Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Vydrovo
Vydrovo is joined to the village (town): Cierny Balog

OLD NAMES of the village(town):
1888 Feketebalog, 1920 Balog, Čierny Hronec, 1927–1948 Čierny Balog, 1948–1950 Čierny Blh, 1950– Čierny Balog
Balog: 1808, 1863 Balog, 1873–1882 Zólyombalog
Dobroč: 1808 Dobrocs, Dobroč, 1863–1882 Dobrocs
Dolina: 1808, 1863–1882 Dolina
Fajtov: 1808 Fajtó, Fajtow, 1882 Fajto
Jánošovka: 1863–1873 Jánosonka, 1877 Jánosovka, 1882 Janosovka
Jergov: 1808 Gergó, Gergow, 1882 Jergo
Komov: 1808 Komo, Komócz, Komow, Komowce
Krám: 1808 Cserni-Hronyecz, Schwarzwasser, Cžerný Hroňec, 1863–1882 Krám
Látky: 1882 Latki
Medveďov: 1808 Medved, Medwědow, 1863–1882 Medved
Pusté: 1863–1877 Pusztvo, 1882 Pusztó
Vydrovo: 1863–1877 Vidrovo, 1882 Vidrova
Závodie: 1863 Závodja, 1873–1882 Zavodja

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Auxt Auxt Auxt Auxtová Auxtova Auxtova Baran Baran Baran Baranová Baranova Baranova Bartoš Bartos Bartos Bartošová Bartosova Bartosova Belko Belko Belko Belková Belkova Belkova Berčík Bercik Bercsik Berčíková Bercikova Bercsikova Bubelíny Bubeliny Bubeliny Bubelínyová Bubelinyova Bubelinyova Budovcová Budovcova Budovczova Budovec Budovec Budovecz Bukovcová Bukovcova Bukovczova Bukovec Bukovec Bukovecz Caban Caban Czaban Daško Dasko Dasko Dašková Daskova Daskova Daxner
... above surnames continue below the google map

Vydrovo bordering the villages(towns): Balog | Benus | Bravacovo | Brezno | Brezova | Bujakovo | Bystra | Cierny Balog | Dobroc | Dolina | Dolna Lehota | Drabsko | Dubova | Fajtov | Filipovo | Gasparovo | Horna Lehota | Hronec | Janosovka | Jasenie | Jergov | Komov | Kram | Kramliste | Latky | Lom nad Rimavicou | Lopej | Medvedov | Michalova | Myto pod Dumbierom | Nemecka | Osrblie | Pobisovo | Podbrezova | Podholiky | Pohronska Polhora | Polomka | Predajna | Puste | Sihla | Srnkovo | Vajskova | Valaska | Zamostie | Zavodie

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Daxner Daxner Daxnerová Daxnerova Daxnerova Dekrét Dekret Dekret Dekrétová Dekretova Dekretova Donoval Donoval Donoval Donovalová Donovalova Donovalova Eremiášová Eremiasova Eremiasova Figľuš Figlus Figlyus Figľušová Figlusova Figlyusova Gašperík Gasperik Gasperik Giertl Giertl Giertl Giertli Giertli Giertli Giertlová Giertlova Giertlova Harvan Harvan Harvan Harvanová Harvanova Harvanova Haviarová Haviarova Haviarova Herich Herich Herih Herichová Herichova Herihova Hľadaj Hladaj Hlyadaj Kliment Kliment Kliment Klimentová Klimentova Klimentova Koštial Kostial Kostial Koštiaľ Kostial Kostialy Koštialová Kostialova Kostialova Kováčik Kovacik Kovacsik Kováčiková Kovacikova Kovacsikova Kovalčík Kovalcik Kovalcsik Kovalčíková Kovalcikova Kovalcsikova Kučerák Kucerak Kucserak Kučeráková Kucerakova Kucserakova Kupcová Kupcova Kupczova Kupec Kupec Kupecz Kvietková Kvietkova Kvietkova Kvietok Kvietok Kvietok Medveď Medved Medvegy Medveďová Medvedova Medvegyova Muránska Muranska Muranszka Muránsky Muransky Muranszky Mušuka Musuka Musuka Mušuková Musukova Musukova Pančík Pancik Pancsik Pančíková Pancikova Pancsikova Pepich Pepich Pepih Pepichová Pepichova Pepihova Pôbiš Pobis Pobis Pôbišová Pobisova Pobisova Potkány Potkany Potkany Potkányová Potkanyova Potkanyova Prečuch Precuch Precsuh Prečuchová Precuchova Precsuhova Puška Puska Puska Pušková Puskova Puskova Ridzoňová Ridzonova Ridzonyova Rosík Rosik Roszik Rosíková Rosikova Roszikova Schön Schon Szhön Schőn Schon Szhőn Schőnová Schonova Szhőnova Sitarčík Sitarcik Szitarcsik Sitarčíková Sitarcikova Szitarcsikova Strelcová Strelcova Sztrelczova Strelec Strelec Sztrelecz Štulajter Stulajter Stulajter Štulajterová Stulajterova Stulajterova Štulrajter Stulrajter Stulrajter Štulrajterová Stulrajterova Stulrajterova Švantner Svantner Svantner Švantnerová Svantnerova Svantnerova Syč Syc Szycs Syčová Sycova Szycsova Ťažká Tazka Tyazska Ťažký Tazky Tyazsky Turňa Turna Turnya Turňová Turnova Turnyova Vozár Vozar Vozar Vránska Vranska Vranszka Vránsky Vransky Vranszky Zachar Zachar Zahar Zemko Zemko Zemko

