Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_25_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Beszterczebánya
luth » Libetbánya
Svätý Ondrej nad Hronom
Svaty Ondrej nad Hronom is joined to the village (town): Brusno

OLD NAMES of the village(town):
1960–1973 Hronov, 1973– Brusno
Brusno: 1773, 1873–1882 Brusznó, 1786 Brusno, 1808 Bruszno, Brusno, 1863 Brúsznó, 1888–1913 Borosznó, 1920–1960 Brusno
Svätý Ondrej nad Hronom: 1773 Sz[ent]-András, 1786 S[ent]-Andrásch, 1808 Szent-András, Swatý Ondrej, 1863–1902 Szentandrás, 1907–1913 Garamszentandrás, 1920 Svätý Ondrej, 1927–1960 Svätý Ondrej nad Hronom

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bakoš Bakos Bakos Bakošová Bakosova Bakosova Balco Balco Balczo Balcová Balcova Balczova Balko Balko Balko Balková Balkova Balkova Cambel Cambel Czambel Chamko Chamko Hamko Chromek Chromek Hromek Chválik Chvalik Hvalik Chváliková Chvalikova Hvalikova Citara Citara Czitara Citarová Citarova Czitarova Ďuriančik Duriancik Gyuriancsik Ďuriančík Duriancik Gyuriancsik Ďuriančiková Duriancikova Gyuriancsikova Ďuriančíková Duriancikova Gyuriancsikova Dutková Dutkova Dutkova
... above surnames continue below the google map

Svaty Ondrej nad Hronom bordering the villages(towns): Balaze | Banska Bystrica | Brezova | Brusno | Brusno | Bully | Bystra | Dolna Lehota | Donovaly | Dubova | Hiadel | Horna Lehota | Horna Micina | Hronec | Jasenie | Jergaly | Kaliste | Kramliste | Kyncelova | Lopej | Lubietova | Lucatin | Lupcianska Ulica | Medzibrod | Molca | Mostenica | Motycky | Nemce | Nemecka | Osrblie | Podbrezova | Podkonice | Pohronsky Bukovec | Ponicka Lehota | Poniky | Povraznik | Predajna | Priechod | Raztoka | Selce | Slovenska Lupca | Strelniky | Vajskova | Valaska | Vysna Revuca | Zamostie

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Fortiak Fortiak Fortiak Fortiaková Fortiakova Fortiakova Hermánek Hermanek Hermanek Hermáneková Hermanekova Hermanekova Hláčik Hlacik Hlacsik Hláčiková Hlacikova Hlacsikova Hlinka Hlinka Hlinka Hraško Hrasko Hrasko Hrašková Hraskova Hraskova Hroncová Hroncova Hronczova Hudák Hudak Hudak Hudáková Hudakova Hudakova Huťka Hutka Hutyka Huťková Hutkova Hutykova Huťová Hutova Hutyova Jarabák Jarabak Jarabak Jarabáková Jarabakova Jarabakova Karcel Karcel Karczel Karcelová Karcelova Karczelova Kelemachová Kelemachova Kelemahova Kohútová Kohutova Kohutova Kováčik Kovacik Kovacsik Kováčiková Kovacikova Kovacsikova Krajčiová Krajciova Krajcsiova Krakovská Krakovska Krakovszka Kubus Kubus Kubusz Kubusová Kubusova Kubuszova Lamper Lamper Lamper Lamperová Lamperova Lamperova Lehocká Lehocka Lehoczka Lehocký Lehocky Lehoczky Lihan Lihan Lihan Lihanová Lihanova Lihanova Lipková Lipkova Lipkova Lodererová Lodererova Lodererova Lupták Luptak Luptak Luptáková Luptakova Luptakova Majerová Majerova Majerova Majliš Majlis Majlis Melišková Meliskova Meliskova Mikloš Miklos Miklos Miklošová Miklosova Miklosova Mlynárčik Mlynarcik Mlynarcsik Oravec Oravec Oravecz Pančuška Pancuska Pancsuska Pančušková Pancuskova Pancsuskova Patráš Patras Patras Pavúk Pavuk Pavuk Pavúková Pavukova Pavukova Pejko Pejko Pejko Peťko Petko Petyko Peťková Petkova Petykova Petrík Petrik Petrik Pikula Pikula Pikula Plško Plsko Plsko Plšková Plskova Plskova Šagát Sagat Sagat Šagátová