Surnames - Places - Search
My key services are genealogical searching at the state archives Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia
jurajcisarik@hotmail.com

n78_21_001

Make your schedule of your
eventual trip in Slovakia


Current weather in Slovakia


jew » Szentmiklós (Bur-)
rc » Szentmiklós (Bur-)
Borský Peter
Borsky Peter is joined to the village (town): Borsky Mikulas

OLD NAMES of the village(town):
1773 Bur S[an]cti Nicolaj, Bur-Sz[ent]-Miklos, Bur-S[ank]t-Nicklasz, Bur Sw[atý] Mikulass, 1786 Búr-S[ank]t-Miklosch, Bur-S[en]t-Miklósch, 1808 Búr-Szent-Miklós, Búr-Sankt-Niklas, 1863–1913 Búrszentmiklós, 1920 Burský Svätý Mikuláš, 1927–1960 Borský Svätý Mikuláš, 1960– Borský Mikuláš
Borský Peter: 1773 Bur S[an]cti Petri, Bur-Sz[ent]-Péter, Bur-S[ank]t-Peter, Bur Swaty Peter, 1786 Búr-S[ank]t-Peter, Bur-S[ent]-Péter, 1808 Búr-Szent-Péter, Bur-Sankt-Peter, 1863–1913 Búrszentpéter, 1920 Burský Svätý Peter, 1927–1960 Borský Svätý Peter, 1960–1974 Borský Peter

SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling

Baďurová Badurova Bagyurova Benek Benek Benek Benková Benkova Benkova Beňková Benkova Benykova Bízek Bizek Bizek Bobek Bobek Bobek Breza Breza Breza Bulka Bulka Bulka Bulková Bulkova Bulkova Butaš Butas Butas Butašová Butasova Butasova Búzek Buzek Buzek Búzková Buzkova Buzkova Cák Cak Czak Cáková Cakova Czakova Černá Cerna Cserna Černý Cerny Cserny Cigánková Cigankova Czigankova Cintula Cintula Czintula Cintulová Cintulova Czintulova Cvečka Cvecka Czvecska Cvečková Cveckova
... above surnames continue below the google map

Borsky Peter bordering the villages(towns): Bilkove Humence | Borsky Mikulas | Borsky Svaty Jur | Brodske | Bukova | Cacov | Cary | Cerova | Cerova-Lieskove | Dojc | Gbely | Hlboke | Jablonica | Kovalov | Kuklov | Kunov | Kuty | Laksarska Nova Ves | Letnicie | Lieskove | Mikulasov | Moravsky Svaty Jan | Osuske | Petrova Ves | Plavecky Peter | Prietrz | Prievaly | Rohov | Rohovske Rybky | Rohovske Rybky | Rovensko | Rozbehy | Rybky | Sajdikove Humence | Sastin | Sastin-Straze | Sekule | Senica | Smolinske | Smrdaky | Sobotiste | Sotina | Stefanov | Straze nad Myjavou | Studienka | Unin | Zahorie | Zavod

... continued SURNAMES in 2005 (the first 100 most common surnames of the village(town)):
note:
all below surnames are listed by slovak, english and hungarian spelling
Czvecskova Danihelová Danihelova Danihelova Deščík Descik Descsik Deščíková Descikova Descsikova Dobiaš Dobias Dobias Dobiašová Dobiasova Dobiasova Drinka Drinka Drinka Drinková Drinkova Drinkova Ferenčík Ferencik Ferencsik Fila Fila Fila Filípek Filipek Filipek Filípková Filipkova Filipkova Filová Filova Filova Gašpárek Gasparek Gasparek Gašpárková Gasparkova Gasparkova Hasák Hasak Haszak Hasáková Hasakova Haszakova Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenková Hlavenkova Hlavenkova Hurban Hurban Hurban Jankovič Jankovic Jankovics Jankovíč Jankovic Jankovics Jankovičová Jankovicova Jankovicsova Jankovíčová Jankovicova Jankovicsova Kassay Kassay Kaszszay Kassayová Kassayova Kaszszayova Kovárik Kovarik Kovarik Kubincová Kubincova Kubinczova Kubinec Kubinec Kubinecz Linek Linek Linek Línek Linek Linek Línková Linkova Linkova Macek Macek Maczek Macková Mackova Maczkova Májek Majek Majek Májková Majkova Majkova Malík Malik Malik Marek Marek Marek Marková Markova Markova Michálek Michalek Mihalek Michalica Michalica Mihalicza Michalicová Michalicova Mihaliczova Michálková Michalkova Mihalkova Nesnadná Nesnadna Nesznadna Nesnadný Nesnadny Nesznadny Obuch Obuch Obuh Obuchová Obuchova Obuhova Pavlík Pavlik Pavlik Pavlíková Pavlikova Pavlikova Petrík Petrik Petrik Petríková Petrikova Petrikova Polák Polak Polak Poláková Polakova Polakova Reháková Rehakova Rehakova Rozbora Rozbora Rozbora Samek Samek Szamek Samková Samkova Szamkova Šebesta Sebesta Sebeszta Šebestová Sebestova Sebesztova Šedivá Sediva Sediva Šedivý Sedivy Sedivy Sekáč Sekac Szekacs Sekáčová Sekacova Szekacsova Semian Semian Szemian Semianová Semianova Szemianova Škápiková Skapikova Skapikova Sova Sova Szova Sovová Sovova Szovova Tománek Tomanek Tomanek Tománková Tomankova Tomankova Totka Totka Totka Totková Totkova Totkova Vajda Vajda Vajda Vajdová Vajdova Vajdova Vanek Vanek Vanek Vaňková Vankova Vanykova Včelka Vcelka Vcselka

