Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_25_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Monument

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Zólyom
luth » Osztroluka
rc » Jálna (Bars megye)
Hronská Breznica

OLD NAMES of the village(town):
1773 Garam-Bersencze, 1786 Garam-Bersenze, 1808 Garam-Berzencze, Bresnitz, Hronská Březnice, Březnička, 1863–1913 Garamberzence, 1920 Hronská Brežnica, 1927– Hronská Breznica

POPULATION of Hronska Breznica in 2005: 286 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bahýlová Bahylova Bahylova Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Bartoš Bartos Bartos Berkyová Berkyova Berkyova Bvoc Bvoc Bvocz Bvocová Bvocova Bvoczova Červienka Cervienka Cservienka Chovanová Chovanova Hovanova Čonka Conka Csonka Čonková Conkova Csonkova Dobrota Dobrota Dobrota Dobrotová Dobrotova Dobrotova Donoval Donoval Donoval Donovalová Donovalova Donovalova Gašpar Gaspar Gaspar Gašparová Gasparova Gasparova Greguš Gregus Gregus Gregušová Gregusova Gregusova
... above surnames continue below the google map

Hronska Breznica bordering the villages(towns): Bacurov | Badin | Banky | Banska Bela | Bartosova Lehotka | Breziny | Budca | Budicka | Dobra Niva | Dolna Trnavka | Dolna Ves | Dolna Zdana | Dubove | Hajniky | Hlinik nad Hronom | Horna Trnavka | Horne Opatovce | Hronsek | Hronska Dubrava | Ihrac | Jalna | Janova Lehota | Jastraba | Kasova Lehotka | Klacany | Kosorin | Kovacova | Kozelnik | Kralova | Ladomer | Ladomerska Vieska | Lehotka pod Brehmi | Lieskovec | Lovca | Lovcica | Lovcica-Trubin | Lukavica | Lukove | Lutila | Michalkova | Mociar | Motova | Nevolne | Ostra Luka | Peserin | Pitelova | Podhorie | Podzamcok | Prestavlky | Repiste | Rybare | Sampor | Sasovske Podhradie | Sielnica | Sklene Teplice | Slaska | Sliac | Stara Kremnicka | Tepla | Tri Duby | Trnava Hora | Trnie | Trubin | Turova | Velka Luka | Vieska | Vlkanova | Vyhne | Vyhnianske Teplice | Zakyl | Zelezna Breznica | Ziar nad Hronom | Zolna | Zvolen | Zvolenske Podhradie

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gubančok Gubancok Gubancsok Gubančoková Gubancokova Gubancsokova Hakelová Hakelova Hakelova Hakeľová Hakelova Hakelyova Hanuška Hanuska Hanuska Hanušková Hanuskova Hanuskova Hudáček Hudacek Hudacsek Ihradská Ihradska Ihradszka Ihradský Ihradsky Ihradszky Ivan Ivan Ivan Ivanová Ivanova Ivanova Izrael Izrael Izrael Izraelová Izraelova Izraelova Jaďuď Jadud Jagyugy Jaďuďová Jadudova Jagyugyova Jágerská Jagerska Jagerszka Jágerský Jagersky Jagerszky Jarábek Jarabek Jarabek Jasný Jasny Jaszny Kanda Kanda Kanda Kandová Kandova Kandova Kapusta Kapusta Kapuszta Kapustová Kapustova Kapusztova Kliment Kliment Kliment Klimentová Klimentova Klimentova Knechta Knechta Knehta Knechtová Knechtova Knehtova Kollárová Kollarova Kollarova Kováčová Kovacova Kovacsova Krajči Krajci Krajcsi Kučera Kucera Kucsera Kučerová Kucerova Kucserova Kulháni Kulhani Kulhani Kulhániová Kulhaniova Kulhaniova Kvasnová Kvasnova Kvasznova Marko Marko Marko Marková Markova Markova Michalek Michalek Mihalek Michaleková Michalekova Mihalekova Mitter Mitter Mitter Mitterová Mitterova Mitterova Mojžiš Mojzis Mojzsis Mojžišová Mojzisova Mojzsisova Mrenica Mrenica Mrenicza Mrenicová Mrenicova Mreniczova Murgaš Murgas Murgas Murgašová Murgasova Murgasova Nemcová Nemcova Nemczova Nemec Nemec Nemecz Obrcian Obrcian Obrczian Oláhová Olahova Olahova Oravcová Oravcova Oravczova Oravec Oravec Oravecz Pankuch Pankuch Pankuh Pankuchová Pankuchova Pankuhova Peťko Petko Petyko Peťková Petkova Petykova Petráš Petras Petras Petrášová Petrasova Petrasova Petrík Petrik Petrik Petríková Petrikova Petrikova Poljak Poljak Poljak Psotka Psotka Pszotka Psotková Psotkova Pszotkova Sitáš Sitas Szitas Škrváň Skrvan Skrvany Škrváňová Skrvanova Skrvanyova Slašťan Slastan Szlastyan Slašťanová Slastanova Szlastyanova Tielesch Tielesch Tieleszh Tieleschová Tieleschova Tieleszhova Trebula Trebula Trebula Turkota Turkota Turkota Turkotová Turkotova Turkotova Urgela Urgela Urgela Urgelová Urgelova Urgelova Valach Valach Valah Valachová Valachova Valahova Veselá Vesela Veszela

