Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com
TOP SIGHTSEEINGS
• Church Bell-Tower built-1300
• Parish-House

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
Turčiansky Ďur

OLD NAMES of the village(town):
1773 Sz[ent]-György, 1786 S[ent]-György, 1808 Szent-György, Sankt-Georg, Swaty Jur, [Swaty] Djur, 1863–1907 Szentgyörgy, 1913 Turócszentgyörgy, 1920 Svätý Jur, Svätý Ďur, 1927–1960 Svätý Ďur, 1960– Turčiansky Ďur

POPULATION of Turciansky Dur in 2005: 193 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bajanová Bajanova Bajanova Bakoš Bakos Bakos Bakošová Bakosova Bakosova Bucha Bucha Buha Buchová Buchova Buhova Čepel Cepel Csepel Čepelová Cepelova Csepelova Chreno Chreno Hreno Chrenová Chrenova Hrenova Ferenčíková Ferencikova Ferencsikova Frim Frim Frim Frimm Frimm Frimm Gažik Gazik Gazsik Gažíková Gazikova Gazsikova Gelačák Gelacak Gelacsak Gelačáková Gelacakova Gelacsakova Hanes Hanes Hanesz Hanesová Hanesova Haneszova Hanuliak Hanuliak Hanuliak Hanuliaková Hanuliakova
... above surnames continue below the google map

Turciansky Dur bordering the villages(towns): Abramova | Bela | Bela | Bela-Dulice | Benice | Blatnica | Blazovce | Bodorova | Bohunkovska Strana | Borcova | Briestie | Budis | Bystricka | Cremosne | Danova | Diakova | Diviaky | Dolina | Dolna Stubna | Dolne Jaseno | Dolny Kalnik | Drazkovce | Dubove | Dulice | Dvorec | Folkusova | Fricova Lehota | Fryvald | Hadviga | Haj | Horne Jaseno | Horny Kalnik | Ivancina | Jahodniky | Jasenovo | Jazernica | Kalamenova | Karlova | Kevice | Klacno | Klastor pod Znievom | Kostany nad Turcom | Kostoliste | Laclava | Laskar | Lazany | Leziachov | Liesno | Male Rakovo | Malinova | Maly Cepcin | Markovice | Moskovec | Mosovce | Necpaly | Nedozor | Nitrianske Pravno | Ondrasova | Parastina | Polerieka | Poluvsie | Pozehy | Pravenec | Pribovce | Rajecka Lesna | Rakovo | Raksa | Rudno | Sklabina | Sklabinsky Podzamok | Slovany | Slovenske Pravno | Socovce | Solka | Stranka | Svata Helena | Svata Mara | Trebostovo | Trnovo | Trstena | Turcianske Jaseno | Turcianske Teplice | Turciansky Michal | Turciansky Peter | Tuzina | Valca | Valentova | Velky Cepcin | Vieska | Vricko | Vysehradne | Zabokreky | Zaborie | Zorkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Hanuliakova Hanzel Hanzel Hanzel Hanzlová Hanzlova Hanzlova Herčút Hercut Hercsut Herčútová Hercutova Hercsutova Hrdina Hrdina Hrdina Jančíková Jancikova Jancsikova Junas Junas Junasz Junasová Junasova Junaszova Kapusta Kapusta Kapuszta Kapustová Kapustova Kapusztova Kemlage Kemlage Kemlage Kohút Kohut Kohut Kohútová Kohutova Kohutova Kuna Kuna Kuna Kunová Kunova Kunova Kuzmány Kuzmany Kuzmany Kuzmányová Kuzmanyova Kuzmanyova Ledaj Ledaj Ledaj Ledajová Ledajova Ledajova Letrich Letrich Letrih Letrichová Letrichova Letrihova Mácová Macova Maczova Maňur Manur Manyur Maňurová Manurova Manyurova Martinusik Martinusik Martinuszik Martinusík Martinusik Martinuszik Martinusiková Martinusikova Martinuszikova Martinusíková Martinusikova Martinuszikova Maťovčík Matovcik Matyovcsik Meliš Melis Melis Melišová Melisova Melisova Miartan Miartan Miartan Miartanová Miartanova Miartanova Mikula Mikula Mikula Mikulová Mikulova Mikulova Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Ogurek Ogurek Ogurek Ogureková Ogurekova Ogurekova Ondrašovičová Ondrasovicova Ondrasovicsova Páleš Pales Pales Pálešová Palesova Palesova Paulus Paulus Paulusz Paulusová Paulusova Pauluszova Plica Plica Plicza Plicová Plicova Pliczova Pohanka Pohanka Pohanka Pohanková Pohankova Pohankova Porubská Porubska Porubszka Porubský Porubsky Porubszky Rendeková Rendekova Rendekova Šimčíková Simcikova Simcsikova Skypala Skypala Szkypala Skypalová Skypalova Szkypalova Smoleňák Smolenak Szmolenyak Smoleňáková Smolenakova Szmolenyakova Sopková Sopkova Szopkova Straka Straka Sztraka Straková Strakova Sztrakova Thomka Thomka Thomka Thomková Thomkova Thomkova Veselovský Veselovsky Veszelovszky

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Chrenova Hrenova Cshrenova Donoval Donoval Gyonoval Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Frimm Frimm Frimm Gandel Gandel Gandel Hablak Hablak Hablak Hablakova Hablakova Hablakova Hanesova Haneszova Haneszova Kapusta Kapuszta Kapuszta Kohut Kohut Kohut Kohutova Kohutova Kohutova Manes Manesz Manesz Melis Melisz Melisz Melis Melisz Melisz Melis Melisz Melisz Miartan Miartan Miartan Mikula Mikula Mikula Moricova Moriczova Moriczova Nechalova Nehalova Nyeczhalova Skypala Szkypala Skypala Skypala Szkypala Skypala Skypala Szkypala Skypala Straka Sztraka Straka Thomka Thomka Tyhomka Zavodny Zavodny Zsavodny Zavodny Zavodny Zsavodny Zavodny Zavodny Zsavodny

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.