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Ambroz Amrichova Amrihova Amriczhova Amrickova Amriczkova Amriczkova Amtmanova Amtmanova Amtmanova Andreanska Andreanszka Andreanszka Andreanska Andreanszka Andreanszka Andreanska Andreanszka Andreanszka Andreansky Andreanszky Andreanszky Andreansky Andreanszky Andreanszky Andreansky Andreanszky Andreanszky Andreansky Andreanszky Andreanszky Anna Anna Anna Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxt Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Auxtova Babcan Babczan Babczan Babcan Babczan Babczan Babcan Babczan Babczan Babcan Babczan Babczan Babcan Babczan Babczan Babcan Babczan Babczan Babcanova Babczanova Babczanova Babiak Babiak Babiak Babiak Babiak Babiak Babics Babiczsz Babiczsz Bacusan Baczuszan Baczuszan Bacusan Baczuszan Baczuszan Bacusan Baczuszan Baczuszan Bacusan Baczuszan Baczuszan Bacusan Baczuszan Baczuszan Bacusanova Baczuszanova Baczuszanova Bajcsi Bajczszi Bajczszi Bajcsi Bajczszi Bajczszi Bajcsi Bajczszi Bajczszi Bajcsi Bajczszi Bajczszi Bajcsi Bajczszi Bajczszi Bajcsi Bajczszi Bajczszi Bajcsiova Bajczsziova Bajczsziova Bajcsiova Bajczsziova Bajczsziova Bajcsiova Bajczsziova Bajczsziova Bajcsiova Bajczsziova Bajczsziova Bajcsyova Bajczszyova Bajczszyova Balaz Balaz Balaz Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Baliakova Balog Balog Balog Balog Balog Balog Baloghova Baloghova Baloghova Banko Banko Banko Banko Banko Banko Banko Banko Banko Bankoova Bankoova Bankoova Bankoova Bankoova Bankoova Bankoova Bankoova Bankoova Baran Baran Baran Baranova Baranova Baranova Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Batke Batke Batke Batke Batke Batke Batykova Batykova Batykova Bednar Bednar Bednar Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Belino Belino Belino Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Benedek Benedek Benedek Benkova Benkova Benkova Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercikova Berczikova Berczikova Bercikova Berczikova Berczikova Bercikova Berczikova Berczikova Bercikova Berczikova Berczikova Bercikova Berczikova Berczikova Bercikova Berczikova Berczikova Bercikova Berczikova Berczikova Bercikova Berczikova Berczikova Bercikova Berczikova Berczikova Bercikova Berczikova Berczikova Berky Berky Berky Berky Berky Berky Betka Betka Betka Bilek Bilek Bilek Bilek Bilek Bilek Bilek Bilek Bilek Bindicsova Bindiczszova Bindiczszova Blaleniakova Blaleniakova Blaleniakova Blazek Blazek Blazek Blazeniakova Blazeniakova Blazeniakova Boda Boda Boda Boda Boda Boda Bodis Bodisz Bodisz Bodisova Bodiszova Bodiszova Bodok Bodok Bodok Bodokova Bodokova Bodokova Bodokova Bodokova Bodokova Bodokova Bodokova Bodokova Bognar Bognar Bognar Bognar Bognar Bognar Bognar Bognar Bognar Bognar Bognar Bognar Bognar Bognar Bognar Bognarova Bognarova Bognarova Bognarova Bognarova Bognarova Both Both Both Both Both Both Both Both Both Botlo Botlo Botlo Branka Branka Branka Brenkus Brenkusz Brenkusz Breznican Brezniczan Brezniczan Breznican Brezniczan Brezniczan Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnak Brnakova Brnakova Brnakova Brnakova Brnakova Brnakova Broz Broz Broz Broz Broz Broz Broz Broz Broz Brozmanova Brozmanova Brozmanova Brozmanova Brozmanova Brozmanova Brozmanova Brozmanova Brozmanova Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubeliny Bubelinyova Bubelinyova Bubelinyova Budac Budacz Budacz Budinsky Budinszky Budinszky Budinsky Budinszky Budinszky Budinsky Budinszky Budinszky Budovcova Budovczova Budovczova Budovcova Budovczova Budovczova Budovec Budovecz Budovecz Budovec Budovecz Budovecz Budovec Budovecz Budovecz Budovec Budovecz Budovecz Budovec Budovecz Budovecz Budovec Budovecz Budovecz Budzak Budzak Budzak Budzak Budzak Budzak Bukovcova Bukovczova Bukovczova Bukovcova Bukovczova Bukovczova Bukovec Bukovecz Bukovecz Bukovec Bukovecz Bukovecz Bukovec Bukovecz Bukovecz Bukovec Bukovecz Bukovecz Bukovec Bukovecz Bukovecz