Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Veterník
Veternik is joined to the village (town): Kremnica

OLD NAMES of the village(town):
1773 Cremniczium, Körmöcz, Kremnitz, Kremnicza, 1786 Kremnicz, Cremnitzium, Körmöcz-Bánya, 1808 Cremnicium, Körmöcz-Bánya, Kremnitz, Kremnica, 1863–1913 Körmöcbánya, 1920– Kremnica
Veterník: 1786 Legentl, 1808 Legendl, Legentel, Wěterník, Wětrník, 1888 Veternyik, 1892–1913 Körmöcliget, 1920–1924 Veterník, Legendel
Horná Ves: 1808 Windischdorf, Horní Wes, 1888 Hornavesz, 1892–1913 Felsőtóti, 1920–1952, 1957–1980, 1997( Horná Ves

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baláž Balaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Barátová Baratova Baratova Beňová Benova Benyova Berko Berko Berko Berková Berkova Berkova Bezák Bezak Bezak Brhlík Brhlik Brhlik Brhlíková Brhlikova Brhlikova Daubner Daubner Daubner Daubnerová Daubnerova Daubnerova Drozd Drozd Drozd Drozdová Drozdova Drozdova Ďurian Durian Gyurian Ďurianová Durianova Gyurianova Ferenčík Ferencik Ferencsik Ferenčíková Ferencikova Ferencsikova Fronk Fronk Fronk Fronková Fronkova Fronkova
... above surnames continue below the google map

Veternik bordering the villages(towns): Badin | Banska Bystrica | Bartosova Lehotka | Brusno | Budicka | Chrenovec-Brusno | Dolna Ves | Dolne Prsany | Dolny Harmanec | Dolny Turcek | Hajniky | Handlova | Horna Ves | Horne Prsany | Horny Turcek | Hradec | Hronsek | Ihrac | Jabrikova | Jalovec | Janova Lehota | Jastraba | Kasova Lehotka | Klacany | Kopernica | Kordiky | Kosorin | Kovacova | Krahule | Kraliky | Kremnica | Kremnicke Bane | Kunesov | Lipnik | Lovcica | Lovcica-Trubin | Lucky | Lutila | Mala Causa | Malachov | Morovno | Nevolne | Nova Lehota | Petova | Pitelova | Prochot | Prsany | Raztocno | Riecka | Rybare | Sielnica | Sklene | Slaska | Stara Kremnicka | Tajov | Tri Duby | Trnava Hora | Trnie | Trubin | Turcek | Turova | Velka Causa | Velka Lehotka | Vlkanova | Zelezna Breznica

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Gašpar Gaspar Gaspar Golha Golha Golha Golhová Golhova Golhova Goral Goral Goral Goralová Goralova Goralova Gretschová Gretschova Gretszhova Hogh Hogh Hogh Hoghová Hoghova Hoghova Horváth Horvath Horvath Horváthová Horvathova Horvathova Hric Hric Hricz Hricová Hricova Hriczova Hrúza Hruza Hruza Hrúzová Hruzova Hruzova Ihring Ihring Ihring Ivan Ivan Ivan Ivanová Ivanova Ivanova Jokelová Jokelova Jokelova Joška Joska Joska Jošková Joskova Joskova Kánová Kanova Kanova Kapusta Kapusta Kapuszta Kapustová Kapustova Kapusztova Knapp Knapp Knapp Kollár Kollar Kollar Kollárová Kollarova Kollarova Krajčík Krajcik Krajcsik Krajčiová Krajciova Krajcsiova Králik Kralik Kralik Králiková Kralikova Kralikova Lacko Lacko Laczko Lacková Lackova Laczkova Lupták Luptak Luptak Majer Majer Majer Majerová Majerova Majerova Mališ Malis Malis Mališová Malisova Malisova Marko Marko Marko Marková Markova Markova Mazúr Mazur Mazur Mecele Mecele Meczele Michalka Michalka Mihalka Murgaš Murgas Murgas Murgašová Murgasova Murgasova Neuschl Neuschl Neuszhl Neuschlová Neuschlova Neuszhlova Oswald Oswald Oszwald Oswaldová Oswaldova Oszwaldova Páchnik Pachnik Pahnik Páchniková Pachnikova Pahnikova Pittner Pittner Pittner Pittnerová Pittnerova Pittnerova Považan Povazan Povazsan Považanová Povazanova Povazsanova Prokeinová Prokeinova Prokeinova Rűckschlossová Rűckschlossova Rűczkszhloszszova Šarközi Sarkozi Sarközi Šarköziová Sarkoziova Sarköziova Šarkőziová Sarkoziova Sarkőziova Schmidt Schmidt Szhmidt Schmidtová Schmidtova Szhmidtova Schnierer Schnierer Szhnierer Schwarz Schwarz Szhwarz Schwarzová Schwarzova Szhwarzova Sekereš Sekeres Szekeres Šikula Sikula Sikula Šikulová Sikulova Sikulova Šimonová Simonova Simonova Širáň Siran Sirany Slašťan Slastan Szlastyan Slašťanová Slastanova Szlastyanova Šopoň Sopon Sopony Urgela Urgela Urgela Valentová Valentova Valentova Venderlová Venderlova Venderlova Weiss Weiss Weiszsz Weissová Weissova Weiszszova Žabka Zabka Zsabka Žabková Zabkova Zsabkova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamcova Adamczova Adamczova Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamec Adamecz Adamecz Adamecova Adameczova Adameczova Adamikova Adamikova Adamikova Adamkovic Adamkovicz Adamkovicz Adamova Adamova Adamova Adamsonova Adamszonova Adamszonova Alaxa Alaxa Alaxa Albert Albert Albert Alena Alena Alena Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alexander Alleram Alleram Alleram Ambrozayova Ambrozayova Ambrozayova Andorova Andorova Andorova Andorova Andorova Andorova Andrasi Andraszi Andraszi Andrasi Andraszi Andraszi Andrasiova Andrasziova Andrasziova Andrej Andrej Andrej Andreuttiova Andreuttiova Andreuttiova Andruska Andruszka Andruszka Andruskova Andruszkova Andruszkova Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antalova Antalova Antalova Antonin Antonin Antonin Antony Antony Antony Antony Antony Antony Antony Antony Antony Antony Antony Antony Antony Antony Antony Antonyova Antonyova Antonyova Apolen Apolen Apolen Apolen Apolen Apolen Apolen Apolen Apolen Babic Babicz Babicz Babnic Babnicz Babnicz Baca Bacza Bacza Bachar Bahar Baczhar Bachar Bahar Baczhar Bachar Bahar Baczhar Bachar Bahar Baczhar Bachar Bahar Baczhar Bachar Bahar Baczhar Bachmannova Bahmannova Baczhmannova Bachorikova Bahorikova Baczhorikova Bacova Baczova Baczova Bagalova Bagalova Bagalova Bagarova Bagarova Bagarova Bahno Bahno Bahno Bahno Bahno Bahno Bahno Bahno Bahno Bais Baisz Baisz Bais Baisz Baisz Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnok Bajnokova Bajnokova Bajnokova Bajnokova Bajnokova Bajnokova Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Baka Bala Bala Bala Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balal Balala Balala Balala Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balalova Balas Balasz Balasz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balazova Balkovicova Balkoviczova Balkoviczova Baran Baran Baran Baranik Baranik Baranik Baranova Baranova Baranova Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Barat Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Barboriak Barboriak Barboriak Barboriak Barboriak Barboriak Barboriak Barboriak Barboriak Barborjak Barborjak Barborjak Barborjak Barborjak Barborjak Barniak Barniak Barniak Barniakova Barniakova Barniakova Bartosikova Bartoszikova Bartoszikova Bartosikova Bartoszikova Bartoszikova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Bartosova Bartoszova Bartoszova Batis Batisz Batisz Batis Batisz Batisz Batisova Batiszova Batiszova Batisova Batiszova Batiszova Batisova Batiszova Batiszova Batisova Batiszova Batiszova Batko Batko Batko Bazelides Bazelidesz Bazelidesz Bazelides Bazelidesz Bazelidesz Bazelides Bazelidesz Bazelidesz Bazelides Bazelidesz Bazelidesz Bazelides Bazelidesz Bazelidesz Bazelidesova Bazelideszova Bazelideszova Bazykova Bazykova Bazykova Becler Beczler Beczler Beczanyi Beczanyi Beczzanyi Beczanyi Beczanyi Beczzanyi Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednarova Bednarova Bednarova Bednarova Bednarova Bednarova Beladicova Beladiczova Beladiczova Beladicova Beladiczova Beladiczova Beladicova Beladiczova Beladiczova Beladicova Beladiczova Beladiczova Beladicova Beladiczova Beladiczova Beladicova Beladiczova Beladiczova Belanska Belanszka Belanszka Belicka Beliczka Beliczka Belickova Beliczkova Beliczkova Bella Bella Bella Bella Bella Bella Beloridova Beloridova Beloridova Benadicova Benadiczova Benadiczova Benca Bencza Bencza Benca Bencza Bencza Benci Benczi Benczi Benci Benczi Benczi Benci Benczi Benczi Benci Benczi Benczi Bencova Benczova Benczova Bencova Benczova Benczova Bencova Benczova Benczova Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benus Benusz Benusz Benus Benusz Benusz Benus Benusz Benusz Benusova Benuszova Benuszova Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Bercik Berczik Berczik Beres Beresz Beresz Beres Beresz Beresz Beresova Bereszova Bereszova Beresova Bereszova Bereszova Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Berko Bexova Bexova Bexova Bexova Bexova Bexova Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezak Bezakova Bezakova Bezakova Bezakova Bezakova Bezakova Bezakova Bezakova Bezakova Bezakova Bezakova Bezakova Bialek Bialek Bialek Bialek Bialek Bialek Bialek Bialek Bialek Bialek Bialek Bialek Bialek Bialek Bialek Bialekova Bialekova Bialekova Bialekova Bialekova Bialekova Bialekova Bialekova Bialekova Bielesch Bieleszh Bieleszczh Bielesch Bieleszh Bieleszczh Bielesch Bieleszh Bieleszczh Bielesch Bieleszh Bieleszczh Bielesch Bieleszh Bieleszczh Bielicky Bieliczky Bieliczky Bielicky Bieliczky Bieliczky Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielikova Bielikova Bielikova Biesova Bieszova Bieszova Biles Bilesz Bilesz Biles Bilesz Bilesz Biles Bilesz Bilesz Bilesova Bileszova Bileszova Bires Biresz Biresz Biresova Bireszova Bireszova Biresova Bireszova Bireszova Biresova Bireszova Bireszova Biresova Bireszova Bireszova Bitala Bitala Bitala Bitalova Bitalova Bitalova Bjalekova Bjalekova Bjalekova Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyj Blahyjova Blahyjova Blahyjova Blamyj Blamyj Blamyj Blaskovic Blaszkovicz Blaszkovicz Blaskovic Blaszkovicz Blaszkovicz Blaskovicova Blaszkoviczova Blaszkoviczova Bobekova Bobekova Bobekova Boborova Boborova Boborova Boborova Boborova Boborova Bodak Bodak Bodak Bodi Bodi Bodi Bodiova Bodiova Bodiova Bohac Bohacz Bohacz Bohac Bohacz Bohacz Bohumel Bohumel Bohumel Bohus Bohusz Bohusz Bohus Bohusz Bohusz Bohuslav Bohuszlav Bohuszlav Bohusova Bohuszova Bohuszova Bohusova Bohuszova Bohuszova Boldis Boldisz Boldisz Boldis Boldisz Boldisz Boldis Boldisz Boldisz Boldis Boldisz Boldisz Boldis Boldisz Boldisz Boldis Boldisz Boldisz Boldis Boldisz Boldisz Boldisova Boldiszova Boldiszova Bolenik Bolenik Bolenik Borac Boracz Boracz Borgula Borgula Borgula Borgulova Borgulova Borgulova Borgulova Borgulova Borgulova Borgulova Borgulova Borgulova Borgulova Borgulova Borgulova Borog Borog Borog Borovska Borovszka Borovszka Borovska Borovszka Borovszka Bosmann Boszmann Boszmann Bosmann Boszmann Boszmann Bosmann Boszmann Boszmann Bosmann Boszmann Boszmann Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botka Botkova Botkova Botkova Bozenik Bozenik Bozenik Branislav Braniszlav Braniszlav Braxatoris Braxatorisz Braxatorisz Brazdova Brazdova Brazdova Brcka Brczka Brczka Brckova Brczkova