SURNAMES in 2005 (used from the current phone book):
note:
all below surnames are listed by english and hungarian spelling
Adamec Adamecz Adamecz Alena Alena Alena Alexander Alexander Alexander Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andelek Andelek Andelek Andelkova Andelkova Andelkova Anna Anna Anna Antalek Antalek Antalek Antalek Antalek Antalek Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalik Antalkova Antalkova Antalkova Antalkova Antalkova Antalkova Babiar Babiar Babiar Babiar Babiar Babiar Babiarova Babiarova Babiarova Bach Bah Baczh Bach Bah Baczh Bach Bah Baczh Bachova Bahova Baczhova Badura Badura Badura Badurova Badurova Badurova Badurova Badurova Badurova Bajtosova Bajtoszova Bajtoszova Bajza Bajza Bajza Bajza Bajza Bajza Bajza Bajza Bajza Bajza Bajza Bajza Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Bakan Balaziova Balaziova Balaziova Balik Balik Balik Balik Balik Balik Bancziova Bancziova Banczziova Banovic Banovicz Banovicz Banovic Banovicz Banovicz Banovic Banovicz Banovicz Banovicova Banoviczova Banoviczova Bares Baresz Baresz Barkoci Barkoczi Barkoczi Barkoci Barkoczi Barkoczi Bartal Bartal Bartal Bartal Bartal Bartal Bartalova Bartalova Bartalova Bastyr Basztyr Basztyr Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Bednar Behal Behal Behal Behal Behal Behal Behalova Behalova Behalova Behalova Behalova Behalova Belovic Belovicz Belovicz Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benek Benes Benesz Benesz Benes Benesz Benesz Benkova Benkova Benkova Benkova Benkova Benkova Benkova Benkova Benkova Benkova Benkova Benkova Benlu Benlu Benlu Biecikova Bieczikova Bieczikova Bielcik Bielczik Bielczik Biksadsky Bikszadszky Bikszadszky Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilka Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bilkova Bimbo Bimbo Bimbo Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bizek Bjelova Bjelova Bjelova Bobek Bobek Bobek Bobek Bobek Bobek Bobek Bobek Bobek Bobekova Bobekova Bobekova Bobekova Bobekova Bobekova Bobekova Bobekova Bobekova Bobekova Bobekova Bobekova Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot Bobotova Bobotova Bobotova Bobotova Bobotova Bobotova Bobotova Bobotova Bobotova Bolebruch Bolebruh Bolebruczh Bolebruch Bolebruh Bolebruczh Bolebruch Bolebruh Bolebruczh Bolebruch Bolebruh Bolebruczh Bolebruch Bolebruh Bolebruczh Bolebruch Bolebruh Bolebruczh Bolebruch Bolebruh Bolebruczh Bolebruch Bolebruh Bolebruczh Bolebruch Bolebruh Bolebruczh Bolebruch Bolebruh Bolebruczh Bolebruchova Bolebruhova Bolebruczhova Bolebruchova Bolebruhova Bolebruczhova Brejcha Brejha Brejczha Brejcha Brejha Brejczha Breza Breza Breza Breza Breza Breza Breza Breza Breza Breza Breza Breza Brezova Brezova Brezova Brezova Brezova Brezova Brezova Brezova Brezova Brezova Brezova Brezova Brinka Brinka Brinka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Bulka Buraj Buraj Buraj Burajova Burajova Burajova Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Burian Butas Butasz Butasz Butas Butasz Butasz Butas Butasz Butasz Butas Butasz Butasz Butas Butasz Butasz Butas Butasz Butasz Butas Butasz Butasz Butas Butasz Butasz Butasova Butaszova Butaszova Butasova Butaszova Butaszova Butasova Butaszova Butaszova Butasova Butaszova Butaszova Butasova Butaszova Butaszova Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzek Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Buzkova Cabadaj Czabadaj Csabadaj Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cak Czak Csak Cakova Czakova Csakova Capliar Czapliar Csapliar Capliarova Czapliarova Csapliarova Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cavojsky Czavojszky Csavojszky Cech Czeh Cseczh Cechova Czehova Cseczhova Cechova Czehova Cseczhova Cechova Czehova Cseczhova Cechova Czehova Cseczhova Cema Czema Csema Cermak Czermak Csermak Cermak Czermak Csermak Cermak Czermak Csermak Cermakova Czermakova Csermakova Cermakova Czermakova Csermakova Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cerna Czerna Cserna Cernak Czernak Csernak Cernak Czernak Csernak Cernova Czernova Csernova Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Cerny Czerny Cserny Ceteni Czeteni