Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Srnkovo
Srnkovo is joined to the village (town): Benus

OLD NAMES of the village(town):
1808 Benyus, Beňuš, 1863, 1882 Benyus, 1873–1877 Zólyombenyus, 1888–1913 Benesháza, 1920 Beňuš, Beňuša, 1927– Beňuš
Filipovo: 1808 Filipov, Philipow, 1882 Filipo
Gašparovo: 1808 Gasparó, Gassparow, 1882 Gaspero
Pôbišovo: 1808 Puobis, Puobiš, 1882 Puobis
Srnkovo: 1808 Szrnka, Srnka

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Babničová Babnicova Babnicsova Bahledová Bahledova Bahledova Baliak Baliak Baliak Baliaková Baliakova Baliakova Balogh Balogh Balogh Belko Belko Belko Bubelíny Bubeliny Bubeliny Bubelínyová Bubelinyova Bubelinyova Bútora Butora Butora Bútorová Butorova Butorova Caban Caban Czaban Cabanová Cabanova Czabanova Citterberg Citterberg Czitterberg Citterbergová Citterbergova Czitterbergova Divok Divok Divok Divoková Divokova Divokova Dolinská Dolinska Dolinszka Dolinský Dolinsky
... above surnames continue below the google map

Srnkovo bordering the villages(towns): Bacuch | Balog | Benus | Boca | Boca | Bravacovo | Brezno | Brezova | Bujakovo | Bystra | Cierny Balog | Dobroc | Dolina | Fajtov | Filipovo | Gasparovo | Helpa | Horna Lehota | Hronec | Jaraba | Jergov | Kram | Latky | Medvedov | Michalova | Myto pod Dumbierom | Nizna Boca | Osrblie | Pobisovo | Podbrezova | Podholiky | Pohronska Polhora | Polomka | Prostredna Boca | Vajskova | Valaska | Vydrovo | Vysna Boca | Zavadka nad Hronom | Zavodie

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Dolinszky Farárik Fararik Fararik Faráriková Fararikova Fararikova Faško Fasko Fasko Fašková Faskova Faskova Gašperan Gasperan Gasperan Gašperanová Gasperanova Gasperanova Gazdík Gazdik Gazdik Gazdíková Gazdikova Gazdikova Gažura Gazura Gazsura Gažurová Gazurova Gazsurova Gonda Gonda Gonda Hrbáňová Hrbanova Hrbanyova Javorčík Javorcik Javorcsik Javorčíková Javorcikova Javorcsikova Jerguš Jergus Jergus Jergušová Jergusova Jergusova Kaclík Kaclik Kaczlik Kaclíková Kaclikova Kaczlikova Kán Kan Kan Kánová Kanova Kanova Knapčok Knapcok Knapcsok Knapčoková Knapcokova Knapcsokova Kňazík Knazik Knyazik Kňazíková Knazikova Knyazikova Kochan Kochan Kohan Kochanová Kochanova Kohanova Koľaj Kolaj Kolyaj Košík Kosik Kosik Kráner Kraner Kraner Kršáková Krsakova Krsakova Kupčoková Kupcokova Kupcsokova Laubertová Laubertova Laubertova Laurinc Laurinc Laurincz Laurincová Laurincova Laurinczova Leitnerová Leitnerova Leitnerova Libič Libic Libics Libičová Libicova Libicsova Ličko Licko Licsko Ličková Lickova Licskova Lopušná Lopusna Lopusna Lopušný Lopusny Lopusny Ľupták Luptak Lyuptak Ľuptáková Luptakova Lyuptakova Ľuptovčiak Luptovciak Lyuptovcsiak Ľuptovčiaková Luptovciakova Lyuptovcsiakova Macuľová Maculova Maczulyova Majerík Majerik Majerik Majeríková Majerikova Majerikova Michalík Michalik Mihalik Mikovínyová Mikovinyova Mikovinyova Murgaš Murgas Murgas Murgašová Murgasova Murgasova Nemčok Nemcok Nemcsok Nemčoková Nemcokova Nemcsokova Oboňová Obonova Obonyova Pačesa Pacesa Pacsesza Pačesová Pacesova Pacseszova Pauliak Pauliak Pauliak Pauliaková Pauliakova Pauliakova Plieštik Pliestik Pliestik Plieštiková Pliestikova Pliestikova Pôbiš Pobis Pobis Pôbišová Pobisova Pobisova Pohorelcová Pohorelcova Pohorelczova Pohorelec Pohorelec Pohorelecz Poliak Poliak Poliak Radóc Radoc Radocz Roštárová Rostarova Rostarova Šajgalík Sajgalik Sajgalik Šajgalíková Sajgalikova Sajgalikova Schrőtter Schrotter Szhrőtter Škôlková Skolkova Skolkova Šperka Sperka Sperka Šperková Sperkova Sperkova Srnka Srnka Szrnka Srnková Srnkova Szrnkova Štulajter Stulajter Stulajter Styk Styk Sztyk Vrbovská Vrbovska Vrbovszka Vrbovský Vrbovsky Vrbovszky

