Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church Ruin built-1250

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Rajecz
rc » Konszka
Stránske

OLD NAMES of the village(town):
1773 Sztranszke, Stranske, 1786 Stranszke, 1808 Sztránszke, Stránské, 1863–1882 Sztránszke, 1888 Sztranszke, 1892 Sztranszké, 1895 Sztránszké, 1907–1913 Alsóosztorány, 1920– Stránske

POPULATION of Stranske in 2005: 686 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bahuľová Bahulova Bahulyova Baránek Baranek Baranek Baránková Barankova Barankova Bieliková Bielikova Bielikova Brodňan Brodnan Brodnyan Brodňanová Brodnanova Brodnyanova Bušíková Busikova Busikova Čanecká Canecka Csaneczka Čanecký Canecky Csaneczky Chrachala Chrachala Hrahala Chrachalová Chrachalova Hrahalova Dolinajová Dolinajova Dolinajova Dolinay Dolinay Dolinay Dolinayová Dolinayova Dolinayova Dolník Dolnik Dolnik Dolníková Dolnikova Dolnikova Dubeň Duben Dubeny
... above surnames continue below the google map

Stranske bordering the villages(towns): Babkov | Banova | Benov | Bitarova | Bodina | Borova | Brezany | Briestenne | Bystricka | Bytca | Bytcica | Celkova Lehota | Cherubinova Cierna | Dolna Tizina | Dolne Hlboke | Dolne Vrutky | Dolne Zaturcie | Domaniza | Domanizska Lehota | Drienove | Durcina | Durdove | Fackov | Fryvald | Gbelany | Hlboke nad Vahom | Horky | Horne Hlboke | Horne Vrutky | Horne Zaturcie | Horny Mostenec | Hrabove | Hradna | Hricovske Podhradie | Hvozdnica | Ilove | Jablonove | Jahodniky | Jasenove | Kamenna Poruba | Kardosova Vieska | Klace | Knazova Lehota | Konska | Kostany nad Turcom | Kostolec | Krasnany | Kunerad | Lietava | Lietavska Lucka | Lietavska Svinna | Lietavska Svinna-Babkov | Lietavska Zavadka | Lipovec | Mala Bytca | Mala Cierna | Male Lednice | Marsova-Rasov | Martin | Miksova | Mojs | Mojsova Lucka | Nededza | Nezbudska Lucka | Pastina Zavada | Peklina | Plevnik | Plevnik-Drienove | Pocarova | Podhorie | Podmanin | Poluvsie | Porubka | Povazska Tepla | Povazske Podhradie | Praznov | Precin | Predmier | Pruzina | Rajec | Rajecka Lesna | Rajecke Teplice | Rasov | Riadok | Rosina | Sadocne | Sebestanova | Stranavy | Strecno | Suja | Sulov | Sulov-Hradna | Tizina | Trebostovo | Tri Dvory | Trnove | Trnovo | Trstena | Turciansky Peter | Turie | Turie | Urbanov | Varin | Velka Bytca | Velka Cierna | Visnove | Vrchtepla | Vrtizer | Vrutky | Zabokreky | Zaluz | Zaskalie | Zaturcie | Zavodie | Zbynov | Zemianska Zavada | Zemiansky Kvasov | Zilina

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Dubeňová Dubenova Dubenyova Ďurian Durian Gyurian Ďurianová Durianova Gyurianova Ďuricová Duricova Gyuriczova Fašánok Fasanok Fasanok Gabčík Gabcik Gabcsik Gabčíková Gabcikova Gabcsikova Grupáč Grupac Grupacs Grupačová Grupacova Grupacsova Grupáčová Grupacova Grupacsova Hlinková Hlinkova Hlinkova Hodásová Hodasova Hodaszova Hudek Hudek Hudek Jahôdka Jahodka Jahodka Jahôdková Jahodkova Jahodkova Jančuch Jancuch Jancsuh Jančúch Jancuch Jancsuh Jančuchová Jancuchova Jancsuhova Jančúchová Jancuchova Jancsuhova Jankech Jankech Jankeh Jarinová Jarinova Jarinova Kasman Kasman Kaszman Kasmanová Kasmanova Kaszmanova Knapcová Knapcova Knapczova Knapec Knapec Knapecz Králová Kralova Kralova Kucko Kucko Kuczko Kucková Kuckova Kuczkova Kulichová Kulichova Kulihova Kulisin Kulisin Kuliszin Kulisinová Kulisinova Kuliszinova Lalík Lalik Lalik Laliková Lalikova Lalikova Lalíková Lalikova Lalikova Lietavcová Lietavcova Lietavczova Lietavec Lietavec Lietavecz Lingeš Linges Linges Lingešová Lingesova Lingesova Majerčík Majercik Majercsik Majerčíková Majercikova Majercsikova Mäký Maky Maky Maslančík Maslancik Maszlancsik Matiašovská Matiasovska Matiasovszka Matiašovský Matiasovsky Matiasovszky Murárik Murarik Murarik Muráriková Murarikova Murarikova Myšiak Mysiak Mysiak Myšiaková Mysiakova Mysiakova Person Person Perszon Personová Personova Perszonova Piala Piala Piala Pialová Pialova Pialova Pitek Pitek Pitek Piteková Pitekova Pitekova Pleva Pleva Pleva Plevová Plevova Plevova Rosinčinová Rosincinova Roszincsinova Rybáriková Rybarikova Rybarikova Rybárová Rybarova Rybarova Škatuliaková Skatuliakova Skatuliakova Škola Skola Skola Školová Skolova Skolova Slamka Slamka Szlamka Slamková Slamkova Szlamkova Štadáni Stadani Stadani Štadaniová Stadaniova Stadaniova Štadániová Stadaniova Stadaniova Súlovec Sulovec Szulovecz Tomaník Tomanik Tomanik Tomaníková Tomanikova Tomanikova Ursík Ursik Urszik Ursíková Ursikova Urszikova Valientová Valientova Valientova Vdovičík Vdovicik Vdovicsik Vdovičíková Vdovicikova Vdovicsikova Vereš Veres Veres Verešová Veresova Veresova Vráblová Vrablova Vrablova Záň Zan Zany Záňová Zanova Zanyova Ziman Ziman Ziman