Cseteni Chavkova Havkova Cshavkova Chorvathova Horvathova Cshorvathova Chorvatova Horvatova Cshorvatova Chorvatova Horvatova Cshorvatova Chovancova Hovanczova Cshovanczova Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chovanec Hovanecz Cshovanecz Chuda Huda Cshuda Ciganek Cziganek Csiganek Ciganek Cziganek Csiganek Cigankova Czigankova Csigankova Cigankova Czigankova Csigankova Cigankova Czigankova Csigankova Cincura Czinczura Csinczura Cincura Czinczura Csinczura Cincura Czinczura Csinczura Cincura Czinczura Csinczura Cincura Czinczura Csinczura Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintula Czintula Csintula Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Cintulova Czintulova Csintulova Ciripova Cziripova Csiripova Clunek Czlunek Cslunek Clunek Czlunek Cslunek Cvecka Czveczka Csveczka Cvecka Czveczka Csveczka Cvecka Czveczka Csveczka Cvecka Czveczka Csveczka Cvecka Czveczka Csveczka Cvecka Czveczka Csveczka Cvecka Czveczka Csveczka Cvecka Czveczka Csveczka Cvecka Czveczka Csveczka Cvecka Czveczka Csveczka Cvecka Czveczka Csveczka Cvecka Czveczka Csveczka Cveckova Czveczkova Csveczkova Cveckova Czveczkova Csveczkova Cveckova Czveczkova Csveczkova Cveckova Czveczkova Csveczkova Cveckova Czveczkova Csveczkova Cveckova Czveczkova Csveczkova Danielova Danielova Gyanielova Danihel Danihel Gyanihel Danihel Danihel Gyanihel Danihelova Danihelova Gyanihelova Danihelova Danihelova Gyanihelova Danihelova Danihelova Gyanihelova Danihelova Danihelova Gyanihelova Decsikova Deczszikova Gyeczszikova Descik Deszczik Gyeszczik Descik Deszczik Gyeszczik Descik Deszczik Gyeszczik Descik Deszczik Gyeszczik Descik Deszczik Gyeszczik Descik Deszczik Gyeszczik Descik Deszczik Gyeszczik Descik Deszczik Gyeszczik Descikova Deszczikova Gyeszczikova Descikova Deszczikova Gyeszczikova Descikova Deszczikova Gyeszczikova Descikova Deszczikova Gyeszczikova Descikova Deszczikova Gyeszczikova Destik Desztik Gyesztik Destik Desztik Gyesztik Destikova Desztikova Gyesztikova Dobais Dobaisz Gyobaisz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobias Dobiasz Gyobiasz Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobiasova Dobiaszova Gyobiaszova Dobsa Dobsza Gyobsza Dobsa Dobsza Gyobsza Dobsova Dobszova Gyobszova Dorica Doricza Gyoricza Dorica Doricza Gyoricza Dorica Doricza Gyoricza Dozova Dozova Gyozova Dozova Dozova Gyozova Drapal Drapal Gyrapal Drapal Drapal Gyrapal Drapal Drapal Gyrapal Drapal Drapal Gyrapal Drapalova Drapalova Gyrapalova Drapalova Drapalova Gyrapalova Drapalova Drapalova Gyrapalova Drapalova Drapalova Gyrapalova Drapalova Drapalova Gyrapalova Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinka Drinka Gyrinka Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Drinkova Drinkova Gyrinkova Dudova Dudova Gyudova Durinka Durinka Gyurinka Dutka Dutka Gyutka Dvorsky Dvorszky Gyvorszky Dzubina Dzubina Gyzubina Exner Exner Exner Exner Exner Exner Exner Exner Exner Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkas Farkasz Farkasz Farkasova Farkaszova Farkaszova Farkasova Farkaszova Farkaszova Fasungova Faszungova Faszungova Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Fedor Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencik Ferenczik Ferenczik Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Ferencikova Ferenczikova Ferenczikova Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Fila Filiacova Filiaczova Filiaczova Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filip Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipek Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipkova Filipova Filipova Filipova Filipova Filipova Filipova Filipova Filipova Filipova Filipova Filipova Filipova Filova Filova Filova Filova Filova Filova Filova Filova Filova Filova Filova Filova Fuksa Fuksza Fuksza Fuksa Fuksza Fuksza Fuksa Fuksza Fuksza Fuksa Fuksza Fuksza Gabris Gabrisz Gabrisz Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparek Gaszparek Gaszparek Gasparikova Gaszparikova Gaszparikova Gasparikova Gaszparikova Gaszparikova Gasparkova Gaszparkova Gaszparkova Gasparkova Gaszparkova Gaszparkova Gasparkova Gaszparkova Gaszparkova Gogacova Gogaczova