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Ambroz Ambroz Ambroz Antal Antal Antal Anton Anton Anton Babicova Babiczova Babiczova Babnic Babnicz Babnicz Bacusan Baczuszan Baczuszan Bacusan Baczuszan Baczuszan Bacusanova Baczuszanova Baczuszanova Bacusanova Baczuszanova Baczuszanova Bahledova Bahledova Bahledova Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliak Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliatova Baliatova Baliatova Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Beky Beky Beky Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Birkova Birkova Birkova Botosova Botoszova Botoszova Brenkus Brenkusz Brenkusz Brenkusova Brenkuszova Brenkuszova Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubelinyova Bubelinyova Bubelinyova Bubelinyova Bubelinyova Bubelinyova Budac Budacz Budacz Budac Budacz Budacz Butoka Butoka Butoka Butora Butora Butora Butora Butora Butora Butora Butora Butora Butora Butora Butora Butora Butora Butora Butorova Butorova Butorova Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Cabanova Czabanova Csabanova Cernek Czernek Csernek Cernekova Czernekova Csernekova Chramec Hramecz Cshramecz Chrzan Hrzan Cshrzan Chvala Hvala Cshvala Chvala Hvala Cshvala Chvala Hvala Cshvala Chvala Hvala Cshvala Cibula Czibula Csibula Cisarik Cziszarik Csiszarik Cisarikova Cziszarikova Csiszarikova Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterberg Czitterberg Csitterberg Citterbergova Czitterbergova Csitterbergova Citterbergova Czitterbergova Csitterbergova Citterbergova Czitterbergova Csitterbergova Citterbergova Czitterbergova Csitterbergova Datko Datko Gyatko Dezider Dezider Gyezider Divok Divok Gyivok Divok Divok Gyivok Divok Divok Gyivok Divok Divok Gyivok Dlholucky Dlholuczky Gylholuczky Dolikova Dolikova Gyolikova Dolinsky Dolinszky Gyolinszky Dolinsky Dolinszky Gyolinszky Dolinsky Dolinszky Gyolinszky Dolinsky Dolinszky Gyolinszky Duraj Duraj Gyuraj Duraj Duraj Gyuraj Durdak Durdak Gyurdak Durica Duricza Gyuricza Fararik Fararik Fararik Fararik Fararik Fararik Fararikova Fararikova Fararikova Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Felner Felner Felner Franova Franova Franova Frgelcova Frgelczova Frgelczova Fric Fricz Fricz Fric Fricz Fricz Fric Fricz Fricz Gaberova Gaberova Gaberova Gaberova Gaberova Gaberova Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Galgonova Galgonova Galgonova Galgonova Galgonova Galgonova Galgonova Galgonova Galgonova Galgonova Galgonova Galgonova Galura Galura Galura Galurova Galurova Galurova Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperan Gaszperan Gaszperan Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gasperanova Gaszperanova Gaszperanova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazdikova Gazur Gazur Gazur Gazur Gazur Gazur Gazur Gazur Gazur Gazura Gazura Gazura Glejtek Glejtek Glejtek Glejtekova Glejtekova Glejtekova Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gonda Gondova Gondova Gondova Hanakova Hanakova Hanakova Hladik Hladik Hladik Hrnciarik Hrncziarik