Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_15_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1700 romancatholic
• Church built-1909 calvinist

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Verebély
rc » Besse
ref » Pozba
Bardonovo_Nove_Zamky_NI_Bars_Tekov_Manor-House_x1.jpg
Bardoňovo

OLD NAMES of the village(town):
1773 Baracska, Baracžka, 1786, 1808, 1863–1902 Baracska, 1907–1913, 1938–1945 Barsbaracska, 1920–1938, 1945–1948 Baračka, Barsbaracska, 1948– Bardoňovo

POPULATION of Bardonovo in 2005: 876 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Badík Badik Badik Bagóčiová Bagociova Bagocsiova Bagócsi Bagocsi Bagoczszi Bagócsiová Bagocsiova Bagoczsziova Bakovková Bakovkova Bakovkova Baláž Balaz Balazs Balázsová Balazsova Balazszova Bandzi Bandzi Bandzi Bandziová Bandziova Bandziova Bátorová Batorova Batorova Belai Belai Belai Belaiová Belaiova Belaiova Belák Belak Belak Beláková Belakova Belakova Beňová Benova Benyova Brančíková Brancikova Brancsikova Čenkei Cenkei Csenkei Černák Cernak Csernak Černáková Cernakova
... above surnames continue below the google map

Bardonovo bordering the villages(towns): Agov | Bajka | Banov | Belek | Besa | Besenov | Branovo | Caka | Cechy | Cernik | Dedinka | Dolna Sec | Dolna Vesela | Dolny Dur | Dolny Ohaj | Dolny Pial | Dolny Varad | Dolny Vinodol | Drzlany | Horna Sec | Horna Vesela | Horny Dur | Horny Pial | Horny Varad | Horny Vinodol | Hul | Hulvinky | Hurbanovce | Ina | Jesenske | Jur nad Hronom | Kalna | Kalna nad Hronom | Kalnica | Kmetovo | Kolta | Komjatice | Kostolny Sek | Levice | Lok | Lucnica nad Zitavou | Lula | Mala Kesa | Mala Mana | Malas | Male Lovce | Male Ondrejovce | Male Sarovce | Mana | Martinova | Medvecke | Melek | Michal nad Zitavou | Mlynsky Sek | Mojzesovo | Nitriansky Hradok | Nyrovce | Ondrejovce | Ondrochov | Plave Vozokany | Podhajska | Pozba | Radava | Rohoznica | Sarovce | Semerovo | Setetkut | Stary Hradok | Surany | Svatusa | Tehla | Tekovske Luzany | Tekovske Luzianky | Tekovsky Hradok | Travnica | Tura | Ulany nad Zitavou | Vajka nad Zitavou | Velka Mana | Velke Lovce | Velke Ondrejovce | Velke Sarovce | Velky Cetin | Velky Dur | Velky Sek | Vesela | Vinodol | Vlkas | Vysne nad Hronom | Zemliare | Zitavce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Csernakova Chrenovská Chrenovska Hrenovszka Ciria Ciria Cziria Ciriová Ciriova Cziriova Cziria Cziria Cziria Czíria Cziria Cziria Cziriová Cziriova Cziriova Czíriová Cziriova Cziriova Fehér Feher Feher Fiťková Fitkova Fitykova Fűri Fűri Fűri Gutrai Gutrai Gutrai Gutraiová Gutraiova Gutraiova Guzman Guzman Guzman Hajdúová Hajduova Hajduova Ivan Ivan Ivan Ivaničová Ivanicova Ivanicsova Jančová Jancova Jancsova Jenei Jenei Jenei Jeneiová Jeneiova Jeneiova Juhás Juhas Juhasz Juhásová Juhasova Juhaszova Juhász Juhasz Juhasz Klačková Klackova Klacskova Korpáš Korpas Korpas Korpášová Korpasova Korpasova Kosiba Kosiba Kosziba Kosibová Kosibova Koszibova Krcho Krcho Krho Kutyka Kutyka Kutyka Lantai Lantai Lantai Magda Magda Magda Magdová Magdova Magdova Markovič Markovic Markovics Martiška Martiska Martiska Mátéffy Mateffy Mateffy Mihalik Mihalik Mihalik Mihaliková Mihalikova Mihalikova Minárik Minarik Minarik Mináriková Minarikova Minarikova Nagy Nagy Nagy Nagyová Nagyova Nagyova Novák Novak Novak Pakši Paksi Paksi Palko Palko Palko Palková Palkova Palkova Pavlatovský Pavlatovsky Pavlatovszky Pintér Pinter Pinter Pűcsők Pűcsok Pűczszők Pűcsőková Pűcsokova Pűczszőkova Puskás Puskas Puszkasz Renčková Renckova Rencskova Rosinská Rosinska Roszinszka Rosinský Rosinsky Roszinszky Sallai Sallai Szallai Šikula Sikula Sikula Šikulová Sikulova Sikulova Šimonová Simonova Simonova Sládeček Sladecek Szladecsek Sládečková Sladeckova Szladecskova Sobocká Sobocka Szoboczka Sobocký Sobocky Szoboczky Soboňa Sobona Szobonya Soboňová Sobonova Szobonyova Solčanská Solcanska Szolcsanszka Solčanský Solcansky Szolcsanszky Stančeková Stancekova Sztancsekova Števár Stevar Stevar Števárová Stevarova Stevarova Šveda Sveda Sveda Szabó Szabo Szabo Szabová Szabova Szabova Szarková Szarkova Szarkova Tóth Toth Toth Tóthová Tothova Tothova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vincúrová Vincurova Vinczurova Vrzala Vrzala Vrzala Zedníková Zednikova Zednikova

