Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1890 romancatholic

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
gc » Keresztur (Szécs-)
jew » Gálszécs
ref » Azar (Kis-)
Veľké Ozorovce

OLD NAMES of the village(town):
1773 Nagy-Azár, Welke Ozorowcze, 1786 Nagy-Azár, [Welké] Ozorowce, 1808 Nagy-Azar, Welké Ozorowce, 1863–1913 Nagyazar, 1920– Veľké Ozorovce

POPULATION of Velke Ozorovce in 2005: 715 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Abrinková Abrinkova Abrinkova Andorková Andorkova Andorkova Bača Baca Bacsa Bakura Bakura Bakura Barilová Barilova Barilova Bartoš Bartos Bartos Bartošová Bartosova Bartosova Bereš Beres Beres Béreš Beres Beres Bereščíková Berescikova Berescsikova Berešová Beresova Beresova Boboková Bobokova Bobokova Čelovská Celovska Cselovszka Čeľovská Celovska Cselyovszka Čeľovský Celovsky Cselyovszky Chvostaľ Chvostal Hvosztaly Chvostaľová Chvostalova Hvosztalyova Čverčko Cvercko
... above surnames continue below the google map

Velke Ozorovce bordering the villages(towns): Backov | Banovce nad Ondavou | Bidovce | Blazice | Bohdanovce | Bozcice | Bracovce | Cakanovce | Celovce | Dargov | Durdosik | Durkov | Dvorianky | Egres | Falkusovce | Garbovce | Horovce | Hradistska Molva | Hriadky | Kacanov | Kalsa | Kochanovce | Kosicky Klecenov | Kozuchov | Kravany | Kuzmice | Laskovce | Lozin | Malcice | Male Ozorovce | Maly Ruskov | Markovce | Milhostov | Moravany | Nizna Kamenica | Nizny Caj | Nizny Zipov | Novy Ruskov | Novy Salas | Olsovany | Parchovany | Plechotice | Podhorany | Podhorany | Pozdisovce | Rakos | Rakovec nad Ondavou | Ruskov | Secovce | Skaros | Slancik | Slanec | Slanska Huta | Slanske Nove Mesto | Slivnik | Stanca | Stankovce | Suche | Svinica | Trebisov | Trhoviste | Trnavka | Trstany | Tusice | Tusicka Nova Ves | Upor | Velky Ruskov | Visnov | Vojcice | Vysna Mysla | Vysny Caj | Zbehnov | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Nova Ves | Zemplinska Teplica | Zemplinske Hradiste | Zemplinsky Klecenov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Csvercsko Čverčková Cverckova Csvercskova Diheneščik Dihenescik Dihenescsik Diheneščík Dihenescik Dihenescsik Ďurko Durko Gyurko Džudža Dzudza Dzsudzsa Ferenc Ferenc Ferencz Galgociová Galgociova Galgocziova Galgoczy Galgoczy Galgoczy Gašpar Gaspar Gaspar Gašparová Gasparova Gasparova Haščák Hascak Hascsak Haščáková Hascakova Hascsakova Hlebaško Hlebasko Hlebasko Hlebašková Hlebaskova Hlebaskova Horňak Hornak Hornyak Horňák Hornak Hornyak Horňáková Hornakova Hornyakova Hradil Hradil Hradil Hradilová Hradilova Hradilova Ištók Istok Istok Jacko Jacko Jaczko Jankechová Jankechova Jankehova Jendželovský Jendzelovsky Jendzselovszky Kačmár Kacmar Kacsmar Kačmariková Kacmarikova Kacsmarikova Kačmárová Kacmarova Kacsmarova Kačurák Kacurak Kacsurak Kačuráková Kacurakova Kacsurakova Kičinko Kicinko Kicsinko Kičinková Kicinkova Kicsinkova Koršala Korsala Korsala Kozák Kozak Kozak Kozáková Kozakova Kozakova Krišta Krista Krista Krištof Kristof Kristof Krištofová Kristofova Kristofova Krištová Kristova Kristova Kudľaková Kudlakova Kudlyakova Kudľáková Kudlakova Kudlyakova Kutáková Kutakova Kutakova Kužmiková Kuzmikova Kuzsmikova Kužňar Kuznar Kuzsnyar Kužňár Kuznar Kuzsnyar Kužňárová Kuznarova Kuzsnyarova Labanc Labanc Labancz Labancová Labancova Labanczova Lazar Lazar Lazar Lukácsová Lukacsova Lukaczszova Maďari Madari Magyari Megyešiová Megyesiova Megyesiova Mižigárová Mizigarova Mizsigarova Novák Novak Novak Onda Onda Onda Ondová Ondova Ondova Palková Palkova Palkova Patvarický Patvaricky Patvariczky Pavliško Pavlisko Pavlisko Plitko Plitko Plitko Plitková Plitkova Plitkova Pristáš Pristas Prisztas Rajduga Rajduga Rajduga Rošková Roskova Roskova Rusnák Rusnak Rusznak Rusnáková Rusnakova Rusznakova Šenki Senki Senki Šenkiová Senkiova Senkiova Sikora Sikora Szikora Sikorová Sikorova Szikorova Škapincová Skapincova Skapinczova Slováček Slovacek Szlovacsek Szenczyová Szenczyova Szenczyova Thuroczyová Thuroczyova Thuroczyova Tirpáková Tirpakova Tirpakova Uškrtová Uskrtova Uskrtova Valkošák Valkosak Valkosak Varga Varga Varga Varholíková Varholikova Varholikova Varša Varsa Varsa Varšová Varsova Varsova Zajac Zajac Zajacz

