Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Bell-Tower built-1700
• Bell-Tower built-1890
• Manor-House built-1800

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Lieszko (Morva-)
luth » Lieszko (Morva-)
rc » Lieszko (Morva-)
Dolné Srnie

OLD NAMES of the village(town):
1773 Szirnye, Srnce, 1786 Sirnye, 1808 Beczkó-Szrnye, Beckowské Srní, Beckowské Srnjé, 1863 Szrnye, 1873 Szrnyje, 1877–1902 Alsószrnye, 1907–1913 Alsószernye, 1920– Dolné Srnie

POPULATION of Dolne Srnie in 2005: 928 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bánovská Banovska Banovszka Bánovský Banovsky Banovszky Berényi Berenyi Berenyi Bušo Buso Buso Bušová Busova Busova Černá Cerna Cserna Černý Cerny Cserny Chropovská Chropovska Hropovszka Chropovský Chropovsky Hropovszky Dedík Dedik Dedik Dedíková Dedikova Dedikova Dovičin Dovicin Dovicsin Dudová Dudova Dudova Dvorský Dvorsky Dvorszky Feranec Feranec Feranecz Figura Figura Figura Gajdošíková Gajdosikova Gajdosikova Gavalcová Gavalcova Gavalczova Gavalec Gavalec Gavalecz
... above surnames continue below the google map

Dolne Srnie bordering the villages(towns): Adamovce | Adamovce-Male Bierovce | Adamovske Kochanovce | Beckov | Beckovska Vieska | Bela | Bela-Bobrovnik-Nozdrkovce | Biskupske | Bobrovnik | Bosaca | Bzince pod Javorinou | Cachtice | Chocholna | Chocholna-Velcice | Dolne Bzince | Dolne Kocovce | Drietoma | Haluzice | Hamre | Hanzlikova | Horka nad Vahom | Horne Bzince | Horne Kocovce | Hrachoviste | Hradok | Hradok | Hrasne | Hrusove | Istebnik | Ivanovce | Jablonka | Kalnica | Kochanovce | Kocovce | Komarno | Kosariska-Priepasne | Kostolna | Kostolna-Zariecie | Kostolne | Krajne | Kralovany | Krivosud-Bodovka | Lubina | Mala Chocholna | Male Bierovce | Male Stankovce | Male Zablatie | Male Zabokreky | Melcice | Melcice-Lieskove | Mnesice | Moravske Lieskove | Mosovce nad Vahom | Nova Bosaca | Nova Ves nad Vahom | Nove Mesto nad Vahom | Nozdrkovce | Opatovce | Orechove | Panska Kalnica | Polianka | Poriadie | Povazany | Priepasne | Rakoluby | Rozen | Roznova Kalnica | Rozvadze | Rudnik | Rybare | Sedlicna | Selec | Stara Myjava | Stara Tura | Stvrtok | Svaty Kriz nad Vahom | Trencianska Turna | Trencianske Bohuslavice | Trencianske Stankovce | Trencin | Vadovce | Velcice | Velka Chocholna | Velke Bierovce | Velke Stankovce | Velke Zablatie | Vieska | Visnove | Zabinec | Zariecie | Zelovany | Zemianske Lieskove | Zemianske Podhradie | Zlatovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gažo Gazo Gazso Gažová Gazova Gazsova Gerža Gerza Gerzsa Geržová Gerzova Gerzsova Hargaš Hargas Hargas Hargašová Hargasova Hargasova Havalcová Havalcova Havalczova Havalec Havalec Havalecz Hulínová Hulinova Hulinova Ikáš Ikas Ikas Ikášová Ikasova Ikasova Jurica Jurica Juricza Jůzl Juzl Jůzl Kliešková Klieskova Klieskova Kopuncová Kopuncova Kopunczova Kováč Kovac Kovacs Kovenc Kovenc Kovencz Kovencová Kovencova Kovenczova Kucková Kuckova Kuczkova