Sagatova Sagatova Sanitra Sanitra Szanitra Šebeš Sebes Sebes Šebešová Sebesova Sebesova Šelest Selest Seleszt Šelestová Selestova Selesztova Slabecius Slabecius Szlabecziusz Slabeciusová Slabeciusova Szlabecziuszova Sokol Sokol Szokol Sokolová Sokolova Szokolova Stolárová Stolarova Sztolarova Šuhajda Suhajda Suhajda Šuhajdová Suhajdova Suhajdova Uhrík Uhrik Uhrik Uhríková Uhrikova Uhrikova Vaník Vanik Vanik Vaníková Vanikova Vanikova Vasilovčíková Vasilovcikova Vaszilovcsikova Vierik Vierik Vierik Vieriková Vierikova Vierikova Vrzal Vrzal Vrzal Vrzalová Vrzalova Vrzalova Živická Zivicka Zsiviczka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Abasanova Abaszanova Abaszanova Adamovic Adamovicz Adamovicz Adamovic Adamovicz Adamovicz Alena Alena Alena Badani Badani Badani Badura Badura Badura Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Bakosova Bakoszova Bakoszova Bakosova Bakoszova Bakoszova Bakosova Bakoszova Bakoszova Bakosova Bakoszova Bakoszova Baksa Baksza Baksza Baksa Baksza Baksza Baksa Baksza Baksza Baksova Bakszova Bakszova Baksova Bakszova Bakszova Balco Balczo Balczo Balco Balczo Balczo Balco Balczo Balczo Balco Balczo Balczo Balco Balczo Balczo Balco Balczo Balczo Balco Balczo Balczo Balcova Balczova Balczova Balcova Balczova Balczova Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balko Balkova Balkova Balkova Balkova Balkova Balkova Baran Baran Baran Bariakova Bariakova Bariakova Barla Barla Barla Barla Barla Barla Bartos Bartosz Bartosz Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Batkova Batkova Batkova Belica Belicza Belicza Belicova Beliczova Beliczova Bellusova Belluszova Belluszova Bellusova Belluszova Belluszova Benca Bencza Bencza Benca Bencza Bencza Beno Beno Beno Bician Biczian Biczian Bician Biczian Biczian Bician Biczian Biczian Bician Biczian Biczian Bician Biczian Biczian Bires Biresz Biresz Bockaj Boczkaj Boczkaj Bockaj Boczkaj Boczkaj Bockaj Boczkaj Boczkaj Borko Borko Borko Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boselova Boszelova Boszelova Boselova Boszelova Boszelova Branecka Braneczka Braneczka Bruchacova Bruhaczova Bruczhaczova Bruchacova Bruhaczova Bruczhaczova Bruchacova Bruhaczova Bruczhaczova Budovic Budovicz Budovicz Burger Burger Burger Busniak Buszniak Buszniak Busniak Buszniak Buszniak Cambel Czambel Csambel Cambel Czambel Csambel Cambelova Czambelova Csambelova Capek Czapek Csapek Capek Czapek Csapek Capekova Czapekova Csapekova Cernakova Czernakova Csernakova Chamko Hamko Cshamko Chamko Hamko Cshamko Chamko Hamko Cshamko Chamko Hamko Cshamko Chamko Hamko Cshamko Chamko Hamko Cshamko Chamko Hamko Cshamko Chamkova Hamkova Cshamkova Chramec Hramecz Cshramecz Chromek Hromek Cshromek Chromek Hromek Cshromek Chromekova Hromekova Cshromekova Chromekova Hromekova Cshromekova Chromekova Hromekova Cshromekova Chvalik Hvalik Cshvalik Chvalik Hvalik Cshvalik Chvalik Hvalik Cshvalik Chvalikova Hvalikova Cshvalikova Chvalikova Hvalikova Cshvalikova Chvalikova Hvalikova Cshvalikova Chvalikova Hvalikova Cshvalikova Cibula Czibula Csibula Cief Czief Csief Cief Czief Csief Ciefova Cziefova Csiefova Cilik Czilik Csilik Cilik Czilik Csilik Cilikova Czilikova Csilikova Cilmarova Czilmarova Csilmarova Cipar Czipar Csipar Citara Czitara Csitara Citara Czitara Csitara Citara