Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia

Behynce
Behynce is joined to the village (town): Velke Ripnany

OLD NAMES of the village(town):
1773 Nagy-Rippeny, Gros-Rippen, Welke Ripnany, 1786 Nagy-Rippiny, 1808 Nagy-Rippény, Welké Rypňany, 1863–1907 Nagyrippény, 1913 Nagyrépény, 1920– Veľké Ripňany
Malá Vieska: 1773 Kiss-Viszka, Klein-Vjeszka, Male Wjesky, 1786 Wiszka, Kisch-Wiszka, 1808 Kis-Viészka, Malá Wieska, Wěska, 1863–1882 Kisvieszka
Behynce: 1895–1898 Behinc, 1900–1907 Bőfalva, 1913 Bőfalu, 1920–1976 Behynce
Dolné Behynce: 1773 Alsó-Behincz, Unter-Behintz, Dol[ne] Behincze, 1786 Alschó-Behinz, 1808 Alsó-Behincz, Dolní Běhýnce, 1863–1892 Alsóbehinc
Horné Behynce: 1773 Felső-Behincz, Ober-Behincz, Hor[ne] Behincze, 1786 Felschő-Behinz, 1808 Felső-Behincz, Horní Běhýnce, 1863–1892 Felsőbehinc
Stredné Behynce: 1786 Kösép-Behinz

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Antalík Antalik Antalik Antalíková Antalikova Antalikova Balážik Balazik Balazsik Balážiková Balazikova Balazsikova Barát Barat Barat Barátová Baratova Baratova Belán Belan Belan Beláň Belan Belany Beláňová Belanova Belanyova Belobradová Belobradova Belobradova Beňo Beno Benyo Beňová Benova Benyova Bernátová Bernatova Bernatova Bosá Bosa Bosza Bosý Bosy Boszy Chaláni Chalani Halani Chalániová Chalaniova Halaniova Chalupková Chalupkova Halupkova Doležay Dolezay Dolezsay
... above surnames continue below the google map

Behynce bordering the villages(towns): Ardanovce | Banka | Belince | Biskupova | Blesovce | Bojna | Borovce | Bzince | Cab-Sila | Celadince | Cermany | Cervenik | Chrabrany | Dolne Behynce | Dolne Dubovany | Dolne Kapince | Dolne Lefantovce | Dolne Ludanice | Dolne Merasice | Dolne Otrokovce | Dolne Trhoviste | Drahovce | Dubovany | Dvorany nad Nitrou | Hajna Nova Ves | Hlohovec | Horne Behynce | Horne Dubovany | Horne Kapince | Horne Lefantovce | Horne Ludanice | Horne Merasice | Horne Obdokovce | Horne Otrokovce | Horne Stitare | Horne Trhoviste | Hrubonovo | Hrusovany | Hubina | Jacovce | Jalsove | Jelenova | Kamanova | Kapince | Kocurice | Kokosova | Koniarovce | Koplotovce | Kovarce | Krakovany | Krtovce | Krusovce | Kuzmice | Lefantovce | Leopold | Leopoldov | Lipovnik | Ludanice | Luzany | Madunice | Mala Vieska | Male Bedzany | Male Jacovce | Male Oponice | Male Ripnany | Male Sulany | Male Zaluzie | Merasice | Moravany nad Vahom | Mytna Nova Ves | Nemcice | Nezatice | Nitrianska Blatnica | Nitrianska Streda | Nove Sady | Obsolovce | Opatovce | Oponice | Oresany | Orviste | Orviste | Pastuchov | Perkovce | Piestany | Podluzany | Preselany | Radosina | Rakovice | Ratnovce | Salgovce | Sila | Sokolovce | Solcany | Solcianky | Somorova | Straze | Stredne Behynce | Sulany | Sulekovo | Sulovce | Surianky | Svaty Jan | Svaty Peter pri Vahu | Svrbice | Tapkove | Tekoldany | Teplice | Teplicky | Tesare | Topolcany | Tovarniky | Trebatice | Urmince | Velke Bedzany | Velke Dvorany | Velke Jacovce | Velke Oponice | Velke Orviste | Velke Ripnany | Velke Sulany | Vesele | Veselie | Veselie | Vitkovce | Voderady | Vozokany | Vycapky | Vycapy | Vycapy-Opatovce | Zemianske Jacovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Frťala Frtala Frtyala Frťalová Frtalova Frtyalova Glos Glos Glosz Glosová Glosova Gloszova Grolmus Grolmus Grolmusz Grolmusová Grolmusova Grolmuszova Gulaba Gulaba Gulaba Hanzlík Hanzlik Hanzlik Hanzlíková Hanzlikova Hanzlikova Herdová Herdova Herdova Hertel Hertel Hertel Hertelová Hertelova Hertelova Hlobik Hlobik Hlobik Hlobiková Hlobikova Hlobikova Hubinská Hubinska Hubinszka Hubinský Hubinsky Hubinszky Jakubička Jakubicka Jakubicska Jančovič Jancovic Jancsovics Jančovičová Jancovicova Jancsovicsova Judák Judak