Hrncziarik Hrnciarik Hrncziarik Hrncziarik Hrnciarikova Hrncziarikova Hrncziarikova Hulmanova Hulmanova Hulmanova Hulmanova Hulmanova Hulmanova Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Jagercikova Jagerczikova Jagerczikova Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Javorcik Javorczik Javorczik Javorcik Javorczik Javorczik Javorcik Javorczik Javorczik Javorcik Javorczik Javorczik Javorcik Javorczik Javorczik Javorcik Javorczik Javorczik Javorcikova Javorczikova Javorczikova Javorcikova Javorczikova Javorczikova Javorcikova Javorczikova Javorczikova Jergus Jergusz Jergusz Jergusova Jerguszova Jerguszova Jergusova Jerguszova Jerguszova Jergusova Jerguszova Jerguszova Jergusova Jerguszova Jerguszova Jergusova Jerguszova Jerguszova Jozef Jozef Jozef Jurcak Jurczak Jurczak Jurcakova Jurczakova Jurczakova Kaclik Kaczlik Kaczlik Kaclik Kaczlik Kaczlik Kaclik Kaczlik Kaczlik Kaclik Kaczlik Kaczlik Kaclik Kaczlik Kaczlik Kaclikova Kaczlikova Kaczlikova Kamensky Kamenszky Kamenszky Kamensky Kamenszky Kamenszky Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kanova Kanova Kanova Katreniakova Katreniakova Katreniakova Katreniakova Katreniakova Katreniakova Katreniakova Katreniakova Katreniakova Klajbanova Klajbanova Klajbanova Kleinova Kleinova Kleinova Klescht Kleszht Kleszczht Klescht Kleszht Kleszczht Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcok Knapczok Knapczok Knapcokova Knapczokova Knapczokova Knapcokova Knapczokova Knapczokova Knapcokova Knapczokova Knapczokova Knapcokova Knapczokova Knapczokova Knapcokova Knapczokova Knapczokova Knapcokova Knapczokova Knapczokova Knapcokova Knapczokova Knapczokova Knapcokova Knapczokova Knapczokova Knazik Knazik Knazik Knazik Knazik Knazik Knazik Knazik Knazik Knazikova Knazikova Knazikova Knazikova Knazikova Knazikova Knilka Knilka Knilka Knizka Knizka Knizka Knizka Knizka Knizka Knizkova Knizkova Knizkova Kochan Kohan Koczhan Kochan Kohan Koczhan Kochan Kohan Koczhan Kochan Kohan Koczhan Kochan Kohan Koczhan Kochan Kohan Koczhan Kochanova Kohanova Koczhanova Kochanova Kohanova Koczhanova Kochanova Kohanova Koczhanova Kochanova Kohanova Koczhanova Kochanova Kohanova Koczhanova Kochanova Kohanova Koczhanova Kolaj Kolaj Kolaj Kolaj Kolaj Kolaj Kolaj Kolaj Kolaj Kolajova Kolajova Kolajova Kolega Kolega Kolega Kollega Kollega Kollega Kollegova Kollegova Kollegova Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Krajanova Krajanova Krajanova Kraner Kraner Kraner Kraner Kraner Kraner Kubica Kubicza Kubicza Kubica Kubicza Kubicza Kubicova Kubiczova Kubiczova Kubicova Kubiczova Kubiczova Kudzbel Kudzbel Kudzbel Kudzbelova Kudzbelova Kudzbelova Kupcok Kupczok Kupczok Kupcok Kupczok Kupczok Kupcok Kupczok Kupczok Kupcokova Kupczokova Kupczokova Kupcokova Kupczokova Kupczokova Kuvik Kuvik Kuvik Kvackaj Kvaczkaj Kvaczkaj Ladislav Ladiszlav Lyadiszlav Laurinc Laurincz Lyaurincz Laurinc Laurincz Lyaurincz Laurinc Laurincz Lyaurincz Laurinc Laurincz Lyaurincz Laurinc Laurincz Lyaurincz Laurinc Laurincz Lyaurincz Laurinc Laurincz Lyaurincz Laurincova Laurinczova Lyaurinczova Laurincova Laurinczova Lyaurinczova Libic Libicz Lyibicz Libic Libicz Lyibicz Libicova Libiczova Lyibiczova Libicova Libiczova Lyibiczova Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Licko Liczko Lyiczko Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lopusna Lopuszna