Czitara Csitara Citara Czitara Csitara Citarova Czitarova Csitarova Citarova Czitarova Csitarova Cok Czok Csok Cordas Czordasz Csordasz Csizmar Czszizmar Csszizmar Csizmar Czszizmar Csszizmar Cunderlik Czunderlik Csunderlik Cunderlikova Czunderlikova Csunderlikova Cunderlikova Czunderlikova Csunderlikova Cutka Czutka Csutka Cutka Czutka Csutka Cutka Czutka Csutka Cutka Czutka Csutka Cutkova Czutkova Csutkova Daucik Dauczik Gyauczik Daucikova Dauczikova Gyauczikova Daucikova Dauczikova Gyauczikova Debnarova Debnarova Gyebnarova Demankova Demankova Gyemankova Demankova Demankova Gyemankova Diabelko Diabelko Gyiabelko Diabelkova Diabelkova Gyiabelkova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobis Dobisz Gyobisz Dobrik Dobrik Gyobrik Dobrikova Dobrikova Gyobrikova Dobrikova Dobrikova Gyobrikova Dobrotka Dobrotka Gyobrotka Dobrovicova Dobroviczova Gyobroviczova Donoval Donoval Gyonoval Drobova Drobova Gyrobova Drugdova Drugdova Gyrugdova Drugdova Drugdova Gyrugdova Drugdova Drugdova Gyrugdova Drugova Drugova Gyrugova Duriancik Durianczik Gyurianczik Duriancik Durianczik Gyurianczik Duriancik Durianczik Gyurianczik Duriancik Durianczik Gyurianczik Duriancik Durianczik Gyurianczik Duriancik Durianczik Gyurianczik Duriancik Durianczik Gyurianczik Duriancik Durianczik Gyurianczik Duriancikova Durianczikova Gyurianczikova Duriancikova Durianczikova Gyurianczikova Duriancikova Durianczikova Gyurianczikova Dutka Dutka Gyutka Dutka Dutka Gyutka Dutka Dutka Gyutka Dutkova Dutkova Gyutkova Dutkova Dutkova Gyutkova Ertlova Ertlova Ertlova Feriancova Ferianczova Ferianczova Feriancova Ferianczova Ferianczova Feriancova Ferianczova Ferianczova Feriancova Ferianczova Ferianczova Ficel Ficzel Ficzel Filipova Filipova Filipova Foltaniova Foltaniova Foltaniova Foltaniova Foltaniova Foltaniova Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiak Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Fortiakova Francisty Francziszty Francziszty Francisty Francziszty Francziszty Francistyova Franczisztyova Franczisztyova Francistyova Franczisztyova Franczisztyova Francistyova Franczisztyova Franczisztyova Francistyova Franczisztyova Franczisztyova Fronek Fronek Fronek Fukas Fukasz Fukasz Fukas Fukasz Fukasz Fukas Fukasz Fukasz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gatial Gatial Gatial Geletka Geletka Geletka Geletkova Geletkova Geletkova Geletkova Geletkova Geletkova Geletkova Geletkova Geletkova Gera Gera Gera Gera Gera Gera Gilan Gilan Gilan Gonosova Gonoszova Gonoszova Gregorova Gregorova Gregorova Gregorova Gregorova Gregorova Griesova Grieszova Grieszova Gulovic Gulovicz Gulovicz Hai Hai Hai Hajekova Hajekova Hajekova Hajekova Hajekova Hajekova Haluska Haluszka Haluszka Hanula Hanula Hanula Hanula Hanula Hanula Hanula Hanula Hanula Hanula Hanula Hanula Hatala Hatala Hatala Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Havlik Havlik Havlik Havran Havran Havran Havranova Havranova Havranova Havranova Havranova Havranova Havranova Havranova Havranova Hepar Hepar Hepar Hercova Herczova Herczova Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanek Hermanekova Hermanekova Hermanekova Hermanekova Hermanekova Hermanekova Hermanova Hermanova Hermanova Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacik Hlaczik