Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_24_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church Stone-Wall Chapel Bell-Tower built-1250
• Manor-House built-1754
• Pavilion-Wooden built-1792

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


JEW, LUTH, RC
Slovenske_Pravno_Turcianske_Teplice_ZI_Turocz_Turiec_Bell-Tower_built-1600_ENC1_x1.jpg
| Bell-Tower | built-1600 | [1] |
Slovenské Pravno

OLD NAMES of the village(town):
1773 Toth-Prona, Windisch-Broben, Slowenske Prawno, 1786 Tóth-Próna, Windisch-Proben, Slowenské Prawno, 1808 Tót-Próna, Windisch-Prona, Slowenské Práwno, 1863–1913 Tótpróna, 1920– Slovenské Pravno

POPULATION of Slovenske Pravno in 2005: 952 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baláž Balaz Balazs Beňo Beno Benyo Beňová Benova Benyova Bíziková Bizikova Bizikova Blaško Blasko Blasko Blašková Blaskova Blaskova Brngal Brngal Brngal Brngalová Brngalova Brngalova Brngálová Brngalova Brngalova Bročko Brocko Brocsko Bročková Brockova Brocskova Budiská Budiska Budiszka Budiský Budisky Budiszky Burzík Burzik Burzik Burzíková Burzikova Burzikova Chvojka Chvojka Hvojka Chvojková Chvojkova Hvojkova Čierna Cierna Csierna Čierny Cierny Csierny Ďanovská Danovska
... above surnames continue below the google map

Slovenske Pravno bordering the villages(towns): Abramova | Bela | Bela | Bela-Dulice | Benice | Blatnica | Blazovce | Bodorova | Borcova | Brezany | Briestie | Budis | Celkova Lehota | Chvojnica | Cremosne | Danova | Diviaky | Dolna Stubna | Dubove | Dulice | Dvorec | Fackov | Folkusova | Fricova Lehota | Hadviga | Haj | Horna Stubna | Horne Jaseno | Ivancina | Jasenovo | Jazernica | Kalamenova | Kanianka | Karlova | Kevice | Klacno | Klastor pod Znievom | Kostoliste | Laclava | Laskar | Lazany | Lazany | Leziachov | Liesno | Male Rakovo | Malinova | Maly Cepcin | Markovice | Moskovec | Mosovce | Necpaly | Nedozery | Nedozery-Brezany | Nedozor | Nitrianske Pravno | Ondrasova | Parastina | Polerieka | Poluvsie | Poruba | Pozehy | Pravenec | Pribovce | Rakovo | Raksa | Rudno | Sadocne | Slovany | Socovce | Solka | Stranka | Svata Mara | Trnovo | Turcianske Teplice | Turciansky Dur | Turciansky Michal | Tuzina | Valca | Valentova | Velky Cepcin | Vieska | Vricko | Vysehradne | Zorkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gyanovszka Ďanovský Danovsky Gyanovszky Enderla Enderla Enderla Enderlová Enderlova Enderlova Facunová Facunova Faczunova Felcan Felcan Felczan Felcanová Felcanova Felczanova Fontányová Fontanyova Fontanyova Fuzák Fuzak Fuzak Fuzáková Fuzakova Fuzakova Gíreth Gireth Gireth Gríger Griger Griger Grusmann Grusmann Gruszmann Grusmanová Grusmanova Gruszmanova Habán Haban Haban Hanus Hanus Hanusz Hanusová Hanusova Hanuszova Hromada Hromada Hromada Hrúz Hruz Hruz Hrúzová Hruzova Hruzova Hudecová Hudecova Hudeczova Hupka Hupka Hupka Jeleň Jelen Jeleny Jeleňová Jelenova Jelenyova Jesenský Jesensky Jeszenszky Kmeť Kmet Kmety Kmeťová Kmetova Kmetyova Kubis Kubis Kubisz Kubisová Kubisova Kubiszova Kuka Kuka Kuka Kurinská Kurinska Kurinszka Kurinský Kurinsky Kurinszky Lichner Lichner Lihner Lichnerová Lichnerova Lihnerova Ličko Licko Licsko Ličková Lickova Licskova Lipničanová Lipnicanova Lipnicsanova Lukáč Lukac Lukacs Lukačová Lukacova Lukacsova Lukáčová Lukacova Lukacsova Majer Majer Majer Maršala Marsala Marsala Maršalová Marsalova Marsalova Masný Masny Maszny Mikeš Mikes Mikes Mikešová Mikesova Mikesova Mokryš Mokrys Mokrys Navrátilová Navratilova Navratilova Páleš Pales Pales Pálešová Palesova