Brczkova Brenkus Brenkusz Brenkusz Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlik Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Brhlikova Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatka Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Briatkova Brinza Brinza Brinza Brinza Brinza Brinza Brinza Brinza Brinza Brinzova Brinzova Brinzova Brinzova Brinzova Brinzova Brunn Brunn Brunn Brunner Brunner Brunner Brunner Brunner Brunner Brunner Brunner Brunner Brunnerova Brunnerova Brunnerova Bubelinyiova Bubelinyiova Bubelinyiova Bucek Buczek Buczek Bucek Buczek Buczek Bucek Buczek Buczek Buchal Buhal Buczhal Buchal Buhal Buczhal Buchal Buhal Buczhal Bukovicova Bukoviczova Bukoviczova Bukvicka Bukviczka Bukviczka Burger Burger Burger Burian Burian Burian Burianova Burianova Burianova Burianova Burianova Burianova Bury Bury Bury Bury Bury Bury Buzalka Buzalka Buzalka Buzalkova Buzalkova Buzalkova Cabanik Czabanik Csabanik Cackova Czaczkova Csaczkova Cangar Czangar Csangar Cangar Czangar Csangar Cangarova Czangarova Csangarova Cangarova Czangarova Csangarova Cech Czeh Cseczh Cecho Czeho Cseczho Cehlar Czehlar Csehlar Cehlar Czehlar Csehlar Cehlar Czehlar Csehlar Cehlar Czehlar Csehlar Cehlar Czehlar Csehlar Cehlar Czehlar Csehlar Cehlar Czehlar Csehlar Cehlar Czehlar Csehlar Cehlar Czehlar Csehlar Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Celko Czelko Cselko Ceplak Czeplak Cseplak Ceplak Czeplak Cseplak Ceplak Czeplak Cseplak Cernaj Czernaj Csernaj Cernaj Czernaj Csernaj Cernajova Czernajova Csernajova Cernajova Czernajova Csernajova Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernanska Czernanszka Csernanszka Cernansky Czernanszky Csernanszky Cernansky Czernanszky Csernanszky Cernar Czernar Csernar Cernicka Czerniczka Cserniczka Cernicky Czerniczky Cserniczky Cervenak Czervenak Cservenak Cervenak Czervenak Cservenak Cervenova Czervenova Cservenova Cervinkova Czervinkova Cservinkova Charvatova Harvatova Csharvatova Chladna Hladna Cshladna Chladny Hladny Cshladny Chladny Hladny Cshladny Chladny Hladny Cshladny Chladny Hladny Cshladny Chladny Hladny Cshladny Chladny Hladny Cshladny Chladny Hladny Cshladny Chladny Hladny Cshladny Chladny Hladny Cshladny Chladny Hladny Cshladny Chladny Hladny Cshladny Chladny Hladny Cshladny Chlapecek Hlapeczek Cshlapeczek Chlapecek Hlapeczek Cshlapeczek Chlapecek Hlapeczek Cshlapeczek Chlapovic Hlapovicz Cshlapovicz Chlapovic Hlapovicz Cshlapovicz Chlapovic Hlapovicz Cshlapovicz Chlapovic Hlapovicz Cshlapovicz Chlebnican Hlebniczan Cshlebniczan Chlebnican Hlebniczan Cshlebniczan Chmelik Hmelik Cshmelik Chmelik Hmelik Cshmelik Chmelik Hmelik Cshmelik Chmelik Hmelik Cshmelik Chmelik Hmelik Cshmelik Chmura Hmura Cshmura Chmura Hmura Cshmura Chmura Hmura Cshmura Chmurova Hmurova Cshmurova Chmurova Hmurova Cshmurova Chmurova Hmurova Cshmurova Chmurova Hmurova Cshmurova Chovan Hovan Cshovan Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanova Hovanova Cshovanova Chren Hren Cshren Chren Hren Cshren Chren Hren Cshren Chren Hren Cshren Chren Hren Cshren Chrien Hrien Cshrien Chrien Hrien Cshrien Chrien Hrien Cshrien Chroma Hroma Cshroma Chroma Hroma Cshroma Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chromy Hromy Cshromy Chudo Hudo Cshudo Chudo Hudo Cshudo Chylova Hylova Cshylova Cibula Czibula Csibula Cibulova Czibulova Csibulova Cicak Cziczak Csiczak Cicakova Cziczakova Csiczakova Cierny Czierny Csierny Ciganek Cziganek Csiganek Ciganek Cziganek Csiganek Ciganek Cziganek Csiganek Ciganek Cziganek Csiganek Ciganek Cziganek Csiganek Cigerova Czigerova Csigerova Ciglan Cziglan Csiglan Ciglianova Cziglianova Csiglianova Cillik Czillik Csillik Cillikova Czillikova Csillikova Cillikova Czillikova Csillikova Cillikova Czillikova Csillikova Cimermanova Czimermanova Csimermanova Cimermanova Czimermanova Csimermanova Cimmermanova Czimmermanova Csimmermanova Cinkanic Czinkanicz Csinkanicz Cinkanic Czinkanicz Csinkanicz Cinkanic Czinkanicz Csinkanicz Cinkanic Czinkanicz Csinkanicz Cipkova Czipkova Csipkova Civanova Czivanova Csivanova Copikova Czopikova Csopikova Copikova Czopikova Csopikova Copikova Czopikova Csopikova Copikova Czopikova Csopikova Crcha Czrha Csrczha Crcha Czrha Csrczha Crchova Czrhova Csrczhova Csernaiova Czszernaiova Csszernaiova Cunderlikova Czunderlikova Csunderlikova Cupak Czupak Csupak Cupakova Czupakova Csupakova Cuvara Czuvara Csuvara Cuvara Czuvara Csuvara Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Danko Danko Gyanko Dankova Dankova Gyankova Dankova Dankova Gyankova Dankova Dankova Gyankova Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubner Daubner Gyaubner Daubnerova Daubnerova Gyaubnerova Daubnerova Daubnerova Gyaubnerova Daubnerova Daubnerova Gyaubnerova Daubnerova Daubnerova Gyaubnerova Daubnerova Daubnerova Gyaubnerova Daubnerova Daubnerova Gyaubnerova Daubnerova Daubnerova Gyaubnerova Daubnerova Daubnerova Gyaubnerova Daubnerova Daubnerova Gyaubnerova Daubnesova Daubneszova Gyaubneszova Davidikova Davidikova Gyavidikova Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Daxner Daxner Gyaxner Debnar Debnar Gyebnar Debnar Debnar Gyebnar Debnar Debnar Gyebnar Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarik Debnarik Gyebnarik Debnarikova Debnarikova Gyebnarikova Debnarikova Debnarikova Gyebnarikova Debnarikova Debnarikova Gyebnarikova Debnarova Debnarova Gyebnarova Derer Derer Gyerer Dobak Dobak Gyobak Dobak Dobak Gyobak Dobakova Dobakova Gyobakova Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobisova Dobiszova Gyobiszova Dobrotka Dobrotka Gyobrotka Dobrotka Dobrotka Gyobrotka Dobrotka Dobrotka Gyobrotka Dobrotkova Dobrotkova Gyobrotkova Dobrotkova Dobrotkova Gyobrotkova Dobrotkova Dobrotkova Gyobrotkova Dobrotkova Dobrotkova Gyobrotkova Dobrotkova Dobrotkova Gyobrotkova Dobrovic Dobrovicz Gyobrovicz Dobrovodsky Dobrovodszky Gyobrovodszky Dolilicova Doliliczova Gyoliliczova Dolincova Dolinczova Gyolinczova Dolinec Dolinecz Gyolinecz Dolinec Dolinecz Gyolinecz Dolinec Dolinecz Gyolinecz Dolinec Dolinecz Gyolinecz Dolinec Dolinecz Gyolinecz Dolinec Dolinecz Gyolinecz Dolinska Dolinszka Gyolinszka Dominakova Dominakova Gyominakova Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donoval Donoval Gyonoval Donovalova Donovalova Gyonovalova Douda Douda Gyouda Douda Douda Gyouda Dragunova Dragunova Gyragunova Draxler Draxler Gyraxler Drblikova Drblikova Gyrblikova Drexler Drexler Gyrexler Drexlerova Drexlerova Gyrexlerova Drexlerova Drexlerova Gyrexlerova Drienkova Drienkova Gyrienkova Drienkova Drienkova Gyrienkova Drienkova Drienkova Gyrienkova Drozd Drozd Gyrozd Drozd Drozd Gyrozd Drozd Drozd Gyrozd Drozd Drozd Gyrozd Drozd Drozd Gyrozd Drozd Drozd Gyrozd Drozd Drozd Gyrozd Drozd Drozd Gyrozd Drozd Drozd Gyrozd Drozdik Drozdik Gyrozdik Drozdova Drozdova Gyrozdova Drozdova Drozdova Gyrozdova Drozdova Drozdova Gyrozdova Ducak Duczak Gyuczak Duncek Dunczek Gyunczek Duncek Dunczek Gyunczek Dunkova Dunkova Gyunkova Duraj Duraj Gyuraj Durbak Durbak Gyurbak Durbak Durbak Gyurbak Durbak Durbak Gyurbak Durcak Durczak Gyurczak Durian Durian Gyurian Durian Durian Gyurian Durian Durian Gyurian Durian Durian Gyurian Durian Durian Gyurian Durica Duricza Gyuricza Durica Duricza Gyuricza Duricova Duriczova Gyuriczova Dusek Duszek Gyuszek Dvoncova Dvonczova Gyvonczova Dvorsky Dvorszky Gyvorszky Dzur Dzur Gyzur Dzur Dzur Gyzur Dzur Dzur Gyzur Dzurik Dzurik Gyzurik Dzurikova Dzurikova Gyzurikova Dzurova Dzurova Gyzurova Dzurova Dzurova Gyzurova Dzurova Dzurova Gyzurova Edelsberger Edelszberger Edelszberger Edelsberger Edelszberger Edelszberger Edelsberger Edelszberger Edelszberger Edelsberger Edelszberger Edelszberger Eiben Eiben Eiben Eibenova Eibenova Eibenova Eibenova Eibenova Eibenova Eibenova Eibenova Eibenova Eles Elesz Elesz Eles Elesz Elesz Eles Elesz Elesz Eles Elesz Elesz Eles Elesz Elesz Ernek Ernek Ernek Ernek Ernek Ernek Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Ertl Fabian Fabian Fabian Fajcik Fajczik Fajczik Fajcikova Fajczikova Fajczikova Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynek Faltynkova Faltynkova Faltynkova Farkas Farkasz Farkasz Farko Farko Farko Fasko Faszko Faszko Fasko Faszko Faszko Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Feben Febenova Febenova Febenova Febenova Febenova Febenova Febenova Febenova Febenova Febenova Febenova Febenova Febenova Febenova Febenova Fecko Feczko Feczko Fecko Feczko Feczko Ferencak Ferenczak Ferenczak Ferencakova Ferenczakova Ferenczakova Ferencakova Ferenczakova Ferenczakova Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferianc Feriancz Feriancz Ferianc Feriancz Feriancz Fialova Fialova Fialova Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filanda Filandova Filandova Filandova Filandova Filandova Filandova Fillo Fillo Fillo Fillova Fillova Fillova Filo Filo Filo Filo Filo Filo Filova Filova Filova Finka Finka Finka Fiserova Fiszerova Fiszerova Fiserova Fiszerova Fiszerova Fitzianova Fitzianova Fitzianova Fizik Fizik Fizik Fizik Fizik Fizik Flachbart Flahbart Flaczhbart Flachbart Flahbart Flaczhbart Flachbart Flahbart Flaczhbart Flachbart Flahbart Flaczhbart Flachbartova Flahbartova Flaczhbartova Flesko Fleszko Fleszko Flesko Fleszko Fleszko Flesko Fleszko Fleszko Flesko Fleszko Fleszko Flesko Fleszko Fleszko Flesko Fleszko Fleszko Flesko Fleszko Fleszko Flesko Fleszko Fleszko Flesko Fleszko Fleszko Flesko Fleszko Fleszko Flesko Fleszko Fleszko Fleskova Fleszkova Fleszkova Fleskova Fleszkova Fleszkova Fleskova Fleszkova Fleszkova Florovic Florovicz Florovicz Florovic Florovicz Florovicz Florovicova Floroviczova Floroviczova Fodor Fodor Fodor Fodor Fodor Fodor Fodor Fodor Fodor Fodorova Fodorova Fodorova Foltaniova Foltaniova Foltaniova Foltanova Foltanova Foltanova Forgac Forgacz Forgacz Forgac Forgacz Forgacz Forgac Forgacz Forgacz Francelova Franczelova Franczelova Frankova Frankova Frankova Frastiak Frasztiak Frasztiak Fric Fricz Fricz Fric Fricz Fricz Fric Fricz Fricz Fric Fricz Fricz Fric Fricz Fricz Friebert Friebert Friebert Friebert Friebert Friebert Friebert Friebert Friebert Friebert Friebert Friebert Friebert Friebert Friebert Friml Friml Friml Friml Friml Friml Frindtova Frindtova Frindtova Frindtova Frindtova Frindtova Frindtova Frindtova Frindtova Frohkova Frohkova Frohkova Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronk Fronkova Fronkova Fronkova Fronkova Fronkova Fronkova Fronkova Fronkova