Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_34_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


RC
jew » Csúz
ref » Perbete
Jasová

OLD NAMES of the village(town):
1773 Jaszfalu, 1786, 1808, 1863–1913, 1938–1945 Jászfalu, 1920 Jásová, Jásovice, 1927–1938, 1945–1948 Jásová, Jászfalu, 1948–1996 Jásová, 1996– Jasová

POPULATION of Jasova in 2005: 1201 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Almáš Almas Almas Almášová Almasova Almasova Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Barusová Barusova Baruszova Bašťovanská Bastovanska Bastyovanszka Bašťovanský Bastovansky Bastyovanszky Bednárik Bednarik Bednarik Bednáriková Bednarikova Bednarikova Borbély Borbely Borbely Borbélyová Borbelyova Borbelyova Broškovič Broskovic Broskovics Broškovičová Broskovicova Broskovicsova Čomor Comor Csomor Čutorová Cutorova Csutorova Darážová Darazova Darazsova Drgoňová
... above surnames continue below the google map

Jasova bordering the villages(towns): Agov | Bajc | Banov | Besenov | Branovo | Bruty | Caka | Cechy | Dedinka | Dolny Ohaj | Dubnik | Dvory nad Zitavou | Farna | Hurbanovce | Ket | Kolta | Kuralany | Madarsky Seldin | Mala Kesa | Malas | Male Lovce | Medvecke | Nemecky Seldin | Nitriansky Hradok | Nove Zamky | Nyrovce | Plave Vozokany | Pribeta | Ruban | Semerovo | Strekov | Surany | Svodin | Velke Lovce | Velke Ludince

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Drgonova Drgonyova Fraštacká Frastacka Frastaczka Fraštacký Frastacky Frastaczky Garai Garai Garai Garaiová Garaiova Garaiova Göncölová Goncolova Gönczölova Hatalová Hatalova Hatalova Hlinová Hlinova Hlinova Hríňová Hrinova Hrinyova Humenská Humenska Humenszka Kasáš Kasas Kaszas Kasášová Kasasova Kaszasova Kečkéš Keckes Kecskes Kečkéšová Keckesova Kecskesova Klačan Klacan Klacsan Klačanová Klacanova Klacsanova Kliská Kliska Kliszka Kliský Klisky Kliszky Kothaj Kothaj Kothaj Kothajová Kothajova Kothajova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Lavička Lavicka Lavicska Lavičková Lavickova Lavicskova Levák Levak Levak Leváková Levakova Levakova Lincéni Linceni Linczeni Lincéniová Linceniova Linczeniova Lincényi Lincenyi Linczenyi Lincényiová Lincenyiova Linczenyiova Lojko Lojko Lojko Lubušká Lubuska Lubuska Lubušký Lubusky Lubusky Machová Machova Mahova Mandík Mandik Mandik Mandíková Mandikova Mandikova Martišková Martiskova Martiskova Matkovič Matkovic Matkovics Matkovičová Matkovicova Matkovicsova Mazáň Mazan Mazany Mazáňová Mazanova Mazanyova Miko Miko Miko Miková Mikova Mikova Mráz Mraz Mraz Mrázová Mrazova Mrazova Nečesaná Necesana Necseszana Norovský Norovsky Norovszky Őlvecká Olvecka Őlveczka Oravcová Oravcova Oravczova Polák Polak Polak Poláková Polakova Polakova Porubský Porubsky Porubszky Remeň Remen Remeny Remeňová Remenova Remenyova Ruženská Ruzenska Ruzsenszka Ruženský Ruzensky Ruzsenszky Samuel Samuel Szamuel Samuelová Samuelova Szamuelova Samuhel Samuhel Szamuhel Samuhelová Samuhelova Szamuhelova Šiffel Siffel Siffel Šiffelová Siffelova Siffelova Šimoneková Simonekova Simonekova Šípošová Siposova Siposova Straka Straka Sztraka Šulák Sulak Sulak Sýkora Sykora Szykora Sýkorová Sykorova Szykorova Szíkorová Szikorova Szikorova Tóth Toth Toth Trnka Trnka Trnka Trnková Trnkova Trnkova Turza Turza Turza Turzová Turzova Turzova Utlyová Utlyova Utlyova Valentová Valentova Valentova Viteková Vitekova Vitekova Volf Volf Volf Volfová Volfova Volfova Žáčik Zacik Zsacsik Žáčiková Zacikova Zsacsikova Zubnár Zubnar Zubnar