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Abrinkova Abrinkova Abrinkova Andorkova Andorkova Andorkova Andorkova Andorkova Andorkova Andorkova Andorkova Andorkova Andrasiova Andrasziova Andrasziova Baca Bacza Bacza Baca Bacza Bacza Bacova Baczova Baczova Balkovicova Balkoviczova Balkoviczova Balog Balog Balog Bandura Bandura Bandura Bandy Bandy Bandy Barila Barila Barila Bartas Bartasz Bartasz Bartos Bartosz Bartosz Basti Baszti Baszti Belkova Belkova Belkova Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beresova Bereszova Bereszova Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobok Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bratko Bratko Bratko Bratko Bratko Bratko Brindova Brindova Brindova Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Celovska Czelovszka Cselovszka Celovska Czelovszka Cselovszka Celovska Czelovszka Cselovszka Celovska Czelovszka Cselovszka Celovska Czelovszka Cselovszka Celovsky Czelovszky Cselovszky Celovsky Czelovszky Cselovszky Chvostal Hvosztal Cshvosztal Chvostalova Hvosztalova Cshvosztalova Cichy Czihy Csiczhy Cichyova Czihyova Csiczhyova Cizmarikova Czizmarikova Csizmarikova Cvercko Czverczko Csverczko Cvercko Czverczko Csverczko Dihenescik Diheneszczik Gyiheneszczik Dihenescik Diheneszczik Gyiheneszczik Dlugos Dlugosz Gylugosz Dlugosova Dlugoszova Gylugoszova Dlugosova Dlugoszova Gylugoszova Dlugosova Dlugoszova Gylugoszova Dobosova Doboszova Gyoboszova Dolakova Dolakova Gyolakova Drab Drab Gyrab Drabcik Drabczik Gyrabczik Drabcikova Drabczikova Gyrabczikova Drabova Drabova Gyrabova Duchon Duhon Gyuczhon Duchonova Duhonova Gyuczhonova Dzudza Dzudza Gyzudza Dzudzakova Dzudzakova Gyzudzakova Dzudzova Dzudzova Gyzudzova Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Fedor Fedor Fedor Fedorcak Fedorczak Fedorczak Fedorcak Fedorczak Fedorczak Fedorcak Fedorczak Fedorczak Fedorcak Fedorczak Fedorczak Fedorko Fedorko Fedorko Fedorko Fedorko Fedorko Ferenc Ferencz Ferencz Ferencova Ferenczova Ferenczova Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkor Frajkorova Frajkorova Frajkorova Frustok Frusztok Frusztok Frustok Frusztok Frusztok Frustok Frusztok Frusztok Frustok Frusztok Frusztok Frustok Frusztok Frusztok Frustok Frusztok Frusztok Frustokova Frusztokova Frusztokova Fusek Fuszek Fuszek Gadzinovsky Gadzinovszky Gadzinovszky Galgocky Galgoczky Galgoczky Galgoczy Galgoczy Galgoczzy Galgoczy Galgoczy Galgoczzy Gaspar Gaszpar Gaszpar Gasparova Gaszparova Gaszparova Giertl Giertl Giertl Giertlova Giertlova Giertlova Golier Golier Golier Greculova Greczulova Greczulova Hadimokova Hadimokova Hadimokova Hagovska Hagovszka Hagovszka Hagovska Hagovszka Hagovszka Hagovsky Hagovszky Hagovszky Hascak Haszczak Haszczak Hascak Haszczak Haszczak Helbasko Helbaszko Helbaszko Hicak Hiczak Hiczak Hicak Hiczak Hiczak Himal Himal Himal Hlebasko Hlebaszko Hlebaszko Hlebasko Hlebaszko Hlebaszko Hlebasko Hlebaszko Hlebaszko Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holan Holanova Holanova Holanova Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hornakova Hradil Hradil Hradil Hradil Hradil Hradil Hradil Hradil Hradil Hric Hricz Hricz Istok Isztok Isztok Jacko Jaczko Jaczko Jacko Jaczko Jaczko Jackova Jaczkova Jaczkova Jankechova Jankehova Jankeczhova Jenca Jencza Jencza Jencik Jenczik Jenczik Jendzelovsky Jendzelovszky Jendzelovszky Kacmar Kaczmar Kaczmar Kacmarikova Kaczmarikova Kaczmarikova Kacmarikova Kaczmarikova Kaczmarikova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacmarova Kaczmarova Kaczmarova