Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_12_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


gc » Zemplén
jew » Helmecz (Király-)
rc » Rad
ref » Szomotor
Véč
Vec is joined to the village (town): Somotor

OLD NAMES of the village(town):
1773 Szomothor, 1786 Somothor, 1808 Szomotor, Zomorutor, 1863–1920, 1938–1945 Szomotor, 1927–1938, 1945–1948 Somotor, Szomotor, 1948– Somotor
Véč: 1773, 1927–1938 Vécs, 1808 Vecs, 1863–1920, 1938–1943 Bodrogvécs
Nová Vieska pri Bodrogu: 1773 Kis-Ujlak, 1786 Kisch-Ujlak, 1808 Kis-Újlak, 1863–1920, 1938–1945 Kisújlak, 1927–1938, 1945–1948 Malý Újlak, Kis-Újlak, 1948–1964 Nová Vieska pri Bodrogu

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Balog Balog Balog Balogová Balogova Balogova Bányácskiová Banyacskiova Banyaczszkiova Bodnár Bodnar Bodnar Bodnárová Bodnarova Bodnarova Bók Bok Bok Boka Boka Boka Bokaová Bokaova Bokaova Boková Bokova Bokova Bóková Bokova Bokova Borčik Borcik Borcsik Bordáš Bordas Bordas Bordášová Bordasova Bordasova Csóková Csokova Czszokova Danko Danko Danko Danková Dankova Dankova Demeter Demeter Demeter Demeterová Demeterova Demeterova Feke Feke Feke Fekeová Fekeova Fekeova Fényes
... above surnames continue below the google map

Vec bordering the villages(towns): Backa | Bara | Biel | Bol | Borsa | Brehov | Cejkov | Cerhov | Cernochov | Dobra | Kapona | Kasov | Klin nad Bodrogom | Kralovsky Chlmec | Ladmovce | Leles | Luhyna | Mala Bara | Mala Trna | Maly Hores | Maly Kamenec | Nova Vieska pri Bodrogu | Pavlovo | Polany | Pribenik | Rad | Slovenske Nove Mesto | Solnicka | Somotor | Strazne | Streda nad Bodrogom | Svata Maria | Svatuse | Svinice | Trna | Trna | Velka Bara | Velka Trna | Velky Hores | Velky Kamenec | Vinicky | Vojka | Zatin | Zemplin | Zemplinske Jastrabie

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Fenyes Fenyesz Gábor Gabor Gabor Gergeľ Gergel Gergely Gergely Gergely Gergely Gergelyová Gergelyova Gergelyova Halász Halasz Halasz Halászová Halaszova Halaszova Harčová Harcova Harcsova Harcsa Harcsa Harczsza Heinrich Heinrich Heinrih Hogya Hogya Hogya Horňák Hornak Hornyak Ivanová Ivanova Ivanova Ivánová Ivanova Ivanova Juhász Juhasz Juhasz Kaško Kasko Kasko Kašková Kaskova Kaskova Kiš Kis Kis Kiss Kiss Kiszsz Kišš Kiss Kiss Kissová Kissova Kiszszova Kiššová Kissova Kissova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Kovács Kovacs Kovaczsz Kovácsová Kovacsova Kovaczszova Lakatošová Lakatosova Lakatosova Lévai Levai Levai Lévaiová Levaiova Levaiova Lőrincz Lorincz Lőrincz Lőrinczová Lorinczova Lőrinczova Lukácsová Lukacsova Lukaczszova Majoroš Majoros Majoros Majorošová Majorosova Majorosova Maková Makova Makova Martonová Martonova Martonova Miklošová Miklosova Miklosova Nagy Nagy Nagy Nagyová Nagyova Nagyova Nehéz Nehez Nehez Paličková Palickova Palicskova Paľuch Paluch Palyuh Peštik Pestik Pestik Peštiková Pestikova Pestikova Preščáková Prescakova Prescsakova Rácz Racz Racz Ráczová Raczova Raczova Ragán Ragan Ragan Repková Repkova Repkova Román Roman Roman Šarloši Sarlosi Sarlosi Šarlošiová Sarlosiova Sarlosiova Sedlák Sedlak Szedlak Sedláková Sedlakova Szedlakova Semanová Semanova Szemanova Šikorová Sikorova Sikorova Šmajda Smajda Smajda Šoltésová Soltesova Solteszova Šváb Svab Svab Szabó Szabo Szabo Szabová Szabova Szabova Szücs Szücs Szüczsz Takáč Takac Takacs Takáčová Takacova Takacsova Takács Takacs Takaczsz Takácsová Takacsova Takaczszova Tóth Toth Toth Tothová Tothova Tothova Tóthová Tothova Tothova Ujházi Ujhazi Ujhazi Ujháziová Ujhaziova Ujhaziova Váradi Varadi Varadi Váradiová Varadiova Varadiova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vaszily Vaszily Vaszily Vaszilyová Vaszilyova Vaszilyova Vida Vida Vida