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Ac Acz Acz Ac Acz Acz Ac Acz Acz Adamova Adamova Adamova Alexander Alexander Alexander Alfatex Alfatex Alfatex Antal Antal Antal Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badik Badikova Badikova Badikova Bagocsi Bagoczszi Bagoczszi Bagocsi Bagoczszi Bagoczszi Bajanova Bajanova Bajanova Balazova Balazova Balazova Balazsi Balazszi Balazszi Balazsiova Balazsziova Balazsziova Balega Balega Balega Bandzi Bandzi Bandzi Bandzi Bandzi Bandzi Bandzi Bandzi Bandzi Bandzi Bandzi Bandzi Batora Batora Batora Belai Belai Belai Belai Belai Belai Belai Belai Belai Belak Belak Belak Belak Belak Belak Belakova Belakova Belakova Bencik Benczik Benczik Bencik Benczik Benczik Bencik Benczik Benczik Beno Beno Beno Beno Beno Beno Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Benova Bombicz Bombicz Bombiczz Bozenikova Bozenikova Bozenikova Bozenikova Bozenikova Bozenikova Brancikova Branczikova Branczikova Brancikova Branczikova Branczikova Buchlovic Buhlovicz Buczhlovicz Buchlovic Buhlovicz Buczhlovicz Buchlovic Buhlovicz Buczhlovicz Bystrianska Bysztrianszka Bysztrianszka Bystrianska Bysztrianszka Bysztrianszka Bystrianska Bysztrianszka Bysztrianszka Cenkeiova Czenkeiova Csenkeiova Cenkeiova Czenkeiova Csenkeiova Cenkeiova Czenkeiova Csenkeiova Cenkeiova Czenkeiova Csenkeiova Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Chrenovska Hrenovszka Cshrenovszka Ciganova Cziganova Csiganova Ciriova Cziriova Csiriova Csoka Czszoka Csszoka Cziria Cziria Csziria Cziria Cziria Csziria Cziria Cziria Csziria Cziria Cziria Csziria Cziria Cziria Csziria Cziria Cziria Csziria Cziria Cziria Csziria Cziriova Cziriova Csziriova Cziriova Cziriova Csziriova Cziriova Cziriova Csziriova Cziriova Cziriova Csziriova Czoria Czoria Cszoria Dianovsky Dianovszky Gyianovszky Drzsikova Drzszikova Gyrzszikova Dudakova Dudakova Gyudakova Fiam Fiam Fiam Fitka Fitka Fitka Fitka Fitka Fitka Fitka Fitka Fitka Fitka Fitka Fitka Fitka Fitka Fitka Fitkova Fitkova Fitkova Florian Florian Florian Florianova Florianova Florianova Fulopova Fulopova Fulopova Goceliak Goczeliak Goczeliak Gogova Gogova Gogova Gutrai Gutrai Gutrai Gutrai Gutrai Gutrai Gutrai Gutrai Gutrai Gutraiova Gutraiova Gutraiova Gutraiova Gutraiova Gutraiova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Guzmanova Hajdu Hajdu Hajdu Hajduova Hajduova Hajduova Halasz Halasz Halaszz Halasz Halasz Halaszz Hamalova Hamalova Hamalova Hamalova Hamalova Hamalova Helena Helena Helena Huczmanova Huczmanova Huczzmanova Huczmanova Huczmanova Huczzmanova Huczmanova Huczmanova Huczzmanova Humensky Humenszky Humenszky Ivan Ivan Ivan Ivanic Ivanicz