Judak Karvay Karvay Karvay Košík Kosik Kosik Košíková Kosikova Kosikova Kováč Kovac Kovacs Kováčová Kovacova Kovacsova Krajčíková Krajcikova Krajcsikova Kubala Kubala Kubala Kubalová Kubalova Kubalova Kučera Kucera Kucsera Kučerka Kucerka Kucserka Kučerová Kucerova Kucserova Kukla Kukla Kukla Lendel Lendel Lendel Lendelová Lendelova Lendelova Lesay Lesay Leszay Lesayová Lesayova Leszayova Lukáčová Lukacova Lukacsova Macháč Machac Mahacs Macháčová Machacova Mahacsova Marková Markova Markova Masarovič Masarovic Maszarovics Masarovičová Masarovicova Maszarovicsova Mateička Mateicka Mateicska Mateičková Mateickova Mateicskova Matejovičová Matejovicova Matejovicsova Mikula Mikula Mikula Minarovič Minarovic Minarovics Minarovičová Minarovicova Minarovicsova Močko Mocko Mocsko Močková Mockova Mocskova Mokošová Mokosova Mokosova Nováčik Novacik Novacsik Nováčiková Novacikova Novacsikova Oravcová Oravcova Oravczova Oravec Oravec Oravecz Ozimák Ozimak Ozimak Ozimáková Ozimakova Ozimakova Pavlovič Pavlovic Pavlovics Pavlovičová Pavlovicova Pavlovicsova Pecháč Pechac Pehacs Pecháčová Pechacova Pehacsova Pleška Pleska Pleska Plešková Pleskova Pleskova Rybanská Rybanska Rybanszka Rybanský Rybansky Rybanszky Siget Siget Sziget Šlosárik Slosarik Sloszarik Štefkovič Stefkovic Stefkovics Štefkovičová Stefkovicova Stefkovicsova Sýkorová Sykorova Szykorova Tupá Tupa Tupa Tupý Tupy Tupy Urminská Urminska Urminszka Urminský Urminsky Urminszky Valko Valko Valko Valková Valkova Valkova Vaňovičová Vanovicova Vanyovicsova Vavreček Vavrecek Vavrecsek Zelíska Zeliska Zeliszka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamec Adamecz Adamecz Adamkovicova Adamkoviczova Adamkoviczova Adamkovicova Adamkoviczova Adamkoviczova Adamkovicova Adamkoviczova Adamkoviczova Adamkovicova Adamkoviczova Adamkoviczova Adamkovicova Adamkoviczova Adamkoviczova Adamovic Adamovicz Adamovicz Adamovicova Adamoviczova Adamoviczova Andacka Andaczka Andaczka Andacka Andaczka Andaczka Andacka Andaczka Andaczka Andacka Andaczka Andaczka Ando Ando Ando Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalikova Antalikova Antalikova Antalikova Antalikova Antalikova Babis Babisz Babisz Babisova Babiszova Babiszova Babulic Babulicz Babulicz Babulic Babulicz Babulicz Bachrata Bahrata Baczhrata Bachrata Bahrata Baczhrata Bachrata Bahrata Baczhrata Bachraty Bahraty Baczhraty Bachraty Bahraty Baczhraty Bago Bago Bago Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balaz Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazik Balazikova Balazikova Balazikova Balazikova Balazikova Balazikova Balazikova Balazikova Balazikova Barat Barat Barat Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Baratova Bartonik Bartonik Bartonik Bathorova Bathorova Bathorova Batora Batora Batora Beckova Beczkova Beczkova Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belan Belanova Belanova Belanova Belanyiova Belanyiova Belanyiova Belanyova Belanyova Belanyova Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belko Belkova Belkova Belkova Belobrad Belobrad Belobrad Belobrad Belobrad Belobrad Benko Benko Benko Benko Benko Benko Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Beno Benova Benova Benova Benovic Benovicz Benovicz Benovicova Benoviczova Benoviczova Beresova Bereszova Bereszova Beresova Bereszova Bereszova Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernat Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bernatova Bezek Bezek Bezek Bezekova Bezekova Bezekova Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bielik Bilenna Bilenna Bilenna Bilenny Bilenny Bilenny Biro Biro Biro Biro Biro Biro Biro Biro Biro Biro Biro Biro Bobulova Bobulova Bobulova Bodi Bodi Bodi Bognerova Bognerova