Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_25_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


rc » Dubova
Zámostie
Zamostie is joined to the village (town): Nemecka

OLD NAMES of the village(town):
1773, 1786 Nemeczka, 1808 Nemeczka, Německá, 1863, 1877–1882 Nemecka, 1873 Nemecke, 1888 Németfalu, 1892–1902 Németfalva, 1907–1913 Garamnémetfalva, 1920– Nemecká
Dubová: 1773, 1808, 1873–1882 Dubova, 1786 Dubowa, 1863 Dobova, 1888–1913 Garamszentmiklós, 1920–1961 Dubová
Zámostie: 1773 Zamostia, 1786 Zamoschtia, 1808 Zámostya, Zámostí, Zámostjé, 1863 Zámostja, 1873–1882 Zámosztja, 1888–1913 Garamhidvég, 1920–1976 Zámostie

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bakošová Bakosova Bakosova Bartoš Bartos Bartos Bartošová Bartosova Bartosova Bobok Bobok Bobok Boboková Bobokova Bobokova Bučko Bucko Bucsko Búda Buda Buda Búdová Budova Budova Chamko Chamko Hamko Chamková Chamkova Hamkova Čižmár Cizmar Csizsmar Čonka Conka Csonka Daučík Daucik Daucsik Filipko Filipko Filipko Filipková Filipkova Filipkova Fonferová Fonferova Fonferova Franeková Franekova Franekova Galatová Galatova Galatova Halgaš Halgas Halgas Halgašová Halgasova Halgasova
... above surnames continue below the google map

Zamostie bordering the villages(towns): Balaze | Brezno | Brezova | Brusno | Brusno | Bully | Bystra | Dolna Lehota | Donovaly | Dubova | Hiadel | Horna Lehota | Hronec | Jasenie | Jergov | Kaliste | Kram | Kramliste | Kyncelova | Latky | Lopej | Lubietova | Lucatin | Lupcianska Ulica | Medzibrod | Molca | Mostenica | Myto pod Dumbierom | Nemce | Nemecka | Osrblie | Podbrezova | Podkonice | Pohronsky Bukovec | Ponicka Lehota | Poniky | Povraznik | Predajna | Priechod | Raztoka | Selce | Slovenska Lupca | Stredna Revuca | Strelniky | Svaty Ondrej nad Hronom | Vajskova | Valaska | Vydrovo

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Hirková Hirkova Hirkova Horváth Horvath Horvath Horvátová Horvatova Horvatova Hrbáňová Hrbanova Hrbanyova Jablonská Jablonska Jablonszka Jassniker Jassniker Jaszszniker Kalická Kalicka Kaliczka Kalický Kalicky Kaliczky Kamzík Kamzik Kamzik Kenická Kenicka Keniczka Kenický Kenicky Keniczky Klimeková Klimekova Klimekova Kliment Kliment Kliment Klinčík Klincik Klincsik Klinčíková Klincikova Klincsikova Kohút Kohut Kohut Kohútová Kohutova Kohutova Kolenič Kolenic Kolenics Kološta Kolosta Kolosta Kološtová Kolostova Kolostova Kováč Kovac Kovacs Kováčik Kovacik Kovacsik Kováčiková Kovacikova Kovacsikova Kováčová Kovacova Kovacsova Krafčík Krafcik Krafcsik Kubiš Kubis Kubis Kubišová Kubisova Kubisova Lacko Lacko Laczko Lacková Lackova Laczkova Leitner Leitner Leitner Lokša Loksa Loksa Lokšová Loksova Loksova Lopejská Lopejska Lopejszka Lopejský Lopejsky Lopejszky Luptáková Luptakova Luptakova Marčok Marcok Marcsok Marčoková Marcokova Marcsokova Mistríková Mistrikova Misztrikova Motoška Motoska Motoska Múka Muka Muka Múková Mukova Mukova Murgaš Murgas Murgas Mušuka Musuka Musuka Ondrejková Ondrejkova Ondrejkova Pejková Pejkova Pejkova Peťko Petko Petyko Peťková Petkova Petykova Plšková Plskova Plskova Romančík Romancik Romancsik Rusnák Rusnak Rusznak Ružinská Ruzinska Ruzsinszka Šalkovský