Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_19_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Galgócz
luth » Assakürt
rc » Vásárd (Felső-)
Dolné Otrokovce

OLD NAMES of the village(town):
1773 Alsó-Attrak, Unter-Otrokowitz, Dol[né] Otrokowcze, 1786 Alscho-Attrak, 1808 Alsó-Attrak, Alsó-Atrak, Dolní Otrokowce, 1863, 1877–1907 Alsóattrak, 1873, 1913 Alsóatrak, 1920– Dolné Otrokovce

POPULATION of Dolne Otrokovce in 2005: 342 inhabitants

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Behúlová Behulova Behulova Belán Belan Belan Belánová Belanova Belanova Bílik Bilik Bilik Biščiak Bisciak Biscsiak Biščiaková Bisciakova Biscsiakova Buzáši Buzasi Buzasi Buzášiová Buzasiova Buzasiova Buzássyová Buzassyova Buzaszszyova Cáder Cader Czader Cáderová Caderova Czaderova Cebo Cebo Czebo Chalány Chalany Halany Chalányová Chalanyova Halanyova Cingel Cingel Czingel Cingelová Cingelova Czingelova Danišík Danisik Danisik Ďuriš Duris Gyuris Ďurišová Durisova Gyurisova
... above surnames continue below the google map

Dolne Otrokovce bordering the villages(towns): Aleksince | Andac | Ardanovce | Badice | Behynce | Belince | Biskupova | Blesovce | Bojnicky | Bucany | Bzince | Cab | Cab-Sila | Cakajovce | Celadince | Cermany | Cervenik | Chrabrany | Dolne Behynce | Dolne Dubovany | Dolne Kapince | Dolne Lefantovce | Dolne Ludanice | Dolne Merasice | Dolne Risnovce | Dolne Trhoviste | Dolne Zelenice | Drahovce | Dubovany | Dvorany nad Nitrou | Dvorniky | Hajna Nova Ves | Hlohovec | Horne Behynce | Horne Dubovany | Horne Kapince | Horne Lefantovce | Horne Ludanice | Horne Merasice | Horne Obdokovce | Horne Otrokovce | Horne Risnovce | Horne Stitare | Horne Trhoviste | Horne Zelenice | Hrubonovo | Hrusovany | Jalsove | Jelenova | Jelsovce | Kamanova | Kapince | Klacany | Koniarovce | Koplotovce | Kovarce | Krtovce | Lefantovce | Leopold | Leopoldov | Lipovnik | Ludanice | Ludovitova | Lukacovce | Luzany | Madunice | Mala Vieska | Male Oponice | Male Ripnany | Male Sulany | Male Zaluzie | Mechenice | Merasice | Mytna Nova Ves | Nemcice | Nezatice | Nitrianska Blatnica | Nitrianska Streda | Nove Sady | Obsolovce | Opatovce | Oponice | Oresany | Pastuchov | Pecenady | Perkovce | Petova | Podhorany | Podluzany | Posadka | Preselany | Radosina | Rakovice | Ratkovce | Ratnovce | Risnovce | Salgovce | Sasinkovo | Sila | Siladice | Sokolniky | Sokolovce | Somorova | Stredne Behynce | Sulany | Sulekovo | Sulovce | Surianky | Svaty Jan | Svaty Peter pri Vahu | Svrbice | Tapkove | Tekoldany | Teplicky | Tovarniky | Trakovice | Urmince | Velke Dvorany | Velke Kostolany | Velke Oponice | Velke Ripnany | Velke Sulany | Vesele | Veselie | Veselie | Voderady | Vozokany | Vycapky | Vycapy | Vycapy-Opatovce | Zakostolany | Zbehy | Zelenice | Zelenice | Zlkovce

