Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1751 romancatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
gc » Helczmanócz
jew » Váralja (Szepes-)
luth » Szomolnok
Smolnícka Huta

POPULATION of Smolnicka Huta in 2005: 494 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Alexy Alexy Alexy Alexyová Alexyova Alexyova Bandiová Bandiova Bandiova Bikár Bikar Bikar Čech Cech Cseh Čechová Cechova Csehova Czielová Czielova Czielova Danko Danko Danko Danková Dankova Dankova Dzserenga Dzserenga Dzszerenga Erm Erm Erm Ermová Ermova Ermova Filická Filicka Filiczka Filický Filicky Filiczky Fráterová Fraterova Fraterova Gajdošová Gajdosova Gajdosova Grega Grega Grega Hanschild Hanschild Hanszhild Hanschildová Hanschildova Hanszhildova Heiser Heiser
... above surnames continue below the google map

Smolnicka Huta bordering the villages(towns): Cucma | Debrad | Drnava | Gelnica | Hacava | Helcmanovce | Henclova | Jasov | Jasovsky Podzamok | Kojsov | Krasnohorske Podhradie | Medzev | Mnisek nad Hnilcom | Nalepkovo | Nizny Medzev | Paca | Poproc | Prakovce | Rieka | Rudnik | Smolnik | Stara Voda | Stos | Svedlar | Uhorna | Velky Folkmar | Vysny Medzev | Zlata Idka