Salkovsky Salkovszky Schnírerová Schnirerova Szhnirerova Siman Siman Sziman Simanová Simanova Szimanova Skladaná Skladana Szkladana Skladaný Skladany Szkladany Šnírer Snirer Snirer Sojak Sojak Szojak Sojaková Sojakova Szojakova Štajer Stajer Stajer Štandová Standova Standova Starčok Starcok Sztarcsok Starčoková Starcokova Sztarcsokova Ťažká Tazka Tyazska Ťažký Tazky Tyazsky Tištianová Tistianova Tistianova Tomenga Tomenga Tomenga Tomengová Tomengova Tomengova Vallo Vallo Vallo Vallová Vallova Vallova Vetrák Vetrak Vetrak Vincúr Vincur Vinczur Vincúrová Vincurova Vinczurova Žabka Zabka Zsabka Žabková Zabkova Zsabkova Zajačko Zajacko Zajacsko Živor Zivor Zsivor

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Andel Andel Andel Andrejcak Andrejczak Andrejczak Andrejcak Andrejczak Andrejczak Andrejcak Andrejczak Andrejczak Andrejcak Andrejczak Andrejczak Antal Antal Antal Babela Babela Babela Babela Babela Babela Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Bacik Baczik Baczik Backo Baczko Baczko Backo Baczko Baczko Backo Baczko Baczko Backova Baczkova Baczkova Backova Baczkova Baczkova Backova Baczkova Baczkova Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bahyl Bakos Bakosz Bakosz Bakos Bakosz Bakosz Bakosova Bakoszova Bakoszova Balla Balla Balla Bamela Bamela Bamela Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Banas Banasz Banasz Banasova Banaszova Banaszova Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Baranka Bardiovska Bardiovszka Bardiovszka Barthova Barthova Barthova Barthova Barthova Barthova Barthova Barthova Barthova Barthova Barthova Barthova Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartos Bartosz Bartosz Bartoskova Bartoszkova Bartoszkova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bauer Bauer Bauer Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belkova Belus Belusz Belusz Benes Benesz Benesz Beno Beno Beno Beno Beno Beno Berkyova Berkyova Berkyova Bires Biresz Biresz Blanka Blanka Blanka Blasko Blaszko Blaszko Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Blazek Blazek Blazek Blazo Blazo Blazo Bobok Bobok Bobok Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Bobokova Borosova Boroszova Boroszova Brazacova Brazaczova Brazaczova Brzacova Brzaczova Brzaczova Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Bucko Buczko Buczko Buckova Buczkova Buczkova Buckova Buczkova Buczkova Buda Buda Buda Budaj Budaj Budaj Budajova Budajova Budajova Budova Budova Budova Budova Budova Budova Budova Budova Budova Bulik Bulik Bulik Bulikova Bulikova Bulikova Bulko Bulko Bulko Bulko Bulko Bulko Bulko Bulko Bulko Bulkova Bulkova Bulkova Bulkova Bulkova Bulkova Buryova Buryova Buryova But But But Caban Czaban Csaban Cakanisinova Czakaniszinova Csakaniszinova Cakanisinova Czakaniszinova Csakaniszinova Callar Czallar Csallar Cambalik Czambalik Csambalik Cambalikova Czambalikova Csambalikova Cavojska Czavojszka Csavojszka Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cellar Czellar Csellar Cellar Czellar Csellar Cernan Czernan Csernan Cernan Czernan Csernan Chaban Haban Cshaban Chamko Hamko Cshamko Chamko Hamko Cshamko Chamko Hamko Cshamko Chamko Hamko Cshamko