Lacková Lackova Laczkova Lukáč Lukac Lukacs Malíček Malicek Malicsek Malíčková Malickova Malicskova Margetinová Margetinova Margetinova Margetínová Margetinova Margetinova Marták Martak Martak Martáková Martakova Martakova Matlák Matlak Matlak Matláková Matlakova Matlakova Mažár Mazar Mazsar Mažárová Mazarova Mazsarova Miklánek Miklanek Miklanek Miklánková Miklankova Miklankova Miko Miko Miko Miková Mikova Mikova Mizeráková Mizerakova Mizerakova Nedbalová Nedbalova Nedbalova Ochodnická Ochodnicka Ohodniczka Petková Petkova Petkova Poláček Polacek Polacsek Poláčková Polackova Polacskova Popelková Popelkova Popelkova Radoš Rados Rados Rehora Rehora Rehora Rehorová Rehorova Rehorova Revay Revay Revay Revayová Revayova Revayova Sahaj Sahaj Szahaj Sapák Sapak Szapak Sapáková Sapakova Szapakova Šimonovič Simonovic Simonovics Šimonovičová Simonovicova Simonovicsova Šimovcová Simovcova Simovczova Šimovec Simovec Simovecz Školíková Skolikova Skolikova Skovajsa Skovajsa Szkovajsza Skovajsová Skovajsova Szkovajszova Štaffenová Staffenova Staffenova Šupák Supak Supak Šupáková Supakova Supakova Švacho Svacho Svaho Švachová Svachova Svahova Švecová Svecova Sveczova Trchala Trchala Trhala Uhlíková Uhlikova Uhlikova Václav Vaclav Vaczlav Václavová Vaclavova Vaczlavova Vicena Vicena Viczena Vrbová Vrbova Vrbova Žákovic Zakovic Zsakovicz Žákovič Zakovic Zsakovics Žákovicová Zakovicova Zsakoviczova Žákovičová Zakovicova Zsakovicsova Zámečník Zamecnik Zamecsnik Zámečníková Zamecnikova Zamecsnikova Zelko Zelko Zelko Zelková Zelkova Zelkova Zemanovič Zemanovic Zemanovics Zemanovičová Zemanovicova Zemanovicsova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Banovec Banovecz Banovecz Banovec Banovecz Banovecz Banovska Banovszka Banovszka Banovska Banovszka Banovszka Banovsky Banovszky Banovszky Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Behul Bekenyiova Bekenyiova Bekenyiova Benesik Beneszik Beneszik Benesikova Beneszikova Beneszikova Berenyi Berenyi Berenyi Berenyi Berenyi Berenyi Blanarova Blanarova Blanarova Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Blazek Bloksova Blokszova Blokszova Bloskova Bloszkova Bloszkova Brelulova Brelulova Brelulova Broz Broz Broz Bulant Bulant Bulant Bulantova Bulantova Bulantova Buso Buszo Buszo Buso Buszo Buszo Buso Buszo Buszo Buso Buszo Buszo Buso Buszo Buszo Buso Buszo Buszo Buso Buszo Buszo Buso Buszo Buszo Buso Buszo Buszo Buso Buszo Buszo Buso Buszo Buszo Busova Buszova Buszova Busova Buszova Buszova Busova Buszova Buszova Busova Buszova Buszova Busova Buszova Buszova Busova Buszova Buszova Busova Buszova Buszova Busova Buszova Buszova Busova Buszova Buszova Busova Buszova Buszova Busova Buszova Buszova Cacik Czaczik Csaczik Cavojska Czavojszka Csavojszka Cavojska Czavojszka Csavojszka Cavojska Czavojszka Csavojszka Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chrenkova Hrenkova Cshrenkova Chrenkova Hrenkova Cshrenkova Chrony Hrony Cshrony Chropovska