Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_15_001
TOP SIGHTSEEINGS
• Church built-1837 calvinist

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


rc ť Pél (Alsó-)
ref ť Lók (Garam-)
Horný Pial

OLD NAMES of the village(town):
1773 Felső-Pill, Horny Pial, 1786 Felschő-Pil, Horný Pial, 1808 Felső-Péll, Ober-Pill, Horní Pil, Horní Pjal, 1863–1913, 1939–1945 Felsőpél, 1920–1938, 1945–1948 Horný Pial, Felső-Pél, 1948– Horný Pial

POPULATION of Horny Pial in 2005: 298 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Bajnovič Bajnovic Bajnovics Bajnovičová Bajnovicova Bajnovicsova BalហBalaz Balazs Balážová Balazova Balazsova Barna Barna Barna Berkyová Berkyova Berkyova Csuka Csuka Czszuka Csuková Csukova Czszukova Csupraiová Csupraiova Czszupraiova Čupraiová Cupraiova Csupraiova EliᚠElias Elias Filo Filo Filo Fraňo Frano Franyo Géci-tóth Geci-toth Geczi-toth Gőbő Gobo Gőbő Harabrín Harabrin Harabrin Harabrínová Harabrinova Harabrinova Húdik Hudik Hudik Húdiková Hudikova Hudikova
... above surnames continue below the google map

Horny Pial bordering the villages(towns): Bajka | Bardonovo | Belek | Besa | Besenov | Caka | Cernik | Cifare | Dedinka | Dolna Sec | Dolna Vesela | Dolny Dur | Dolny Fedvernek | Dolny Ohaj | Dolny Pial | Dolny Varad | Drzlany | Dycka | Horna Sec | Horna Vesela | Horny Dur | Horny Fedvernek | Horny Ohaj | Horny Varad | Horsa | Hronske Klacany | Hul | Hulvinky | Hurbanovce | Ina | Jesenske | Jur nad Hronom | Kalinciakovo | Kalna | Kalna nad Hronom | Kalnica | Kmetovo | Krskany | Kukucinov | Levice | Lok | Lucnica nad Zitavou | Lula | Mala Mana | Malas | Male Krskany | Male Lovce | Male Ondrejovce | Male Sarovce | Maly Kiar | Mana | Martinova | Marusova | Medvecke | Melek | Michal nad Zitavou | Mikula | Mojzesovo | Mytne Ludany | Novy Tekov | Ondrejovce | Pana | Plave Vozokany | Podhajska | Podluzany | Pozba | Radava | Rohoznica | Sarovce | Setetkut | Stary Hradok | Stary Tekov | Svatusa | Svodov | Tehla | Tekovske Luzany | Tekovske Luzianky | Tekovsky Hradok | Telince | Travnica | Tura | Ulany nad Zitavou | Vajka nad Zitavou | Velka Mana | Velke Krskany | Velke Lovce | Velke Ondrejovce | Velke Sarovce | Velky Dur | Vesela | Vlkas | Vrable | Vysne nad Hronom | Zbrojniky | Zeliezovce | Zemliare | Zitavce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Juhás Juhas Juhasz Juhásová Juhasova Juhaszova Juhász Juhasz Juhasz Juhászová Juhaszova Juhaszova Kálnay Kalnay Kalnay Kálnayová Kalnayova Kalnayova Kelemen Kelemen Kelemen Kelemenová Kelemenova Kelemenova Kisszucsan Kisszucsan Kiszszuczszan Kossúth Kossuth Koszszuth Kossúthová Kossuthova Koszszuthova Košuk Kosuk Kosuk Košúk Kosuk Kosuk Košuková Kosukova Kosukova Kováčová Kovacova Kovacsova Lakatosová Lakatosova Lakatoszova Lénárth Lenarth Lenarth Lenárthová Lenarthova Lenarthova Lojek Lojek Lojek Lojeková Lojekova Lojekova Macák Macak Maczak Macáková Macakova Maczakova Maczák Maczak Maczak Maczáková Maczakova Maczakova Majó Majo Majo Majóová Majoova Majoova Maraček Maracek Maracsek Maračeková Maracekova Maracsekova Mihálik Mihalik Mihalik Mikeš Mikes Mikes Mikešová Mikesova Mikesova Mikešová-tóthová Mikesova-tothova Mikesova-tothova Mozdík Mozdik Mozdik Mozdíková Mozdikova Mozdikova Nagy Nagy Nagy Nagyová Nagyova Nagyova Paksi Paksi Pakszi Pakši Paksi Paksi Paksiová Paksiova Paksziova Pakšiová Paksiova Paksiova Peles Peles Pelesz Peleš Peles Peles Pelesová Pelesova Peleszova Póková Pokova Pokova Rajčáni Rajcani Rajcsani Rajčániová Rajcaniova Rajcsaniova Rumanová Rumanova Rumanova Salai Salai Szalai Salaiová Salaiova Szalaiova Santová Santova Szantova Sebestyén Sebestyen Szebesztyen Sebeštyén Sebestyen Szebestyen Sebestyénová Sebestyenova Szebesztyenova Silva Silva Szilva Silvová Silvova Szilvova Šimoniová Simoniova Simoniova Šindler Sindler Sindler Šivo Sivo Sivo Šivová Sivova Sivova Sládek Sladek Szladek Sléher Sleher Szleher Sléherová Sleherova Szleherova Šuranská Suranska Suranszka Šveda Sveda Sveda Švedová Svedova Svedova Szántó Szanto Szanto Szíkora Szikora Szikora Szíkorová Szikorova Szikorova Szilva Szilva Szilva Szilvová Szilvova Szilvova Tökölyová Tokolyova Tökölyova Tothová Tothova Tothova Valach Valach Valah Valachová Valachova Valahova Varga Varga Varga Vargová Vargova Vargova Vávra Vavra Vavra Vávrová Vavrova Vavrova Vicze Vicze Vicze