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adriana Adriana Adriana Bahylova Bahylova Bahylova Balalova Balalova Balalova Balaz Balaz Balaz Bertokova Bertokova Bertokova Bertokova Bertokova Bertokova Bvoc Bvocz Bvocz Cervienkova Czervienkova Cservienkova Conkova Czonkova Csonkova Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrota Dobrota Gyobrota Dobrotova Dobrotova Gyobrotova Domitrekova Domitrekova Gyomitrekova Gaspar Gaszpar Gaszpar Gubancok Gubanczok Gubanczok Gubancok Gubanczok Gubanczok Gubancok Gubanczok Gubanczok Hanuska Hanuszka Hanuszka Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Ihradska Ihradszka Ihradszka Ing Ing Ing Ivan Ivan Ivan Ivanova Ivanova Ivanova Iveta Iveta Iveta Izraelova Izraelova Izraelova Jadud Jadud Jadud Jagerska Jagerszka Jagerszka Jan Jan Jan Jarabek Jarabek Jarabek Jarabek Jarabek Jarabek Jednota Jednota Jednota Kanda Kanda Kanda Kanda Kanda Kanda Kapusta Kapuszta Kapuszta Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Kliment Knechta Knehta Kneczhta Kollarova Kollarova Kollarova Kucerova Kuczerova Kuczerova Markova Markova Markova Michalekova Mihalekova Miczhalekova Michalekova Mihalekova Miczhalekova Michalekova Mihalekova Miczhalekova Michalenkova Mihalenkova Miczhalenkova Michalenkova Mihalenkova Miczhalenkova Mitter Mitter Mitter Mlecnica Mlecznicza Mlecznicza Mrenica Mrenicza Mrenicza Mrenica Mrenicza Mrenicza Mrenica Mrenicza Mrenicza Mrenica Mrenicza Mrenicza Mrenica Mrenicza Mrenicza Mrenica Mrenicza Mrenicza Mrenica Mrenicza Mrenicza Mrenica Mrenicza Mrenicza Mrenica Mrenicza Mrenicza Mrenica Mrenicza Mrenicza Mrenicova Mreniczova Mreniczova Mrenicova Mreniczova Mreniczova Murgas Murgasz Murgasz Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Pajersky Pajerszky Pajerszky Pankuchova Pankuhova Pankuczhova Petko Petko Petko Petkova Petkova Petkova Petras Petrasz Petrasz Petrik Petrik Petrik Pipiskova Pipiszkova Pipiszkova Poljak Poljak Poljak Protka Protka Protka Psotka Pszotka Pszotka Satarova Szatarova Satarova Slastan Szlasztan Slasztan Slavomir Szlavomir Slavomir Slivka Szlivka Slivka Slivka Szlivka Slivka Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Tieleschova Tieleszhova Tyieleszczhova Turkota Turkota Tyurkota Turkotova Turkotova Tyurkotova Urgela Urgela Urgela Valach Valah Valaczh Valach Valah Valaczh Valachova Valahova Valaczhova Zaslav Zaszlav Zsaszlav

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Andreas Balyó Michael Mrenicska Georgius Mrenicska Stephanus Mocsarszky Joannes Fufurenda Georgius Valach Georgius Zachar

n78_25_116 n78_25_117 n78_25_283 n78_25_284

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.