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Abahazi Abahazi Abahazi Abahazi Abahazi Abahazi Abahazi Abahazi Abahazi Abahazi Abahazi Abahazi Anna Anna Anna Arti Arti Arti Arti Arti Arti Augustyova Augusztyova Augusztyova Babaova Babaova Babaova Babaova Babaova Babaova Babaova Babaova Babaova Babaova Babaova Babaova Backova Baczkova Baczkova Bajusz Bajusz Bajuszz Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balog Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Balogh Baloghova Baloghova Baloghova Balogova Balogova Balogova Balogova Balogova Balogova Banyacski Banyaczszki Banyaczszki Banyacski Banyaczszki Banyaczszki Banyacski Banyaczszki Banyaczszki Banyacski Banyaczszki Banyaczszki Banyacsky Banyaczszky Banyaczszky Banyacsky Banyaczszky Banyaczszky Banyacsky Banyaczszky Banyaczszky Banyacsky Banyaczszky Banyaczszky Banyacsky Banyaczszky Banyaczszky Banyacsky Banyaczszky Banyaczszky Barany Barany Barany Barany Barany Barany Barna Barna Barna Batyanyi Batyanyi Batyanyi Benko Benko Benko Benko Benko Benko Bereckei Bereczkei Bereczkei Beres Beresz Beresz Biackova Biaczkova Biaczkova Blanarova Blanarova Blanarova Blanarova Blanarova Blanarova Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Boda Bodaova Bodaova Bodaova Bodaova Bodaova Bodaova Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bodnar Bok Bok Bok Boka Boka Boka Boka Boka Boka Bokaova Bokaova Bokaova Bokaova Bokaova Bokaova Bondar Bondar Bondar Borcik Borczik Borczik Borcik Borczik Borczik Borcikova Borczikova Borczikova Bordas Bordasz Bordasz Bordasova Bordaszova Bordaszova Bordasova Bordaszova Bordaszova Bordasova Bordaszova Bordaszova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Budkeova Bufla Bufla Bufla Burcsak Burczszak Burczszak Burcsakova Burczszakova Burczszakova Cabocky Czaboczky Csaboczky Cabocky Czaboczky Csaboczky Cabocky Czaboczky Csaboczky Cabocky Czaboczky Csaboczky Cabocky Czaboczky Csaboczky Cabocky Czaboczky Csaboczky Chomca Homcza Cshomcza Coros Czorosz Csorosz Coros Czorosz Csorosz Csajkovska Czszajkovszka Csszajkovszka Csokolyova Czszokolyova Csszokolyova Csoma Czszoma Csszoma Csoma Czszoma Csszoma Csorosz Czszorosz Csszoroszz Curmova Czurmova Csurmova Czabocki Czaboczki Cszaboczki Czokolyova Czokolyova Cszokolyova Dakosova Dakoszova Gyakoszova Dakosova Dakoszova Gyakoszova Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Dankova Dankova Gyankova Delfiniova Delfiniova Gyelfiniova Demeova Demeova Gyemeova Demeter Demeter Gyemeter Demeter Demeter Gyemeter Demeter Demeter Gyemeter Demeter Demeter Gyemeter Demeterova Demeterova Gyemeterova Demeterova Demeterova Gyemeterova Demeterova Demeterova Gyemeterova Demko Demko Gyemko Demko Demko Gyemko Demkova Demkova Gyemkova Dobcak Dobczak Gyobczak Dobcak Dobczak Gyobczak Dobos Dobosz Gyobosz Dobos Dobosz Gyobosz Dvorakova Dvorakova Gyvorakova Eszenyi Eszenyi Eszzenyi Eszenyi Eszenyi Eszzenyi Fajner Fajner Fajner Fajnerova Fajnerova Fajnerova Fajnerova Fajnerova Fajnerova Feke Feke Feke Fekeova Fekeova Fekeova Fenyes Fenyesz Fenyesz Fenyes Fenyesz Fenyesz Fenyes Fenyesz Fenyesz Fetko Fetko Fetko Filina Filina Filina Filinova Filinova Filinova Filinova Filinova Filinova Filinova Filinova Filinova Filinova Filinova Filinova Filipovsky Filipovszky Filipovszky Forgacs Forgaczsz Forgaczsz Forgacs Forgaczsz Forgaczsz Fozo Fozo Fozo