Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_16_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Ipolyság
luth » Csall
rc » Kökeszi
Širákov

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1786 Sirak, Sirakow, 1808 Sirák, Szirák, Ssirákow, Syrákow, 1863–1913, 1938–1945 Sirák, 1920 Širákov, 1927–1938, 1945–1948 Širákov, Sirák, 1948– Širákov

POPULATION of Sirakov in 2005: 244 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Balla Balla Balla Ballová Ballova Ballova Bendík Bendik Bendik Bendíková Bendikova Bendikova Berecká Berecka Bereczka Berecky Berecky Bereczky Berecký Berecky Bereczky Bojtoš Bojtos Bojtos Bojtošová Bojtosova Bojtosova Burdič Burdic Burdics Burdičová Burdicova Burdicsova Čákyová Cakyova Csakyova Celeng Celeng Czeleng Celengová Celengova Czelengova Cibuľa Cibula Czibulya Cibuľová Cibulova Czibulyova Deák Deak Deak Deáková Deakova Deakova Dímik Dimik Dimik Dimiková Dimikova
... above surnames continue below the google map

Sirakov bordering the villages(towns): Balog nad Iplom | Batorova | Cabradsky Vrbovok | Cebovce | Celovce | Cerovo | Chrastince | Dolinka | Dolne Nekyje | Dolne Plachtince | Dolne Pribelce | Dolne Rykyncice | Dolne Selany | Dolne Strhare | Dolne Turovce | Drienovo | Durkovce | Horne Nekyje | Horne Plachtince | Horne Pribelce | Horne Rykyncice | Horne Selany | Horne Turovce | Hrusov | Ipelske Predmostie | Ipelske Ulany | Kamenne Kosihy | Kiarov | Klenany | Kolare | Kosihovce | Kosihy nad Iplom | Kostolne Nenince | Lesenice | Mala Calomija | Male Straciny | Maly Krtis | Medovarce | Modry Kamen | Nenince | Nova Ves | Nova Ves | Obeckov | Olovary | Opatovce | Opatovska Nova Ves | Opava | Plastovce | Pribelce | Priklak | Rykyncice | Sahy | Secianky | Selany | Selce | Selce | Selestany | Sklabina | Slovenske Darmoty | Stredne Plachtince | Stredne Turovce | Tesmak | Tesmak | Trebusovce | Velka Calomija | Velka Ves nad Iplom | Velke Straciny | Velke Turovce | Velky Krtis | Vinica | Vrbovka | Zahorce | Zelovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Dimikova Dončová Doncova Doncsova Ďörďová Dordova Györgyova Dovičin Dovicin Dovicsin Dovičinová Dovicinova Dovicsinova Dudáš Dudas Dudas Dudášová Dudasova Dudasova Ďürky Dürky Gyürky Gemer Gemer Gemer Gemerová Gemerova Gemerova Górászová Goraszova Goraszova Goráz Goraz Goraz Góráz Goraz Goraz Gorázová Gorazova Gorazova Gyürky Gyürky Gyürky Gyürkyová Gyürkyova Gyürkyova Hampachel Hampachel Hampahel Hampachelová Hampachelova Hampahelova Hanusová Hanusova Hanuszova Hárfai Harfai Harfai Hárfaiová Harfaiova Harfaiova Hornyák Hornyak Hornyak Hudec Hudec Hudecz Iždinská Izdinska Izsdinszka Iždinský Izdinsky Izsdinszky Kalmár Kalmar Kalmar Kalmárová Kalmarova Kalmarova Karáčonyiová Karaconyiova Karacsonyiova Karácsonyi Karacsonyi Karaczszonyi Katko Katko Katko Kmettyová Kmettyova Kmettyova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Krnáč Krnac Krnacs Krnáčová Krnacova Krnacsova Lacko Lacko Laczko Láslová Laslova Laszlova László Laszlo Laszlo Lišková Liskova Liskova Lomen Lomen Lomen Lukácsová Lukacsova Lukaczszova Medvetz Medvetz Medvetz Miškovkin Miskovkin Miskovkin Molnár Molnar Molnar Molnárová Molnarova Molnarova Murár Murar Murar Murárová Murarova Murarova Oroszlányová Oroszlanyova Oroszlanyova Petrík Petrik Petrik Petríková Petrikova Petrikova Petržel Petrzel Petrzsel Petrželová Petrzelova Petrzselova Pixiades Pixiades Pixiadesz Pixiadesová Pixiadesova Pixiadeszova Pixiádesz Pixiadesz Pixiadesz Pixiádeszová Pixiadeszova Pixiadeszova Povalač Povalac Povalacs Rimóci Rimoci Rimoczi Rimóciová Rimociova Rimocziova Šašváryová Sasvaryova Sasvaryova Šebian Sebian Sebian Šebianová Sebianova Sebianova Šišmišová Sismisova Sismisova Sľuka Sluka Szlyuka Slúžiková Sluzikova Szluzsikova Smiknya Smiknya Szmiknya Straňovská Stranovska Sztranyovszka Stráňovská Stranovska Sztranyovszka Straňovský Stranovsky Sztranyovszky Stráňovský Stranovsky Sztranyovszky Tariska Tariska Tariszka Tariška Tariska Tariska Tarišková Tariskova Tariskova Tóth Toth Toth Tóthová Tothova Tothova Uhrík Uhrik Uhrik Uhríková Uhrikova Uhrikova Žilková Zilkova Zsilkova Zolcer Zolcer Zolczer