Hropovszka Cshropovszka Chropovska Hropovszka Cshropovszka Chropovska Hropovszka Cshropovszka Chropovsky Hropovszky Cshropovszky Chropovsky Hropovszky Cshropovszky Chropovsky Hropovszky Cshropovszky Chropovsky Hropovszky Cshropovszky Chumchal Humhal Cshumczhal Cukan Czukan Csukan Dananaiova Dananaiova Gyananaiova Dananaiova Dananaiova Gyananaiova Dananaiova Dananaiova Gyananaiova Dedikova Dedikova Gyedikova Dovicin Doviczin Gyoviczin Dovicin Doviczin Gyoviczin Dovicin Doviczin Gyoviczin Dovicin Doviczin Gyoviczin Dovicin Doviczin Gyoviczin Duda Duda Gyuda Duda Duda Gyuda Durco Durczo Gyurczo Durdik Durdik Gyurdik Durdik Durdik Gyurdik Durdik Durdik Gyurdik Durdik Durdik Gyurdik Dvorska Dvorszka Gyvorszka Dvorsky Dvorszky Gyvorszky Dvorsky Dvorszky Gyvorszky Dvorsky Dvorszky Gyvorszky Dvorsky Dvorszky Gyvorszky Dzurak Dzurak Gyzurak Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Fabianova Ferancova Feranczova Feranczova Gaba Gaba Gaba Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabova Gabova Gabova Galandak Galandak Galandak Gavalec Gavalecz Gavalecz Gavalec Gavalecz Gavalecz Gavalec Gavalecz Gavalecz Gavalec Gavalecz Gavalecz Gavalec Gavalecz Gavalecz Gazo Gazo Gazo Gazova Gazova Gazova Gazova Gazova Gazova Gazova Gazova Gazova Gerza Gerza Gerza Gerza Gerza Gerza Gerza Gerza Gerza Gerza Gerza Gerza Gerza Gerza Gerza Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Gerzova Graf Graf Graf Gropovska Gropovszka Gropovszka Halasz Halasz Halaszz Halaszova Halaszova Halaszzova Halaszova Halaszova Halaszzova Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hamaj Hanzelova Hanzelova Hanzelova Hargas Hargasz Hargasz Hargas Hargasz Hargasz Hargas Hargasz Hargasz Hargas Hargasz Hargasz Hargas Hargasz Hargasz Hargas Hargasz Hargasz Hargas Hargasz Hargasz Hargas Hargasz Hargasz Hargas Hargasz Hargasz Hargas Hargasz Hargasz Hargas Hargasz Hargasz Hargas Hargasz Hargasz Harustiak Harusztiak Harusztiak Harustiak Harusztiak Harusztiak Havalec Havalecz Havalecz Havalec Havalecz Havalecz Havalec Havalecz Havalecz Havalec Havalecz Havalecz Havalec Havalecz Havalecz Havalec Havalecz Havalecz Havalec Havalecz Havalecz Hejbal Hejbal Hejbal Hejbal Hejbal Hejbal Hejbal Hejbal Hejbal Hejbalova Hejbalova Hejbalova Helia Helia Helia Helia Helia Helia Holkova Holkova Holkova Horvathova Horvathova Horvathova Hradil Hradil Hradil Hric Hricz Hricz Hulinova Hulinova Hulinova Ikas Ikasz Ikasz Ikas Ikasz Ikasz Ing Ing Ing Interier Interier Interier Jakubicka Jakubiczka Jakubiczka Jakubicka Jakubiczka Jakubiczka Jakubickova Jakubiczkova Jakubiczkova Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Juraj Juraj Juraj Jurak Jurak Jurak Juricova Juriczova Juriczova Juzl Juzl Juzl Juzl Juzl Juzl Juzl Juzl Juzl Karnokova Karnokova Karnokova Kison Kiszon Kiszon Kison Kiszon Kiszon Kison Kiszon Kiszon Kison Kiszon Kiszon Kison Kiszon Kiszon Kliesek Klieszek Klieszek Klieskova Klieszkova Klieszkova Klieskova