Bukovec Bukovecz Bukovecz Bukovec Bukovecz Bukovecz Burianova Burianova Burianova Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Caban Czaban Csaban Cabanova Czabanova Csabanova Cabanova Czabanova Csabanova Cabanova Czabanova Csabanova Cabanova Czabanova Csabanova Cabanova Czabanova Csabanova Cajkova Czajkova Csajkova Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cervenec Czervenecz Cservenecz Cervenec Czervenecz Cservenecz Cesnek Czesznek Csesznek Chmurny Hmurny Cshmurny Chomic Homicz Cshomicz Chomic Homicz Cshomicz Chomic Homicz Cshomicz Chomicova Homiczova Cshomiczova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chromcova Hromczova Cshromczova Cief Czief Csief Cintula Czintula Csintula Ciprus Cziprusz Csiprusz Ciprus Cziprusz Csiprusz Citterbergova Czitterbergova Csitterbergova Csefalvayova Czszefalvayova Csszefalvayova Csiba Czsziba Cssziba Csibova Czszibova Csszibova Csicsay Czsziczszay Cssziczszay Csicsay Czsziczszay Cssziczszay Csicsay Czsziczszay Cssziczszay Csicsay Czsziczszay Cssziczszay Csicsay Czsziczszay Cssziczszay Csicsay Czsziczszay Cssziczszay Csicsay Czsziczszay Cssziczszay Csicsayova Czsziczszayova Cssziczszayova Csonkova Czszonkova Csszonkova Cunderlikova Czunderlikova Csunderlikova Curilla Czurilla Csurilla Danco Danczo Gyanczo Danco Danczo Gyanczo Dancova Danczova Gyanczova Danerova Danerova Gyanerova Danis Danisz Gyanisz Danislav Daniszlav Gyaniszlav Danisova Daniszova Gyaniszova Danove Danove Gyanove Danove Danove Gyanove Dasko Daszko Gyaszko Datko Datko Gyatko Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxnerova Daxnerova Gyaxnerova Daxnerova Daxnerova Gyaxnerova Dekany Dekany Gyekany Dekret Dekret Gyekret Dekret Dekret Gyekret Dekret Dekret Gyekret Dekretova Dekretova Gyekretova Dekretova Dekretova Gyekretova Dekretova Dekretova Gyekretova Dekretova Dekretova Gyekretova Dioszegi Dioszegi Gyioszzegi Dioszegi Dioszegi Gyioszzegi Dioszegi Dioszegi Gyioszzegi Dobisova Dobiszova Gyobiszova Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donovalova Donovalova Gyonovalova Donovalova Donovalova Gyonovalova Donovalova Donovalova Gyonovalova Donovalova Donovalova Gyonovalova Donovalova Donovalova Gyonovalova Donovalova Donovalova Gyonovalova Donovalova Donovalova Gyonovalova Donovalova Donovalova Gyonovalova Donovalova Donovalova Gyonovalova Donovalova Donovalova Gyonovalova Drnaj Drnaj Gyrnaj Drozd Drozd Gyrozd Dubinska Dubinszka Gyubinszka Dudas Dudasz Gyudasz Dudasova Dudaszova Gyudaszova Dunajska Dunajszka Gyunajszka Dunajska Dunajszka Gyunajszka Dunajska Dunajszka Gyunajszka Dunajska Dunajszka Gyunajszka Dunajska Dunajszka Gyunajszka Dvorakova Dvorakova Gyvorakova Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Engler Englerova Englerova Englerova Eremias Eremiasz Eremiasz Eremiasova Eremiaszova Eremiaszova Eremiasova Eremiaszova Eremiaszova Eremiasova Eremiaszova Eremiaszova Farkas Farkasz Farkasz Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Faskova Faszkova Faszkova Fekarova Fekarova Fekarova Fekete Fekete Fekete Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Fialka Figlus Figlusz Figlusz Figlus Figlusz Figlusz Figlus Figlusz Figlusz Figlus Figlusz Figlusz Figlus Figlusz Figlusz Figlus Figlusz Figlusz Figlus Figlusz Figlusz Figlus Figlusz Figlusz Figlus Figlusz Figlusz Figlus Figlusz Figlusz Figlus Figlusz Figlusz Figlusova Figluszova Figluszova Figlusova Figluszova Figluszova Figlusova Figluszova Figluszova Figlusova Figluszova Figluszova Figlusova Figluszova Figluszova Figlusova Figluszova Figluszova Figlusova Figluszova Figluszova Figuli Figuli Figuli Flickingerova Fliczkingerova Fliczkingerova Fodor Fodor Fodor Fulopova Fulopova Fulopova Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Fuzik Gaal Gaal Gaal Gaal Gaal Gaal Galvankova Galvankova Galvankova Gasperik Gaszperik Gaszperik Gasperik Gaszperik Gaszperik Gasperik Gaszperik Gaszperik Gasperik Gaszperik Gaszperik Gasperik Gaszperik Gaszperik Gasperikova Gaszperikova Gaszperikova Gasperikova Gaszperikova