Gogaczova Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajza Grajzova Grajzova Grajzova Gren Gren Gren Grof Grof Grof Hacunda Haczunda Haczunda Hacunda Haczunda Haczunda Hacunda Haczunda Haczunda Hacundova Haczundova Haczundova Hacundova Haczundova Haczundova Hajek Hajek Hajek Hajek Hajek Hajek Hajkova Hajkova Hajkova Hajlova Hajlova Hajlova Hajlova Hajlova Hajlova Hasak Haszak Haszak Hasak Haszak Haszak Hasak Haszak Haszak Hasak Haszak Haszak Hasak Haszak Haszak Hasak Haszak Haszak Hasak Haszak Haszak Hasak Haszak Haszak Hasakova Haszakova Haszakova Hasakova Haszakova Haszakova Hasakova Haszakova Haszakova Hasakova Haszakova Haszakova Havlicek Havliczek Havliczek Havlickova Havliczkova Havliczkova Hilek Hilek Hilek Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladik Hladikova Hladikova Hladikova Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenka Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hlavenkova Hodan Hodan Hodan Hodan Hodan Hodan Hodan Hodan Hodan Hodan Hodan Hodan Holasek Holaszek Holaszek Holasek Holaszek Holaszek Holasek Holaszek Holaszek Holic Holicz Holicz Holly Holly Holly Holly Holly Holly Holly Holly Holly Holly Holly Holly Holly Holly Holly Hostinec Hosztinecz Hosztinecz Hostinec Hosztinecz Hosztinecz Hrebacka Hrebaczka Hrebaczka Hrica Hricza Hricza Hrica Hricza Hricza Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrozany Hrubsova Hrubszova Hrubszova Hrubsova Hrubszova Hrubszova Hucanda Huczanda Huczanda Hudecova Hudeczova Hudeczova Hurban Hurban Hurban Hurban Hurban Hurban Hurban Hurban Hurban Hurban Hurban Hurban Hurbanova Hurbanova Hurbanova Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Hutta Hyza Hyza Hyza Igrovicova Igroviczova Igroviczova Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Jablonicky Jabloniczky Jabloniczky Jamrich Jamrih Jamriczh Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jana Jana Jana Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janicek Janiczek Janiczek Janickova Janiczkova Janiczkova Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janik Janikova Janikova Janikova Janikova Janikova Janikova Janikova Janikova Janikova Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovic Jankovicz Jankovicz Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jankovicova Jankoviczova Jankoviczova Jarmila Jarmila Jarmila Jarovic Jarovicz Jarovicz Javorik Javorik Javorik Javorik Javorik Javorik Javorik Javorik Javorik Javorik Javorik Javorik Javorikova Javorikova Javorikova Javorka Javorka Javorka Javorkova Javorkova Javorkova Javorkova Javorkova Javorkova Javornik Javornik Javornik Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jediny Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jednota Jelinek Jelinek Jelinek Jezbera Jezbera Jezbera Jezbera Jezbera Jezbera Jezberova Jezberova Jezberova Jezberova Jezberova Jezberova Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozef Jozefa Jozefa Jozefa Jurackova Juraczkova Juraczkova Jurackova Juraczkova Juraczkova Jurackova Juraczkova Juraczkova Jurackova Juraczkova Juraczkova Juraj Juraj Juraj Jurdak Jurdak Jurdak Jurdak Jurdak Jurdak Jurenova Jurenova Jurenova Jurica Juricza Juricza Juricova Juriczova Juriczova Juricova Juriczova Juriczova Juricova Juriczova Juriczova Jurigova Jurigova Jurigova Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurik Jurikova Jurikova Jurikova Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovic Jurkovicz Jurkovicz Jurkovicova Jurkoviczova Jurkoviczova Jurovaty Jurovaty Jurovaty Kabat Kabat Kabat Kacaba Kaczaba Kaczaba Kacabova Kaczabova Kaczabova Kamenosocharstvo Kamenoszoharsztvo Kamenoszoczharsztvo Kanich Kanih Kaniczh Kanich Kanih Kaniczh Kanichova Kanihova Kaniczhova Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassay Kaszszay Kaszszay Kassayova Kaszszayova Kaszszayova Kassayova Kaszszayova Kaszszayova Keves Kevesz Kevesz Keves Kevesz Kevesz Kevesova Keveszova Keveszova Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khula Khulova Khulova Khulova Klamik Klamik Klamik Klamik Klamik Klamik Klamikova Klamikova Klamikova Klamikova Klamikova Klamikova Klena Klena Klena Klena Klena Klena Klena Klena Klena Klena Klena Klena Klena Klena Klena Klicka Kliczka Kliczka