Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Rajecz
luth » Szulyó
Vrchteplá

OLD NAMES of the village(town):
1773 Vrch-Tepla, Wrch-Tepla, 1786 Wrch-Tepla, 1808 Verh-Tepla, Wrch Teplá, 1863–1882 Verchtepla, 1888–1902 Vrchtepla, 1907–1913 Felsőhéve, 1920 Vrch Teplá, 1927– Vrchteplá

POPULATION of Vrchtepla in 2005: 256 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bohuš Bohus Bohus Bohušová Bohusova Bohusova Bucha Bucha Buha Buchová Buchova Buhova Bušfy Busfy Busfy Bušfyová Busfyova Busfyova Búšfyová Busfyova Busfyova Červencová Cervencova Cservenczova Červenec Cervenec Cservenecz Dúbravka Dubravka Dubravka Dúbravková Dubravkova Dubravkova Durec Durec Durecz Ďurec Durec Gyurecz Ďurecová Durecova Gyureczova Ďurkovská Durkovska Gyurkovszka Ďurkovský Durkovsky Gyurkovszky Fuček Fucek Fucsek Fučeková Fucekova Fucsekova Hanošík Hanosik
... above surnames continue below the google map

Vrchtepla bordering the villages(towns): Babkov | Banova | Belusa | Benov | Bitarova | Bodina | Brezany | Brvniste | Budatin | Bytca | Bytcica | Cherubinova Cierna | Dolna Marikova | Dolne Hlboke | Dolny Hricov | Dolny Lieskov | Dolny Mostenec | Domaniza | Domanizska Lehota | Drienove | Durcina | Durdove | Fryvald | Hatne | Hlboke nad Vahom | Hlinik nad Vahom | Horky | Horne Hlboke | Horny Lieskov | Horny Mostenec | Hostina | Hrabove | Hradna | Hricovske Podhradie | Hvozdnica | Ilove | Jablonove | Jasenica | Jasenove | Kamenna Poruba | Kardosova Vieska | Klace | Kliestina | Knazova Lehota | Konska | Kostolec | Kotesova | Kunerad | Lieskov | Lieskov | Lieskov | Lietava | Lietavska Lucka | Lietavska Svinna | Lietavska Svinna-Babkov | Lietavska Zavadka | Mala Bytca | Mala Cierna | Mala Jasenica | Mala Udica | Male Lednice | Marsova-Rasov | Miksova | Milochov | Nimnica | Nosice | Okrut | Orlove | Ovciarsko | Papradno | Pastina Zavada | Peklina | Plevnik | Plevnik-Drienove | Pocarova | Podhorie | Podmanin | Podskalie | Podvazie | Poluvsie | Porubka | Povazska Bystrica | Povazska Tepla | Povazske Podhradie | Povazsky Chlmec | Praznov | Precin | Predmier | Prosne | Puchov | Puchovska Ulica | Rajec | Rajecka Lesna | Rajecke Teplice | Rasov | Rosina | Sebestanova | Slopna | Stranske | Strazov | Stupne | Suja | Sulov | Sulov-Hradna | Sverepec | Teplicka nad Vahom | Tri Dvory | Trnove | Trstena | Trstie | Turie | Turie | Udica | Upohlav | Urbanov | Velka Bytca | Velka Cierna | Velka Jasenica | Velka Kotesova | Velka Udica | Visnove | Visolaje | Vrtizer | Zaluz | Zaskalie | Zavodie | Zbynov | Zemianska Zavada | Zemiansky Kvasov | Zilina

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Hanosik Hanošíková Hanosikova Hanosikova Hanus Hanus Hanusz Hanusová Hanusova Hanuszova Hoferica Hoferica Hofericza Hofericová Hofericova Hofericzova Hozdek Hozdek Hozdek Hozdeková Hozdekova Hozdekova Jančiga Janciga Jancsiga Jančigová Jancigova Jancsigova Johanides Johanides Johanidesz Johanidesová Johanidesova Johanideszova Kamas Kamas Kamasz Kamasová Kamasova Kamaszova Kaniaková Kaniakova Kaniakova Klučiar Kluciar Klucsiar Kľučiarová Kluciarova Klyucsiarova Kocian Kocian Koczian Kocianová Kocianova Koczianova Kostelanská Kostelanska Kosztelanszka Kostelanský Kostelansky Kosztelanszky Krížová Krizova Krizsova Kuriš Kuris Kuris Kurišová Kurisova Kurisova Letko Letko Letko Macek Macek Maczek Maceková Macekova Maczekova Macková Mackova Maczkova Masná Masna Maszna Masný Masny Maszny Minarčik Minarcik Minarcsik Minarčík Minarcik Minarcsik Minarčiková Minarcikova Minarcsikova Minarčíková Minarcikova Minarcsikova Mrišo Mriso Mriso Mrišová Mrisova Mrisova Novosad Novosad Novoszad Novosadová Novosadova Novoszadova Ostrochovská Ostrochovska Osztrohovszka Ostrochovský Ostrochovsky Osztrohovszky Pavlík Pavlik Pavlik Pavlíková Pavlikova Pavlikova Smatana Smatana Szmatana Smatanová Smatanova Szmatanova Svobodová Svobodova Szvobodova Svoš Svos Szvos Svošová Svosova Szvosova Varhaník Varhanik Varhanik Varhaníková Varhanikova Varhanikova Vokel Vokel Vokel Vokelová Vokelova Vokelova Vrabcová Vrabcova Vrabczova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Busfy Buszfy Buszfy Dubravkova Dubravkova Gyubravkova Fucek Fuczek Fuczek Jancigova Janczigova Janczigova Kamas Kamasz Kamasz Kluciar Klucziar Klucziar Letko Letko Lyetko Minarcikova Minarczikova Minarczikova Mnarcik Mnarczik Mnarczik Novosad Novoszad Nyovoszad Ostrochovsky Osztrohovszky Osztroczhovszky Ostrochovsky Osztrohovszky Osztroczhovszky Paulik Paulik Paulik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Stefan Sztefan Stefan Varhanik Varhanik Varhanik Varhanik Varhanik Varhanik

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Daniel Kamasz Andreas Kamasz Nicolaus Kamasz Joannes Kamasz Joannes Kamasz Joannes Ocskovik Martinus Hoffericza Nicolaus Hoffericza Joannes Vokel Georgius Vokel Nicolaus Csernich Daniel Gasso Nicolaus Gasso Joannes Hoszdek Georgius Maszni Nicolaus Maszni Joannes Novoszad Andreas Prasznovecz Andreas Borovj Micso Hoszdek Joannes Bloha Joannes Masznj Michael Masznj

n78_23_186 n78_23_546

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.