Gaszperikova Gasperikova Gaszperikova Gaszperikova Gasperikova Gaszperikova Gaszperikova Gibala Gibala Gibala Gibalova Gibalova Gibalova Gibalova Gibalova Gibalova Gierlt Gierlt Gierlt Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertl Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertli Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Girtl Girtl Girtl Goceliak Goczeliak Goczeliak Grezo Grezo Grezo Grietli Grietli Grietli Grlicka Grliczka Grliczka Gruner Gruner Gruner Gulyasova Gulyaszova Gulyaszova Gvoth Gvoth Gvoth Hagovska Hagovszka Hagovszka Hagovska Hagovszka Hagovszka Hajicek Hajiczek Hajiczek Hajko Hajko Hajko Hajko Hajko Hajko Hajko Hajko Hajko Hajko Hajko Hajko Hajzuk Hajzuk Hajzuk Hajzukova Hajzukova Hajzukova Hajzukova Hajzukova Hajzukova Halaj Halaj Halaj Halasi Halaszi Halaszi Hamer Hamer Hamer Hamer Hamer Hamer Harmati Harmati Harmati Harvan Harvan Harvan Harvan Harvan Harvan Hauek Hauek Hauek Hauer Hauer Hauer Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Haviarova Havlickova Havliczkova Havliczkova Havranova Havranova Havranova Hazakova Hazakova Hazakova Hazakova Hazakova Hazakova Hazakova Hazakova Hazakova Hazakova Hazakova Hazakova Helena Helena Helena Herich Herih Hericzh Herich Herih Hericzh Herich Herih Hericzh Herich Herih Hericzh Herichova Herihova Hericzhova Herichova Herihova Hericzhova Herichova Herihova Hericzhova Herichova Herihova Hericzhova Herko Herko Herko Herko Herko Herko Herko Herko Herko Herko Herko Herko Herkova Herkova Herkova Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladaj Hladajova Hladajova Hladajova Hladajova Hladajova Hladajova Holgye Holgye Holgye Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Huszar Huszar Huszzar Igor Igor Igor Ihnatova Ihnatova Ihnatova Ing Ing Ing Istvan Isztvan Isztvan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Jackuliakova Jaczkuliakova Jaczkuliakova Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrich Jamrih Jamriczh Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jamrichova Jamrihova Jamriczhova Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jane Jane Jane Janka Janka Janka Jankoova Jankoova Jankoova Janostiak Janosztiak Janosztiak Janostiak Janosztiak Janosztiak Janostiakova Janosztiakova Janosztiakova Jasenska Jaszenszka Jaszenszka Jasensky Jaszenszky Jaszenszky Javorickova Javoriczkova Javoriczkova Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Juraj Juraj Juraj Kalay Kalay Kalay Kanova Kanova Kanova Kapajcik Kapajczik Kapajczik Kapajcik Kapajczik Kapajczik Kapajcik Kapajczik Kapajczik Karlik Karlik Karlik Karlik Karlik Karlik Karlikova Karlikova Karlikova Karlikova Karlikova Karlikova Katrencik Katrenczik Katrenczik Katrencikova Katrenczikova Katrenczikova Kerteszova Kerteszova Kerteszzova Keszeghova Keszeghova Keszzeghova Kinczer Kinczer Kinczzer Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kirdaj Kirdaj Kirdaj Kirka Kirka Kirka Kirka Kirka Kirka Kiss Kiszsz Kiszsz Klacanska Klaczanszka Klaczanszka Klacanska Klaczanszka Klaczanszka Klacansky Klaczanszky Klaczanszky Klacansky Klaczanszky Klaczanszky Klacansky Klaczanszky Klaczanszky Klarisova Klariszova Klariszova Klein Klein Klein Klein Klein Klein Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Kmec Kmecz Kmecz Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmetova Kmetova Kmetova Knazikova Knazikova Knazikova Kocsis Koczszisz Koczszisz Kocsisova Koczsziszova Koczsziszova Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohutova Kohutova Kohutova Kollarova Kollarova Kollarova Komunitne Komunitne Komunitne Kopcany Kopczany Kopczany Kopcany Kopczany Kopczany Kopcany Kopczany Kopczany Korenova Korenova Korenova Kostelna Kosztelna Kosztelna Kostelny Kosztelny Kosztelny Kostelny Kosztelny Kosztelny Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kostialova Kosztialova Kosztialova Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacsova Kovaczszova Kovaczszova Kovacsova Kovaczszova Kovaczszova Kovacsova Kovaczszova Kovaczszova