Kliman Kliman Kliman Kliman Kliman Kliman Kliman Kliman Kliman Klimanova Klimanova Klimanova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Klimova Kohut Kohut Kohut Kolenak Kolenak Kolenak Kolenak Kolenak Kolenak Kolikova Kolikova Kolikova Konyarik Konyarik Konyarik Konyarik Konyarik Konyarik Kopacova Kopaczova Kopaczova Koponkova Koponkova Koponkova Koprlova Koprlova Koprlova Koprna Koprna Koprna Kotian Kotian Kotian Kovarik Kovarik Kovarik Kovarik Kovarik Kovarik Kovarik Kovarik Kovarik Kovarikova Kovarikova Kovarikova Kovarikova Kovarikova Kovarikova Kracina Kraczina Kraczina Kracina Kraczina Kraczina Kracina Kraczina Kraczina Kracinova Kraczinova Kraczinova Kral Kral Kral Kralovic Kralovicz Kralovicz Kralovic Kralovicz Kralovicz Krejci Krejczi Krejczi Krejciova Krejcziova Krejcziova Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizan Krizanova Krizanova Krizanova Krizek Krizek Krizek Krizek Krizek Krizek Krna Krna Krna Krna Krna Krna Krna Krna Krna Krnova Krnova Krnova Krnova Krnova Krnova Krnova Krnova Krnova Krnova Krnova Krnova Krokva Krokva Krokva Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Krupa Kubik Kubik Kubik Kubincova Kubinczova Kubinczova Kubincova Kubinczova Kubinczova Kubinec Kubinecz Kubinecz Kubinec Kubinecz Kubinecz Kubinec Kubinecz Kubinecz Kubinec Kubinecz Kubinecz Kubinec Kubinecz Kubinecz Kubinec Kubinecz Kubinecz Kubinec Kubinecz Kubinecz Kudlac Kudlacz Kudlacz Kudlac Kudlacz Kudlacz Kudri Kudri Kudri Kudri Kudri Kudri Kudri Kudri Kudri Kujovska Kujovszka Kujovszka Kujovska Kujovszka Kujovszka Kujovsky Kujovszky Kujovszky Kurek Kurek Kurek Kurek Kurek Kurek Kurek Kurek Kurek Kurek Kurek Kurek Kyjovska Kyjovszka Kyjovszka Lacika Laczika Lyaczika Lacikova Laczikova Lyaczikova Lacikova Laczikova Lyaczikova Lacikova Laczikova Lyaczikova Lamanec Lamanecz Lyamanecz Lehocka Lehoczka Lyehoczka Lehocky Lehoczky Lyehoczky Lehocky Lehoczky Lyehoczky Lesco Leszczo Lyeszczo Lesso Leszszo Lyeszszo Lesso Leszszo Lyeszszo Lesso Leszszo Lyeszszo Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linek Linek Lyinek Linkova Linkova Lyinkova Linkova Linkova Lyinkova Linkova Linkova Lyinkova Linkova Linkova Lyinkova Linkova Linkova Lyinkova Linkova Linkova Lyinkova Lintula Lintula Lyintula Lipar Lipar Lyipar Lipar Lipar Lyipar Lipar Lipar Lyipar Liska Liszka Lyiszka Liskova Liszkova Lyiszkova Lukac Lukacz Lyukacz Lutherova Lutherova Lyutherova Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Macek Maczek Maczek Mach Mah Maczh Machova Mahova Maczhova Machova Mahova Maczhova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Mackova Maczkova Maczkova Maderic Madericz Madericz Magdalenova Magdalenova Magdalenova Magdolenkova Magdolenkova Magdolenkova Magdolenova Magdolenova Magdolenova Magdolenova Magdolenova Magdolenova Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Majek Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malik Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Malikova Marecek Mareczek Mareczek Marecek Mareczek Mareczek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Marek Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Markova Marschal Marszhal Marszczhal Masar Maszar Maszar Masar Maszar Maszar Matuch Matuh Matuczh Matuch Matuh Matuczh Matuch Matuh Matuczh Matuch Matuh Matuczh Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matula Matulova Matulova Matulova Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Matus Matusz Matusz Maxian Maxian Maxian Maxianova Maxianova Maxianova Maxianova Maxianova Maxianova Maxianova Maxianova Maxianova Melisova Meliszova Meliszova Melisova Meliszova Meliszova Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalek Mihalek Miczhalek Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalica Mihalicza Miczhalicza Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalicova Mihaliczova Miczhaliczova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalkova Mihalkova Miczhalkova Michalovicova Mihaloviczova Miczhaloviczova Migrovic Migrovicz Migrovicz Mihal Mihal Mihal Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Mihalovic Mihalovicz Mihalovicz Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulka Mikulova Mikulova