Fronkova Fronkova Fronkova Fronkova Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzon Frzonova Frzonova Frzonova Frzonova Frzonova Frzonova Frzonova Frzonova Frzonova Furdik Furdik Furdik Fusek Fuszek Fuszek Fusko Fuszko Fuszko Fusko Fuszko Fuszko Fuskov Fuszkov Fuszkov Fuskova Fuszkova Fuszkova Futak Futak Futak Futak Futak Futak Futak Futak Futak Futak Futak Futak Futak Futak Futak Futakova Futakova Futakova Fuxhoffer Fuxhoffer Fuxhoffer Fuzak Fuzak Fuzak Fuzakova Fuzakova Fuzakova Fuzakova Fuzakova Fuzakova Fuzakova Fuzakova Fuzakova Gacov Gaczov Gaczov Gacov Gaczov Gaczov Gafrik Gafrik Gafrik Gafrik Gafrik Gafrik Gafrik Gafrik Gafrik Gafrikova Gafrikova Gafrikova Gajdac Gajdacz Gajdacz Gajdac Gajdacz Gajdacz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdos Gajdosz Gajdosz Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Gajdosova Gajdoszova Gajdoszova Galadik Galadik Galadik Galambos Galambosz Galambosz Galambos Galambosz Galambosz Galambosova Galamboszova Galamboszova Gali Gali Gali Galvankova Galvankova Galvankova Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gaspar Gaszpar Gaszpar Gasparik Gaszparik Gaszparik Gasparikova Gaszparikova Gaszparikova Gasparova Gaszparova Gaszparova Gelecky Geleczky Geleczky Gergely Gergely Gergely Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gimera Gitschinska Gitszhinszka Gitszczhinszka Gitschinska Gitszhinszka Gitszczhinszka Glezgo Glezgo Glezgo Glurek Glurek Glurek Gogoliakova Gogoliakova Gogoliakova Golecka Goleczka Goleczka Golecky Goleczky Goleczky Golecky Goleczky Goleczky Golecky Goleczky Goleczky Golecky Goleczky Goleczky Golecky Goleczky Goleczky Golecky Goleczky Goleczky Golecky Goleczky Goleczky Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golha Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golhova Golianova Golianova Golianova Goral Goral Goral Goral Goral Goral Goral Goral Goral Goral Goral Goral Goral Goral Goral Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Goralova Gorbunov Gorbunov Gorbunov Gorbunov Gorbunov Gorbunov Gorbunovova Gorbunovova Gorbunovova Gorbunovova Gorbunovova Gorbunovova Gorbunovova Gorbunovova Gorbunovova Gordulic Gordulicz Gordulicz Gordulic Gordulicz Gordulicz Gordulic Gordulicz Gordulicz Gorog Gorog Gorog Gorogova Gorogova Gorogova Gorogova Gorogova Gorogova Grajciarova Grajcziarova Grajcziarova Grandarova Grandarova Grandarova Gregorova Gregorova Gregorova Gregus Gregusz Gregusz Gregus Gregusz Gregusz Gregus Gregusz Gregusz Gregus Gregusz Gregusz Greguss Greguszsz Greguszsz Grellneth Grellneth Grellneth Grellneth Grellneth Grellneth Grellnethova Grellnethova Grellnethova Grellnethova Grellnethova Grellnethova Grendarova Grendarova Grendarova Grendarova Grendarova Grendarova Gresko Greszko Greszko Gretsch Gretszh Gretszczh Gretsch Gretszh Gretszczh Gretschova Gretszhova Gretszczhova Gretschova Gretszhova Gretszczhova Gretschova Gretszhova Gretszczhova Gretschova Gretszhova Gretszczhova Gretsh Gretszh Gretszh Grollmusova Grollmuszova Grollmuszova Gromllusova Gromlluszova Gromlluszova Grosaft Groszaft Groszaft Grosch Groszh Groszczh Grosch Groszh Groszczh Grosch Groszh Groszczh Grosch Groszh Groszczh Grosch Groszh Groszczh Groschova Groszhova Groszczhova Groschova Groszhova Groszczhova Grosmann Groszmann Groszmann Grossman Groszszman Groszszman Grossmann Groszszmann Groszszmann Grossmann Groszszmann Groszszmann Grossmann Groszszmann Groszszmann Grossmann Groszszmann Groszszmann Grossmann Groszszmann Groszszmann Grossmann Groszszmann Groszszmann Grossmann Groszszmann Groszszmann Grossmannova Groszszmannova Groszszmannova Grossmannova Groszszmannova Groszszmannova Guban Guban Guban Gubanova Gubanova Gubanova Gubanova Gubanova Gubanova Gumancik Gumanczik Gumanczik Gunther Gunther Gunther Guntherova Guntherova Guntherova Guntler Guntler Guntler Gyurek Gyurek Gyurek Habanik Habanik Habanik Habanik Habanik Habanik Hakel Hakel Hakel Halamova Halamova Halamova Halir Halir Halir Halir Halir Halir Halir Halir Halir Halir Halir Halir Hamitouche Hamitouhe Hamitouczhe Han Han Han Han Han Han Han Han Han Hanak Hanak Hanak Hanak Hanak Hanak Hanak Hanak Hanak Hanakova Hanakova Hanakova Hanakova Hanakova Hanakova Hanula Hanula Hanula Hanus Hanusz Hanusz Hanus Hanusz Hanusz Hanus Hanusz Hanusz Hanuska Hanuszka Hanuszka Hanuska Hanuszka Hanuszka Hanuska Hanuszka Hanuszka Hanuska Hanuszka Hanuszka Hanuskova Hanuszkova Hanuszkova Haraga Haraga Haraga Haraga Haraga Haraga Haragova Haragova Haragova Harmanova Harmanova Harmanova Hascic Haszczicz Haszczicz Hascic Haszczicz Haszczicz Hasko Haszko Haszko Hasko Haszko Haszko Hasko Haszko Haszko Hasko Haszko Haszko Hasko Haszko Haszko Hasko Haszko Haszko Haskova Haszkova Haszkova Haurik Haurik Haurik Haurik Haurik Haurik Haurikova Haurikova Haurikova Havran Havran Havran Havrancikova Havranczikova Havranczikova Havrik Havrik Havrik Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Hejtmanek Henlel Henlel Henlel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzel Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Henzelova Herchlova Herhlova Herczhlova Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Heriban Herich Herih Hericzh Herman Herman Herman Heugerova Heugerova Heugerova Hikl Hikl Hikl Hirschner Hirszhner Hirszczhner Hirschner Hirszhner Hirszczhner Hirschner Hirszhner Hirszczhner Hirschner Hirszhner Hirszczhner Hirschner Hirszhner Hirszczhner Hirschner Hirszhner Hirszczhner Hirschner Hirszhner Hirszczhner Hirschnerova Hirszhnerova Hirszczhnerova Hirschnerova Hirszhnerova Hirszczhnerova Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavac Hlavacz Hlavacz Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Hodrussky Hodruszszky Hodruszszky Hodrussky Hodruszszky Hodruszszky Hodrussky Hodruszszky Hodruszszky Hodul Hodul Hodul Hodul Hodul Hodul Hodulova Hodulova Hodulova Hodulova Hodulova Hodulova Hoffmanova Hoffmanova Hoffmanova Hoger Hoger Hoger Hogh Hogh Hogh Hoghova Hoghova Hoghova Hoghova Hoghova Hoghova Holic Holicz Holicz Holic Holicz Holicz Holic Holicz Holicz Holic Holicz Holicz Holickova Holiczkova Holiczkova Holicova Holiczova Holiczova Holicova Holiczova Holiczova Holik Holik Holik Holik Holik Holik Holla Holla Holla Holosova Holoszova Holoszova Homola Homola Homola Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Hora Horniak Horniak Horniak Horniak Horniak Horniak Horniak Horniak Horniak Horniak Horniak Horniak Horniakova Horniakova Horniakova Horska Horszka Horszka Horvat Horvat Horvat Horvat Horvat Horvat Horvat Horvat Horvat Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvath Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Horvathova Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hotel Hozova Hozova Hozova Hrabina Hrabina Hrabina Hrabinova Hrabinova Hrabinova Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovska Hrabovszka Hrabovszka Hrabovsky Hrabovszky Hrabovszky Hrasko Hraszko Hraszko Hrasko Hraszko Hraszko Hraskova Hraszkova Hraszkova Hrcka Hrczka Hrczka Hrcka Hrczka Hrczka Hrcka Hrczka Hrczka Hribikova Hribikova Hribikova Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hric Hricz Hricz Hricova Hriczova Hriczova Hricova Hriczova Hriczova Hricova Hriczova Hriczova Hricova Hriczova Hriczova Hricova Hriczova Hriczova Hrin Hrin Hrin Hrmo Hrmo Hrmo Hrmo Hrmo Hrmo Hrmova Hrmova Hrmova Hrmova Hrmova Hrmova Hrnciar Hrncziar Hrncziar Hromadkova Hromadkova Hromadkova Hromadova Hromadova Hromadova Hromadova Hromadova Hromadova Hroncek Hronczek Hronczek Hroncek Hronczek Hronczek Hronco Hronczo Hronczo Hroncova Hronczova Hronczova Hroncova Hronczova Hronczova Hroncova Hronczova Hronczova Hruz Hruz Hruz Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruza Hruzova Hruzova Hruzova Hruzova Hruzova Hruzova Hubert Hubert Hubert Hudakova Hudakova Hudakova Hudecova Hudeczova Hudeczova Hulala Hulala Hulala Hulvarova Hulvarova Hulvarova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkova Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutkra Hutyra Hutyra Hutyra Hutyra Hutyra Hutyra Hutyra Hutyra Hutyra Hutyra Hutyra Hutyra Ignac Ignacz Ignacz Igor Igor Igor Igor Igor Igor Igor Igor Igor Igor Igor Igor Igor Igor Igor Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihring Ihringova Ihringova Ihringova Ihringova Ihringova Ihringova Ihringova Ihringova Ihringova Indro Indro Indro Indro Indro Indro Indrova Indrova Indrova Indrova Indrova Indrova Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ing Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivana Ivana Ivana Ivana Ivana Ivana Ivanatrans Ivanatransz Ivanatransz Ivanic Ivanicz Ivanicz Ivanic Ivanicz Ivanicz Ivanic Ivanicz Ivanicz Ivanicova Ivaniczova Ivaniczova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Izak Izak Izak Izak Izak Izak Izakova Izakova Izakova Jach Jah Jaczh Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jances Janczesz Janczesz Janciova Jancziova Jancziova Janciova Jancziova Jancziova Janco Janczo Janczo Janco Janczo Janczo Janco Janczo Janczo Janco Janczo Janczo Janco Janczo Janczo Janeckova Janeczkova Janeczkova Jankejeova Jankejeova Jankejeova Janoska Janoszka Janoszka Janoskova Janoszkova Janoszkova Janoskova Janoszkova Janoszkova Janovska Janovszka Janovszka Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Janovsky Janovszky Janovszky Jansik Janszik Janszik Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jasenska Jaszenszka Jaszenszka Jasenska Jaszenszka Jaszenszka Jasensky Jaszenszky Jaszenszky Jedlicka Jedliczka Jedliczka Jedlickova Jedliczkova Jedliczkova Jedlickova Jedliczkova Jedliczkova Jesensky Jeszenszky Jeszenszky Jevosova Jevoszova Jevoszova Job Job Job Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokel Jokelova Jokelova Jokelova Jokelova Jokelova Jokelova Joska Joszka Joszka Joska Joszka Joszka Joska Joszka Joszka Joska Joszka Joszka Joska Joszka Joszka Joska Joszka Joszka Joska Joszka Joszka Joska Joszka Joszka Joskova Joszkova Joszkova Joskova Joszkova Joszkova Joskova Joszkova Joszkova Joskova Joszkova Joszkova Joskova Joszkova Joszkova Joskova Joszkova Joszkova Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozkova Jozkova Jozkova Juhas Juhasz Juhasz Juhasz Juhasz Juhaszz Juhaszova Juhaszova Juhaszzova Julius Juliusz Juliusz Julius Juliusz Juliusz Junas Junasz Junasz Junas Junasz Junasz Junasova Junaszova Junaszova Juracek Juraczek Juraczek Juracek Juraczek