Chamkova Hamkova Cshamkova Chamkova Hamkova Cshamkova Chamkova Hamkova Cshamkova Chladny Hladny Cshladny Chlebovcova Hlebovczova Cshlebovczova Chlebovcova Hlebovczova Cshlebovczova Chlebovec Hlebovecz Cshlebovecz Chlebovec Hlebovecz Cshlebovecz Chromek Hromek Cshromek Chromek Hromek Cshromek Chromek Hromek Cshromek Chromek Hromek Cshromek Chromek Hromek Cshromek Cibenka Czibenka Csibenka Cilmarik Czilmarik Csilmarik Cilmarova Czilmarova Csilmarova Conka Czonka Csonka Crepova Czrepova Csrepova Crepova Czrepova Csrepova Crepp Czrepp Csrepp Crepp Czrepp Csrepp Cunderlikova Czunderlikova Csunderlikova Danek Danek Gyanek Danko Danko Gyanko Dankova Dankova Gyankova Dankova Dankova Gyankova Daucik Dauczik Gyauczik Daucikova Dauczikova Gyauczikova Daucikova Dauczikova Gyauczikova Daxnerova Daxnerova Gyaxnerova Debnarova Debnarova Gyebnarova Dejmek Dejmek Gyejmek Dejmekova Dejmekova Gyejmekova Dejmekova Dejmekova Gyejmekova Dinus Dinusz Gyinusz Drugarova Drugarova Gyrugarova Dubovska Dubovszka Gyubovszka Dubovska Dubovszka Gyubovszka Dubovska Dubovszka Gyubovszka Dubovska Dubovszka Gyubovszka Dudova Dudova Gyudova Dudova Dudova Gyudova Dziad Dziad Gyziad Dziad Dziad Gyziad Dziadova Dziadova Gyziadova Edelstein Edelsztein Edelsztein Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Ferenc Ferencz Ferencz Ferkovic Ferkovicz Ferkovicz Ferkovic Ferkovicz Ferkovicz Filip Filip Filip Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipko Filipkova Filipkova Filipkova Fodorova Fodorova Fodorova Foltany Foltany Foltany Fomfer Fomfer Fomfer Fonfer Fonfer Fonfer Fonfer Fonfer Fonfer Fonferova Fonferova Fonferova Fonferova Fonferova Fonferova Fontany Fontany Fontany Fracer Fraczer Fraczer Franek Franek Franek Franek Franek Franek Franekova Franekova Franekova Frco Frczo Frczo Frco Frczo Frczo Frco Frczo Frczo Frco Frczo Frczo Frco Frczo Frczo Frco Frczo Frczo Frick Friczk Friczk Frickova Friczkova Friczkova Fuska Fuszka Fuszka Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Galata Galata Galata Gasparova Gaszparova Gaszparova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Gotthardt Gotthardt Gotthardt Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregor Gregorova Gregorova Gregorova Gregus Gregusz Gregusz Gregusova Greguszova Greguszova Grener Grener Grener Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmusova Grolmuszova Grolmuszova Grolnus Grolnusz Grolnusz Gruber Gruber Gruber Gruber Gruber Gruber Gruber Gruber Gruber Gubancok Gubanczok Gubanczok Gubancok Gubanczok Gubanczok Gubancokova Gubanczokova Gubanczokova Gulas Gulasz Gulasz Gusenica Guszenicza Guszenicza Gusenica Guszenicza Guszenicza Hajova Hajova Hajova Halaj Halaj Halaj Halaj Halaj Halaj Halasz Halasz Halaszz Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgas Halgasz Halgasz Halgasova Halgaszova Halgaszova Halgasova Halgaszova Halgaszova Halgasova Halgaszova Halgaszova Hankova Hankova Hankova Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Hanzan Hanzan Hanzan Harvanek Harvanek Harvanek Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haviar Haynes Haynesz Haynesz Hirka Hirka Hirka Hlavacikova Hlavaczikova Hlavaczikova Hojcus Hojczusz Hojczusz