Mikulova Milan Milan Milan Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Minarik Miskayova Miszkayova Miszkayova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mizerova Mlynarovic Mlynarovicz Mlynarovicz Mlynarovic Mlynarovicz Mlynarovicz Moller Moller Moller Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Moravek Mosny Moszny Moszny Mosny Moszny Moszny Mosny Moszny Moszny Mostenicka Moszteniczka Moszteniczka Muchova Muhova Muczhova Mucka Muczka Muczka Mucka Muczka Muczka Mucka Muczka Muczka Muckova Muczkova Muczkova Muckova Muczkova Muczkova Muckova Muczkova Muczkova Muckova Muczkova Muczkova Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Muller Mullerova Mullerova Mullerova Mullerova Mullerova Mullerova Nasnadny Nasznadny Nyasznadny Nasnadny Nasznadny Nyasznadny Nemcek Nemczek Nyemczek Nemcova Nemczova Nyemczova Nemcova Nemczova Nyemczova Nemec Nemecz Nyemecz Nemeckay Nemeczkay Nyemeczkay Nemeckay Nemeczkay Nyemeczkay Nesnadna Nesznadna Nyesznadna Nesnadna Nesznadna Nyesznadna Nesnadna Nesznadna Nyesznadna Nesnadna Nesznadna Nyesznadna Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nesnadny Nesznadny Nyesznadny Nigrovic Nigrovicz Nyigrovicz Nigrovicova Nigroviczova Nyigroviczova Nigrovicova Nigroviczova Nyigroviczova Nosalova Noszalova Nyoszalova Novak Novak Nyovak Novotna Novotna Nyovotna Novotny Novotny Nyovotny Obuch Obuh Obuczh Obuch Obuh Obuczh Obuch Obuh Obuczh Obuchova Obuhova Obuczhova Obuchova Obuhova Obuczhova Obuchova Obuhova Obuczhova Obuchova Obuhova Obuczhova Obuchova Obuhova Obuczhova Obuchova Obuhova Obuczhova Obuchova Obuhova Obuczhova Ondriska Ondriszka Ondriszka Ondriskova Ondriszkova Ondriszkova Ondriskova Ondriszkova Ondriszkova Ondriskova Ondriszkova Ondriszkova Onuferova Onuferova Onuferova Oravska Oravszka Oravszka Oravsky Oravszky Oravszky Oresanska Oreszanszka Oreszanszka Oresanska Oreszanszka Oreszanszka Oresanska Oreszanszka Oreszanszka Oresanska Oreszanszka Oreszanszka Oresanska Oreszanszka Oreszanszka Oresansky Oreszanszky Oreszanszky Oresansky Oreszanszky Oreszanszky Oresansky Oreszanszky Oreszanszky Oresansky Oreszanszky Oreszanszky Orth Orth Orth Orth Orth Orth Orthova Orthova Orthova Orthova Orthova Orthova Ostrihon Osztrihon Osztrihon Ovecka Oveczka Oveczka Ozvoldikova Ozvoldikova Ozvoldikova Palkkovic Palkkovicz Palkkovicz Palkovic Palkovicz Palkovicz Palkovicova Palkoviczova Palkoviczova Palkovicova Palkoviczova Palkoviczova Palkovicova Palkoviczova Palkoviczova Palkovicova Palkoviczova Palkoviczova Palkovicova Palkoviczova Palkoviczova Palkovicova Palkoviczova Palkoviczova Pastor Pasztor Pasztor Pastorek Pasztorek Pasztorek Pasztor Pasztor Paszztor Pasztor Pasztor Paszztor Pasztor Pasztor Paszztor Pavel Pavel Pavel Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlik Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavlikova Pavucek Pavuczek Pavuczek Pavucek Pavuczek Pavuczek Pavucek Pavuczek Pavuczek Pazitkova Pazitkova Pazitkova Peltzner Peltzner Peltzner Peltzner Peltzner Peltzner Peltzner Peltzner Peltzner Peltzner Peltzner Peltzner Peltznerova Peltznerova Peltznerova Peltznerova Peltznerova Peltznerova Peter Peter Peter Petras Petrasz Petrasz Petrasova Petraszova Petraszova Petrasova Petraszova Petraszova Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrik Petrikova Petrikova Petrikova Plott Plott Plott Pobjecky Pobjeczky Pobjeczky Podany Podany Podany Podany Podany Podany Polacik Polaczik Polaczik Polacik Polaczik Polaczik Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polak Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Polakova Pollakova Pollakova Pollakova Prachar Prahar Praczhar Prachar Prahar Praczhar Pracharova Praharova Praczharova Predajna Predajna Predajna Predajnova Predajnova Predajnova Predajnova Predajnova Predajnova Pribyl Pribyl Pribyl Pribylova Pribylova Pribylova Prochazka Prohazka Proczhazka Prochazka Prohazka Proczhazka Provodovsky Provodovszky Provodovszky Pucekova Puczekova Puczekova Radocha Radoha Radoczha Radochova Radohova Radoczhova Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehak Rehakova Rehakova Rehakova Rehakova Rehakova Rehakova Rigo Rigo Rigo Rizek Rizek Rizek Rollerova Rollerova Rollerova