Klieszkova Klieszkova Klieskova Klieszkova Klieszkova Klieskova Klieszkova Klieszkova Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmetova Kmetova Kmetova Koch Koh Koczh Koch Koh Koczh Kopunec Kopunecz Kopunecz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacovic Kovaczovicz Kovaczovicz Kovacovic Kovaczovicz Kovaczovicz Kovacovicova Kovaczoviczova Kovaczoviczova Kovenc Kovencz Kovencz Kovenc Kovencz Kovencz Kovencova Kovenczova Kovenczova Kramarova Kramarova Kramarova Kriska Kriszka Kriszka Krizak Krizak Krizak Krizan Krizan Krizan Krizanova Krizanova Krizanova Krizanova Krizanova Krizanova Kubica Kubicza Kubicza Kucek Kuczek Kuczek Kucek Kuczek Kuczek Kucek Kuczek Kuczek Kucik Kuczik Kuczik Kuckova Kuczkova Kuczkova Kukuca Kukucza Kukucza Kukuca Kukucza Kukucza Kukuca Kukucza Kukucza Kusenda Kuszenda Kuszenda Labbancz Labbancz Lyabbanczz Lantaj Lantaj Lyantaj Lantaj Lantaj Lyantaj Lantaj Lantaj Lyantaj Lantaj Lantaj Lyantaj Lantaj Lantaj Lyantaj Lantajova Lantajova Lyantajova Lentaj Lentaj Lyentaj Lentaj Lentaj Lyentaj Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Luza Luza Lyuza Macharova Maharova Maczharova Magalova Magalova Magalova Malicek Maliczek Maliczek Malicek Maliczek Maliczek Malicek Maliczek Maliczek Malicek Maliczek Maliczek Malicek Maliczek Maliczek Malicek Maliczek Maliczek Malickova Maliczkova Maliczkova Malickova Maliczkova Maliczkova Malickova Maliczkova Maliczkova Malickova Maliczkova Maliczkova Malickova Maliczkova Maliczkova Maptak Maptak Maptak Margetin Margetin Margetin Margetin Margetin Margetin Margetin Margetin Margetin Margetinova Margetinova Margetinova Margetinova Margetinova Margetinova Margetinova Margetinova Margetinova Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martak Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Martakova Matlak Matlak Matlak Matlakova Matlakova Matlakova Matusova Matuszova Matuszova Matusova Matuszova Matuszova Mazar Mazar Mazar Mazarova Mazarova Mazarova Mazarova Mazarova Mazarova Mazarova Mazarova Mazarova Medved Medved Medved Mejgal Mejgal Mejgal Mico Miczo Miczo Miklanek Miklanek Miklanek Miklanek Miklanek Miklanek Miklanek Miklanek Miklanek Miklanek Miklanek Miklanek Miko Miko Miko Mikova Mikova Mikova Mitana Mitana Mitana Mitana Mitana Mitana Mitanova Mitanova Mitanova Mitanova Mitanova Mitanova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mizerakova Mojzis Mojzisz Mojzisz Muller Muller Muller Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nedbalova Nedbalova Nyedbalova Nedbalova Nedbalova Nyedbalova Nestakova Nesztakova Nyesztakova Nitranova Nitranova Nyitranova Nitranova Nitranova Nyitranova Ochodnicky Ohodniczky Oczhodniczky Ochodnicky Ohodniczky Oczhodniczky Ochodnicky Ohodniczky Oczhodniczky Ochodnicky Ohodniczky Oczhodniczky Okrucka Okruczka Okruczka Pallerova Pallerova Pallerova Parak Parak Parak Parakova Parakova Parakova Parakova Parakova Parakova Petkov Petkov Petkov Petkov Petkov