Palesova Pauliny Pauliny Pauliny Paulíny Pauliny Pauliny Paulinyová Paulinyova Paulinyova Paulínyová Paulinyova Paulinyova Rajnák Rajnak Rajnak Rajnáková Rajnakova Rajnakova Rumpel Rumpel Rumpel Rumpeľ Rumpel Rumpely Rumpelová Rumpelova Rumpelova Rumpeľová Rumpelova Rumpelyova Sedliačik Sedliacik Szedliacsik Sedliačiková Sedliacikova Szedliacsikova Ševčík Sevcik Sevcsik Ševčíková Sevcikova Sevcsikova Šimko Simko Simko Simonides Simonides Szimonidesz Simonidesová Simonidesova Szimonideszova Sopociová Sopociova Szopocziova Štencel Stencel Stenczel Štrbák Strbak Strbak Štrbáková Strbakova Strbakova Svitač Svitac Szvitacs Tichá Ticha Tiha Timko Timko Timko Timková Timkova Timkova Vríčan Vrican Vricsan Vríčanová Vricanova Vricsanova Žila Zila Zsila Žillová Zillova Zsillova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Agricola Agriczola Agriczola Andrasikova Andraszikova Andraszikova Balova Balova Balova Baros Barosz Barosz Baros Barosz Barosz Baros Barosz Barosz Baros Barosz Barosz Bartos Bartosz Bartosz Belko Belko Belko Beno Beno Beno Benova Benova Benova Benova Benova Benova Bernatova Bernatova Bernatova Bielicka Bieliczka Bieliczka Bielicka Bieliczka Bieliczka Bielicky Bieliczky Bieliczky Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bielikova Bizik Bizik Bizik Bizikova Bizikova Bizikova Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blasko Blaszko Blaszko Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blazek Blazek Blazek Bockaj Boczkaj Boczkaj Bockaj Boczkaj Boczkaj Bockajova Boczkajova Boczkajova Bohacik Bohaczik Bohaczik Bohacik Bohaczik Bohaczik Bohacik Bohaczik Bohaczik Bohacik Bohaczik Bohaczik Bohacik Bohaczik Bohaczik Bohacik Bohaczik Bohaczik Bohacikova Bohaczikova Bohaczikova Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngal Brngat Brngat Brngat Brocko Broczko Broczko Brockova Broczkova Broczkova Brockova Broczkova Broczkova Brockova Broczkova Broczkova Budiska Budiszka Budiszka Budiska Budiszka Budiszka Budiska Budiszka Budiszka Budisky Budiszky Budiszky Burzik Burzik Burzik Burzik Burzik Burzik Cabajova Czabajova Csabajova Cavojkova Czavojkova Csavojkova Cengel Czengel Csengel Cengel Czengel Csengel Cengel Czengel Csengel Cengel Czengel Csengel Cengel Czengel Csengel Cernakova Czernakova Csernakova Cernakova Czernakova Csernakova Cernakova Czernakova Csernakova Cesnak Czesznak Csesznak Cesnak Czesznak Csesznak Cesnek Czesznek Csesznek Chvojka Hvojka Cshvojka Chvojkova Hvojkova Cshvojkova Chvojkova Hvojkova Cshvojkova Chvojkova Hvojkova Cshvojkova Cicmancova Cziczmanczova Csiczmanczova Cicmanec Cziczmanecz Csiczmanecz Cicmanec Cziczmanecz Csiczmanecz Cierna Czierna Csierna Cierny Czierny Csierny Cierny Czierny Csierny Cierny Czierny Csierny Cipar Czipar Csipar Cizniar Czizniar Csizniar Cizniar Czizniar Csizniar Cizniarova Czizniarova Csizniarova Cizniarova Czizniarova Csizniarova Cvikova Czvikova Csvikova Danovsky Danovszky Gyanovszky Danovsky Danovszky Gyanovszky Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direr Direr Gyirer Direrova Direrova Gyirerova Dobakova Dobakova Gyobakova Dodok Dodok Gyodok Drevanakova Drevanakova Gyrevanakova Drevenak Drevenak Gyrevenak Drevenakova Drevenakova Gyrevenakova Drevenakova Drevenakova Gyrevenakova Enderla Enderla Enderla Enderla Enderla Enderla Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertel Ertelova Ertelova Ertelova Ertelova Ertelova Ertelova Ertelova Ertelova Ertelova Ertl Ertl Ertl Farska Farszka Farszka Farsky Farszky Farszky Felancova Felanczova Felanczova Felcan