Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Puchó
luth » Puchó
rc » Puchó
Streženice

OLD NAMES of the village(town):
1773 Sztreženicz, Strečenice [!], 1786 Streschenicz, Streženice, 1808 Sztrezsenicz, Střeženice, 1863–1882 Sztrezenic, 1888–1902 Sztrezsenic, 1907–1913 Kebeles, 1920–1979, 1990– Streženice

POPULATION of Strezenice in 2005: 853 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamička Adamicka Adamicska Adamičková Adamickova Adamicskova Aksamit Aksamit Akszamit Aksamitová Aksamitova Akszamitova Bačík Bacik Bacsik Bačíková Bacikova Bacsikova Balát Balat Balat Balážová Balazova Balazsova Bartoš Bartos Bartos Bartošová Bartosova Bartosova Blaško Blasko Blasko Blašková Blaskova Blaskova Bodová Bodova Bodova Brindza Brindza Brindza Chano Chano Hano Cíbik Cibik Czibik Daniška Daniska Daniska Danišková Daniskova Daniskova Dejová Dejova Dejova Dočárová
... above surnames continue below the google map

Strezenice bordering the villages(towns): Belusa | Benov | Bohunice | Breznica | Briestenne | Celkova Lehota | Cerveny Kamen | Dohnany | Dolna Breznica | Dolna Marikova | Dolne Kockovce | Dolny Lieskov | Dolny Mostenec | Drienove | Dubkova | Dulov | Dulovska Nova Ves | Durdove | Hatne | Hlboke nad Vahom | Hloza | Horenice | Horenicka Horka | Horka | Horna Breznica | Horne Kockovce | Horny Lieskov | Horny Mostenec | Horovce | Hostina | Hrabovka | Ihriste | Jasenica | Kamenicany | Kliestina | Koseca | Kostolec | Krivoklat | Kvasov | Ladce | Lednica | Lednicka Lehota | Lednicke Rovne | Lieskov | Lieskov | Lieskov | Luky | Lysa pod Makytou | Mala Jasenica | Mala Udica | Marsova-Rasov | Medne | Mestecko | Miksova | Mikusovce | Milochov | Mostiste | Nimnica | Nosice | Nozdrovice | Okrut | Orlove | Panska Tuchyna | Plevnik | Plevnik-Drienove | Pocarova | Podhorie | Podmanin | Podskalie | Podvazie | Podvazie | Povazska Bystrica | Povazska Tepla | Povazske Podhradie | Praznov | Precin | Precinska Lehota | Predmier | Prosne | Pruske | Pruzina | Puchov | Puchovska Ulica | Rasov | Savcina | Savcina-Podvazie | Sebestanova | Sedmerovec | Slavnica | Slopna | Stupne | Sverepec | Toposovska Breznica | Trstie | Tuchyna | Tunezice | Udica | Upohlav | Urbanov | Velka Jasenica | Velka Udica | Vieska | Vieska-Bezdedov | Visolaje | Vrsatske Podhradie | Vrtizer | Zaluz | Zariecie | Zaskalie | Zbora | Zemianska Tuchyna | Zemianska Zavada | Zemiansky Kvasov | Zubak

