Gmuca Gmucza Grinč Grinc Grincs Grinčová Grincova Grincsova Guláš Gulas Gulas Guľaš Gulas Gulyas Havrila Havrila Havrila Havrilová Havrilova Havrilova Hric Hric Hricz Hricová Hricova Hriczova Kerbčár Kerbcar Kerbcsar Kerbčárová Kerbcarova Kerbcsarova Kerpčár Kerpcar Kerpcsar Kerpčárová Kerpcarova Kerpcsarova Kopčik Kopcik Kopcsik Kopčík Kopcik Kopcsik Kopčiková Kopcikova Kopcsikova Kopčíková Kopcikova Kopcsikova Kožárová Kozarova Kozsarova Krafčik Krafcik Krafcsik Krafčík Krafcik Krafcsik Krafčíková Krafcikova Krafcsikova Krajňáková Krajnakova Krajnyakova Kravčík Kravcik Kravcsik Kravčíková Kravcikova Kravcsikova Kravcová Kravcova Kravczova Kravec Kravec Kravecz Križalkovičová Krizalkovicova Krizsalkovicsova Labaš Labas Labas Labašová Labasova Labasova Lazor Lazor Lazor Lazorová Lazorova Lazorova Luteran Luteran Luteran Luterán Luteran Luteran Macura Macura Maczura Macurová Macurova Maczurova Marcinová Marcinova Marczinova Miko Miko Miko Miková Mikova Mikova Pastirčík Pastircik Pasztircsik Pastirčiková Pastircikova Pasztircsikova Pirchala Pirchala Pirhala Pirchalová Pirchalova Pirhalova Pňakovičová Pnakovicova Pnyakovicsova Rabik Rabik Rabik Rabiková Rabikova Rabikova Rabíková Rabikova Rabikova Rajz Rajz Rajz Rajzová Rajzova Rajzova Rešetár Resetar Resetar Rešetárová Resetarova Resetarova Rinkovská Rinkovska Rinkovszka Sakala Sakala Szakala Semanický Semanicky Szemaniczky Šenitka Senitka Senitka Šenitková Senitkova Senitkova Šesták Sestak Sesztak Šoltis Soltis Soltisz Šoltys Soltys Soltysz Šoltysová Soltysova Soltyszova Šoltýsová Soltysova Soltyszova Sopková Sopkova Szopkova Sovič Sovic Szovics Sovičová Sovicova Szovicsova Stašenko Stasenko Sztasenko Stašenková Stasenkova Sztasenkova Struk Struk Sztruk Struková Strukova Sztrukova Šuťák Sutak Sutyak Šuťáková Sutakova Sutyakova Tarasovič Tarasovic Taraszovics Tarasovičová Tarasovicova Taraszovicsova Tkáč Tkac Tkacs Tkáčová Tkacova Tkacsova Vančík Vancik Vancsik Židovská Zidovska Zsidovszka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamko Adamko Adamko Angelovic Angelovicz Angelovicz Balulinsky Balulinszky Balulinszky Balusinska Baluszinszka Baluszinszka Balusinsky Baluszinszky Baluszinszky Baluzinsky Baluzinszky Baluzinszky Baluzinsky Baluzinszky Baluzinszky Baluzinsky Baluzinszky Baluzinszky Baluzinsky Baluzinszky Baluzinszky Baluzinsky Baluzinszky Baluzinszky Baluzinsky Baluzinszky Baluzinszky Beno Beno Beno Bobalik Bobalik Bobalik Cervanak Czervanak Cservanak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Chamila Hamila Cshamila Chamila Hamila Cshamila Chamila Hamila Cshamila Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cuba Czuba Csuba Cubova Czubova Csubova Cubova Czubova Csubova Cudejko Czudejko Csudejko Curi Czuri Csuri Cvanciger Czvancziger Csvancziger Cvanciger Czvancziger Csvancziger Cvancigerova Czvanczigerova Csvanczigerova Cvancigerova Czvanczigerova Csvanczigerova Dic Dicz Gyicz Dic Dicz Gyicz Dinic Dinicz Gyinicz Dinic Dinicz Gyinicz Dinova Dinova Gyinova Dinova Dinova Gyinova Dirga Dirga Gyirga Dopiriak Dopiriak Gyopiriak Dvorscak Dvorszczak Gyvorszczak Falatek Falatek Falatek Falatek Falatek Falatek Falatek Falatek Falatek Falatek Falatek Falatek Falatkova Falatkova Falatkova Figel Figel Figel Figel Figel Figel Figel Figel Figel Figel Figel Figel Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filicko Filiczko Filiczko Filickova Filiczkova Filiczkova Filickova Filiczkova Filiczkova Filickova Filiczkova Filiczkova Filickova Filiczkova Filiczkova Filickova Filiczkova Filiczkova Filickova Filiczkova Filiczkova Filickova Filiczkova Filiczkova Firmentova Firmentova Firmentova Furer Furer Furer Gernat Gernat Gernat Gernat Gernat Gernat Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladis Gladisz Gladisz Gladisova Gladiszova Gladiszova Grinc Grincz Grincz Grinc Grincz Grincz Grinc Grincz Grincz Gulas Gulasz Gulasz Hascak Haszczak Haszczak Hascakova Haszczakova Haszczakova Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Havrila Helena Helena Helena Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hnat Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hricova