Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_21_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Bazin
rc » Bazin
Veľké Tŕnie
Velke Trnie is joined to the village (town): Vinosady

OLD NAMES of the village(town):
1964– Vinosady
Malé Tŕnie: 1773, 1786, 1863–1907 Terling, 1808 Terling, Tierling, Trlínk, 1913 Terlény, 1920 Trlinok, Trlink, 1927–1948 Trlinok, 1948–1964 Malé Trnie
Veľké Tŕnie: 1773 Csukard, Zuckersdorff, Kuczischdorff, 1786 Cschukard, Zuckersdorf, 1808 Csukárd, Zuckersdorf, Kučissdorf, 1863 Csukard, Cukárd, 1873–1913 Csukárd, 1920–1948 Kučišdorf, 1948–1964 Veľké Trnie

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Achberger Achberger Ahberger Bartoš Bartos Bartos Bartošová Bartosova Bartosova Bažányová Bazanyova Bazsanyova Béber Beber Beber Béberová Beberova Beberova Belanová Belanova Belanova Blaháčková Blahackova Blahacskova Bojkovská Bojkovska Bojkovszka Bojkovský Bojkovsky Bojkovszky Bučurič Bucuric Bucsurics Bučuričová Bucuricova Bucsuricsova Budinská Budinska Budinszka Budinský Budinsky Budinszky Čechovič Cechovic Csehovics Darula Darula Darula Darulová Darulova Darulova
... above surnames continue below the google map

Velke Trnie bordering the villages(towns): Bahon | Blatne | Boldog | Borinka | Borova | Budmerice | Cajla | Casta | Cataj | Chorvatsky Grob | Cifer | Devinska Nova Ves | Dlha | Dolany | Dubova | Igram | Jablonec | Jablonove | Jarna | Kaplna | Kosolna | Kralova | Kuchyna | Limbach | Lozorno | Male Canikovce | Male Trnie | Maly Biel | Marianka | Modra | Myslenice | Nestich | Pac | Pernek | Pezinok | Pila | Raca | Reca | Ruzindol | Senec | Senkvice | Slovensky Grob | Stefanova | Sucha nad Parnou | Svaty Jur | Vajnory | Velke Canikovce | Velky Biel | Velky Grob | Vinicne | Vinosady | Vistuk | Zahorska Bystrica | Zvoncin

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Ďurčo Durco Gyurcso Ďurčová Durcova Gyurcsova Ďuricová Duricova Gyuriczova Farkaš Farkas Farkas Farkašová Farkasova Farkasova Fleischhacker Fleischhacker Fleiszhhaczker Fleischhackerová Fleischhackerova Fleiszhhaczkerova Fraňo Frano Franyo Fraňová Franova Franyova Frič Fric Frics Glozneková Gloznekova Gloznekova Grausová Grausova Grauszova Gubrická Gubricka Gubriczka Guštafík Gustafik Gustafik Guštafíková Gustafikova Gustafikova Hanúsek Hanusek Hanuszek Hanúsková Hanuskova Hanuszkova Horváthová Horvathova Horvathova Hubinský Hubinsky Hubinszky Idešicová Idesicova Idesiczova Jedlička Jedlicka Jedlicska Jedličková Jedlickova Jedlicskova Jurkovič Jurkovic Jurkovics Jurkovičová Jurkovicova Jurkovicsova Kadecká Kadecka Kadeczka Kadecký Kadecky Kadeczky Kanichová Kanichova Kanihova Kanka Kanka Kanka Kanková Kankova Kankova Klúčik Klucik Klucsik Klúčiková Klucikova Klucsikova Kľúčiková Klucikova Klyucsikova Kolárik Kolarik Kolarik Krajčovičová Krajcovicova Krajcsovicsova Krasňanský Krasnansky Krasznyanszky Kulifajová Kulifajova Kulifajova Kulišková Kuliskova Kuliskova Kunová Kunova Kunova Macháček Machacek Mahacsek Malíšek Malisek Malisek Mesároš Mesaros Meszaros Morong Morong Morong Nemček Nemcek Nemcsek Nemčeková Nemcekova Nemcsekova Oborilová Oborilova Oborilova Osvald Osvald Oszvald Packa Packa Paczka Pätoprstý Patoprsty Patoprszty Pažitná Pazitna Pazsitna Pažitný Pazitny Pazsitny Pešková Peskova Peskova Pinter Pinter Pinter Pinterová Pinterova Pinterova Polkoráb Polkorab Polkorab Polkorábová Polkorabova Polkorabova Pútec Putec Putecz Pútecová Putecova Puteczova Ščepán Scepan Scsepan Ščepánová Scepanova Scsepanova Selčan Selcan Szelcsan Šimonovič Simonovic Simonovics Šimonovičová Simonovicova Simonovicsova Škultéty Skultety Skultety Sodomová Sodomova Szodomova Sokol Sokol Szokol Šťastná Stastna Styasztna Šťastný Stastny Styasztny Strezenická Strezenicka Sztrezeniczka Strezenický Strezenicky Sztrezeniczky Švarcová Svarcova Svarczova Tlačíková Tlacikova Tlacsikova Tóthová Tothova Tothova Troják Trojak Trojak Uherčík Uhercik Uhercsik Uherčíková Uhercikova Uhercsikova Vančeková Vancekova Vancsekova Volná Volna Volna Volný Volny Volny Vršek Vrsek Vrsek Zápražný Zaprazny Zaprazsny Záruba Zaruba Zaruba