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Docarova Docsarova Eglyová Eglyova Eglyova Ficek Ficek Ficzek Filla Filla Filla Gašpárek Gasparek Gasparek Gašpárková Gasparkova Gasparkova Gažo Gazo Gazso Gažová Gazova Gazsova Halas Halas Halasz Halasová Halasova Halaszova Jakubík Jakubik Jakubik Jakubíková Jakubikova Jakubikova Janis Janis Janisz Janisová Janisova Janiszova Janták Jantak Jantak Jantáková Jantakova Jantakova Jurisa Jurisa Jurisza Jurisová Jurisova Juriszova Kadlecová Kadlecova Kadleczova Karas Karas Karasz Karasová Karasova Karaszova Klobučník Klobucnik Klobucsnik Klobučníková Klobucnikova Klobucsnikova Knapková Knapkova Knapkova Kopačka Kopacka Kopacska Kopačková Kopackova Kopacskova Korená Korena Korena Košútová Kosutova Kosutova Kotvas Kotvas Kotvasz Kováč Kovac Kovacs Kováčik Kovacik Kovacsik Kováčová Kovacova Kovacsova Králik Kralik Kralik Kubišová Kubisova Kubisova Kucej Kucej Kuczej Loduha Loduha Loduha Loduhová Loduhova Loduhova Mackovčinová Mackovcinova Maczkovcsinova Matejíková Matejikova Matejikova Medňanská Mednanska Mednyanszka Medňanský Mednansky Mednyanszky Michalík Michalik Mihalik Michalíková Michalikova Mihalikova Miho Miho Miho Mihová Mihova Mihova Moštenan Mostenan Mostenan Obšivan Obsivan Obsivan Ondruš Ondrus Ondrus Ondrušová Ondrusova Ondrusova Pavlis Pavlis Pavlisz Pavlisová Pavlisova Pavliszova Pažitná Pazitna Pazsitna Pecušík Pecusik Peczusik Pivko Pivko Pivko Pivková Pivkova Pivkova Poljak Poljak Poljak Provazník Provaznik Provaznik Provazníková Provaznikova Provaznikova Rojková Rojkova Rojkova Rusnák Rusnak Rusznak Rusnáková Rusnakova Rusznakova Šelestiak Selestiak Selesztiak Šelestiaková Selestiakova Selesztiakova Šimo Simo Simo Šimová Simova Simova Škripec Skripec Skripecz Solík Solik Szolik Solíková Solikova Szolikova Struharňanská Struharnanska Sztruharnyanszka Struharňanský Struharnansky Sztruharnyanszky Svorada Svorada Szvorada Svoradová Svoradova Szvoradova Útla Utla Utla Vicáň Vican Viczany Vojtek Vojtek Vojtek Vojteková Vojtekova Vojtekova Vrábel Vrabel Vrabel Vráblová Vrablova Vrablova Zuzincová Zuzincova Zuzinczova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamicka Adamiczka Adamiczka Adamicka Adamiczka Adamiczka Aksamitova Akszamitova Akszamitova Aksamitova Akszamitova Akszamitova Bacik Baczik Baczik Badzgon Badzgon Badzgon Badzgon Badzgon Badzgon Balat Balat Balat Banasova Banaszova Banaszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Baryusova Baryuszova Baryuszova Benian Benian Benian Biberlova Biberlova Biberlova Blaskova Blaszkova Blaszkova Boda Boda Boda Brindza Brindza Brindza Brindza Brindza Brindza Brindzova Brindzova Brindzova Centova Czentova Csentova Cickan Cziczkan Csiczkan Cickanova Cziczkanova Csiczkanova Ciger Cziger Csiger Cigerova Czigerova Csigerova Daniska Daniszka Gyaniszka Daniskova Daniszkova Gyaniszkova Daniskova Daniszkova Gyaniszkova Fabry Fabry Fabry Fajnerova Fajnerova Fajnerova Gambosova Gamboszova Gamboszova Gazo Gazo Gazo Gazova Gazova Gazova Gonova Gonova Gonova Granzer Granzer Granzer Hajdova Hajdova Hajdova Halas Halasz Halasz Halas Halasz Halasz Halas Halasz Halasz Ivan Ivan Ivan Jan Jan Jan Janicek Janiczek Janiczek Janis Janisz Janisz Janisova Janiszova Janiszova Jozef Jozef Jozef Jurik Jurik Jurik Jurisa Jurisza Jurisza Karas Karasz Karasz Karas Karasz Karasz Koreny Koreny Koreny Kovac Kovacz Kovacz Kubis Kubisz Kubisz Kucej Kuczej Kuczej Lobuha Lobuha Lyobuha Lobuha Lobuha Lyobuha Lobuhova Lobuhova Lyobuhova Loduha Loduha Lyoduha Loduha Loduha Lyoduha Loduha Loduha Lyoduha Loduha Loduha Lyoduha Loduha Loduha Lyoduha Loduha Loduha Lyoduha Loduha Loduha Lyoduha Loduha Loduha Lyoduha Loduha Loduha Lyoduha Loduhova Loduhova Lyoduhova Macho Maho Maczho Matejik Matejik Matejik Mednansky Mednanszky Mednanszky Micek Miczek Miczek Micek Miczek Miczek Obsivan Obszivan Obszivan Obsivan Obszivan Obszivan Ockajova Oczkajova Oczkajova Pavlis Pavlisz Pavlisz Pazitny Pazitny Pazitny Pijak Pijak Pijak Pivko Pivko Pivko Pivko Pivko Pivko Pivko Pivko Pivko Pivko Pivko Pivko Provaznik Provaznik Provaznik Provaznikova Provaznikova Provaznikova Provaznikova Provaznikova Provaznikova Rosina Roszina Roszina Rosina Roszina Roszina Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Selestiakova Szelesztiakova Selesztiakova Selestiakova Szelesztiakova Selesztiakova Solik Szolik Solik Stefan Sztefan Stefan Stromajer Sztromajer Stromajer Svorada Szvorada Svorada Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urbanova Urickova Uriczkova Uriczkova Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavikova Vaczlavikova Vaczlavikova Vaclavikova Vaczlavikova Vaczlavikova Velackova Velaczkova Velaczkova Vican Viczan Viczan Vican Viczan Viczan Vican Viczan Viczan Vicanova Viczanova Viczanova Virdzek Virdzek Virdzek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vojtek Vrablova Vrablova Vrablova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Andreas Pivko Joannes Mostyenán Joannes Szedlák Joannes Ruzák Joannes Smuch Nicolaus Szuzenecz Andreas Bartoss Andreas Hanussek Joannes Balita Hraboki Extraneusok Adamus Kalma Stephanus Szovreda Nicolaus Bodnár Andreas Marczala Joannes Taraba Stephanus Szidlo Szedlova Andreas Meszár Joannes Meszár Georgius Bartos Paulus Polják Madarka Georgius Pivko Ge Bartos Gyurikovech Joannes Bartos Andreas Bobeczki Georgius Buczko Andreas Buczko Andreas Kocskocski Nicolaus Zenak Puchoi Extraneusok

n78_23_347 n78_23_549

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.