Juraczek Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Juraj Jurancik Juranczik Juranczik Jurancik Juranczik Juranczik Jurco Jurczo Jurczo Jurco Jurczo Jurczo Jurcova Jurczova Jurczova Juricek Juriczek Juriczek Jurickova Juriczkova Juriczkova Jurisova Juriszova Juriszova Kaan Kaan Kaan Kaan Kaan Kaan Kaan Kaan Kaan Kaan Kaan Kaan Kaan Kaan Kaan Kajanova Kajanova Kajanova Kamenska Kamenszka Kamenszka Kamensky Kamenszky Kamenszky Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kan Kancko Kanczko Kanczko Kancko Kanczko Kanczko Kancko Kanczko Kanczko Kanckova Kanczkova Kanczkova Kanova Kanova Kanova Kanova Kanova Kanova Kanova Kanova Kanova Kanova Kanova Kanova Kanova Kanova Kanova Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kapsdorfer Kapszdorfer Kapszdorfer Kapso Kapszo Kapszo Kapso Kapszo Kapszo Kapso Kapszo Kapszo Kapsova Kapszova Kapszova Kapsova Kapszova Kapszova Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Kapustova Kapusztova Kapusztova Karacsony Karaczszony Karaczszony Karacsony Karaczszony Karaczszony Karaska Karaszka Karaszka Karol Karol Karol Karol Karol Karol Karol Karol Karol Karoly Karoly Karoly Karrach Karrah Karraczh Karrach Karrah Karraczh Karvas Karvasz Karvasz Karvas Karvasz Karvasz Kasiar Kasziar Kasziar Kasiar Kasziar Kasziar Kasik Kaszik Kaszik Kassa Kaszsza Kaszsza Kassova Kaszszova Kaszszova Kastier Kasztier Kasztier Kastier Kasztier Kasztier Kastierova Kasztierova Kasztierova Kastierova Kasztierova Kasztierova Kasza Kasza Kaszza Kaszova Kaszova Kaszzova Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Katarina Kaunova Kaunova Kaunova Kelement Kelement Kelement Keriova Keriova Keriova Keriova Keriova Keriova Keriova Keriova Keriova Kirka Kirka Kirka Kirka Kirka Kirka Kirka Kirka Kirka Kislinger Kiszlinger Kiszlinger Kislinger Kiszlinger Kiszlinger Kislingerova Kiszlingerova Kiszlingerova Klastova Klasztova Klasztova Kleinova Kleinova Kleinova Klemm Klemm Klemm Kliman Kliman Kliman Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klimek Klincak Klinczak Klinczak Klobusicka Klobusziczka Klobusziczka Klobusicka Klobusziczka Klobusziczka Klobusicky Klobusziczky Klobusziczky Klopan Klopan Klopan Klouda Klouda Klouda Klouda Klouda Klouda Klub Klub Klub Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmet Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Kmetova Knalko Knalko Knalko Knalko Knalko Knalko Knalko Knalko Knalko Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knapp Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazko Knazkova Knazkova Knazkova Knilnica Knilnicza Knilnicza Knilnica Knilnicza Knilnicza Knitlova Knitlova Knitlova Knitlova Knitlova Knitlova Kocka Koczka Koczka Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohut Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Kohutova Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Koka Kokles Koklesz Koklesz Kokles Koklesz Koklesz Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollar Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Kollarova Koluch Koluh Koluczh Koluch Koluh Koluczh Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Komora Koncok Konczok Konczok Koncok Konczok Konczok Koncokova Konczokova Konczokova Kondel Kondel Kondel Kondel Kondel Kondel Kondel Kondel Kondel Kondel Kondel Kondel Kondra Kondra Kondra Konopkova Konopkova Konopkova Konopkova Konopkova Konopkova Konopkova Konopkova Konopkova Konoradska Konoradszka Konoradszka Konoradska Konoradszka Konoradszka Konoradsky Konoradszky Konoradszky Konoradsky Konoradszky Konoradszky Kopcan Kopczan Kopczan Kopecky Kopeczky Kopeczky Kopecky Kopeczky Kopeczky Kopecky Kopeczky Kopeczky Kopecky Kopeczky Kopeczky Kopecky Kopeczky Kopeczky Kopkas Kopkasz Kopkasz Kopkas Kopkasz Kopkasz Kopkas Kopkasz Kopkasz Kopkasova Kopkaszova Kopkaszova Koppl Koppl Koppl Koppl Koppl Koppl Koppl Koppl Koppl Koppl Koppl Koppl Kopplova Kopplova Kopplova Kopplova Kopplova Kopplova Koppz Koppz Koppz Korcek Korczek Korczek Koren Koren Koren Koren Koren Koren Korenova Korenova Korenova Korienek Korienek Korienek Kormanak Kormanak Kormanak Kormoczyova Kormoczyova Kormoczzyova Koros Korosz Korosz Koros Korosz Korosz Korsch Korszh Korszczh Korsch Korszh Korszczh Korsch Korszh Korszczh Kosec Koszecz Koszecz Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kostik Kosztik Kosztik Kostik Kosztik Kosztik Kostik Kosztik Kosztik Kostikova Kosztikova Kosztikova Kostikova Kosztikova Kosztikova Kostolani Kosztolani Kosztolani Kostova Kosztova Kosztova Kostova Kosztova Kosztova Kostrian Kosztrian Kosztrian Kostrian Kosztrian Kosztrian Kostrian Kosztrian Kosztrian Kostrian Kosztrian Kosztrian Kostrian Kosztrian Kosztrian Kostrianova Kosztrianova Kosztrianova Kotlarik Kotlarik Kotlarik Kotlarikova Kotlarikova Kotlarikova Kotlarikova Kotlarikova Kotlarikova Kotlarikova Kotlarikova Kotlarikova Kotschnerova Kotszhnerova Kotszczhnerova Kotschnerova Kotszhnerova Kotszczhnerova Kotschnerova Kotszhnerova Kotszczhnerova Kotschnerova Kotszhnerova Kotszczhnerova Kotschnerova Kotszhnerova Kotszczhnerova Kotschnerova Kotszhnerova Kotszczhnerova Kotschnerova Kotszhnerova Kotszczhnerova Kotschnerova Kotszhnerova Kotszczhnerova Kotschnerova Kotszhnerova Kotszczhnerova Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kozmicka Kozmiczka Kozmiczka Kozmil Kozmil Kozmil Kozuch Kozuh Kozuczh Kozuch Kozuh Kozuczh Kozuch Kozuh Kozuczh Kozuchova Kozuhova Kozuczhova Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kracalova Kraczalova Kraczalova Kracalova Kraczalova Kraczalova Krajci Krajczi Krajczi Krajci Krajczi Krajczi Krajci Krajczi Krajczi Krajci Krajczi Krajczi Krajci Krajczi Krajczi Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajcikova Krajczikova Krajczikova Krajcikova Krajczikova Krajczikova Krajcikova Krajczikova Krajczikova Krajcikova Krajczikova Krajczikova Krajcikova Krajczikova Krajczikova Krajcikova Krajczikova Krajczikova Krajciova Krajcziova Krajcziova Krajciova Krajcziova Krajcziova Krajciova Krajcziova Krajcziova Krajcovicova Krajczoviczova Krajczoviczova Krajcovicova Krajczoviczova Krajczoviczova Kral Kral Kral Kral Kral Kral Kral Kral Kral Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralik Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kralikova Kramerova Kramerova Kramerova Kratochvilova Kratohvilova Kratoczhvilova Kraus Krausz Krausz Krausova Krauszova Krauszova Krausova Krauszova Krauszova Krausova Krauszova Krauszova Krausova Krauszova Krauszova Krcmarik Krczmarik Krczmarik Kreihansel Kreihanszel Kreihanszel Kremenova Kremenova Kremenova Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Kremnicka Kremniczka Kremniczka Krenko Krenko Krenko Krieger Krieger Krieger Krieger Krieger Krieger Kriegerova Kriegerova Kriegerova Kril Kril Kril Kril Kril Kril Kril Kril Kril Kril Kril Kril Kril Kril Kril Krist Kriszt Kriszt Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Krivanek Krivanek Krivanek Kriz Kriz Kriz Kriz Kriz Kriz Kriz Kriz Kriz Kriz Kriz Kriz Krnac Krnacz Krnacz Krnacova Krnaczova Krnaczova Krnacova Krnaczova Krnaczova Krska Krszka Krszka Krskova Krszkova Krszkova Krulic Krulicz Krulicz Krulic Krulicz Krulicz Kruzliakova Kruzliakova Kruzliakova Kruzlicova Kruzliczova Kruzliczova Kryzlova Kryzlova Kryzlova Kubas Kubasz Kubasz Kubas Kubasz Kubasz Kubasiak Kubasziak Kubasziak Kubasiak Kubasziak Kubasziak Kubasiak Kubasziak Kubasziak Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubik Kubis Kubisz Kubisz Kubisch Kubiszh Kubiszczh Kubisch Kubiszh Kubiszczh Kubisova Kubiszova Kubiszova Kucera Kuczera Kuczera Kucera Kuczera Kuczera Kucerova Kuczerova Kuczerova Kucharik Kuharik Kuczharik Kudela Kudela Kudela Kukuckova Kukuczkova Kukuczkova Kulina Kulina Kulina Kunay Kunay Kunay Kunay Kunay Kunay Kuncova Kunczova Kunczova Kunstar Kunsztar Kunsztar Kunstarova Kunsztarova Kunsztarova Kunstarova Kunsztarova Kunsztarova Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kupka Kuracina Kuraczina Kuraczina Kuracina Kuraczina Kuraczina Kuracina Kuraczina Kuraczina Kuracinova Kuraczinova Kuraczinova Kurcik Kurczik Kurczik Kurcik Kurczik Kurczik Kurcik Kurczik Kurczik Kuric Kuricz Kuricz Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurka Kurtik Kurtik Kurtik Kuruc Kurucz Kurucz Kuruc Kurucz Kurucz Kuruc Kurucz Kurucz Kurucova Kuruczova Kuruczova Kurucova Kuruczova Kuruczova Kuzma Kuzma Kuzma Kuzmicka Kuzmiczka Kuzmiczka Kuzmicky Kuzmiczky Kuzmiczky Kuzmicky Kuzmiczky Kuzmiczky Kuzmicky Kuzmiczky Kuzmiczky Kuzmicky Kuzmiczky Kuzmiczky Kuzmin Kuzmin Kuzmin Kuzmin Kuzmin Kuzmin Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzminova Kuzmova Kuzmova Kuzmova Kuzmova Kuzmova Kuzmova Kvietkova Kvietkova Kvietkova Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvietok Kvoriak Kvoriak Kvoriak Kysel Kyszel Kyszel Kysel Kyszel Kyszel Kysel Kyszel Kyszel Kyselica Kyszelicza Kyszelicza Kyselicova Kyszeliczova Kyszeliczova Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lacko Laczko Lyaczko Lackova Laczkova Lyaczkova Lackova Laczkova Lyaczkova Lackova Laczkova Lyaczkova Lackova Laczkova Lyaczkova Lackova Laczkova Lyaczkova Lackova Laczkova Lyaczkova Lahky Lahky Lyahky Lakatos Lakatosz Lyakatosz Lalo Lalo Lyalo Lalo Lalo Lyalo Lalova Lalova Lyalova Lamos Lamosz Lyamosz Lamosova Lamoszova Lyamoszova Lamperova Lamperova Lyamperova Lancaric Lanczaricz Lyanczaricz Lancko Lanczko Lyanczko Lancko Lanczko Lyanczko Lancko Lanczko Lyanczko Lancko Lanczko Lyanczko Lancko Lanczko Lyanczko Lanyiova Lanyiova Lyanyiova Lasak Laszak Lyaszak Lauko Lauko Lyauko Lauko Lauko Lyauko Lauko Lauko Lyauko Laukova Laukova Lyaukova Laukova Laukova Lyaukova Laukova Laukova Lyaukova Laukova Laukova Lyaukova Launosova Launoszova Lyaunoszova Lavko Lavko Lyavko Lavrik Lavrik Lyavrik Lavrik Lavrik Lyavrik Lecko Leczko Lyeczko Leckova Leczkova Lyeczkova Legath Legath Lyegath Legath Legath Lyegath Legath Legath Lyegath Legath Legath Lyegath Lehotska Lehotszka Lyehotszka Lehotska Lehotszka Lyehotszka Lehotska Lehotszka Lyehotszka Leitner Leitner Lyeitner Lenart Lenart Lyenart Lenartova Lenartova Lyenartova Lestach Lesztah Lyesztaczh Lestansky Lesztanszky Lyesztanszky Lestianska Lesztianszka Lyesztianszka Lestiansky Lesztianszky Lyesztianszky Lestiansky Lesztianszky Lyesztianszky Lestiansky Lesztianszky Lyesztianszky Letrikova Letrikova Lyetrikova Letrikova Letrikova Lyetrikova Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichner Lihner Lyiczhner Lichnerova Lihnerova Lyiczhnerova