Holas Holasz Holasz Horvat Horvat Horvat Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Hostak Hosztak Hosztak Hostak Hosztak Hosztak Hrban Hrban Hrban Hroncekova Hronczekova Hronczekova Hruskova Hruszkova Hruszkova Hubertova Hubertova Hubertova Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudec Hudecz Hudecz Hudecova Hudeczova Hudeczova Humak Humak Humak Humar Humar Humar Humar Humar Humar Iba Iba Iba Igor Igor Igor Igor Igor Igor Ildinska Ildinszka Ildinszka Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Jablonska Jablonszka Jablonszka Jablonsky Jablonszky Jablonszky Jablonsky Jablonszky Jablonszky Jablonsky Jablonszky Jablonszky Jablonsky Jablonszky Jablonszky Jahoda Jahoda Jahoda Jahoda Jahoda Jahoda Jahoda Jahoda Jahoda Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Jana Jana Jana Jankulik Jankulik Jankulik Jankulik Jankulik Jankulik Jankulik Jankulik Jankulik Jankulikova Jankulikova Jankulikova Jankulova Jankulova Jankulova Janusek Januszek Januszek Janusek Januszek Januszek Janusek Januszek Januszek Januskova Januszkova Januszkova Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jasicova Jasziczova Jasziczova Jassniker Jaszszniker Jaszszniker Jassniker Jaszszniker Jaszszniker Jassniker Jaszszniker Jaszszniker Jassniker Jaszszniker Jaszszniker Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Juraj Juraj Juraj Jurco Jurczo Jurczo Jurcova Jurczova Jurczova Jurcova Jurczova Jurczova Juzco Juzczo Juzczo Kacica Kaczicza Kaczicza Kaduch Kaduh Kaduczh Kalar Kalar Kalar Kalicka Kaliczka Kaliczka Kalicky Kaliczky Kaliczky Kalicky Kaliczky Kaliczky Kalicky Kaliczky Kaliczky Kalicky Kaliczky Kaliczky Kalicky Kaliczky Kaliczky Kaliska Kaliszka Kaliszka Kaliska Kaliszka Kaliszka Kaliska Kaliszka Kaliszka Kamzik Kamzik Kamzik Karcely Karczely Karczely Karcely Karczely Karczely Karcely Karczely Karczely Karcely Karczely Karczely Karcely Karczely Karczely Karsch Karszh Karszczh Kasas Kaszasz Kaszasz Katrenciak Katrencziak Katrencziak Kazar Kazar Kazar Kazarova Kazarova Kazarova Kazarova Kazarova Kazarova Kenicka Keniczka Keniczka Kenicka Keniczka Keniczka Kepic Kepicz Kepicz Kepicova Kepiczova Kepiczova Kerenova Kerenova Kerenova Kindermanova Kindermanova Kindermanova Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernay Kindernayova Kindernayova Kindernayova Kindernayova Kindernayova Kindernayova Kindernayova Kindernayova Kindernayova Kinkor Kinkor Kinkor Kinkor Kinkor Kinkor Klacan Klaczan Klaczan Klacan Klaczan Klaczan Klacanova Klaczanova Klaczanova Klacanova Klaczanova Klaczanova Klacanova Klaczanova Klaczanova Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimekova Klimekova Klimekova Klimekova Klimekova Klimekova Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimentova Klimer Klimer Klimer Klincik Klinczik Klinczik Klincik Klinczik Klinczik Klincik Klinczik Klinczik Klincik Klinczik Klinczik Klincik Klinczik Klinczik Klincik Klinczik Klinczik Klincik Klinczik Klinczik Klincikova Klinczikova Klinczikova Klincova Klinczova Klinczova Klincova Klinczova Klinczova Kminiak Kminiak Kminiak Kminiakova Kminiakova Kminiakova Kminiakova Kminiakova Kminiakova Kminiakova Kminiakova Kminiakova Kobida