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Bahulova Bahulova Bahulova Bahulova Bahulova Bahulova Baraanek Baraanek Baraanek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Baranek Bielik Bielik Bielik Brodnan Brodnan Brodnan Canecky Czaneczky Csaneczky Chrachala Hrahala Cshraczhala Dolinay Dolinay Gyolinay Dolinay Dolinay Gyolinay Dolnik Dolnik Gyolnik Dudasova Dudaszova Gyudaszova Durianova Durianova Gyurianova Fris Frisz Frisz Gaalova Gaalova Gaalova Gabcik Gabczik Gabczik Gabcik Gabczik Gabczik Gabcik Gabczik Gabczik Gabcik Gabczik Gabczik Gabcik Gabczik Gabczik Gabcik Gabczik Gabczik Gombarsky Gombarszky Gombarszky Grupac Grupacz Grupacz Hodas Hodasz Hodasz Jan Jan Jan Jancuch Janczuh Janczuczh Jancuch Janczuh Janczuczh Jankech Jankeh Jankeczh Juraj Juraj Juraj Kamenik Kamenik Kamenik Kasmanova Kaszmanova Kaszmanova Knapcova Knapczova Knapczova Knapec Knapecz Knapecz Knapec Knapecz Knapecz Knapec Knapecz Knapecz Knapec Knapecz Knapecz Knapec Knapecz Knapecz Lalik Lalik Lyalik Lalik Lalik Lyalik Lalik Lalik Lyalik Lalik Lalik Lyalik Lalikova Lalikova Lyalikova Lietavcova Lietavczova Lyietavczova Lietavska Lietavszka Lyietavszka Majercik Majerczik Majerczik Majercik Majerczik Majerczik Majercikova Majerczikova Majerczikova Maky Maky Maky Mangova Mangova Mangova Maslancik Maszlanczik Maszlanczik Maslancik Maszlanczik Maszlanczik Matiasovska Matiaszovszka Matiaszovszka Matiasovsky Matiaszovszky Matiaszovszky Miko Miko Miko Mitas Mitasz Mitasz Radoslava Radoszlava Radoszlava Skorvanek Szkorvanek Skorvanek Stadani Sztadani Stadani Stadaniova Sztadaniova Stadaniova Stadaniova Sztadaniova Stadaniova Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Turska Turszka Tyurszka Urban Urban Urban Ursik Urszik Urszik Vandlik Vandlik Vandlik Veresova Vereszova Vereszova Zimanova Zimanova Zsimanova Zimanova Zimanova Zsimanova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Chládek Georgius Chládek Michael Ledabol Joannes Susó Georgius Kovács Joannes Bárdik Georgius Guba Joannes Szudor Joannes Krachala Nicolaus Krachala Georgius Krachala Michael Krachala Georgius Bednár Martinus Orieszek Michael Orieszek Jánovich Georgius Jánovich Martinus Ledábol Georgius Jáncsú Joannes Jáncsú Georgius Gyurián Joannes Gyurián Simon János Nicolaus Dobes Nicolaus Kosút Nicolaus Roikó Nicolaus Moráva Joannes Wávro Joannes Vávro Nicolaus Sztranyán Gáborka Joannes Kéres Joannes Keres Georgius Gabcsik Georgius Krachála Michael Lió Nicolaus Lió Georgius Micsik Nicolaus Gyurko Joannes Voiko Nicolaus Kovacs Joannes Hovan Michael Kuczko Georgius Kuczko Michael Majerik Martinus Suson Michael Barany Georgius Bieli Felix Halama

n78_23_162 n78_23_163 n78_23_545

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.