Genealogy - Tourist Guide - Slovakia - Kosice - Bratislava - Guide to Travel Trip Hotel Info Roots Forum Church Birth Records of Slovakia complete marriage records of Eastern Slovakia send e-mail to us see services of author of this website index of villages with surnames see content of the genealogy book

(surnames, villages, etc...)

• MINI-SCHEMATIZMUS• index of all byzanth-church reverends in Slovakia in the period 1674 - 1948

click on first letters of the priest or the village-parish: abc def ghi jkl mno prq stu vxyz

MINI SCHEMATIZMUS 1674 -1948

• more then 20.000 manually written down facts by • viac ako 20.000 faktov ručne prepísaných • Ing.Juraj Čisárik, e-mail: jurajcisarik@hotmail.com

used the literature - použitá literatúra:

Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Fragopolitanae seu Prešovensis. Administraturae Apostolicae Mukačensis et Hajdudorogensis, Prešov 1948

 

MINI

SCHEMATIZMUS

• def •

 

• def •

• reverends selected by NAMES •

• kňazi zoradení podľa MENA •

(P) Prešov - (M) Mukačevo - (H) Hajdudorog

eparchies in 1948 in CzechoSlovakia

eparchie v roku 1948 v Československu

• • •

Damjanovič Antonius 1850 - 1852 (M) Ujlak

Damjanovič Antonius 1852 - 1886 (M) Veľaty

Damjanovič Antonius 1837 - 1851 (M) Dvorianky

Damjanovič Augustinus 1891 - 1913 (H) Streda nad Bodrogom

Damjanovič Augustinus 1886 - 1888 (M) Veľaty

Damjanovič Basilius 1830 - 1873 (P) Hrabské

Damjanovič Demetrius 1779 - 1835 (M) Topoľany

Damjanovič Ignatius 1849 - 1858 (M) Hlivište

Damjanovič Joannes 1860 - 1870 (M) Topoľa

Damjanovič Josephus 1810 - 1826 (M) Choňkovce

Damjanovič Josephus 1830 - 1831 (M) Trebišov

Damjanovič Josephus 1831 - 1852 (M) Veľký Ruskov

Damjanovič Michael 1826 - 1847 (M) Choňkovce

Damjanovič Michael 1812 - 1821 (M) Petrikovce

Damjanovič Michael 1835 - 1836 (M) Hlivište

Damjanovič Theodorus 1876 - 1893 (H) Zemplín

Damjanovič Victor 1873 - 1883 (M) Veľká Toroňa

Damjanovič Victor 1935 - 1936 (M) Veľký Ruskov

Damjanovič Victor 1929 - 1930 (M) Čeľovce

Damjanovič Victor 1926 - 1948 (M) Uhorský Žipov

Danielovič Andreas 1806 - 1855 (P) Ruská Nová Ves

Danielovič Andreas 1800 - 1804 (P) Kamionka

Danielovič Antonius 1831 - 1867 (M) Trebišov

Danielovič Antonius 1814 - 1818 (M) Hardište

Danielovič Antonius 1815 - 1821 (M) Poša

Danielovič Elias 1718 - 1758 (P) Miklušovce

Danielovič Georgius 1800 - 1849 (M) Rakovec nad Ondavou

Danielovič Joannes 1770 - 1820 (P) Jakubiany

Danielovič Joannes 1830 - 1831 (M) Ulič

Danielovič Josephus 1850 - 1870 (P) Rudľov