Bognerova Bognerova Bognerova Bognerova Bohus Bohusz Bohusz Bolda Bolda Bolda Borbely Borbely Borbely Borbely Borbely Borbely Borchova Borhova Borczhova Borchova Borhova Borczhova Borchova Borhova Borczhova Borchova Borhova Borczhova Borchova Borhova Borczhova Borchova Borhova Borczhova Borcmova Borczmova Borczmova Bosa Bosza Bosza Bosa Bosza Bosza Bosy Boszy Boszy Bosy Boszy Boszy Bosy Boszy Boszy Bosy Boszy Boszy Bosy Boszy Boszy Bosy Boszy Boszy Brenessel Breneszszel Breneszszel Brezakova Brezakova Brezakova Brezovak Brezovak Brezovak Brezovakova Brezovakova Brezovakova Brezovan Brezovan Brezovan Brezovicova Brezoviczova Brezoviczova Brunovska Brunovszka Brunovszka Burdova Burdova Burdova Burdova Burdova Burdova Caganova Czaganova Csaganova Cap Czap Csap Cap Czap Csap Cap Czap Csap Cechova Czehova Cseczhova Cerny Czerny Cserny Chajani Hajani Cshajani Chalamova Halamova Cshalamova Chalani Halani Cshalani Chalani Halani Cshalani Chalani Halani Cshalani Chalani Halani Cshalani Chalani Halani Cshalani Chalani Halani Cshalani Chalani Halani Cshalani Chalani Halani Cshalani Chalani Halani Cshalani Chalaniova Halaniova Cshalaniova Chalaniova Halaniova Cshalaniova Chalaniova Halaniova Cshalaniova Chalanyova Halanyova Cshalanyova Chalka Halka Cshalka Chalupka Halupka Cshalupka Chalupka Halupka Cshalupka Chalupka Halupka Cshalupka Chalupka Halupka Cshalupka Chalupova Halupova Cshalupova Chmelina Hmelina Cshmelina Chmelina Hmelina Cshmelina Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chuda Huda Cshuda Chuda Huda Cshuda Cicmis Cziczmisz Csiczmisz Csoka Czszoka Csszoka Csoka Czszoka Csszoka Csokova Czszokova Csszokova Danis Danisz Gyanisz Danisikova Daniszikova Gyaniszikova Danisikova Daniszikova Gyaniszikova Daniskova Daniszkova Gyaniszkova Danova Danova Gyanova Dolezaj Dolezaj Gyolezaj Dolezaj Dolezaj Gyolezaj Dolezaj Dolezaj Gyolezaj Dolezay Dolezay Gyolezay Dolezay Dolezay Gyolezay Dovicin Doviczin Gyoviczin Dujsikova Dujszikova Gyujszikova Dujsikova Dujszikova Gyujszikova Dujsikova Dujszikova Gyujszikova Durakova Durakova Gyurakova Dusanic Duszanicz Gyuszanicz Fabian Fabian Fabian Fabryova Fabryova Fabryova Fekete Fekete Fekete Feketova Feketova Feketova Ferkovicova Ferkoviczova Ferkoviczova Fico Ficzo Ficzo Ficova Ficzova Ficzova Figura Figura Figura Filkova Filkova Filkova Filova Filova Filova Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtala Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Frtalova Fuksik Fukszik Fukszik Fuksik Fukszik Fukszik Fuksik Fukszik Fukszik Fuksik Fukszik Fukszik Futros Futrosz Futrosz Galbavy Galbavy Galbavy Galik Galik Galik Galik Galik Galik Galikova Galikova Galikova Gallo Gallo Gallo Gallova Gallova Gallova Gallova Gallova Gallova Gallova Gallova Gallova Gancarcik Ganczarczik Ganczarczik Gancarcik Ganczarczik Ganczarczik Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovic Gaszparovicz Gaszparovicz Gasparovicova Gaszparoviczova Gaszparoviczova Gatak Gatak Gatak Gatar Gatar Gatar Gatar Gatar Gatar Gatar Gatar Gatar Gatar Gatar Gatar Gatar Gatar Gatar Gatarova Gatarova Gatarova Gergel Gergel Gergel Gersi Gerszi Gerszi Gersi Gerszi Gerszi Glos Glosz Glosz Glos Glosz Glosz Glos Glosz Glosz Glos Glosz Glosz Glos Glosz Glosz Glos Glosz Glosz Glos Glosz Glosz Glos Glosz Glosz Glos Glosz Glosz Glos Glosz Glosz Glos Glosz Glosz Glos Glosz Glosz Glosova Gloszova Gloszova Glosova Gloszova Gloszova Glosova Gloszova Gloszova Glosova Gloszova Gloszova Glosova Gloszova Gloszova Gogola Gogola Gogola Gogola Gogola Gogola Gogola Gogola Gogola Gogola Gogola Gogola Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gogolova Gregoricka Gregoriczka Gregoriczka Gregoricka Gregoriczka Gregoriczka Gregorickova