Felczan Felczan Felcan Felczan Felczan Felcanova Felczanova Felczanova Felcanova Felczanova Felczanova Felcanova Felczanova Felczanova Felcanova Felczanova Felczanova Felcanova Felczanova Felczanova Felcanova Felczanova Felczanova Felcanova Felczanova Felczanova Felchnova Felhnova Felczhnova Fnizak Fnizak Fnizak Fobel Fobel Fobel Fobel Fobel Fobel Fobel Fobel Fobel Fobelova Fobelova Fobelova Fontany Fontany Fontany Fontany Fontany Fontany Fontany Fontany Fontany Fontanyova Fontanyova Fontanyova Fontanyova Fontanyova Fontanyova Frivaldsky Frivaldszky Frivaldszky Fuzak Fuzak Fuzak Fuzak Fuzak Fuzak Fuzak Fuzak Fuzak Fuzakova Fuzakova Fuzakova Fuzakova Fuzakova Fuzakova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Galcikova Galczikova Galczikova Gazikova Gazikova Gazikova Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Gireth Girethova Girethova Girethova Girethova Girethova Girethova Giretova Giretova Giretova Girhardtova Girhardtova Girhardtova Glesk Gleszk Gleszk Gombarcek Gombarczek Gombarczek Griger Griger Griger Griger Griger Griger Griger Griger Griger Griger Griger Griger Grigerova Grigerova Grigerova Grusman Gruszman Gruszman Grusman Gruszman Gruszman Grusman Gruszman Gruszman Grusman Gruszman Gruszman Grusman Gruszman Gruszman Grusmann Gruszmann Gruszmann Grusmann Gruszmann Gruszmann Grusmann Gruszmann Gruszmann Grusmannova Gruszmannova Gruszmannova Grusmannova Gruszmannova Gruszmannova Grusmanova Gruszmanova Gruszmanova Grusmanova Gruszmanova Gruszmanova Haban Haban Haban Haban Haban Haban Haban Haban Haban Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgasova Halgaszova Halgaszova Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanus Hanusz Hanusz Hanus Hanusz Hanusz Hanusova Hanuszova Hanuszova Hanusova Hanuszova Hanuszova Hanusova Hanuszova Hanuszova Hanusrichterova Hanuszrihterova Hanuszriczhterova Hanzel Hanzel Hanzel Hinko Hinko Hinko Hinkova Hinkova Hinkova Hlavata Hlavata Hlavata Hlavata Hlavata Hlavata Hlavaty Hlavaty Hlavaty Honcova Honczova Honczova Hotel Hotel Hotel Hrdina Hrdina Hrdina Hrdina Hrdina Hrdina Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hrivnak Hromada Hromada Hromada Hromadova Hromadova Hromadova Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruz Hruzova Hruzova Hruzova Hruzova Hruzova Hruzova Hubka Hubka Hubka Hudec Hudecz Hudecz Hudecova Hudeczova Hudeczova Hulla Hulla Hulla Humaj Humaj Humaj Humajova Humajova Humajova Humajova Humajova Humajova Hupka Hupka Hupka Hupkova Hupkova Hupkova Hus Husz Husz Ivanovic Ivanovicz Ivanovicz Ivanovic Ivanovicz Ivanovicz Ivanovic Ivanovicz Ivanovicz Ivanovic Ivanovicz Ivanovicz Ivanovic Ivanovicz Ivanovicz Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jasko Jaszko Jaszko Jasko Jaszko Jaszko Jaskova Jaszkova Jaszkova Jaskova Jaszkova Jaszkova Jaskova Jaszkova Jaszkova Jaskova Jaszkova Jaszkova Jele Jele Jele Jelen Jelen Jelen Jelenova Jelenova Jelenova Jesenska Jeszenszka Jeszenszka Jesenska Jeszenszka Jeszenszka Jesensky Jeszenszky Jeszenszky Jesensky Jeszenszky Jeszenszky Jesensky Jeszenszky Jeszenszky Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Judak Judak Judak Judakova Judakova Judakova Junaskova Junaszkova Junaszkova Jurik Jurik Jurik Kalnicky Kalniczky Kalniczky Kalvoster Kalvoszter Kalvoszter Kalvostrova Kalvosztrova Kalvosztrova Kalvostrova Kalvosztrova Kalvosztrova Kapralik Kapralik Kapralik Kapralikova Kapralikova Kapralikova Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Kardos Kardosz