Hlaczik Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlacikova Hlaczikova Hlaczikova Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinka Hlinkova Hlinkova Hlinkova Holakova Holakova Holakova Holakova Holakova Holakova Holla Holla Holla Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Homola Horniakova Horniakova Horniakova Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Hrasko Hraszko Hraszko Hrasko Hraszko Hraszko Hrasko Hraszko Hraszko Hrasko Hraszko Hraszko Hrasko Hraszko Hraszko Hrasko Hraszko Hraszko Hrasko Hraszko Hraszko Hraskova Hraszkova Hraszkova Hraskova Hraszkova Hraszkova Hraskova Hraszkova Hraszkova Hraskova Hraszkova Hraszkova Hraskova Hraszkova Hraszkova Hraskova Hraszkova Hraszkova Hraskova Hraszkova Hraszkova Hraskova Hraszkova Hraszkova Hrmo Hrmo Hrmo Hroncekova Hronczekova Hronczekova Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruby Hruskova Hruszkova Hruszkova Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudak Hudakova Hudakova Hudakova Huska Huszka Huszka Huska Huszka Huszka Huskova Huszkova Huszkova Huskova Huszkova Huszkova Huta Huta Huta Huta Huta Huta Huta Huta Huta Hutka Hutka Hutka Hutka Hutka Hutka Hutka Hutka Hutka Hutka Hutka Hutka Hutka Hutka Hutka Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutova Hutova Hutova Ivan Ivan Ivan Ivanco Ivanczo Ivanczo Ivanova Ivanova Ivanova Ivic Ivicz Ivicz Jakubove Jakubove Jakubove Jakubovie Jakubovie Jakubovie Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jana Jana Jana Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabak Jarabakova Jarabakova Jarabakova Jarabkova Jarabkova Jarabkova Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Josvaj Joszvaj Joszvaj Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juricek Juriczek Juriczek Juricek Juriczek Juriczek Juricek Juriczek Juriczek Kabac Kabacz Kabacz Kabacova Kabaczova Kabaczova Kabacova Kabaczova Kabaczova Kabacova Kabaczova Kabaczova Kadlec Kadlecz Kadlecz Kaduk Kaduk Kaduk Kajda Kajda Kajda Kajda Kajda Kajda Kajda Kajda Kajda Kamzik Kamzik Kamzik Kamzik Kamzik Kamzik Kamzik Kamzik Kamzik Kaplavka Kaplavka Kaplavka Karasek Karaszek Karaszek Karcel Karczel Karczel Karcel Karczel Karczel Karcel Karczel Karczel Karcelova Karczelova Karczelova Karol Karol Karol Katuninec Katuninecz Katuninecz Katuninec Katuninecz Katuninecz Katuninec Katuninecz Katuninecz Katuninec Katuninecz Katuninecz Kelemach Kelemah Kelemaczh Kelemach Kelemah Kelemaczh Kelemach Kelemah Kelemaczh Kelemach Kelemah Kelemaczh Kelemach Kelemah Kelemaczh Kelemach Kelemah Kelemaczh Kelemachova Kelemahova Kelemaczhova Kelemachova Kelemahova Kelemaczhova Kerata Kerata Kerata Keres Keresz Keresz Keresova Kereszova Kereszova Kinbernay Kinbernay Kinbernay Kindermajova Kindermajova Kindermajova Kindermajova Kindermajova Kindermajova Kindernaj Kindernaj Kindernaj Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kliment Kliment Kliment Kocan Koczan Koczan Kochlicova Kohliczova Koczhliczova Kocka Koczka Koczka Kocka Koczka Koczka Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kolenic Kolenicz Kolenicz Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kololvariova Kololvariova Kololvariova Kolozvari Kolozvari Kolozvari Kolpak Kolpak Kolpak Kolpak Kolpak Kolpak Kolpak Kolpak Kolpak Kortex Kortex Kortex Kortex Kortex