Gregoriczkova Gregoriczkova Gregus Gregusz Gregusz Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmus Grolmusz Grolmusz Grolmusova Grolmuszova Grolmuszova Grolmusova Grolmuszova Grolmuszova Grolmusova Grolmuszova Grolmuszova Gulaba Gulaba Gulaba Gulaba Gulaba Gulaba Gulaba Gulaba Gulaba Gulik Gulik Gulik Hacveland Haczveland Haczveland Hajdusek Hajduszek Hajduszek Halmo Halmo Halmo Halveland Halveland Halveland Halveland Halveland Halveland Halveland Halveland Halveland Halveland Halveland Halveland Halvelandova Halvelandova Halvelandova Hanzlik Hanzlik Hanzlik Hanzlikova Hanzlikova Hanzlikova Hanzlikova Hanzlikova Hanzlikova Hanzlikova Hanzlikova Hanzlikova Haveland Haveland Haveland Havlicek Havliczek Havliczek Havlicek Havliczek Havliczek Havlicek Havliczek Havliczek Helleri Helleri Helleri Herda Herda Herda Herdova Herdova Herdova Herdova Herdova Herdova Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertel Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hertelova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobik Hlobikova Hlobikova Hlobikova Hlobikova Hlobikova Hlobikova Hlobikova Hlobikova Hlobikova Holiencin Holienczin Holienczin Holiencin Holienczin Holienczin Holiencin Holienczin Holienczin Hreha Hreha Hreha Hrobsky Hrobszky Hrobszky Hrobsky Hrobszky Hrobszky Hrobsky Hrobszky Hrobszky Hubacikova Hubaczikova Hubaczikova Hubinska Hubinszka Hubinszka Hubinska Hubinszka Hubinszka Hubinska Hubinszka Hubinszka Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Hubinsky Hubinszky Hubinszky Igor Igor Igor Igor Igor Igor Ilencikova Ilenczikova Ilenczikova Ilkova Ilkova Ilkova Illasova Illaszova Illaszova Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Ivan Jakoubek Jakoubek Jakoubek Jakoubek Jakoubek Jakoubek Jakoubkova Jakoubkova Jakoubkova Jakovsek Jakovszek Jakovszek Jakubicka Jakubiczka Jakubiczka Jakubicka Jakubiczka Jakubiczka Jakubicka Jakubiczka Jakubiczka Jakubicka Jakubiczka Jakubiczka Jakubickova Jakubiczkova Jakubiczkova Jakubickova Jakubiczkova Jakubiczkova Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jancovic Janczovicz Janczovicz Jancovic Janczovicz Janczovicz Jancovic Janczovicz Janczovicz Jancovic Janczovicz Janczovicz Jancovicova Janczoviczova Janczoviczova Jancovicova Janczoviczova Janczoviczova Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jaroslav Jaroszlav Jaroszlav Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jelsic Jelszicz Jelszicz Jelsic Jelszicz Jelszicz Jelsic Jelszicz Jelszicz Jelsic Jelszicz Jelszicz Jelsicova Jelsziczova Jelsziczova Jonekova Jonekova Jonekova Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Judak Judak Judak Judak Judak Judak Judak Judak Judak Judak Judak Judak Judak Judak Judak Judakova Judakova Judakova Julini Julini Julini Julini Julini Julini Kaceriak Kaczeriak Kaczeriak Kadlecova Kadleczova Kadleczova Kaizerova Kaizerova Kaizerova Kapusta Kapuszta Kapuszta Kapustova Kapusztova Kapusztova Karas Karasz Karasz Karvay Karvay Karvay Klas Klasz Klasz Klasova Klaszova Klaszova Klasova Klaszova Klaszova Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Kmeto Knazejova Knazejova Knazejova Knizatova Knizatova Knizatova Knizatova Knizatova Knizatova Kocianova Koczianova Koczianova Kolarikova Kolarikova Kolarikova Kolka Kolka Kolka Kolka Kolka Kolka Kolka Kolka Kolka Kolka Kolka Kolka Kolka Kolka Kolka Kondrla Kondrla Kondrla Kondrlova Kondrlova Kondrlova Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kosik Koszik Koszik Kosikova Koszikova Koszikova Kostial Kosztial Kosztial Kosut Koszut Koszut Kosut Koszut Koszut Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovac Kovacz Kovacz Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacik Kovaczik