Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Stránka
Stranka is joined to the village (town): Socovce

OLD NAMES of the village(town):
1773 Nagy-Szoczocz, Soczowcze, 1786 Nagy-Soczocz, Soczowcze, 1808 Nagy-Szoczócz, Welké Socowce, 1863–1907 Nagyszocóc, 1913 Szocóc, 1920– Socovce
Svätá Mara: 1808 Szent-Mária, Swatá Maria, Swatá Mara, 1863–1873, 1913 Szentmaria, 1877–1907 Kisszocóc és Szentmária, 1920–1944 Svätá Mara
Stránka: 1773 Kis-Szoczocz, Stranka, 1786 Kisch-Soczocz, Stranka, 1808 Kis-Szoczócz, Stránka, 1863–1873 Kisszocóc

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bielik Bielik Bielik Bieliková Bielikova Bielikova Bíziková Bizikova Bizikova Brisuda Brisuda Briszuda Brisudová Brisudova Briszudova Buocik Buocik Buoczik Cíger Ciger Cziger Cígerová Cigerova Czigerova Duchoň Duchon Duhony Duchoňová Duchonova Duhonyova Fajber Fajber Fajber Fajberová Fajberova Fajberova Fedor Fedor Fedor Fedorová Fedorova Fedorova Fekeč Fekec Fekecs Fekečová Fekecova Fekecsova Flak Flak Flak Flaková Flakova Flakova Frličková Frlickova Frlicskova Gabriš
... above surnames continue below the google map

Stranka bordering the villages(towns): Abramova | Bela | Bela | Bela-Dulice | Benice | Blatnica | Blazovce | Bodorova | Bohunkovska Strana | Borcova | Briestie | Budis | Bystricka | Cremosne | Danova | Diakova | Diviaky | Dolina | Dolna Stubna | Dolne Jaseno | Dolny Kalnik | Drazkovce | Dubove | Dulice | Dvorec | Folkusova | Fricova Lehota | Fryvald | Hadviga | Haj | Horne Jaseno | Horny Kalnik | Ivancina | Jahodniky | Jasenovo | Jazernica | Kalamenova | Karlova | Kevice | Klacno | Klastor pod Znievom | Kostany nad Turcom | Kostoliste | Laclava | Laskar | Lazany | Leziachov | Liesno | Male Rakovo | Maly Cepcin | Markovice | Moskovec | Mosovce | Necpaly | Nedozor | Nitrianske Pravno | Ondrasova | Parastina | Polerieka | Poluvsie | Pozehy | Pravenec | Pribovce | Rajecka Lesna | Rakovo | Raksa | Rudno | Sklabina | Sklabinsky Podzamok | Slovany | Slovenske Pravno | Socovce | Solka | Svata Helena | Svata Mara | Trebostovo | Trnovo | Trstena | Turcianske Jaseno | Turcianske Teplice | Turciansky Dur | Turciansky Michal | Turciansky Peter | Turecka | Valca | Valentova | Velky Cepcin | Vieska | Vricko | Vysehradne | Zabokreky | Zaborie | Zorkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gabris Gabris Gajdoš Gajdos Gajdos Gajdošová Gajdosova Gajdosova Galusová Galusova Galuszova Geisbacherová Geisbacherova Geiszbaherova Gríger Griger Griger Grígerová Grigerova Grigerova Gulas Gulas Gulasz Gulasová Gulasova Gulaszova Haladej Haladej Haladej Haladejová Haladejova Haladejova Hlavňa Hlavna Hlavnya Hoferica Hoferica Hofericza Hofericová Hofericova Hofericzova Hrabovská Hrabovska Hrabovszka Hubka Hubka Hubka Hubková Hubkova Hubkova Jánošík Janosik Janosik Janošíková Janosikova Janosikova Jánošíková Janosikova Janosikova Keráčik Keracik Keracsik Keráčíková Keracikova Keracsikova Kollárik Kollarik Kollarik Kolláriková Kollarikova Kollarikova Krasničan Krasnican Krasznicsan Krasničanová Krasnicanova Krasznicsanova Krupcová Krupcova Krupczova Krupec Krupec Krupecz Kubacka Kubacka Kubaczka Kubačka Kubacka Kubacska Kubacková Kubackova Kubaczkova Kubačková Kubackova Kubacskova Kujan Kujan Kujan Kujanová Kujanova Kujanova Kupčuliak Kupculiak Kupcsuliak Kupčuliaková Kupculiakova Kupcsuliakova Kvašňovská Kvasnovska Kvasnyovszka Kvašnovský Kvasnovsky Kvasnovszky Kvašňovský Kvasnovsky Kvasnyovszky Lako Lako Lako Laková Lakova Lakova Maretta Maretta Maretta Marettová Marettova Marettova Mažári Mazari Mazsari Mažáriová Mazariova Mazsariova Mencel Mencel Menczel Mencelová Mencelova Menczelova Menczelová Menczelova Menczelova Michalda Michalda Mihalda Michaldová Michaldova Mihaldova Mináriková Minarikova Minarikova Náništová Nanistova Nanistova Ondrík Ondrik Ondrik Ondríková Ondrikova Ondrikova Orsághová Orsaghova Orszaghova Országh Orszagh Orszagh Paulovič Paulovic Paulovics Paulovičová Paulovicova Paulovicsova Piaček Piacek Piacsek Piteľka Pitelka Pitelyka Piteľková Pitelkova Pitelykova Poláková Polakova Polakova Povrazník Povraznik Povraznik Povrazníková Povraznikova Povraznikova Přikrylová Prikrylova Přikrylova Šimková Simkova Simkova Škuta Skuta Skuta Škutová Skutova Skutova Štancel Stancel Stanczel Štanclová Stanclova Stanczlova Štefunda Stefunda Stefunda Štefundová Stefundova Stefundova Sunka Sunka Szunka Ulej Ulej Ulej Ulejová Ulejova Ulejova Vrábel Vrabel Vrabel Vrablová Vrablova Vrablova Vráblová Vrablova Vrablova Záhumenská Zahumenska Zahumenszka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Beresik Bereszik Bereszik Bizikova Bizikova Bizikova Brisuda Briszuda Briszuda Brisuda Briszuda Briszuda Brisudova Briszudova Briszudova Cigerova Czigerova Csigerova Fajber Fajber Fajber Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gasso Gaszszo Gaszszo Geisbacher Geiszbaher Geiszbaczher Griger Griger Griger Griger Griger Griger Grigerova Grigerova Grigerova Gulas Gulasz Gulasz Haladej Haladej Haladej Ivo Ivo Ivo Janosik Janoszik Janoszik Janosik Janoszik Janoszik Jarmila Jarmila Jarmila Keracik Keraczik Keraczik Keracikova Keraczikova Keraczikova Krupec Krupecz Krupecz Krupec Krupecz Krupecz Kupculiak Kupczuliak Kupczuliak Kvasnovsky Kvasznovszky Kvasznovszky Mazari Mazari Mazari Mencel Menczel Menczel Mencel Menczel Menczel Ondrikova Ondrikova Ondrikova Ondrikova Ondrikova Ondrikova Orszagh Orszagh Orszzagh Padej Padej Padej Piacek Piaczek Piaczek Pitelka Pitelka Pitelka Skuta Szkuta Skuta Stefunda Sztefunda Stefunda Stefundova Sztefundova Stefundova Ulej Ulej Ulej Zahumensky Zahumenszky Zsahumenszky Zelnecky Zelneczky Zselneczky

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.