Kortex Kostur Kosztur Kosztur Kostur Kosztur Kosztur Kostur Kosztur Kosztur Kosturova Koszturova Koszturova Kosturova Koszturova Koszturova Kosunkova Koszunkova Koszunkova Kovac Kovacz Kovacz Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovalik Kovalik Kovalik Kozar Kozar Kozar Krahovska Krahovszka Krahovszka Krajci Krajczi Krajczi Krajciova Krajcziova Krajcziova Krajciova Krajcziova Krajcziova Krajcir Krajczir Krajczir Krajcir Krajczir Krajczir Krajcir Krajczir Krajczir Krakovska Krakovszka Krakovszka Krakovska Krakovszka Krakovszka Krakovska Krakovszka Krakovszka Krakovska Krakovszka Krakovszka Krakovsky Krakovszky Krakovszky Krakovsky Krakovszky Krakovszky Kravcir Kravczir Kravczir Krepopova Krepopova Krepopova Krivanek Krivanek Krivanek Krsnava Krsznava Krsznava Krsnavy Krsznavy Krsznavy Krsnavy Krsznavy Krsznavy Krupova Krupova Krupova Kubancik Kubanczik Kubanczik Kubancik Kubanczik Kubanczik Kubancikova Kubanczikova Kubanczikova Kubanyova Kubanyova Kubanyova Kubus Kubusz Kubusz Kubusova Kubuszova Kubuszova Kubusova Kubuszova Kubuszova Kuna Kuna Kuna Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupele Kupperova Kupperova Kupperova Kvasnicka Kvaszniczka Kvaszniczka Kvasnicka Kvaszniczka Kvaszniczka Lachky Lahky Lyaczhky Lachky Lahky Lyaczhky Lacik Laczik Lyaczik Lackovic Laczkovicz Lyaczkovicz Lahky Lahky Lyahky Lamper Lamper Lyamper Lamper Lamper Lyamper Lamperova Lamperova Lyamperova Lamperova Lamperova Lyamperova Lamperova Lamperova Lyamperova Lamperova Lamperova Lyamperova Lampter Lampter Lyampter Langova Langova Lyangova Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocky Lehoczky Lyehoczky Lehocky Lehoczky Lyehoczky Leitner Leitner Lyeitner Leitner Leitner Lyeitner Leitner Leitner Lyeitner Lenharrtova Lenharrtova Lyenharrtova Lihan Lihan Lyihan Lihan Lihan Lyihan Lihanova Lihanova Lyihanova Likavec Likavecz Lyikavecz Lipka Lipka Lyipka Lipka Lipka Lyipka Lipka Lipka Lyipka Lipka Lipka Lyipka Lipka Lipka Lyipka Lipkova Lipkova Lyipkova Lipkova Lipkova Lyipkova Lipkova Lipkova Lyipkova Loderer Loderer Lyoderer Lodererova Lodererova Lyodererova Lodererova Lodererova Lyodererova Longauer Longauer Lyongauer Longauerova Longauerova Lyongauerova Longauerova Longauerova Lyongauerova Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majles Majlesz Majlesz Majlis Majlisz Majlisz Majlis Majlisz Majlisz Majlisova Majliszova Majliszova Majzel Majzel Majzel Majzel Majzel Majzel Maljarova Maljarova Maljarova Marcin Marczin Marczin Marcin Marczin Marczin Marcinova Marczinova Marczinova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Martiakova Martiakova Martiakova Martiakova Martiakova Martiakova Maslen Maszlen Maszlen Maslen Maszlen Maszlen Maslen Maszlen Maszlen Maslen Maszlen Maszlen Maslen Maszlen Maszlen Maslen Maszlen Maszlen Maslen Maszlen Maszlen Maslen Maszlen Maszlen Maslen Maszlen Maszlen Maszel Maszel Maszzel Matejdesova Matejdeszova Matejdeszova Medvecka Medveczka Medveczka Medvedova Medvedova Medvedova Meliska Meliszka Meliszka Meliska Meliszka Meliszka Meliskova Meliszkova Meliszkova Meliskova Meliszkova Meliszkova Meliskova Meliszkova Meliszkova Mesikova Meszikova Meszikova Mesikova Meszikova Meszikova Meskan Meszkan Meszkan Michalides Mihalidesz Miczhalidesz Michalides Mihalidesz Miczhalidesz