Kovaczik Kovacikova Kovaczikova Kovaczikova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kovacova Kovaczova Kovaczova Kowalczyk Kowalczyk Kowalczzyk Kozakova Kozakova Kozakova Kozubikova Kozubikova Kozubikova Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajcik Krajczik Krajczik Krajcikova Krajczikova Krajczikova Krajcikova Krajczikova Krajczikova Krajcir Krajczir Krajczir Krajcir Krajczir Krajczir Krajcir Krajczir Krajczir Krajco Krajczo Krajczo Krajcova Krajczova Krajczova Krajcova Krajczova Krajczova Kral Kral Kral Kral Kral Kral Kralcik Kralczik Kralczik Krisrof Kriszrof Kriszrof Kristof Krisztof Krisztof Kristof Krisztof Krisztof Kristofova Krisztofova Krisztofova Krizatova Krizatova Krizatova Krogman Krogman Krogman Krogmann Krogmann Krogmann Krogmanova Krogmanova Krogmanova Kroslak Kroszlak Kroszlak Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krystynek Krysztynek Krysztynek Krystynkova Krysztynkova Krysztynkova Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kubala Kucerka Kuczerka Kuczerka Kucerka Kuczerka Kuczerka Kucerkova Kuczerkova Kuczerkova Kuchova Kuhova Kuczhova Kudela Kudela Kudela Kudela Kudela Kudela Kudela Kudela Kudela Kudela Kudela Kudela Kudela Kudela Kudela Kukla Kukla Kukla Kukla Kukla Kukla Kuklova Kuklova Kuklova Kuklova Kuklova Kuklova Kukucka Kukuczka Kukuczka Kukucka Kukuczka Kukuczka Kukucka Kukuczka Kukuczka Kupculik Kupczulik Kupczulik Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kupec Kupecz Kupecz Kuppova Kuppova Kuppova Kuricova Kuriczova Kuriczova Kuruc Kurucz Kurucz Kuruc Kurucz Kurucz Kuruc Kurucz Kurucz Kusy Kuszy Kuszy Kyncl Kynczl Kynczl Lacenova Laczenova Lyaczenova Lacenova Laczenova Lyaczenova Lakata Lakata Lyakata Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lanfer Lanfer Lyanfer Lendel Lendel Lyendel Lendel Lendel Lyendel Lendel Lendel Lyendel Lendel Lendel Lyendel Lendelova Lendelova Lyendelova Lendelova Lendelova Lyendelova Lendelova Lendelova Lyendelova Lesajova Leszajova Lyeszajova Lesajova Leszajova Lyeszajova Lesay Leszay Lyeszay Lesay Leszay Lyeszay Lesay Leszay Lyeszay Lesay Leszay Lyeszay Lesay Leszay Lyeszay Lesay Leszay Lyeszay Lesay Leszay Lyeszay Lesay Leszay Lyeszay Lesay Leszay Lyeszay Lesayova Leszayova Lyeszayova Lesayova Leszayova Lyeszayova Lesayvova Leszayvova Lyeszayvova Letko Letko Lyetko Letko Letko Lyetko Letko Letko Lyetko Letkova Letkova Lyetkova Letkova Letkova Lyetkova Letkova Letkova Lyetkova Lisy Liszy Lyiszy Lisy Liszy Lyiszy Lisy Liszy Lyiszy Lukac Lukacz Lyukacz Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacova Lukaczova Lyukaczova Lukacovic Lukaczovicz Lyukaczovicz Lukacovic Lukaczovicz Lyukaczovicz Lukacovic Lukaczovicz Lyukaczovicz Lukacovic Lukaczovicz Lyukaczovicz Lukacovic Lukaczovicz Lyukaczovicz Lukacovic Lukaczovicz Lyukaczovicz Lukacovicova Lukaczoviczova Lyukaczoviczova Lukacovicova Lukaczoviczova Lyukaczoviczova Machac Mahacz Maczhacz Machac Mahacz Maczhacz Machac Mahacz Maczhacz Machacova Mahaczova Maczhaczova Machacova Mahaczova Maczhaczova Macho Maho Maczho Machovic Mahovicz Maczhovicz Machovic Mahovicz Maczhovicz Machovicova Mahoviczova Maczhoviczova Machovicova Mahoviczova Maczhoviczova Machovicova Mahoviczova Maczhoviczova Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Macura Maczura Maczura Madarasova Madaraszova Madaraszova Madarasova Madaraszova Madaraszova Madova Madova Madova Mago Mago Mago Mago Mago Mago Magova Magova Magova Magova Magova Magova Magova Magova Magova Majchrak Majhrak Majczhrak Majchrak Majhrak Majczhrak Majchrak Majhrak Majczhrak Majchrakova Majhrakova Majczhrakova Majgot Majgot Majgot Majgot Majgot Majgot Majgot Majgot Majgot Majgot Majgot Majgot Majgot Majgot Majgot Majgotova