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Achberger Ahberger Aczhberger Achbergerova Ahbergerova Aczhbergerova Aulitis Aulitisz Aulitisz Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Barbara Barbara Barbara Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartosik Bartoszik Bartoszik Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bazany Bazany Bazany Beata Beata Beata Bebek Bebek Bebek Beber Beber Beber Beber Beber Beber Beber Beber Beber Beber Beber Beber Beberova Beberova Beberova Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belica Belicza Belicza Belko Belko Belko Bencat Benczat Benczat Bencat Benczat Benczat Bencatova Benczatova Benczatova Bencurik Benczurik Benczurik Bencurik Benczurik Benczurik Bencurik Benczurik Benczurik Benkova Benkova Benkova Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bilsky Bilszky Bilszky Blahacek Blahaczek Blahaczek Blahackova Blahaczkova Blahaczkova Blhackova Blhaczkova Blhaczkova Bodova Bodova Bodova Bojkovsky Bojkovszky Bojkovszky Brestovansky Bresztovanszky Bresztovanszky Brutenic Brutenicz Brutenicz Brutenic Brutenicz Brutenicz Bucuric Buczuricz Buczuricz Bucuric Buczuricz Buczuricz Bucuric Buczuricz Buczuricz Budinsky Budinszky Budinszky Budinsky Budinszky Budinszky Burger Burger Burger Burik Burik Burik Cajkovicova Czajkoviczova Csajkoviczova Cechovic Czehovicz Cseczhovicz Cechovic Czehovicz Cseczhovicz Cechovic Czehovicz Cseczhovicz Chrkava Hrkava Cshrkava Cmarada Czmarada Csmarada Cmarada Czmarada Csmarada Darula Darula Gyarula Darula Darula Gyarula Darula Darula Gyarula Darula Darula Gyarula Darula Darula Gyarula Darulova Darulova Gyarulova Dobis Dobisz Gyobisz Dobis Dobisz Gyobisz Dominova Dominova Gyominova Duban Duban Gyuban Dugovic Dugovicz Gyugovicz Durco Durczo Gyurczo Durdovanska Durdovanszka Gyurdovanszka Durdovanska Durdovanszka Gyurdovanszka Durdovanska Durdovanszka Gyurdovanszka Durdovanska Durdovanszka Gyurdovanszka Durdovansky Durdovanszky Gyurdovanszky Durica Duricza Gyuricza Durica Duricza Gyuricza Durica Duricza Gyuricza Durica Duricza Gyuricza Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkasova Farkaszova Farkaszova Farkasova Farkaszova Farkaszova Farkasova Farkaszova Farkaszova Farkasova Farkaszova Farkaszova Fleischhacker Fleiszhhaczker Fleiszczhhaczker Fleischhacker Fleiszhhaczker Fleiszczhhaczker Fleischmucker Fleiszhmuczker Fleiszczhmuczker Fleishmacher Fleiszhmaher Fleiszhmaczher Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Frano Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Franova Fric Fricz Fricz Fric Fricz Fricz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gasporovic Gaszporovicz Gaszporovicz Gloznek Gloznek Gloznek Gloznek Gloznek Gloznek Grancic Granczicz Granczicz Grancic Granczicz Granczicz Grancova Granczova Granczova Granec Granecz Granecz Gregus Gregusz Gregusz Gubricka Gubriczka Gubriczka Gustafik Gusztafik Gusztafik Gustafik Gusztafik Gusztafik Gustafik Gusztafik Gusztafik Gustafikova Gusztafikova Gusztafikova Gustafikova Gusztafikova Gusztafikova Gustafikova Gusztafikova Gusztafikova Gyurischova Gyuriszhova Gyuriszczhova Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanko Hanusek Hanuszek Hanuszek Hanusek Hanuszek Hanuszek Hanusek Hanuszek Hanuszek Hanusek Hanuszek Hanuszek Hanusek Hanuszek