Danielovič Josephus 1846 - 1851 (P) Ruský Kazimír

Danielovič Michael 1848 - 1880 (P) Šumiac

Danielovič Paulus 1794 - 1807 (P) Hostovice

Danielovič Stephanus 1822 - 1826 (P) Litmanová

Danielovič Stephanus 1938 - 1942 (M) Lastovce

Danielovič Stephanus 1820 - 1822 (P) Jakubiany

Danielovič Stephanus 1734 - 1760 (P) Jakubiany

Danilovič Alexander 1840 - 1848 (M) Ladomirov

Danilovič Antonius 1808 - 1813 (H) Malá Dobrá

Danilovič Antonius 1821 - 1831 (M) Strážske

Danilovič Basilius 1701 (M) Ujlak

Danilovič Joannes 1803 - 1810 (M) Trebišov

Danilovič Joannes 1831 - 1854 (M) Strážske

Danilovič Joannes 1820 - 1831 (M) Michalovce

Danilovič Joannes 1777 - 1803 (M) Strážske

Danilovič Josephus 1835 - 1874 (M) Iňačovce

Danilovič Josephus 1836 (M) Michalovce

Danilovič Josephus 1836 - 1837 (M) Hažín

Danilovič Josephus 1835 - 1849 (M) Topoľany

Danilovič Ladislaus 1806 - 1822 (M) Hažín

Danilovič Nicolaus 1815 - 1823 (M) Zbehňov

Danilovič Nicolaus 1808 - 1815 (M) Davidov

Danilovič Paulus 1844 - 1853 (M) Vyšná Rybnica

Danilovič Stephanus 1795 - 1811 (M) Laškovce

Danilovič Stephanus 1916 - 1920 (M) Ladomirov

Daňko Nicolaus 1891 - 1892 (P) Petkovce

Daňko Nicolaus 1909 - 1926 (P) Svidník

Daňko Nicolaus 1891 - 1909 (P) Vapeník

Deak Alexander 1931 - 1934 (M) Markovce

Deak Alexius 1903 - 1909 (P) Borov

Deak Alexius 1900 - 1903 (P) Čičava

Deak Bernardus 1870 - 1896 (P) Borov

Deák Alexius 1928 - 1930 (P) Vyškovce

Deák Alexius 1947 - 1948 (M) Vyšná Rybnica

Deák Alexius 1927 - 1928 (P) Vyšná Jedlová

Deák Antonius 1844 - 1846 (P) Helcmanovce

Deák Antonius 1838 - 1844 (P) Hodermark

Deák Antonius 1821 - 1838 (P) Štelbach

Deák Bernardus 1858 - 1868 (P) Veľký Lipník

Demeter Joannes 1897 - 1905 (M) Falkušovce

Demeter Joannes 1886 - 1897 (M) Lastovce

Demeter Joannes 1908 - 1912 (M) Stankovce

Demeter Joannes 1905 - 1908 (M) Úbrež

Demjanovič Alexander 1846 (P) Bokša

Demjanovič Alexander 1847 - 1873 (P) Livov (Ľvov)

Demjanovič Alexander 1846 - 1847 (P) Rudľov

Demjanovič Andreas 1801 - 1815 (M) Zbehňov

Demjanovič Antonius 1822 - 1831 (M) Sačurov

Demjanovič Joannes 1822 - 1831 (P) Stakčín

Demjanovič Joannes 1831 - 1833 (M) Sačurov

Demjanovič Josephus 1785 - 1810 (M) Sačurov

Demjanovič Michael 1805 - 1827 (P) Nižný Tvarožec

Demjanovič Paulus 1860 - 1864 (M) Podhoroď

Demjanovič Paulus 1843 - 1853 (M) Podhoroď

Demjanovič Paulus 1854 - 1861 (M) Choňkovce

Demjanovič Stephanus 1802 - 1803 (M) Trebišov

Demko Alexander 1848 - 1869 (M) Stanča

Demko Alexander 1837 - 1848 (M) Veľká Toroňa

Demko Bartholomaeus 1937 - 1945 (P) Livov (Ľvov)