Majgotova Majgotova Majtenyi Majtenyi Majtenyi Mancova Manczova Manczova Marasicka Marasziczka Marasziczka Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Marko Markova Markova Markova Martakova Martakova Martakova Martiskova Martiszkova Martiszkova Marusicova Marusziczova Marusziczova Masarovic Maszarovicz Maszarovicz Masarovic Maszarovicz Maszarovicz Masarovicova Maszaroviczova Maszaroviczova Masarovicova Maszaroviczova Maszaroviczova Mateicka Mateiczka Mateiczka Mateicka Mateiczka Mateiczka Mateicka Mateiczka Mateiczka Mateicka Mateiczka Mateiczka Mateicka Mateiczka Mateiczka Mateickova Mateiczkova Mateiczkova Mateickova Mateiczkova Mateiczkova Mateickova Mateiczkova Mateiczkova Matejcik Matejczik Matejczik Matejka Matejka Matejka Matejovic Matejovicz Matejovicz Matejovic Matejovicz Matejovicz Matejovic Matejovicz Matejovicz Matejovicova Matejoviczova Matejoviczova Matricka Matriczka Matriczka Mazak Mazak Mazak Mazak Mazak Mazak Mazak Mazak Mazak Mazakova Mazakova Mazakova Mazakova Mazakova Mazakova Mazan Mazan Mazan Mazanova Mazanova Mazanova Merasicka Merasziczka Merasziczka Merasicka Merasziczka Merasziczka Merasicka Merasziczka Merasziczka Merasicka Merasziczka Merasziczka Merasicky Merasziczky Merasziczky Merasicky Merasziczky Merasziczky Merasicky Merasziczky Merasziczky Michalak Mihalak Miczhalak Michalak Mihalak Miczhalak Michalak Mihalak Miczhalak Michalak Mihalak Miczhalak Michalak Mihalak Miczhalak Michalakova Mihalakova Miczhalakova Michalik Mihalik Miczhalik Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Michalikova Mihalikova Miczhalikova Micina Miczina Miczina Micina Miczina Miczina Micina Miczina Miczina Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihal Mihalovicova Mihaloviczova Mihaloviczova Mihalovicova Mihaloviczova Mihaloviczova Miklovic Miklovicz Miklovicz Miklovicova Mikloviczova Mikloviczova Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikula Mikulova Mikulova Mikulova Minarikova Minarikova Minarikova Minarovic Minarovicz Minarovicz Minarovic Minarovicz Minarovicz Minks Minksz Minksz Minks Minksz Minksz Minks Minksz Minksz Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misina Miszina Miszina Misinova Miszinova Miszinova Miskolci Miszkolczi Miszkolczi Miskolci Miszkolczi Miszkolczi Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mizerak Mlika Mlika Mlika Mlika Mlika Mlika Mlikova Mlikova Mlikova Mocko Moczko Moczko Mocko Moczko Moczko Mocko Moczko Moczko Mocko Moczko Moczko Mocko Moczko Moczko Mocko Moczko Moczko Mocko Moczko Moczko Mocko Moczko Moczko Mocko Moczko Moczko Mokos Mokosz Mokosz Mokos Mokosz Mokosz Mokosova Mokoszova Mokoszova Mokra Mokra Mokra Mokra Mokra Mokra Mokry Mokry Mokry Mondok Mondok Mondok Moravcik Moravczik Moravczik Moravcik Moravczik Moravczik Moringa Moringa Moringa Muckova Muczkova Muczkova Nagyova Nagyova Nyagyova Nedoma Nedoma Nyedoma Nedoma Nedoma Nyedoma Nedoma Nedoma Nyedoma Nedoma Nedoma Nyedoma Nedoma Nedoma Nyedoma Nedomova Nedomova Nyedomova Neumannova Neumannova Nyeumannova Nezaticka Nezaticzka Nyezaticzka Nizerakova Nizerakova Nyizerakova Novacik Novaczik Nyovaczik Novacik Novaczik Nyovaczik Novacik Novaczik Nyovaczik Novacik Novaczik Nyovaczik Novacik Novaczik Nyovaczik Novacik Novaczik Nyovaczik Novacikova Novaczikova Nyovaczikova Novacikova Novaczikova Nyovaczikova Novacikova Novaczikova Nyovaczikova Novakov Novakov Nyovakov Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obermajerova Obert Obert Obert Obertova Obertova Obertova Obrtlik Obrtlik Obrtlik Obrtlik Obrtlik Obrtlik Obuch Obuh Obuczh Obuch Obuh Obuczh Obuchova Obuhova Obuczhova Octova Ocztova Ocztova Olah Olah Olah Ondrasek Ondraszek Ondraszek Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrej