Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_21_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Magyar (Nagy-)
luth » Misérd
rc » Fél
Vlky_Senec_BL_Pozsony_Bratislava_Monument-I-World-War_ENC1_x1.jpg
Vlky

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1786, 1882–1920, 1938–1945 Vők, 1808 Völk, Vök, Nikelsdorf, 1863–1873 Vőök, 1927–1938, 1945–1948 Vlky, Vők, 1948– Vlky

POPULATION of Vlky in 2005: 407 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Árva Arva Arva Árvaová Arvaova Arvaova Árvová Arvova Arvova Balogh Balogh Balogh Barica Barica Baricza Baricová Baricova Bariczova Čermáková Cermakova Csermakova Csőlle Csolle Czszőlle Csőlleová Csolleova Czszőlleova Domonkos Domonkos Domonkosz Domonkosová Domonkosova Domonkoszova Dömötör Domotor Dömötör Dőmőtőr Domotor Dőmőtőr Dőmőtőrová Domotorova Dőmőtőrova Enekeš Enekes Enekes Énekesová Enekesova Enekeszova Érsek Ersek Erszek Érseková Ersekova Erszekova Farkaš Farkas
... above surnames continue below the google map

Vlky bordering the villages(towns): Bellova Ves | Bernolakovo | Blahova | Blatne | Boldog | Bustelek | Cakany | Cataj | Cenkovce | Cenkovce | Chorvatsky Grob | Dedinka pri Dunaji | Devinska Nova Ves | Dolna Cela | Dolne Janiky | Dunajska Luzna | Eliasovce | Farna | Horna Cela | Horne Janiky | Hruba Borsa | Hruby Sur | Hubice | Hurbanova Ves | Hviezdoslavov | Ivanka pri Dunaji | Janiky | Janosikova | Janovce | Jelka | Kalinkovo | Komarov | Kostolna pri Dunaji | Kralova pri Senci | Krmes | Madaras | Mala Borsa | Malinovo | Maly Biel | Maly Mager | Maly Sur | Maslovce | Mierovo | Miloslavov | Most pri Bratislave | Myslenice | Nestich | Nova Dedinka | Nova Jelka | Nova Lipnica | Nova Ves pri Dunaji | Nove Kosariska | Nove Osady | Novy Zivot | Oldza | Opatsky Krmes | Pavlice | Podunajske Biskupice | Prievoz | Puste Ulany | Raca | Rastice | Reca | Rovinka | Sasa | Senec | Slovensky Grob | Stredna Borsa | Studene | Stvrtok na Ostrove | Svaty Jur | Tomasov | Tonkovce | Turen | Turen | Vajnory | Velke Ulany | Velky Biel | Velky Grob | Vinicne | Vojtechovce | Vrakuna | Zalesie | Zlate Klasy | Zonc

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Farkas Fehérová Feherova Feherova Fejes Fejes Fejesz Feješ Fejes Fejes Fejesová Fejesova Fejeszova Feješová Fejesova Fejesova Gábriš Gabris Gabris Habánová Habanova Habanova Hegedűs Hegedűs Hegedűsz Hegedűsová Hegedűsova Hegedűszova Hideghéty Hideghety Hideghety Hideghétyová Hideghetyova Hideghetyova Holubiczká Holubiczka Holubiczka Holubiczký Holubiczky Holubiczky Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hozák Hozak Hozak Hozáková Hozakova Hozakova Jassa Jassa Jaszsza Jassová Jassova Jaszszova Kadlec Kadlec Kadlecz Kadlecová Kadlecova Kadleczova Kaluz Kaluz Kaluz Kollátová Kollatova Kollatova Koller Koller Koller Kollerová Kollerova Kollerova Köllner Kollner Köllner Koszorús Koszorus Koszorusz Koszorúsová Koszorusova Koszoruszova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kraslan Kraslan Kraszlan Kraslanová Kraslanova Kraszlanova Kraszlánová Kraszlanova Kraszlanova Lépeš Lepes Lepes Macsai Macsai Maczszai Macsaiová Macsaiova Maczszaiova Magát Magat Magat Magátová Magatova Magatova Mériová Meriova Meriova Mihalovič Mihalovic Mihalovics Mikoczi Mikoczi Mikoczi Mikoczy Mikoczy Mikoczy Mikóczy Mikoczy Mikoczy Mikoczyová Mikoczyova Mikoczyova Mikóczyová Mikoczyova Mikoczyova Mikus Mikus Mikusz Mikuš Mikus Mikus Mikusová Mikusova Mikuszova Mózes Mozes Mozesz Mózesová Mozesova Mozeszova Múčka Mucka Mucska Múčková Muckova Mucskova Mucska Mucska Muczszka Mucsková Mucskova Muczszkova Nagyová Nagyova Nagyova Prágai Pragai Pragai Prágaiová Pragaiova Pragaiova Privitš Privits Privits Rácz Racz Racz Reinold Reinold Reinold Schmeidler Schmeidler Szhmeidler Schmeidlerová Schmeidlerova Szhmeidlerova Schulzová Schulzova Szhulzova Šikula Sikula Sikula Šikulová Sikulova Sikulova Šill Sill Sill Sillová Sillova Szillova Stingel Stingel Sztingel Stingelová Stingelova Sztingelova Šutovská Sutovska Sutovszka Svátek Svatek Szvatek Sváteková Svatekova Szvatekova Szimeth Szimeth Szimeth Szimethová Szimethova Szimethova Varga Varga Varga Varju Varju Varju Varjuová Varjuova Varjuova Vidra Vidra Vidra Világi Vilagi Vilagi