Romancikova Romanczikova Romanczikova Romer Romer Romer Romer Romer Romer Romerova Romerova Romerova Romerova Romerova Romerova Rothacker Rothaczker Rothaczker Rothacker Rothaczker Rothaczker Rozbora Rozbora Rozbora Rozbora Rozbora Rozbora Rozboril Rozboril Rozboril Ruchovanska Ruhovanszka Ruczhovanszka Ruchovansky Ruhovanszky Ruczhovanszky Ruchovansky Ruhovanszky Ruczhovanszky Ruchovansky Ruhovanszky Ruczhovanszky Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf Rusek Ruszek Ruszek Rusek Ruszek Ruszek Ruzena Ruzena Ruzena Ruzicka Ruziczka Ruziczka Rvechovansky Rvehovanszky Rveczhovanszky Rybarska Rybarszka Rybarszka Rybarska Rybarszka Rybarszka Rycovska Ryczovszka Ryczovszka Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdik Szajdik Sajdik Sajdikova Szajdikova Sajdikova Sajdikova Szajdikova Sajdikova Sakalas Szakalasz Sakalasz Sakalas Szakalasz Sakalasz Salikova Szalikova Salikova Samek Szamek Samek Samek Szamek Samek Samek Szamek Samek Samek Szamek Samek Samek Szamek Samek Samek Szamek Samek Samek Szamek Samek Samkova Szamkova Samkova Samkova Szamkova Samkova Samkova Szamkova Samkova Samkova Szamkova Samkova Samkova Szamkova Samkova Samkova Szamkova Samkova Sarkozi Szarkozi Sarkozi Sarkozy Szarkozy Sarkozy Sarkozyova Szarkozyova Sarkozyova Sasik Szaszik Saszik Sasik Szaszik Saszik Sasik Szaszik Saszik Sasik Szaszik Saszik Scepka Szczepka Sczepka Scepkova Szczepkova Sczepkova Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebesta Szebeszta Sebeszta Sebestova Szebesztova Sebesztova Sebestova Szebesztova Sebesztova Sebestova Szebesztova Sebesztova Sebestova Szebesztova Sebesztova Sebestova Szebesztova Sebesztova Sebestova Szebesztova Sebesztova Sebestova Szebesztova Sebesztova Sebestova Szebesztova Sebesztova Sebestova Szebesztova Sebesztova Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sediva Szediva Sediva Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sedivy Szedivy Sedivy Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekac Szekacz Sekacz Sekacova Szekaczova Sekaczova Sekacova Szekaczova Sekaczova Sekacova Szekaczova Sekaczova Sekacova Szekaczova Sekaczova Sekacova Szekaczova Sekaczova Sekacova Szekaczova Sekaczova Sekacova Szekaczova Sekaczova Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Selecka Szeleczka Seleczka Semanko Szemanko Semanko Semanko Szemanko Semanko Semanko Szemanko Semanko Semankova Szemankova Semankova Semian Szemian Semian Semianova Szemianova Semianova Semianova Szemianova Semianova Semianova Szemianova Semianova Semianova Szemianova Semianova Simandl Szimandl Simandl Simandlova Szimandlova Simandlova Simandlova Szimandlova Simandlova Simek Szimek Simek Simek Szimek Simek Simek Szimek Simek Simek Szimek Simek Simek Szimek Simek Simeon Szimeon Simeon Simko Szimko Simko Simonic Szimonicz Simonicz Simunic Szimunicz Simunicz Simunic Szimunicz Simunicz Simunic Szimunicz Simunicz Simunovicova Szimunoviczova Simunoviczova Sir Szir Sir Sirocka Sziroczka Siroczka Sisolakova Sziszolakova Siszolakova Sisulak Sziszulak Siszulak Sisulakova Sziszulakova Siszulakova Skrabak Szkrabak Skrabak Skrabak Szkrabak Skrabak Slamex Szlamex Slamex Slovak Szlovak Slovak Smikal Szmikal Smikal Smikal Szmikal Smikal Smikal Szmikal Smikal Smikalova Szmikalova Smikalova Sofka Szofka Sofka Sojak Szojak Sojak Sojakova Szojakova Sojakova Sokol Szokol Sokol Solar Szolar Solar Sona Szona Sona Sova Szova Sova Sova Szova Sova Sova Szova Sova Sova Szova Sova Sova Szova Sova Sova Szova Sova Sova Szova Sova Sovova Szovova Sovova Srholcova Szrholczova Srholczova Srholcova Szrholczova Srholczova Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefan Sztefan Stefan Stefancik Sztefanczik Stefanczik Stefancik Sztefanczik Stefanczik Stefancik Sztefanczik Stefanczik Stefancik Sztefanczik Stefanczik Stefanicek Sztefaniczek Stefaniczek Stefanicek Sztefaniczek Stefaniczek Stefanicek Sztefaniczek Stefaniczek Stefecka Sztefeczka Stefeczka Steiningerova Szteiningerova Steiningerova Stora Sztora Stora Stupavsky Sztupavszky Stupavszky Stupavsky Sztupavszky Stupavszky Stupavsky Sztupavszky Stupavszky Stupavsky Sztupavszky Stupavszky Stupavsky Sztupavszky Stupavszky Suster Szuszter Suszter Svetlana Szvetlana