Ondrejka Ondrejka Ondrejka Ondrejkova Ondrejkova Ondrejkova Ondruska Ondruszka Ondruszka Oravcova Oravczova Oravczova Oravcova Oravczova Oravczova Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Oravec Oravecz Oravecz Orlicka Orliczka Orliczka Orlicky Orliczky Orliczky Osuch Oszuh Oszuczh Osuch Oszuh Oszuczh Ozimak Ozimak Ozimak Ozimak Ozimak Ozimak Ozimakova Ozimakova Ozimakova Pachacova Pahaczova Paczhaczova Pagacova Pagaczova Pagaczova Panik Panik Panik Panik Panik Panik Panik Panik Panik Panik Panik Panik Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pavlovic Pavlovicz Pavlovicz Pazitny Pazitny Pazitny Pechac Pehacz Peczhacz Pechac Pehacz Peczhacz Pechac Pehacz Peczhacz Pechac Pehacz Peczhacz Pechac Pehacz Peczhacz Pechac Pehacz Peczhacz Pechac Pehacz Peczhacz Pechac Pehacz Peczhacz Pechac Pehacz Peczhacz Pechac Pehacz Peczhacz Pechac Pehacz Peczhacz Pechacova Pehaczova Peczhaczova Pechacova Pehaczova Peczhaczova Pechacova Pehaczova Peczhaczova Pechacova Pehaczova Peczhaczova Pechacova Pehaczova Peczhaczova Pechacova Pehaczova Peczhaczova Pecho Peho Peczho Pecho Peho Peczho Pekarovic Pekarovicz Pekarovicz Pekarovic Pekarovicz Pekarovicz Pekarovic Pekarovicz Pekarovicz Pekarovic Pekarovicz Pekarovicz Pekarovic Pekarovicz Pekarovicz Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Petrikova Pirtan Pirtan Pirtan Pleska Pleszka Pleszka Pleska Pleszka Pleszka Pleska Pleszka Pleszka Pleskova Pleszkova Pleszkova Pleskova Pleszkova Pleszkova Pleskova Pleszkova Pleszkova Pleskova Pleszkova Pleszkova Pleskova Pleszkova Pleszkova Plsek Plszek Plszek Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polakova Polakova Polakova Ponist Poniszt Poniszt Ponist Poniszt Poniszt Ponist Poniszt Poniszt Ponist Poniszt Poniszt Ponistova Ponisztova Ponisztova Ponistova Ponisztova Ponisztova Ponistova Ponisztova Ponisztova Prachar Prahar Praczhar Prachar Prahar Praczhar Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravdova Pravdova Pravdova Pravdova Pravdova Pravdova Prostredny Prosztredny Prosztredny Prostredny Prosztredny Prosztredny Prostredny Prosztredny Prosztredny Rac Racz Racz Rac Racz Racz Racova Raczova Raczova Radek Radek Radek Rastislav Rasztiszlav Rasztiszlav Rebry Rebry Rebry Rebry Rebry Rebry Rebry Rebry Rebry Renata Renata Renata Repkova Repkova Repkova Rezna Rezna Rezna Rezna Rezna Rezna Rezo Rezo Rezo Rezova Rezova Rezova Rezova Rezova Rezova Richnak Rihnak Riczhnak Roman Roman Roman Roman Roman Roman Rondos Rondosz Rondosz Rondos Rondosz Rondosz Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rusnak Rusznak Rusznak Rybanska Rybanszka Rybanszka Rybansky Rybanszky Rybanszky Rybansky Rybanszky Rybanszky Rybansky Rybanszky Rybanszky Rybansky Rybanszky Rybanszky Rybansky Rybanszky Rybanszky Rybansky Rybanszky Rybanszky Rybansky Rybanszky Rybanszky Rybansky Rybanszky Rybanszky Sajtler Szajtler Sajtler Sajtler Szajtler Sajtler Schmizing Szhmizing Sczhmizing Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebestova Szebesztova Sebesztova Sevcik Szevczik Sevczik Sevcik Szevczik Sevczik Sevcikova Szevczikova Sevczikova Sifalovicova Szifaloviczova Sifaloviczova Siget Sziget Siget Siget Sziget Siget Siget Sziget Siget Siget Sziget Siget Sigetova Szigetova Sigetova Simko Szimko Simko Siskova Sziszkova Siszkova Siskova Sziszkova Siszkova Skladany Szkladany Skladany Skvaril Szkvaril Skvaril Slazik Szlazik Slazik Slazikova Szlazikova Slazikova Slosarik Szloszarik Sloszarik Slosarik Szloszarik Sloszarik Slosarik Szloszarik Sloszarik Slosarik Szloszarik Sloszarik Soban Szoban Soban Sojkova Szojkova Sojkova Sopka Szopka Sopka Sopka Szopka Sopka Sranko Szranko Sranko Srankova Szrankova Srankova Stanislav Sztaniszlav