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Bajnovic Bajnovicz Bajnovicz Bajnovic Bajnovicz Bajnovicz Bajnovic Bajnovicz Bajnovicz Bajnovic Bajnovicz Bajnovicz Bajnovic Bajnovicz Bajnovicz Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Berky Cernohlavkova Czernohlavkova Csernohlavkova Cernohlavkova Czernohlavkova Csernohlavkova Csuka Czszuka Csszuka Cziria Cziria Csziria Filo Filo Filo Geczi Geczi Geczzi Harabin Harabin Harabin Harabrin Harabrin Harabrin Harabrinova Harabrinova Harabrinova Harabrinova Harabrinova Harabrinova Hilda Hilda Hilda Hudik Hudik Hudik Imrich Imrih Imriczh Juhas Juhasz Juhasz Juhasova Juhaszova Juhaszova Juhasova Juhaszova Juhaszova Keckes Keczkesz Keczkesz Keckes Keczkesz Keczkesz Keckesova Keczkeszova Keczkeszova Kelemenova Kelemenova Kelemenova Kopcsanyi Kopczszanyi Kopczszanyi Kosorin Koszorin Koszorin Kosorin Koszorin Koszorin Kosorinova Koszorinova Koszorinova Kossuth Koszszuth Koszszuth Kossuthova Koszszuthova Koszszuthova Kosuth Koszuth Koszuth Kosuthova Koszuthova Koszuthova Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacova Kovaczova Kovaczova Kucsa Kuczsza Kuczsza Lakatos Lakatosz Lyakatosz Lojekova Lojekova Lyojekova Macak Maczak Maczak Macak Maczak Maczak Maczak Maczak Maczzak Mesaros Meszarosz Meszarosz Meszaros Meszarosz Meszzarosz Mikes Mikesz Mikesz Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Molnar Mozdik Mozdik Mozdik Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagy Nagy Nyagy Nagyova Nagyova Nyagyova Paksi Pakszi Pakszi Paksi Pakszi Pakszi Paksi Pakszi Pakszi Paksi Pakszi Pakszi Paksi Pakszi Pakszi Paksi Pakszi Pakszi Paksii Pakszii Pakszii Paksii Pakszii Pakszii Paksiova Paksziova Paksziova Patyi Patyi Patyi Peles Pelesz Pelesz Peles Pelesz Pelesz Peles Pelesz Pelesz Petrovic Petrovicz Petrovicz Poka Poka Poka Robert Robert Robert Ruman Ruman Ruman Salai Szalai Salai Salyova Szalyova Salyova Schmuck Szhmuczk Sczhmuczk Sebestyen Szebesztyen Sebesztyen Silva Szilva Silva Simoniova Szimoniova Simoniova Sivo Szivo Sivo Sivo Szivo Sivo Spano Szpano Spano Suransky Szuranszky Suranszky Szanto Szanto Szanto Szanto Szanto Szanto Szikora Szikora Szikora Szilva Szilva Szilva Tokoly Tokoly Tyokoly Valach Valah Valaczh Valach Valah Valaczh Valach Valah Valaczh Valeria Valeria Valeria Varga Varga Varga Vavra Vavra Vavra Vavra Vavra Vavra Vicze Vicze Viczze Viera Viera Viera

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Andreas Mikes Joannes Szilva Joannes Paxi Andreas Sarnoczi Stephanus Gaál Andreas Borbely Stephanus Mikes Joannes Mikes Paulus Toth Stephanus Mikes Joannes Balas Gregorius Menyei Andreas Thot Stephanus Paxi Adalbertus Benedek

n78_15_224 n78_15_225 n78_15_301

 

Copyright Š 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.