Kardosz Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Klein Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kohutova Kohutova Kohutova Koreko Koreko Koreko Kosaristanova Koszarisztanova Koszarisztanova Kotvan Kotvan Kotvan Kovacik Kovaczik Kovaczik Kroner Kroner Kroner Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubis Kubisz Kubisz Kubisova Kubiszova Kubiszova Kucerova Kuczerova Kuczerova Kucerova Kuczerova Kuczerova Kucerova Kuczerova Kuczerova Kuka Kuka Kuka Kukova Kukova Kukova Kurinska Kurinszka Kurinszka Kurinsky Kurinszky Kurinszky Kurinsky Kurinszky Kurinszky Kurinsky Kurinszky Kurinszky Kvapilova Kvapilova Kvapilova Kvassayova Kvaszszayova Kvaszszayova Kyska Kyszka Kyszka Kyska Kyszka Kyszka Kyska Kyszka Kyszka Kyska Kyszka Kyszka Lauko Lauko Lyauko Lazorcak Lazorczak Lyazorczak Lazorcak Lazorczak Lyazorczak Ledajova Ledajova Lyedajova Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichnerova Lihnerova Lyiczhnerova Lichnerova Lihnerova Lyiczhnerova Lichnerova Lihnerova Lyiczhnerova Lichnerova Lihnerova Lyiczhnerova Lichnerova Lihnerova Lyiczhnerova Lichnerova Lihnerova Lyiczhnerova Lichnerova Lihnerova Lyiczhnerova Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lilge Lilge Lyilge Lipnicakova Lipniczakova Lyipniczakova Lipnican Lipniczan Lyipniczan Lipnican Lipniczan Lyipniczan Lovasova Lovaszova Lyovaszova Lucan Luczan Lyuczan Lucan Luczan Lyuczan Lucanova Luczanova Lyuczanova Lucanova Luczanova Lyuczanova Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lvoncikova Lvonczikova Lyvonczikova Mac Macz Macz Madigar Madigar Madigar Mares Maresz Maresz Mares Maresz Maresz Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Markova Markova Markova Markova Markova Markova Marsalova Marszalova Marszalova Marsalova Marszalova Marszalova Marsalova Marszalova Marszalova Masny Maszny Maszny Masny Maszny Maszny Masny Maszny Maszny Masny Maszny Maszny Masny Maszny Maszny Mauer Mauer Mauer Mauerova Mauerova Mauerova Menich Menih Meniczh Menich Menih Meniczh Menich Menih Meniczh Menich Menih Meniczh Michajlova Mihajlova Miczhajlova Michal Mihal Miczhal Mikes Mikesz Mikesz Mikes Mikesz Mikesz Mikesova Mikeszova Mikeszova Mikesova Mikeszova Mikeszova Mizera Mizera Mizera Mjartan Mjartan Mjartan Mokrysova Mokryszova Mokryszova Myskova Myszkova Myszkova Navratil Navratil Nyavratil Ockaj Oczkaj Oczkaj Ockajova Oczkajova Oczkajova Ohurniak Ohurniak Ohurniak Olbert Olbert Olbert Pakanova Pakanova Pakanova Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palova Palova Palova Pastierovic Pasztierovicz Pasztierovicz Pastierovic Pasztierovicz Pasztierovicz Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Pauliny Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Paulinyova Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavliny Pavliny Pavliny Pekar Pekar Pekar Petran Petran Petran Petranova Petranova Petranova Petranova Petranova Petranova Petranova Petranova Petranova Petrikova Petrikova Petrikova Petrovic Petrovicz Petrovicz Petrovicova Petroviczova Petroviczova Petrovicova Petroviczova Petroviczova Plastiak Plasztiak Plasztiak Plastiak Plasztiak Plasztiak Plastiakova Plasztiakova Plasztiakova Polerecka Polereczka Polereczka Potanka Potanka Potanka Psencik Pszenczik Pszenczik Pussova Puszszova Puszszova Rajnak Rajnak Rajnak Rajnak Rajnak Rajnak Rausch Rauszh Rauszczh Rebrova Rebrova Rebrova Rojko Rojko Rojko Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpel Rumpelova Rumpelova Rumpelova Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Sedkliacikova Szedkliaczikova Sedkliaczikova