Kacurak Kaczurak Kaczurak Kacurak Kaczurak Kaczurak Kacurak Kaczurak Kaczurak Kacurak Kaczurak Kaczurak Kacurak Kaczurak Kaczurak Kacurak Kaczurak Kaczurak Kacurak Kaczurak Kaczurak Kacurakova Kaczurakova Kaczurakova Kacurakova Kaczurakova Kaczurakova Kacurakova Kaczurakova Kaczurakova Kacurakova Kaczurakova Kaczurakova Kacurakova Kaczurakova Kaczurakova Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuch Kanuh Kanuczh Kanuchova Kanuhova Kanuczhova Kanuchova Kanuhova Kanuczhova Katonova Katonova Katonova Kazimir Kazimir Kazimir Kicinko Kiczinko Kiczinko Kicinko Kiczinko Kiczinko Kicinkova Kiczinkova Kiczinkova Kicinkova Kiczinkova Kiczinkova Kicinkova Kiczinkova Kiczinkova Klima Klima Klima Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Korsalova Korszalova Korszalova Kozak Kozak Kozak Kozak Kozak Kozak Kozakova Kozakova Kozakova Kozarova Kozarova Kozarova Kriho Kriho Kriho Kriho Kriho Kriho Krista Kriszta Kriszta Kubaniova Kubaniova Kubaniova Kudlakova Kudlakova Kudlakova Kutna Kutna Kutna Labancova Labanczova Lyabanczova Labanova Labanova Lyabanova Lazar Lazar Lyazar Lazar Lazar Lyazar Lazar Lazar Lyazar Lazar Lazar Lyazar Lorinc Lorincz Lyorincz Macusko Maczuszko Maczuszko Macusko Maczuszko Maczuszko Macusko Maczuszko Maczuszko Macusko Maczuszko Maczuszko Madar Madar Madar Madari Madari Madari Maluda Maluda Maluda Maluda Maluda Maluda Maluda Maluda Maluda Marcinkova Marczinkova Marczinkova Marjov Marjov Marjov Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Megis Megisz Megisz Megisova Megiszova Megiszova Megyesi Megyeszi Megyeszi Mendel Mendel Mendel Mesarosova Meszaroszova Meszaroszova Mino Mino Mino Minova Minova Minova Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Novak Novak Nyovak Novakova Novakova Nyovakova Ockas Oczkasz Oczkasz Okal Okal Okal Okalova Okalova Okalova Olah Olah Olah Ondolcova Ondolczova Ondolczova Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palkova Palkova Palkova Patvaricky Patvariczky Patvariczky Pereksta Perekszta Perekszta Pristas Prisztasz Prisztasz Puky Puky Puky Rac Racz Racz Rajduga Rajduga Rajduga Rajduga Rajduga Rajduga Redai Redai Redai Richnavsky Rihnavszky Riczhnavszky Rohal Rohal Rohal Roman Roman Roman Rosko Roszko Roszko Rosko Roszko Roszko Rostasova Rosztaszova Rosztaszova Rostasova Rosztaszova Rosztaszova Rudasova Rudaszova Rudaszova Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnakova Rusznakova Rusznakova Samun Szamun Samun Samun Szamun Samun Senki Szenki Senki Senki Szenki Senki Senkiova Szenkiova Senkiova Sikora Szikora Sikora Sikorova Szikorova Sikorova Takac Takacz Tyakacz Thuroczy Thuroczy Tyhuroczzy Thuroczyova Thuroczyova Tyhuroczzyova Tirpakova Tirpakova Tyirpakova Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tompalska Tompalszka Tyompalszka Tompalski Tompalszki Tyompalszki Tompalski Tompalszki Tyompalszki Tompalski Tompalszki Tyompalszki Turoczy Turoczy Tyuroczzy Turoczy Turoczy Tyuroczzy Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargova Vargovcik Vargovczik Vargovczik Vargovcikova Vargovczikova Vargovczikova Varholik Varholik Varholik Varsova Varszova Varszova Vyrostko Vyrosztko Vyrosztko Vyrostkova Vyrosztkova Vyrosztkova Zadansky Zadanszky Zsadanszky Zamba Zamba Zsamba Zubalova Zubalova Zsubalova Zvrskovec Zvrszkovecz Zsvrszkovecz

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Gregorius Nagy Georgius Gzupina Joannes Onderko Joannes Cselouski Gregorius Hazascsak Michael Gyma

n78_12_206 n78_12_346

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.