Demko Stephanus 1806 - 1811 (P) Kereštvej

Demko Stephanus 1866 - 1867 (P) Poráč

Desatnik Alexius 1934 - 1941 (P) Ľubovec

Desatnik Alexius 1941 - 1943 (P) Pitrova

Desatnik Elias 1812 - 1835 (P) Osturňa

Desatnik Gabriel 1834 - 1846 (P) Olšavica

Desatnik Michael 1835 - 1847 (P) Osturňa

Distey Jacobus 1817 - 1830 (M) Banské

Djulai Eugenius 1912 - 1917 (P) Kružľová

Djulaj Eugenius 1911 - 1913 (P) Vapeník

Dobransky Antonius 1796 - 1798 (M) Trhovište

Dobransky Antonius 1798 - 1805 (M) Pusté Čemerné

Dobransky Constantinus 1847 - 1851 (P) Kružľov

Dobransky Constantinus 1851 - 1860 (P) Kurov

Dobransky Joannes 1817 - 1824 (P) Rudľov

Dobransky Joannes 1823 - 1855 (P) Závadka

Dobransky Josephus 1806 - 1808 (P) Čertižné

Dobransky Lucas 1785 - 1798 (M) Pusté Čemerné

Dobránsky Joannes 1918 - 1948 (P) Čemerné

Dobrjanskij Antonius 1813 - 1817 (P) Štefanovce

Dobrjanskij Joannes 1908 - 1918 (P) Štefanovce

Dohovič Eugenius 1948 (M) Veľké Slemence

Dojčak Eugenius 1913 - 1921 (P) Pitrova

Dolhy Irenaeus 1913 - 1928 (P) Vyšná Oľšava

Dolhy Michael 1878 - 1885 (P) Čukalovce

Dolinay Michael 1824 - 1841 (M) Krášok

Dovhovič Eugenius 1945 - 1947 (P) Stakčín

Driňansky ??? 1778 (P) Krásny Brod

Drohobecky Joannes 1887 - 1894 (M) Jesenov

Drohobecky Joannes 1893 - 1932 (M) Vyšná Rybnica

Dubaj Desiderius 1940 - 1944 (P) Krempach

Dubaj Desiedrius 1935 - 1936 (P) Čarnov

Dubay Desiderius 1912 - 1920 (P) Veľká Poľana

Dubay Georgius 1833 - 1834 (M) Dvorianky

Dubay Georgius 1834 - 1854 (M) Sačurov

Dubay Joannes 1817 - 1833 (M) Sečovce

Dubay Stephanus 1874 - 1875 (M) Dvorianky

Dubay Stephanus 1901 - 1905 (M) Čičarovce

Dubay Stephanus 1861 - 1878 (M) Stankovce

Dubiak Josephus 1945 - 1948 (M) Tarnava

Dubovecky Jacobus 1780 - 1791 (P) Veľký Sulín

Dudič Aalbertus 1911 - 1912 (M) Lastomír

Dudič Adalbertus 1936 - 1948 (M) Trebišov

Dudič Adalbertus 1912 - 1936 (M) Vojčice

Dudič Joannes 1909 (M) Poša

Dudič Joannes 1880 - 1888 (M) Pusté Čemerné

Dudič Joannes 1888 - 1932 (M) Rakovec nad Ondavou

Dudič Joannes 1903 - 1904 (M) Pusté Čemerné

Dudinsky Acacius 1888 - 1889 (M) Petrikovce

Dudinsky Acacius 1887 - 1888 (M) Úbrež

Dudinsky Alexius 1882 - 1903 (M) Voľa

Dudinsky Andreas 1805 - 1810 (H) Streda nad Bodrogom

Dudinsky Antonius 1821 - 1827 (M) Dvorianky

Dudinsky Antonius 1824 - 1849 (H) Streda nad Bodrogom

Dudinsky Basilius 1860 - 1882 (M) Voľa

Dudinsky Basilius 1854 - 1860 (M) Podhoroď

Dudinsky Desiderius 1877 - 1894 (M) Kerestúr

Dudinsky Ermin 1888 - 1889 (M) Laškovce

Dudinsky Ervinus 1889 - 1896 (M) Cabov

Dudinsky Eugenius 1927 - 1928 (P) Livov (Ľvov)