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Abrahamova Abrahamova Abrahamova Abrahamova Abrahamova Abrahamova Abrahamova Abrahamova Abrahamova Almasova Almaszova Almaszova Amboziova Amboziova Amboziova Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozai Ambrozaiova Ambrozaiova Ambrozaiova Ambrozaiova Ambrozaiova Ambrozaiova Ambrozay Ambrozay Ambrozay Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazovic Balazovicz Balazovicz Balazovic Balazovicz Balazovicz Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Barus Barusz Barusz Barus Barusz Barusz Bastovanska Basztovanszka Basztovanszka Bastovanska Basztovanszka Basztovanszka Bastovansky Basztovanszky Basztovanszky Bastovansky Basztovanszky Basztovanszky Bastovansky Basztovanszky Basztovanszky Bastovansky Basztovanszky Basztovanszky Bastovansky Basztovanszky Basztovanszky Bastovansky Basztovanszky Basztovanszky Bastovsky Basztovszky Basztovszky Bednarik Bednarik Bednarik Bednarik Bednarik Bednarik Belan Belan Belan Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Belanova Benyak Benyak Benyak Benyak Benyak Benyak Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaho Blaskova Blaszkova Blaszkova Blaskova Blaszkova Blaszkova Bolya Bolya Bolya Bolya Bolya Bolya Bolya Bolya Bolya Bolya Bolya Bolya Borbely Borbely Borbely Borbely Borbely Borbely Borbely Borbely Borbely Borbely Borbely Borbely Borbelyova Borbelyova Borbelyova Borik Borik Borik Borik Borik Borik Borikova Borikova Borikova Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Boros Borosz Borosz Broskovic Broszkovicz Broszkovicz Broskovic Broszkovicz Broszkovicz Broskovicova Broszkoviczova Broszkoviczova Broskovicova Broszkoviczova Broszkoviczova Broskovicova Broszkoviczova Broszkoviczova Budzelova Budzelova Budzelova Bujnova Bujnova Bujnova Chovanova Hovanova Cshovanova Chrudimska Hrudimszka Cshrudimszka Comorova Czomorova Csomorova Comorova Czomorova Csomorova Cuvara Czuvara Csuvara Danisova Daniszova Gyaniszova Danisova Daniszova Gyaniszova Danisova Daniszova Gyaniszova Daraz Daraz Gyaraz Daraz Daraz Gyaraz Daraz Daraz Gyaraz Daraz Daraz Gyaraz Darazova Darazova Gyarazova Darazova Darazova Gyarazova Darazova Darazova Gyarazova Drgon Drgon Gyrgon Fiam Fiam Fiam Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Figura Frastacky Frasztaczky Frasztaczky Frastacky Frasztaczky Frasztaczky Frastacky Frasztaczky Frasztaczky Frastacky Frasztaczky Frasztaczky Fridrichova Fridrihova Fridriczhova Gajdosik Gajdoszik Gajdoszik Gambal Gambal Gambal Gambal Gambal Gambal Gambal Gambal Gambal Gambal Gambal Gambal Gambalova Gambalova Gambalova Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Garai Godova Godova Godova Godova Godova Godova Goncol Gonczol Gonczol Goncol Gonczol Gonczol Gulbis Gulbisz Gulbisz Gulyas Gulyasz Gulyasz Gyulas Gyulasz Gyulasz Habara Habara Habara Habara Habara Habara Habara Habara Habara Habara Habara Habara Habarova Habarova Habarova Hanzelova Hanzelova Hanzelova Haris Harisz Harisz Harustak Harusztak Harusztak Harustak Harusztak Harusztak