Ivanicz Ivanicova Ivaniczova Ivaniczova Ivanicova Ivaniczova Ivaniczova Jan Jan Jan Janco Janczo Janczo Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jednota Jednota Jednota Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jenei Jeneiova Jeneiova Jeneiova Jozef Jozef Jozef Juhas Juhasz Juhasz Juhasz Juhasz Juhaszz Juhasz Juhasz Juhaszz Julius Juliusz Juliusz Kadlecikova Kadleczikova Kadleczikova Karika Karika Karika Karika Karika Karika Kasala Kaszala Kaszala Katona Katona Katona Korpas Korpasz Korpasz Korpasova Korpaszova Korpaszova Kosibova Koszibova Koszibova Kostolany Kosztolany Kosztolany Kostolanyova Kosztolanyova Kosztolanyova Kovac Kovacz Kovacz Krcho Krho Krczho Krcmar Krczmar Krczmar Kucharova Kuharova Kuczharova Lantai Lantai Lyantai Lantai Lantai Lyantai Lantai Lantai Lyantai Lantai Lantai Lyantai Lantaiova Lantaiova Lyantaiova Lantaiova Lantaiova Lyantaiova Lantaiova Lantaiova Lyantaiova Lantaiova Lantaiova Lyantaiova Lantat Lantat Lyantat Lantay Lantay Lyantay Laszak Laszak Lyaszzak Laszak Laszak Lyaszzak Laszak Laszak Lyaszzak Lehotova Lehotova Lyehotova Lkaszak Lkaszak Lykaszzak Magathova Magathova Magathova Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magda Magdova Magdova Magdova Magdova Magdova Magdova Manak Manak Manak Marek Marek Marek Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Markovic Markovicz Markovicz Martiska Martiszka Martiszka Martiskova Martiszkova Martiszkova Mateffy Mateffy Mateffy Mateffy Mateffy Mateffy Mateffyova Mateffyova Mateffyova Mateffyova Mateffyova Mateffyova Matefyova Matefyova Matefyova Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Mihalek Mihalek Mihalek Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihalik Mihaly Mihaly Mihaly Mihaly Mihaly Mihaly Mihaly Mihaly Mihaly Mihalyova Mihalyova Mihalyova Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarikova Minarikova Minarikova Minarovic Minarovicz Minarovicz Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nemeth Nemeth Nyemeth Nemetz Nemetz Nyemetz Nemetz Nemetz Nyemetz Novak Novak Nyovak Novak Novak Nyovak Orgoziova Orgoziova Orgoziova Ovzosova Ovzoszova Ovzoszova Palko Palko Palko Palkova Palkova Palkova Paniak Paniak Paniak Paniakova Paniakova Paniakova Pinterova Pinterova Pinterova Pirova Pirova Pirova Pirova Pirova Pirova Ponistova Ponisztova Ponisztova Porubcan Porubczan Porubczan Pucokova Puczokova Puczokova Pucsok Puczszok Puczszok Pucsokova Puczszokova Puczszokova Pucsokova Puczszokova Puczszokova Puskas Puszkasz Puszkasz Puskasova Puszkaszova Puszkaszova Puskasova Puszkaszova Puszkaszova Puskasova Puszkaszova Puszkaszova Raczova Raczova Raczzova Raczova Raczova