Dudinsky Eugenius 1928 - 1948 (P) Litmanová

Dudinsky Joannes 1777 (P) Hodermark

Dudinsky Joannes 1784 - 1842 (P) Torysky

Dudinsky Joannes 1818 - 1830 (M) Hardište

Dudinsky Joannes 1886 - 1894 (M) Dvorianky

Dudinsky Joannes 1818 - 1829 (M) Klokočov

Dudinsky Josephus 1810 - 1844 (P) Šumiac

Dudinsky Josephus 1844 - 1850 (P) Torysky

Dudinsky Josephus 1823 - 1843 (P) Veľký Lipník

Dudinsky Josephus 1807 - 1810 (P) Varhaňovce

Dudinsky Josephus 1882 - 1905 (P) Kamionka

Dudinsky Josephus 1904 - 1912 (P) Pitrova

Dudinsky Josephus 1868 - 1882 (P) Osturňa

Dudinsky Josephus 1830 - 1832 (P) Ľubovec

Dudinsky Ludovicus 1872 - 1873 (M) Pusté Čemerné

Dudinsky Michael 1797 - 1836 (P) Slovinky

Dudinsky Michael 1763 - 1806 (P) Ruská Nová Ves

Dudinsky Michael 1835 - 1839 (P) Matysová

Dudinsky Michael 1836 - 1845 (P) Slovinky

Dudinsky Petrus 1936 - 1948 (P) Hodermark

Dudinsky Theodorus 1928 - 1940 (M) Stankovce

Dudinsky Theodorus 1904 - 1928 (M) Porostov

Dudinsky Theodorus 1864 - 1886 (M) Tarnava

Dudits Adalbertus 1939 - 1948 (M) Čeľovce

Dudlak Stephanus 1844 - 1848 (P) Kráľovce

Dudlak Stephanus 1846 - 1874 (P) Remeniny

Dudrovič Joannes 1781 - 1805 (P) Cigelka

Duchnovič Alexander 1834 - 1838 (P) Beloveža

Duchnovič Alexander 1833 - 1834 (P) Komloša

Duchnovič Basilius 1812 - 1816 (P) Stakčín

Dumnicky ??? 1843 (P) Šemetkovce

Dumnický Vitalis 1838 - 1839 (M) Banské

Durčak Josephus 1821 - 1839 (P) Vyšná Oľšava

Ďurišin Michael 1932 - 1948 (P) Čičava

Ďurišin Michael 1946 - 1948 (P) Valkov

Ďurišin Michael 1928 - 1932 (P) Vyšná Jedlová

Ďurišin Michael 1910 - 1926 (M) Čeľovce

Ďurišin Michael 1932 - 1938 (M) Laškovce

Ďurišin Michael 1904 - 1910 (M) Maťovce

Ďurkovič Andreas 1941 (M) Čičarovce

Dzubaj Georgius 1859 - 1863 (P) Pstrina

Dzubaj Josephus 1854 - 1859 (P) Pichne

Dzubaj Nicolaus 1851 - 1888 (P) Kečkovce

Dzubaj Nicolaus 1846 - 1865 (P) Starina

Dzubaj Nicolaus 1821 - 1864 (P) Svidník

Dzubaj Nicolaus 1846 - 1850 (P) Štefanovce

Dzubay Georgius 1887 - 1893 (P) Valkov

Dzubay Georgius 1863 - 1887 (P) Rafajovce

Dzubay Josephus 1888 - 1890 (P) Prešov

Dzubay Nicolaus 1818 - 1821 (P) Livov (Ľvov)