Lichtner Lihtner Lyiczhtner Lichtner Lihtner Lyiczhtner Lichtner Lihtner Lyiczhtner Lichtner Lihtner Lyiczhtner Lichtner Lihtner Lyiczhtner Lichtner Lihtner Lyiczhtner Lichtner Lihtner Lyiczhtner Lichtner Lihtner Lyiczhtner Lichtner Lihtner Lyiczhtner Lichtnerova Lihtnerova Lyiczhtnerova Lichtnerova Lihtnerova Lyiczhtnerova Lichtnerova Lihtnerova Lyiczhtnerova Licko Liczko Lyiczko Lickova Liczkova Lyiczkova Lieskovec Lieszkovecz Lyieszkovecz Lietava Lietava Lyietava Lietava Lietava Lyietava Lietava Lietava Lyietava Lietava Lietava Lyietava Lietava Lietava Lyietava Lietava Lietava Lyietava Lietava Lietava Lyietava Lintnerova Lintnerova Lyintnerova Liptak Liptak Lyiptak Liptak Liptak Lyiptak Liptak Liptak Lyiptak Liptak Liptak Lyiptak Liptakova Liptakova Lyiptakova Liptay Liptay Lyiptay Littrich Littrih Lyittriczh Littrich Littrih Lyittriczh Lokarova Lokarova Lyokarova Lonkova Lonkova Lyonkova Lorinc Lorincz Lyorincz Lorincova Lorinczova Lyorinczova Lorincova Lorinczova Lyorinczova Ludik Ludik Lyudik Ludik Ludik Lyudik Ludikova Ludikova Lyudikova Ludikova Ludikova Lyudikova Ludikova Ludikova Lyudikova Lukac Lukacz Lyukacz Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptak Luptak Lyuptak Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luptakova Luptakova Lyuptakova Luther Luther Lyuther Luther Luther Lyuther Luther Luther Lyuther Luther Luther Lyuther Luther Luther Lyuther Luther Luther Lyuther Luther Luther Lyuther Luther Luther Lyuther Lycius Lycziusz Lyycziusz Lysek Lyszek Lyyszek Lysek Lyszek Lyyszek Lysekova Lyszekova Lyyszekova Lysekova Lyszekova Lyyszekova Macek Maczek Maczek Macelova Maczelova Maczelova Macelova Maczelova Maczelova Macelova Maczelova Maczelova Macko Maczko Maczko Macko Maczko Maczko Maduda Maduda Maduda Maduda Maduda Maduda Maduda Maduda Maduda Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magat Magatova Magatova Magatova Magatova Magatova Magatova Magula Magula Magula Majekova Majekova Majekova Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majer Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerova Majerska Majerszka Majerszka Majerska Majerszka Majerszka Majerska Majerszka Majerszka Majersky Majerszky Majerszky Majersky Majerszky Majerszky Majersky Majerszky Majerszky Majik Majik Majik Majik Majik Majik Majik Majik Majik Majik Majik Majik Majikova Majikova Majikova Majlis Majlisz Majlisz Majlis Majlisz Majlisz Majlis Majlisz Majlisz Majlis Majlisz Majlisz Majlis Majlisz Majlisz Majlis Majlisz Majlisz Majlisova Majliszova Majliszova Majlisova Majliszova Majliszova Majorossy Majoroszszy Majoroszszy Majorossy Majoroszszy Majoroszszy Majorossyova Majoroszszyova Majoroszszyova Makovnik Makovnik Makovnik Makovnikova Makovnikova Makovnikova Makovnikova Makovnikova Makovnikova Makvekova Makvekova Makvekova Makvekova Makvekova Makvekova Malach Malah Malaczh Malachovsky Malahovszky Malaczhovszky Malcek Malczek Malczek Malcek Malczek Malczek Malcekova Malczekova Malczekova Malik Malik Malik Malis Malisz Malisz Malis Malisz Malisz Malis Malisz Malisz Malis Malisz Malisz Malis Malisz Malisz Malis Malisz Malisz Malisova Maliszova Maliszova Malisova Maliszova Maliszova Malisova Maliszova Maliszova Malisova Maliszova Maliszova Mankosova Mankoszova Mankoszova Marcekova Marczekova Marczekova Marcinek Marczinek Marczinek Marcinekova Marczinekova Marczinekova Marholdova Marholdova Marholdova Marianik Marianik Marianik Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Markos Markosz Markosz Markosova Markoszova Markoszova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Martincekova Martinczekova Martinczekova Martincova Martinczova Martinczova Martinec Martinecz Martinecz Matejovsky Matejovszky Matejovszky Matka Matka Matka Matlo Matlo Matlo Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matulik Matuska Matuszka Matuszka Matuska Matuszka Matuszka Matuska Matuszka Matuszka Matuska Matuszka Matuszka Matuska Matuszka Matuszka Matuska Matuszka Matuszka Matuska Matuszka Matuszka Matuska Matuszka Matuszka Matuska Matuszka Matuszka Matuska Matuszka Matuszka Matuska Matuszka Matuszka Matuskova Matuszkova Matuszkova Matuskova Matuszkova Matuszkova Matuskova Matuszkova Matuszkova Matuskova Matuszkova Matuszkova Matuskova Matuszkova Matuszkova Matuskova Matuszkova Matuszkova Mauritzova Mauritzova Mauritzova Mazorova Mazorova Mazorova Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazur Mazurek Mazurek Mazurek Mazurek Mazurek Mazurek Mazurek Mazurek Mazurek Mazurek Mazurek Mazurek Mazurekova Mazurekova Mazurekova Mazurikova Mazurikova Mazurikova Mazurkova Mazurkova Mazurkova Mazurova Mazurova Mazurova Mazurova Mazurova Mazurova Mecele Meczele Meczele Mecele Meczele Meczele Mecele Meczele Meczele Mecele Meczele Meczele Mecele Meczele Meczele Mecelova Meczelova Meczelova Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Medla Mednansky Mednanszky Mednanszky Mednansky Mednanszky Mednanszky Mednansky Mednanszky Mednanszky Mednansky Mednanszky Mednanszky Mednansky Mednanszky Mednanszky Mednansky Mednanszky Mednanszky Mednansky Mednanszky Mednanszky Mednansky Mednanszky Mednanszky Medvecky Medveczky Medveczky Medved Medved Medved Melar Melar Melar Melar Melar Melar Melarova Melarova Melarova Melarova Melarova Melarova Melarova Melarova Melarova Melarova Melarova Melarova Melarova Melarova Melarova Melcer Melczer Melczer Melcer Melczer Melczer Melcer Melczer Melczer Melcer Melczer Melczer Melcer Melczer Melczer Melcerova Melczerova Melczerova Mello Mello Mello Mellova Mellova Mellova Mellova Mellova Mellova Mendel Mendel Mendel Mesik Meszik Meszik Mesik Meszik Meszik Mesik Meszik Meszik Mesikova Meszikova Meszikova Mesikova Meszikova Meszikova Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Miartus Miartusz Miartusz Miartus Miartusz Miartusz Miartus Miartusz Miartusz Michalcik Mihalczik Miczhalczik Michalcik Mihalczik Miczhalczik Michalech Mihaleh Miczhaleczh Michalech Mihaleh Miczhaleczh Michalechova Mihalehova Miczhaleczhova Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalidesova Mihalideszova Miczhalideszova Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalka Mihalka Miczhalka Michalkova Mihalkova Miczhalkova Micheleova Miheleova Miczheleova Micincova Miczinczova Miczinczova Micincova Miczinczova Miczinczova Micinec Miczinecz Miczinecz Micinec Miczinecz Miczinecz Micinec Miczinecz Miczinecz Micinec Miczinecz Miczinecz Micinec Miczinecz Miczinecz Mico Miczo Miczo Miertus Miertusz Miertusz Miertus Miertusz Miertusz Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Mihalova Miklosikova Mikloszikova Mikloszikova Miklosovic Mikloszovicz Mikloszovicz Miklosovic Mikloszovicz Mikloszovicz Miklosovic Mikloszovicz Mikloszovicz Miklosovic Mikloszovicz Mikloszovicz Miklosovic Mikloszovicz Mikloszovicz Miklosovic Mikloszovicz Mikloszovicz Miklosovicova Mikloszoviczova Mikloszoviczova Miklosovicova Mikloszoviczova Mikloszoviczova Miklova Miklova Miklova Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Miko Mikolikova Mikolikova Mikolikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikova Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Milcik Milczik Milczik Milcik Milczik Milczik Milicevic Miliczevicz Miliczevicz Minichova Minihova Miniczhova Minka Minka Minka Minkova Minkova Minkova Minkova Minkova Minkova Misik Miszik Miszik Misik Miszik Miszik Misikova Miszikova Miszikova Miskoci Miszkoczi Miszkoczi Miskociova Miszkocziova Miszkocziova Mist Miszt Miszt Mist Miszt Miszt Mist Miszt Miszt Mist Miszt Miszt Mist Miszt Miszt Mistrik Misztrik Misztrik Mistrik Misztrik Misztrik Mistrik Misztrik Misztrik Mistrik Misztrik Misztrik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarik Mlynarikova Mlynarikova Mlynarikova Mlyncok Mlynczok Mlynczok Mnich Mnih Mniczh Mnich Mnih Mniczh Mocik Moczik Moczik Mocik Moczik Moczik Mocikova Moczikova Moczikova Modrianska Modrianszka Modrianszka Modriansky Modrianszky Modrianszky Modriansky Modrianszky Modrianszky Modriansky Modrianszky Modrianszky Mojliska Mojliszka Mojliszka Mojliska Mojliszka Mojliszka Mojziska Mojziszka Mojziszka Mokrosova Mokroszova Mokroszova Mokrosova Mokroszova Mokroszova Molnar Molnar Molnar Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moravcikova Moravczikova Moravczikova Moravcikova Moravczikova Moravczikova Moravcikova Moravczikova Moravczikova Moro Moro Moro Morvaj Morvaj Morvaj Morvaj Morvaj Morvaj Morvaj Morvaj Morvaj Morvaj Morvaj Morvaj Morvajova Morvajova Morvajova Motyckova Motyczkova Motyczkova Mozik Mozik Mozik Muranova Muranova Muranova Murgac Murgacz Murgacz Murgac Murgacz Murgacz Murgac Murgacz Murgacz Murgac Murgacz Murgacz Murgacova Murgaczova Murgaczova Murgacova Murgaczova Murgaczova Murgacova Murgaczova Murgaczova Murgacova Murgaczova Murgaczova Murgacova Murgaczova Murgaczova Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgas Murgasz Murgasz Murgasova Murgaszova Murgaszova Murgasova Murgaszova Murgaszova Murgasova Murgaszova Murgaszova Murgasova Murgaszova Murgaszova Murgasova Murgaszova Murgaszova Murgasova Murgaszova Murgaszova Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnansky Mutnanszky Mutnanszky Mutnasky Mutnaszky Mutnaszky Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Muzik Nagy Nagy Nyagy Nagyova Nagyova Nyagyova Nagyova Nagyova Nyagyova Namesna Nameszna Nyameszna Namesny Nameszny Nyameszny Namestny Namesztny Nyamesztny Narolna Narolna Nyarolna Narozny Narozny Nyarozny Narozny Narozny Nyarozny Narozny Narozny Nyarozny Narozny Narozny Nyarozny Narozny Narozny Nyarozny Narozny Narozny Nyarozny Necpal Neczpal Nyeczpal Necpalova Neczpalova Nyeczpalova Neger Neger Nyeger Neger Neger Nyeger Neger Neger Nyeger Neger Neger Nyeger Neger Neger Nyeger Neger Neger Nyeger Nemcek Nemczek Nyemczek Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcok Nemczok Nyemczok Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Nemcokova Nemczokova Nyemczokova Nemcova Nemczova Nyemczova Nemcova Nemczova Nyemczova Nemcova Nemczova Nyemczova Nemcova Nemczova Nyemczova Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Nemec Nemecz Nyemecz Nemeckay Nemeczkay Nyemeczkay Nemeskurthyova Nemeszkurthyova Nyemeszkurthyova Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschl Neuszhl Nyeuszczhl Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Neuschlova Neuszhlova Nyeuszczhlova Ney Ney Nyey Neyova Neyova Nyeyova Neyova Neyova Nyeyova Neyova Neyova Nyeyova Neyova Neyova