Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_04_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1822 calvinist
• Manor-House built-1800
• Manor-House built-1850

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


REF
jew ť Putnok
luth ť Gömör (Sajó-)
rc ť Derresk
Skerešovo

OLD NAMES of the village(town):
1773 Szkáros, Skeressowo, 1786 Skarosch, Skeroschowo, 1808 Szkáros, Skerčowá, 1863–1913, 1938–1945 Szkáros, 1920 Skerešovo, Skerčová, 1927–1938, 1945–1948 Skerešovo, Szkáros, 1948– Skerešovo

POPULATION of Skeresovo in 2005: 229 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Andrášová Andrasova Andrasova Bartók Bartok Bartok Bartóková Bartokova Bartokova Beke Beke Beke Bekeová Bekeova Bekeova Betík Betik Betik Betiková Betikova Betikova Bódi Bodi Bodi Bódiová Bodiova Bodiova Bodon Bodon Bodon Bodonová Bodonova Bodonova Bráz Braz Braz Brázová Brazova Brazova Dono Dono Dono Donová Donova Donova Farkaš Farkas Farkas Farkašová Farkasova Farkasova Fertö Ferto Fertö Fertő Ferto Fertő Fertőová Fertoova Fertőova Fóriš Foris Foris Fórisová Forisova
... above surnames continue below the google map

Skeresovo bordering the villages(towns): Ardovo | Babinec | Behynce | Bikseg | Bohunovo | Bradno | Bretka | Brusnik | Budikovany | Cerencany | Chvalova | Coltovo | Dlha Ves | Drazice | Driencany | Drzkovce | Gemer | Gemerska Horka | Gemerska Panica | Gemerska Ves | Gemerske Michalovce | Gemerske Teplice | Gemersky Milhost | Gemersky Sad | Gregorovce | Hacava | Hnusta | Hnusta | Horne Zahorany | Hostisovce | Hrkac | Hrusovo | Hucin | Jelsavska Teplica | Kalosa | Kamenany | Kralik | Kraskovo | Kunova Teplica | Kyjatice | Levare | Levkuska | Licince | Lipovec | Lukovistia | Male Teriakovce | Meliata | Mikolcany | Nandraz | Nizna Kalosa | Nizna Pokoradz | Nizne Valice | Nizny Blh | Nizny Skalnik | Novacany | Ostrany | Otrocok | Padarovce | Papca | Paskova | Plesivec | Ploske | Polina | Polom | Poproc | Potok | Prihradzany | Rakos | Rasice | Ratkova | Ratkovska Lehota | Ratkovska Sucha | Ratkovska Zdychava | Repistia | Rimavske Brezovo | Rovne | Rozlozna | Rybnik | Sankovce | Sasa | Sirk | Sivetice | Slizke | Spanie Pole | Starna | Striezovce | Teply Vrch | Tiba | Tornala | Trstany | Uzovska Panica | Valice | Valice | Velke Teriakovce | Velky Blh | Visnove | Vrbovce nad Rimavicou | Vysna Kalosa | Vysna Pokoradz | Vysne Valice | Vysny Blh | Vysny Skalnik | Zacharovce | Ziar

