Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Hrabičov

OLD NAMES of the village(town):
1863 Hrabitsóv, 1873–1882 Hrabicsó, 1888 Osztrigrunhrabicsó, 1892–1902 Gyertyánfaélesmart, 1907–1913 Gyertyánfa, 1920– Hrabičov

POPULATION of Hrabicov in 2005: 619 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Abrahámová Abrahamova Abrahamova Adámik Adamik Adamik Adámiková Adamikova Adamikova Babiak Babiak Babiak Bačiak Baciak Bacsiak Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Baniari Baniari Baniari Baniariová Baniariova Baniariova Baniarová Baniarova Baniarova Belan Belan Belan Belanová Belanova Belanova Beňo Beno Benyo Beňová Benova Benyova Bernát Bernat Bernat Betko Betko Betko Betková Betkova Betkova Bitara Bitara Bitara Bitarová Bitarova Bitarova Boháč Bohac Bohacs
... above surnames continue below the google map

Hrabicov bordering the villages(towns): Banky | Banska Hodrusa | Banska Stiavnica | Bukovina | Bzenica | Dolna Trnavka | Dolna Zdana | Dolne Hamre | Hlinik nad Hronom | Hodrusa-Hamre | Horna Trnavka | Horna Ves | Horna Zdana | Horne Hamre | Horne Opatovce | Hostie | Jedlove Kostolany | Klak | Kolacno | Kopanice | Ladomer | Ladomerska Vieska | Lehotka pod Brehmi | Lovca | Lovcica | Lovcica-Trubin | Lutila | Mala Lehota | Male Krstenany | Nova Bana | Obyce | Oslany | Ostry Grun | Pazit | Peserin | Pila | Prestavlky | Prochot | Radobica | Repiste | Revistske Podzamcie | Rudno nad Hronom | Sasovske Podhradie | Sitnianska | Sklene Teplice | Stara Kremnicka | Stiavnicke Bane | Trubin | Velka Lehota | Velke Pole | Velke Uherce | Vieska | Voznica | Vyhne | Vyhnianske Teplice | Zahorcie | Zarnovica | Zarnovicka Huta | Ziar nad Hronom | Zupkov