Harustak Harusztak Harusztak Hatalova Hatalova Hatalova Hatalova Hatalova Hatalova Hatalova Hatalova Hatalova Hatalova Hatalova Hatalova Haulik Haulik Haulik Hegedus Hegedusz Hegedusz Hegedusova Hegeduszova Hegeduszova Hegedusova Hegeduszova Hegeduszova Helena Helena Helena Hestera Hesztera Hesztera Hestera Hesztera Hesztera Hestera Hesztera Hesztera Hlina Hlina Hlina Hliniva Hliniva Hliniva Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Hlinova Holubecova Holubeczova Holubeczova Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hornak Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrbaty Hrbaty Hrbaty Hrehorovsky Hrehorovszky Hrehorovszky Hrin Hrin Hrin Hrin Hrin Hrin Hrin Hrin Hrin Humenska Humenszka Humenszka Humensky Humenszky Humenszky Humensky Humenszky Humenszky Ikreni Ikreni Ikreni Janek Janek Janek Jaromir Jaromir Jaromir Javorka Javorka Javorka Javorka Javorka Javorka Jedlicka Jedliczka Jedliczka Jedlicka Jedliczka Jedliczka Jednota Jednota Jednota Jeedlicka Jeedliczka Jeedliczka Jeedlicka Jeedliczka Jeedliczka Juraj Juraj Juraj Kabelschlep Kabelszhlep Kabelszczhlep Kamocai Kamoczai Kamoczai Kamocai Kamoczai Kamoczai Kamocai Kamoczai Kamoczai Kasas Kaszasz Kaszasz Kasas Kaszasz Kaszasz Kasas Kaszasz Kaszasz Kasas Kaszasz Kaszasz Kasas Kaszasz Kaszasz Kasas Kaszasz Kaszasz Kasas Kaszasz Kaszasz Kasas Kaszasz Kaszasz Kasas Kaszasz Kaszasz Kasas Kaszasz Kaszasz Kasas Kaszasz Kaszasz Kasas Kaszasz Kaszasz Kasasova Kaszaszova Kaszaszova Kasasova Kaszaszova Kaszaszova Kasasova Kaszaszova Kaszaszova Kasasova Kaszaszova Kaszaszova Kasasova Kaszaszova Kaszaszova Kasasova Kaszaszova Kaszaszova Kasasova Kaszaszova Kaszaszova Keckes Keczkesz Keczkesz Keckes Keczkesz Keczkesz Keckes Keczkesz Keczkesz Keckes Keczkesz Keczkesz Keckes Keczkesz Keczkesz Keckes Keczkesz Keczkesz Keckesova Keczkeszova Keczkeszova Keckesova Keczkeszova Keczkeszova Keckesova Keczkeszova Keczkeszova Kesy Keszy Keszy Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kimurova Kisova Kiszova Kiszova Klacan Klaczan Klaczan Klacan Klaczan Klaczan Klimakova Klimakova Klimakova Kliska Kliszka Kliszka Klisky Kliszky Kliszky Klisky Kliszky Kliszky Klisky Kliszky Kliszky Klisky Kliszky Kliszky Klisky Kliszky Kliszky Klisky Kliszky Kliszky Kodhaj Kodhaj Kodhaj Kodhaj Kodhaj Kodhaj Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kothaj Kothaj Kothaj Koutna Koutna Koutna Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovojas Kovojasz Kovojasz Kozelkova Kozelkova Kozelkova Krajci Krajczi Krajczi Kralovic Kralovicz Kralovicz Kralovic Kralovicz Kralovicz Kralovicova Kraloviczova Kraloviczova Krasnan Krasznan Krasznan Krasnan Krasznan Krasznan Krasnan Krasznan Krasznan Krasnan Krasznan Krasznan Krasnanova Krasznanova Krasznanova Kurucz Kurucz Kuruczz Lalak Lalak Lyalak Lavicka Laviczka Lyaviczka Lavicka Laviczka Lyaviczka Lavicka Laviczka Lyaviczka Lavicka Laviczka Lyaviczka Lavicka Laviczka Lyaviczka Lavicska Laviczszka Lyaviczszka Lehocky Lehoczky Lyehoczky Levak Levak Lyevak Levak Levak Lyevak Levak Levak Lyevak