Lyopuszna Lopusna Lopuszna Lyopuszna Lopusna Lopuszna Lyopuszna Lopusna Lopuszna Lyopuszna Lopusna Lopuszna Lyopuszna Lopusny Lopuszny Lyopuszny Lopusny Lopuszny Lyopuszny Lopusny Lopuszny Lyopuszny Lopusny Lopuszny Lyopuszny Lopusny Lopuszny Lyopuszny Lopusny Lopuszny Lyopuszny Lopusny Lopuszny Lyopuszny Lopusny Lopuszny Lyopuszny Lopusny Lopuszny Lyopuszny Lukac Lukacz Lyukacz Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciak Luptovcziak Lyuptovcziak Luptovciakova Luptovcziakova Lyuptovcziakova Lutonsky Lutonszky Lyutonszky Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Lysina Lyszina Lyyszina Machnic Mahnicz Maczhnicz Machnicova Mahniczova Maczhniczova Macula Maczula Maczula Macula Maczula Maczula Macula Maczula Maczula Macula Maczula Maczula Macula Maczula Maczula Maculova Maczulova Maczulova Maculova Maczulova Maczulova Maculova Maczulova Maczulova Maculova Maczulova Maczulova Majerik Majerik Majerik Majerikova Majerikova Majerikova Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernik Majernikova Majernikova Majernikova Marcinek Marczinek Marczinek Marcinekova Marczinekova Marczinekova Martinec Martinecz Martinecz Martinec Martinecz Martinecz Matis Matisz Matisz Matis Matisz Matisz Matis Matisz Matisz Matisova Matiszova Matiszova Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulikova Matulikova Matulikova Matulikova Matulikova Matulikova Michalik Mihalik Miczhalik Michelcikova Mihelczikova Miczhelczikova Michelcikova Mihelczikova Miczhelczikova Mikoviny Mikoviny Mikoviny Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Neupauer Neupauer Nyeupauer Neupauer Neupauer Nyeupauer Nikel Nikel Nyikel Nikel Nikel Nyikel Novysedlakova Novyszedlakova Nyovyszedlakova Novysedlakova Novyszedlakova Nyovyszedlakova Obona Obona Obona Obonova Obonova Obonova Obonova Obonova Obonova Obrtancova Obrtanczova Obrtanczova Obrtancova Obrtanczova Obrtanczova Obrtancova Obrtanczova Obrtanczova Obrtancova Obrtanczova Obrtanczova Olholucky Olholuczky Olholuczky Pacesa Paczesza Paczesza Pacesa Paczesza Paczesza Pacesa Paczesza Paczesza Pacesa Paczesza Paczesza Pacesa Paczesza Paczesza Pacesa Paczesza Paczesza Pacesova Paczeszova Paczeszova Pacesova Paczeszova Paczeszova Pacesova Paczeszova Paczeszova Pacesova Paczeszova Paczeszova Pacesova Paczeszova Paczeszova Pacesova Paczeszova Paczeszova Pacesova Paczeszova Paczeszova Pacesova Paczeszova Paczeszova Pacesova Paczeszova Paczeszova Pacesova Paczeszova Paczeszova Pacesova Paczeszova Paczeszova Pacesova Paczeszova Paczeszova Pauliak Pauliak Pauliak Pauliak Pauliak Pauliak Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pauliakova Pavliak Pavliak Pavliak Pavliak Pavliak Pavliak Pavliak Pavliak Pavliak Pavliakova Pavliakova Pavliakova Piliar Piliar Piliar Piliarova Piliarova Piliarova Pliestik Pliesztik Pliesztik Pliestikova Pliesztikova Pliesztikova Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobisova Pobiszova Pobiszova Pobisova Pobiszova Pobiszova Pobisova Pobiszova Pobiszova Pobisova Pobiszova Pobiszova Podholska Podholszka Podholszka Podhorsky Podhorszky Podhorszky Podhorsky Podhorszky Podhorszky Pohorelec Pohorelecz Pohorelecz Pohorelec Pohorelecz Pohorelecz Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliakova Poliakova Poliakova Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Polonyova Predajna Predajna Predajna Radoc Radocz Radocz