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Heiszer Hofman Hofman Hofman Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hrdinová Hrdinova Hrdinova Hudáková Hudakova Hudakova Imrich Imrich Imrih Imrichová Imrichova Imrihova Juhás Juhas Juhasz Juhásová Juhasova Juhaszova Kalisová Kalisova Kaliszova Kinský Kinsky Kinszky Kluknavská Kluknavska Kluknavszka Koch Koch Koh Kochová Kochova Kohova Kohlmajer Kohlmajer Kohlmajer Končíková Koncikova Koncsikova Kostka Kostka Kosztka Kovalič Kovalic Kovalics Kovaličová Kovalicova Kovalicsova Krajňák Krajnak Krajnyak Kristian Kristian Krisztian Kristianová Kristianova Krisztianova Krištofory Kristofory Kristofory Krištoforyová Kristoforyova Kristoforyova Krisztianová Krisztianova Krisztianova Krompaská Krompaska Krompaszka Krompaský Krompasky Krompaszky Lányi Lanyi Lanyi Ledvinská Ledvinska Ledvinszka Ledvinský Ledvinsky Ledvinszky Leitnerová Leitnerova Leitnerova Majovská Majovska Majovszka Malik Malik Malik Martančík Martancik Martancsik Matuschová Matuschova Matuszhova Panaschková Panaschkova Panaszhkova Panaško Panasko Panasko Panašková Panaskova Panaskova Petrovič Petrovic Petrovics Petrovičová Petrovicova Petrovicsova Plecháčová Plechacova Plehacsova Pohly Pohly Pohly Pohlyová Pohlyova Pohlyova Prokopová Prokopova Prokopova Puklea Puklea Puklea Pukleová Pukleova Pukleova Rusnák Rusnak Rusznak Rusnáková Rusnakova Rusznakova Šariška Sariska Sariska Šarišková Sariskova Sariskova Saxa Saxa Szaxa Saxová Saxova Szaxova Schmidt Schmidt Szhmidt Schmidtová Schmidtova Szhmidtova Schmiedt Schmiedt Szhmiedt Schramko Schramko Szhramko Schramková Schramkova Szhramkova Sentandráši Sentandrasi Szentandrasi Slatkovská Slatkovska Szlatkovszka Slatkovský Slatkovsky Szlatkovszky Slovinská Slovinska Szlovinszka Štoff Stoff Stoff Štoffová Stoffova Stoffova Suchá Sucha Szuha Suchý Suchy Szuhy Szekely Szekely Szekely Theisová Theisova Theiszova Theiszová Theiszova Theiszova Tolaci Tolaci Tolaczi Topitzer Topitzer Topitzer Topitzerová Topitzerova Topitzerova Ujcáková Ujcakova Ujczakova Vaško Vasko Vasko Višňovská Visnovska Visnyovszka Vozár Vozar Vozar Vozárová Vozarova Vozarova Winkler Winkler Winkler Winklerová Winklerova Winklerova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Alexy Alexy Alexy Alexyova Alexyova Alexyova Alexyova Alexyova Alexyova Buksarova Bukszarova Bukszarova Caja Czaja Csaja Caja Czaja Csaja Calkovsky Czalkovszky Csalkovszky Cech Czeh Cseczh Cech Czeh Cseczh Cechova Czehova Cseczhova Chovanova Hovanova Cshovanova Cicon Cziczon Csiczon Cul Czul Csul Cziel Cziel Csziel Czielova Czielova Cszielova Dutko Dutko Gyutko Erm Erm Erm Ermova Ermova Ermova Filicky Filiczky Filiczky Filicky Filiczky Filiczky Filicky Filiczky Filiczky Filicky Filiczky Filiczky Frater Frater Frater Fraterova Fraterova Fraterova Fraterova Fraterova Fraterova Fridmansky Fridmanszky Fridmanszky Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gallova Gallova Gallova Gallova Gallova Gallova Galova Galova Galova Gedeon Gedeon Gedeon Gedeonova Gedeonova Gedeonova Grega Grega Grega Grega Grega Grega Hajkova Hajkova Hajkova Heiser Heiszer Heiszer Heiserova Heiszerova Heiszerova Hoffmannova Hoffmannova Hoffmannova Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hutter Hutter Hutter Imrich Imrih Imriczh Jagerova Jagerova Jagerova Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jana Jana Jana Jassova Jaszszova Jaszszova Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Kalis Kalisz Kalisz Kalisova Kaliszova Kaliszova Kinkles Kinklesz Kinklesz Kluknavska Kluknavszka Kluknavszka Kluknavska Kluknavszka Kluknavszka Kluknavska Kluknavszka Kluknavszka Kluknavska Kluknavszka Kluknavszka Kluknavsky Kluknavszky Kluknavszky Kluknavsky Kluknavszky Kluknavszky Koch Koh Koczh Koch Koh Koczh Koch Koh Koczh Koch Koh Koczh Kocur Koczur Koczur Kocurova Koczurova Koczurova Kohlmajer Kohlmajer Kohlmajer Kostka Kosztka Kosztka Kovalic Kovalicz Kovalicz Kovalic Kovalicz Kovalicz Kovalic Kovalicz Kovalicz Kovalicova Kovaliczova Kovaliczova Kovalii Kovalii Kovalii Krajnak Krajnak Krajnak Krajnakova Krajnakova Krajnakova Kuray Kuray Kuray Labuda Labuda Lyabuda Lanyiova Lanyiova Lyanyiova Ledvinska Ledvinszka Lyedvinszka Leitner Leitner Lyeitner Leitnerova Leitnerova Lyeitnerova Majovsky Majovszky Majovszky Martancik Martanczik Martanczik Martancikova Martanczikova Martanczikova Mikulova Mikulova Mikulova Panaschko Panaszhko Panaszczhko Panaschko Panaszhko Panaszczhko Panasko Panaszko Panaszko Panasko Panaszko Panaszko Panasko Panaszko Panaszko Panaskova Panaszkova Panaszkova Panaskova Panaszkova Panaszkova Panaskova Panaszkova Panaszkova Paulinova Paulinova Paulinova Petrovic Petrovicz Petrovicz Petrovic Petrovicz Petrovicz Petrovicova Petroviczova Petroviczova Petrovicova Petroviczova Petroviczova Pinterova Pinterova Pinterova Plechacova Plehaczova Pleczhaczova Pohly Pohly Pohly Pohly Pohly Pohly Pohlyova Pohlyova Pohlyova Potocnik Potocznik Potocznik Remenar Remenar Remenar Rusnak Rusznak Rusznak Rusnakova Rusznakova Rusznakova Safar Szafar Safar Safar Szafar Safar Safar Szafar Safar Safarova Szafarova Safarova Sasak Szaszak Saszak Schramko Szhramko Sczhramko Schramko Szhramko Sczhramko Schramkova Szhramkova Sczhramkova Schramkova Szhramkova Sczhramkova Slatkovsky Szlatkovszky Slatkovszky Stoffova Sztoffova Stoffova Strompl Sztrompl Strompl Strompl Sztrompl Strompl Szekely Szekely Szekely Theisova Theiszova Tyheiszova Theisz Theisz Tyheiszz Theizova Theizova Tyheizova Thernova Thernova Tyhernova Tolaci Tolaczi Tyolaczi Topitzer Topitzer Tyopitzer Topitzer Topitzer Tyopitzer Topitzer Topitzer Tyopitzer Topitzer Topitzer Tyopitzer Topitzer Topitzer Tyopitzer Topitzerova Topitzerova Tyopitzerova Topitzerova Topitzerova Tyopitzerova Visnovska Visznovszka Visznovszka Wenzel Wenzel Wenzel Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Winkler Witkovska Witkovszka Witkovszka Zavatzka Zavatzka Zsavatzka Zoldakova Zoldakova Zsoldakova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.