Fozo Fozo Fozo Fozo Fozo Fozo Fozo Fozo Fozo Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gabor Gaborova Gaborova Gaborova Gecse Geczsze Geczsze Gecziova Gecziova Geczziova Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergel Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergely Gergelyova Gergelyova Gergelyova Gergelyova Gergelyova Gergelyova Geriova Geriova Geriova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Giertlova Gocik Goczik Goczik Gocik Goczik Goczik Gornicky Gorniczky Gorniczky Grabica Grabicza Grabicza Grabicova Grabiczova Grabiczova Gulas Gulasz Gulasz Gulyas Gulyasz Gulyasz Gulyas Gulyasz Gulyasz Gulyasova Gulyaszova Gulyaszova Gulyasova Gulyaszova Gulyaszova Gyure Gyure Gyure Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Hajdu Halancsakova Halanczszakova Halanczszakova Halaszova Halaszova Halaszzova Halaszova Halaszova Halaszzova Halaszova Halaszova Halaszzova Halaszova Halaszova Halaszzova Halaszova Halaszova Halaszzova Haraszti Haraszti Haraszzti Harcova Harczova Harczova Harcova Harczova Harczova Harcova Harczova Harczova Harcsa Harczsza Harczsza Harcsa Harczsza Harczsza Havrilova Havrilova Havrilova Heckova Heczkova Heczkova Hegedusova Hegeduszova Hegeduszova Hegedusova Hegeduszova Hegeduszova Heinrichova Heinrihova Heinriczhova Herczegova Herczegova Herczzegova Hlivjak Hlivjak Hlivjak Hogya Hogya Hogya Hogya Hogya Hogya Hornak Hornak Hornak Hornyak Hornyak Hornyak Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Illes Illesz Illesz Illes Illesz Illesz Ivan Ivan Ivan Ivanova Ivanova Ivanova Izsakova Izszakova Izszakova Izsakova Izszakova Izszakova Jano Jano Jano Jarmila Jarmila Jarmila Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juhas Juhasz Juhasz Juhasz Juhasz Juhaszz Juhasz Juhasz Juhaszz Juhasz Juhasz Juhaszz Juhasz Juhasz Juhaszz Juhasz Juhasz Juhaszz Juhasz Juhasz Juhaszz Juhasz Juhasz Juhaszz Juhasz Juhasz Juhaszz Juhaszova Juhaszova Juhaszzova Kacsikova Kaczszikova Kaczszikova Kajla Kajla Kajla Kajla Kajla Kajla Kajla Kajla Kajla Kajlova Kajlova Kajlova Kajlova Kajlova Kajlova Kalman Kalman Kalman Kalman Kalman Kalman Kalman Kalman Kalman Kalman Kalman Kalman Kalman Kalman Kalman Kalmanova Kalmanova Kalmanova Kanda Kanda Kanda Kanoczova Kanoczova Kanoczzova Kaplar Kaplar Kaplar Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kasko Kaszko Kaszko Kaskova Kaszkova Kaszkova Kaskova Kaszkova Kaszkova Kaskova Kaszkova Kaszkova Kaskova Kaszkova Kaszkova Kekes Kekesz Kekesz Kekes Kekesz Kekesz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kiss Kiszsz Kiszsz Kissova Kiszszova Kiszszova Kissova Kiszszova Kiszszova Kissova Kiszszova Kiszszova Kissova Kiszszova Kiszszova Kocis Koczisz Koczisz Kocis Koczisz Koczisz Kocisova Kocziszova Kocziszova Kocsis Koczszisz Koczszisz Kocsis Koczszisz Koczszisz Kocsis Koczszisz Koczszisz Kocsis Koczszisz Koczszisz Kokenyova Kokenyova Kokenyova Kondas Kondasz Kondasz Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacs Kovaczsz Kovaczsz Kovacsova Kovaczszova Kovaczszova Kovar Kovar Kovar Kujik Kujik Kujik Kujik Kujik Kujik Kuscsik Kuszczszik Kuszczszik Kuscsin Kuszczszin Kuszczszin Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lackova Laczkova Lyaczkova Ladomirjak Ladomirjak Lyadomirjak Ladomirjakova Ladomirjakova Lyadomirjakova Ladomirjan Ladomirjan Lyadomirjan