Radoc Radocz Radocz Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Repciak Repcziak Repcziak Repciak Repcziak Repcziak Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolkova Rolkova Rolkova Rosinova Roszinova Roszinova Rostar Rosztar Rosztar Rostarova Rosztarova Rosztarova Rusnak Rusznak Rusznak Sajgalik Szajgalik Sajgalik Sajgalik Szajgalik Sajgalik Sajgalik Szajgalik Sajgalik Sajgalik Szajgalik Sajgalik Sajgalik Szajgalik Sajgalik Sajgalik Szajgalik Sajgalik Sajgalik Szajgalik Sajgalik Sajgalikova Szajgalikova Sajgalikova Sajgalikova Szajgalikova Sajgalikova Sajgalikova Szajgalikova Sajgalikova Sajgalikova Szajgalikova Sajgalikova Sajgalilkova Szajgalilkova Sajgalilkova Sasik Szaszik Saszik Schrotter Szhrotter Sczhrotter Schrotter Szhrotter Sczhrotter Schrutter Szhrutter Sczhrutter Sihelsky Szihelszky Sihelszky Skolka Szkolka Skolka Skorsepa Szkorszepa Skorszepa Skorsepa Szkorszepa Skorszepa Slabejova Szlabejova Slabejova Smigura Szmigura Smigura Sperka Szperka Sperka Sperka Szperka Sperka Sperka Szperka Sperka Sperka Szperka Sperka Sperka Szperka Sperka Sperka Szperka Sperka Sperka Szperka Sperka Sperka Szperka Sperka Sperka Szperka Sperka Sperka Szperka Sperka Sperka Szperka Sperka Sperka Szperka Sperka Sperkova Szperkova Sperkova Sperkova Szperkova Sperkova Sperkova Szperkova Sperkova Sperkova Szperkova Sperkova Srnka Szrnka Srnka Srnka Szrnka Srnka Srnka Szrnka Srnka Srnka Szrnka Srnka Srnka Szrnka Srnka Srnka Szrnka Srnka Srnka Szrnka Srnka Srnka Szrnka Srnka Srnkova Szrnkova Srnkova Srnkova Szrnkova Srnkova Srnkova Szrnkova Srnkova Srnkova Szrnkova Srnkova Srnkova Szrnkova Srnkova Srnkova Szrnkova Srnkova Srnkova Szrnkova Srnkova Srnkova Szrnkova Srnkova Srnkova Szrnkova Srnkova Srnkova Szrnkova Srnkova Srnkova Szrnkova Srnkova Stolajter Sztolajter Stolajter Strcula Sztrczula Strczula Stredoslovenske Sztredoszlovenszke Stredoszlovenszke Stredoslovenske Sztredoszlovenszke Stredoszlovenszke Strycekova Sztryczekova Stryczekova Styk Sztyk Styk Suhajdova Szuhajdova Suhajdova Svancara Szvanczara Svanczara Svancarova Szvanczarova Svanczarova Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantnerova Szvantnerova Svantnerova Svidran Szvidran Svidran Svidran Szvidran Svidran Svidranova Szvidranova Svidranova Syc Szycz Sycz Tapajcikova Tapajczikova Tyapajczikova Teslarova Teszlarova Tyeszlarova Treger Treger Tyreger Treger Treger Tyreger Treger Treger Tyreger Treger Treger Tyreger Tregerova Tregerova Tyregerova Uhrin Uhrin Uhrin Uhrinova Uhrinova Uhrinova Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urbancikova Urbanczikova Urbanczikova Urbanova Urbanova Urbanova Viliam Viliam Viliam Vladimir Vladimir Vladimir Vojtekova Vojtekova Vojtekova Voloscuk Voloszczuk Voloszczuk Vraniak Vraniak Vraniak Vraniak Vraniak Vraniak Vrbovska Vrbovszka Vrbovszka Vrbovska Vrbovszka Vrbovszka Vrbovsky Vrbovszky Vrbovszky Vrbovsky Vrbovszky Vrbovszky Vrbovsky Vrbovszky Vrbovszky Vrbovsky Vrbovszky Vrbovszky Vrbovsky Vrbovszky Vrbovszky Vrbovsky Vrbovszky Vrbovszky Zahorcova Zahorczova Zsahorczova Zahorcova Zahorczova Zsahorczova Zahorcova Zahorczova Zsahorczova Zahorec Zahorecz Zsahorecz Zajac Zajacz Zsajacz Zajac Zajacz Zsajacz Zajac Zajacz Zsajacz Zdarska Zdarszka Zsdarszka Zdarska Zdarszka Zsdarszka Zdarska Zdarszka Zsdarszka Zubakova Zubakova Zsubakova

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.