Petkov Petkov Petkov Petkov Petkov Petkov Petkov Petkov Petkov Petkov Petrovicova Petroviczova Petroviczova Petrovicova Petroviczova Petroviczova Pevny Pevny Pevny Pevny Pevny Pevny Podhradska Podhradszka Podhradszka Polacec Polaczecz Polaczecz Polacec Polaczecz Polaczecz Polacec Polaczecz Polaczecz Polacec Polaczecz Polaczecz Polacek Polaczek Polaczek Polacek Polaczek Polaczek Polacek Polaczek Polaczek Polacek Polaczek Polaczek Popelka Popelka Popelka Popelka Popelka Popelka Popelka Popelka Popelka Prchlik Prhlik Prczhlik Prchlik Prhlik Prczhlik Prchlik Prhlik Prczhlik Prikryl Prikryl Prikryl Prikryl Prikryl Prikryl Ptacek Ptaczek Ptaczek Ptackova Ptaczkova Ptaczkova Rados Radosz Radosz Radovan Radovan Radovan Rehora Rehora Rehora Rehora Rehora Rehora Rehora Rehora Rehora Rehorava Rehorava Rehorava Rehorova Rehorova Rehorova Revay Revay Revay Revay Revay Revay Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Revayova Robert Robert Robert Roman Roman Roman Rudolf Rudolf Rudolf Sadlonova Szadlonova Sadlonova Sadlonova Szadlonova Sadlonova Sahaj Szahaj Sahaj Sahaj Szahaj Sahaj Sahaj Szahaj Sahaj Sahaj Szahaj Sahaj Sahaj Szahaj Sahaj Sapak Szapak Sapak Sapak Szapak Sapak Sapak Szapak Sapak Sapak Szapak Sapak Sapak Szapak Sapak Sapak Szapak Sapak Sapak Szapak Sapak Sapak Szapak Sapak Sapakova Szapakova Sapakova Sapakova Szapakova Sapakova Savrda Szavrda Savrda Schay Szhay Sczhay Schay Szhay Sczhay Simonovic Szimonovicz Simonovicz Simonovic Szimonovicz Simonovicz Simonovic Szimonovicz Simonovicz Simova Szimova Simova Simovcova Szimovczova Simovczova Simovcova Szimovczova Simovczova Simovcova Szimovczova Simovczova Simovcova Szimovczova Simovczova Simovec Szimovecz Simovecz Simovec Szimovecz Simovecz Simovec Szimovecz Simovecz Simovec Szimovecz Simovecz Sklenarova Szklenarova Sklenarova Skolik Szkolik Skolik Skolik Szkolik Skolik Skolikova Szkolikova Skolikova Skovajsa Szkovajsza Skovajsza Skovajsa Szkovajsza Skovajsza Skovajsova Szkovajszova Skovajszova Slanina Szlanina Slanina Staffen Sztaffen Staffen Stec Sztecz Stecz Stec Sztecz Stecz Sulo Szulo Sulo Sulo Szulo Sulo Sulo Szulo Sulo Sulova Szulova Sulova Supak Szupak Supak Supak Szupak Supak Supak Szupak Supak Supak Szupak Supak Surovcik Szurovczik Surovczik Surovcik Szurovczik Surovczik Surovcik Szurovczik Surovczik Surovcik Szurovczik Surovczik Svacho Szvaho Svaczho Svacho Szvaho Svaczho Svacho Szvaho Svaczho Svacho Szvaho Svaczho Svachova Szvahova Svaczhova Svachova Szvahova Svaczhova Svec Szvecz Svecz Svecova Szveczova Sveczova Svecova Szveczova Sveczova Sykorova Szykorova Sykorova Tascicova Taszcziczova Tyaszcziczova Tekulova Tekulova Tyekulova Tekulova Tekulova Tyekulova Trchala Trhala Tyrczhala Trchala Trhala Tyrczhala Trchala Trhala Tyrczhala Trchala Trhala Tyrczhala Trchala Trhala Tyrczhala Trchala Trhala Tyrczhala Trchala Trhala Tyrczhala Trchala Trhala Tyrczhala Trhlik Trhlik Tyrhlik Trhlik Trhlik Tyrhlik Trhlik Trhlik Tyrhlik Trhlik