Raczzova Rafaj Rafaj Rafaj Rehorcikova Rehorczikova Rehorczikova Rehorcikova Rehorczikova Rehorczikova Rehorcikova Rehorczikova Rehorczikova Renckova Renczkova Renczkova Roland Roland Roland Rosinska Roszinszka Roszinszka Rosinsky Roszinszky Roszinszky Rosinsky Roszinszky Roszinszky Sallai Szallai Sallai Sallai Szallai Sallai Schmidt Szhmidt Sczhmidt Sebestyen Szebesztyen Sebesztyen Sendrei Szendrei Sendrei Sendreiova Szendreiova Sendreiova Sendreiova Szendreiova Sendreiova Sikula Szikula Sikula Sikula Szikula Sikula Sikula Szikula Sikula Sikula Szikula Sikula Sikula Szikula Sikula Sikula Szikula Sikula Sikula Szikula Sikula Sikulova Szikulova Sikulova Simko Szimko Simko Sinkova Szinkova Sinkova Slavik Szlavik Slavik Sobona Szobona Sobona Sobonova Szobonova Sobonova Sobonova Szobonova Sobonova Solcansky Szolczanszky Solczanszky Sommerova Szommerova Sommerova Stancek Sztanczek Stanczek Stancekova Sztanczekova Stanczekova Stancekova Sztanczekova Stanczekova Stefan Sztefan Stefan Stevar Sztevar Stevar Stevarova Sztevarova Stevarova Stevarova Sztevarova Stevarova Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Sveda Szveda Sveda Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szabo Szaboova Szaboova Szaboova Szabova Szabova Szabova Szabova Szabova Szabova Szarka Szarka Szarka Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szarkova Szolcsanszki Szolczszanszki Szolczszanszzki Szucs Szuczsz Szuczsz Szucs Szuczsz Szuczsz Tateffy Tateffy Tyateffy Tibor Tibor Tyibor Tibor Tibor Tyibor Tibor Tibor Tyibor Tibor Tibor Tyibor Tibor Tibor Tyibor Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Toth Toth Tyoth Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Tothova Tothova Tyothova Veres Veresz Veresz Viliam Viliam Viliam Viliam Viliam Viliam Vincur Vinczur Vinczur Vrzala Vrzala Vrzala Zachariasova Zahariaszova Zsaczhariaszova Zatko Zatko Zsatko Zdena Zdena Zsdena Zdena Zdena Zsdena Zifcakova Zifczakova Zsifczakova Zlatohlavek Zlatohlavek Zslatohlavek Zlatohlavek Zlatohlavek Zslatohlavek Zlatohlavek Zlatohlavek Zslatohlavek Zlatohlavek Zlatohlavek Zslatohlavek Zoltan Zoltan Zsoltan Zuzana Zuzana Zsuzana

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Michael Rácz Andreas Tpucsők Stephanus Rácz Stephanus Kristof Stephanus Borbely Laurentius Hovany Albertus Mattyas Martinus Rácz Stephanus Csary id. Stephanus Csary ifj. Andreas Szabo Paulus Szabo Michael Csire Stephanus Szolya Michael, Stephanus Csotor Joannes Totth Joannes Baracskai Stephanus Hovany Michael Csismadja Andreas Meszaros Stephanus Berethky Joannes Beretkey

n78_15_217 n78_15_218 n78_15_308

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.