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Ďurka Durka Gyurka Gula Gula Gula Guľa Gula Gulya Gulová Gulova Gulova Guľová Gulova Gulyova Halás Halas Halasz Halásová Halasova Halaszova Harská Harska Harszka Harský Harsky Harszky Hubertová Hubertova Hubertova Ivan Ivan Ivan Jokel Jokel Jokel Jurčo Jurco Jurcso Jurčová Jurcova Jurcsova Koštialová Kostialova Kostialova Kozák Kozak Kozak Kozáková Kozakova Kozakova Kukla Kukla Kukla Kuklová Kuklova Kuklova Kukučka Kukucka Kukucska Kukučková Kukuckova Kukucskova Kupcová Kupcova Kupczova Kupec Kupec Kupecz Lehotská Lehotska Lehotszka Lehotský Lehotsky Lehotszky Machovičová Machovicova Mahovicsova Maršala Marsala Marsala Maršalová Marsalova Marsalova Martinkovič Martinkovic Martinkovics Masaryková Masarykova Maszarykova Mičian Mician Micsian Mičianová Micianova Micsianova Miškovič Miskovic Miskovics Morávek Moravek Moravek Morávková Moravkova Moravkova Patay Patay Patay Patayová Patayova Patayova Paučin Paucin Paucsin Paučinová Paucinova Paucsinova Pekar Pekar Pekar Pekár Pekar Pekar Pekarová Pekarova Pekarova Petrek Petrek Petrek Petreková Petrekova Petrekova Plaštiak Plastiak Plastiak Plaštiaková Plastiakova Plastiakova Pogády Pogady Pogady Pogádyová Pogadyova Pogadyova Polačiková Polacikova Polacsikova Rášová Rasova Rasova Rožňák Roznak Rozsnyak Ševčík Sevcik Sevcsik Ševčíková Sevcikova Sevcsikova Skaličan Skalican Szkalicsan Skaličanová Skalicanova Szkalicsanova Škrobák Skrobak Skrobak Škrobáková Skrobakova Skrobakova Sobkuliak Sobkuliak Szobkuliak Sobkuliaková Sobkuliakova Szobkuliakova Sochor Sochor Szohor Sochorová Sochorova Szohorova Štipčák Stipcak Stipcsak Štipčáková Stipcakova Stipcsakova Šulik Sulik Sulik Šulík Sulik Sulik Šuliková Sulikova Sulikova Šulíková Sulikova Sulikova Šušek Susek Susek Šušeková Susekova Susekova Tabaček Tabacek Tabacsek Tabačeková Tabacekova Tabacsekova Tabačková Tabackova Tabacskova Tamajka Tamajka Tamajka Tiefenbacher Tiefenbacher Tiefenbaher Tiefenbacherová Tiefenbacherova Tiefenbaherova Trebatický Trebaticky Trebaticzky Záhorská Zahorska Zahorszka Záhorský Zahorsky Zahorszky Zelíska Zeliska Zeliszka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Behulova Behulova Behulova Bilik Bilik Bilik Bilik Bilik Bilik Borik Borik Borik Cader Czader Csader Cader Czader Csader Cader Czader Csader Cader Czader Csader Caderova Czaderova Csaderova Cebo Czebo Csebo Cebo Czebo Csebo Chalany Halany Cshalany Fancovic Fanczovicz Fanczovicz Fancovic Fanczovicz Fanczovicz Fancovic Fanczovicz Fanczovicz Florekova Florekova Florekova Hadvig Hadvig Hadvig Hlavacova Hlavaczova Hlavaczova Hranak Hranak Hranak Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Ivanova Jnrcova Jnrczova Jnrczova Jurco Jurczo Jurczo Jurco Jurczo Jurczo Jurco Jurczo Jurczo Jurco Jurczo Jurczo Jurco Jurczo Jurczo Koncek Konczek Konczek Kozakova Kozakova Kozakova Kozakova Kozakova Kozakova Kozakova Kozakova Kozakova Lehotsky Lehotszky Lyehotszky Mician Miczian Miczian Mician Miczian Miczian Mician Miczian Miczian Miskovic Miszkovicz Miszkovicz Miskovic Miszkovicz Miszkovicz Mitrengova Mitrengova Mitrengova Moravek Moravek Moravek Niznanska Niznanszka Nyiznanszka Patay Patay Patay Patay Patay Patay Patay Patay Patay Patay Patay Patay Paucinova Pauczinova Pauczinova Plutova Plutova Plutova Polacik Polaczik Polaczik Rasova Raszova Raszova Renata Renata Renata Sevcik Szevczik Sevczik Stipcak Sztipczak Stipczak Stipcak Sztipczak Stipczak Sulik Szulik Sulik Tabacek Tabaczek Tyabaczek Tabacek Tabaczek Tyabaczek Tadackova Tadaczkova Tyadaczkova Tiefembacher Tiefembaher Tyiefembaczher Tiefembacher Tiefembaher Tyiefembaczher Zeliska Zeliszka Zseliszka Zeliska Zeliszka Zseliszka Zigo Zigo Zsigo

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Mathaeus Hornyák Joannes Hornyák Adamus Hornyák Adamus Kmety Adamus Pontyos Martinus Ondreska Adamus Preseránszki Martinus Varga Gasparus Martin Mathaeus Bentsik Adamus Macska Paulus Pontyos Adamus Sobik Joannes Urban

n78_19_376 n78_19_377 n78_19_551

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.