Nyeyova Nikles Niklesz Nyiklesz Nikles Niklesz Nyiklesz Novakova Novakova Nyovakova Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novodomec Novodomecz Nyovodomecz Novotna Novotna Nyovotna Novotna Novotna Nyovotna Novotna Novotna Nyovotna Novotna Novotna Nyovotna Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Novotny Novotny Nyovotny Obertik Obertik Obertik Obertikova Obertikova Obertikova Obertikova Obertikova Obertikova Obrocian Obroczian Obroczian Ochtinska Ohtinszka Oczhtinszka Oetras Oetrasz Oetrasz Ogurcak Ogurczak Ogurczak Ohurniak Ohurniak Ohurniak Ohurniak Ohurniak Ohurniak Ohurniakova Ohurniakova Ohurniakova Okuliar Okuliar Okuliar Okuliar Okuliar Okuliar Okuliar Okuliar Okuliar Okuliar Okuliar Okuliar Okuliarova Okuliarova Okuliarova Okuliarova Okuliarova Okuliarova Okuliarova Okuliarova Okuliarova Olbricht Olbriht Olbriczht Olbricht Olbriht Olbriczht Olecky Oleczky Oleczky Oles Olesz Olesz Oles Olesz Olesz Ondo Ondo Ondo Ondova Ondova Ondova Ondrej Ondrej Ondrej Ondrejova Ondrejova Ondrejova Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Orenac Orenacz Orenacz Orlicky Orliczky Orliczky Orlicky Orliczky Orliczky Ormandik Ormandik Ormandik Orsagh Orszagh Orszagh Osus Oszusz Oszusz Osus Oszusz Oszusz Osus Oszusz Oszusz Osus Oszusz Oszusz Osus Oszusz Oszusz Osus Oszusz Oszusz Osus Oszusz Oszusz Osus Oszusz Oszusz Osus Oszusz Oszusz Osus Oszusz Oszusz Osus Oszusz Oszusz Osvald Oszvald Oszvald Osvald Oszvald Oszvald Osvald Oszvald Oszvald Osvald Oszvald Oszvald Osvald Oszvald Oszvald Osvald Oszvald Oszvald Osvald Oszvald Oszvald Osvald Oszvald Oszvald Osvald Oszvald Oszvald Osvald Oszvald Oszvald Osvald Oszvald Oszvald Osvaldova Oszvaldova Oszvaldova Oswald Oszwald Oszwald Oswald Oszwald Oszwald Oswald Oszwald Oszwald Oswald Oszwald Oszwald Oswald Oszwald Oszwald Oswald Oszwald Oszwald Oswaldova Oszwaldova Oszwaldova Oswaldova Oszwaldova Oszwaldova Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnik Pahnik Paczhnik Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachnikova Pahnikova Paczhnikova Pachrik Pahrik Paczhrik Pacova Paczova Paczova Pajerska Pajerszka Pajerszka Pajerska Pajerszka Pajerszka Pajung Pajung Pajung Pajunk Pajunk Pajunk Pajunk Pajunk Pajunk Pajunk Pajunk Pajunk Pajunk Pajunk Pajunk Palasthyova Palaszthyova Palaszthyova Palencar Palenczar Palenczar Palenik Palenik Palenik Palenik Palenik Palenik Palenik Palenik Palenik Pales Palesz Palesz Pales Palesz Palesz Paleschova Paleszhova Paleszczhova Palesova Paleszova Paleszova Palesova Paleszova Paleszova Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palik Palikova Palikova Palikova Palocna Paloczna Paloczna Palocny Paloczny Paloczny Palocny Paloczny Paloczny Palout Palout Palout Palsa Palsza Palsza Panko Panko Panko Papso Papszo Papszo Papso Papszo Papszo Papsova Papszova Papszova Paricka Pariczka Pariczka Paricka Pariczka Pariczka Parickova Pariczkova Pariczkova Parnican Parniczan Parniczan Parnicanova Parniczanova Parniczanova Pastor Pasztor Pasztor Pastorkova Pasztorkova Pasztorkova Pastorkova Pasztorkova Pasztorkova Pastorkova Pasztorkova Pasztorkova Pastorok Pasztorok Pasztorok Patsch Patszh Patszczh Patsch Patszh Patszczh Patschova Patszhova Patszczhova Patschova Patszhova Patszczhova Pauco Pauczo Pauczo Paukova Paukova Paukova Paulikova Paulikova Paulikova Paulikova Paulikova Paulikova Paulis Paulisz Paulisz Paulovic Paulovicz Paulovicz Paulovic Paulovicz Paulovicz Paulovic Paulovicz Paulovicz Paulovicova Pauloviczova Pauloviczova Paulovicova Pauloviczova Pauloviczova Pavla Pavla Pavla Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikovsky Pavlikovszky Pavlikovszky Pavlikovsky Pavlikovszky Pavlikovszky Pavlikovsky Pavlikovszky Pavlikovszky Pavlikovsky Pavlikovszky Pavlikovszky Pavlikovsky Pavlikovszky Pavlikovszky Pavlis Pavlisz Pavlisz Pavlis Pavlisz Pavlisz Pavlisova Pavliszova Pavliszova Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavolkova Pavolkova Pavolkova Pazdera Pazdera Pazdera Pazdera Pazdera Pazdera Pazont Pazont Pazont Pelhos Pelhosz Pelhosz Pelhos Pelhosz Pelhosz Petran Petran Petran Petranova Petranova Petranova Petranova Petranova Petranova Petras Petrasz Petrasz Petras Petrasz Petrasz Petrasova Petraszova Petraszova Petrasova Petraszova Petraszova Pietrik Pietrik Pietrik Piri Piri Piri Pisarcik Piszarczik Piszarczik Pisch Piszh Piszczh Pisch Piszh Piszczh Pischova Piszhova Piszczhova Pischova Piszhova Piszczhova Pischova Piszhova Piszczhova Pischova Piszhova Piszczhova Pisko Piszko Piszko Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittner Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Pittnerova Plachetka Plahetka Placzhetka Plankenbucher Plankenbuher Plankenbuczher Plankenbuchler Plankenbuhler Plankenbuczhler Plankenbuchler Plankenbuhler Plankenbuczhler Plankenbuchner Plankenbuhner Plankenbuczhner Plavcova Plavczova Plavczova Plavec Plavecz Plavecz Plavec Plavecz Plavecz Plavec Plavecz Plavecz Plavec Plavecz Plavecz Plavec Plavecz Plavecz Plesko Pleszko Pleszko Pleskova Pleszkova Pleszkova Pliska Pliszka Pliszka Pliska Pliszka Pliszka Pliskova Pliszkova Pliszkova Pliskova Pliszkova Pliszkova Pocikova Poczikova Poczikova Pocikova Poczikova Poczikova Pocikova Poczikova Poczikova Poctova Pocztova Pocztova Podmanicky Podmaniczky Podmaniczky Podova Podova Podova Podova Podova Podova Pokorna Pokorna Pokorna Pokorna Pokorna Pokorna Pokorny Pokorny Pokorny Polacko Polaczko Polaczko Polacko Polaczko Polaczko Polackova Polaczkova Polaczkova Polak Polak Polak Polakova Polakova Polakova Polasek Polaszek Polaszek Polasek Polaszek Polaszek Polasek Polaszek Polaszek Polaskova Polaszkova Polaszkova Polaskova Polaszkova Polaszkova Polaskova Polaszkova Polaszkova Polaskova Polaszkova Polaszkova Polaskova Polaszkova Polaszkova Poldaufova Poldaufova Poldaufova Poldaufova Poldaufova Poldaufova Poldautova Poldautova Poldautova Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Poliak Pollakova Pollakova Pollakova Popova Popova Popova Popova Popova Popova Potocna Potoczna Potoczna Potocny Potoczny Potoczny Potocny Potoczny Potoczny Povalanova Povalanova Povalanova Povalanova Povalanova Povalanova Povazan Povazan Povazan Povazan Povazan Povazan Povazan Povazan Povazan Povazan Povazan Povazan Povazan Povazan Povazan Povazanova Povazanova Povazanova Povazanova Povazanova Povazanova Pracko Praczko Praczko Prackova Praczkova Praczkova Prackova Praczkova Praczkova Prackova Praczkova Praczkova Praus Prausz Prausz Pribilinec Pribilinecz Pribilinecz Pribilinec Pribilinecz Pribilinecz Pribilinec Pribilinecz Pribilinecz Pribyl Pribyl Pribyl Pribyl Pribyl Pribyl Pribyl Pribyl Pribyl Pribyl Pribyl Pribyl Priebera Priebera Priebera Priebera Priebera Priebera Priebera Priebera Priebera Priebera Priebera Priebera Priebera Priebera Priebera Prieberova Prieberova Prieberova Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prihoda Prinoda Prinoda Prinoda Privalincova Privalinczova Privalinczova Privalinec Privalinecz Privalinecz Prividzer Prividzer Prividzer Prividzerova Prividzerova Prividzerova Privitzer Privitzer Privitzer Privitzer Privitzer Privitzer Procka Proczka Proczka Procka Proczka Proczka Prockova Proczkova Proczkova Procnerova Procznerova Procznerova Prokein Prokein Prokein Prokein Prokein Prokein Prokein Prokein Prokein Prokein Prokein Prokein Prokein Prokein Prokein Prokeinova Prokeinova Prokeinova Prokeinova Prokeinova Prokeinova Prokejn Prokejn Prokejn Pruzinska Pruzinszka Pruzinszka Pruzinska Pruzinszka Pruzinszka Pucek Puczek Puczek Pucek Puczek Puczek Pucek Puczek Puczek Pucek Puczek Puczek Pucek Puczek Puczek Pucekova Puczekova Puczekova Pukacova Pukaczova Pukaczova Pulis Pulisz Pulisz Pulis Pulisz Pulisz Puntok Puntok Puntok Purdesova Purdeszova Purdeszova Purkartova Purkartova Purkartova Puskailer Puszkailer Puszkailer Puspacher Puszpaher Puszpaczher Puspacher Puszpaher Puszpaczher Puspacherova Puszpaherova Puszpaczherova Puspacherova Puszpaherova Puszpaczherova Putnok Putnok Putnok Putnok Putnok Putnok Putnok Putnok Putnok Putnokova Putnokova Putnokova Pytel Pytel Pytel Pytel Pytel Pytel Pytel Pytel Pytel Pytel Pytel Pytel Pytel Pytel Pytel Racko Raczko Raczko Radosovska Radoszovszka Radoszovszka Rafaelis Rafaelisz Rafaelisz Rafaelis Rafaelisz Rafaelisz Rafaelisova Rafaeliszova Rafaeliszova Raffajova Raffajova Raffajova Raffajova Raffajova Raffajova Raffajova Raffajova Raffajova Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahl Rahlova Rahlova Rahlova Rahlova Rahlova Rahlova Raiter Raiter Raiter Raiterova Raiterova Raiterova Rajchman Rajhman Rajczhman Rajchman Rajhman Rajczhman Rajchman Rajhman Rajczhman Rajchman Rajhman Rajczhman Rajchman Rajhman Rajczhman Rajchmanova Rajhmanova Rajczhmanova Rajchmanova Rajhmanova Rajczhmanova Rajchmanova Rajhmanova Rajczhmanova Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rajter Rakovska Rakovszka Rakovszka Rapcik Rapczik Rapczik Rapcik Rapczik Rapczik Rapcik Rapczik Rapczik Rapcik Rapczik Rapczik Rapcik Rapczik Rapczik Rasman Raszman Raszman Rasman Raszman Raszman Rasman Raszman Raszman Rasman Raszman Raszman Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Reichl Reihl Reiczhl Reichl Reihl Reiczhl Reichl Reihl Reiczhl Reichman Reihman Reiczhman Reichman Reihman Reiczhman Reichman Reihman Reiczhman Reichman Reihman Reiczhman Reichman Reihman Reiczhman Reichman Reihman Reiczhman Reichmanova Reihmanova Reiczhmanova Reiter Reiter Reiter Reiter Reiter Reiter Reiter Reiter Reiter Rejko Rejko Rejko Rejko Rejko Rejko Rejko Rejko Rejko Rejkova Rejkova Rejkova Renata Renata Renata Richard Rihard Riczhard Richard Rihard Riczhard Richtarech Rihtareh Riczhtareczh Richter Rihter Riczhter Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Richterova Rihterova Riczhterova Riha Riha Riha Riha Riha Riha Rina Rina Rina Ris Risz Risz Ritta Ritta Ritta Ritta Ritta Ritta Rob Rob Rob Robert Robert Robert Robert Robert Robert Rogl Rogl Rogl Rogl Rogl Rogl Rogl Rogl Rogl Rogl Rogl Rogl Rogl Rogl Rogl Roglova Roglova Roglova Roglova Roglova Roglova Roglova Roglova Roglova Roglova Roglova Roglova Roglova Roglova Roglova Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Rolko Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Romanovska Romanovszka Romanovszka Romanovska Romanovszka Romanovszka Romanovska Romanovszka Romanovszka Romanovska Romanovszka Romanovszka Romanovska Romanovszka Romanovszka Romanovsky Romanovszky Romanovszky Romanovsky