Trhlik Tyrhlik Trhlik Trhlik Tyrhlik Trhlik Trhlik Tyrhlik Trnka Trnka Tyrnka Trnka Trnka Tyrnka Trnka Trnka Tyrnka Trnka Trnka Tyrnka Turica Turicza Tyuricza Uhlik Uhlik Uhlik Uhlik Uhlik Uhlik Uhlik Uhlik Uhlik Uhlikova Uhlikova Uhlikova Urbankova Urbankova Urbankova Vaclav Vaczlav Vaczlav Vaclav Vaczlav Vaczlav Vaclav Vaczlav Vaczlav Vaclav Vaczlav Vaczlav Valachova Valahova Valaczhova Vangel Vangel Vangel Vanglova Vanglova Vanglova Vicena Viczena Viczena Vichnar Vihnar Viczhnar Vladimir Vladimir Vladimir Vrba Vrba Vrba Zakovic Zakovicz Zsakovicz Zakovic Zakovicz Zsakovicz Zakovic Zakovicz Zsakovicz Zakovic Zakovicz Zsakovicz Zakovic Zakovicz Zsakovicz Zakovic Zakovicz Zsakovicz Zakovic Zakovicz Zsakovicz Zakovic Zakovicz Zsakovicz Zakovic Zakovicz Zsakovicz Zakovic Zakovicz Zsakovicz Zakovic Zakovicz Zsakovicz Zamecnik Zamecznik Zsamecznik Zamecnik Zamecznik Zsamecznik Zamecnik Zamecznik Zsamecznik Zamecnik Zamecznik Zsamecznik Zamecnikova Zamecznikova Zsamecznikova Zbudila Zbudila Zsbudila Zbudila Zbudila Zsbudila Zbudila Zbudila Zsbudila Zbudila Zbudila Zsbudila Zbudila Zbudila Zsbudila Zbudilova Zbudilova Zsbudilova Zbudilova Zbudilova Zsbudilova Zbudilova Zbudilova Zsbudilova Zelko Zelko Zselko Zelko Zelko Zselko Zelko Zelko Zselko Zelko Zelko Zselko Zelko Zelko Zselko Zelko Zelko Zselko Zelko Zelko Zselko Zelkova Zelkova Zselkova Zelkova Zelkova Zselkova Zemanovicova Zemanoviczova Zsemanoviczova Zemanovicova Zemanoviczova Zsemanoviczova Zemanovicova Zemanoviczova Zsemanoviczova Zemanovicova Zemanoviczova Zsemanoviczova Zemanovicova Zemanoviczova Zsemanoviczova Zichackova Zihaczkova Zsiczhaczkova Zichackova Zihaczkova Zsiczhaczkova Zucha Zuha Zsuczha Zuzana Zuzana Zsuzana

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Maczko Georgius Koszleba Joannes Blazey Martinus Meszar Martinus Kolossa Joannes Hudecz Nicolaus Zahorácz Georgius Zahove Joannes Miklassa Joannes Margetin Georgius Hervut Joannes Kuchar Joannes Holik Joannes Matussek Joannes Kolarovecz Joannes Blahovis Nicolaus Zajovek Joannes Kovacs Joannes Csubej Joannes Miko Georgius Lukacsov Georgius Janovek Joannes Rolinecz Joannes Zakovek Joannes Jarubek Joannes Kristoph Jacobus Kolozavics Joannes Danis Georgius Sebek Stanisklav Janczek Joannes Michalek Georgius Stephanovek Georgius Rchorczik Martinus Majno Martinus Daniss Georgius Maczicza Joannes Michalecz Martinus Kropicska Martinus Bucsko Martinus Vizena Martinus Malovecz Majnakova Maluczkove Joannes Sznovak Martinus Dandak Martinus Rehorka Georgius Matlak Nicolaus Szudlecz Martinus Matlak Joannes Markussove Nicolaus Klecsek Martinus Brussa Nicolaus Zagjore Martinus Brussa Georgius Blako Martinus Gerza Joannes Punkovyh Martinus Csetny Joannes Csetny Joannes Brhlik Adamus Margitnik Joannes Lukacs Joannes Mlinar Nicolaus Mlinar Stephanus Kulik Joannes Kulik Joannes Gracza

n78_23_456 n78_23_457 n78_23_458 n78_23_552

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.