Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_23_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Varna (Varin-)
rc » Tizsina (Alsó-)
Stráža

OLD NAMES of the village(town):
1773 Strassa, 1786 Strascha, 1808 Strázsa, Sztrázsa, Stráža, Strássa, 1863–1902 Sztrázsa, 1907–1913 Nemesőr, 1920– Stráža

POPULATION of Straza in 2005: 657 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Adamec Adamec Adamecz Babiš Babis Babis Babišová Babisova Babisova Bačinská Bacinska Bacsinszka Bačinský Bacinsky Bacsinszky Bieliková Bielikova Bielikova Bobáň Boban Bobany Bugaň Bugan Bugany Bugáň Bugan Bugany Bugáňová Buganova Buganyova Chabada Chabada Habada Chabadová Chabadova Habadova Chládková Chladkova Hladkova Chovanculiak Chovanculiak Hovanczuliak Chovanculiaková Chovanculiakova Hovanczuliakova Danihel Danihel Danihel Danihelová Danihelova Danihelova Ďurana
... above surnames continue below the google map

Straza bordering the villages(towns): Banova | Brodno | Budatin | Budatinska Lehota | Bytcica | Divina | Divinka | Dolna Tizina | Dolny Vadicov | Dubie | Gbelany | Horky | Horna Tizina | Horny Vadicov | Ilove | Keblov | Knazova Lehota | Kotrcina Lucka | Kralovany | Krasnany | Krpelany | Kysucke Nove Mesto | Kysucky Lieskovec | Lalinek | Lietava | Lietavska Lucka | Lietavska Svinna | Lipovec | Lodno | Lopusna | Lopusne Pazite | Luky | Lutise | Lysica | Marcek | Mojs | Mojsova Lucka | Nededza | Neslusa | Nezbudska Lucka | Oskerda | Poluvsie | Porubka | Povazsky Chlmec | Povina | Radola | Radostka | Rajecke Teplice | Ratkovo | Riecnica | Rosina | Rudina | Rudinka | Rudinska | Sneznica | Stranavy | Strazov | Strecno | Stredny Vadicov | Sutovo | Teplicka nad Vahom | Terchova | Tizina | Tri Dvory | Trnove | Turie | Turie | Varin | Visnove | Vranie | Zadubnie | Zariec | Zariec-Keblov | Zastranie | Zavodie | Zilina | Zilinska Lehota

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Durana Gyurana Ďuranová Duranova Gyuranova Franek Franek Franek Franeková Franekova Franekova Gaňová Ganova Ganyova Greňová Grenova Grenyova Guoth Guoth Guoth Guothová Guothova Guothova Hazda Hazda Hazda Hazdová Hazdova Hazdova Hlávka Hlavka Hlavka Hlávková Hlavkova Hlavkova Hurtek Hurtek Hurtek Hurteková Hurtekova Hurtekova Jankovská Jankovska Jankovszka Jankovský Jankovsky Jankovszky Jaríček Jaricek Jaricsek Jaríčková Jarickova Jaricskova Jaroščiak Jarosciak Jaroscsiak Jaroščiaková Jarosciakova Jaroscsiakova Jaseňová Jasenova Jaszenyova Jurík Jurik Jurik Juríková Jurikova Jurikova Kalaba Kalaba Kalaba Kalabová Kalabova Kalabova Kalányová Kalanyova Kalanyova Kašiar Kasiar Kasiar Kolenčin Kolencin Kolencsin Kolenčinová Kolencinova Kolencsinova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kubala Kubala Kubala Kubalová Kubalova Kubalova Líška Liska Liska Líšková Liskova Liskova Macáková Macakova Maczakova Mackovčin Mackovcin Maczkovcsin Mackovčinová Mackovcinova Maczkovcsinova Maťko Matko Matyko Maťková Matkova Matykova Mihalčatínová Mihalcatinova Mihalcsatinova Mináriková Minarikova Minarikova Muráň Muran Murany Muráňová Muranova Muranyova Plaštiak Plastiak Plastiak Plaštiaková Plastiakova Plastiakova Podhorská Podhorska Podhorszka Poliak Poliak Poliak Poliaková Poliakova Poliakova Púček Pucek Pucsek Radočani Radocani Radocsani Radočáni Radocani Radocsani Radočaniová Radocaniova Radocsaniova Radočániová Radocaniova Radocsaniova Radočanová Radocanova Radocsanova Repkovský Repkovsky Repkovszky Rybár Rybar Rybar Rybárová Rybarova Rybarova Sagan Sagan Szagan Saganová Saganova Szaganova Sedúch Seduch Szeduh Sedúchová Seduchova Szeduhova Sotolár Sotolar Szotolar Sotolárová Sotolarova Szotolarova Staňo Stano Sztanyo Staňová Stanova Sztanyova Štefancová Stefancova Stefanczova Šupica Supica Supicza Šupicová Supicova Supiczova Tavačiak Tavaciak Tavacsiak Tavačiaková Tavaciakova Tavacsiakova Terchovan Terchovan Terhovan Terchovanová Terchovanova Terhovanova Trnková Trnkova Trnkova Vajda Vajda Vajda Vajdová Vajdova Vajdova Vávra Vavra Vavra Vavrová Vavrova Vavrova Vávrová Vavrova Vavrova Williger Williger Williger Zicho Zicho Ziho

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Babis Babisz Babisz Babis Babisz Babisz Babis Babisz Babisz Babis Babisz Babisz Bacinska Baczinszka Baczinszka Bacinsky Baczinszky Baczinszky Bodnarova Bodnarova Bodnarova Bruk Bruk Bruk Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Bugan Durana Durana Gyurana Durana Durana Gyurana Duranova Duranova Gyuranova Gajdosikova Gajdoszikova Gajdoszikova Gana Gana Gana Greno Greno Greno Guota Guota Guota Guoth Guoth Guoth Hazda Hazda Hazda Hazda Hazda Hazda Hazda Hazda Hazda Hazda Hazda Hazda Hazda Hazda Hazda Hlavka Hlavka Hlavka Jankovska Jankovszka Jankovszka Jarickova Jariczkova Jariczkova Jarickova Jariczkova Jariczkova Jarosciakova Jaroszcziakova Jaroszcziakova Juraj Juraj Juraj Kemencky Kemenczky Kemenczky Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubalova Kubka Kubka Kubka Kubka Kubka Kubka Kusala Kuszala Kuszala Kusala Kuszala Kuszala Liskova Liszkova Lyiszkova Liskova Liszkova Lyiszkova Machovcin Mahovczin Maczhovczin Mackovcin Maczkovczin Maczkovczin Mackovcinova Maczkovczinova Maczkovczinova Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Poliakova Radocani Radoczani Radoczani Radocani Radoczani Radoczani Radocaniova Radoczaniova Radoczaniova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Rybarova Sotolar Szotolar Sotolar Sotolar Szotolar Sotolar Stefancova Sztefanczova Stefanczova Tavaciakova Tavacziakova Tyavacziakova Tavaciakova Tavacziakova Tyavacziakova Tavacik Tavaczik Tyavaczik Telicak Teliczak Tyeliczak Telicakova Teliczakova Tyeliczakova Trizuliakova Trizuliakova Tyrizuliakova Williger Williger Williger

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Georgius Sztraszkj Joannes Polyak Joannes Polyak Michael Hlafka Joannes Susov Mikus Jano Michael Mikus Joannes Szeliga id. Joannes Szeliga ifj. Joannes Czabadaj Catherina Czbadaj Joannes Majerek Joannes Majerek id. Georgius Majerik Michael Rojik

n78_23_040 n78_23_544

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.