Lakatosova Lakatoszova Lyakatoszova Lazar Lazar Lyazar Lazarova Lazarova Lyazarova Lazarova Lazarova Lyazarova Lehova Lehova Lyehova Lenartova Lenartova Lyenartova Lesko Leszko Lyeszko Lesko Leszko Lyeszko Levai Levai Lyevai Levai Levai Lyevai Levai Levai Lyevai Levai Levai Lyevai Levai Levai Lyevai Levai Levai Lyevai Levaiova Levaiova Lyevaiova Levaiova Levaiova Lyevaiova Levay Levay Lyevay Levay Levay Lyevay Liba Liba Lyiba Liba Liba Lyiba Liba Liba Lyiba Lipan Lipan Lyipan Lipan Lipan Lyipan Lipan Lipan Lyipan Lipan Lipan Lyipan Lipan Lipan Lyipan Lipan Lipan Lyipan Lipanova Lipanova Lyipanova Lipanova Lipanova Lyipanova Lipanova Lipanova Lyipanova Loksa Loksza Lyoksza Lorincz Lorincz Lyorinczz Lorinczova Lorinczova Lyorinczzova Lorinczova Lorinczova Lyorinczzova Lukac Lukacz Lyukacz Lukacs Lukaczsz Lyukaczsz Lukacs Lukaczsz Lyukaczsz Lukacs Lukaczsz Lyukaczsz Lukacs Lukaczsz Lyukaczsz Lukacsova Lukaczszova Lyukaczszova Lukacsova Lukaczszova Lyukaczszova Lukacsova Lukaczszova Lyukaczszova Madi Madi Madi Magura Magura Magura Magura Magura Magura Magurova Magurova Magurova Majkricova Majkriczova Majkriczova Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Majoros Majorosz Majorosz Majorosova Majoroszova Majoroszova Makai Makai Makai Makaiova Makaiova Makaiova Mako Mako Mako Makova Makova Makova Margita Margita Margita Markusek Markuszek Markuszek Martonova Martonova Martonova Medlibricky Medlibriczky Medlibriczky Medvecko Medveczko Medveczko Medvecko Medveczko Medveczko Medveckova Medveczkova Medveczkova Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklos Miklosz Miklosz Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Miklosova Mikloszova Mikloszova Misak Miszak Miszak Moricz Moricz Moriczz Moricz Moricz Moriczz Moricz Moricz Moriczz Moricz Moricz Moriczz Mulidran Mulidran Mulidran Mulidranova Mulidranova Mulidranova Murin Murin Murin Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagyova Nagyova Nyagyova Nemethova Nemethova Nyemethova Nyitray Nyitray Nyyitray Olexa Olexa Olexa Olexa Olexa Olexa Olexa Olexa Olexa Olexa Olexa Olexa Olexova Olexova Olexova Olexova Olexova Olexova Orosz Orosz Oroszz Oroszova Oroszova Oroszzova Pal Pal Pal Pal Pal Pal Pal Pal Pal Palagyi Palagyi Palagyi Palicka Paliczka Paliczka Palickova Paliczkova Paliczkova Palickova Paliczkova Paliczkova Paller Paller Paller Paller Paller Paller Paller Paller Paller Paller Paller Paller Paller Paller Paller Pallerova Pallerova Pallerova Pallerova Pallerova Pallerova Pallerova Pallerova Pallerova Paloczi Paloczi Paloczzi Paluch Paluh Paluczh Paluch Paluh Paluczh Paluchova Paluhova Paluczhova Paluchova Paluhova Paluczhova Paluchova Paluhova Paluczhova Papcun Papczun Papczun Papcun Papczun Papczun Parajos Parajosz Parajosz Pastikova Pasztikova Pasztikova Pasztor Pasztor Paszztor Pasztor Pasztor Paszztor Pasztorova Pasztorova Paszztorova Pasztorova Pasztorova Paszztorova Pecko Peczko Peczko Pekarovic Pekarovicz Pekarovicz Pelescak Peleszczak Peleszczak Pelescak Peleszczak Peleszczak Pestik Pesztik Pesztik Pestik Pesztik Pesztik Pestik Pesztik Pesztik Pestikova Pesztikova Pesztikova Pestikova Pesztikova Pesztikova Pestikova Pesztikova Pesztikova Pestikova Pesztikova Pesztikova Piko Piko Piko Podstranska Podsztranszka Podsztranszka Podstransky Podsztranszky Podsztranszky Podstransky Podsztranszky Podsztranszky