Kovacsova Kovaczszova Kovaczszova Kovacsova Kovaczszova Kovaczszova Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcik Kovalczik Kovalczik Kovalcikova Kovalczikova Kovalczikova Kovalcikova Kovalczikova Kovalczikova Kovalcikova Kovalczikova Kovalczikova Kovalcikova Kovalczikova Kovalczikova Kovalcikova Kovalczikova Kovalczikova Koziak Koziak Koziak Krajske Krajszke Krajszke Krajske Krajszke Krajszke Krajske Krajszke Krajszke Krajske Krajszke Krajszke Krajske Krajszke Krajszke Krajske Krajszke Krajszke Krajske Krajszke Krajszke Krampulova Krampulova Krampulova Krastenicsova Kraszteniczszova Kraszteniczszova Krastenicsova Kraszteniczszova Kraszteniczszova Kristofova Krisztofova Krisztofova Krumpal Krumpal Krumpal Krumpal Krumpal Krumpal Krumpal Krumpal Krumpal Krumpal Krumpal Krumpal Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubasiakova Kubasziakova Kubasziakova Kucerak Kuczerak Kuczerak Kucerak Kuczerak Kuczerak Kucerak Kuczerak Kuczerak Kucerak Kuczerak Kuczerak Kucerakova Kuczerakova Kuczerakova Kucerakova Kuczerakova Kuczerakova Kudrna Kudrna Kudrna Kudrna Kudrna Kudrna Kulac Kulacz Kulacz Kulacas Kulaczasz Kulaczasz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacs Kulaczsz Kulaczsz Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kulacsova Kulaczszova Kulaczszova Kumstar Kumsztar Kumsztar Kumstar Kumsztar Kumsztar Kumstar Kumsztar Kumsztar Kumstar Kumsztar Kumsztar Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupcova Kupczova Kupczova Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupel Kupel Kupel Kvietikova Kvietikova Kvietikova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kysel Kyszel Kyszel Kyselova Kyszelova Kyszelova Labduchova Labduhova Lyabduczhova Labduchova Labduhova Lyabduczhova Latinakova Latinakova Lyatinakova Lauf Lauf Lyauf Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocky Lehoczky Lyehoczky Lehocky Lehoczky Lyehoczky Lehocky Lehoczky Lyehoczky Lehotska Lehotszka Lyehotszka Lickova Liczkova Lyiczkova Lickova Liczkova Lyiczkova Lietavec Lietavecz Lyietavecz Lietavec Lietavecz Lyietavecz Lietavec Lietavecz Lyietavecz Lietavec Lietavecz Lyietavecz Lietavec Lietavecz Lyietavecz Lietavec Lietavecz Lyietavecz Lietavec Lietavecz Lyietavecz Lietavec Lietavecz Lyietavecz Liham Liham Lyiham Lihan Lihan Lyihan Lihan Lihan Lyihan Lihan Lihan Lyihan Lihanova Lihanova Lyihanova Lisuch Liszuh Lyiszuczh Lovic Lovicz Lyovicz Lovic Lovicz Lyovicz Lovic Lovicz Lyovicz Lovic Lovicz Lyovicz Lovic Lovicz Lyovicz Lovic Lovicz Lyovicz Lovic Lovicz Lyovicz Lovic Lovicz Lyovicz Lovic Lovicz Lyovicz Lovic Lovicz Lyovicz Lovic Lovicz Lyovicz Lovicova Loviczova Lyoviczova Lovicova Loviczova Lyoviczova Luks Luksz Lyuksz Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Lysakova Lyszakova Lyyszakova Lysina Lyszina Lyyszina Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Makovic Makovicz Makovicz Makovicova Makoviczova Makoviczova Makusa Makusza Makusza Makusa Makusza Makusza Makusova Makuszova Makuszova Malcekova Malczekova Malczekova Malicher Maliher Maliczher Malicher Maliher Maliczher Marcin Marczin Marczin Margepova Margepova Margepova Margeta Margeta Margeta Margeta Margeta Margeta Margeta Margeta Margeta Marko Marko Marko Markova Markova Markova Marton Marton Marton Mate Mate Mate Mateova Mateova Mateova Mateova Mateova Mateova Matisova Matiszova Matiszova Medevd Medevd Medevd Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Medvedova Melicher Meliher Meliczher Melicherova Meliherova Meliczherova Melicherova Meliherova Meliczherova Melicherova Meliherova Meliczherova Melicherova Meliherova Meliczherova Merko Merko Merko Meskan Meszkan Meszkan Michalisko Mihaliszko Miczhaliszko Mikla Mikla Mikla Mikovinyova Mikovinyova Mikovinyova Mikulkova Mikulkova Mikulkova Mikulkova Mikulkova Mikulkova Mikulkova Mikulkova Mikulkova Mirtlova Mirtlova Mirtlova Misenko Miszenko Miszenko Misenkova Miszenkova Miszenkova Modokova Modokova Modokova Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Molnarova