Dzubay Stephanus 1826 - 1839 (P) Pakastov

Egressy Alexander 1925 - 1938 (M) Hlivište

Ernői Joannes 1884 - 1916 (M) Jovsa

Falatovič Simeon 1779 - 1814 (M) Kolonica

Falicky Joannes 1798 - 1812 (P) Ruské

Falicky Joannes 1752 - 1811 (M) Cabov

Falizňo Alexius 1840 - 1863 (M) Úbrež

Falizňo Alexius 1873 - 1887 (M) Úbrež

Fankovič Andreas 1925 - 1928 (M) Stankovce

Fankovich Andreas 1928 - 1933 (M) Porostov

Farkas Michael 1850 - 1857 (P) Belža

Farkaš Michael 1866 - 1870 (P) Breznička

Farkaš Nicolaus 1882 - 1895 (M) Trhovište

Farkaš Petrus 1825 - 1855 (P) Miňovce

Farkaš Petrus 1824 - 1825 (P) Vyšná Oľka

Farkaš Petrus 1823 (P) Závadka

Farkaš Petrus 1831 - 1832 (P) Lomné

Fazekaš Joannes 1941 - 1948 (M) Banské

Fedak Andreas 1894 - 1909 (M) Kerestúr

Fedák Andreas 1877 - 1883 (M) Vyšná Rybnica

Fedák Andreas 1883 - 1894 (M) Veľká Toroňa

Fedák Nicolaus 1931 - 1948 (M) Topoľa

Fedasjuk Demetrius 1922 - 1929 (P) Hrabovčík

Fedaš Theodorus 1923 - 1929 (P) Ruský Kazimír

Fedáš Theodorus 1920 - 1931 (P) Čičava

Fedeles Joannes 1885 - 1896 (M) Topoľa

Fedorko Joannes 1921 - 1925 (M) Lastomír

Fedorko Joannes 1925 - 1948 (M) Michalovce

Fedorko Joannes 1935 - 1937 (M) Topoľany

Fedoroňko Hieronym 1945 (P) Medzilaborce

Fehirčak Joannes 1840 - 1845 (P) Matysová

Feja Josephus 1854 - 1857 (M) Poša

Fejo Josephus 1829 - 1848 (P) Čabalovce

Fejo Josephus 1854 - 1855 (P) Dubová

Fejo Josephus 1868 - 1913 (P) Niklová

Fejo Josephus 1825 - 1828 (P) Rafajovce

Fejo Josephus 1854 - 1858 (P) Šemetkovce

Fejo Josephus 1822 - 1829 (P) Štefanovce

Fekete Bartholomaeus 1914 - 1916 (P) Kobylnice

Felenkovič Theodorus 1794 - 1804 (P) Borov

Fenczik Andreas 1894 - 1904 (M) Veľká Toroňa

Fenďa Petrus 1890 - 1914 (P) Šapinec

Fendja Petrus 1874 - 1889 (P) Krajná Bystrá

Fendja Petrus 1884 - 1885 (P) Medvedzie

Ferenčik Andreas 1888 - 1898 (M) Ladomirov

Ferenčik Andreas 1859 - 1865 (M) Zboj

Ferenčik Edmundus 1898 - 1929 (M) Podhoroď

Ferenčik Joannes 1865 - 1897 (M) Podhoroď

Ferenčik Ödőn 1890 - 1898 (M) Lastomír

Festory Athanasius 1806 - 1817 (P) Ruský Kazimír

Festory Joannes 1908 - 1910 (M) Čeľovce

Festory Joannes 1890 - 1921 (M) Stanča

Festory Josephus 1874 - 1904 (M) Vojčice

Festory Josephus 1788 - 1805 (M) Voľa

Festory Julius 1909 - 1913 (M) Banské

Festory Julius 1905 - 1909 (M) Poša

Festory Michael 1823 - 1856 (M) Cejkov

Festory Michael 1811 - 1823 (M) Slavkovce

Festory Stephanus 1870 - 1889 (M) Stanča

Festory Stephanus 1851 - 1870 (M) Uhorský Žipov

Festory Stephanus 1848 - 1851 (M) Veľká Toroňa

Fircak Alexander 1896 - 1926 (M) Zboj

Fircak Alexander 1945 - 1946 (M) Zboj

Fircák Alexander 1944 (M) Klenova

Fircák Alexander 1927 - 1941 (M) Ubľa

Fircák Joannes 1944 (M) Klenova

Fircák Joannes 1942 - 1948 (M) Ubľa

Fircák Julius 1914 - 1924 (M) Topoľa

Fircák Julius 1924 - 1948 (M) Kolonica

Fitz Michael 1943 - 1945 (M) Cabov

Fitz Michael 1945 - 1948 (M) Úbrež

Fleňko Joannes 1938 - 1947 (M) Choňkovce

Franko Joannes 1946 - 1948 (P) Poráč

Frankov Joannes 1939 - 1946 (P) Vapeník

Fuhrmann Vincentius 1839 - 1851 (M) Stankovce

 

 