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arva Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Arvova Baloghova Baloghova Baloghova Barica Baricza Baricza Barica Baricza Baricza Baricova Bariczova Bariczova Bilsky Bilszky Bilszky Cajka Czajka Csajka Csolle Czszolle Csszolle Csolleova Czszolleova Csszolleova Domonkos Domonkosz Gyomonkosz Domonkos Domonkosz Gyomonkosz Domonkos Domonkosz Gyomonkosz Domonkosova Domonkoszova Gyomonkoszova Domonyova Domonyova Gyomonyova Domoter Domoter Gyomoter Domotor Domotor Gyomotor Domotor Domotor Gyomotor Domotor Domotor Gyomotor Domotor Domotor Gyomotor Domotor Domotor Gyomotor Domotor Domotor Gyomotor Domotor Domotor Gyomotor Domotor Domotor Gyomotor Domotorova Domotorova Gyomotorova Domotorova Domotorova Gyomotorova Domotorova Domotorova Gyomotorova Domotorova Domotorova Gyomotorova Domotorova Domotorova Gyomotorova Enekes Enekesz Enekesz Enekes Enekesz Enekesz Enekes Enekesz Enekesz Ersek Erszek Erszek Ersek Erszek Erszek Ersek Erszek Erszek Fejej Fejej Fejej Fejes Fejesz Fejesz Fejes Fejesz Fejesz Fejes Fejesz Fejesz Fejes Fejesz Fejesz Fejes Fejesz Fejesz Fejes Fejesz Fejesz Fejes Fejesz Fejesz Fejesova Fejeszova Fejeszova Filkaszova Filkaszova Filkaszzova Garajova Garajova Garajova Habanova Habanova Habanova Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedusova Hegeduszova Hegeduszova Hegedys Hegedysz Hegedysz Hegedysova Hegedyszova Hegedyszova Hegedysova Hegedyszova Hegedyszova Helena Helena Helena Hideghety Hideghety Hideghety Holubiczka Holubiczka Holubiczzka Hornanska Hornanszka Hornanszka Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Hozak Hozak Hozak Izo Izo Izo Izo Izo Izo Izo Izo Izo Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jrd Jrd Jrd Kadlec Kadlecz Kadlecz Kaluzova Kaluzova Kaluzova Kolekova Kolekova Kolekova Koller Koller Koller Koller Koller Koller Koszaorus Koszaorusz Koszzaorusz Koszorus Koszorusz Koszzorusz Koszorus Koszorusz Koszzorusz Koszorus Koszorusz Koszzorusz Koszorus Koszorusz Koszzorusz Koszorus Koszorusz Koszzorusz Koszorus Koszorusz Koszzorusz Koszorusova Koszoruszova Koszzoruszova Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacova Kovaczova Kovaczova Kraslanova Kraszlanova Kraszlanova Lajka Lajka Lyajka Lepes Lepesz Lyepesz Macsai Maczszai Maczszai Magat Magat Magat Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Mikoczy Mikoczy Mikoczzy Mikoczy Mikoczy Mikoczzy Mikoczy Mikoczy Mikoczzy Mikoczy Mikoczy Mikoczzy Mikoczy Mikoczy Mikoczzy Mikoczy Mikoczy Mikoczzy Mikus Mikusz Mikusz Mikus Mikusz Mikusz Mozes Mozesz Mozesz Mozes Mozesz Mozesz Mucska Muczszka Muczszka Nagy Nagy Nyagy Pragai Pragai Pragai Pragaiova Pragaiova Pragaiova Pragaiova Pragaiova Pragaiova Privits Privitsz Privitsz Privits Privitsz Privitsz Reinold Reinold Reinold Richard Rihard Riczhard Rita Rita Rita Saga Szaga Saga Schulz Szhulz Sczhulz Sill Szill Sill Silvia Szilvia Silvia Stermenszka Sztermenszka Stermenszzka Stingel Sztingel Stingel Stingel Sztingel Stingel Stingel Sztingel Stingel Stingelova Sztingelova Stingelova Svatekova Szvatekova Svatekova Tibor Tibor Tyibor Valter Valter Valter Varjuova Varjuova Varjuova Vidra Vidra Vidra Vidra Vidra Vidra Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vilagi Vojtech Vojteh Vojteczh Vojtech Vojteh Vojteczh

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Stephanus Nagy Georgius Kovács Georgius Molnar Lucas Faragó Martinus Vörös Joannes Szabó Joannes Fejir Georgius Takács

n78_21_291

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.