Morong Morong Morong Morong Morong Morong Morong Morong Morong Morong Morong Morong Morong Morong Morong Morongova Morongova Morongova Morongova Morongova Morongova Morongova Morongova Morongova Morongova Morongova Morongova Morongova Morongova Morongova Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morva Morvaova Morvaova Morvaova Morvova Morvova Morvova Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motyka Motykova Motykova Motykova Motykova Motykova Motykova Motykova Motykova Motykova Mullner Mullner Mullner Mullner Mullner Mullner Mullner Mullner Mullner Mullner Mullner Mullner Mullner Mullner Mullner Mullnerova Mullnerova Mullnerova Mura Mura Mura Muranska Muranszka Muranszka Muranska Muranszka Muranszka Muranska Muranszka Muranszka Muranska Muranszka Muranszka Muranska Muranszka Muranszka Muranska Muranszka Muranszka Muranska Muranszka Muranszka Muranska Muranszka Muranszka Muranska Muranszka Muranszka Muranska Muranszka Muranszka Muranska Muranszka Muranszka Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Muransky Muranszky Muranszky Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Murin Muska Muszka Muszka Musuka Muszuka Muszuka Musuka Muszuka Muszuka Musuka Muszuka Muszuka Musukova Muszukova Muszukova Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Nater Nater Nyater Nater Nater Nyater Nater Nater Nyater Nater Nater Nyater Nater Nater Nyater Nather Nather Nyather Nather Nather Nyather Nather Nather Nyather Nather Nather Nyather Nather Nather Nyather Natter Natter Nyatter Natterova Natterova Nyatterova Nemcek Nemczek Nyemczek Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemeth Nemeth Nyemeth Nemethova Nemethova Nyemethova Nemethova Nemethova Nyemethova Nepsinsky Nepszinszky Nyepszinszky Nepsinsky Nepszinszky Nyepszinszky Nezbeda Nezbeda Nyezbeda Nezbeda Nezbeda Nyezbeda Nezbedova Nezbedova Nyezbedova Nosko Noszko Nyoszko Nosko Noszko Nyoszko Noskova Noszkova Nyoszkova Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Nyari Nyari Nyyari Nyariova Nyariova Nyyariova Opatrna Opatrna Opatrna Opatrna Opatrna Opatrna Oross Oroszsz Oroszsz Orossova Oroszszova Oroszszova Orossova Oroszszova Oroszszova Oslancova Oszlanczova Oszlanczova Oslancova Oszlanczova Oszlanczova Oslanec Oszlanecz Oszlanecz Paksi Pakszi Pakszi Paksy Pakszy Pakszy Pales Palesz Palesz Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancik Panczik Panczik Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pancikova Panczikova Panczikova Pecovska Peczovszka Peczovszka Pecovska Peczovszka Peczovszka Pecovska Peczovszka Peczovszka Pecovska Peczovszka Peczovszka Pecovsky Peczovszky Peczovszky Pecovsky Peczovszky Peczovszky Pecovsky Peczovszky Peczovszky Pecovsky Peczovszky Peczovszky Pecovsky Peczovszky Peczovszky Pekarovicova Pekaroviczova Pekaroviczova Pekarovicova Pekaroviczova Pekaroviczova Pepich Pepih Pepiczh Pepich Pepih Pepiczh Pepich Pepih Pepiczh Pepich Pepih Pepiczh Pepich Pepih Pepiczh Pepich Pepih Pepiczh Pepich Pepih Pepiczh Pepich Pepih Pepiczh Pepichova Pepihova Pepiczhova Pepichova Pepihova Pepiczhova Pepichova Pepihova Pepiczhova Pepichova Pepihova Pepiczhova Pepichova Pepihova Pepiczhova Pepichova Pepihova Pepiczhova Pepichova Pepihova Pepiczhova Perasin Peraszin Peraszin Perasin Peraszin Peraszin Perasin Peraszin Peraszin Perasin Peraszin Peraszin Petocz Petocz Petoczz Petoocz Petoocz Petooczz Petrik Petrik Petrik Petrlel Petrlel Petrlel Petrula Petrula Petrula Petrula Petrula Petrula Petrula Petrula Petrula Petrulova Petrulova Petrulova Petrzel Petrzel Petrzel Piliar Piliar Piliar Pinka Pinka Pinka Pinka Pinka Pinka Pitonak Pitonak Pitonak Pitonak Pitonak Pitonak Pitonakova Pitonakova Pitonakova Pitonakova Pitonakova Pitonakova Pitonakova Pitonakova Pitonakova Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobis Pobisz Pobisz Pobisova Pobiszova Pobiszova Pobisova Pobiszova Pobiszova Pobolny Pobolny Pobolny Pobozna Pobozna Pobozna Pobozny Pobozny Pobozny Podhradska Podhradszka Podhradszka