Michalides Mihalidesz Miczhalidesz Mihalak Mihalak Mihalak Mihalak Mihalak Mihalak Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Mikus Mikusz Mikusz Mikusko Mikuszko Mikuszko Mikusova Mikuszova Mikuszova Milan Milan Milan Milan Milan Milan Milanova Milanova Milanova Misurda Miszurda Miszurda Misurdova Miszurdova Miszurdova Mitterpach Mitterpah Mitterpaczh Mlynarcik Mlynarczik Mlynarczik Mlynarcik Mlynarczik Mlynarczik Mlynarcik Mlynarczik Mlynarczik Mlynarcikova Mlynarczikova Mlynarczikova Mlynarcikova Mlynarczikova Mlynarczikova Mlynarcikova Mlynarczikova Mlynarczikova Mlynarcikova Mlynarczikova Mlynarczikova Mocik Moczik Moczik Mocik Moczik Moczik Mocik Moczik Moczik Mokros Mokrosz Mokrosz Mokros Mokrosz Mokrosz Mokros Mokrosz Mokrosz Mokros Mokrosz Mokrosz Mokros Mokrosz Mokrosz Mokros Mokrosz Mokrosz Mokry Mokry Mokry Molnar Molnar Molnar Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Mozerova Mozerova Mozerova Mravik Mravik Mravik Mravik Mravik Mravik Mrnik Mrnik Mrnik Mucha Muha Muczha Muchova Muhova Muczhova Mullerova Mullerova Mullerova Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Nigriny Nigriny Nyigriny Nikoleniova Nikoleniova Nyikoleniova Nostur Nosztur Nyosztur Nudzik Nudzik Nyudzik Nudzikova Nudzikova Nyudzikova Nudzikova Nudzikova Nyudzikova Obona Obona Obona Oleriny Oleriny Oleriny Oleriny Oleriny Oleriny Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejko Ondrejko Ondrejko Ondrejkovic Ondrejkovicz Ondrejkovicz Ondrejovic Ondrejovicz Ondrejovicz Ondrejovicova Ondrejoviczova Ondrejoviczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Otradovska Otradovszka Otradovszka Palenkas Palenkasz Palenkasz Pancuska Panczuszka Panczuszka Pancuskova Panczuszkova Panczuszkova Pancuskova Panczuszkova Panczuszkova Pancuskova Panczuszkova Panczuszkova Pancuskova Panczuszkova Panczuszkova Panik Panik Panik Panik Panik Panik Parak Parak Parak Patras Patrasz Patrasz Patras Patrasz Patrasz Patrasova Patraszova Patraszova Patrasova Patraszova Patraszova Patrasova Patraszova Patraszova Patrasova Patraszova Patraszova Patrasova Patraszova Patraszova Patrasova Patraszova Patraszova Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavlovska Pavlovszka Pavlovszka Pavlovsky Pavlovszky Pavlovszky Pavlovsky Pavlovszky Pavlovszky Pavlovsky Pavlovszky Pavlovszky Pavlovsky Pavlovszky Pavlovszky Pavlovsky Pavlovszky Pavlovszky Pavol Pavol Pavol Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavuk Pavukova Pavukova Pavukova Pavukova Pavukova Pavukova Pavukova Pavukova Pavukova Pejko Pejko Pejko Pejko Pejko Pejko Pejko Pejko Pejko Pejko Pejko Pejko Pepich Pepih Pepiczh Pepichova Pepihova Pepiczhova Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petrik Petrik Petrik Petrikova Petrikova Petrikova Petruska Petruszka Petruszka Petruska Petruszka Petruszka Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Piliarova Piliarova Piliarova Piljarova Piljarova Piljarova Pipichova Pipihova Pipiczhova Pisi Piszi Piszi Pisi Piszi Piszi Plesko Pleszko Pleszko Plsko Plszko Plszko Plsko Plszko Plszko Plsko Plszko Plszko Plsko Plszko Plszko Plsko Plszko Plszko Plsko Plszko Plszko Plsko Plszko Plszko Plskova Plszkova Plszkova Plskova Plszkova Plszkova Plskova Plszkova Plszkova Plskova Plszkova Plszkova Plskova Plszkova Plszkova Plskova