Romanovszky Romanovszky Romanovsky Romanovszky Romanovszky Ronai Ronai Ronai Ronai Ronai Ronai Ronai Ronai Ronai Ronai Ronai Ronai Ronai Ronai Ronai Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Roob Rosenzweig Roszenzweig Roszenzweig Rosenzweigova Roszenzweigova Roszenzweigova Rosipal Roszipal Roszipal Rosipka Roszipka Roszipka Rosivalova Roszivalova Roszivalova Rosko Roszko Roszko Rosko Roszko Roszko Roskova Roszkova Roszkova Roskova Roszkova Roszkova Roth Roth Roth Roth Roth Roth Roth Roth Roth Roth Roth Roth Roth Roth Roth Rothling Rothling Rothling Rothling Rothling Rothling Rothling Rothling Rothling Rothling Rothling Rothling Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothlingova Rothova Rothova Rothova Rothova Rothova Rothova Rothova Rothova Rothova Rothova Rothova Rothova Rozalia Rozalia Rozalia Rozinaj Rozinaj Rozinaj Ruckschloss Ruczkszhloszsz Ruczkszczhloszsz Ruckschloss Ruczkszhloszsz Ruczkszczhloszsz Ruckschloss Ruczkszhloszsz Ruczkszczhloszsz Ruckschloss Ruczkszhloszsz Ruczkszczhloszsz Ruckschloss Ruczkszhloszsz Ruczkszczhloszsz Ruckschlossova Ruczkszhloszszova Ruczkszczhloszszova Ruckschlossova Ruczkszhloszszova Ruczkszczhloszszova Rudnayova Rudnayova Rudnayova Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rulicka Ruliczka Ruliczka Rurik Rurik Rurik Rurik Rurik Rurik Rurikova Rurikova Rurikova Rusinova Ruszinova Ruszinova Rusinova Ruszinova Ruszinova Rusnakova Rusznakova Rusznakova Ruzickova Ruziczkova Ruziczkova Rybarsky Rybarszky Rybarszky Rybarsky Rybarszky Rybarszky Rys Rysz Rysz Rys Rysz Rysz Rys Rysz Rysz Rys Rysz Rysz Rys Rysz Rysz Rysova Ryszova Ryszova Sabolova Szabolova Sabolova Sacek Szaczek Saczek Sacek Szaczek Saczek Sagat Szagat Sagat Sagat Szagat Sagat Salat Szalat Salat Salat Szalat Salat Salat Szalat Salat Salat Szalat Salat Salat Szalat Salat Salat Szalat Salat Salatova Szalatova Salatova Salay Szalay Salay Salay Szalay Salay Samel Szamel Samel Samelova Szamelova Samelova Samelova Szamelova Samelova Santur Szantur Santur Santur Szantur Santur Santur Szantur Santur Sarkozi Szarkozi Sarkozi Sarkozi Szarkozi Sarkozi Sarkozi Szarkozi Sarkozi Sarkozi Szarkozi Sarkozi Sarkoziova Szarkoziova Sarkoziova Sarkoziova Szarkoziova Sarkoziova Sarkoziova Szarkoziova Sarkoziova Sarkoziova Szarkoziova Sarkoziova Sarkozy Szarkozy Sarkozy Sarvas Szarvasz Sarvasz Savolt Szavolt Savolt Savolt Szavolt Savolt Savolt Szavolt Savolt Savolt Szavolt Savolt Savolt Szavolt Savolt Schlossar Szhloszszar Sczhloszszar Schlossarova Szhloszszarova Sczhloszszarova Schmid Szhmid Sczhmid Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidt Szhmidt Sczhmidt Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmidtova Szhmidtova Sczhmidtova Schmydtova Szhmydtova Sczhmydtova Schniener Szhniener Sczhniener Schnierer Szhnierer Sczhnierer Schnierer Szhnierer Sczhnierer Schnierer Szhnierer Sczhnierer Schnierer Szhnierer Sczhnierer Schnierer Szhnierer Sczhnierer Schnierer Szhnierer Sczhnierer Schniererova Szhniererova Sczhniererova Schniererova Szhniererova Sczhniererova Schniererova Szhniererova Sczhniererova Schniererova Szhniererova Sczhniererova Schnierrer Szhnierrer Sczhnierrer Schnirer Szhnirer Sczhnirer Schoberova Szhoberova Sczhoberova Scholz Szholz Sczholz Schvarcz Szhvarcz Sczhvarczz Schwarcz Szhwarcz Sczhwarczz Schwartz Szhwartz Sczhwartz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarz Szhwarz Sczhwarz Schwarzova Szhwarzova Sczhwarzova Schwarzova Szhwarzova Sczhwarzova Schwarzova Szhwarzova Sczhwarzova Schwarzova Szhwarzova Sczhwarzova Schwarzova Szhwarzova Sczhwarzova Schwarzova Szhwarzova Sczhwarzova Seat Szeat Seat Seben Szeben Seben Seben Szeben Seben Seben Szeben Seben Seben Szeben Seben Secl Szeczl Seczl Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedlacek Szedlaczek Sedlaczek Sedliak Szedliak Sedliak Sedliak Szedliak Sedliak Sedliak Szedliak Sedliak Sedliakova Szedliakova Sedliakova Sedliakova Szedliakova Sedliakova Sedliakova Szedliakova Sedliakova Sedliakova Szedliakova Sedliakova Segec Szegecz Segecz Segecova Szegeczova Segeczova Sekaj Szekaj Sekaj Sekaj Szekaj Sekaj Sekaj Szekaj Sekaj Sekajova Szekajova Sekajova Sekajova Szekajova Sekajova Sekajova Szekajova Sekajova Sekajova Szekajova Sekajova Sekeres Szekeresz Sekeresz Sekeres Szekeresz Sekeresz Sekeresova Szekereszova Sekereszova Sekeresova Szekereszova Sekereszova Selveker Szelveker Selveker Selveker Szelveker Selveker Selveker Szelveker Selveker Seno Szeno Seno Setnicky Szetniczky Setniczky Setnicky Szetniczky Setniczky Setnicky Szetniczky Setniczky Siagi Sziagi Siagi Sikorai Szikorai Sikorai Sikula Szikula Sikula Sikula Szikula Sikula Sikula Szikula Sikula Sikula Szikula Sikula Sikulova Szikulova Sikulova Sikulova Szikulova Sikulova Sikulova Szikulova Sikulova Silvia Szilvia Silvia Silvia Szilvia Silvia Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simko Szimko Simko Simkova Szimkova Simkova Simkovic Szimkovicz Simkovicz Simkovic Szimkovicz Simkovicz Simon Szimon Simon Simon Szimon Simon Simona Szimona Simona Simovcekova Szimovczekova Simovczekova Singer Szinger Singer Singer Szinger Singer Siposova Sziposzova Siposzova Siposova Sziposzova Siposzova Siposova Sziposzova Siposzova Siran Sziran Siran Siranova Sziranova Siranova Sitarcik Szitarczik Sitarczik Sitarcikova Szitarczikova Sitarczikova Sivok Szivok Sivok Sivos Szivosz Sivosz Skalak Szkalak Skalak Skalakova Szkalakova Skalakova Skandak Szkandak Skandak Skandik Szkandik Skandik Skandik Szkandik Skandik Skandikova Szkandikova Skandikova Sklenka Szklenka Sklenka Sklenka Szklenka Sklenka Sklenkova Szklenkova Sklenkova Skopcova Szkopczova Skopczova Sladecek Szladeczek Sladeczek Slajfercikova Szlajferczikova Slajferczikova Slana Szlana Slana Slanina Szlanina Slanina Slanina Szlanina Slanina Slastan Szlasztan Slasztan Slastan Szlasztan Slasztan Slastan Szlasztan Slasztan Slastan Szlasztan Slasztan Slastan Szlasztan Slasztan Slastan Szlasztan Slasztan Slastan Szlasztan Slasztan Slastanova Szlasztanova Slasztanova Slastanova Szlasztanova Slasztanova Slastanova Szlasztanova Slasztanova Slastanova Szlasztanova Slasztanova Slastanova Szlasztanova Slasztanova Slastanova Szlasztanova Slasztanova Slavik Szlavik Slavik Slavik Szlavik Slavik Slavik Szlavik Slavik Slavomir Szlavomir Slavomir Slavomir Szlavomir Slavomir Slavomir Szlavomir Slavomir Slechta Szlehta Sleczhta Slezakova Szlezakova Slezakova Slobodova Szlobodova Slobodova Slovak Szlovak Slovak Slovak Szlovak Slovak Smida Szmida Smida Smidova Szmidova Smidova Smolar Szmolar Smolar Smolarova Szmolarova Smolarova Smyk Szmyk Smyk Smyk Szmyk Smyk Smyk Szmyk Smyk Sobek Szobek Sobek Sobekova Szobekova Sobekova Sobekova Szobekova Sobekova Solcani Szolczani Solczani Solcani Szolczani Solczani Somodikova Szomodikova Somodikova Sona Szona Sona Sona Szona Sona Sopon Szopon Sopon Sopon Szopon Sopon Soponova Szoponova Soponova Soponova Szoponova Soponova Soponova Szoponova Soponova Spevak Szpevak Spevak Spevak Szpevak Spevak Spevakova Szpevakova Spevakova Sramel Szramel Sramel Srnkova Szrnkova Srnkova Stancek Sztanczek Stanczek Stancek Sztanczek Stanczek Stancek Sztanczek Stanczek Stancek Sztanczek Stanczek Stancek Sztanczek Stanczek Stancek Sztanczek Stanczek Stancekova Sztanczekova Stanczekova Stancik Sztanczik Stanczik Stanekova Sztanekova Stanekova Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stankoviansky Sztankovianszky Stankovianszky Stankoviansky Sztankovianszky Stankovianszky Stankovic Sztankovicz Stankovicz Stankovic Sztankovicz Stankovicz Stankovicova Sztankoviczova Stankoviczova Stankovicova Sztankoviczova Stankoviczova Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Statna Sztatna Statna Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefanicka Sztefaniczka Stefaniczka Stefanicka Sztefaniczka Stefaniczka Stefanov Sztefanov Stefanov Stefanovicova Sztefanoviczova Stefanoviczova Stefunko Sztefunko Stefunko Stefunko Sztefunko Stefunko Stelinova Sztelinova Stelinova Sternecker Szterneczker Sterneczker Straka Sztraka Straka Strakova Sztrakova Strakova Strakova Sztrakova Strakova Strapakova Sztrapakova Strapakova Strapek Sztrapek Strapek Strapkova Sztrapkova Strapkova Streckova Sztreczkova Streczkova Strofek Sztrofek Strofek Stroffek Sztroffek Stroffek Strohner Sztrohner Strohner Strohner Sztrohner Strohner Strohner Sztrohner Strohner Strohner Sztrohner Strohner Strohner Sztrohner Strohner Strohner Sztrohner Strohner Struhar Sztruhar Struhar Struhar Sztruhar Struhar Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajter Sztulajter Stulajter Stulajterova Sztulajterova Stulajterova Styri Sztyri Styri Styri Sztyri Styri Styri Sztyri Styri Styri Sztyri Styri Styri Sztyri Styri Styriak Sztyriak Styriak Sulek Szulek Sulek Sulek Szulek Sulek Sulek Szulek Sulek Sumichrast Szumihraszt Sumiczhraszt Surlova Szurlova Surlova Svec Szvecz Svecz Svec Szvecz Svecz Sverhova Szverhova Sverhova Svrlo Szvrlo Svrlo Sykora Szykora Sykora Sykorova Szykorova Sykorova Sykorova Szykorova Sykorova Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabova Szabova Szabova Szabova Szabova Szabova Szarvas Szarvasz Szarvasz Szarvas Szarvasz Szarvasz Szarvas Szarvasz Szarvasz Szarvasova Szarvaszova Szarvaszova Szitasova Szitaszova Szitaszova Szolcsanyiova Szolczszanyiova Szolczszanyiova Szolcsanyiova Szolczszanyiova Szolczszanyiova Szolcsnyiova Szolczsznyiova Szolczsznyiova Tahun Tahun Tyahun Tahun Tahun Tyahun Tahun Tahun Tyahun Tahun Tahun Tyahun Tahun Tahun Tyahun Tahunova Tahunova Tyahunova Tahunova Tahunova Tyahunova Tahunova Tahunova Tyahunova Tajberova Tajberova Tyajberova Talapkova Talapkova Tyalapkova Tamasfi Tamaszfi Tyamaszfi Tamasfi Tamaszfi Tyamaszfi Tamasfi Tamaszfi Tyamaszfi Tamasfi Tamaszfi Tyamaszfi Tamun Tamun Tyamun Tangishaka Tangiszhaka Tyangiszhaka Tarbajova Tarbajova Tyarbajova Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatar Tatar Tyatar Tatranova Tatranova Tyatranova Tauber Tauber Tyauber Taubner Taubner Tyaubner Taubner Taubner Tyaubner Teren Teren Tyeren Teren Teren Tyeren Terlik Terlik Tyerlik Thinh Thinh Tyhinh Tibor Tibor Tyibor Tibor Tibor Tyibor Tibor Tibor Tyibor Ticha Tiha Tyiczha Ticha Tiha Tyiczha Tichy Tihy Tyiczhy Tichy Tihy Tyiczhy Tilesch Tileszh Tyileszczh Tilesch Tileszh Tyileszczh Tilesch Tileszh Tyileszczh Tilesch Tileszh Tyileszczh Tilesch Tileszh Tyileszczh Tilesch Tileszh Tyileszczh Tilesch Tileszh Tyileszczh Tileschova Tileszhova Tyileszczhova Tokar Tokar Tyokar