Hanuszek Hanusek Hanuszek Hanuszek Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Haradzinova Haradzinova Haradzinova Hegyi Hegyi Hegyi Hegyi Hegyi Hegyi Heldova Heldova Heldova Heldova Heldova Heldova Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Holub Holub Holub Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Hranicky Hraniczky Hraniczky Hubinska Hubinszka Hubinszka Idesic Ideszicz Ideszicz Idesic Ideszicz Ideszicz Idesicova Idesziczova Idesziczova Igor Igor Igor Innokenti Innokenti Innokenti Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Jacsova Jaczszova Jaczszova Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Janka Janka Janka Javorek Javorek Javorek Javorek Javorek Javorek Jedlicka Jedliczka Jedliczka Jedlicka Jedliczka Jedliczka Jedlicka Jedliczka Jedliczka Jedlicka Jedliczka Jedliczka Jedlicka Jedliczka Jedliczka Jedlickova Jedliczkova Jedliczkova Jedlickova Jedliczkova Jedliczkova Julia Julia Julia Juranova Juranova Juranova Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Kadecky Kadeczky Kadeczky Kadecky Kadeczky Kadeczky Kanich Kanih Kaniczh Kanich Kanih Kaniczh Kanich Kanih Kaniczh Kanka Kanka Kanka Kanka Kanka Kanka Kanka Kanka Kanka Kanka Kanka Kanka Kanka Kanka Kanka Kankova Kankova Kankova Kankova Kankova Kankova Kasanova Kaszanova Kaszanova Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Kintler Kintler Kintler Klucik Kluczik Kluczik Klucik Kluczik Kluczik Klucikova Kluczikova Kluczikova Kociova Kocziova Kocziova Kolarik Kolarik Kolarik Kolarik Kolarik Kolarik Kotes Kotesz Kotesz Kotesova Koteszova Koteszova Kovanic Kovanicz Kovanicz Krajcovic Krajczovicz Krajczovicz Krajcovic Krajczovicz Krajczovicz Krajcovicova Krajczoviczova Krajczoviczova Krajcovicova Krajczoviczova Krajczoviczova Krasnanska Krasznanszka Krasznanszka Krasnansky Krasznanszky Krasznanszky Krcmar Krczmar Krczmar Krebs Krebsz Krebsz Kristofik Krisztofik Krisztofik Kulifaj Kulifaj Kulifaj Kulifajova Kulifajova Kulifajova Kuliskova Kuliszkova Kuliszkova Kuna Kuna Kuna Kusik Kuszik Kuszik Kusik Kuszik Kuszik Levcik Levczik Lyevczik Levcik Levczik Lyevczik Levcik Levczik Lyevczik Levcik Levczik Lyevczik Levcik Levczik Lyevczik Macejkovic Maczejkovicz Maczejkovicz Macejkovic Maczejkovicz Maczejkovicz Macejkovicova Maczejkoviczova Maczejkoviczova Machacek Mahaczek Maczhaczek Machacek Mahaczek Maczhaczek Machacek Mahaczek Maczhaczek Machacek Mahaczek Maczhaczek Majba Majba Majba Majtan Majtan Majtan Majtan Majtan Majtan Markovicsova Markoviczszova Markoviczszova Marso Marszo Marszo Marso Marszo Marszo Marso Marszo Marszo Marso Marszo Marszo Marsova Marszova Marszova Marsova Marszova Marszova Mesaros Meszarosz Meszarosz Mesaros Meszarosz Meszarosz Mistinova Misztinova Misztinova Mistinova Misztinova Misztinova Nemcek Nemczek Nyemczek Nemcek Nemczek Nyemczek Nemcekova Nemczekova Nyemczekova Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Obirilova Obirilova Obirilova Oborilova Oborilova Oborilova Osvald Oszvald Oszvald Osvald Oszvald Oszvald Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Packa Paczka Paczka Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Palko Patoprsty Patoprszty Patoprszty Patoprsty Patoprszty Patoprszty Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelka Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Pazitny