Plszkova Plszkova Plskova Plszkova Plszkova Plskova Plszkova Plszkova Plskova Plszkova Plszkova Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobisova Pobiszova Pobiszova Podolec Podolecz Podolecz Podolinsky Podolinszky Podolinszky Poradska Poradszka Poradszka Potancok Potanczok Potanczok Potancokova Potanczokova Potanczokova Potancokova Potanczokova Potanczokova Potancokova Potanczokova Potanczokova Prasovsky Praszovszky Praszovszky Priskinova Priszkinova Priszkinova Priskinova Priszkinova Priszkinova Prosovska Proszovszka Proszovszka Prosovsky Proszovszky Proszovszky Prsancova Prszanczova Prszanczova Pruzina Pruzina Pruzina Pruzinova Pruzinova Pruzinova Psenko Pszenko Pszenko Puchy Puhy Puczhy Puchy Puhy Puczhy Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rauch Rauh Rauczh Rauch Rauh Rauczh Rauch Rauh Rauczh Rauchova Rauhova Rauczhova Rendekova Rendekova Rendekova Richterova Rihterova Riczhterova Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Ridzonova Ridzonova Ridzonova Ridzonova Ridzonova Ridzonova Ridzonova Ridzonova Ridzonova Robert Robert Robert Rostarova Rosztarova Rosztarova Rusko Ruszko Ruszko Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybar Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Sagatova Szagatova Sagatova Sagatova Szagatova Sagatova Sagatova Szagatova Sagatova Samitra Szamitra Samitra Samuelcik Szamuelczik Samuelczik Samuelcikova Szamuelczikova Samuelczikova Sanitra Szanitra Sanitra Sanitrova Szanitrova Sanitrova Sanitrova Szanitrova Sanitrova Sanko Szanko Sanko Sanko Szanko Sanko Sanko Szanko Sanko Sarina Szarina Sarina Sarinova Szarinova Sarinova Satinova Szatinova Satinova Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schnierer Szhnierer Sczhnierer Schnierer Szhnierer Sczhnierer Schnierer Szhnierer Sczhnierer Sebes Szebesz Sebesz Sebes Szebesz Sebesz Sebes Szebesz Sebesz Sebes Szebesz Sebesz Sebes Szebesz Sebesz Sebes Szebesz Sebesz Sejirman Szejirman Sejirman Selest Szeleszt Seleszt Selest Szeleszt Seleszt Selest Szeleszt Seleszt Selest Szeleszt Seleszt Selest Szeleszt Seleszt Siket Sziket Siket Simecek Szimeczek Simeczek Simeckova Szimeczkova Simeczkova Simunova Szimunova Simunova Skrivanek Szkrivanek Skrivanek Slabecius Szlabecziusz Slabecziusz Slabecius Szlabecziusz Slabecziusz Slabecius Szlabecziusz Slabecziusz Slabeciusova Szlabecziuszova Slabecziuszova Slabeciusova Szlabecziuszova Slabecziuszova Slabeciusova Szlabecziuszova Slabecziuszova Slabeciusova Szlabecziuszova Slabecziuszova Smolova Szmolova Smolova Smolova Szmolova Smolova Snirerova Sznirerova Snirerova Sojakova Szojakova Sojakova Sokol Szokol Sokol Sokol Szokol Sokol Sokol Szokol Sokol Sokol Szokol Sokol Sokol Szokol Sokol Sokolova Szokolova Sokolova Sokolova Szokolova Sokolova Solcani Szolczani Solczani Solivajs Szolivajsz Solivajsz Sopko Szopko Sopko Srniakova Szrniakova Srniakova Stankova Sztankova Stankova Stefanovie Sztefanovie Stefanovie Steinhubl Szteinhubl Steinhubl Steinhubl Szteinhubl Steinhubl Steinhubl Szteinhubl Steinhubl Stolar Sztolar Stolar Stolar Sztolar Stolar Stranak Sztranak Stranak Strba Sztrba Strba Strelec Sztrelecz Strelecz Strenitzerova Sztrenitzerova Strenitzerova Strmenova Sztrmenova Strmenova Strycekova Sztryczekova Stryczekova Such Szuh Suczh Such Szuh Suczh Suhajda Szuhajda