Tokarova Tokarova Tyokarova Tokarova Tokarova Tyokarova Tokarova Tokarova Tyokarova Tokoli Tokoli Tyokoli Tokoliova Tokoliova Tyokoliova Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomasiak Tomasziak Tyomasziak Tomasiak Tomasziak Tyomasziak Tomasik Tomaszik Tyomaszik Tomasikova Tomaszikova Tyomaszikova Tomova Tomova Tyomova Toncik Tonczik Tyonczik Toncik Tonczik Tyonczik Toncikova Tonczikova Tyonczikova Toncikova Tonczikova Tyonczikova Toncikova Tonczikova Tyonczikova Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Trangos Trangosz Tyrangosz Trginova Trginova Tyrginova Trginova Trginova Tyrginova Trginova Trginova Tyrginova Trginova Trginova Tyrginova Troksiakova Troksziakova Tyroksziakova Troksiar Troksziar Tyroksziar Troksiar Troksziar Tyroksziar Troksiar Troksziar Tyroksziar Troksiar Troksziar Tyroksziar Troksiarova Troksziarova Tyroksziarova Troksiarova Troksziarova Tyroksziarova Trombitas Trombitasz Tyrombitasz Trombitas Trombitasz Tyrombitasz Trombitas Trombitasz Tyrombitasz Tucek Tuczek Tyuczek Tucekova Tuczekova Tyuczekova Tuharsky Tuharszky Tyuharszky Turanova Turanova Tyuranova Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcan Turczan Tyurczan Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcanova Turczanova Tyurczanova Turcekova Turczekova Tyurczekova Turoci Turoczi Tyuroczi Turociova Turocziova Tyurocziova Tvrdonova Tvrdonova Tyvrdonova Uhrik Uhrik Uhrik Uhrin Uhrin Uhrin Ujhelyiova Ujhelyiova Ujhelyiova Ulbricht Ulbriht Ulbriczht Ulbrichtova Ulbrihtova Ulbriczhtova Urblik Urblik Urblik Urblik Urblik Urblik Urblik Urblik Urblik Urgas Urgasz Urgasz Urgas Urgasz Urgasz Urgasova Urgaszova Urgaszova Urgela Urgela Urgela Urgela Urgela Urgela Urgela Urgela Urgela Urgela Urgela Urgela Urgela Urgela Urgela Urgelova Urgelova Urgelova Urgelova Urgelova Urgelova Utesena Uteszena Uteszena Uzeiri Uzeiri Uzeiri Uzeiri Uzeiri Uzeiri Uzeiri Uzeiri Uzeiri Vaclav Vaczlav Vaczlav Vaclav Vaczlav Vaczlav Vaclav Vaczlav Vaczlav Vaclav Vaczlav Vaczlav Vaclavik Vaczlavik Vaczlavik Vaclavikova Vaczlavikova Vaczlavikova Vaclavikova Vaczlavikova Vaczlavikova Vaclavikova Vaczlavikova Vaczlavikova Vaclavova Vaczlavova Vaczlavova Vaclavova Vaczlavova Vaczlavova Vaclavova Vaczlavova Vaczlavova Vais Vaisz Vaisz Vais Vaisz Vaisz Vajo Vajo Vajo Vajo Vajo Vajo Vajo Vajo Vajo Vajo Vajo Vajo Vajova Vajova Vajova Vajs Vajsz Vajsz Valent Valent Valent Valent Valent Valent Valent Valent Valent Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentova Valentovicova Valentoviczova Valentoviczova Valentovicova Valentoviczova Valentoviczova Valentovicova Valentoviczova Valentoviczova Valeria Valeria Valeria Valeria Valeria Valeria Valica Valicza Valicza Valica Valicza Valicza Valica Valicza Valicza Valicova Valiczova Valiczova Valky Valky Valky Valky Valky Valky Valky Valky Valky Valocky Valoczky Valoczky Valuska Valuszka Valuszka Valuska Valuszka Valuszka Valuska Valuszka Valuszka Valuska Valuszka Valuszka Valuska Valuszka Valuszka Valuska Valuszka Valuszka Valuskova Valuszkova Valuszkova Valuskova Valuszkova Valuszkova Valuskova Valuszkova Valuszkova Valuskova Valuszkova Valuszkova Valuskova Valuszkova Valuszkova Vanatka Vanatka Vanatka Vanatka Vanatka Vanatka Vanatkova Vanatkova Vanatkova Vano Vano Vano Vano Vano Vano Varchulik Varhulik Varczhulik Vargicova Vargiczova Vargiczova Varhanovsky Varhanovszky Varhanovszky Varhanovsky Varhanovszky Varhanovszky Varhanovsky Varhanovszky Varhanovszky Varhanovsky Varhanovszky Varhanovszky Varhanovsky Varhanovszky Varhanovszky Varhanovsky Varhanovszky Varhanovszky Varhelyi Varhelyi Varhelyi Vaska Vaszka Vaszka Vaska Vaszka Vaszka Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasko Vaszko Vaszko Vasky Vaszky Vaszky Vencelova Venczelova Venczelova Venderka Venderka Venderka Venderla Venderla Venderla Venderla Venderla Venderla Venderla Venderla Venderla Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Venderlova Veres Veresz Veresz Veres Veresz Veresz Veronika Veronika Veronika Veronika Veronika Veronika Veronika Veronika Veronika Veronika Veronika Veronika Verseghy Verszeghy Verszeghy Verseghyova Verszeghyova Verszeghyova Veselkova Veszelkova Veszelkova Veselkova Veszelkova Veszelkova Vestenicka Veszteniczka Veszteniczka Vetrakova Vetrakova Vetrakova Vevoda Vevoda Vevoda Vevoda Vevoda Vevoda Vevodova Vevodova Vevodova Vevodova Vevodova Vevodova Vice Vicze Vicze Vice Vicze Vicze Vice Vicze Vicze Vice Vicze Vicze Vidiecanova Vidieczanova Vidieczanova Viktoria Viktoria Viktoria Viktorinova Viktorinova Viktorinova Visnovsky Visznovszky Visznovszky Visnovsky Visznovszky Visznovszky Vitazka Vitazka Vitazka Vitazka Vitazka Vitazka Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitazkova Vitek Vitek Vitek Vlacuha Vlaczuha Vlaczuha Vlacuhova Vlaczuhova Vlaczuhova Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimira Vladimira Vladimira Vladimira Vladimira Vladimira Vladislav Vladiszlav Vladiszlav Vnucko Vnuczko Vnuczko Vnucko Vnuczko Vnuczko Vnuckova Vnuczkova Vnuczkova Vodislavsky Vodiszlavszky Vodiszlavszky Vodislavsky Vodiszlavszky Vodiszlavszky Vodislavsky Vodiszlavszky Vodiszlavszky Vodislavsky Vodiszlavszky Vodiszlavszky Vojtekova Vojtekova Vojtekova Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtko Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Vojtkova Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Volka Vollmannova Vollmannova Vollmannova Volna Volna Volna Volna Volna Volna Volna Volna Volna Volna Volna Volna Volsik Volszik Volszik Volsik Volszik Volszik Volsik Volszik Volszik Volsikova Volszikova Volszikova Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozar Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vozarova Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrab Vrabec Vrabecz Vrabecz Vrabec Vrabecz Vrabecz Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Vrabova Vraniakova Vraniakova Vraniakova Vrestiak Vresztiak Vresztiak Vrska Vrszka Vrszka Vrska Vrszka Vrszka Vrzgulova Vrzgulova Vrzgulova Vykysala Vykyszala Vykyszala Vykysala Vykyszala Vykyszala Vykysala Vykyszala Vykyszala Vykysaly Vykyszaly Vykyszaly Vykysaly Vykyszaly Vykyszaly Vykysaly Vykyszaly Vykyszaly Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagner Wagnerova Wagnerova Wagnerova Wagnerova Wagnerova Wagnerova Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandt Wahlandtova Wahlandtova Wahlandtova Waissova Waiszszova Waiszszova Wallerova Wallerova Wallerova Weis Weisz Weisz Weis Weisz Weisz Weis Weisz Weisz Weis Weisz Weisz Weis Weisz Weisz Weis Weisz Weisz Weisova Weiszova Weiszova Weisova Weiszova Weiszova Weisova Weiszova Weiszova Weisova Weiszova Weiszova Weisova Weiszova Weiszova Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weiss Weiszsz Weiszsz Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Weissova Weiszszova Weiszszova Windisch Windiszh Windiszczh Windisch Windiszh Windiszczh Windisch Windiszh Windiszczh Windischova Windiszhova Windiszczhova Windischova Windiszhova Windiszczhova Winiarski Winiarszki Winiarszki Wollner Wollner Wollner Wollner Wollner Wollner Wollner Wollner Wollner Wollnerova Wollnerova Wollnerova Wollnerova Wollnerova Wollnerova Wollnerova Wollnerova Wollnerova Wunsch Wunszh Wunszczh Wunschova Wunszhova Wunszczhova Wunschova Wunszhova Wunszczhova Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabkova Zabkova Zsabkova Zabkova Zabkova Zsabkova Zabkova Zabkova Zsabkova Zabkova Zabkova Zsabkova Zabkova Zabkova Zsabkova Zabkova Zabkova Zsabkova Zabkova Zabkova Zsabkova Zabkova Zabkova Zsabkova Zabkova Zabkova Zsabkova Zabradi Zabradi Zsabradi Zabradi Zabradi Zsabradi Zabrady Zabrady Zsabrady Zabrady Zabrady Zsabrady Zabrady Zabrady Zsabrady Zabrady Zabrady Zsabrady Zabradyova Zabradyova Zsabradyova Zabradyova Zabradyova Zsabradyova Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachar Zahar Zsaczhar Zachensky Zahenszky Zsaczhenszky Zajac Zajacz Zsajacz Zajak Zajak Zsajak Zajakova Zajakova Zsajakova Zamboj Zamboj Zsamboj Zamboj Zamboj Zsamboj Zamboj Zamboj Zsamboj Zamboj Zamboj Zsamboj Zandt Zandt Zsandt Zandt Zandt Zsandt Zandtova Zandtova Zsandtova Zapolova Zapolova Zsapolova Zapolova Zapolova Zsapolova Zaslav Zaszlav Zsaszlav Zatko Zatko Zsatko Zatko Zatko Zsatko Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkova Zatkova Zsatkova Zatkovska Zatkovszka Zsatkovszka Zavadsky Zavadszky Zsavadszky Zdanova Zdanova Zsdanova Zdeno Zdeno Zsdeno Zelina Zelina Zselina Zelina Zelina Zselina Zelina Zelina Zselina Zelina Zelina Zselina Zelina Zelina Zselina Zelina Zelina Zselina Zelinova Zelinova Zselinova Zelinova Zelinova Zselinova Zelinova Zelinova Zselinova Zelinova Zelinova Zselinova Zelinova Zelinova Zselinova Zelinova Zelinova Zselinova Zelman Zelman Zselman Zelman Zelman Zselman Zemanik Zemanik Zsemanik Zenka Zenka Zsenka Ziarna Ziarna Zsiarna Ziarna Ziarna Zsiarna Ziarna Ziarna Zsiarna Ziarna Ziarna Zsiarna Ziarna Ziarna Zsiarna Ziarny Ziarny Zsiarny Ziarny Ziarny Zsiarny Ziarny Ziarny Zsiarny Zidekova Zidekova Zsidekova Ziliak Ziliak Zsiliak Ziliak Ziliak Zsiliak Ziliak Ziliak Zsiliak Ziliak Ziliak Zsiliak Ziliakova Ziliakova Zsiliakova Ziliakova Ziliakova Zsiliakova Zilkova Zilkova Zsilkova Ziman Ziman Zsiman Ziman Ziman Zsiman Ziman Ziman Zsiman Ziman Ziman Zsiman Ziman Ziman Zsiman Zimmermann Zimmermann Zsimmermann Zimmermann Zimmermann Zsimmermann Zimmermann Zimmermann Zsimmermann Zimmermann Zimmermann Zsimmermann Zipserova Zipszerova Zsipszerova Zlatica Zlaticza Zslaticza Zlatosova Zlatoszova Zslatoszova Zlatosova Zlatoszova Zslatoszova Zobal Zobal Zsobal Zobal Zobal Zsobal Zobal Zobal Zsobal Zobal Zobal Zsobal Zoban Zoban Zsoban Zobanova Zobanova Zsobanova Zobanova Zobanova Zsobanova Zobek Zobek Zsobek Zobek Zobek Zsobek Zobek Zobek Zsobek Zobek Zobek Zsobek Zobekova Zobekova Zsobekova Zobekova Zobekova Zsobekova Zobekova Zobekova Zsobekova Zoldyova Zoldyova Zsoldyova Zorecova Zoreczova Zsoreczova Zoricak Zoriczak Zsoriczak Zoricak Zoriczak Zsoriczak Zoricak Zoriczak Zsoriczak Zoricakova Zoriczakova Zsoriczakova Zsi Zszi Zsszi Zsi Zszi Zsszi Zsi Zszi Zsszi Zubkova Zubkova Zsubkova Zubrik Zubrik Zsubrik Zubrikova Zubrikova Zsubrikova Zufka Zufka Zsufka Zufka Zufka Zsufka Zufka Zufka Zsufka Zufka Zufka Zsufka Zufka Zufka Zsufka Zufka Zufka Zsufka Zufka Zufka Zsufka Zuzana Zuzana Zsuzana Zuzana Zuzana Zsuzana Zuzana Zuzana Zsuzana Zuzana Zuzana Zsuzana

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.