Hriczova Hriczova Hricova Hriczova Hriczova Hricova Hriczova Hriczova Istvan Isztvan Isztvan Jan Jan Jan Kacmarik Kaczmarik Kaczmarik Kacmarik Kaczmarik Kaczmarik Kacmarik Kaczmarik Kaczmarik Kacmarik Kaczmarik Kaczmarik Kacmarik Kaczmarik Kaczmarik Kacmarik Kaczmarik Kaczmarik Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Karaffa Kerbacakova Kerbaczakova Kerbaczakova Kerbcar Kerbczar Kerbczar Kerbcar Kerbczar Kerbczar Kerbcar Kerbczar Kerbczar Kerpcar Kerpczar Kerpczar Kerpcar Kerpczar Kerpczar Kerpcar Kerpczar Kerpczar Kerpcar Kerpczar Kerpczar Kerpcar Kerpczar Kerpczar Kerpcar Kerpczar Kerpczar Kerpcar Kerpczar Kerpczar Kerpcarova Kerpczarova Kerpczarova Kisela Kiszela Kiszela Kopcik Kopczik Kopczik Kopcik Kopczik Kopczik Kopcik Kopczik Kopczik Kopcik Kopczik Kopczik Kopcik Kopczik Kopczik Kopcik Kopczik Kopczik Kopcik Kopczik Kopczik Kopcik Kopczik Kopczik Kopcik Kopczik Kopczik Krafcik Krafczik Krafczik Kravcik Kravczik Kravczik Kravcik Kravczik Kravczik Kravcikova Kravczikova Kravczikova Kravcikova Kravczikova Kravczikova Kravcikova Kravczikova Kravczikova Kravcova Kravczova Kravczova Kravec Kravecz Kravecz Kravec Kravecz Kravecz Kysela Kyszela Kyszela Labas Labasz Lyabasz Labasova Labaszova Lyabaszova Labasova Labaszova Lyabaszova Lazor Lazor Lyazor Lazor Lazor Lyazor Lazor Lazor Lyazor Lazor Lazor Lyazor Lazor Lazor Lyazor Lazor Lazor Lyazor Lazor Lazor Lyazor Lazorova Lazorova Lyazorova Lipovsky Lipovszky Lyipovszky Lizak Lizak Lyizak Lorencovicova Lorenczoviczova Lyorenczoviczova Luteran Luteran Lyuteran Luteran Luteran Lyuteran Luteranova Luteranova Lyuteranova Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Macurova Maczurova Maczurova Majdak Majdak Majdak Majdak Majdak Majdak Majdak Majdak Majdak Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Majorosova Majoroszova Majoroszova Michalov Mihalov Miczhalov Michalov Mihalov Miczhalov Mikita Mikita Mikita Miklus Miklusz Miklusz Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Ondko Ondko Ondko Ondko Ondko Ondko Ondko Ondko Ondko Pastircakova Pasztirczakova Pasztirczakova Pastircik Pasztirczik Pasztirczik Pastircikova Pasztirczikova Pasztirczikova Pastircikova Pasztirczikova Pasztirczikova Pech Peh Peczh Perhac Perhacz Perhacz Perhacova Perhaczova Perhaczova Pesta Peszta Peszta Petrik Petrik Petrik Piatrov Piatrov Piatrov Piatrov Piatrov Piatrov Pirchala Pirhala Pirczhala Pirchalova Pirhalova Pirczhalova Pirchalova Pirhalova Pirczhalova Pnakovicova Pnakoviczova Pnakoviczova Polascin Polaszczin Polaszczin Rabatin Rabatin Rabatin Rabik Rabik Rabik Rabikova Rabikova Rabikova Rabikova Rabikova Rabikova Rabikova Rabikova Rabikova Resetar Reszetar Reszetar Resetar Reszetar Reszetar Resetar Reszetar Reszetar Resetar Reszetar Reszetar Resetar Reszetar Reszetar Resetar Reszetar Reszetar Resetarova Reszetarova Reszetarova Rinkovsky Rinkovszky Rinkovszky Sakala Szakala Sakala Sakala Szakala Sakala Sakalova Szakalova Sakalova Sakalova Szakalova Sakalova Semancik Szemanczik Semanczik Semancik Szemanczik Semanczik Semancik Szemanczik Semanczik Semancik Szemanczik Semanczik Semancikova Szemanczikova Semanczikova Semanicky Szemaniczky Semaniczky Senitka Szenitka Senitka Senitka Szenitka Senitka Senitka Szenitka Senitka Senitka Szenitka Senitka Senitka Szenitka Senitka Senitka Szenitka Senitka Sestak Szesztak Sesztak Soltys Szoltysz Soltysz Somic Szomicz Somicz Stasenko Sztaszenko Staszenko Struk Sztruk Struk Struk Sztruk Struk Struk Sztruk Struk Sutak Szutak Sutak Tarasovic Taraszovicz Tyaraszovicz Tarasovic Taraszovicz Tyaraszovicz Tinath Tinath Tyinath Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Tkac Tkacz Tykacz Truchla Truhla Tyruczhla Truchla Truhla Tyruczhla Truchly Truhly Tyruczhly Truchly Truhly Tyruczhly Truchly Truhly Tyruczhly Truchly Truhly Tyruczhly Vancik Vanczik Vanczik Vladimir Vladimir Vladimir Zidovsky Zidovszky Zsidovszky Zidovsky Zidovszky Zsidovszky Zidovsky Zidovszky Zsidovszky Zidovsky Zidovszky Zsidovszky Zuzana Zuzana Zsuzana

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.