Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Srobarova_Komarno_NI_Komarom_Komarno_Church_ENC1_x1.jpg
| Church | [1] |
Šrobárová

OLD NAMES of the village(town):
1926–1938 Šrobárová, 1938–1945 Srobárfalva, 1945– Šrobárová

POPULATION of Srobarova in 2005: 487 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Babiš Babis Babis Babišová Babisova Babisova Bartkovjak Bartkovjak Bartkovjak Bartkovjaková Bartkovjakova Bartkovjakova Bocková Bockova Boczkova Bucha Bucha Buha Buchová Buchova Buhova Cabada Cabada Czabada Cabadaj Cabadaj Czabadaj Cabadová Cabadova Czabadova Čepela Cepela Csepela Čepelová Cepelova Csepelova Černek Cernek Csernek Černeková Cernekova Csernekova Čiko Ciko Csiko Czibor Czibor Czibor Cziborová Cziborova Cziborova Drozd Drozd Drozd Ďuriš Duris Gyuris Ďurišová
... above surnames continue below the google map

Srobarova bordering the villages(towns): Batorove Kosihy | Bohata | Buc | Chotin | Dulovce | Gbelce | Hurbanovo | Imel | Iza | Kratke Kesy | Kravany nad Dunajom | Marcelova | Marcelova | Martovce | Moca | Modrany | Mudronovo | Nova Vieska | Patince | Pribeta | Radvan nad Dunajom | Strekov | Svaty Peter | Virt