Podhradska Podhradszka Podhradszka Pokos Pokosz Pokosz Pokos Pokosz Pokosz Polak Polak Polak Polakova Polakova Polakova Poliacik Poliaczik Poliaczik Poliak Poliak Poliak Pongraczova Pongraczova Pongraczzova Pongraczova Pongraczova Pongraczzova Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkany Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Potkanyova Precuch Preczuh Preczuczh Precuch Preczuh Preczuczh Precuch Preczuh Preczuczh Precuch Preczuh Preczuczh Precuchova Preczuhova Preczuczhova Presinszky Preszinszky Preszinszzky Puskova Puszkova Puszkova Puskova Puszkova Puszkova Pustaj Pusztaj Pusztaj Pustaj Pusztaj Pusztaj Pustajova Pusztajova Pusztajova Racak Raczak Raczak Racak Raczak Raczak Racak Raczak Raczak Raczova Raczova Raczzova Rafay Rafay Rafay Rasztgyorgyova Rasztgyorgyova Raszztgyorgyova Remko Remko Remko Repkova Repkova Repkova Revesz Revesz Reveszz Revesz Revesz Reveszz Revesz Revesz Reveszz Revesz Revesz Reveszz Revesz Revesz Reveszz Revesz Revesz Reveszz Revesz Revesz Reveszz Revesz Revesz Reveszz Revesz Revesz Reveszz Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Ridzon Rolinec Rolinecz Rolinecz Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosik Roszik Roszik Rosikova Roszikova Roszikova Rosikova Roszikova Roszikova Rosikova Roszikova Roszikova Rosikova Roszikova Roszikova Rosikova Roszikova Roszikova Rosikova Roszikova Roszikova Rosikova Roszikova Roszikova Rosikova Roszikova Roszikova Rosikova Roszikova Roszikova Rosnik Rosznik Rosznik Rostarova Rosztarova Rosztarova Rousova Rouszova Rouszova Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rusko Ruszko Ruszko Ruskova Ruszkova Ruszkova Ruskova Ruszkova Ruszkova Russo Ruszszo Ruszszo Sagi Szagi Sagi Sagi Szagi Sagi Sagiova Szagiova Sagiova Salwa Szalwa Salwa Salwova Szalwova Salwova Santha Szantha Santha Santha Szantha Santha Santha Szantha Santha Santhaova Szanthaova Santhaova Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schon Szhon Sczhon Schonova Szhonova Sczhonova Schonova Szhonova Sczhonova Schonova Szhonova Sczhonova Schonova Szhonova Sczhonova Schonova Szhonova Sczhonova Sebo Szebo Sebo Sebo Szebo Sebo Sebo Szebo Sebo Sebo Szebo Sebo Seboova Szeboova Seboova Sebova Szebova Sebova Sekova Szekova Sekova Sercik Szerczik Serczik Sidlova Szidlova Sidlova Sidlova Szidlova Sidlova Sihelska Szihelszka Sihelszka Silvia Szilvia Silvia Simanova Szimanova Simanova Simonovics Szimonoviczsz Simonoviczsz Simovicova Szimoviczova Simoviczova Sipos Sziposz Siposz Sitarcik Szitarczik Sitarczik Sitarcik Szitarczik Sitarczik Sitarcik Szitarczik Sitarczik Sitarcik Szitarczik Sitarczik Sitarcik Szitarczik Sitarczik Sitarcik Szitarczik Sitarczik Sitarcik Szitarczik Sitarczik Sitarcikova Szitarczikova Sitarczikova Sitarcikova Szitarczikova Sitarczikova Sitarcikova Szitarczikova Sitarczikova Skvarka Szkvarka Skvarka Skvarkova Szkvarkova Skvarkova Slavka Szlavka Slavka Snekova Sznekova Snekova Sola Szola Sola Sola Szola Sola Sola Szola Sola Solavova Szolavova Solavova Solova Szolova Solova Spisiakova Szpisziakova Spisziakova Spisiakova Szpisziakova Spisziakova Spisiakova Szpisziakova Spisziakova Spisiakova Szpisziakova Spisziakova Spisiakova Szpisziakova Spisziakova Sramkova Szramkova Sramkova Sreiner Szreiner Sreiner Stanislava Sztaniszlava Staniszlava Statna Sztatna Statna Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefancik Sztefanczik Stefanczik Stefancik Sztefanczik Stefanczik Stefancikova Sztefanczikova Stefanczikova Steinbach Szteinbah Steinbaczh Strelcova Sztrelczova Strelczova Strelec Sztrelecz Strelecz Strelec Sztrelecz Strelecz Strelec Sztrelecz Strelecz Strelec Sztrelecz Strelecz Strelec Sztrelecz Strelecz Strelec Sztrelecz Strelecz Struhar Sztruhar Struhar Stubna Sztubna Stubna Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Stulaster Sztulaszter Stulaszter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajter Sztulrajter Stulrajter Stulrajterova Sztulrajterova Stulrajterova Stulrajterova Sztulrajterova Stulrajterova Stulrajterova