• def •

• reverends selected by VILAGES •

• kňazi zoradení podľa OBCÍ •

(P) Prešov - (M) Mukačevo - (H) Hajdudorog

eparchies in 1948 in CzechoSlovakia

eparchie v roku 1948 v Československu

• • •

PREŠOV eparchy

Gerbery Joannes 1777 - 1792 (P) Ďačov

Vasil Joannes 1792 - 1794 (P) Ďačov

Repašy Joannes 1794 - 1797 (P) Ďačov

Žatkovsky Joannes 1797 - 1804 (P) Ďačov

Halečkovič Georgius 1805 - 1813 (P) Ďačov

Bukovsky Martyrius 1813 - 1814 (P) Ďačov

Andrejkovič Joannes 1814 - 1817 (P) Ďačov

Hriňak Petrus 1817 - 1830 (P) Ďačov

Chamilla Michael 1831 - 1832 (P) Ďačov

Šmilňak Joannes 1832 - 1835 (P) Ďačov

Lazar Georgius 1835 - 1839 (P) Ďačov

Janicky Antonius 1839 (P) Ďačov

Mihalič Nicolaus 1840 - 1846 (P) Ďačov

Takač Josephus 1846 - 1847 (P) Ďačov

Zubricky Adolphus 1847 - 1852 (P) Ďačov

Andrejkovič Michael 1852 - 1869 (P) Ďačov

Chamilla Michael 1869 - 1874 (P) Ďačov

Iľkovič Constantinus 1876 - 1886 (P) Ďačov

Bačinsky Alexander 1889 - 1891 (P) Ďačov

Zubricky Stephanus 1891 - 1899 (P) Ďačov

Rojkovič Theodorus 1901 - 1906 (P) Ďačov

Krongh Stephanus 1907 - 1911 (P) Ďačov

Tartaľ Josephus 1911 - 1921 (P) Ďačov

Žedeni Aemilius 1922 - 1948 (P) Ďačov

Štima Basilius 1945 - 1948 (P) Drienov

Jakovič Joannes 1760 - 1800 (P) Dubová

Jakovič Nicolaus 1800 - 1805 (P) Dubová

Nevicky Joannes 1805 - 1831 (P) Dubová

Hauriš Pantaleon 1831 - 1854 (P) Dubová

Fejo Josephus 1854 - 1855 (P) Dubová

Artim Andreas 1855 - 1884 (P) Dubová

Toronsky Augustinus 1886 - 1895 (P) Dubová

Gladyš Nicolaus 1948 (P) Dubová

Bryla Basilius 1775 - 1782 (P) Ďurďoš

Bryla Joannes 1782 - 1792 (P) Ďurďoš

Gerbery Joannes 1792 - 1820 (P) Ďurďoš

Gulovič Ignatius 1820 - 1825 (P) Ďurďoš

Takač Georgius 1825 (P) Ďurďoš

Zachariaš Joannes 1825 - 1839 (P) Ďurďoš

Samovolsky Andreas 1839 - 1840 (P) Ďurďoš

Barankovič Alexander 1840 - 1846 (P) Ďurďoš

Barankovič Theodorus 1846 - 1851 (P) Ďurďoš

Petrik Augustinus 1851 - 1858 (P) Ďurďoš

Molčanyi Antonius 1858 - 1860 (P) Ďurďoš

Rojkovič Alexander 1860 - 1865 (P) Ďurďoš

Adamkovič Stephanus 1865 - 1881 (P) Ďurďoš

Rusnak Paulus 1881 - 1921 (P) Ďurďoš

Mankovič Irenaeus 1921 - 1930 (P) Ďurďoš

Šalamon Adalbertus 1930 - 1939 (P) Ďurďoš

Čisarik Joannes 1939 - 1944 (P) Ďurďoš

Schudich Desiderius 1944 - 1948 (P) Ďurďoš

Tarassovič Joannes 1777 (P) Fuľanka

Mikulič Joannes 1777 - 1779 (P) Fuľanka

Boronkay Michael 1779 - 1803 (P) Fuľanka

Varzaly Joannes 1803 - 1835 (P) Fuľanka

Rojkovič Stephanus 1835 - 1842 (P) Fuľanka

Pankovič Joannes 1842 - 1886 (P) Fuľanka

Petraševič Alexius 1886 (P) Fuľanka

Vojtovič Stephanus 1886 - 1905 (P) Fuľanka

Kellő Alexander 1905 - 1907 (P) Fuľanka

Iľkovič Hilarion 1907 - 1948 (P) Fuľanka

 