Levak Levak Lyevak Levak Levak Lyevak Levak Levak Lyevak Levakova Levakova Lyevakova Linceni Linczeni Lyinczeni Linceni Linczeni Lyinczeni Linceni Linczeni Lyinczeni Linceni Linczeni Lyinczeni Linceni Linczeni Lyinczeni Linceniova Linczeniova Lyinczeniova Linceniova Linczeniova Lyinczeniova Linceniova Linczeniova Lyinczeniova Linceniova Linczeniova Lyinczeniova Lincenyi Linczenyi Lyinczenyi Lincenyi Linczenyi Lyinczenyi Lincenyi Linczenyi Lyinczenyi Lincenyi Linczenyi Lyinczenyi Lincenyiova Linczenyiova Lyinczenyiova Lincenyiova Linczenyiova Lyinczenyiova Lincenzi Linczenzi Lyinczenzi Lojko Lojko Lyojko Lojko Lojko Lyojko Lojkova Lojkova Lyojkova Lojkova Lojkova Lyojkova Lubusky Lubuszky Lyubuszky Lubusky Lubuszky Lyubuszky Lubusky Lubuszky Lyubuszky Lubusky Lubuszky Lyubuszky Lubusky Lubuszky Lyubuszky Lubusky Lubuszky Lyubuszky Lukovics Lukoviczsz Lyukoviczsz Machova Mahova Maczhova Mandik Mandik Mandik Mandik Mandik Mandik Mandlik Mandlik Mandlik Martisek Martiszek Martiszek Matej Matej Matej Matkovic Matkovicz Matkovicz Matkovic Matkovicz Matkovicz Matkovicova Matkoviczova Matkoviczova Matkovicova Matkoviczova Matkoviczova Matyus Matyusz Matyusz Matyusova Matyuszova Matyuszova Matyusova Matyuszova Matyuszova Matyusova Matyuszova Matyuszova Mazan Mazan Mazan Mazan Mazan Mazan Mazan Mazan Mazan Mazan Mazan Mazan Mazanova Mazanova Mazanova Mazanova Mazanova Mazanova Mazanova Mazanova Mazanova Mazanova Mazanova Mazanova Mellen Mellen Mellen Mellenova Mellenova Mellenova Mellenova Mellenova Mellenova Mikla Mikla Mikla Miklova Miklova Miklova Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Mitnyikova Mitnyikova Mitnyikova Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mraz Mumensky Mumenszky Mumenszky Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Necesana Neczeszana Nyeczeszana Necesany Neczeszany Nyeczeszany Necesany Neczeszany Nyeczeszany Necesany Neczeszany Nyeczeszany Necesany Neczeszany Nyeczeszany Nemes Nemesz Nyemesz Nemethova Nemethova Nyemethova Norovsky Norovszky Nyorovszky Norovsky Norovszky Nyorovszky Norovsky Norovszky Nyorovszky Olvecka Olveczka Olveczka Olvecky Olveczky Olveczky Olvecky Olveczky Olveczky Olvecky Olveczky Olveczky Olvecky Olveczky Olveczky Oravcova Oravczova Oravczova Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Orsulik Orszulik Orszulik Petro Petro Petro Pilcz Pilcz Pilczz Pilcz Pilcz Pilczz Pilcz Pilcz Pilczz Pilcz Pilcz Pilczz Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Porubcan Porubczan Porubczan Porubsky Porubszky Porubszky Porubsky Porubszky Porubszky Porubsky Porubszky Porubszky Reckova Reczkova Reczkova Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remen Remenova Remenova Remenova Ria Ria Ria Roza Roza Roza Roza Roza Roza Roza Roza Roza Rozova Rozova Rozova Rozova Rozova Rozova Ruzensky Ruzenszky Ruzenszky Ruzensky Ruzenszky Ruzenszky Ruzensky Ruzenszky Ruzenszky Ruzensky Ruzenszky Ruzenszky Salai Szalai Salai Samuel Szamuel Samuel Samuel Szamuel Samuel Samuel Szamuel Samuel Samuel Szamuel Samuel Samuel Szamuel