Sztulrajterova Stulrajterova Stulrajterova Sztulrajterova Stulrajterova Stulrajterova Sztulrajterova Stulrajterova Stulrajterova Sztulrajterova Stulrajterova Stulrajterova Sztulrajterova Stulrajterova Stulrajterova Sztulrajterova Stulrajterova Stulrajterova Sztulrajterova Stulrajterova Stulrajterova Sztulrajterova Stulrajterova Stulrajterova Sztulrajterova Stulrajterova Sulek Szulek Sulek Svantetz Szvantetz Svantetz Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantner Szvantner Svantner Svantnerova Szvantnerova Svantnerova Svantnerova Szvantnerova Svantnerova Svantnerova Szvantnerova Svantnerova Svantnerova Szvantnerova Svantnerova Svantnerova Szvantnerova Svantnerova Svantnerova Szvantnerova Svantnerova Svantnerova Szvantnerova Svantnerova Svantnerova Szvantnerova Svantnerova Svarna Szvarna Svarna Svec Szvecz Svecz Svecova Szveczova Sveczova Svecova Szveczova Sveczova Svinciakova Szvincziakova Svincziakova Svinciakova Szvincziakova Svincziakova Syc Szycz Sycz Syc Szycz Sycz Syc Szycz Sycz Sycova Szyczova Syczova Sycova Szyczova Syczova Sycova Szyczova Syczova Szabados Szabadosz Szabadosz Szakal Szakal Szakal Szakal Szakal Szakal Szamelova Szamelova Szamelova Taborikova Taborikova Tyaborikova Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Talka Talka Tyalka Talka Talka Tyalka Talka Talka Tyalka Talka Talka Tyalka Talka Talka Tyalka Talka Talka Tyalka Talka Talka Tyalka Talka Talka Tyalka Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatarova Tatarova Tyatarova Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Tazky Tazky Tyazky Temniak Temniak Tyemniak Temniak Temniak Tyemniak Temniak Temniak Tyemniak Temniakova Temniakova Tyemniakova Temniakova Temniakova Tyemniakova Terezia Terezia Tyerezia Tichomir Tihomir Tyiczhomir Tkac Tkacz Tykacz Tokarova Tokarova Tyokarova Tomas Tomasz Tyomasz Tomcakova Tomczakova Tyomczakova Tothova Tothova Tyothova Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turna Turna Tyurna Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turnova Turnova Tyurnova Turon Turon Tyuron Turosikova Turoszikova Tyuroszikova Uradnik Uradnik Uradnik Uradnikova Uradnikova Uradnikova Uransky Uranszky Uranszky Urban Urban Urban Uska Uszka Uszka Vaisova Vaiszova Vaiszova Vaisova Vaiszova Vaiszova Vanco Vanczo Vanczo Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vass Vaszsz Vaszsz Vass Vaszsz Vaszsz Vass Vaszsz Vaszsz Vass Vaszsz Vaszsz Vass Vaszsz Vaszsz Vass Vaszsz Vaszsz Vassova Vaszszova Vaszszova Velanova Velanova Velanova Vesteg Veszteg Veszteg Vesteg Veszteg Veszteg Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrakova Vetrakova Vetrakova Viera Viera Viera Vigh Vigh Vigh Vighova Vighova Vighova Vincurova Vinczurova Vinczurova Vlasta Vlaszta Vlaszta Vorosova Voroszova Voroszova Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vranska Vranszka Vranszka Vranska Vranszka Vranszka Vransky Vranszky Vranszky Vransky Vranszky Vranszky Vransky Vranszky Vranszky Vransky Vranszky Vranszky Vransky Vranszky Vranszky Vransky Vranszky Vranszky Vransky Vranszky Vranszky Vransky Vranszky Vranszky Vransky Vranszky Vranszky Vransky Vranszky Vranszky Vransky Vranszky Vranszky Vransky Vranszky Vranszky Zabkova Zabkova Zsabkova Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zahorska Zahorszka Zsahorszka Zahorsky Zahorszky Zsahorszky Zalka Zalka Zsalka Zelena Zelena Zselena Zelena Zelena Zselena Zeman Zeman Zseman Zeman Zeman Zseman Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemko Zemko Zsemko Zemkova Zemkova Zsemkova Zemkova Zemkova Zsemkova Zemkova Zemkova Zsemkova Zemkova Zemkova Zsemkova Zemkova Zemkova Zsemkova Zluky Zluky Zsluky Zluky Zluky Zsluky Zluky Zluky Zsluky Zlukyova Zlukyova Zslukyova Zofaj Zofaj Zsofaj Zsedely Zszedely Zsszedely Zumerling Zumerling Zsumerling Zumerlingova Zumerlingova Zsumerlingova Zuzana Zuzana Zsuzana Zvara Zvara Zsvara Zvara Zvara Zsvara Zvara Zvara Zsvara Zvara Zvara Zsvara Zvara Zvara Zsvara

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.