Genealogy - Tourist Guide - Slovakia - Kosice - Bratislava - Guide to Travel Trip Hotel Info Roots Forum Church Birth Records of Slovakia
complete marriage records of Eastern Slovakia send e-mail to us see services of author of this website index of villages with surnames see content of the genealogy book

(surnames, villages, etc...)

My key services are archive searching in the state archives of Slovakia and being a tourist guide hired by days in Slovakia.
jurajcisarik@hotmail.com

Vzácny starý dokument písaný rukou Jána Bradáča r. 1769 . . . . . . English Translation | Slovenský preklad

• Thank you • This translation (cyrillic manuscript) made by • Mikulas HALKO Dr.(USA) • Tento dokument (v cyrilike) preložil • Ďakujeme •

• Cyrilikou text z dokumentu prepísaný latinkou

• nadpis • JOAN BRADAC MILOSTIJU BOZIEJU I SVJATAHO TRONA APOSTOLSKAHO EPISKOP ROSSIJSKY MUKACOVSKYJ MARAMORSKY V CARSTVI UHORSKOM I VSICH PRILICNYCH JEHO PREDILACH NAD LJUDMI VOSTOCNAHO NAKAZANIA VIKARIJ APOSTOLSKYJ iprocee:

• riadok 1 • Po blahodatie i vlagati presvjataho i zivotvorjascaho ducha dannoj cmireniu prestolu ot vysocajtaho Archi Jereja Hospoda

• riadok 2 • Nasoho Isusa Christa seho Bohovoinaho liuze Damiana Cisarik o uze v cetza pravny svitenosni zaklinateli

• riadok 3 • vratari prostavlenaho ot precvjatoho vladyka nasoho Boholjubivaho episkopa Manuila Olsavskij v poddiakony, diakony

• riadok 4 • proscavicnom i navistiju o nem uveritesja sudichom dostojna vysnij syna prezviterskaja naj ze i postavichom

• riadok 5 • jeho pocinu voztocnyi cerkvi do prestola i chramu evangelisty Christova Luki vesi ANDREIOVA o nemze vsja-

• riadok 6 • komu prijemljuscemu cije nyni Archi - Jerejskoje pisanie s sviditelstvujem jako dostoin jest nistociju vsju svjascenniciskaja

• riadok 7 • dijstvovati sluzby po i ispovidajuscisja jemu i istinno kajutisja hrichom svoim ima vlastivlazatij i risi-

• riadok 8 • ti v ljudech prilucajuscichsja nerazsuditelkam ze jemu nam osilati a ot prestola donehoze postavleno jest

• riadok 9 • nytoj vidomuscoj i blahosloveniju nemozet ochoditi da ne korcemsvjatvujuscoj javitsja no comuzdo jedinomu pre-

• riadok 10 • svjatyj dolzen budet ot svjakiju celoviceskom lisijsja prilezati ze crezvinniju zakoniju i pouceniju soderzati poklja-

• riadok 11 • tvennomu svoemu otvitu aze do smerti soedinenie s svjatoju zapadneju Rimskoju Cerkviju izvolivssaho ze radi sej

• riadok 12 • vsich dachom emu sie rukoju nytoho Archi - Jereiskoho podpisannoe pri vladykoj pecati pisanie. Dano u

• riadok 13 • uniathe Nyinoj Episkop Mukacovskoj dnju 28 mesjaci fevrua. Roku bozoho 1769 Ioann VLADYKA

----------------------------------------------------------------------------------------

• dolná pečať • JOANNES BRADACS EPPUS MUNKACSIENSIS MARAMOROS

English Translation | Slovenský preklad

nadpis • JÁN BRADÁČ MILOSŤOU BOŽOU I SVÄTÉHO TRÓNU APOŠTOLSKÉHO BISKUP RUSÍNSKY MUKAČEVSKÝ MARAMORŠSKÝ V CÁRSTVE UHORSKOM I VŠETKÝCH PATRIČNÝCH JEHO HRANICIACH NAD ĽUDOM VÝCHODNÉHO RÍTU VIKÁR APOŠTOLSKÝ a tak ďalej:

• riadok 1 • S milosťou a vnuknutím presvätého a životodárneho ducha danou pokorou stolca od vysokopostaveného Hlavného Kňaza Pána

• riadok 2 • nášho Ježiša jeho za Bohabojujúceho či už Damiana Čisarika o ktorom v čítaní práva prinášajúceho svetlo prísažníka

• riadok 3 • strážcu dverí predstaveného od presvätého vladyku nášho Bohaľúbiaceho biskupa Manuila Olšavského poddiakona, diakona

• riadok 4 • zmieril a na známosť o ňom overenú súdom spravodlivosti vyššej syna kňazského nech že je ustanovené

• riadok 5 • jeho činnosť východnej cirkvi do kresla i chrámu evanjelistu Kristovho Lukáša obce ANDREJOVA o ktorom kaž-

• riadok 6 • dému prijímajucemu toto terajšie Vysoko - kňazské písmo s dosvedčením pretože hodný je spadajúcej všetkej kňazskej

• riadok 7 • prevádzať službu po tiež vyznaní jemu určitých kajať sa hriechom svojim má uvedenie do právomoci a rieši-

• riadok 8 • -ť u ľudí patriacich nerozsúdeným že jemu nám pomôcť a od kresla do ktorého ustanovený je

• riadok 9 • terajší matrikár k riešeniu ťažkých otázok ktoré nemôže obísť aby neprijal úplatky ale aby javil sa ako jedinný pre-

• riadok 10 • svätý zaviazaný bude od celého ľudstva, jednoznačne prináležať a proti pravidlám zákona a náuky zadržať zaprísa-

• riadok 11 • hannej svojej zodpovednosti až do smrti zjednotenie so svätou západo - Rímskou cirkvou vyvoliaceho pre príčinu túto

• riadok 12 • všetkú danú jemu touto rukou terajšieho Hlavného - kňaza podpísaného pri biskupskej pečati dokument daný od

• riadok 13 • uniata terajšieho biskupa Mukačevského dňa 28 v mesiaci február v Roku Božom 1769 Ivan VLADYKA

• dolná pečať • JOANNES BRADACS BISKUP MUKAČEVSKÝ MARAMOROŠSKÝ

My key services are archive searching in the state archives of Slovakia and being a tourist guide hired by days in Slovakia.
jurajcisarik@hotmail.com