Suhajda Suhajda Szuhajda Suhajda Suhajda Szuhajda Suhajda Suhajda Szuhajda Suhajda Suhajda Szuhajda Suhajda Suhajda Szuhajda Suhajda Suhajda Szuhajda Suhajda Suhajda Szuhajda Suhajda Suhajdova Szuhajdova Suhajdova Sustek Szusztek Susztek Sutak Szutak Sutak Svec Szvecz Svecz Svecova Szveczova Sveczova Svetlik Szvetlik Svetlik Tatarik Tatarik Tyatarik Tibor Tibor Tyibor Tisliar Tiszliar Tyiszliar Tisliar Tiszliar Tyiszliar Tisliar Tiszliar Tyiszliar Tisliar Tiszliar Tyiszliar Tisliar Tiszliar Tyiszliar Tistan Tisztan Tyisztan Tokar Tokar Tyokar Tokarova Tokarova Tyokarova Tomenga Tomenga Tyomenga Tomengova Tomengova Tyomengova Tomengova Tomengova Tyomengova Tothova Tothova Tyothova Trgina Trgina Tyrgina Trgina Trgina Tyrgina Trginova Trginova Tyrginova Trginova Trginova Tyrginova Turcaj Turczaj Tyurczaj Turcajova Turczajova Tyurczajova Turcanova Turczanova Tyurczanova Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrik Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Uhrikova Vagner Vagner Vagner Vagnerova Vagnerova Vagnerova Vagnerova Vagnerova Vagnerova Vagnerova Vagnerova Vagnerova Vagnerova Vagnerova Vagnerova Valanova Valanova Valanova Valter Valter Valter Valter Valter Valter Valter Valter Valter Valter Valter Valter Valter Valter Valter Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanik Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vanikova Vano Vano Vano Vasilovcik Vaszilovczik Vaszilovczik Vasina Vaszina Vaszina Vasko Vaszko Vaszko Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierik Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vierikova Vilhanova Vilhanova Vilhanova Vlastimil Vlasztimil Vlasztimil Vozarova Vozarova Vozarova Vrabova Vrabova Vrabova Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzal Vrzalova Vrzalova Vrzalova Vrzalova Vrzalova Vrzalova Wagnerova Wagnerova Wagnerova Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabkova Zabkova Zsabkova Zabkova Zabkova Zsabkova Zakarovsky Zakarovszky Zsakarovszky Zazrivec Zazrivecz Zsazrivecz Zdanska Zdanszka Zsdanszka Zdenko Zdenko Zsdenko Zeleznik Zeleznik Zseleznik Zeleznik Zeleznik Zseleznik Zibek Zibek Zsibek Zimkova Zimkova Zsimkova Zivicka Ziviczka Zsiviczka Zivicky Ziviczky Zsiviczky Zivicky Ziviczky Zsiviczky Zivicky Ziviczky Zsiviczky Zivicky Ziviczky Zsiviczky Zivicky Ziviczky Zsiviczky Zivicky Ziviczky Zsiviczky Zivicky Ziviczky Zsiviczky Zivor Zivor Zsivor Zuzana Zuzana Zsuzana Zvara Zvara Zsvara Zvara Zvara Zsvara Zvara Zvara Zsvara Zvarova Zvarova Zsvarova

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Kmety Styeszni Kuttyik Melchior Kmety Joannes Muranszky Joannes Bezek Melchior Vanyik Michael Pavolszky Jacobus Szamrak Balthasar Turtyik Joannes Thoras Michael Paczek Michael Kmety Balthasar Kmety Joannes Kovalcsik Michael Kovalcsik Joannes Kutyik Georgius Chvalyik Georgius Valent Joannes Vrabecz Melchior Kartyik Mechior Lavrincik Joannes Kovalcsik ifj. Martinus Gronyell Melchior Gronyell Melchior Gronyell id. Joannes Gronyell Andreas Lyalyik Andreas Lavrincsik Melchior Lavrincsik Michael Luptak Michael Jamris Martinus Zdurin Klinczova Georgius Viczian Lisbetha Lyestinczova Anna Jacobus Rak Andreas Csernov

n78_25_029 n78_25_030 n78_25_031 n78_25_279 n78_25_280

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.