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Boháčová Bohacova Bohacsova Cibiriová Cibiriova Czibiriova Čierťažská Ciertazska Csiertyazszka Čierťažský Ciertazsky Csiertyazszky Ďaťko Datko Gyatyko Ďaťková Datkova Gyatykova Debnár Debnar Debnar Debnárová Debnarova Debnarova Ďurkov Durkov Gyurkov Ďurková Durkova Gyurkova Gunda Gunda Gunda Gundová Gundova Gundova Herko Herko Herko Herková Herkova Herkova Hollá Holla Holla Hrnčiarová Hrnciarova Hrncsiarova Hubač Hubac Hubacs Hudec Hudec Hudecz Hudecová Hudecova Hudeczova Ivaničová Ivanicova Ivanicsova Janovič Janovic Janovics Janovičová Janovicova Janovicsova Kaliak Kaliak Kaliak Kaliaková Kaliakova Kaliakova Kamody Kamody Kamody Kašová Kasova Kasova Kosťov Kostov Kosztyov Kosťová Kostova Kosztyova Kotrlec Kotrlec Kotrlecz Kotrlecová Kotrlecova Kotrleczova Laurov Laurov Laurov Laurová Laurova Laurova Lupták Luptak Luptak Luptáková Luptakova Luptakova Mádelová Madelova Madelova Marko Marko Marko Maruška Maruska Maruska Marušková Maruskova Maruskova Matejov Matejov Matejov Matejová Matejova Matejova Matuškovičová Matuskovicova Matuskovicsova Michálik Michalik Mihalik Michňa Michna Mihnya Michňová Michnova Mihnyova Miškov Miskov Miskov Mišková Miskova Miskova Müllerová Müllerova Müllerova Považanová Povazanova Povazsanova Pročka Procka Procska Pročková Prockova Procskova Rádl Radl Radl Repiská Repiska Repiszka Repiský Repisky Repiszky Sajková Sajkova Szajkova Šesták Sestak Sesztak Šestáková Sestakova Sesztakova Siekela Siekela Sziekela Siekelová Siekelova Sziekelova Šipikal Sipikal Sipikal Šlosiarik Slosiarik Slosziarik Šlosiariková Slosiarikova Slosziarikova Smelák Smelak Szmelak Smeláková Smelakova Szmelakova Štefanka Stefanka Stefanka Štefanková Stefankova Stefankova Supuka Supuka Szupuka Supuková Supukova Szupukova Svitková Svitkova Szvitkova Uram Uram Uram Uramová Uramova Uramova Valuch Valuch Valuh Valuchová Valuchova Valuhova Vician Vician Viczian Vicianová Vicianova Viczianova Volf Volf Volf Volfová Volfova Volfova Záhoranská Zahoranska Zahoranszka Zimermanová Zimermanova Zimermanova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Abraham Abraham Abraham Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Adamik Babiak Babiak Babiak Baciak Bacziak Bacziak Baciak Bacziak Bacziak Balal Balal Balal Baniari Baniari Baniari Baniari Baniari Baniari Barcik Barczik Barczik Belan Belan Belan Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Bernat Bernat Bernat Betkova Betkova Betkova Bitarova Bitarova Bitarova Bohac Bohacz Bohacz Bohac Bohacz Bohacz Bohac Bohacz Bohacz Bohac Bohacz Bohacz Bohac Bohacz Bohacz Bohac Bohacz Bohacz Bohac Bohacz Bohacz Bohacova Bohaczova Bohaczova Bohacova Bohaczova Bohaczova Bohacova Bohaczova Bohaczova Bohacova Bohaczova Bohaczova Brasen Braszen Braszen Brasen Braszen Braszen Budaiova Budaiova Budaiova Cibiriova Czibiriova Csibiriova Debnar Debnar Gyebnar Debnar Debnar Gyebnar Debnar Debnar Gyebnar Debnar Debnar Gyebnar Debnar Debnar Gyebnar Debnar Debnar Gyebnar Debnar Debnar Gyebnar Debnar Debnar Gyebnar Debnarova Debnarova Gyebnarova Debnarova Debnarova Gyebnarova Debnarova Debnarova Gyebnarova Debnarova Debnarova Gyebnarova Gunda Gunda Gunda Gunda Gunda Gunda Herko Herko Herko Herkova Herkova Herkova Holecek Holeczek Holeczek Holecek Holeczek Holeczek Holla Holla Holla Holly Holly Holly Holy Holy Holy Holy Holy Holy Hudec Hudecz Hudecz Iveta Iveta Iveta Jednota Jednota Jednota Jozef Jozef Jozef Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kaliak Kostova Kosztova Kosztova Kostova Kosztova Kosztova Kostova Kosztova Kosztova Kotrlecova Kotrleczova Kotrleczova Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Laurov Laurov Lyaurov Laurov Laurov Lyaurov Laurova Laurova Lyaurova Laurova Laurova Lyaurova Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptakoba Luptakoba Lyuptakoba Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Macekova Maczekova Maczekova Macekova Maczekova Maczekova Madlik Madlik Madlik Marek Marek Marek Marko Marko Marko Marko Marko Marko Maruska Maruszka Maruszka Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejov Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Matejova Michna Mihna Miczhna Michna Mihna Miczhna Michna Mihna Miczhna Michna Mihna Miczhna Michna Mihna Miczhna Michna Mihna Miczhna Michna Mihna Miczhna Michnova Mihnova Miczhnova Michnova Mihnova Miczhnova Miskov Miszkov Miszkov Miskov Miszkov Miszkov Miskov Miszkov Miszkov Miskov Miszkov Miszkov Miskov Miszkov Miszkov Miskov Miszkov Miszkov Miskov Miszkov Miszkov Miskov Miszkov Miszkov Miskov Miszkov Miszkov Miskov Miszkov Miszkov Miskov Miszkov Miszkov Miskova Miszkova Miszkova Muller Muller Muller Pajerska Pajerszka Pajerszka Povalanova Povalanova Povalanova Procka Proczka Proczka Prockova Proczkova Proczkova Prockova Proczkova Proczkova Prockova Proczkova Proczkova Prockova Proczkova Proczkova Pukan Pukan Pukan Repinsky Repinszky Repinszky Repinsky Repinszky Repinszky Repiska Repiszka Repiszka Repisky Repiszky Repiszky Repisky Repiszky Repiszky Repisky Repiszky Repiszky Repisky Repiszky Repiszky Repisky Repiszky Repiszky Repisky Repiszky Repiszky Repisky Repiszky Repiszky Sajko Szajko Sajko Saly Szaly Saly Sedliak Szedliak Sedliak Sestak Szesztak Sesztak Sestak Szesztak Sesztak Sestakova Szesztakova Sesztakova Siekela Sziekela Siekela Sipikal Szipikal Sipikal Slosiarikova Szlosziarikova Slosziarikova Smela Szmela Smela Smelak Szmelak Smelak Smelakova Szmelakova Smelakova Smelakova Szmelakova Smelakova Smelakova Szmelakova Smelakova Stefanka Sztefanka Stefanka Stefanka Sztefanka Stefanka Stefanka Sztefanka Stefanka Stefanka Sztefanka Stefanka Stefanka Sztefanka Stefanka Stefanka Sztefanka Stefanka Stefankova Sztefankova Stefankova Stefankova Sztefankova Stefankova Supuka Szupuka Supuka Supuka Szupuka Supuka Supuka Szupuka Supuka Supuka Szupuka Supuka Supukova Szupukova Supukova Supukova Szupukova Supukova Supukova Szupukova Supukova Supukova Szupukova Supukova Svitok Szvitok Svitok Tadian Tadian Tyadian Uram Uram Uram Uram Uram Uram Uramova Uramova Uramova Uramova Uramova Uramova Uramova Uramova Uramova Uramova Uramova Uramova Valuch Valuh Valuczh Valuch Valuh Valuczh Varsa Varsza Varsza Vician Viczian Viczian Vician Viczian Viczian Volfova Volfova Volfova Zahoransky Zahoranszky Zsahoranszky Zimerman Zimerman Zsimerman Zmitko Zmitko Zsmitko Zmitko Zmitko Zsmitko Zubek Zubek Zsubek

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.