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Foriszova Fórišová Forisova Forisova Galambica Galambica Galambicza Gérecová Gerecova Gereczova Gérecz Gerecz Gerecz Géreczová Gereczova Gereczova Hoduliaková Hoduliakova Hoduliakova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Kárász Karasz Karasz Kárászová Karaszova Karaszova Kecső Kecso Keczsző Kecsőová Kecsoova Keczszőova Kederdobšinský Kederdobsinsky Kederdobsinszky Kilik Kilik Kilik Kiliková Kilikova Kilikova Kilíková Kilikova Kilikova KondᚠKondas Kondas Koreňová Korenova Korenyova Kovácsová Kovacsova Kovaczszova Kruták Krutak Krutak Krutáková Krutakova Krutakova Kuffa Kuffa Kuffa Kuffová Kuffova Kuffova Láska Laska Laszka Lásková Laskova Laszkova Márton Marton Marton Martonová Martonova Martonova Mogyoródiová Mogyorodiova Mogyorodiova Mogyoródy Mogyorody Mogyorody Mogyoródyová Mogyorodyova Mogyorodyova Molnár Molnar Molnar Molnárová Molnarova Molnarova Murín Murin Murin Murínová Murinova Murinova Oláh Olah Olah Oláhová Olahova Olahova Ostranská Ostranska Osztranszka Ostranský Ostransky Osztranszky Osztranszká Osztranszka Osztranszka Pašiak Pasiak Pasiak Pašiaková Pasiakova Pasiakova Pašjak Pasjak Pasjak Piliš Pilis Pilis Pilišová Pilisova Pilisova Polgári Polgari Polgari Polgáriová Polgariova Polgariova Poprocká Poprocka Poproczka Poprocký Poprocky Poproczky Radnóczyová Radnoczyova Radnoczyova Ridzoň Ridzon Ridzony Ridzoňová Ridzonova Ridzonyova Rydzoňová Rydzonova Rydzonyova Sajko Sajko Szajko Silling Silling Szilling Šimeková Simekova Simekova Spitzer Spitzer Szpitzer Struhár Struhar Sztruhar Struhárová Struharova Sztruharova Svinčiak Svinciak Szvincsiak Svinčiaková Svinciakova Szvincsiakova Svitek Svitek Szvitek Sviteková Svitekova Szvitekova Szabon Szabon Szabon Szabonová Szabonova Szabonova Szajko Szajko Szajko Szajkó Szajko Szajko Szajkóová Szajkoova Szajkoova Szajková Szajkova Szajkova Tóthová Tothova Tothova Václavík Vaclavik Vaczlavik Václavíková Vaclavikova Vaczlavikova Vaculčiak Vaculciak Vaczulcsiak Váradi Varadi Varadi Váradiová Varadiova Varadiova Viczén Viczen Viczen Viczénová Viczenova Viczenova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Baloghova Baloghova Baloghova Baloghova Baloghova Baloghova Bartok Bartok Bartok Bartok Bartok Bartok Bartok Bartok Bartok Bartok Bartok Bartok Bartokova Bartokova Bartokova Bartusova Bartuszova Bartuszova Bedecs Bedeczsz Bedeczsz Bedecsova Bedeczszova Bedeczszova Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Beke Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Bodon Borsodi Borszodi Borszodi Braz Braz Braz Braz Braz Braz Brazova Brazova Brazova Deak Deak Gyeak Demjenova Demjenova Gyemjenova Dono Dono Gyono Fabova Fabova Fabova Foris Forisz Forisz Galdik Galdik Galdik Galos Galosz Galosz Galos Galosz Galosz Gerecz Gerecz Gereczz Gerecz Gerecz Gereczz Gondas Gondasz Gondasz Gondasova Gondaszova Gondaszova Jan Jan Jan Jan Jan Jan Julius Juliusz Juliusz Kecso Keczszo Keczszo Kecso Keczszo Keczszo Kilik Kilik Kilik Klobusicka Klobusziczka Klobusziczka Klobusicky Klobusziczky Klobusziczky Klobusicky Klobusziczky Klobusziczky Klobusicky Klobusziczky Klobusziczky Krutak Krutak Krutak Krutak Krutak Krutak Kudlak Kudlak Kudlak Kuffova Kuffova Kuffova Laska Laszka Lyaszka Lassanova Laszszanova Lyaszszanova Majercak Majerczak Majerczak Majercik Majerczik Majerczik Matasovska Mataszovszka Mataszovszka Matasovska Mataszovszka Mataszovszka Mazik Mazik Mazik Michalovsky Mihalovszky Miczhalovszky Micuda Miczuda Miczuda Mogyorody Mogyorody Mogyorody Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Murinova Oravecz Oravecz Oraveczz Oravecz Oravecz Oraveczz Papikova Papikova Papikova Pasiak Pasziak Pasziak Pasiak Pasziak Pasziak Pasiak Pasziak Pasziak Pasiak Pasziak Pasziak Pasiak Pasziak Pasziak Pasiak Pasziak Pasziak Pasiakova Pasziakova Pasziakova Pasiakova Pasziakova Pasziakova Pasiakova Pasziakova Pasziakova Pasiankova Pasziankova Pasziankova Piliarik Piliarik Piliarik Piliarikova Piliarikova Piliarikova Pilis Pilisz Pilisz Pilis Pilisz Pilisz Pilis Pilisz Pilisz Potrecova Potreczova Potreczova Potrecz Potrecz Potreczz Potrecz Potrecz Potreczz Punka Punka Punka Punka Punka Punka Punkova Punkova Punkova Punkova Punkova Punkova Punkova Punkova Punkova Punkova Punkova Punkova Punkova Punkova Punkova Ridzonova Ridzonova Ridzonova Sebestyen Szebesztyen Sebesztyen Sebestyenova Szebesztyenova Sebesztyenova Seles Szelesz Selesz Selesova Szeleszova Seleszova Selesova Szeleszova Seleszova Sendrei Szendrei Sendrei Sillingova Szillingova Sillingova Struhar Sztruhar Struhar Struhar Sztruhar Struhar Struhar Sztruhar Struhar Svihlova Szvihlova Svihlova Svitek Szvitek Svitek Svitek Szvitek Svitek Svitek Szvitek Svitek Svitek Szvitek Svitek Svitekova Szvitekova Svitekova Szabo Szabo Szabo Szabon Szabon Szabon Szajko Szajko Szajko Szajko Szajko Szajko Szkalos Szkalosz Szkalosz Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Turenc Turencz Tyurencz Turenc Turencz Tyurencz Urdova Urdova Urdova Uveges Uvegesz Uvegesz Vaclavikova Vaczlavikova Vaczlavikova Vaculciak Vaczulcziak Vaczulcziak Vaculciak Vaczulcziak Vaczulcziak Vaculciak Vaczulcziak Vaczulcziak Vaculciak Vaczulcziak Vaczulcziak Vaculciakova Vaczulcziakova Vaczulcziakova Varadi Varadi Varadi Varga Varga Varga Viczen Viczen Viczzen Vitko Vitko Vitko Volgyiova Volgyiova Volgyiova Vranec Vranecz Vranecz

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Andreas Beke Joannes Német Stephanus Gerecz Stephanus Bartos Andreas Varga Georgius Varga Andreas Imrők Martinus Szabo

n78_04_079 n78_04_244 n78_04_245 n78_04_264 n78_04_265

 

Copyright Š 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.