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Andrea Andrea Andrea Balla Balla Balla Balla Balla Balla Balla Balla Balla Balla Balla Balla Ballova Ballova Ballova Berecki Bereczki Bereczki Berecki Bereczki Bereczki Bojtos Bojtosz Bojtosz Bojtos Bojtosz Bojtosz Bojtos Bojtosz Bojtosz Bojtos Bojtosz Bojtosz Bojtos Bojtosz Bojtosz Bojtos Bojtosz Bojtosz Bojtosova Bojtoszova Bojtoszova Bojtosova Bojtoszova Bojtoszova Caky Czaky Csaky Celeng Czeleng Cseleng Celeng Czeleng Cseleng Cibula Czibula Csibula Cibula Czibula Csibula Cibula Czibula Csibula Cibula Czibula Csibula Cibulova Czibulova Csibulova Cibulova Czibulova Csibulova Cibulova Czibulova Csibulova Cibulova Czibulova Csibulova Deak Deak Gyeak Deakova Deakova Gyeakova Dimik Dimik Gyimik Dovicin Doviczin Gyoviczin Dovicin Doviczin Gyoviczin Dudas Dudasz Gyudasz Dudas Dudasz Gyudasz Dudasova Dudaszova Gyudaszova Fixiadesz Fixiadesz Fixiadeszz Gemer Gemer Gemer Gemer Gemer Gemer Gemer Gemer Gemer Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Goraz Hampachel Hampahel Hampaczhel Hampachel Hampahel Hampaczhel Hampachel Hampahel Hampaczhel Hampachelova Hampahelova Hampaczhelova Harfai Harfai Harfai Harfai Harfai Harfai Hornyak Hornyak Hornyak Kalmar Kalmar Kalmar Kalmarova Kalmarova Kalmarova Kaplar Kaplar Kaplar Karacsonyi Karaczszonyi Karaczszonyi Kovac Kovacz Kovacz Krnacova Krnaczova Krnaczova Laszlo Laszlo Lyaszzlo Molnar Molnar Molnar Oroszlany Oroszlany Oroszzlany Oroszlany Oroszlany Oroszzlany Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrlelova Petrlelova Petrlelova Petrzel Petrzel Petrzel Petrzelova Petrzelova Petrzelova Pixiadesz Pixiadesz Pixiadeszz Sebian Szebian Sebian Steinerova Szteinerova Steinerova Stranovska Sztranovszka Stranovszka Stranovsky Sztranovszky Stranovszky Stranovsky Sztranovszky Stranovszky Stranovsky Sztranovszky Stranovszky Tariska Tariszka Tyariszka Teriska Teriszka Tyeriszka Toldy Toldy Tyoldy Toldy Toldy Tyoldy Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Uhrik Uhrik Uhrik Zolcer Zolczer Zsolczer

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Mathias Magos Mathias Dudas

n78_16_046 n78_16_047 n78_16_471 n78_16_472

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.