Staniszlav Stankovsky Sztankovszky Stankovszky Stefania Sztefania Stefania Stefanicakova Sztefaniczakova Stefaniczakova Stefkovic Sztefkovicz Stefkovicz Stefkovic Sztefkovicz Stefkovicz Stefkovic Sztefkovicz Stefkovicz Stefkovicova Sztefkoviczova Stefkoviczova Stetka Sztetka Stetka Stetka Sztetka Stetka Stetkova Sztetkova Stetkova Stetkova Sztetkova Stetkova Stiene Sztiene Stiene Stranak Sztranak Stranak Stredansky Sztredanszky Stredanszky Strucka Sztruczka Struczka Strucka Sztruczka Struczka Sujova Szujova Sujova Supolikova Szupolikova Supolikova Surin Szurin Surin Surin Szurin Surin Surin Szurin Surin Surin Szurin Surin Surin Szurin Surin Susuk Szuszuk Suszuk Svecova Szveczova Sveczova Svecova Szveczova Sveczova Svecova Szveczova Sveczova Svecova Szveczova Sveczova Svorad Szvorad Svorad Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykora Szykora Sykora Sykorova Szykorova Sykorova Szekelyova Szekelyova Szekelyova Szkuban Szkuban Szkuban Tarda Tarda Tyarda Tarda Tarda Tyarda Tarda Tarda Tyarda Toman Toman Tyoman Tomanova Tomanova Tyomanova Tomas Tomasz Tyomasz Tomas Tomasz Tyomasz Tomek Tomek Tyomek Tonhauzer Tonhauzer Tyonhauzer Tonhauzerova Tonhauzerova Tyonhauzerova Toth Toth Tyoth Trencanska Trenczanszka Tyrenczanszka Trencansky Trenczanszky Tyrenczanszky Trencansky Trenczanszky Tyrenczanszky Tupa Tupa Tyupa Tupa Tupa Tyupa Tupy Tupy Tyupy Uhlik Uhlik Uhlik Uhlikova Uhlikova Uhlikova Uhrak Uhrak Uhrak Uhrakova Uhrakova Uhrakova Uhrakova Uhrakova Uhrakova Urban Urban Urban Urban Urban Urban Urminska Urminszka Urminszka Urminska Urminszka Urminszka Urminska Urminszka Urminszka Urminska Urminszka Urminszka Urminska Urminszka Urminszka Urminska Urminszka Urminszka Urminsky Urminszky Urminszky Urminsky Urminszky Urminszky Vadrna Vadrna Vadrna Valach Valah Valaczh Valach Valah Valaczh Valach Valah Valaczh Valach Valah Valaczh Valko Valko Valko Valko Valko Valko Valkova Valkova Valkova Valkova Valkova Valkova Valkova Valkova Valkova Vancek Vanczek Vanczek Vancek Vanczek Vanczek Vano Vano Vano Vanovic Vanovicz Vanovicz Vanovic Vanovicz Vanovicz Vanovic Vanovicz Vanovicz Vanovicova Vanoviczova Vanoviczova Vanovicova Vanoviczova Vanoviczova Varsava Varszava Varszava Vasina Vaszina Vaszina Vasinova Vaszinova Vaszinova Vasinova Vaszinova Vaszinova Vavrecek Vavreczek Vavreczek Vavrecek Vavreczek Vavreczek Vavrecek Vavreczek Vavreczek Vavrecek Vavreczek Vavreczek Vavrecek Vavreczek Vavreczek Vavreckova Vavreczkova Vavreczkova Vavris Vavrisz Vavrisz Vavro Vavro Vavro Velic Velicz Velicz Velic Velicz Velicz Vermes Vermesz Vermesz Veronika Veronika Veronika Vetrik Vetrik Vetrik Vicanova Viczanova Viczanova Viera Viera Viera Vittekova Vittekova Vittekova Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vladimir Vlasak Vlaszak Vlaszak Vlasak Vlaszak Vlaszak Vlasak Vlaszak Vlaszak Vlcek Vlczek Vlczek Vlcek Vlczek Vlczek Vlcek Vlczek Vlczek Vykoukal Vykoukal Vykoukal Vykoukal Vykoukal Vykoukal Wolf Wolf Wolf Wolf Wolf Wolf Wolf Wolf Wolf Zdenek Zdenek Zsdenek Zdenko Zdenko Zsdenko Zelinka Zelinka Zselinka Zelinka Zelinka Zselinka Zelinkova Zelinkova Zselinkova Zelinkova Zelinkova Zselinkova Zeliska Zeliszka Zseliszka Zeliska Zeliszka Zseliszka Zeliska Zeliszka Zseliszka Zeliska Zeliszka Zseliszka

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Mathias Galba Andreas Belán Stephanus Pzik Stephanus Hrapetz Adamus Sztrunga Michael Gajdos Joannes Kersák Paulus Kersák Hraptzovih Joannes Moravtsih Stephanus Spanyik Michael Latzina Thomas Gajdos Joannes Sziget Michael Sziget Michael Bánoszki Joannes Gregorovih Mathias Miklosovih Thomas Bánoszki Georgius Kiszeli

n78_19_367 n78_19_368 n78_19_551

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.