Kobida Kobida Kobzos Kobzosz Kobzosz Kobzos Kobzosz Kobzosz Kobzos Kobzosz Kobzosz Kobzos Kobzosz Kobzosz Kochan Kohan Koczhan Kochanova Kohanova Koczhanova Kochanova Kohanova Koczhanova Kockova Koczkova Koczkova Kockova Koczkova Koczkova Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohutik Kohutik Kohutik Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kolencik Kolenczik Kolenczik Kolencik Kolenczik Kolenczik Kolenic Kolenicz Kolenicz Kolenicova Koleniczova Koleniczova Kolenicova Koleniczova Koleniczova Kolosta Koloszta Koloszta Kolosta Koloszta Koloszta Kolostova Kolosztova Kolosztova Kolostova Kolosztova Kolosztova Kolostova Kolosztova Kolosztova Kolostova Kolosztova Kolosztova Kolostova Kolosztova Kolosztova Komiska Komiszka Komiszka Konecnik Konecznik Konecznik Kontsek Kontszek Kontszek Kontsek Kontszek Kontszek Kontsek Kontszek Kontszek Korinek Korinek Korinek Korinek Korinek Korinek Korinekova Korinekova Korinekova Kostalova Kosztalova Kosztalova Kostalova Kosztalova Kosztalova Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kostial Kosztial Kosztial Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kramlova Kramlova Kramlova Krejcu Krejczu Krejczu Krejcu Krejczu Krejczu Krupova Krupova Krupova Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubar Kubis Kubisz Kubisz Kubis Kubisz Kubisz Kubis Kubisz Kubisz Kubisova Kubiszova Kubiszova Kubizniak Kubizniak Kubizniak Kubizniakova Kubizniakova Kubizniakova Kubizniakova Kubizniakova Kubizniakova Kubus Kubusz Kubusz Kubusova Kubuszova Kubuszova Kukucka Kukuczka Kukuczka Kulichova Kulihova Kuliczhova Kulichova Kulihova Kuliczhova Kuprianov Kuprianov Kuprianov Kuprianov Kuprianov Kuprianov Kuprianov Kuprianov Kuprianov Kuprianov Kuprianov Kuprianov Kurilla Kurilla Kurilla Kurpas Kurpasz Kurpasz Kurpas Kurpasz Kurpasz Kutik Kutik Kutik Kutikova Kutikova Kutikova Kutikova Kutikova Kutikova Kutikova Kutikova Kutikova Kutikova Kutikova Kutikova Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lackova Laczkova Lyaczkova Lackova Laczkova Lyaczkova Lackova Laczkova Lyaczkova Lackova Laczkova Lyaczkova Lehocky Lehoczky Lyehoczky Leitner Leitner Lyeitner Leitner Leitner Lyeitner Leitner Leitner Lyeitner Leitner Leitner Lyeitner Leitnerova Leitnerova Lyeitnerova Leitnerova Leitnerova Lyeitnerova Lenartova Lenartova Lyenartova Lendacky Lendaczky Lyendaczky Lichova Lihova Lyiczhova Licko Liczko Lyiczko Lickova Liczkova Lyiczkova Ligasova Ligaszova Lyigaszova Lipka Lipka Lyipka Loderer Loderer Lyoderer Loderer Loderer Lyoderer Loderer Loderer Lyoderer Loksa Loksza Lyoksza Loksa Loksza Lyoksza Loksa Loksza Lyoksza Lopejsky Lopejszky Lyopejszky Lopejsky Lopejszky Lyopejszky Lopejsky Lopejszky Lyopejszky Lopejsky Lopejszky Lyopejszky Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Lysinova Lyszinova Lyyszinova Macikova Maczikova Maczikova Mados Madosz Madosz Magan Magan Magan Magan Magan Magan Majchutova Majhutova Majczhutova Majer Majer Majer Majercik Majerczik Majerczik Majercik Majerczik Majerczik Makovnik Makovnik Makovnik Malik Malik Malik Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcok Marczok Marczok Marcokova Marczokova Marczokova Marcokova