Perinova Perinova Perinova Pinter Pinter Pinter Pinter Pinter Pinter Pohlova Pohlova Pohlova Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorab Polkorabova Polkorabova Polkorabova Polkrab Polkrab Polkrab Prihel Prihel Prihel Putecova Puteczova Puteczova Putecova Puteczova Puteczova Radomir Radomir Radomir Rajcok Rajczok Rajczok Rajcok Rajczok Rajczok Ratuzka Ratuzka Ratuzka Ratuzky Ratuzky Ratuzky Reichbauer Reihbauer Reiczhbauer Reichbauer Reihbauer Reiczhbauer Reichbauer Reihbauer Reiczhbauer Reichbauer Reihbauer Reiczhbauer Robert Robert Robert Robert Robert Robert Roman Roman Roman Sandtner Szandtner Sandtner Sandtner Szandtner Sandtner Scepan Szczepan Sczepan Scepanova Szczepanova Sczepanova Scepanova Szczepanova Sczepanova Scepanova Szczepanova Sczepanova Sebova Szebova Sebova Sebova Szebova Sebova Selcan Szelczan Selczan Semes Szemesz Semesz Semes Szemesz Semesz Senkova Szenkova Senkova Simko Szimko Simko Simonovicova Szimonoviczova Simonoviczova Skultety Szkultety Skultety Sladkovic Szladkovicz Sladkovicz Slimakova Szlimakova Slimakova Smolek Szmolek Smolek Sokol Szokol Sokol Sokolova Szokolova Sokolova Stastna Sztasztna Stasztna Stastny Sztasztny Stasztny Stastny Sztasztny Stasztny Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefanik Sztefanik Stefanik Strapak Sztrapak Strapak Strezenicka Sztrezeniczka Strezeniczka Strezenicky Sztrezeniczky Strezeniczky Strezenicky Sztrezeniczky Strezeniczky Strezenicky Sztrezeniczky Strezeniczky Strezenicky Sztrezeniczky Strezeniczky Strezenicky Sztrezeniczky Strezeniczky Strnisko Sztrniszko Strniszko Sucan Szuczan Suczan Sucan Szuczan Suczan Sucan Szuczan Suczan Svec Szvecz Svecz Tahotny Tahotny Tyahotny Tamotny Tamotny Tyamotny Tatiana Tatiana Tyatiana Tlacikova Tlaczikova Tylaczikova Tlacikova Tlaczikova Tylaczikova Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Trtol Trtol Tyrtol Uhercik Uherczik Uherczik Uhercik Uherczik Uherczik Vancek Vanczek Vanczek Vancek Vanczek Vanczek Vancekova Vanczekova Vanczekova Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vogel Vogel Vogel Volkovic Volkovicz Volkovicz Vrabelova Vrabelova Vrabelova Vrbikova Vrbikova Vrbikova Vrbikova Vrbikova Vrbikova Vrsek Vrszek Vrszek Vrskova Vrszkova Vrszkova Zaprazna Zaprazna Zsaprazna Zaprazny Zaprazny Zsaprazny Zaprazny Zaprazny Zsaprazny Zaruba Zaruba Zsaruba Zaruba Zaruba Zsaruba Zaruba Zaruba Zsaruba Zarubova Zarubova Zsarubova Zarubova Zarubova Zsarubova Zimmermannova Zimmermannova Zsimmermannova Zimmermannova Zimmermannova Zsimmermannova Zimmermannova Zimmermannova Zsimmermannova Zlata Zlata Zslata Zlata Zlata Zslata

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Michael Bolff Joannes Glócs Joannes Franyo Joannes Majszer Joannes Kaufmon Andreas Farkando Michael Mihalinovics Thomas Szumiczky Nicolaus Volestajner Martinus Jurcsák Georgius Laurovics Stephanus Radvanzky Martinus Antalek Martinus Zimrovszky Gregorius Buhus Georgius Jurisovicz Joannes Gabay Stephanus Lincsán Georgius Golenák Mészárocska Joannes Antalik Joannes Grajczár Joannes Smogrovics Joannes Kelffis Paulus Laták Andreas Hajffll Martinus Florovics Mathias Hajnraich Joannes Varro Fridericus Lácz Joannes Horváth Andreas Janovszky Hedlova

n78_21_066 n78_21_067

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.