Svetlana Takac Takacz Tyakacz Takacs Takaczsz Tyakaczsz Tatarka Tatarka Tyatarka Tatarka Tatarka Tyatarka Tatarka Tatarka Tyatarka Tatarkova Tatarkova Tyatarkova Thielova Thielova Tyhielova Tofkova Tofkova Tyofkova Tokosova Tokoszova Tyokoszova Tomanek Tomanek Tyomanek Tomanek Tomanek Tyomanek Tomanek Tomanek Tyomanek Tomanek Tomanek Tyomanek Tomanek Tomanek Tyomanek Tomanek Tomanek Tyomanek Tomanek Tomanek Tyomanek Tomanek Tomanek Tyomanek Tomankova Tomankova Tyomankova Tomankova Tomankova Tyomankova Tomankova Tomankova Tyomankova Tomankova Tomankova Tyomankova Tomasek Tomaszek Tyomaszek Tomasek Tomaszek Tyomaszek Tomasovicova Tomaszoviczova Tyomaszoviczova Tomek Tomek Tyomek Tomka Tomka Tyomka Tomka Tomka Tyomka Tomka Tomka Tyomka Torak Torak Tyorak Totka Totka Tyotka Totka Totka Tyotka Totka Totka Tyotka Totka Totka Tyotka Totka Totka Tyotka Totka Totka Tyotka Totka Totka Tyotka Totka Totka Tyotka Totka Totka Tyotka Totka Totka Tyotka Totka Totka Tyotka Totkova Totkova Tyotkova Trannik Trannik Tyrannik Travnickova Travniczkova Tyravniczkova Travnik Travnik Tyravnik Travnik Travnik Tyravnik Travnik Travnik Tyravnik Travnik Travnik Tyravnik Travnik Travnik Tyravnik Travnikova Travnikova Tyravnikova Travnikova Travnikova Tyravnikova Travnikova Travnikova Tyravnikova Trubirohova Trubirohova Tyrubirohova Tsizek Tszizek Tyszizek Ujheli Ujheli Ujheli Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhely Ujhelyova Ujhelyova Ujhelyova Usik Uszik Uszik Usik Uszik Uszik Vachova Vahova Vaczhova Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajda Vajdova Vajdova Vajdova Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Valla Vallova Vallova Vallova Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vanek Vankova Vankova Vankova Vankova Vankova Vankova Vankova Vankova Vankova Vasek Vaszek Vaszek Vasek Vaszek Vaszek Vasek Vaszek Vaszek Vasek Vaszek Vaszek Vasekova Vaszekova Vaszekova Vazan Vazan Vazan Vcelka Vczelka Vczelka Vcelka Vczelka Vczelka Vcelka Vczelka Vczelka Vcelka Vczelka Vczelka Vcelka Vczelka Vczelka Vcelka Vczelka Vczelka Vcelka Vczelka Vczelka Vcelka Vczelka Vczelka Vcelkova Vczelkova Vczelkova Vcelkova Vczelkova Vczelkova Viktor Viktor Viktor Vilcek Vilczek Vilczek Vilcekova Vilczekova Vilczekova Vilcekova Vilczekova Vilczekova Vilcekova Vilczekova Vilczekova Vit Vit Vit Vitalos Vitalosz Vitalosz Vitalos Vitalosz Vitalosz Vitalosova Vitaloszova Vitaloszova Vitalosova Vitaloszova Vitaloszova Vittek Vittek Vittek Vittek Vittek Vittek Vittekova Vittekova Vittekova Vittkova Vittkova Vittkova Vladimir Vladimir Vladimir Vlckova Vlczkova Vlczkova Vogl Vogl Vogl Volenticsova Volenticzszova Volenticzszova Volenticsova Volenticzszova Volenticzszova Vozarik Vozarik Vozarik Vrablecova Vrableczova Vrableczova Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallner Wallnerava Wallnerava Wallnerava Wallnerova Wallnerova Wallnerova Wallnerova Wallnerova Wallnerova Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabka Zabka Zsabka Zabojnikova Zabojnikova Zsabojnikova Zackova Zaczkova Zsaczkova Zahoncik Zahonczik Zsahonczik Zahoncik Zahonczik Zsahonczik Zavilinska Zavilinszka Zsavilinszka Zavilinska Zavilinszka Zsavilinszka Zavilinsky Zavilinszky Zsavilinszky Zavilinsky Zavilinszky Zsavilinszky Zavilinsky Zavilinszky Zsavilinszky Zavis Zavisz Zsavisz Zavisova Zaviszova Zsaviszova Zavisova Zaviszova Zsaviszova Zonygova Zonygova Zsonygova Zugarova Zugarova Zsugarova Zuzana Zuzana Zsuzana

SURNAMES from CENSUS records in 1715:

Martinus Vaida Martinus Cserny Polyácska Joannes Buttas Georgius Cserny Andreas Polyák Joannes Prokop Andreas Chvala Michael Thuránszky Joannes Sumory Andreas Sumory Andreas Recsicska Georgius Recsicska Tyaskova Jankovich Paulus Polyák Nicolaus Buttass Joannes Cserny Andreas Buttass Joannes Nesznadny Georgius Szekács Groczkova Mlinkova Paulus Cserny Joannes Vaida

n78_21_352 n78_21_353

 

Copyright © 2010 Juraj Cisarik - Kosice - Slovakia. All rights reserved. Address: Juraj Cisarik, Narodna trieda 70, 040 01 Kosice, Slovakia. Self-phone no.: 00421 915 317 597
My key services are genealogical searching at the state archives of Slovakia and providing my tour guide hired by days in Slovakia.