Sedkliacikova Szedkliaczikova Sedkliaczikova Sedliacik Szedliaczik Sedliaczik Sedliacik Szedliaczik Sedliaczik Sedliacik Szedliaczik Sedliaczik Sedliacik Szedliaczik Sedliaczik Sedliacik Szedliaczik Sedliaczik Sedliacikova Szedliaczikova Sedliaczikova Sedliacikova Szedliaczikova Sedliaczikova Sedliacikova Szedliaczikova Sedliaczikova Sedlicikova Szedliczikova Sedliczikova Sedlicikova Szedliczikova Sedliczikova Sedlicikova Szedliczikova Sedliczikova Sevcik Szevczik Sevczik Sevcikova Szevczikova Sevczikova Simkova Szimkova Simkova Simonides Szimonidesz Simonidesz Simonidesova Szimonideszova Simonideszova Simonidesova Szimonideszova Simonideszova Skovrankova Szkovrankova Skovrankova Slezak Szlezak Slezak Smiesko Szmieszko Smieszko Smiesko Szmieszko Smieszko Snovakova Sznovakova Snovakova Sopoci Szopoczi Sopoczi Sopoci Szopoczi Sopoczi Sopociova Szopocziova Sopocziova Sovcik Szovczik Sovczik Sovcik Szovczik Sovczik Sovcikova Szovczikova Sovczikova Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stano Sztano Stano Stanova Sztanova Stanova Stencel Sztenczel Stenczel Stenclova Sztenczlova Stenczlova Straciak Sztracziak Stracziak Strbakova Sztrbakova Strbakova Strbakova Sztrbakova Strbakova Strbakova Sztrbakova Strbakova Strbakova Sztrbakova Strbakova Strbakova Sztrbakova Strbakova Svercik Szverczik Sverczik Svercik Szverczik Sverczik Svincakova Szvinczakova Svinczakova Svindutka Szvindutka Svindutka Svitac Szvitacz Svitacz Svitac Szvitacz Svitacz Telsat Telszat Tyelszat Tencer Tenczer Tyenczer Tencer Tenczer Tyenczer Tencerova Tenczerova Tyenczerova Tencerova Tenczerova Tyenczerova Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Timko Timko Tyimko Uhliarik Uhliarik Uhliarik Vandlik Vandlik Vandlik Vandlik Vandlik Vandlik Vandlikova Vandlikova Vandlikova Veres Veresz Veresz Vlha Vlha Vlha Vlha Vlha Vlha Vojvodova Vojvodova Vojvodova Vojvodova Vojvodova Vojvodova Vojvodova Vojvodova Vojvodova Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrabova Vrabova Vrabova Vrican Vriczan Vriczan Vrican Vriczan Vriczan Vricanova Vriczanova Vriczanova Vyboch Vyboh Vyboczh Vyboch Vyboh Vyboczh Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zadielska Zadielszka Zsadielszka Zan Zan Zsan Zan Zan Zsan Zarnovicky Zarnoviczky Zsarnoviczky Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zelienka Zelienka Zselienka Zelienka Zelienka Zselienka Zelienkova Zelienkova Zselienkova Zelienkova Zelienkova Zselienkova Zelienkova Zelienkova Zselienkova Ziak Ziak Zsiak Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zila Zila Zsila Zilla Zilla Zsilla Zilla Zilla Zsilla Zilla Zilla Zsilla Zillova Zillova Zsillova Zillova Zillova Zsillova Zilova Zilova Zsilova Zilova Zilova Zsilova Zilova Zilova Zsilova Ziman Ziman Zsiman Ziman Ziman Zsiman Ziman Ziman Zsiman Zimanova Zimanova Zsimanova Zimanova Zimanova Zsimanova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Simonides Mathias Csilla Georgius Polericzky Mathias Rucska Martinus Pallis Simon Pallis Joannes Timko Joannes Giger Joannes Baczka Joannes Pizacsics Georgius Vőrős Joannes Gréger Michael Oravecz Georgius Piesovszky Georgius Tomany Michael Diret Paulus Dieret Georgius Sloboda Georgius Vaga Joannes Tomusany Jacobus Kuncz Joannes Kuczka Samuel Bogdala Georgius Studinczka Georgius Hog Mathias Oravecz Andreas Pallis Georgius Paulini Joannes Retlich Georgius Pallis Georgius Telzan Michael Gregoir Andreas Hotirpal Andreas Kuizinsky Georgius Tichy

n78_24_022 n78_24_023 n78_24_024

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.