Polak Polak Polak Pollakova Pollakova Pollakova Pollakova Pollakova Pollakova Prescak Preszczak Preszczak Prescak Preszczak Preszczak Prescakova Preszczakova Preszczakova Prescsakova Preszczszakova Preszczszakova Priam Priam Priam Puskas Puszkasz Puszkasz Puskas Puszkasz Puszkasz Racz Racz Raczz Racz Racz Raczz Racz Racz Raczz Racz Racz Raczz Racz Racz Raczz Racz Racz Raczz Racz Racz Raczz Racz Racz Raczz Raczova Raczova Raczzova Raczova Raczova Raczzova Raczova Raczova Raczzova Radvansky Radvanszky Radvanszky Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Ragan Rakar Rakar Rakar Rakarova Rakarova Rakarova Rakarova Rakarova Rakarova Repko Repko Repko Rimbala Rimbala Rimbala Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roth Roth Roth Sandor Szandor Sandor Sarlosiova Szarlosziova Sarlosziova Sarlosiova Szarlosziova Sarlosziova Sarlosiova Szarlosziova Sarlosziova Sarlosiova Szarlosziova Sarlosziova Sarlosiova Szarlosziova Sarlosziova Seman Szeman Seman Seman Szeman Seman Semegova Szemegova Semegova Semegova Szemegova Semegova Senega Szenega Senega Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sikora Szikora Sikora Sikora Szikora Sikora Sikorova Szikorova Sikorova Silvia Szilvia Silvia Simko Szimko Simko Sinay Szinay Sinay Slanco Szlanczo Slanczo Smajdova Szmajdova Smajdova Smajdova Szmajdova Smajdova Smajdova Szmajdova Smajdova Smajdova Szmajdova Smajdova Smajdova Szmajdova Smajdova Smajdova Szmajdova Smajdova Sokol Szokol Sokol Stropkay Sztropkay Stropkay Stropkayova Sztropkayova Stropkayova Stropkayova Sztropkayova Stropkayova Stropkayova Sztropkayova Stropkayova Szabo Szabo Szabo Szalontaiova Szalontaiova Szalontaiova Szerdi Szerdi Szerdi Szerdi Szerdi Szerdi Szerdi Szerdi Szerdi Szimko Szimko Szimko Szimko Szimko Szimko Szimko Szimko Szimko Szimko Szimko Szimko Szopko Szopko Szopko Szucz Szucz Szuczz Szucz Szucz Szuczz Szucz Szucz Szuczz Szucz Szucz Szuczz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takac Takacz Tyakacz Takacova Takaczova Tyakaczova Takacova Takaczova Tyakaczova Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Takacsova Takaczszova Tyakaczszova Takacsova Takaczszova Tyakaczszova Takacsova Takaczszova Tyakaczszova Takacsova Takaczszova Tyakaczszova Takacsova Takaczszova Tyakaczszova Takacsova Takaczszova Tyakaczszova Takacsova Takaczszova Tyakaczszova Tamix Tamix Tyamix Tassova Taszszova Tyaszszova Tassova Taszszova Tyaszszova Timko Timko Tyimko Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Trella Trella Tyrella Trella Trella Tyrella Troja Troja Tyroja Ujhaz Ujhaz Ujhaz Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhazi Ujhaziova Ujhaziova Ujhaziova Ujhaziova Ujhaziova Ujhaziova Ujhaziova Ujhaziova Ujhaziova Urban Urban Urban Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Varadiova Varadiova Varadiova Varga Varga Varga Vargova Vargova Vargova Vasko Vaszko Vaszko Vaszily Vaszily Vaszzily Vaszilyova Vaszilyova Vaszzilyova Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vojtkova Vojtkova Vojtkova Volenska Volenszka Volenszka Wagner Wagner Wagner Zelenak Zelenak Zselenak Zelenak Zelenak Zselenak Zoldova Zoldova Zsoldova Zrebnak Zrebnak Zsrebnak Zsolt Zszolt Zsszolt

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Andreas Gemze

n78_12_263 n78_12_349

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.