MUKAČEVO eparchy

Mikula Joannes 1780 - 1796 (M) Davidov

Artimovič Andreas 1796 - 1808 (M) Davidov

Danilovič Nicolaus 1808 - 1815 (M) Davidov

Jacenčak Joannes 1815 - 1838 (M) Davidov

Miladinovič Constantinus 1838 - 1851 (M) Davidov

Hegedüš Joannes 1851 - 1886 (M) Davidov

Ujhelyi Irenaeus 1886 - 1893 (M) Davidov

Šeregelly Alexander 1893 - 1924 (M) Davidov

Puza Stephanus 1924 - 1938 (M) Davidov

Sabov Josephus 1938 - 1946 (M) Davidov

Bujňak Georgius 1946 - 1948 (M) Davidov

Kučinsky Andreas 1756 - 1797 (M) Dúbravka

Artimovič Joannes 1797 - 1798 (M) Dúbravka

Bokšay Joannes 1798 - 1805 (M) Dúbravka

Barankovič Joannes 1806 - 1810 (M) Dúbravka

Hodobay Basilius 1810 - 1820 (M) Dúbravka

Zapalsky Joannes 1820 - 1830 (M) Dúbravka

Valkovsky Joannes 1835 - 1852 (M) Dúbravka

Novak Michael 1853 - 1885 (M) Dúbravka

Novak Alexius 1886 (M) Dúbravka

Novak Joannes 1886 - 1921 (M) Dúbravka

Zlocky Michael 1922 - 1946 (M) Dúbravka

Čonka Julius 1947 - 1948 (M) Dúbravka

Geronim Joannes 1805 - 1820 (M) Dvorianky

Dudinsky Antonius 1821 - 1827 (M) Dvorianky

Alexevič Michael 1828 - 1832 (M) Dvorianky

Dubay Georgius 1833 - 1834 (M) Dvorianky

Stupkay Michael 1835 - 1842 (M) Dvorianky

Damjanovič Antonius 1837 - 1851 (M) Dvorianky

Kačanovsky Andreas 1843 - 1846 (M) Dvorianky

Barna Antonius 1852 - 1859 (M) Dvorianky

Kapišinsky Stephanus 1860 - 1873 (M) Dvorianky

Dubay Stephanus 1874 - 1875 (M) Dvorianky

Kišpasteli Theodorus 1876 - 1885 (M) Dvorianky

Dudinsky Joannes 1886 - 1894 (M) Dvorianky

Polansky Julius 1895 - 1903 (M) Dvorianky

Pajkošij Julius 1904 - 1924 (M) Dvorianky

Parkani Alexius 1925 - 1936 (M) Dvorianky

Ortutaj Stephanus 1937 - 1940 (M) Dvorianky

Gerbery Eduardus 1941 - 1948 (M) Dvorianky

Paulus Stephanus 1786 - 1804 (M) Falkušovce

Bokšay Joannes 1804 (M) Falkušovce

Valkovsky Joannes 1804 - 1821 (M) Falkušovce

Valkovsky Joannes 1821 - 1829 (M) Falkušovce

Gulovič Georgius 1829 - 1833 (M) Falkušovce

Azary Andreas 1833 - 1849 (M) Falkušovce

Karčmar Joannes 1849 - 1879 (M) Falkušovce

Vajda Joannes 1879 (M) Falkušovce

Pajkošij Antonius 1879 - 1897 (M) Falkušovce

Demeter Joannes 1897 - 1905 (M) Falkušovce

Čudáky Nicolaus 1905 - 1947 (M) Falkušovce

Serdy Michael 1947 - 1948 (M) Falkušovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI SCHEMATIZMUS

(c) 2005 - www.cisarik.com - designed and made by Ing.Juraj Čisárik, e-mail: jurajcisarik@hotmail.com, address: Hlinkova 22, 040 01 Košice, SLOVAKIA