Marczokova Marczokova Marcokova Marczokova Marczokova Marcokova Marczokova Marczokova Marcokova Marczokova Marczokova Marcokova Marczokova Marczokova Marcokova Marczokova Marczokova Martinec Martinecz Martinecz Marton Marton Marton Masuska Maszuszka Maszuszka Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matas Matasz Matasz Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matulova Matulova Matulova Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medved Medvedova Medvedova Medvedova Melichova Melihova Meliczhova Melichova Melihova Meliczhova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michalcova Mihalczova Miczhalczova Michelcik Mihelczik Miczhelczik Michelcikova Mihelczikova Miczhelczikova Migala Migala Migala Mihaliska Mihaliszka Mihaliszka Mihaliska Mihaliszka Mihaliszka Mihaliskova Mihaliszkova Mihaliszkova Miklosko Mikloszko Mikloszko Miklosko Mikloszko Mikloszko Mikloskova Mikloszkova Mikloszkova Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Minarovjech Minarovjeh Minarovjeczh Minarovjech Minarovjeh Minarovjeczh Misovec Miszovecz Miszovecz Mistrik Misztrik Misztrik Mistrik Misztrik Misztrik Mistrik Misztrik Misztrik Mistrik Misztrik Misztrik Mistrikova Misztrikova Misztrikova Mistrikova Misztrikova Misztrikova Mitak Mitak Mitak Mocik Moczik Moczik Mocik Moczik Moczik Mocik Moczik Moczik Moravcikova Moravczikova Moravczikova Moravcikova Moravczikova Moravczikova Morgas Morgasz Morgasz Motoska Motoszka Motoszka Motoska Motoszka Motoszka Motoska Motoszka Motoszka Motoska Motoszka Motoszka Motoska Motoszka Motoszka Motoskova Motoszkova Motoszkova Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Muka Mukova Mukova Mukova Mukova Mukova Mukova Muller Muller Muller Muller Muller Muller Mumak Mumak Mumak Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Mutis Mutisz Mutisz Nezbeda Nezbeda Nyezbeda Nezbedova Nezbedova Nyezbedova Nezbedova Nezbedova Nyezbedova Obonova Obonova Obonova Obuch Obuh Obuczh Olasak Olaszak Olaszak Ondrejko Ondrejko Ondrejko Oros Orosz Orosz Oros Orosz Orosz Oros Orosz Orosz Oros Orosz Orosz Pajonk Pajonk Pajonk Pajonkova Pajonkova Pajonkova Pavelekova Pavelekova Pavelekova Pavelekova Pavelekova Pavelekova Pavelkova Pavelkova Pavelkova Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pecarik Peczarik Peczarik Pejko Pejko Pejko Pejkova Pejkova Pejkova Pejkova Pejkova Pejkova Peko Peko Peko Peko Peko Peko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petko Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petkova Petrik Petrik Petrik Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikula Pikulova Pikulova Pikulova Pikulova Pikulova Pikulova Pikulova Pikulova Pikulova Piliar Piliar Piliar Pisi Piszi Piszi Pisi Piszi Piszi Pisi Piszi Piszi Pivarci Pivarczi Pivarczi Pivarci Pivarczi Pivarczi Placha Plaha Placzha Plsko Plszko Plszko Plskova Plszkova Plszkova Plskova Plszkova Plszkova Polacka Polaczka Polaczka Porteleky Porteleky Porteleky Potancok Potanczok Potanczok Potancok Potanczok Potanczok Potancokova Potanczokova Potanczokova Priesol Prieszol Prieszol Pristasova Prisztaszova Prisztaszova Prochadzkova Prohadzkova Proczhadzkova Prochadzkova Prohadzkova Proczhadzkova