Samuel Samuelova Szamuelova Samuelova Samuhel Szamuhel Samuhel Samuhel Szamuhel Samuhel Samuhel Szamuhel Samuhel Samuhelova Szamuhelova Samuhelova Samuhelova Szamuhelova Samuhelova Samuhelova Szamuhelova Samuhelova Sebestinova Szebesztinova Sebesztinova Sebesztyenova Szebesztyenova Sebeszztyenova Senesi Szeneszi Seneszi Siffel Sziffel Siffel Siffel Sziffel Siffel Siffel Sziffel Siffel Sikora Szikora Sikora Simon Szimon Simon Simonek Szimonek Simonek Simonek Szimonek Simonek Simonek Szimonek Simonek Simonek Szimonek Simonek Simonek Szimonek Simonek Sipos Sziposz Siposz Slivonik Szlivonik Slivonik Slivonik Szlivonik Slivonik Smida Szmida Smida Smolenicka Szmoleniczka Smoleniczka Smolenicky Szmoleniczky Smoleniczky Smolenicky Szmoleniczky Smoleniczky Smolenicky Szmoleniczky Smoleniczky Sogorova Szogorova Sogorova Solnoki Szolnoki Solnoki Sroka Szroka Sroka Stevar Sztevar Stevar Stevar Sztevar Stevar Stevar Sztevar Stevar Stevlik Sztevlik Stevlik Strakova Sztrakova Strakova Sulak Szulak Sulak Sulak Szulak Sulak Sulakova Szulakova Sulakova Suli Szuli Suli Suster Szuszter Suszter Sutovsky Szutovszky Sutovszky Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykorova Szykorova Sykorova Sykorova Szykorova Sykorova Szekeres Szekeresz Szekeresz Szerencsesova Szerenczszeszova Szerenczszeszova Szikora Szikora Szikora Tamasekova Tamaszekova Tyamaszekova Tokoly Tokoly Tyokoly Tokoly Tokoly Tyokoly Tokoly Tokoly Tyokoly Tokoly Tokoly Tyokoly Tokoly Tokoly Tyokoly Tokoly Tokoly Tyokoly Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Trnka Trnka Tyrnka Trnka Trnka Tyrnka Trnka Trnka Tyrnka Trnkova Trnkova Tyrnkova Tucani Tuczani Tyuczani Tuma Tuma Tyuma Tuma Tuma Tyuma Turza Turza Tyurza Turza Turza Tyurza Turza Turza Tyurza Turza Turza Tyurza Turza Turza Tyurza Turzova Turzova Tyurzova Urban Urban Urban Urbanova Urbanova Urbanova Uzak Uzak Uzak Uzakova Uzakova Uzakova Valent Valent Valent Valent Valent Valent Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Varga Vladimir Vladimir Vladimir Vojtech Vojteh Vojteczh Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volf Volfova Volfova Volfova Vorosova Voroszova Voroszova Zacik Zaczik Zsaczik Zacik Zaczik Zsaczik Zacik Zaczik Zsaczik Zacik Zaczik Zsaczik Zacikova Zaczikova Zsaczikova Zacikova Zaczikova Zsaczikova Zacikova Zaczikova Zsaczikova Zacikova Zaczikova Zsaczikova Zacikova Zaczikova Zsaczikova Zdenek Zdenek Zsdenek Zdenko Zdenko Zsdenko Zubnar Zubnar Zsubnar

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Joannes Peczko Michael Závoszky Andreas Kanducz Stephanus Maricz Georgius Mikus Franciscus Maras Mathias Volai Andreas Pásztorach Nicolaus Levak Andreas Kenyezicsky Michael Sendula Andreas Szécsenyi Joannes Sörös Volffgangus Sörös Stephanus Sörös Jacobus Lezak Georgius Galgoczy Martinus Czigany Andreas Tordi Joannes Laknar Georgius Vargha Martinus Stamko Mathias Apro Andreas Kubiczky Joannes Huoranszky Joannes Skaranya Mathias Hensko Joannes Kaiszak Joannes Dolyak

n78_34_119

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.