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Durisova Gyurisova Gažo Gazo Gazso Gažová Gazova Gazsova Gere Gere Gere Gereová Gereova Gereova Gogola Gogola Gogola Gogolová Gogolova Gogolova Hanuliak Hanuliak Hanuliak Hanuliaková Hanuliakova Hanuliakova Holboj Holboj Holboj Holbojová Holbojova Holbojova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hošták Hostak Hostak Hoštáková Hostakova Hostakova Hulák Hulak Hulak Huláková Hulakova Hulakova Hurtová Hurtova Hurtova Janebová Janebova Janebova Juhásová Juhasova Juhaszova Jurčová Jurcova Jurcsova Kadúch Kaduch Kaduh Kaplík Kaplik Kaplik Kaplíková Kaplikova Kaplikova Kašík Kasik Kasik Kašíková Kasikova Kasikova Kaššovic Kassovic Kassovicz Kaššovicová Kassovicova Kassoviczova Kononenková Kononenkova Kononenkova Kóša Kosa Kosa Kóšová Kosova Kosova Košturiak Kosturiak Kosturiak Košturiaková Kosturiakova Kosturiakova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Krištofičin Kristoficin Kristoficsin Krištofičinová Kristoficinova Kristoficsinova Kubala Kubala Kubala Kucman Kucman Kuczman Kucmanová Kucmanova Kuczmanova Kuric Kuric Kuricz Kuricová Kuricova Kuriczova Loiová Loiova Loiova Lorencová Lorencova Lorenczova Lovásová Lovasova Lovaszova Lovász Lovasz Lovasz Lovászová Lovaszova Lovaszova Maťo Mato Matyo Maťová Matova Matyova Moravčík Moravcik Moravcsik Murcinová Murcinova Murczinova Novák Novak Novak Nováková Novakova Novakova Ochodničan Ochodnican Ohodnicsan Onderišin Onderisin Onderisin Ondreášová Ondreasova Ondreasova Pavljuk Pavljuk Pavljuk Pavlusík Pavlusik Pavluszik Pavlúsik Pavlusik Pavluszik Pavlusíková Pavlusikova Pavluszikova Pavlúsiková Pavlusikova Pavluszikova Pišoja Pisoja Pisoja Pravňan Pravnan Pravnyan Pravňanová Pravnanova Pravnyanova Sabol Sabol Szabol Sabolová Sabolova Szabolova Šelmeci Selmeci Selmeczi Števlíková Stevlikova Stevlikova Šupicová Supicova Supiczova Šušoliak Susoliak Susoliak Šušoliaková Susoliakova Susoliakova Šutovcová Sutovcova Sutovczova Šutovec Sutovec Sutovecz Szabó Szabo Szabo Timek Timek Timek Trenčíková Trencikova Trencsikova Várhegyiová Varhegyiova Varhegyiova Vráblová Vrablova Vrablova Zajacová Zajacova Zajaczova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adrian Adrian Adrian Adrianova Adrianova Adrianova Andrea Andrea Andrea Antonia Antonia Antonia Babis Babisz Babisz Babis Babisz Babisz Babisova Babiszova Babiszova Barakova Barakova Barakova Barrkoniak Barrkoniak Barrkoniak Bartkovjak Bartkovjak Bartkovjak Biro Biro Biro Bocko Boczko Boczko Bucha Buha Buczha Buchova Buhova Buczhova Buchova Buhova Buczhova Bystrianska Bysztrianszka Bysztrianszka Bystrianska Bysztrianszka Bysztrianszka Cabada Czabada Csabada Cabada Czabada Csabada Cabadova Czabadova Csabadova Cendek Czendek Csendek Cepela Czepela Csepela Cepela Czepela Csepela Cepela Czepela Csepela Cernakova Czernakova Csernakova Cernek Czernek Csernek Cernek Czernek Csernek Cernek Czernek Csernek Cernek Czernek Csernek Cernek Czernek Csernek Cernek Czernek Csernek Cernekova Czernekova Csernekova Czibor Czibor Cszibor Dolnikova Dolnikova Gyolnikova Drozd Drozd Gyrozd Dzuga Dzuga Gyzuga Fedor Fedor Fedor Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Garaj Gazo Gazo Gazo Gazo Gazo Gazo Gazo Gazo Gazo Gazo Gazo Gazo Gazo Gazo Gazo Gazova Gazova Gazova Gere Gere Gere Gere Gere Gere Gereova Gereova Gereova Graus Grausz Grausz Greisigerova Greiszigerova Greiszigerova Gut Gut Gut Gut Gut Gut Hanuliak Hanuliak Hanuliak Hanuliakova Hanuliakova Hanuliakova Hanuliakova Hanuliakova Hanuliakova Heliova Heliova Heliova Holboj Holboj Holboj Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Hostak Hosztak Hosztak Hostakova Hosztakova Hosztakova Hostakova Hosztakova Hosztakova Hulak Hulak Hulak Hulak Hulak Hulak Hulakova Hulakova Hulakova Hurtova Hurtova Hurtova Jan Jan Jan Janickova Janiczkova Janiczkova Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Jurco Jurczo Jurczo Jurcova Jurczova Jurczova Kaduch Kaduh Kaduczh Kaduch Kaduh Kaduczh Kaduch Kaduh Kaduczh Kaduch Kaduh Kaduczh Kaplik Kaplik Kaplik Kaplikova Kaplikova Kaplikova Kocun Koczun Koczun Kocun Koczun Koczun Kokosova Kokoszova Kokoszova Kosava Koszava Koszava Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kristoficinova Krisztoficzinova Krisztoficzinova Kucian Kuczian Kuczian Kucian Kuczian Kuczian Kucman Kuczman Kuczman Kucman Kuczman Kuczman Kucman Kuczman Kuczman Kucman Kuczman Kuczman Kucman Kuczman Kuczman Kucman Kuczman Kuczman Kuric Kuricz Kuricz Kuric Kuricz Kuricz Kurpas Kurpasz Kurpasz Lacko Laczko Lyaczko Legutova Legutova Lyegutova Lovas Lovasz Lyovasz Lovasz Lovasz Lyovaszz Lovaszova Lovaszova Lyovaszzova Lovaszova Lovaszova Lyovaszzova Lovaszova Lovaszova Lyovaszzova Malicky Maliczky Maliczky Markova Markova Markova Mato Mato Mato Mato Mato Mato Mato Mato Mato Midlarcikova Midlarczikova Midlarczikova Mizikarova Mizikarova Mizikarova Moravcik Moravczik Moravczik Murcin Murczin Murczin Muzik Muzik Muzik Nahlovsky Nahlovszky Nyahlovszky Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Novakova Novakova Nyovakova Novakova Novakova Nyovakova Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisin Onderiszin Onderiszin Onderisinova Onderiszinova Onderiszinova Ondersin Onderszin Onderszin Ondrusek Ondruszek Ondruszek Ondrusek Ondruszek Ondruszek Ondrusekova Ondruszekova Ondruszekova Ondrusekova Ondruszekova Ondruszekova Ondrusekova Ondruszekova Ondruszekova Ondrusekova Ondruszekova Ondruszekova Palovcik Palovczik Palovczik Parimuchova Parimuhova Parimuczhova Pavlisikova Pavliszikova Pavliszikova Pavlusik Pavluszik Pavluszik Pavlusik Pavluszik Pavluszik Pavlusik Pavluszik Pavluszik Pavlusikova Pavluszikova Pavluszikova Pavlusikova Pavluszikova Pavluszikova Pavlusikova Pavluszikova Pavluszikova Petro Petro Petro Plavucha Plavuha Plavuczha Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rataj Rataj Rataj Repas Repasz Repasz Rostak Rosztak Rosztak Rostak Rosztak Rosztak Ruscakova Ruszczakova Ruszczakova Sabol Szabol Sabol Sabol Szabol Sabol Sabolova Szabolova Sabolova Sabolova Szabolova Sabolova Selmeci Szelmeczi Selmeczi Selmeci Szelmeczi Selmeczi Selmeci Szelmeczi Selmeczi Skaritka Szkaritka Skaritka Smrekova Szmrekova Smrekova Sopoligova Szopoligova Sopoligova Stupicky Sztupiczky Stupiczky Stupicky Sztupiczky Stupiczky Stupicky Sztupiczky Stupiczky Stupicky Sztupiczky Stupiczky Stupicky Sztupiczky Stupiczky Stupicky Sztupiczky Stupiczky Susoliak Szuszoliak Suszoliak Susoliakova Szuszoliakova Suszoliakova Susoliakova Szuszoliakova Suszoliakova Sutovec Szutovecz Sutovecz Sutovec Szutovecz Sutovecz Sykorova Szykorova Sykorova Timek Timek Tyimek Timek Timek Tyimek Timek Timek Tyimek Trencik Trenczik Tyrenczik Trencik Trenczik Tyrenczik Trencik Trenczik Tyrenczik Varhegyiova Varhegyiova Varhegyiova Viera Viera Viera Zajac Zajacz Zsajacz Zajac Zajacz Zsajacz Zajacova Zajaczova Zsajaczova Zajacova Zajaczova Zsajaczova Zelnik Zelnik Zselnik Zelnik Zelnik Zselnik Zidik Zidik Zsidik Zigo Zigo Zsigo Zmecek Zmeczek Zsmeczek Zmecek Zmeczek Zsmeczek Zmecek Zmeczek Zsmeczek

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.