Prochadzkova Prohadzkova Proczhadzkova Prochadzkova Prohadzkova Proczhadzkova Prochadzkova Prohadzkova Proczhadzkova Puchy Puhy Puczhy Pustaj Pusztaj Pusztaj Radl Radl Radl Rafaelis Rafaelisz Rafaelisz Rafaelisova Rafaeliszova Rafaeliszova Rafaelisova Rafaeliszova Rafaeliszova Rapcan Rapczan Rapczan Reizerova Reizerova Reizerova Reken Reken Reken Revay Revay Revay Robert Robert Robert Rochocka Rohoczka Roczhoczka Rochocka Rohoczka Roczhoczka Rochocky Rohoczky Roczhoczky Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Romancik Romanczik Romanczik Romancik Romanczik Romanczik Rostar Rosztar Rosztar Rostarova Rosztarova Rosztarova Rulickova Ruliczkova Ruliczkova Rulinska Rulinszka Rulinszka Rulinsky Rulinszky Rulinszky Rulinsky Rulinszky Rulinszky Rusnak Rusznak Rusznak Rusnak Rusznak Rusznak Rusnakova Rusznakova Rusznakova Ruzinska Ruzinszka Ruzinszka Rybanska Rybanszka Rybanszka Rybarova Rybarova Rybarova Rysling Ryszling Ryszling Sabo Szabo Sabo Sabova Szabova Sabova Sagat Szagat Sagat Sagatova Szagatova Sagatova Sagatova Szagatova Sagatova Sagatova Szagatova Sagatova Sagatova Szagatova Sagatova Sagatova Szagatova Sagatova Sagatova Szagatova Sagatova Sagatova Szagatova Sagatova Sagatova Szagatova Sagatova Salkovsa Szalkovsza Salkovsza Salkovska Szalkovszka Salkovszka Salkovska Szalkovszka Salkovszka Salkovsky Szalkovszky Salkovszky Salkovsky Szalkovszky Salkovszky Salkovsky Szalkovszky Salkovszky Salkovsky Szalkovszky Salkovszky Salkovsky Szalkovszky Salkovszky Saradin Szaradin Saradin Saradin Szaradin Saradin Saradin Szaradin Saradin Saradinova Szaradinova Saradinova Sarina Szarina Sarina Sarinova Szarinova Sarinova Sarvas Szarvasz Sarvasz Sarvas Szarvasz Sarvasz Sarvas Szarvasz Sarvasz Sarvas Szarvasz Sarvasz Sarvas Szarvasz Sarvasz Sarvas Szarvasz Sarvasz Sarvasova Szarvaszova Sarvaszova Sarvasova Szarvaszova Sarvaszova Savolt Szavolt Savolt Savolt Szavolt Savolt Savolt Szavolt Savolt Savolt Szavolt Savolt Savoltova Szavoltova Savoltova Schnirer Szhnirer Sczhnirer Schusser Szhuszszer Sczhuszszer Seifert Szeifert Seifert Seifertova Szeifertova Seifertova Selestova Szelesztova Selesztova Sencek Szenczek Senczek Sevcik Szevczik Sevczik Sikula Szikula Sikula Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Siman Sziman Siman Simanova Szimanova Simanova Simanova Szimanova Simanova Simanova Szimanova Simanova Skladana Szkladana Skladana Skladana Szkladana Skladana Skladana Szkladana Skladana Skladana Szkladana Skladana Skladana Szkladana Skladana Skladany Szkladany Skladany Skladany Szkladany Skladany Skladany Szkladany Skladany Slastan Szlasztan Slasztan Slosiarik Szlosziarik Slosziarik Slosiarikova Szlosziarikova Slosziarikova Slosierikova Szloszierikova Sloszierikova Sluka Szluka Sluka Slukova Szlukova Slukova Smola Szmola Smola Smola Szmola Smola Smolova Szmolova Smolova Snirerova Sznirerova Snirerova Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojak Szojak Sojak Sojakova Szojakova Sojakova Sojakova Szojakova Sojakova Sojakova Szojakova Sojakova Sojakova Szojakova Sojakova Sojakova Szojakova Sojakova Sojakova Szojakova Sojakova Sojakova Szojakova Sojakova Sojakova Szojakova Sojakova Sojakova Szojakova Sojakova Sokac Szokacz Sokacz Sokol Szokol Sokol Sokolova Szokolova Sokolova Sosakova Szoszakova Soszakova Sperka Szperka Sperka Srotova Szrotova Srotova Standa Sztanda Standa Standova Sztandova Standova Starcok Sztarczok Starczok Starcokova Sztarczokova Starczokova Starcokova Sztarczokova Starczokova Starcokova Sztarczokova Starczokova Starcokova Sztarczokova Starczokova Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefek Sztefek Stefek Stefkova Sztefkova Stefkova Strban Sztrban Strban Stubna Sztubna Stubna Stubnova Sztubnova Stubnova Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Stuler Sztuler Stuler Such Szuh Suczh Surap Szurap Surap Svincakova Szvinczakova Svinczakova Svincakova Szvinczakova Svinczakova Sycova Szyczova Syczova Tagaj Tagaj Tyagaj Tagajova Tagajova Tyagajova Talka Talka Tyalka Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Talky Talky Tyalky Tazka Tazka Tyazka Tazka Tazka Tyazka Tazky Tazky Tyazky Tistian Tisztian Tyisztian Tokar Tokar Tyokar Tokar Tokar Tyokar Tokarova Tokarova Tyokarova Tomenga Tomenga Tyomenga Tomenga Tomenga Tyomenga Tomenga Tomenga Tyomenga Tomka Tomka Tyomka Tomka Tomka Tyomka Tomka Tomka Tyomka Tomka Tomka Tyomka Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomko Tomko Tyomko Tomkova Tomkova Tyomkova Trnovsky Trnovszky Tyrnovszky Trnovsky Trnovszky Tyrnovszky Tucek Tuczek Tyuczek Tucek Tuczek Tyuczek Tuckova Tuczkova Tyuczkova Tuckova Tuczkova Tyuczkova Turcan Turczan Tyurczan Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urban Vagner Vagner Vagner Vagner Vagner Vagner Vallo Vallo Vallo Vallo Vallo Vallo Vallo Vallo Vallo Vasina Vaszina Vaszina Vegh Vegh Vegh Vejvodova Vejvodova Vejvodova Vestfal Vesztfal Vesztfal Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vetrak Vincur Vinczur Vinczur Vincur Vinczur Vinczur Vincur Vinczur Vinczur Vincur Vinczur Vinczur Vincurova Vinczurova Vinczurova Voloscukova Voloszczukova Voloszczukova Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrbiar Vrbiar Vrbiar Vrbiarova Vrbiarova Vrbiarova Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabkova Zabkova Zsabkova Zahumenska Zahumenszka Zsahumenszka Zahumenska Zahumenszka Zsahumenszka Zahumenska Zahumenszka Zsahumenszka Zahumenska Zahumenszka Zsahumenszka Zahumenska Zahumenszka Zsahumenszka Zajackova Zajaczkova Zsajaczkova Zazrivec Zazrivecz Zsazrivecz Zazrivec Zazrivecz Zsazrivecz Zdenko Zdenko Zsdenko Zdenko Zdenko Zsdenko Zemkova Zemkova Zsemkova Zivicky Ziviczky Zsiviczky Zivor Zivor Zsivor Zivor Zivor Zsivor Zivor Zivor Zsivor Zivor Zivor Zsivor Zivor Zivor Zsivor Zivorova Zivorova Zsivorova Zrubak Zrubak Zsrubak Zrubak Zrubak Zsrubak Zugec Zugecz Zsugecz Zugec Zugecz Zsugecz Zugec Zugecz Zsugecz Zuzana Zuzana Zsuzana Zuzana Zuzana Zsuzana Zvara Zvara Zsvara Zvara Zvara Zsvara

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Gaudia Georgius Dancsik Georgius Koza Martinus Romanca Thomas Marcsok Michael Ivanik Georgius Szojak Michael Jurcsik Mathias Kiszel Andreas Kantorik Bochnyai Andreas Chamko Martinus Chamko Martinus Buda Ivanics Andreas Sarina

n78_25_021 n78_25_022 n78_25_279 n78_25_280

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.